Ona u svetu muškaraca

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Sadržaj stranice je deo projekta "Ona u svetu muškaraca", kog realizuje Udruženje Info - inicijativa, a kog je podržao Grad Subotica.

 

 

10.06.2017.

 

Koordinisana akcija i hitne mere u slučajevima nasilja u porodici

 

 

Od 1. juna započela je primena novog Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji podrazumeva koordinisanu, brzu i efikasnu akciju svih nadležnih državnih organa i ustanova, koji se zasniva na skupu mera prevencije i sprečavanja nasilja, kao i mere koje se preduzimaju kada je do nasilja već došlo.

 

 

 

 

 

Značajna novina su hitne mere, definisane članom 17, koje predviđaju privremeno udaljenje učinioca iz stana i meru privremene zabrane da kontaktira žrtvu nasilja i da joj prilazi. Obe izrečene mere se mogu sprovesti jednom odlukom. Još jedna novina je obaveza vođenja posebnih evidencija o nasilnom ponašanju, što će omogućiti preventivno delovanje.

 

Na saznanje o počinjenom nasilju prva reaguje policija, donosi predviđene hitne mere i obaveštava nadležnog tužioca koji je dužan da u roku od 24 časa, odluči da li treba predložiti konkretnu meru i obratiti se sudu, koji potom procenjuje - ima li potrebe za izricanje neke od predviđenih mera, koje mogu trajati do 30 dana, od momenta izricanja. Sve institucije i organi uključeni u postupanje u slučajevima nasilja, disciplinski odgovaraju ukoliko ne preduzmu prediveđene mere u propisanom roku.

 

Novi Zakon koji je stupio na snagu 1. juna, predstavlja značajan pomak kako u postupanju, tako i u sankcionisanju, ali je u slučajevima nasilja nad ženama i dalje jedan od ključnih problema neprijavljivanje nasilja, stid, strah i veoma često pomirenje sa nasilnikom čak i kada je nasilnik prijavljen i kada je protiv njega pokrenut krivični postupak.

 

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je usaglašen sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je Republika Srbija ratifikovala 31. oktobra 2013. godine, koja obavezuje na usaglašavanje domaćeg zakonodavstva.

 

VIDEO - prvi deo

 

VIDEO - drugi deo

 

B. Balaban

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE