Tu, pored nas

 

 

 

 

 

 

Sadržaj stranice je deo projekta "Tu, pored nas", kog realizuje Udruženje Info - inicijativa, a kog je podržao Grad Subotica.

 

 

10.08.2017.

 

Osnovna i srednja škola "Žarko Zrenjanin"

 

 

 

 

Godina 2017. je godina u kojoj Osnovna i srednja škola "Žarko Zrenjanin" obeležava šest decenija postojanja. Davne 1957. godine Berkeš Laslo je osnovao tzv pomoćna odeljenja za decu sa poteškoćama u savladavanju gradiva, pri masovnim školama. Vremenom je broj učenika u ovim odeljenjima rastao, te se ukazala potreba da se osnuje posebna škola za učenike sa smetnjama u razvoju, koja je kasnije postala model organizovanja ovakve vrste škola, u celoj tadašnjoj državi - Jugoslaviji.
- Slobodno se možemo dičiti sa tim da živimo u gradu koji je imao sluha, hrabrosti i moći, da osnuje jednu ovakvu školu. I ne samo da smo bili model, nego smo doprineli i otvaranju Više defektološke škole u Beogradu, koja je edukovala kadar za rad sa decom koja imaju smetnje u razvoju. Kasnije je ova viša škola prerasla u Defektološki fakultet i tako se započelo na pravi i suštinski način baviti ovom problematikom kaže direktorka Osnovne i srednje škole "Žarko Zrenjanin", Dragana Vučković.

 

Od 1975. godine, pored osnovnog obrazovanja, uvodi se i srednjoškolsko obrazovanje, kao poslovno osposobljavanje u zanatskim smerovima: krojača, elektrozavarivača i varioca.
- To su prva zanimanja koja su učenici mogli da izuče i da kasnije u tim strukama budu veoma uspešni, a na njih smo i danas veoma ponosni, kaže direktorka Dragana Vučković i dodaje da se učenici OSŠ "Žarko Zrenjanin" i danas osposobljavaju za ove i neke druge zanatske struke, među kojima su i deficitarna zanimanja u kojima će svršeni srednjoškolci lakše naći zaposlenje i obezbediti egzistenciju.

 

Pored osnovnog i srednjeg obrazovanja, OSŠ "Žarko Zrenjanin" ima i jedno predškolsko odeljenje.
- Sve u svemu, razvijamo se i u odnosu na taj naš početak od pre 60 godina, mogu sa sigurnošću reći da smo u usponu, kako u pogledu tretmana učenika, tako i u odnosu sa roditeljima, kaže Dragana Vučković.

 

Kontinuirano se radi na stručnom usavršavanju, kako bi se u vaspitno - obrazovnom procesu primenila nova saznanja, a po rečima direktorke Vučković, upravo na ovakvim institucijama i na defektolozima je najveći stepen odgovornosti u sprovođenju inkluzije i širenju saznanja o načinima prihvatanja različitosti.
- Inkluzija teži modelu škole po meri deteta. Teško je organizovati masovne škole da budu po meri deteta sa smetnjama u razvoju. Upravo ovde je taj prostor, visokobrazovani kadar i ti uslovi koji trebaju tom detetu. Ovde nema svih tih fizičkih barijera i ovde su ta sredstva i učila, uz čiju pomoć dete može da napreduje u svom razvoju.

 

Među budućim planovima je i osnivanje neke vrste đačke zadruge, koja bi omogućila da zajedničkim kreativnim radom u okviru slobodnih aktivnosti deca steknu svest o vrednosti njihovih rukotvorina.
- Mislim da nam je osnivanje đačke zadruge veliki izazov i prilika da možemo svi dobro da se osećamo. Možemo uključiti i ponekog roditelja. Taj izazov, tu ideju nosim u sebi već tri godine i smatram da to može biti prilika da deca osete, da to što rade ima i svoju vrednost, kaže direktorka Dragana Vučković, ali kao prioritetni cilj za narednu godinu navodi plan da OSŠ "Žarko Zrenjanin" postane servisni centar, kom bi se mogli obratiti učenici, nastavnici, roditelji koji bi na jednom mestu mogli dobiti pravu informaciju i savet.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

17.07.2017.

 

Dom za decu ometenu u razvoju "Kolevka" Subotica

 

 

Nenad Kozomora: Dom Kolevka će biti predstavnik Karavana 2000 za celu Srbiju. Imamo dobru komunikaciju sa ljudima iz borda, gde su ljudi koji mogu reći mnogo toga afirmativnog o Kolevci i ljudima koji ovde rade.

 

 

 

 

Kolevka je osnovana 1903. godine. Dugi niz godina je funkcionisala kao ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja. Danas ova ustanova brine o deci sa višestrukim smetnjama u razvoju. Trenutno ima 153 zaposlenih, organizovanih tako da obezbeđuju brigu tokom 24 časa za 240 korisnika. Od ukupnog broja korisnika 170 je u stacionarnom delu, dvadesetpetoro dece sa teritorije grada Subotice pohađa Dnevni boravak u okviru Kolevke, a 40 korisnika je u Dnevnom boravku za odrasla lica.

 

U pogledu kadrovske strukture, u Kolevci su trenutno zaposleni: 2 defektologa, 6 vaspitača, jedan pedagog, jedan psiholog, a prema rečima direktora Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka", Nenada Kozomore, s obzirom na strukturu korisnika usluga ove ustanove, potrebno je duplo više zaposlenih u okviru ovih stručnih oblasti.
- To je suštinski problem koji pokušavamo da rešimo, što preko redovnog finansiranja od strane resornog ministarstva, ili kroz alternativni oblik projektnog finansiranja, u okviru državnih i međunarodnih projekata.

 

S obzirom na izmenjenu zakonsku regulativu, po kojoj je pomerena starosna granica korisnika usluga Kolevke, u kojoj su ranije bila smeštena deca do 14 godina, po novoj zakonskoj uredbi oni u Kolevci ostaju do navršene 26 godine. Shodno tome, prema rečima direktora Kolevke, pojavljuje se i problem nedostatka prostornih kapaciteta, za koji kaže da nije adekvatan i dovoljan za potrebe ovog broja korisnika.
- To je takođe problem sa kojim se ova ustanova susreće i koji će uz nedostatak kadrovskih kapaciteta, morati rešiti, ili proširenjem prostora, ili transformacijom ustanove, što Kolevka planira do 2018. godine. Transformacija bi trajala do 2023. godine, od kada bi Kolevka postala Regionalni centar za porodični smeštaj dece, gde bi imali jedan oblik vaninstitucijalnog zbrinjavanja, kroz male domske zajednice, kaže direktor Kolevke, Nenad Kozomora.

 

Kroz neki vid vaninstitucijalnog zbrinjavanja i načina finansiranja, direktor Kolevke takođe, vidi rešenje problema zbrinjavanja odraslih lica sa posebnim potrebama, nakon smrti njihovih roditelja, odnosno staretelja. Iako Kolevka nema formalnu i pravnu nadležnost u rešavanju ovog problema, po rečima Nenada Kozomore, "ima moralnu odgovornost" i u skladu sa tim će u okviru evropske asocijacije "Karavan 2000", čiji je član i nemačka organizacija „Internationaler Bund“, čiji su predstavnici nedavno posetili Suboticu, pokušati naći rešenje problema u pomenutim situacijama, kroz naredne tri, ili četiri godine.
- Napravićemo jedan ozbiljan elaborat stanovanja uz podršku. I to je jedini način. Potrebno je da ispunimo dve stvari: materijalni deo i obezbedimo ljudske resurse. Treba da nađemo ljude koji će da se brinu o tim korisnicima, za šta će biti adekvatno plaćeni i da postoji prostor gde će oni da stanuju, kaže direktor Nenad Kozomora i napominje da je kroz projektno finansiranje u rešavanju ovog problema mnogo jednostavnije obezbediti sredstva za angažovanje ljudskih resursa, nego materijalnog dela kao jednog od preduslova realizacije projekta, a koji je po njegovim rečima, moguće obezbediti putem nasleđivanja, gde bi ostavioci bili sigurni da će zahvaljujući imovini koju ostavljaju, njihova deca imati svu obezbeđenu brigu kroz male domske zajednice, u okviru stanovanja uz podršku. Kroz trajanje projekta, bili bi animirani svi nivoi nadležnih struktura, od gradskog, pokrajinskog, do republičkog, da uđu u sistem budućeg finansiranja ovog vida podrške. Projektno finansiranje bi bilo prelazni period, nakon kog bi ovaj vid zbrinjavanja morao ući u budžet.
- To je neminovno. Jednostavno, mislimo da je rešavanje tog problema kroz hraniteljske porodice, gotovo nemoguće, kaže direktor Kozomora.

 

Prilikom susreta sa predstavnicima nemačke organizacije „Internationaler Bund“, direktor Nenad Kozomora kaže da je budućim partnerima u projektu ukazao na probleme sa kojima se Kolevka suočava i da te probleme rešava u skladu sa svojim mogućnostima.
- Nastupao sam tako, da nisam govorio da imamo probleme, nego da radimo i da rešavamo probleme u skladu sa našim mogućnostima. I ako ne budemo ravnopravan partner sa njima, nećemo da učestvujemo u toj priči. Ne tražimo milostinju, ne tražimo pomoć, želimo da budemo kooperativni i mislim da oni mnogo toga mogu da dobiju od nas. To su uvideli i prihvatili su nas kao partnera. Dom Kolevka će biti predstavnik Karavana 2000 za celu Srbiju. Imamo dobru komunikaciju sa ljudima iz borda, gde su ljudi koji mogu reći mnogo toga afirmativnog o Kolevci i ljudima koji ovde rade.

 

Kolevka je do sada dobila mnoge vredne donacije, koje su po rečima direktora pristigle zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih u Kolevci.
- Rad tih ljudi koji rade sa decom, sigurno su "magnet" za ljude dobre volje. Oni to prepoznaju i na osnovu toga dodatno pomažu ovoj ustanovi. Tako da uvek koristim priliku da se zahvalim ljudima koji ovde rade i koji su radili ovde pre mene. Posao koji oni rade je izuzetno težak i svaka donacija je nagrada društvene zajednice i za rad ljudi koji se bave ovim poslom.

 

I pored nedostatka stručnog kadra, značajnog broja korisnika u oblasti palijativnog zbrinjavanja, stručni tim Kolevke ne zapostavlja ni razvoj i podsticanje kreativnosti kod dece koju kroz igru, u okviru kreativnih radionica animiraju i pomažu im da iskažu svoje potencijale. Tako da su oni česti učesnici raznih manifestacija, ne samo u Subotici, već i u drugim gradovima, kako kaže vaspitačica Marjana Kolar:
- Idemo, gde god nas pozovu.

 

A, da imaju šta pokazati, dokazali su i učešćem u pozorišnoj predstavi "Film i gugi", reditelja Branislava Trifkovića, glumca Dečijeg pozorišta u Subotici, gde je mala pozorišna ekipa, uz Trifkovićevu asistenciju i asistenciju kreativnog tima iz Kolevke, od publike izmamila aplauz na kom bi pozavidela i velika imena pozorišne scene.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

27.06.2017.

 

Delegacija IB-a u dvodnevnoj poseti Subotici

 

 

Prvog dana dvodnevne posete Subotici delegacije nemačne neprofitne organizacije Internationaler Bund (IB), iz Frankfurta, na sastanku sa članovima Gradskog veća zaduženim za oblast socijalne zaštite i obrazovanja, Ilijom Đukanovićem i Natašom Aleksić, te direktorima Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ i Gerontološkog centra, Nenadom Kozomora i Petrom Balaževićem, razmotrene su mogućnosti saradnje u okviru zajedničkih projekata u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.

 

 

 

 

Neprofitna organizacija IB je jedna od osnivača evrospke asocijacije Karavan 2000 koji okuplja 22 ustanove socijalne zaštite iz 18 zemalja, čiji je član i Kolevka od prošle godine, a za članstvo je zainteresovan i Gerontološki centar Subotica. Organizacija IB je usmerena na pružanje pomoći u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, pružanja pomoći migrantima, a u okviru projekta Ela pružaju pomoć osobama sa posebnim potrebama.

 

Jedan od najvećih problema Kolevke, je obezbeđivanje stanovanja odraslih lica sa smetnjama u razvoju, u vreme kada o njima ne bude imao ko da brine.
– Mi se nadamo da ćemo u što kraćem roku obezbediti takav vid zbrinjavanja i rešiti problem sa kojim se susreću naši sugrađani koji su trenutno u ovakvoj situaciji, rekao je direktor Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Nenad Kozomora.

 

– Razmatraćemo mogućnosti za zajedničke projekte, za šta nam je potrebna podrška lokalne politike, profesionalnost i ako sve to uspemo da uskladimo, onda ćemo naći i sredstva za projekte, rekao je regionalni menadžer za pomoć osobama sa posebnim potrebama ispred organizacije IB Mihael Tile, koji je istakao da su sa posebnim interesovanjem obišli Prihvatilište za maloletne migrante bez roditeljske pratnje, kao i Dnevni boravak za decu do 18 godina. Po njegovim rečima upoznati su i sa potrebom izgradnje jedne stambene jedinice za stanovanje uz podršku.

 

IB je širom Nemačke uspostavio 45 servisa i usluga. Raspolaže sa 700 objekata za smeštaj odraslih i starih lica i lica sa invaliditetom, stanovanje uz podršku, kao i dnevne centre za osobe sa invaliditetom.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

24.06.2017.

 

Deca "Kolevke" odigrala premijeru predstave "Film & gugi"

 

 

U Dečujem pozorištu Subotica, štićenici Doma za decu "Kolevka" izveli su premijeru predstave "Film & gugi", reditelja i glumca Branislava Trifkovića.

 

 

 

 

 

Predstava je nastala u okviru glumačko - kreativne radionice koja je započela sa radom septembra prošle godine.
- Osmoro dece je uključeno u ovaj projekat, na čelu sa glumcem Branislavom Trifkovićem. Ideja čitavog projekta bila je da pokažemo da je pozorište otvoreno za svu decu i da svako može da iskaže svoje potencijale kroz ples, muziku i glumu, kaže psihološkinja Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka",Maja Gvozdenović koja je uz Jovanku Dević, Bojanu Mravčević i Marijanu Kolar, ujedno i asistentkinja na režiji u predstavi "Film & gugi".

 

- Moje veliko zadovoljstvo i sreća je što smo naš devetomesečni rad koji je protekao u fenomenalnoj atmosferi, završili. Mogu da kažem na moju žalost, jer te probe sa ovom divnom decom, divnim vaspitačima i ljudima koji su mi pomagali, bili su bogatstvo koje me ispunjavalo, kaže glumac Dečijeg pozorišta i reditelj predstave "Film & gugi",
Branislav Trifković i dodaje da je srdačnost koju je osetio pri svakom susretu u okviru glumačko - kreativne radionice, za njega veoma vredno iskustvo.

- Predivno iskustvo, divna deca i divni ljudi koji su pri svakom mom dolasku i odlasku, izgrlili se i izljubili samnom. Vrlo retko se mogu naći takve sredine da vas sa takvom ljubavlju dočekuju i ispraćaju. Svi su prilično uzbuđeni i u pogledu neizvesnosti kako će ovo sve da ispadne. Za mene - predstava, kao predstava nešto puno i ne znači, jer čitava ta energija koju smo mi stvorili tokom rada, pa makar ništa sad ne pokazali, samo ta energija da izađe iz nas, bila bi dovoljna, rekao je Trifković pre izvođenje premijere.

 

Dugotrajnim i snažnim aplauzom na kraju premijernog izvođenja predstave "Film & gugi", kao i aplauzom tokom izvođenja predstave, publika je ocenila da je rad glumačko - kreativne radionice za svaku pohvalu, što ohrabruje i daje podstrek možda i na nove izazove ove male, ali složne ekipe.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

21.06.2017.

 

Jubilej od 20 godina rada Službe spasavanja na vodi

 

 

Službe spasavanja na vodi Crvenog krsta Subotica, 23. juna će svečanom akademijom u Eko centru na Paliću, s početkom u 18 časova, obeležiti jubilej od dve decenije postojanja. Tom prilikom će zaslužnim članovima biti uručene nagrade i priznanja. U okviru obeležavanja jubileja biće predstavljene pokazne vežbe i promovisan spasilački sport.

 

 

 

 

Obeležavanje 20 godina postojanja Službe spasavanja na vodi započinje takmičenjem koje će se održati 23. juna, sa početkom u 9 časova na bazenu u Dudovoj šumi. Takmičiće se pet ekipa iz Subotice, Novog Sada, Bele Crkve i Kikinde, a takmičenje se sastoji iz 8 disciplina.

- Prva disciplina je plivanje na 200 metara sa preprekama ispod vode, koje se prevazilaze zaranjanjem. Sledi disciplina na suvom, u kojoj spasioci bacaju uže na 12 metara, sa ciljem da uhvate davljenika i izvuku ga iz vode. Sledeća disciplina je plivanje na 50 metara sa preprekama, zatim 100 metara mešovito, u okviru čega se nakon 75 metara iz vode izvlači lutka teška 70 kilograma. Nakon toga ekipe će se takmičiti u transportu lutke na 50 metara, a potom u takozvanoj štafeti, na svakih 25 metara će predavati lutku. U poslednjoj disciplini izvlači se davljenik iz vode i pruža prva pomoć. Spasioci će na kraju programa za građane izvesti pokaznu vežbu, rekao je Rudolf Renčenji, rukovodilac Službe spasavanja na vodi Crvenog krsta Subotica.

 

Prema dokumentima, do kojih je Crveni krst došao prilikom istraživanja istorijata spasilačkih službi, upravo u Subotici je začetak Spasilačke službe na vodi. Prema pregledanoj dokumentaciji, prvi spasilac obučen je u Subotici 1902. godine, a Službe spasavanja na vodi Crvenog krsta Subotica, će 23. juna po prvi put svečano obeležiti dvadesetu godišnjicu postojanja.

- Odabrali smo ovaj datum, jer se u Evropi tokom ove nedelje obeležava bezbednost na vodama. To je nedelja pred početak raspusta i sezonu godišnjih odmora, te je bitno da se govori o merama prevencije. Svake godine građane informišemo pre, u toku i nakon kupališne sezone, kako bismo sprečili nezgode i utapanja, rekao je instruktor spasavanja na vodi Crvenog krsta Srbije, Žolt Sendi, na danas održanoj konferenciji za medije, na kojoj je građanstvu skrenuta pažnja da kada se dogodi slučaj utapanja, bilo da je reč o bazenu, ili otvorenoj vodi, važno je da izvlačenje utopljenika iz vode uradi neko ko je za to obučen. Oni koji nisu prošli obuku, nebi trebali da dođu u direktan kontakt sa davljenikom, jer postoji velika verovatnoća da će i oni doći u opasnost.

 

D. Bicok

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

27.05.2017.

 

Sajam socijalne zaštite

 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin otvorio je u Atriumu hotela „Galleria“ Sajam socijalne zaštite.

 

 

 

 

 

Nakon Novog Sada i Niša, Sajam socijalne zaštite je i u Subotici okupio institucije i ustanove socijalne zaštite, kao i predstavnike civilnog sektora, građanskog aktivizma i volonterere u oblasti socijalne zaštite, a organizovali su ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

- Suština svakog društva, merilo njegove uspešnosti je razvoj socijalne zaštite. Ako je socijalna zaštita u jednom društvu razvijena, to društvo je razvijeno. Ovo je način da pokažemo šta smo sve uradili i koje sve usluge stoje pred našim korisnicima. Jedan od problema u korišćenju mera socijalne zaštite je nepoznavanje sistema socijalne zaštite. Ljudi ne znaju na šta sve imaju pravo, ni kako oni mogu da se angažuju i pomognu drugima. Socijalna zaštita nije jednosmerna ulica, u kojoj vi očekujete pomoć. Usluge socijalne zaštite su dvosmerna ulica, u kojoj i vi možete da pomognete, gde možete da se volonterski angažujete i budete uz one kojima je pomoć zaista potrebna. Politika Vlade Aleksandra Vučića je da nema smanjivanja u davanjima za socijalnu zaštitu i nijedno pravo nije i neće biti umanjeno. U narednim zakonskim rešenjima očekujemo da će neka prava biti čak i proširena, ali ne u smislu da je to neko bezobalno davanje, već zadovoljavanje konkretnih potreba, ali zahvaljujući tome što bolje radimo i imamo više novca, više štedimo i samim tim možemo da ga damo u socijalnu zaštitu. Svaki ekonomski oporavak će se na prvom mestu osetiti kod penzionera, a onda i u socijalnoj zaštiti, rekao je u izjavi za medije ministar Aleksandar Vulin.

 

Svoje delatnosti danas su predstavile institucije, ustanove i udruženja iz Subotice, Bačke Topole, Kikinde, Novog Pazara, a naredni Sajam socijalne zaštite će biti održan u Kragujevcu.

 

Pored sajamskog predstavljanja koje je okupilo oko 60 organizacija iz oblasti socijalne zaštite, održan je i stručni skup na temu razvoja socijalne zaštite.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

23.05.2017.

 

Domu zdravlja donirano ambulantno vozilo i oprema za novoizgrađenu ambulantu

 

 

Predstavnici Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) iz Bavarske, uručili su danas ambulantno vozilo i opremu za novoizgrađenu ambulantu u Kumičićevoj ulici u Subotici. Ambulantno vozilo će biti stavljeno na raspolaganje Domu zdravlja u Subotici i služiće u svrhu boljeg funkcionisanja novoizgrađene ambulante, ali i za ostale potrebe službe Hitne pomoći.

 

 

 

 

 

U ime gradonačelnika Subotice, na donaciji vrednoj oko 30.000 evra, zahvalila se menadžerka Grada Zagorka Panić, ističući značaj ove donacije koja će poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga za sve građane.

 

Uručujući donaciju predsednik Upravnog odbora ASB-a Bavarska, Hans Urlih Pafman je izrazio spremnost ove organizacije da pomogne Srbiji i Subotici, uvek kada se za to ukaže potreba, a za Suboticu je čuo preko omadinskog volonterskog rada, kog su takođe voljni podržati.
- Želja nam je da pomognemo ovom regionu da se poveže, naročito na polju volonterskog rada, rekao je Hans Urlih Pafman.

 

Prema rečima direktora Inicijative za saradnju i razvoj, Miodraga Nedeljković, saradnja sa Suboticom je počela kao projekat, a danas je ona prerasla u ozbiljno partnerstvo, "čak prijateljstvo sa gradom i Domom zdravlja", naglasio je Nedeljković i izrazio uverenje da će se i ubuduće nastaviti slični projekti.

 

- Ambulantna vozila prelaze veliku kilometražu i često se kvare, tako da je novo vozilo dobrodošlo. Koristiće se za potrebe Ambulante 1, kao i za potrebe Hitne pomoći, izjavila je direktorka Doma zdravlja, dr Mila Bogdanović Dujmić i zahvalila se na doniranom vozilu i opremi za novoizgrađeni deo Ambulate u Kumičićevoj.

 

D. Bicok

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE