Gradske teme

 

Komunalije

 

 

 

 

 

 

Obaveštenje JP „Subotica-trans“

 

 

 

 

Zbog uvođenja restrikcija za ulazak u Republiku Mađarsku (obavezan karantin od 14 dana), za zemlje gde se stopa infekcije korona virusom smatra umerenom, ili visokom, a u koje spada i Republika Srbija, obaveštavamo putnike da ćemo od srede 15.07.2020 godine pa do daljnjeg, privremeno obustaviti održavanje međunarodne linije Subotica-Segedin.

Kako se situacija sa korona virusom bude poboljšavala i kada ove mere budu ukinute, JP Subotica-trans će početi ponovo da održava ovu liniju, a o čemu ćemo putnike blagovremeno obavestiti.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JP „Subotica-trans“

 

 

 

 

Obaveštavamo putnike JP „Subotica-trans“ da će, počevši od 11.07.2020. godine, putnicima koji ne koriste zaštitnu masku biti onemogućen ulazak u autobuse.
JP „Subotica-trans“ će postupati na osnovu tačke 10 Naredbe gradskog štaba za vanredne situacije, koja je stupila na snagu 09.07.2020. godine, a koja glasi:
„Naređuje se Javnom preduzeću „ Suboticatrans“ da ne dozvoli ulaz u vozila javnog prevoza osobama koje ne koriste zaštitne maske.”
Molimo putnike da se pridržavaju mera kako Republičkog štaba za vanredne situacije tako i ostalih stručnih ustanova u cilju zaštite pre svega sopstvenog zdravlja kao i zdravlja ostalih građana.

Ovim putem obaveštavamo putnike da je vozač dužan da putnika koji insistira da putuje bez zaštitne maske, prijavi policiji po osnovu kršenja Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Bajmoku, u sredu 08.07.2020. u periodu od 08 do 14 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u ulicama: Trumbićeva (neparna strana), Moše Pijade i Trg maršala Tita.
Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.
U slučaju loših vremenskih uslova uz obimnije atmosferske padavine, radovi će biti odloženi.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodotornju u Bajmoku, u petak 03.07.2020.,u periodu od 10 do 12 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u naselju Bajmoku.
Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode. U slučaju loših vremenskih uslova uz obimnije atmosferske padavine,radovi će biti odloženi.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o pretprodaji letnjih đačkih mesečnih karata

 

 

 

 

Obaveštavaju se učenici i studenti da ćemo u mesecima jul i avgust  omogućiti kupovinu letnjih đačkih mesečnih karata.
Letnje đačke mesečne karte za sve gradske linije se mogu kupiti po ceni od 999.00 dinara i važiće za neograničeni broj putovanja tokom celog meseca.
Letnje đačke mesečne karte za prigradske linije se mogu kupiti po ceni od 1499.00 dinara i važiće za izabranu prigradsku liniju + za sve gradske linije, za neograničeni broj putovanja tokom celog meseca.
Letnje đačke mesečne karte se mogu kupiti na prodajnim šalterima Autobuske stanice, kao i na prodajnim mestima “Subotica-trans“-a .
Pretprodaja letnjih đačkih mesečnih karata počinje od 26.06.2020. godine.

 

 

Értesítés a nyári diákbérletek elárúsításáról

 

Értesítjük a diákokat és egyetemistákat, hogy a júliusi és agusztusi hónapokra lehetővé tesszük a kedvezményes nyári diákbérletek kiváltását.
Az összes városi járatra szóló nyári diákbérlet 999.00 dináros áron vásárolható meg és korlátlan számú utazást tesz lehetővé a hónap minden napján.
A peremvárosi járatra szóló nyári diákbérlet ára 1499.00 dinár és a választott peremvárosi járat mellett, az összes városi járat korlátlan használatát is lehetővé teszi a hónap minden napján.
A nyári diákbérletek megvásárolhatók a szabadkai Autóbusz-pályaudvar jegypénztárain és a ”Subotica-trans” eladó helyein.
A nyári diákbérletek elővételben megvásárolhatók már 2020.06.26-tól.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Bajmoku će u sredu 24.06.2020., u periodu od 09 do13 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju potrošača u naselju Rata.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

U slučaju loših vremenskih uslova uz obimnije atmosferske padavine, radovi će biti odloženi.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje linija Subotica-Budimpešta

 

 

 

 

JP "Subotica-trans" obaveštava putnike da će međunarodna linija Subotica-Budimpešta koju održava prevoznik Volanbusz, a koja privremeno nije saobraćala za vreme pandemije, od 20.06.2020 godine ponovo saobraćati.
Polazak sa A.S Subotica je u 14:45 časova, s tim da će linija saobraćati do Segedina, odakle će putnicima koji putuju do Kečkemeta ili Budimpešte biti obezbeđeno direktno presedanje na voz ka krajnjim destinacijama.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Bajmoku, u četvrtak, 18.06.2020., u periodu od 09 do 13 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u naselju Rata.
Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.
U slučaju loših vremenskih uslova uz obimnije atmosferske padavine, radovi će biti odloženi.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

15.06.2020.

 

Završena Fabrika vode II

 

 

Završena je izgradnja Fabrike vode II i uskoro započinje probni rad Postrojenja za preradu vode na drugom centralnom gradskom kompleksu vodosnabdevanja Vodozahvat II. Početni kapacitet od osamdeset litara vode u sekundi, prema rečima direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Đerđa Šugara, može se povećati i do stotinu šezdeset litara po sekundi, ukoliko se za to ukaže potreba daljim turističkim razvojem Palića.

 

 

 

 

Kod kvaliteta izlazne vode dodatno je smanjena količina arsena sa deset, na sedam mikrograma po litru.

 

Izgradnja Fabrike vode II je započela 2017. godine, a finansirana je putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u vrednosti od 5,5 miliona evra. Izvođač radova je srpsko-francuski konzorcijum.

 

...opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u MZ Dudova Šuma u utorak, 16.06.2020, u periodu od 09 do 14 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača na neparnoj strani ulice Aleja Maršala Tita, na delu od ulice Petra Lekovića do ulice Ferenca Sepa. Moguće je i proširenje zone obuhvaćene prekidom u vodosnabdevanju. U slučaju obimnijih atmosferskih padavina, radovi se odlažu.
Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Učesnici zajedničke naplate JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JKP „Dimničar“ obaveštavaju korisnike usluga – fizička lica, da je rok za plaćanje dospelih računa zaključno sa računom za maj 2020. godine 31.07.2020. godine.

Korisnicima usluga koji izmire u navedenom roku svoja dugovanja neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Korisnici usluga imaju mogućnost da se do 31. jula 2020. godine prijave za reprogram neizmirenih obaveza, odnosno otplatu dugovanja na rate, tako što će pristupiti u službene prostorije JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JKP „Dimničar“ lično uz prikaz lične karte.

Nakon isteka navedenog roka, svim korisnicima usluga koji nisu izmirili svoja dugovanja obračunavaće se zakonska zatezna kamata na sva dospela dugovanja.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga koji su svoje obaveze redovno izmirili.

 

 

ÉRTESÍTÉS

 

A közös számlázás résztvevői, a Vízművek és Csatornázási KKV, a Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Kéményseprő KKV, értesítik a szolgáltatások igénybevevőit – fizikai személyeket, hogy a 2020. májusáig beérkezett számlák fizetésének határideje 2020. 07. 31.
A szolgáltatás igénybevevőinek, akik tartozásaikat a megadott időszakon belül rendezik, nem számítanak fel késedelmi kamatot.
A szolgáltatást igénybe vevő felhasználóknak 2020. július 31-ig lehetőségük van a fennálló kötelezettségek átütemezésére, azaz tartozások részletekben történő visszafizetésére, mégpedig úgy, hogy személyesen ellátogatnak a Vízművek és Csatornázási KKV, a Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Kéményseprő KKV irodahelyiségeibe, és felmutatják a személyi igazolványukat.
A megadott határidő lejártát követően minden olyan szolgáltatást igénybe vevő felhasználó számára, aki még nem rendezte adósságát, minden esedékes tartozása esetén törvényes késedelmi kamatot számítanak fel.
Köszönetet mondunk minden olyan felhasználónak, aki rendszeresen rendezte kötelezettségeit.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na održavanju vodozahvatnog objekta u Čantaviru, u utorak 09.06., u vremenu od 9 do 12 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja. Od srede 10.06., a zaključno sa sredom 24.06., u vremenu od 8 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.

 

U MZ Novi Grad će se vršiti ispiranje vodovodne mreže naselja u utorak 09.06., u vremenu od 8 do 12 sati.

Za vreme trajanja ispiranja očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja, kao i nakon završetka radova i uspostavljanja vodosnabdevanja, moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Višnjevcu će u ponedeljak, 01.06., u periodu od 09.00 do 12.00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja.
Takođe, u ponedeljak 01.06 u nastavku radova do 14 sati, i u utorak 02.06., u periodu od 8 do 14 sati, vršiće se plansko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o režimu održavanja međumesnih linija i međunarodne linije Subotica – Segedin

 

 

 

 

JP “Subotica-trans” će od ponedeljka 01.06.2020.godine početi da obavlja međunarodnu liniju Subotica-Segedin.
• SUBOTICA-SEGEDIN
Polazak iz Subotice: 06:30
Polazak iz Segedina: 15:40

Međumesne linije koje smo do sada održavali po subotnjem redu vožnje, od ponedeljka 01.06.2020 godine održavaćemo po redu vožnje za radni dan, bez đačkih polazaka.

Pored međumesnih linija za Male Pijace, Horgoš, Kanjižu, Novi Kneževac, Orom i Beograd, počećemo da održavamo i međumesne linije do Bečeja, Novog Sada i Sombora:
• SUBOTICA-NOVI SAD
Polazak iz Subotice: 11:45
Polazak iz Novog Sada: 20:00
• SUBOTICA-BEOGRAD
Polazak iz Subotice: 06:15.
Polazak iz Beograda: 15:00.
• SUBOTICA-Kanjiža-BEČEJ
Polazak iz Subotice: 14:15.
Polazak iz Bečeja: 16:50.
• SUBOTICA-Bajmok-SOMBOR
Polasci iz Subotice: 07:00 i 14:15.
Polasci iz Sombora: 10:15 i 15:35

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Maloj Bosni će u utorak, 26.05.2020. u periodu od 09,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u utorak 26.05.2020. u nastavku radova do 14 sati, i u sredu 27.05.2020. u periodu od 8 do 14 sati, vršiće se plansko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Zbog radova na vodozahvatu Kelebija, dana 26.05.2020. (u utorak) u periodu od 09,00 do 12,00 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja.

Takođe, od utorka 26.05.2020. a zaključno sa sredom 27.05.2020. godine će se vršiti plansko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatnom objektu, u sredu, 20. maja, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja Bikovo od 9 do 12 časova

 

Zbog radova na vodozahvatu Bački Vinogradi, 21.05.2020. u periodu od 08,00 do 13,00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača.
Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Novom Žedniku, 19.05.2020. (u utorak) u periodu od 09,00 do 12,00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja.

Takođe, od utorka 19.05.2020. (uz obustavu u dane vikenda), a zaključno sa utorkom 26.05.2020. godine, u periodu od 8 do 14 sati, svakodnevno će se vršiti plansko ispiranje vodovodne mreže naselja.

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Mišićevu će 19.05.2020. (u utorak) u periodu od 09,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja.
Takođe, od utorka 19.05.2020. (uz obustavu u dane vikenda), a zaključno sa četvrtkom 21.05.2020. godine, u periodu od 8 do 14 sati, svakodnevno će se vršiti plansko ispiranje vodovodne mreže naselja.

Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, u MZ Centar 3,u četvrtak, 14.05.2020, u periodu od 08 do 12 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u ulicama: Ivana Broza, na delu od ulice Esperanta do Mirka Bogovića, Mirka Bogovića, na delu od Prvomajske do Matije Gupca i Jo Lajoša, na delu od Ivana Broza do Mirka Bogovića.

 

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode prolaznog karaktera.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

Nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja (,,Sl.glasnik RS “ BR. 65/2020 od 06.05.2020. godine) JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica obaveštava građane da počinje rad sa strankama od 08.05.2020. godine, istog dana sa početkom u 07:00 časova počinju da rade i šalteri blagajne preduzeća.

Blagajna preduzeća će raditi svakog radnog dana od 07:00 – 17:00 časova.

Radno vreme šaltera za informacije biće svakog radnog dana od 07:00 – 15:00 časova.

Početak rada podrazumeva primenu preporučenih mera zaštite : distanciranja, dezinfekcije ruku i nošenja zaštitnih maski, kako od strane zaposlenih, tako i od strane stranaka.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Vodovod i kanalizacija“

 

 

 

 

Obaveštavamo korisnike usluga da su od petka 08.05.2020. šalteri JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica ponovo otvoreni za rad sa strankama.

 

Radno vreme šaltera blagajne je svakog radnog dana od 7 do 17 sati, a radno vreme šaltera za informacije je svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

 

Plaćanje računa za isporučenu uslugu je i dalje moguće vršiti putem elektronskog i mobilnog bankarstva.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o pokretanju međumesnih polazaka

 

 

 

 

JP “Subotica-trans” će od ponedeljka 11.05.2020. godine početi da obavlja međumesni saobraćaj na linijama za Beograd, Kanjižu, Novi Kneževac, Orom i Male Pijace.
Međumesne linije će saobraćati prema sledećem redu vožnje:
· SUBOTICA-B.VINOGRADI-HORGOŠ-KANJIŽA
Polasci iz Subotice: 05:50; 06:45; 12:45; 14:10 i 22:30 do Horgoša.
Polasci iz Kanjiže: 04:40; 06:50; 08:02; 14:05; 15:20.

· SUBOTICA-B.VINOGRADI-HORGOŠ-NOVI KNEŽEVAC
Polasci iz Subotice: 11:40; 15:10; 16:30.
Polasci iz N.Kneževca: 12:50; 16:30; 20:40.

· SUBOTICA-BIKOVO-OROM-NOVO SELO
Polasci iz Subotice: 05:15; 07:30; 11:30; 14:30; 15:20; 20:00 i 22:30.
Polasci iz N.Sela (Oroma): 04:25; 05:50; 08:40; 12:30; 19:00; 21:00.

· SUBOTICA-B.VINOGRADI-MALE PIJACE
Polasci iz Subotice: 05:30; 07:10; 13:15; 14:45.
Polasci iz M. Pijaca: 04:40; 06:00; 12:10; 14:00.

· SUBOTICA-BEOGRAD
Polasci iz Subotice: 06:15.
Polazak iz Beograda: 15:00.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Starom Žedniku, će u petak, 08.05.,
u periodu od 10.00 do 13.00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, od petka 08.05. (uz obustavu radova u dane vikenda), a zaključno sa četvrtkom 14.05., u periodu od 8 do 14 sati,
svakodnevno će se vršiti plansko ispiranje vodovodne mreže naselja.

Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENјE O PROMENI RADNOG VREMENA
GRADSKE DEPONIJE

 

 

 

 

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA ĆE POČEV OD 08.05.2020. GODINE RADNO VREME GRADSKE DEPONIJE BITI OD 06,00 ČASOVA DO 20,00 ČASOVA TOKOM CELE NEDELjE.


ÉRTESÍTJÜK APOLGÁROKAT HOGY A VAROSI HULLADÉKLERAKÓ 2020 MÁJUS 8-TÓL REGGEL 6 ÓRÁTÓL 20 ÓRÁIG FOG DOLGOZNI A HÉT MINDEN NAPJÁN.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Bajmoku će u četvrtak 07.05.2020. u periodu od 10 do 13 sati doći do prekida u vodosnabdevanju naselja.

Takođe, od petka 08.05.2020. (uz obustavu radova u dane vikenda), a zaključno sa petkom 15.05.2020, u periodu od 8 do 14 sati, svakodnevno će se vršiti plansko ispiranje vodovodne mreže naselja.

Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici, MZ Novi Grad, u sredu 06.05.2020, u periodu od
08 do 14 časova, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u sledećim ulicama: Boze Šarčevića, na delu od Segedinskog puta do Jakšićeve, Koste Abraševića, Rade Končara, na delu od Boze
Šarčevića do Trebinjske i u Trebinjskoj ulici, na delu od Jakšićeve do Segedinskog puta. U slučaju potrebe, moguće je proširenje zone obuhvaćene prekidom u vodosnabdevanju.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Đurđinu će u utorak 05.05.2020. u periodu od 8 do 11 sati doći do prekida u vodosnabdevanju naselja.

Nakon završetka pomenutih radova na vodozahvatnom objektu, od 11 do 14 sati, kao i u sredu 06.05.2020. u periodu od 8 do 14 sati vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.

Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

29.04.2020.

 

Javni prevoz od ponedeljka

 

 

 

 

Obaveštavamo putnike da autobusi JP “Subotica-trans”-a, tokom predstojećeg državnog praznika “Praznik rada”, neće saobraćati sledećim danima:
· petak 01.05.2020. godine
· subota 02.05.2020. godine
· nedelju 03.05.2020. godine.
Autobusi će ponovo saobraćati od ponedeljka 04.05.2020. godine po subotnjem, redukovanom, redu vožnje.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica

 

 

 

 

Za vreme predstojećih prvomajskih praznika (01.05.2020. petak ) smeće iz domaćinstava se neće odvoziti po redovnom rasporedu .

U danu praznika odvoziće se smeće samo sa teritorije MZ“ Bajmok”
( leva strana iz pravca Subotice i naselje Rata )

 

Zahvaljujemo se građanima na razumevanju i želimo im srećne praznike.

 

____________________________________________________________________________

 

16.04.2020.

 

Obaveštenje JKP "Vodovod i kanalizacija"

 

 

 

 

Cenjeni potrošači, korisnici usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica!

 

Apelujemo na Vas, korisnike naših usluga u kategorijama kućnih saveta, male privrede i radnih organizacija, a u cilju obračuna za pružanje usluga za mart 2020. godine, da usled novonastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID 19 i naše želje da se izbegne svaka
moguća uzajamna transmisija virusa, počevši od današnjeg dana, zaključno sa 31.03.2020. godine, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 sati, dostavljate podatke o stanjima na vašim vodomerima, na telefon 024-557-711, lokal 184 i 114, ili putem elektronske pošte na adresu: reklamacije@vodovodsu.rs.

 

Usluge JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica pružene potrošačima u pomenutim kategorijama, za čije vodomere ne budemo raspolagali podacima o utrošenoj količini vode za mart 2020. godine, biće obračunate na osnovu procene, u skladu sa članom 47. stav 1. Odluke o snabdevanju vodom (“Službeni list Grada Subotice”, br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018).
Sve eventualne primedbe u vidu reklamacije na utrošak vode, obračunat na osnovu procene, a koje budu vezane za obračun potrošnje za mart 2020. godine i upućene u periodu koji nastupa, biće odbijene.
Gore navedeni telefonski lokali su korisnicima na raspolaganju i za sve druge informacije i eventualne nejasnoće.

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica se izvinjava zbog nastale neprijatnosti, uz uveravanje da će i u novonastaloj situaciji i dalje ulagati maksimalne napore da nastavi sa kvalitetnim pružanjem svojih

 

____________________________________________________________________________

 

15.04.2020.

 

Obaveštenje o redu vožnje za vreme Vaskrsa

 

 

 

 

Autobusi JP “Subotica-trans” tokom predstojećeg državnog praznika Vaskrsa neće saobraćati u periodu od petka 17.04.2020. do ponedeljka 20.04.2020. godine.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

09.04.2020.

 

Obaveštenje JP „Subotica-trans“

 

 

 

 

U petak 10.04.2020. godine kao i u subotu 11.04. odnosno ponedeljak 13.04.2020. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po redukovanom redu vožnje za subotu (red vožnje koji je stupio na snagu 25.03.2020.godine).
Prodajno mesto za mesečne karte „Međumesna autobuska stanica“ će raditi u petak i ponedeljak u periodu od 7:00 do 14:00. U subotu 11.04.2020. godine neće biti otvorena prodajna mesta JP „Subotica-trans“.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica

 

 

 

 

Poštovani korisnici !

 

Obaveštavamo vas da zbog predstojećih uskršnjih praznika, radimo po izmenjenom režimu:
- 10.04 (Veliki petak ) redovno se rade tereni i to po ustaljenom režimu
- 13.04. ( ponedeljak ) smeće se ne odvozi izuzev u sledećim mesnim zajednicama:
- MZ“ KELEBIJA“ (leva strana iz pravca Subotice )
- 17.04. (Veliki petak ) smeće se ne odvozi izuzev u sledećim mesnim zajednicama :
-MZ“ BAJMOK „ (leva strana iz pravca Subotice i naselje „Rata“)
- 20.04. ( ponedeljak ) redovno se rade tereni i to po ustaljenom režimu

Zahvaljujemo se na razumevanju i želimo vam srećne praznike !

 

____________________________________________________________________________

 

28.03.2020.

 

OBAVEŠTENJE O NAČINU KORIŠĆENJA
POSEBNOG OBLIKA JAVNOG PREVOZA OD 01.04.2020. GODINE

 

 

 

 

Obaveštavamo zaposlene i poslodavce da će poseban oblik gradskog i prigradskog prevoza putnika (vanlinijski prevoz) počev od 01.04.2020. godine biti moguć samo uz prikaz radničke mesečne karte i potvrde poslodavca.

 

U cilju produženja radničkih mesečnih karata poslodavac je u obavezi da se organizuje i da na memorandumu firme dostavi spisak svojih zaposlenih sa ličnim podacima i relacijom prevoza. U cilju izrade radničkih mesečnih karata za putnike koji nisu bili korisnici javnog prevoza potrebno je, osim gore navedenog, dostaviti i fotografiju za izradu mesečne karte (trošak izdavanja elektronske kartice je jednokratan i iznosi 400,00 dinara).

 

Kompletnu dokumentaciju poslodavac dostavlja na Autobusku stanicu Subotica elektronskim putem na mejl stanica@sutrans.rs ili preko kurira u periodu od 06:00 do 13:00 časova, nakon izrade karata, dovoljno je da poslodavac pošalje svoje ovlašćeno lice koje će da preuzme mesečne karte za sve zaposlene i posle ih podeli zaposlenima.
Sva plaćanja se vrše elektronskim putem.
Prevoz je dozvoljen isključivo zaposlenima kojima poslodavac nije u mogućnosti da organizuje rad od kuće i čije je dolazak na mesto rada neophodan.

 

Svi zaposleni moraju da imaju radničku mesečnu kartu i potvrdu poslodavca.

 

Zaposleni Opšte bolnice Subotica, Doma zdravlja Subotica, Kolevke Subotica i Gerontološkog centra Subotica koji koriste uslugu prevoza dovoljno je vozaču autobusa prikazati licencu odnosno potvrdu poslodavca prilikom ulaska u vozilo.

 

Prevoz se obavlja po redu vožnje objavljenom dana 25.03.2020. godine i isti će se obavljati na identičan način radnim danom i subotom.
Nedeljom nema organizovanog prevoza.
Molimo korisnike prevoza da se pridržavaju propisanih mera zaštite i nose zaštitne maske i rukavice.
Kupovina karata kod vozača autobusa nije dozvoljena do daljnjeg.

 

 

ÉRTESÍTÉS AZ AUTÓBUSSZAL TÖRTÉNŐ UTASSZÁLLÍTÁS KÜLÖN FORMÁJÁRÓL 2020.04.01-TŐL

 

Értesítjük a dolgozókat, illetve a munkaadókat, hogy a dolgozók városi és peremvárosi szállítása (rendkívüli járatok) 2020.04.01-től kizárólag csak a dolgozók havi bérletének a felmutatásával és a munkáltató által kiadott igazolással lesz lehetséges.
A dolgozók havi bérletének meghosszabbítása érdekében, a munkáltató kötelessége, hogy a cég memorandumán eljuttassa dolgozóinak névjegyzékét a személyes adataikkal, illetve az utazás relációjával. A havi bérletek kidolgozása céljából, azon dolgozóknak, akik nem vették igénybe az eddigiekben az utasszállítást, a fentiek mellett el kell juttatni ezen dolgozók fényképeit - ez a havi bérlet kidolgozásához szükséges (az elektronikus bérlet kidolgozásának egyszeri díja 400,00 dinár).
A teljes dokumentációt a munkaadónak a Szabadkai központi buszállomásra kell eljuttatnia elektronikusan a stanica@sutrans.rs emailcímre, vagy futár által
06:00 és 13:00 óra között, a havi bérletek kidolgozását követően, elegendő, a munkáltatónak elküldenie az általa felhatalmazott személyt, hogy felvegye majd kiosztja a dolgozóknak a havi bérleteket.

Az összes fizetés elektronikus úton történik.
Az utasszállítás igénybevétele, kizárólag csak azoknak a dolgozóknak engedélyezett, akiknek a munkáltató nem tudja megszervezni a távmunkát, és akik részvétele a munkahelyen elengedhetetlenül szükséges.
Az összes dolgozónak rendelkeznie kell a dolgozók részére kiadott havi bérlettel és a munkaadó igazolásával.
A Szabadkai Közkórház, a Szabadkai Egészségház, a Kolevka és a Szabadkai Gerontológiai Központ dolgozói, akik igénybe veszik az utazást, elegendő az autóbusz sofőrjének felmutatniuk a licencüket, illetve a munkaadó igazolását az autóbuszba való felszállás alkalmával.
Az utasszállítás a 2020.03.25-én megjelent menetrend szerint történik, és ugyanaz a menetrend érvényes munkanapokon és szombaton is.
A dolgozók részére nincs szervezett utasszállítás vasárnap.
Megkérjük az utasokat, hogy tartsák be az előírt védelmi intézkedéseket és utazáskor használjanak védőmaszkot és védőkesztyűt.
Autóbuszjegy vásárlása a járművezetőnél a továbbiakik nem engedélyezett.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JP “Subotica-trans” o načinu funkcionisanja javnog prevoza u toku vanredne situacije

 

 

 

 

JP “Subotica-trans”obaveštava putnike da će se od srede 25.03.2020.godine vršiti prevoz radnika na posao.
Polasci će biti u skladu sa subotnjim redom vožnje i prilagođeni radnicima koji rade od 06 i 07 h, odnosno povratku sa posla radnika koji rade do 14 i 15 h.

 

Na polascima gde imamo veći broj radnika obezbedićemo bis polaske.

 

Uslovi korišćenja sredstava javnog prevoza tokom vanredne situacije
Svi putnici su u obavezi da prilikom ulaska u autobus kod sebe imaju i daju na uvid vozaču Potvrdu o zaposlenju, koju će svaki privredni subjekt biti u obavezi da izda na memorandumu sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i koja se koristi isključivo u svrhu realizacije radnih zadataka zaposlenih.

 

Korisnici javnog prevoza koji imaju radničku mesečnu kartu treba da se prijave na validator prilikom ulaska zbog praćenja protoka putnika radi eventualnog uvođenja dodatnih polazaka.
Prevoz nije dozvoljen učenicima, studentima i starijim od 65 godina.

 

RED VOŽNJE
Linija 1a Kelebija opština-Novo naselje
Kelebija opština 4:55 od M; 5:20; 6:00; 6:15 od M; 6:40; 7:10; 13:25; 13:55; 14:20; 15:05
Novo naselje 05:05 od J; 5:10; 6:00; 6:30; 7:00; 13:10; 13:40; 14:20; 15:00
*od M-Od Mešca
*od J-od Jadrana
Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put
Makova Sedmica 5:00; 6:00; 6:25; 7:10; 13:45;14:30; 15:15
Bajski put 4:50 od R; 5:30; 5:50 od R; 6:40; 7:00; 13:45; 14:30;15:15
*od R-Od Radio Subotice
Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje
Mali Bajmok 5:00 od G; 5:25; 6:10; 6:55 od G, 7:00; 13:25;13:55;14:20;14:55; 15:25
Vikend naselje 5:05 od G; 5:10; 6:00; 6:45; 7:10; 13:10; 13:40; 14:10;14:40; 15:10
*od G-Od garaže JP “Subotica-trans”
Linija 16 Teslino naselje-Aleksandrovo
Teslino naselje 4:45; 5:00; 5:30; 6:10; 6:40; 12:50; 13:20; 13:50;14:20;14:50; 15:20
Aleksandrovo 5:05; 5:45; 6:10; 6:55; 7:25; 13:35; 14:05; 14:35; 15:05; 15:35
Linija 19 Subotica-Novi Žednik
Polasci iz Subotice: 06:15; 14:20 i 15:20
Polasci iz N.Žednika: 05:00; 06:00 i 06:55.
Linija 20 Subotica-Bikovo-Gabrić
Polasci iz Subotice: 05:15; 14:30 i 15:20.
Polasci iz Gabrića: 04:50 i 06:00.
Linija 22 Subotica-Kelebija
Polasci iz Subotice: 04:40; 05:25; 06:25; 14:30 i 15:30.
Polasci iz Kelebije: 05:10; 05:55; 06:55 i 15:00.
Linija 23 Subotica-Žednik-Dušanovo
Polasci iz Subotice: 14:20
Polasci iz Dušanova: 05:50
Linija 25 Subotica-Klisa-Dušanovo
Polasci iz Subotice: 05:35; 06:30; 14:15 i 15:15
Polasci iz Dušanova: 04:50; 05:45 i 06:20
Linija 26 Subotica-Bajmok Rata
Polasci iz Subotice: 05:40; 06:20; 14:15 i 15:15
Polasci iz Bajmoka: 04:50; 05:55; 06:20 i 07:00
Linija 28 Subotica-D.Tavankut-G.Tavankut
Polasci iz Subotice: 06:15; 14:30 i 15:20.
Polasci iz Tavankuta: 04:50 i 05:30.
Linija 30 Subotica-Žednik-Đurđin
Polasci iz Subotice: 07:00 preko N.Žednika; 14:20 i 15:20.
Polasci iz Đurđina: 04:45 preko N.Žednika i 05:45 preko Čerepeša.
Linija 42d Subotica-Bački Vinogradi-Buki Most
Polasci iz Subotice: 14:15; 15:20.
Polasci iz Buki Mosta (B.Vinogradi) : 05:15 i 06:15.

 

____________________________________________________________________________

 

21.03.2020.

 

Ukida se javni prevoz

 

 

 

 

JP "Subotica-trans" će još danas saobraćati do 19 časova. Nakon toga, u skladu sa novim odlukama Vlade Republike Srbije, javni prevoz neće saobraćati do daljeg.

Poslednji polasci po linijama:

Linija 1a 18:00 u oba smera

Linija 2 18:30 iz smera Srpskog šora (do Jadrana)

Linija 3 18:15 iz oba smera

Linija 6 18:10 is smera Vikend naselja i 18:25 iz smera Malog Bajmoka

Linija 8 18:20 iz smera Železničkog naselja

Linija 16 18:20 iz smera Teslinog naselja i 18:35 iz smera Aleksandrova

Linija 22 18:25 iz Subotice i 19:00 iz smera Kelebije.

Linija 25 17:20 iz Dušanova i 18:30 is smera Subotice.

Linija 26 17:20 iz Bajmoka i 18:25 za Bajmok.

Linija 28 17:20 iz Tavankuta i 18:00 is smera Subotice.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

21.03.2020.

 

Spisak prodavnica za sugrađane starije od 65 godina

 

Stariji od 65 godina u nedelju, 22. marta moći će od 4 do 7 časova da kupuju namirnice.
U Subotici će za penzionere biti otvorene sledeće prodavnice:

– Lidl

– Maxi na Prozivci

– Roda na Segedinskom putu 92 i na Beogradskom putu 128

– Idea u Ulici Matka Vukovića 10

– Univerexport-Trgopromet : u ulicama Nade Dimić 34, Trg Cara Jovana Nenada 2-4, Petra Petrovića Age 1, Bajski put bb, Segedinski put 80, Aksentija Marodića 64, Franje Kluza 1, Majšanski put 364, Majšanski put 50, Aleja Maršala Tita 15, Edvarda Kardelja 2, Jožefa Atile 1 Čantavir, Borisa Kidriča 19D Hajdukovo, JNA 33 Bajmok, Gornji Tavankut bb, Beogradski put 32 Bački Vinogradi, Glavna 29, Mali Iđoš, Edvarda Kardelja 383 Kelebija, Borisa Kidriča 19 Đurđin, Rogaška bb Palić, Radoja Vujoševića 23 Novi Žednik

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Vodovod i kanalizacija" o načinu očitavanja vodomera za mart 2020.

 

 

 

 

Cenjeni potrošači, korisnici usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica!

 

Apelujemo na vas, korisnike naših usluga u kategorijama kućnih saveta, male privrede i radnih organizacija, a u cilju obračuna za pružanje usluga za mart 2020. godine, da usled novonastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID 19 i naše želje da se izbegne svaka
moguća uzajamna transmisija virusa, počevši od današnjeg dana, zaključno sa 31.03.2020. godine, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 sati, dostavljate podatke o stanjima na vašim vodomerima, na telefon 024-557-711, lokala 184, 114, ili putem elektronske pošte na adresu: reklamacije@vodovodsu.rs.

 

Usluge JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica pružene potrošačima u pomenutim kategorijama, za čije vodomere ne budemo raspolagali podacima o utrošenoj količini vode za mart 2020. godine, biće obračunate na osnovu procene, u skladu sa članom 47. stav 1. Odluke o snabdevanju vodom (“Službeni list Grada Subotice”, br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018).
Sve eventualne primedbe u vidu reklamacije na utrošak vode, obračunat na osnovu procene, a koje budu vezane za obračun potrošnje za mart 2020. godine i upućene u periodu koji nastupa, biće odbijene.

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica se izvinjava zbog nastale neprijatnosti, uz uveravanje da će i u novonastaloj situaciji i dalje ulagati maksimalne napore da nastavi sa kvalitetnim pružanjem svojih usluga svim potrošačima.

 

____________________________________________________________________________

 

19.03.2020.

 

JP "Subotica-trans" ukida međumesni prevoz

 

 

 

 

Shodno novim ograničenjima Vlade Republike Srbije od petka 20.03.2020. godine od 12:00 svi međumesni polasci se ukidaju do daljnjeg.
JP "Subotica-trans" je u prethodnom periodu već ukinuo polaske za Novi Sad, Sombor, Sentu i Beograd. Od preostalih međumesnih linija poslednji polasci će biti:

 

Poslednji polazak do Horgoša u 11:40.
Nakon 12:00 polasci za Kanjižu i Novi Kneževac će saobraćati do/od Bačkih Vinograda.

 

Poslednji plazak za Orom je u 7:30.
Polasci nakon 12:00 koji saobracaju do Oroma će saobraćati do/od naselja Bikovo.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

19.03.2020.

 

Obustavljanje rada šaltera Vodovoda, Čistoće i Dimničara

 

 

Javna komunalna preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, „Čistoća i zelenilo“ Subotica i „Dimničar“ Subotica obaveštavaju sve svoje korisnike usluga da u uslovima proglašenog vanrednog stanja zbog epidemije korona virusa, do daljeg obustavljaju rad sa strankama putem neposrednog kontakta na šalterima preduzeća.

 

 

 

 

Plaćanje računa za isporučene usluge moguće je vršiti putem elektronskog i mobilnog bankarstva.
Za pitanja, prigovore, reklamacije i sugestije korisnici mogu da koriste sledeće telefonske brojeve i e-mail adrese:

- Za JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica besplatni telefonski broj 0800-000-024 za pozive iz svih fiksnih mreža sa pozivnog broja 024 i telefonski broj 024/55-77-11 za pozive iz mobilnih mreža, odnosno e-mail adresa reklamacije@vodovodsu.rs
- Za JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica besplatni telefonski broj 0800-151-152 I telefonski broj 024/620-444, odnosno e-mail adresa office@cistoca-su.co.rs
- Za JKP „Dimničar“ Subotica besplatni telefonski broj 0800-024-022 i telefonski broj 024/553-072, odnosno e-mail adresa office@dimnicar.co.rs

 

Podnesci korisnika u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima. Korisnicima su na raspolanju i on-line upiti stanja na sajtovima preduzeća, putem kojih mogu brzo i jednostavno preuzeti elektronske kopije računa i izvršiti uvid u svoje uplate.

 

Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja.

 

Gore navedena mera preduzeća je doneta na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. 53-2561/2020 objavljenog u Službenom glasniku RS, br. 35-2020.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

19.03.2020.

 

Režim održavanja linija javnog prevoza za 20.03.2020

 

 

 

 

JP “Subotica-trans” će u petak 20.03.2020 održavati linije po subotnjem redu vožnje.
Linija Subotica-Beograd neće saobraćati od petka 20.03.2020 do daljnjeg.
Međunarodna linija Subotica-Segedin neće saobraćati do daljnjeg .
Svi večernji polasci posle 20 h, kao i zadnji polasci u 22:30 iz Subotice će saobraćati.
Od petka 20.03.2020 godine ne rade prodajna mesta Patria, Teslino naselje, Palić i Turistička agencija.
Tehnički pregled takođe neće raditi do daljnjeg.

Iz JP “Subotica-trans” apeluju na građane da svakodnevno prate obaveštenja na web sajtu i fejsbuk stranici preduzeća, gde se mogu informisati o promenama u redu vožnje i režimu održavanja linija.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

18.03.2020.

 

Režim održavanja linija javnog prevoza 18. i 19.03.2020.

 

 

 

 

JP Subotica-trans će u sredu 18.03.2020. kao i u četvrtak 19.03.2020. godine održavati linije po subotnjem redu vožnje.
U gradskom saobraćaju dodatno će saobraćati autobusi na liniji 9 i to:
Iz smera Srpskog šora u 6:20 (polazak u 7:25 neće saobraćati)
Iz smera ATB Severa 15:15 i 16:15.
Na međumesnim linijama će biti sledeće izmene:
1. Linija Subotica-Bajmok-Sombor sa polascima u 07:00 i 14:15 iz Subotice će saobraćati samo do Bajmoka, dakle nećemo saobraćati do Sombora.
2. Linija Subotica-Kanjiža-Bečej, sa polaskom u 14:15 iz Subotice neće saobraćati do Bečeja. Linija će biti skraćena i saobraćaće samo do Kanjiže.
3. Linija Subotica-B.Topola-Novi Sad sa polaskom u 11:45 iz Subotice i povratkom u 20:00 iz Novog Sada do daljnjeg neće saobraćati.
4. Linija Subotica-Beograd će saobraćati i u četvrtak 19.03.2020, a o daljem režimu održavanja ove linije ćemo Vas blagovremeno obavestiti.
5. Međunarodna linija Subotica-Segedin do daljnjeg neće saobraćati.
Svi večernji polasci posle 20 h, kao i zadnji polasci u 22:30 iz Subotice će saobraćati .

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

16.03.2020.

 

OBAVEŠTENJE O REDU VOŽNJE OD UTORKA 17.03.2020.

 

 

 

 

Obaveštavaju se svi putnici “JP Subotica-trans”a o izmeni režima održavanja reda vožnje u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju.
Od dana 17.03.2020 godine linijski saobraćaj će se odvijati po subotnjem redu vožnje. Za vreme održavanja subotnjeg reda vožnje, radnim danima, na liniji Subotica – Bikovo – Orom – Novo Selo uvešće se dva dodatna polaska, i to:
· u 21:00 polazak iz Novog Sela:
Novo Selo – Orom – Gabrić – Bikovo – Subotica;

· 22:30 polazak iz Subotice:
Subotica – Bikovo – Gabrić – Orom – Novo Selo.

Prethodno navedeni polasci (Subotica – Bikovo – Orom - Novo Selo) kalendarskom subotom neće saobraćati.
Linija Subotica – Beograd će se održavati do daljeg radnim danima po redu vožnje.
Linija Subotica – Segedin se ne održava do daljneg.
O budućim izmenama, u pogledu režima održavanja reda vožnje, putnici će biti blagovremeno obavešteni.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu Novi Žednik, 13.03.2020.god. u periodu od 08,00 do 10,00 sati doći će do prekida u vdosnabdevanju potrošača ovog naselja.
Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

ПЛАН ПРОЛЕЋНЕ АКЦИЈЕ ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

 

План садржи следеће активности:
- Одвожење чврстог и кабастог отпада из ванградских месних заједница;
- Одвожење чврстог и кабастог отпада из градских месних заједница;
У склопу пролећног комуналног уређења градских и ванградских месних заједница ЈКП « Чистоћа и зеленило» Суботица поставља контејнере запремине V = 5 m3 за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава. Контејнери се постављају на локацијама по програму до 8 часова, а празне се између 13- 15 часова и 18- 20 часова.
Након уклањања контејнера интервентна група ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица врши уређење пунктова.
Акција се одвија у временском периоду од 16.03.2020. године до 11.06.2020. године, према датом распореду.
За спровођење Акције у ванградским и градским месним заједницама одговорно је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица.
Оперативни распоред у којем се одређују пунктови и време акције, дат је у прилогу, и саставни је део овог Плана.
Стручни надзор над реализацијом овог Плана одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије Града Суботице у 2020. години спроводиће Служба за инспекцијско- надзорне послове Градске управе Суботица и Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

 

 

РАСПОРЕД ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА ПО ГРАДСКИМ И ВАНГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Ванградске месне заједнице

 

1 МЗ Чантавир 2 дана - угао Маршала Тита и Железничког трга( 2 контејнера);
од 16.03.2020. - угао Кањишког пута и ЈНА;
до 17.03.2020.

. - угао Болманске и Атиле Јожефа;
- угао Тополског пута и Јединства;
- угао Србобранског пута и Маршала Тита( 2 контејнера).

2 МЗ Бачко Душаново 1 дан
- угао Петра Драпшина и С. Марковића;
18.03.2020. - угао II нове и И. Л. Рибара;
- Партизанска 46( угао).

3 МЗ Вишњевац 1 дан
- угао Змај Јовине и Марије Бурсаћ;
18.03.2020. - угао М. Орешковића и Илије Лубарде;
- угао И. Лубарде и Лабусове;
- угао Стевана Бањанина и Школске.

4 МЗ Ђурђин 2 дана
- угао В. Назора и Бориса Кидрича( 2 контејнера);
од 19.03.2020. - угао Босе Милићевић и Бориса Кидрича( 2 контејнера);
до 20.03.2020. - угао Маршала Тита и Војвођанске( 2 контејнера).

5 МЗ Стари Жедник 2 дана - угао Београдског пута и Раде Кончара( 2 контејнера);
од 23.03.2020. - угао Београдског пута и Змај Јовине;
до 24.03.2020. - угао Чантавирског пута и Змај Јовине;
- угао В. Назора и Ивана Милутиновића( 2 контејнера);
- угао В. Назора и Васе Пелагића.


6 МЗ Нови Жедник 2 дана - угао Филипа Кљајића и Матка Вуковића;
од 25.03.2020. - почетак ул. Маршала Тита- код рампе- плац Препород( 2 контејнера);
до 26.03.2020. - почетак Антала Киша;
- улица Р. Вујошевића( испред магацина- млекаре)- 2 контејнера;
- угао Илије Лубарде и Николе Тесле.
- крај Бачванске улице( ливада).

7 МЗ ЉУТОВО 1 дан - код одбојкашког игралишта;
27.03.2020. - код аутобуског стајалишта( на излазу);
Мала Баја - код аутобуске станице на Љутовачком путу.

8 МЗ КЕЛЕБИЈА 2 дана - на углу улице Киш Ференца и Главног пута;
од 30.03.2020. - на углу Ливадске улице и Главног пута;
до 31.03.2020. - у дворишту дома месне заједнице;
- у улици Вељка Влаховића( код школе).

9 МЗ ХАЈДУКОВО 2 дана - на углу улица Првомајске и Сарајевске;
од 01.04.2020. - на углу улица Цанкареве и Сарајевске;
до 02.04.2020. - на углу улица Омладинске и Б. Кидрича;
- Стипић шор( преко пруге);
- на углу улица Жељезничке и Омладинске- преко пруге( 2 контејнера);
Носа - Носа- код продавнице;
- Носа- код моста.

10 МЗ ШУПЉАК 1 дан - код гробља;
03.04.2020. - код дома;
- код Шамуке.

11
МЗ БАЧКИ ВИНОГРАДИ 2 дана - код продавнице „ Тргопромет“ ( код цркве) ;
од 06.04.2020. - у Каић сокаку;
до 07.04.2020. - код жељезничке станице( 2 контејнера);
- код Буки моста;
- испред надвожњака;
- иза надвожњака.

12 МЗ БИКОВО 2 дана - на углу улица Ђ. Ђаковића и Далматинске;
од 08.04.2020. - на углу улица Братства и јединства и Љубљанске;
до 09.04.2020. - на углу улица Ђуре Ђаковића и Космајске;
- код цркве( 1. дан);
- Габрић- на углу улица 10. и 11. нове( 1. дан);
- Ламић крај( 2. дан);
- Конго насеље( 2. дан).

13 МЗ МАЛА БОСНА 1 дан - код продавнице- Суботичка 12;
14.04.2020. - у Суботичкој улици код броја 65;
- код стадиона;
- преко пута хангара;
- у улици Владимира Назора- средина;
- Куцура центар;
- Капоња- откупна станица.

14
МЗ ДОЊИ ТАВАНКУТ 2 дана - код споменика;
од 15.04.2020. - код амбуланте;
до 16.04.2020. - у улици Ивана Сарића- Дикановац;
- у Змај Јовиној улици( код зграда) ;
- угао Марка Орешковића и Матка Вуковића.
ГОРЊИ ТАВАНКУТ - код задружног дома;
- код продавнице „ Тргопромет“ .
15 МЗ МИШИЋЕВО 1 дан - у Сарајевској улици- средина;
21.04.2020. - код дома месне заједнице;
- у Карловачкој улици- средина.

16 МЗ БАЈМОК 2 дана - код дома на Рати;
од 22.04.2020.
до 23.04.2020.
- у улици Краља Томислава, код продавнице „ Дом“ ;
Први дан - на Косовском тргу;
- паркинг код продавнице „ Сакала“ на улазу у Бајмок;
- у Станишићкој улици код млина;
Други дан - код Полета;
- угао улица Матије Гупца и Дожа Ђерђа;
- код пијаце( 2 контејнера).

 

Градске месне заједнице

 

17 МЗ ДУДОВА ШУМА 1 дан - у улици Секереш Ласла- код зграда;
24.04.2020. - у Шумској улици- код бивше „ Леснине“ ;
- на углу улица Стипе Гргића и Доже Ђерђа;
- на углу Плитвичке и Косовске улице( 2 контејнера).
- угао улица Травничке и Стипе Гргића;
- угао Мајшанског пута и Босе Милићевић.

18 МЗ ПАЛИЋ 2 дана - на Тргу Мађар Ласла( 2 контејнера);
од 27.04.2020.
до 28.04.2020. - на углу улице М. Орешковића и Пионирске алеје;
- на углу улица Рогашке и др. Л. Мардешића;
- на углу Барске улице и Кањишког пута;
- на углу улица Бохињске и Трогирске;
- на углу Лудошке улице и Хоргошког пута;
- на углу улица 50. и 51. нова;
- Викенд насеље- окретиште аутобуса.

19 МЗ ВЕЛИКИ РАДАНОВАЦ 2 дана - у Пешчариној улици- код самопослуге;
од 29.04.2020.


- у Воћарској улици;
до 30.04.2020. - код дома месне заједнице.

20 МЗ НОВИ ГРАД 2 дана - у улици I устанка- код продавнице;
од 04.05.2020. - код школе „ 10. октобар“ ;
до 05.05.2020. - на углу улица Болманске и Раде Кончара;
- у Лошињској улици код фабрике „ Будућност“ ;
- на углу улице Бозе Шарчевића и Сегединског пута.

21 МЗ ПРОЗИВКА 1 дан - на углу улица Наде Димић и Јо Лајоша;
06.05.2020. - у улици Ловре Брачуљевића;
- на крају улице Блашка Рајића.

22 МЗ МАЛИ РАДАНОВАЦ 2 дана - на почетку улице Нађ Имреа;
од 07.05.2020. - у улици Лифке Шандора код самопослуге;
до 08.05.2020. - на углу улица Б. Бартока и Средње;
- на углу улица Турзо Лајоша и Отворене( 2 контејнера);
- на углу улица Бокељске и Вука Мандушића.

23 МЗ КРЕТВАРОШ 2 дана - код обданишта Шумице ;
од 11.05.2020. - на углу улица Теслине и Хероја Пинкија;
до 12.05.2020. - иза самопослуге у улици Јосипа Краша;
- на углу улица Б. Бухе и Саве Ковачевића.

24
МЗ ВЕРУШИЋ 1 дан - код дома М. З. Верушић на Чантавирском путу;
13.05.2020. - Шиштак( наспрам Средње улице);
- преко пута бившег Агрокомбината близу старих кућа;
- Жеднички пут- код аутобуске станице( после Радине кафане).

25 МЗ ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 2 дана - Либолегеле- М. Ускоковића;
од 14.05.2020. - угао Ј. Микића и Чордашког пута;
до 15.05.2020. - угао Храстове и Јована Микића;
- угао Копаоничке и Бајмочке;
- угао М. Ускоковића и 51. дивизије.

26 МЗ МАКОВА СЕДМИЦА 2 дана - код дома месне заједнице;
од 18.05.2020. - на почетку улице Исидоре Секулић;
до 19.05.2020. - на крају Цељске улице.

27 МЗ БАЈНАТ 1 дан - на углу улица Браће Радић и Д. Мишовића;
20.05.2020. - на углу улица Шолохове(Чапајеве) и Кумичићеве;
- на углу улица Далматинске и И. Иванића;
- на углу Сенћанског пута и Учке улице;
- у улици Љубе Ненадовића.

28 МЗ НОВО СЕЛО 2 дана - на углу улица Мичуринове и Трогирске( 2 контејнера);
од 21.05.2020. - на углу улица Метохијске и М. Марулића;
до 22.05.2020. - на почетку улице Лазе Мамужића( 2 контејнера);
- на Бајском путу код окретишта;
- на углу улице М. Бурсаћ- иза парка;
- на углу Беочинске улице и Бајског пута.
29 МЗ ПЕШЧАРА 2 дана - на углу улица Ролана Ромена и Јабуке( крај асфалта) ;
од 25.05.2020. - на углу улица Ј. Колумба и Скадарлијске;
до 26.05.2020. - на углу Ускочке и Копарске улице;
- на углу улица Едвина Здовца и Ускочке( 2 контејенра);
- на углу Кајсија и Лепе улице;
- улица Ј. Колумба( код старе пруге).

30 МЗ АЛЕКСАНДРОВО 2 дана - код окретишта аутобуса у улици С. Новака( 2 контејенра);
од 27.05.2020. - у улици Јелене Човић;
до 28.05.2020. - на заобилазном путу у кривини после Бунарића;
- у улици Аксентија Мародића- код школе;
- код кафане „ Бачванка“ ( 2 контејнера).

31 МЗ ГАТ 2 дана - на углу улица Б. Кашића и Р. Бошковића;
од 01.06.2020. - на углу улица И. Кукуљевића и Д. Јарњевић;
до 02.06.2020. - на углу улица М. Орешковића и Банатске;
- на углу улица Велебитске и Гундулићеве;
- на углу улица Филипа Кљајића и Бачке.

32 МЗ КЕР 2 дана - на углу улица Игманске и Мословачке;
од 03.06.2020. - у улици Сергеја Јесењина- средина ;
до 04.06.2020. - у улици Ивана Антуновића- код послуге;
- на углу улица Васе Пелагића и Керске.
33 МЗ МАЛИ БАЈМОК 2 дана - на углу Сивачког пута и улице Б. Милашина;
од 08.06.2020. - на углу улица Ивана Сарића и Дурмиторске;
до 09.06.2020. - на углу улица А. Францишковића и Батинске;
- између улица Р. Вујошевића и Кисачке;
- на углу улица Барањске и Фочанске;
- на углу Сомборског пута и Батинске улице;
- на крају улице Фране Супила;
Црвено село - на углу Таванкутског и Сомборског пута.

34 МЗ ЗОРКА 2 дана - на углу Зоркине и Ердутске улице;
од 10.06.2020. - на углу Батајничке и Балзакове улице;
до 11.06.2020. - на углу улица П. П. Аге и А. Кокића;
- на углу улица Пролетерских бригада и Сомборске;
- на углу улица Пролетерских бригада и Зоркине;
- на углу улица Пролетерских бригада и др. Ф. Бодрогварија;
- на углу улица Јоакаи Мора и К. Колумба.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u ponedeljak, 02.03.2020, u periodu od 08 do 12 časova, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulici Karađorđev put-potez od ulice Travnička do ulice Lasla Sekereša.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog pripremnih građevinskih radova na izgradnji nove fontane, u utorak, 18.02.2020., u periodu od 08 do 17 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u ulici Braće Radić, na delu od Ulice Maksima Gorkog do Trga slobode, na Trgu slobode, kao i pojedinih potrošača na Trgu cara Jovana Nenada.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

U slučaju loših vremenskih uslova uz obimnije atmosferske padavine, radovi će biti odloženi.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o redu vožnje za dane državnog praznika

 

 

 

 

Za vreme obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati prema sledećem redu vožnje:
U subotu 15.02.2020. godine, nedelju 16.02.2020. godine kao i u ponedeljak 17.02.2020. godine autobusi će saobraćati prema redu vožnje za NEDELJU.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog pripremnih građevinskih radova na izgradnji nove fontane, u sredu, 12.02.2020., u periodu od 07 do 19 sati, u MZ Centar 1, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u ulici Braće Radić, na delu od Ulice Maksima Gorkog do Trga slobode, na Trgu slobode, kao i pojedinih potrošača na Trgu cara Jovana Nenada.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

U slučaju loših vremenskih uslova uz obimnije atmosferske padavine, radovi će biti odloženi.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica

 

 

 

 

JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica obaveštava građane da 17. februara ( ponedeljak ), zbog praznika Dana državnosti Republike Srbije, neće biti odvožen komunalni otpad sa terena, po rasporedu za taj dan.

 

Komunalni otpad iz domaćinstava će se odvoziti samo u MZ “Kelebija “- leva strana ( gledano iz pravca Subotice )

 

Iz JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica se zahvaljuju građanima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica

 

 

 

 

Obaveštavamo građane mesnih zajednica Hajdukovo, Nosa i Bački Vinogradi, da će se odvoženje komunalnog otpada počev od 11.02.2020. godine, vršiti svakog drugog utorka ( umesto ponedeljka kako je bilo do sada ).
Molimo korisnike usluga sa ovih lokacija da žute džakove sa komunalnim otpadom iznesu ispred kuća po instrukcijama iz obaveštenja.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Subotici, MZ "Dudova šuma", u četvrtak, 30.01.2020, u periodu od 08 do 14 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u ulicama: Virovitička, Kordunaška, Bosutska,15 aprila, Ive Senjanina i Đerdapska.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, u subotu, 18.01.2020. u periodu od 08 do 13 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u Subotici, MZ Centar 2, u ulicama Maksima Gorkog (parna strana), na delu od Matije Gupca do Zagrebačke ulice, kao i u Harambašićevoj ulici, na delu od Somborskog puta do ulice Maksima Gorkog.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog redovnog ispitivanja bunara nakon rekonstrukcije na vodozahvatu Kelebija, dana 10.01.2020. (u petak) u periodu od 08,00 do 13,00 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo"

 

 

 

 

JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica obavešta korisnike usluga da zbog predstojećeg praznika Božića, 7. januara( utorak ), neće odvoziti komunalni otpad sa terena, po rasporedu za taj dan.

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo"

 

 

 

 

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica obaveštava građanstvo da se tokom praznika 01. i 02. januara 2020. ( sreda i četvrtak ) komunalni otpad neće odvoziti sa terena po rasporedu za te dane.
Komunalni otpad iz domaćinstava će se umesto 01.01.( raspored terena za sredu ), odvoziti 04. januara 2020. – SUBOTU- te korisnici usluga tog dana u jutarnjim satima treba da iznesu svoje tipske posude i to na sledećim terenima:
- MZ Aleksandrovo
- MZ Ker
- MZ Prozivka
- MZ Zorka
- MZ Centar II
Žuti džakovi se zbog predstojećih praznika neće odvoziti. Nakon praznika odvoziće se po ustaljenom rasporedu.
Za dane praznika deponija će biti zatvorena.

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o režimu saobraćaja JP „Subotica-trans“

 

 

 

 

JP „Subotica-trans“ će na dane verskih i državnih praznika saobraćati prema sledećem redu vožnje:
Od 24.12.2019. godine do 14.01.2020. godine zbog raspusta u osnovnim i srednjim školama neće saobraćati polasci koji saobraćaju tokom školske godine a označeni su oznakom „Đ“ u redu vožnje. 25.12.2019. godine autobusi će saobraćati po redu vožnje za SUBOTU. Linija 9 Srpski šor -ATB Sever će saobraćati po redu vožnje za radni dan.

Otkazuje se polazak u 6:30 koji saobraća na relaciji Subotica-Segedin odnosno na relaciji Segedin-Subotica sa polaskom iz Segedina u 12:30.

31.12.2019. godine autobusi gradskog saobraćaja JP „Subotica-trans“ će saobraćati do 21:00.
Poslednji polasci na gradskim linijama će saobraćati na sledeći način:
Linija 1a: Polazak sa Kelebije opštine u 21,00 časova će saobraćati do Novog naselja.
Polazak sa Novog naselja u 21,00 časova će saobraćati do Kelebije opštine.
Linija 2: Polazak iz Srpskog šora u 20:30 časova će saobraćati do Pačirskog puta.
Polazak od Pačirskog puta u 21:00 časova će saobraćati do Srpskog šora.
Linija 3: Polazak sa Makove Sedmice u 21:00 će saobraćati do Bajskog puta
Polazak sa Bajskog puta u 20:20 saobraća do Makove Sedmice.
Linija 6: Polazak sa Vikenda naselja u 20:55 saobraća do Malog Bajmoka.
Polazak iz Malog Bajmoka u 21:30 saobraća do „Subotica-trans“-a.
Linija 16: Poslednji polazak iz Aleksandrova za Teslino naselje će se obaviti u 21:00 dok će poslednji polazak iz Teslinog naselja biti u 20:55.
Nakon navedenih polazaka autobusi neće saobraćati.

31.12.2019. godine posle 21:00 neće biti polazaka u prigradskom saobraćaju.
01 i 02.01.2020. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po redu vožnje za NEDELJU.
02.01.2020. godine će saobraćati linija Subotica-Segedin sa vremenima polazaka 6:30 iz Subotice odnosno 12:30 iz Segedina.
07.01.2020. godine radiće se po redu vožnje za NEDELJU.

 

____________________________________________________________________________

 

Izmena na liniji za Segedin

 

 

 

 

JP „Subotica-trans“ obaveštava putnike da će međunarodna linija „Feketić-Bačka Topola-Subotica-Segedin“ saobraćati do 05.01.2020. godine.
Takođe, od 06.01.2020.godine, doći će do promene na liniji „Subotica-Segedin“. Autobusi na liniji „Subotica-Segedin“ će saobraćati sa sledećim vremenima:
Polazak iz Subotice će saobraćati u 06:30 a povratak iz Segedina u 15:40.
Linija „Subotica-Segedin“ će od 06.01.2020. godine, u navedenim vremenima saobraćati svakodnevno.
Polazak iz Segedina, koji je saobraćao u 12:30, neće saobraćati od 06.01.2020. godine.

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo”

 

 

 

 

JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica obaveštava korisnike usluga da zbog predstojećeg praznika - Božića, 25. decembra ( sreda), neće odvoziti komunalni otpad sa terena po rasporedu za taj dan.
Deponija će biti otvorena.

 

____________________________________________________________________________

 

16.12.2019.

 

Izgradnja kanalizacione mreže na Paliću odvija se planiranom dinamikom


 

 

 

 

Izgradnja kanalizacione mreže na Paliću nastavljena je planiranom dinamikom, a radovi se odvijaju u sledećim ulicama i delovima ulica:

Od 09. do 17. decembra 2019. godine: Solunska.

Od 11. do 21. decembra 2019. godine: deonica u Lopudskoj.

Od 14. do 28. decembra 2019. godine: Marije Bursać i Bele Kuna.

Od 14. decembra 2019. do 04. januara 2020. godine – deonica u Petefi Šandora.

Od 17. do 25. decembra 2019. godine: deonica u Dubrovačkoj.

Od 18. decembra 2019. godine do 09. januara 2020. godine: Nova 51.

Od 18.decembra 2019. do 04. februara 2020. godine: deonice na Horgoškom putu.

Od 23. decembra 2019. do 23. januara 2020. godine: Preživoh Voranca.

Od 26. decembra 2019. do 04. ajnuara 2020. godine: deonice u Splitskoj.

Od 30. decembra 2019. do 16. januara 2020. godine: deonica u Novoj 50.

Od 08. do 16. januara 2020. godine: Nova 52.

Nastavlja se izgradnja Potisnog voda od NIS benzinske pumpe u centru naselja Palić u pravcu Resotrana „Abraham“.

 

U navedenim ulicama – delovima ulica će za vreme izgradnje doći do privremene obustave saobraćaja. Izvođač radova Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ Novi Sad će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku kako bi se normalizovao saobraćaj i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje. Biće omogućen nesmetan prolaz stanovnicima ulica u kojima se izvode radovi, za vreme njihovog trajanja.

 

Grad Subotica i JKP "Vodovod i kanalizacija" su u svojstvu investitora započeli izgradnju kanalizacione mreže na Paliću 26. avgusta. Ova investicija u okviru šireg projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš, finansira se iz donacijskih sredstava Vlade Republike Nemačke putem KfW Banke, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Promene u trasi linija gradskog i prigradskog saobraćaja

 

 

 

 

U subotu 07.12.2019. godine od 10 do 17 sati, zbog radova na asfaltiranju ulice Maksima Gorkog doći će do promene u trasi linija gradskog i prigradskog saobraćaja JP „Subotica-trans“ i to:
· linije 3, 6, 16 će saobraćati Kumičićevom ulicom.
Ø linije 3 i 6 će saobraćati Kumičićevom ulicom do Beogradskog puta kojim će dalje saobraćati do ulice Matije Gupca odakle će se vratiti na uobičajene trase linija
Ø linija 16 će saobraćati Senćanskim putem do Kumičićeve ulice kojom će saobraćati do Beogradskog puta odakla se vraća na uobičajenu trasu linije 16.
· linije 4 i 8a će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
Autobusi koji saobraćaju Senćanskim putem će koristiti stajalište „Mešc“ u oba smera.
· prigradske linije za Bajmok, Kelebiju , Žednik, Dušanovo, Đurđin, Tavankut će saobraćati Kumičićevom ulicom do ulice Matije Gubca kojom će saobraćati do stajališta „Lifka“ odnosno stajališta „Politehnička škola“ odakle će se vratiti na trasu linija.
U navedenom periodu neće biti u upotrebi stajališta „Patrija“ u smeru Vatrogasaca, „Pošta I“ u oba smera kao i stajališta „Politehnička škola“ i „Vatrogasci“ na liniji 16.

 

______________________________________________________________________

 

Promene u trasi linija gradskog i prigradskog saobraćaja

 

 

 

 

U četvrtak 05.12.2019. godine od 16 do petka 06.12.2019. godine do 15 sati, zbog radova na asfaltiranju ulice Maksima Gorkog doći će do promene u trasi linija gradskog i prigradskog saobraćaja JP „Subotica-trans“ i to:
• linije 3, 6, 10, 16 će saobraćati Kumičićevom ulicom.
 linije 3, 6, 10 će saobraćati Kumičićevom ulicom do Beogradskog puta kojim će dalje saobraćati do ulice Matije Gupca odakle će se vratiti na uobičajene trase linija
 linija 16 će saobraćati Senćanskim putem do Kumičićeve ulice kojom će saobraćati do Beogradskog puta odakle se vraća na uobičajenu trasu linije 16.
• linije 4 i 8a će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
Autobusi koji saobraćaju Senćanskim putem će koristiti stajalište „Mešc“ u oba smera.
• prigradske linije za Bajmok, Kelebiju , Žednik, Dušanovo, Đurđin, Tavankut će saobraćati Kumičićevom ulicom do ulice Matije Gubca kojom će saobraćati do stajališta „Lifka“ odnosno stajališta „Politehnička škola“ odakle će se vratiti na trasu linija.
U navedenom periodu neće biti u upotrebi stajališta „Patrija“ u smeru Vatrogasaca, „Pošta I“ u oba smera.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o obavezi zimske zaštite vodomera

 

 

 

 

U zimskom periodu, kada su temperature često ispod nula stepeni Celzijusa, može doći do zamrzavanja vodomera usled nezaštićenih vodomernih skloništa ili nezaštićenih prostorija u kojima se nalaze vodomeri, odnosno usled nebrige korisnika. U praksi se pokazalo da je ovo jedan od značajnijih problema u distributivnom sistemu tokom zime.
Obaveza JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica“ je održavanje priključne vodovodne cevi do vodomera (sa ulične strane), a obaveza potrošača je briga o delu kućnog priključka iza vodomera i održavanje vodomernog šahta čistim i dostupnim za očitavanje i eventualne intervencije.
Ukoliko je vodomer postavljen na mestima izloženim negativnim temperaturama, kao što su garaže, podrumi, dvorišta ili u prostorijama koje se slabije ili uopšte ne greju, vodomer je neophodno zaštititi nekim termoizolacionim materijalom (stiroporom, stirodurom, mineralnom vunom i sl.). Takođe, neophodno je toplotnom izolacijom zaštititi i cevi koje se nalaze u slabo grejanim ili negrejanim prostorijama. Uvijanje vodomera ili vodovodnih cevi u krpe nije sigurno, odnosno ne predstavlja dovoljnu toplotnu zaštitu.
Građani koji poseduju objekte u kojima ne borave stalno, a pogotovo u zimskim mesecima (vikend kuće i sl.), ili u kojima nema intenzivne potrošnje vode, te u slučaju odlaska na duži put, trebalo bi da provere svoje unutrašnje instalacije i vodomere, kao i da zatvore propusni ventil ispred vodomera prema objektu i ispuste vodu iz kućne instalacije. Ovim se može sprečiti zamrzavanje vode i mogu se izbeći troškovi zamene zamrznutih vodomera ili troškovi popravki kvarova nastalih usled zamrzavanja instalacija.
Iz vodovodnih cevi koje su iz raznih razloga postavljene iznad dubine mržnjenja, a koje vode do garaža i dvorišnih objekata, potrebno je isprazniti vodu ili u slučaju korištenja takvih objekata i tokom zime, cevi je potrebno i dodatno toplotno zaštititi. Takođe, potrebno je ispustiti i vodu iz dvorišnih česmi u dvorištima.
Molimo potrošače da po završetku svakog očitavanja vodomera, odnosno početkom svakog meseca obezbede svoje vodomerne šahte od niskih temperatura tj. lokacije na kojima se nalaze vodomeri. Ujedno, savetujemo da se u zimskim mesecima izvrši i provera celokupne unutrašnje vodovodne instalacije u objektima, da se izvrši provera stanja brojčanika na vodomeru, kao i da se na vreme uoče eventualna vidljiva curenja u vodomernim šahtama. Sve uočene promene oko vodomera potrebno je prijaviti dežurnoj službi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, na telefone: 024-557-711 (24 časa) ili 0800-000-024 (od 07 do 15 sati).

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži u Subotici, u MZ Dudova Šuma, u utorak, 19.11.2019, u periodu od 08 do 13 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u ulicama: Lasla Sekereša, Virovitička, Bosutska, Kordunaška, 15 aprila, Ive Senjanina i Đerdapska.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Vodovod i kanalizacija“

 

 

 

 

Obaveštavamo građane-korisnike naših usluga u naselju Kelebija, da će dana 14.11.2019. godine (četvrtak) biti prekinuto vodosnabdevanje naselja u periodu od 08,00 do 14,00 sati.

Prekid je neophodan radi obezbeđivanja tehničkih uslova za neprekidno vodosnabdevanje naselja u vreme havarijske sanacije bunara koja će trajati 10 dana.

Zahvaljujemo potrošačima na razumevanju i ujedno ih obaveštavamo da nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JP „Subotica-trans“

 

 

 

 

JP "Subotica-trans" obaveštava korisnike usluga javnog prevoza da će u ponedeljak 11.11.2019. godine, zbog radova u ulici Maksima Gorkog, stajalište "Pošta", iz smera Aleksandrova, biti van upotrebe u periodu od 10:00 do 16:00.

 

Putnici imaju mogućnost korišćenja stajališta "Lifka" umesto napred navedenog stajališta koje će biti zatvoreno.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JP „Subotica-trans“

 

 

 

 

U ponedeljak 11.11.2019. godine zbog obeležavanja državnog praznika „Dan primirja u I svetskom ratu“ autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po nedeljnom redu vožnje.
Autobus na liniji za Segedin, sa polaskom iz Subotice u 6:30 odnosno polaskom iz Segedina u 12:30 će navedenog dana saobraćati.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da zbog državnog praznika, JKP “Čistoća i zelenilo“, neće vršiti uslugu odnošenja kućnog smeća iz domaćinstava u ponedeljak 11.novembra tekuće godine.Smeće će se tog dana iznositi samo iz MZ Kelebija – leva strana , gledano iz pravca Subotice.
Za vreme praznika blagajna neće raditi. Gradska deponija će takođe biti zatvorena.

 

Értesítjük a polgárokat hogy az ünnepekre való tekintettel hétfőn, november 11-én, szünetelni fog a szemétkihordás a háztartásokból. Ezen a napon csak a Kelebiai H.K. bal feléről - nézve Szabadka irányábol- lesz elszállítva a hulladék. Az ünnep alatt a pénztár zárva lesz. Ezen a napon zárva lessz a Városi szeméttelep is.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu Višnjevac, 07.11.2019.god. u periodu od 09,00 do 18,00 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača ovog naselja..

Nakon uspostavnjanja vodosnabdevanja, može doći do evetualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica

 

 

 

 

U petak 01.11.2019. , na verski praznik Svi sveti, biće neradni dan za zaposlene u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, te neće raditi ni šalteri blagajne i informacija.

 

______________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

Na teritoriji gradskih mesnih zajednica u Subotici, kao i MZ Radanovac i Palić, svake noći, počevši od 04.11.2019. do 22.11.2019., u trajanju od 23,30h do 05,00h (sa prekidom radova za vreme vikenda i državnog praznika), vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova, moguć je umanjen pritisak u vodovodnoj mreži i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

30.10.2019.

 

Izgradnja kanalizacione mreže na Paliću

 

 

 

 

Od četvrtka, 24. oktobra nastavljena je izgradnja kanalizacione mreže u ulicama i delovima ulica na Paliću. Radovi u Dubrovačkoj će trajati do 07. novembra 2019.godine.
Do 24. novembra u ulicama Milana Martinovića i Marka Oreškovića, a do 30. novembra tekuće godine na Trgu Lasla Mađara i ulici Pap Pala

 

Od četvrtka, 31. oktobra nastavlja se izgradnja kanalizacione mreže u ulicama i delovima ulica koja će se realizovati prema sledećem planu:

 

Do 07. decembra ulica 7. jula, do 15. decembra ulica Petefi Šandora, do 24. decembra Alekse Šantića, do 30. decembra Aurela Štadlera i Marka Oreškovića, a do 30. januara 2020. godine:
Marka Oreškovića i Lopudska

U navedenim ulicama – delovima ulica će za vreme izgradnje doći do privremene obustave saobraćaja.

 

Izvođač radova, Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ Novi Sad će omogućiti nesmetani prolaz stanovnicima ovih ulica za vreme trajanja radova i trudiće se da radove izvede u što kraćem roku kako bi se normalizovao saobraćaj i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje.

 

Grad Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ su u svojstvu investitora započeli izgradnju kanalizacione mreže na Paliću 26. avgusta.
Investicija se realizuje u okviru šireg projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš, a finansira se iz donacijskih sredstava Vlade Republike Nemačke putem KfW Banke, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da se 1.novembra 2019.god. na praznik Svi sveti, smeće iz domaćinstava neće odvoziti.
Komunalni otpad će se odvoziti samo iz MZ BAJMOK i to:
- Leva strana iz pravca Subotice i naselje RATA
Gradska deponija će biti otvorena za odlaganje otpada.
Za vreme praznika blagajna neće raditi.

Zahvaljujemo se na razumevanju

 

Értesítés

 

 Értesitjük a polgárokat hogy 2019 november 01. –én „Minden szentek” napján szünetelni fog a szemételszállitás a háztartásokból.

 Ezen a napon a szemét csak a BAJMOKI helyi közösség területéről lesz elszálítva mégpedig:
- A település bal oldaláról, nézve Szabadka irányából és a „Ráta“ területéről

 Az ünnepek alatt a Városi szemétlerakat nyitva lesz.

A pénztár zárva lesz.
Megértésüket köszönjük!

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici, MZ Novi Grad, u ponedeljak, 28.10.2019, u periodu od 09 do 11 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u ulici Ištvana Lataka.

 

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu na Bikovu će u utorak 29.10.2019. u periodu od 8 do 17 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju potrošača.

 

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Promena u trasi linije 10 „Palić naselje-Lifka“

 

 

 

 

Od četvrtka 24.10.2019. godine, zbog radova na kanalizacionoj mreži na Paliću, doći će do promene u trasi linije 10 „Palić naselje-Lifka“.
Od četvrtka 24.10.2019. godine autobus će iz smera Lifke saobraćati Dubrovačkom ulicom do Zelengorske zatim Zelengorskom ulicom do Vrnjačke kojim će saobraćati do Pulske ulice gde se linija završava.
Jutarnji polazak će saobraćati uobičajenom trasom linije 10.

 

______________________________________________________________________

 

Privremena promena u trasama gradskih linija

 

 

 

 

U subotu 19.10.2019. godine, u periodu od 8:00 do 10:00 odnosno do završetka radova u ulici Maksima Gorkog, doći će do promene u trasama gradskih linija.
Usled zatvaranja ulice Maksima Gorkog na relaciji između ulica Štrosmajerova i Đure Đakovića autobusi će saobraćati izmenjenim trasama i to:
· Linija 3 iz smera Bajskog puta prema Makovoj sedmici će od stajališta Lifka do stajališta “Nova opština” saobraćati trasom linije 1a to jest saobraćaće ulicama Trg žrtava fašizma, Petefi Šandora, Zmaj Jovinom i Đure Đakovića odakle će saobraćati uobičajenom trasom linije. Identičnom trasom će saobraćati i autobusi na liniji 6 iz smera Malog Bajmoka prema Vikend naselju kao i autobusi na liniji 16 iz smera Aleksandrova prema Teslinom naselju.
· Autubusi koji saobraćaju iz smera Makove Sedmice, Vikend naselja i Teslinog naselja će saobraćati bez promene trase odnosno uobičajenim trasama linija 3, 6 i 16.
Po završetku radova autobusi će se vratiti na uobičajene trase linija.

 

______________________________________________________________________

 

Odložena rekonstrukcija bunara na Kelebiji

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava građane, korisnike usluga u naselju Kelebija da se rekonstrukcija bunara na Kelebiji, koja je najavljena za period od 16.10.2019. do 25.10.2019. godine, odlaže do daljeg.

O novom terminu izvođenja radova građani će biti obavešteni blagovremeno.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Bajmoku, u utorak, 15.10.2019, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u periodu od 08 do 13 sati, u ulicama: Doža Đerđ (neparna strana), Mažuranićeva, Košut Lajoš i Pačirski red.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Zbog havarijske rekonstrukcije bunara u naselju Kelebija, vodosnabdevanje će biti prekinuto u periodu od 16.10.2019.god. (sreda) do 25.10.2019.god. (petak).

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Jesenja akcija čišćenja i uređenja grada

 

 

 

 

Prema planu jesenje akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će u ponedeljak 14.10. biti postavljeni u MZ "Mala Bosna", u Subotičkoj ulici kod br. 12 (prodavnica) i br. 65, kod stadiona, preko puta hangara, na sredini ulice Vladimira Nazora, kod Kucura centra i Kaponje (otkupna stanica).

 

U utorak 15.10.i sredu 15.10. u MZ "Bikovo", kontejneri će biti postavljeni na uglu ulica Đure Đakovića i Dalmatinske, Bratstva i jedinstva i Ljubljanske, Đure Đakovića i Kosmajske, 10. i 11. Nove (Gabrić), kod crkve, u Lamić kraju i Kongo naseljeu.

 

U četvrtak 17.10. i petak 18.10. kontejneri će biti postavljeni u MZ "Donji Tavankut", kod spomenika, ambulante, u ulici Ivana Sarića (Dikanovac) i Zmaj Jovinoj ulici (kod zgrada),a u MZ "Gornji Tavankut", kod zadružnog doma i prodavnice „Trgopromet“.

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni radnog vremena gradske deponije

 

 

 

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, obaveštava građane da će počev od 07.10.2019. godine, radno vreme gradske deponije biti od 06,00 časova do 18,00 časova tokom cele nedelje.

 

____________________________________________________________________________

 

PLAN JESENJE AKCIJE ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA IZ DOMAĆINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SUBOTICE ZA 2019. godinu

 

 

 

 

Plan sadrži sledeće aktivnosti:
Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstva sa teritorije Grada:
- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih mesnih zajednica;
- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih mesnih zajednica;
U sklopu jesenjeg komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP « Čistoća i zelenilo» postavlja kontejnere zapremine V = 5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokacijama po programu do 8 časova, a prazne se između 13- 15 časova i 18- 20 časova.
Nakon uklanjanja kontejnera interventna grupa JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica vrši uređenje punktova.
Akcija se odvija u vremenskom periodu od 23.09.2019. godine do 05.12.2019. godine, prema datom rasporedu.
Za sprovođenje Akcije u vangradskim i gradskim mesnim zajednicama odgovorno je JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica.
Operativni raspored u kojem se određuju punktovi i vreme akcije, dat je u prilogu, i sastavni je deo ovog Plana.
Stručni nadzor nad realizacijom ovog Plana odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava sa teritorije Grada Subotice u 2019. godini sprovodiće Služba za inspekcijsko- nadzorne poslove Gradske uprave Subotica i Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.

 

RASPORED ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA PO
GRADSKIM I VANGRADSKIM MESNIM ZAJEDNICAMA

 

Vangradske mesne zajednice

1 M. Z. Čantavir 2 dana - ugao Maršala Tita i Železničkog trga;
od 23.09.2019. - ugao Kanjiškog puta i JNA;
do 24.09.2019.

. - ugao Bolmanske i Atile Jožefa;
- ugao Topolskog puta i Jedinstva;
- ugao Srbobranskog puta i Maršala Tita.

2 M. Z. Bačko Dušanovo 1 dan
- ugao Petra Drapšina i S. Markovića;
25.09.2019. - ugao II nove i I. L. Ribara;
- Partizanska 46( ugao).

3 M. Z. Višnjevac 1 dan
- ugao Zmaj Jovine i Marije Bursać;
25.09.2019. - ugao M. Oreškovića i Ilije Lubarde;
- ugao I. Lubarde i Labusove;
- ugao Stevana Banjanina i Školske.

4 M. Z. Đurđin 2 dana
- ugao V. Nazora i Borisa Kidriča;
od 26.09.2019. - ugao Bose Milićević i Borisa Kidriča;
do 27.09.2019. - ugao Maršala Tita i Vojvođanske.

5 M. Z. Stari Žednik 1 dan - ugao Beogradskog puta i Rade Končara;
30.09.2019. - ugao Beogradskog puta i Zmaj Jovine;
- ugao Čantavirskog puta i Zmaj Jovine;
- ugao V. Nazora i Ivana Milutinovića;
- ugao V. Nazora i Vase Pelagića.


6 M. Z. Novi Žednik 2 dana - ugao Filipa Kljajića i Matka Vukovića;
od 01.10.2019. - ugao Filipa Kljajića i Radoja Vujoševića;
do 02.10.2019. - početak Antala Kiša;
- ugao Bose Milićević i Vojvođanske;
- ugao Ilije Lubarde i Nikole Tesle.
- kraj Bačvanske ulice( livada).

7 M. Z. KELEBIJA 1 dan - na uglu ulice Kiš Ferenca i Glavnog puta;
03.10.2019. - na uglu Livadske ulice i Glavnog puta;
- u dvorištu doma mesne zajednice;
- u ulici Veljka Vlahovića( kod škole).

8 M. Z. LJUTOVO 1 dan - kod odbojkaškog igrališta;
04.10.2019. - kod autobuskog stajališta( na izlazu);
Mala Baja - kod autobuske stanice na LJutovačkom putu.

9 M. Z. MIŠIĆEVO 1 dan - u Sarajevskoj ulici- sredina;
04.10.2019. - kod doma mesne zajednice;
- u Karlovačkoj ulici- sredina.

10 M. Z. ŠUPLJAK 1 dan - kod groblja;
07.10.2019. - kod doma;
- kod Šamuke.

11 M. Z. HAJDUKOVO 2 dana - na uglu ulica Prvomajske i Sarajevske;
od 08.10.2019. - na uglu ulica Cankareve i Sarajevske;
do 09.10.2019. - na uglu ulica Omladinske i B. Kidriča;
- Stipić šor( preko pruge);
- na uglu ulica Željezničke i Omladinske- preko pruge;
Nosa - Nosa- kod prodavnice;
- Nosa- kod mosta.

12
M. Z. BAČKI VINOGRADI 2 dana - kod prodavnice „ Trgopromet“ ( kod crkve) ;
od 10.10.2019. - u Kaić sokaku;
do 11.10.2019. - kod željezničke stanice;
- kod Buki mosta;
- ispred nadvožnjaka;
- iza nadvožnjaka.

13 M. Z. MALA BOSNA 1 dan - kod prodavnice- Subotička 12;
14.10.2019. - u Subotičkoj ulici kod broja 65;
- kod stadiona;
- preko puta hangara;
- u ulici Vladimira Nazora- sredina;
- Kucura centar;
- Kaponja- otkupna stanica.

14 M. Z. BIKOVO 2 dana - na uglu ulica Đ. Đakovića i Dalmatinske;
od 15.10.2019. - na uglu ulica Bratstva i jedinstva i LJubljanske;
do 16.10.2019. - na uglu ulica Đure Đakovića i Kosmajske;
- kod crkve( 1. dan);
- Gabrić- na uglu ulica 10. i 11. nove( 1. dan);
- Lamić kraj( 2. dan);
- Kongo naselje( 2. dan).

15
M. Z. DONJI TAVANKUT 2 dana - kod spomenika;
od 17.10.2019. - kod ambulante;
do 18.10.2019. - u ulici Ivana Sarića- Dikanovac;
- u Zmaj Jovinoj ulici( kod zgrada) ;
GORNJI TAVANKUT - kod zadružnog doma;
- kod prodavnice „ Trgopromet“ .

16 M. Z. BAJMOK 2 dana - kod doma na Rati;
od 21.10.2019.
do 22.10.2019.
- u ulici Kralja Tomislava, kod prodavnice „ Dom“ ;
Prvi dan - na Kosovskom trgu;
- parking kod prodavnice „ Skala“ na ulazu u Bajmok;
- u Stanišićkoj ulici kod mlina;
Drugi dan - kod Poleta;
- ugao ulica Matije Gupca i Doža Đerđa;
- kod pijace.

Gradske mesne zajednice

17 M. Z. PALIĆ 2 dana - na Trgu Mađar Lasla;
od 23.10.2019.
do 24.10.2019. - na uglu ulice M. Oreškovića i Pionirske aleje;
- na uglu ulica Rogaške i dr. L. Mardešića;
- na uglu Barske ulice i Kanjiškog puta;
- na uglu ulica Bohinjske i Trogirske;
- na uglu Ludoške ulice i Horgoškog puta;
- na uglu ulica 50. i 51. nova.

18 M. Z. VELIKI RADANOVAC 1 dan - u Peščarinoj ulici- kod samoposluge;
25.10.2019.


- u Voćarskoj ulici;
- kod doma mesne zajednice.

19 M. Z. NOVI GRAD 1 dan - u ulici I ustanka- kod prodavnice;
28.10.2019. - kod škole „ 10. oktobar“ ;
- na uglu ulica Bolmanske i Rade Končara;
- u Lošinjskoj ulici kod fabrike „ Budućnost“ ;
- na uglu ulice Boze Šarčevića i Segedinskog puta.

20 M. Z. MALI RADANOVAC 2 dana - na početku ulice Nađ Imrea;
od 29.10.2019. - u ulici Lifke Šandora kod samoposluge;
do 30.10.2019. - na uglu ulica B. Bartoka i Srednje;
- na uglu ulica Turzo Lajoša i Otvorene;
- na uglu ulica Bokeljske i Vuka Mandušića.
21 M. Z. DUDOVA ŠUMA 1 dan - u ulici Sekereš Lasla- kod zgrada;
31.10.2019. - u Šumskoj ulici- kod bivše „ Lesnine“ ;
- na uglu ulica Stipe Grgića i Dože Đerđa;
- na uglu Plitvičke i Kosovske ulice.

22 M. Z. KRETVAROŠ 2 dana - kod obdaništa Šumice ;
od 04.11.2019. - na uglu ulica Tesline i Heroja Pinkija;
do 05.11.2019. - iza samoposluge u ulici Josipa Kraša;
- na uglu ulica B. Buhe i Save Kovačevića.

23 M. Z. ŽELJEZNIČKO NASELJE 2 dana - Libolegele- M. Uskokovića;
od 06.11.2019. - ugao J. Mikića i Čordaškog puta;
do 07.11.2019. - ugao Hrastove i Jovana Mikića;
- ugao Kopaoničke i Bajmočke.

24 M. Z. PROZIVKA 1 dan - na uglu ulica Nade Dimić i Jo Lajoša;
08.11.2019. - u ulici Lovre Bračuljevića;
- na kraju ulice Blaška Rajića.

25
M. Z. VERUŠIĆ 1 dan - kod doma M. Z. Verušić na Čantavirskom putu;
08.11.2019. - Šištak( naspram Srednje ulice);
- preko puta bivšeg Agrokombinata blizu starih kuća.

26 M. Z. MAKOVA SEDMICA 2 dana - kod doma mesne zajednice;
od 12.11.2019. - na početku ulice Isidore Sekulić;
do 13.11.2019. - na kraju Celjske ulice.

27 M. Z. NOVO SELO 2 dana - na uglu ulica Mičurinove i Trogirske;
od 14.11.2019. - na uglu ulica Metohijske i M. Marulića;
do 15.11.2019. - na početku ulice Laze Mamužića;
- na Bajskom putu kod okretišta;
- na uglu ulice M. Bursać- iza parka;
- na uglu Beočinske ulice i Bajskog puta.

29 M. Z. BAJNAT 1 dan - na uglu ulica Braće Radić i D. Mišovića;
15.11.2019. - na uglu ulica Šolohove(Čapajeve) i Kumičićeve;
- na uglu ulica Dalmatinske i I. Ivanića;
- na uglu Senćanskog puta i Učke ulice;

28 M. Z. PEŠČARA 2 dana - na uglu ulica Rolana Romena i Jabuke( kraj asfalta) ;
od 18.11.2019. - na uglu ulica J. Kolumba i Skadarlijske;
do 19.11.2019. - na uglu Uskočke i Koparske ulice;
- na uglu ulica Edvina Zdovca i Uskočke;

30 M. Z. ALEKSANDROVO 2 dana - kod okretišta autobusa u ulici S. Novaka;
od 20.11.2019. - u ulici Jelene Čović;
do 21.11.2019. - na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića;
- u ulici Aksentija Marodića- kod škole;
- kod kafane „ Bačvanka“ .

31 M. Z. GAT 2 dana - na uglu ulica B. Kašića i R. Boškovića;
od 25.11.2019. - na uglu ulica I. Kukuljevića i D. Jarnjević;
do 26.11.2019. - na uglu ulica M. Oreškovića i Banatske;
- na uglu ulica Velebitske i Gundulićeve;
- na uglu ulica Filipa Kljajića i Bačke.

32 M. Z. KER 2 dana - na uglu ulica Igmanske i Moslovačke;
od 27.11.2019. - u ulici Sergeja Jesenjina- sredina ;
do 28.11.2019. - u ulici Ivana Antunovića- kod posluge;
- na uglu ulica Vase Pelagića i Kerske.

33 M. Z. MALI BAJMOK 2 dana - na uglu Sivačkog puta i ulice B. Milašina;
od 02.12.2019. - na uglu ulica Ivana Sarića i Durmitorske;
do 03.12.2019. - na uglu ulica A. Franciškovića i Batinske;
- na uglu ulica Baranjske i Fočanske;
- na uglu Somborskog puta i Batinske ulice;
Crveno selo - na uglu Tavankutskog i Somborskog puta.

34 M. Z. ZORKA 2 dana - na uglu Zorkine i Erdutske ulice;
od 04.12.2019. - na uglu Batajničke i Balzakove ulice;
do 05.12.2019. - na uglu ulica P. P. Age i A. Kokića;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i Somborske;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i Zorkine;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i dr. F. Bodrogvarija.

 

____________________________________________________________________________

 

17.09.2019.

 

Napreduje izgradnja kanalizacione mreže na Paliću

 

 

 

 

 

Od petka, 20. septembra izgradnja kanalizacione mreže na Paliću se nastavlja u sledećim ulicama, ili delovima ulica:

- ulica Bohinjska: 20.09. - 20.10.2019.
- ulica Lanji Ernea: 20.09. - 04.10.2019.
- ulica Zelengorska: 20.09. - 30.10.2019.
- ulica Lopudska i M. Oreškovića: 20.09. - 30.10.2019.
- ulica Lovačka - deonica 6: 20.09. - 04.10.2019.

U navedenim ulicama - delovima ulica će za vreme izgradnje doći do potpune obustave saobraćaja, odnosno isti će se odvijati putem susednih ulica.
Izvođač radova, Građevinsko preduzeće "Graditelj NS" Novi Sad će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku kako bi se normalizovao saobraćaj i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje.

 

Tok izgradnje se može pratiti i preko internet stranice JKP "Vodovod i kanalizacija" na:
http://www.vodovodsu.rs/8-servisne-informacije/1425-tok-izgradnje-kanalizacione-mreze-na-palicu

 

Grad Subotica i JKP "Vodovod i kanalizacija" su u svojstvu investitora 26. avgusta ove godine započeli izgradnju kanalizacione mreže na Paliću. Investicija se realizuje u okviru šireg projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš koji se finansira iz donacijskih sredstava Vlade Republike Nemačke putem KfW Banke, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Promena trase linije 10 Lifka-Palić

 

 

 

 

Od četvrtka 12.09.2019. godine do 10.10.2019. godine, zbog radova na kanalizicionoj mreži u Dubrovačkoj ulici doći će do promene u trasi linije 10 Lifka-Palić naselje.
Po dolasku na Palić, autobus na liniji 10, će umesto u Dubrovačku ulicu skrenuti u Rogašku ulicu kojom će saobraćati do Dubrovačke odakle će se vratiti na trasu linije 10. Promena na trasi se odnosi na oba smera kretanja linije.
Stajalište kod Partizanske ulice neće biti u upotrebi do završetka radova u Dubrovačkoj ulici.

 

____________________________________________________________________________

 

30.08.2019.

 

Izgradnja kanalizacione mreže na Paliću u skladu sa planiranom dinamikom

 

 

 

 

Od petka, 30. avgusta nastavlja se izgradnja kanalizacione mreže na Paliću u sledećim ulicama, odnosno delovima ulica i u skladu sa planiranom dinamikom:

Od 30. avgusta do 07. septembra 2019. godine:
- Dubrovačka ulica

Od 30. avgusta do 28. septembra 2019. godine:
- Ulica 4. jula
- Ulica Sutjeska, dve deonice
- deo Lovačke ulice
- Bačka ulica
- Jorgovanska ulica
- Jasenovačka ulica.

 

Iz JKP "Vodovod i kanalizacija" najavljuju da će u navedenim ulicama - delovima ulica, za vreme izgradnje, doći do potpune obustave saobraćaja, odnosno isti će se odvijati putem susednih ulica, a izvođač radova, Građevinsko preduzeće "Graditelj NS" Novi Sad će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku kako bi se normalizovao saobraćaj i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje.

 

Izgradnju kanalizacione mreže na Paliću, Grad Subotica i JKP "Vodovod i kanalizacija" su u svojstvu investitora započeli od ponedeljka, 26. avgusta, a investicija se realizuje u okviru šireg projekta Zaštite biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš koji se finansira iz donacijskih sredstava Vlade Republike Nemačke putem KfW Banke, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

 

Redakcija Super-info.rs

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o izmenama u redu vožnje povodom “3. Subotičkog polumaratona”

 

 

 

 

U nedelju 01.09.2019. godine usled održavanja “3. Subotičkog polumaratona” i zatvaranja većeg broja ulica u centru grada u doći će do promena u saobraćaju linija, pre svega gradskog saobraćaja u periodu od 0900 do 1330.
Linija 1a Kelebija opština-Novo naselje će od stajališta “Bolnica” saobraćati trasom linije 16 do Zagrebačke ulice kroz koju će proći do Preradovićeve ulice odakle će saobraćati svojom uobičajenom trasom. Prvi polazak sa Kelebije opštine koji će saobraćati izmenjenom trasom je 8:55 dok će sa Novog naselja polazak u 8:40 biti prvi polazak koji ide izmenjenom trasom linije
Linija 2 Srpski šor-KTC iz Srpskog šora će kroz ulicu Arsenija Čarnojevića saobraćati do ulice Petra Lekovića. Nakon ulice Petra Lekovića do KTC-a neće saobraćati linija 2. Prvi polazak koji će saobraćati skraćenom trasom linije je polazak u 8:15 sa Srpskog Šora.
Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put će biti podeljena na dve linije. Jedna linija će saobraćati na relaciji Makova Sedmica-Međumesna autobuska stanica dok će druga linija saobraćati na relaciji Bajski put-Lifka (Trg žrtava fašizma).Vremena polazaka na navedenoj relaciji Bajski put – Lifka se nalaze u tabeli:

Lifka Bajski put
09:00 09:15
09:45 10:00
10:30 10:45
11:15 11:30
12:00 12:15
12:45 13:00
13:30 13:45 (ukoliko bude otvoren saob. vozi do Nove opštine gde čeka autobus za Makovu Sedmicu)

Polasci sa Međumesne autobuske stanice će se obavljati po vremenima polazaka, iz reda vožnje, sa Bajskog puta kao i polasci sa Makove Sedmice (po redu vožnje).
Prvi polazak koji će sa Makove Sedmice saobraćati do Međumesne autobuske stanice je u 8:30 dok je prvi polazak sa Bajskog puta do Lifke biti polazak u 9:15.
Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje će biti podeljena na dve linije. Jedan autobus će saobraćati na relaciji Mali Bajmok-Lifka (Trg žrtava fašizma) dok će drugi saobraćati na relaciji Vikend naselje-Međumesna autobuska stanica.
Prvi polazak koji će saobraćati od Vikend naselja do Međumesne autobuske stanice je u 8:40.
Poslednji polazak od Malog Bajmoka koji će saobraćati do Vikend naselja je u 8:25
Autobus koji će saobraćati na relaciji Mali Bajmok-Preradovićeva ulica-Lifka (Trg žrtava fašizma) će saobraćati prema sledećem redu vožnje.

Mali Bajmok Lifka (ispred Trga žrtava fašizma)
8:55 9:10
9:25 9:40
9:55 10:10
10:25 10:40
10:55 11:10
11:25 11:40
11:55 12:10
12:25 12:40
12:55 13:10

Autobusi koji saobraćaju na relaciji Međumesna autobuska stanica-Vikend naselje će saobraćati prema važećem redu vožnje linije 6. Molimo putnike da obrate pažnju da će autobusi prema Malom Bajmoku stizati ranije od uobičajenog vremena na stajalište “Patrija/Nova opština”.
Linija 8a Železničko naselje-Lifka će saobraćati na relaciji Železničko naselje—ulica Arsenija Čarnojevića-ulica Petra Lekovića. Od ulice Petra Lekovića do Lifke linija 8a neće saobraćati. Autobusi će saobraćati po redu vožnje na skraćenoj trasi od polaska u 8:50 koji će saobraćati od ulice Petra Lekovića.
Linija 16 Teslino naselje-Aleksandrovo će (gledano iz smera Aleksandrova) saobraćati uobičajenom trasom do stajališta “Bolnice” odakle će skrenuti desno u Bajnatsku ulicu a nakon toga će se kretati Senćanskim putem do stajalište “Patrija/Nova opština” odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije 16.
Privremena autobuska stajališta će se postaviti u ulici Petra Lekovića, Arsenija Čarnojevića(u visini Hale sportova) i kod katedrale Svete Terezije Aviljske (Trg žrtava fašizma).
Prvi polazak iz Teslinog naselja koji saobraća izmenjenom trasom je u 8:50 dok iz Aleksandrova 8:05.
Autobusi na prigradskim linijama Čantavir, Žednik, Đurđin će saobraćati Bajnatskom ulicom do stajališta “Bolnica” odakle nastavljaju uobičajenim trasama. Autobusi za Bajmok, Tavankut i Kelebiju će od Bajnatske ulice saobraćati Baogradskim putem i Zagrebačkom ulicom. Stajališta “MEŠC”, “Patrija”, “Pošta II” kao i “Lifka” neće biti u upotrebi. Autobusi za Bajmok, Tavankut će umesto stajališta “Lifka” stajati na stajališta “Sarvaš”. Autobus za Kelebiju će stajati na stajalištu “Preradovićeva”.
PO završetku manifestacije autobusi na gradskim i prigradskim linijama će se vratiti na uobičajene trase svojih linija.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u sredu 28.08.2019.godine u periodu od 08 do 15 časova, u Subotici, MZ Prozivka, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulicama:

1. Kvarnerska potez od Blaška Rajića do Roke Šimokovića;

2. Roke Šimokovića potez od Lajoša Joa do Kvarnerske;

3. Jo Lajoša potez od Kumičićeve do Blaška Rajića.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

26.08.2019.

 

Početak izgradnje kanalizacije na Paliću

 

 

Grad Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u svojstvu investitora, od danas organizuju početak radova na izgradnji kanalizacione mreže na Paliću. U narednih osam meseci Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ iz Novog Sada, kao najpovoljniji izvođač radova na osnovu javnog konkursa, izgradiće u ovom naselju 15 kilometara gravitacione kanalizacione mreže i pet kilometara tranzitnog potisnog voda kojim će se prikupljena otpadna voda iz ovog naselja transportovati do sliva Kolektora VII i gradskog prečistača otpadnih voda. Ove investicije u okviru šireg projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš finansiraju se iz donacijskih sredstava Vlade Republičke Nemačke putem KfW Banke, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

 

 

 

 

U početnoj fazi, od danas će pet ekipa izvođača radova započeti izgradnju kanalizacije u sledećim delovima ulica, koja će trajati do:

- Kozaračka, do 31. avgusta 2019.
- Nikole Tesle, do 07. septembra 2019.
- Partizanska, do 10. septembra 2019.
- Jasenovačka, do 10. septembra 2019.
- Jezerska, do 15. septembra
- Sutjeska, do 25. septembra 2019.
- Marka Oreškovića na ukrštanju sa ulicom Lopudska, do 25. septembra 2019.

 

 

 

 

U navedenim delovima ulica će za vreme izgradnje doći do obustave saobraćaja, odnosno odvijaće se putem susednih ulica.

Nakon okončanja radova u ovoj fazi, izgradnja kanalizacije će se nastaviti u drugim delovima naselja Palić, u skladu sa projektnom dokumentacijom i dinamikom izgradnje.

 

 

 

 

Izvođač radova, Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ Novi Sad će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku, kako bi se normalizovao saobraćaj i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje.

 

Ukupna vrednost Projekta iznosi 6.500.000 evra.
U strukturi ulaganja, 67% sredstava namenjeno je za izgradnju kanalizacione mreže naselja Palić i poveznog potisnog voda koji će buduću mrežu povezati sa Uređajem za prečišćavanje otpadnih voda, dok je 23,8% za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš (ozelenjavanje, izgradnja isnpekcijske i biciklističke staze), 6,2% za unapređenje palićkog prečistača otpadnih voda i 3% sredstava za biomanipulaciju, tj. izlov alohtonih vrsta ribe (invazivne vrste koje prirodno ne pripadaju eko-sistemu jezera Palić i Ludaš).

 

U JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuju da će se prva priključenja domaćinstava na kanalizacionu mrežu moći ugovarati početkom sledeće godine.
Cena priključka iznosi 27.021,38 RSD. Odobrava se popust od 20% u slučaju avansnog plaćanja u celosti. Mogućnost plaćanja je i na 24 rate.

 

Kontakti u slučaju dodatnih obaveštenja:
- Goran Đukarić, Odgovorni izvođač radova, telefon: 064 83 75 006
- Milan Dinić, Šef gradilišta, telefon: 064 83 75 011

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u ponedeljak 26.08.2019. u periodu od 8 do 15 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u Subotici, MZ Prozivka, ulica Kvarnerska, potez od Blaška Rajića do Roke Šimokovića i Roke Šimokovića, potez od Lajoša Joa do Kvarnerske.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Promene trasa linija gradskog saobraćaja na dan Svetog Stevana

 

 

 

 

U subotu 17. avgusta 2019. godine, zbog obeležavanja dana Svetog Stevana, doći će do promene trasa linija gradskog saobraćaja.
Usled zatvaranja ulice Trg žrtava fašizma, u periodu od 14,00 do 19,00 časova doći će do promene trase sledećih linija:
· Linija 1a će iz smera Kelebije saobraćati Rudić ulicom a stajalište kod "Gimnazije Svetozar Marković" će biti izmešteno ispred ulaza u Sinagogu. Iz smera Novog naselja neće doći do promene u trasi linije 1a.
· Linija 8a će umesto do Lifke saobraćati do Međumesne autobuske stanice "Subotica" odakle će biti i početna stanica navedene linije.
Ostale linije gradskog saobraćaja kao i prigradske linije će saobraćati bez promena.
Po završetku manifestacije u ulici Trg žrtava fašizma autobusi će saobraćati po uobičajenim trasama.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovdnoj mreži, u utorak, 13.08.2019.god. u periodu od 08 do 12 časova, u Subotici, MZ Centar I, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulici Braće Jugovića.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Izmena na trasama gradskog i prigradskog saobraćaja za vreme "Dužijance"

 

 

 

 

U nedelju 11.08.2019. godine, zbog zatvaranja ulica Matije Gupca, Matka Vukovića, Trga žrtava fašizma, Petefi Šandora i Sečenji Ištvana, doći će do izmena na trasama gradskog i prigradskog saobraćaja.
Zbog obeležavanja "Dužijance", u katedrali Svete Terezije Avilske, autobusko stajalište "Lifka" će biti zatvoreno to jest neće biti u upotrebi u periodu od 09,00 časova do 13,30 časova odnosno do prolaska povorke do Trga slobode.
U navedenom periodu autobusi će saobraćati sledećim trasama:
1. linija 1a: od Preradovićeve ulice će produžiti pravo u Zagrebačku ulicu odakle nastavlja ulicom Maksima Gorkog i Senćanskim putem odakle se vraća na redovnu trasu. Stajališta "Jadran", "Higjenski zavod", "Arsenija Čarnojevića" kao i stajalište "Sinagoga" neće biti u upotrebi.
Autobusi će umesto zatvorenih stajališta koristiti stajališta "Patrija", "Pošta", "Tehnička škola".
2. linija 4a kao i linija 8a će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
3. linija 3 i linija 6 će saobraćati Zagrebačkom ulicom odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije 3 odnosno linije 6. U navedenom periodu neće biti u upotrebi stajalište "Matija Gubec".
Umesto stajališta "Matija Gubec" putnicima će na raspolaganju biti stajalište "Tehnička škola"
Prigradske linije za Bajmok,Tavankut i Kelebiju će umesto stajališta "Lifka" stajati na stajalištu gradskog saobraćaja "Sarvaš".
Po završetku obeležavanja "Dužijance" autobusi će saobraćati uobičajenim trasama linija.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu u četvrtak 01.08.2019.god. u Bačkim Vinogradima će u periodu od 08,00 do 14,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju potrošača.
Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na izgradnji vodovodne mreže u Ulici dr Franje Sudarevića, u sredu, 24. jula, u periodu od 8 do 13 časova, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača u Tuzlanskoj i Srebreničkoj ulici, a u slučaju nepredviđenih okolnosti, doći će do prekida u vodosnabdevanju i okolnih ulica.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, u ponedeljak, 15.07.2019, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u periodu od 08 do 14 sati u Subotici, u ulicama: Petra Lekovića, na delu od Aleje Maršala Tita do ulice Zrinjskog i Frankopana, Braće Jugovića, u ulici Trg Jakaba i Komora, na delu od Trga Sinagoge do ulice Zrinjskog i Frankopana, kao i u ulici Zrinjskog i Frankopana (neparna strana) na delu od ulice Trg Jakaba i Komora do ulice Petra Lekovića. U slučaju nepredviđenih okolnosti, doći će do prekida u vodosnbdevanju i u okolnim ulicama.

 

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni trasa linija gradskog saobraćaja u subota 13.07.2019.godine

 

 

 

 

U subotu 13.07.2019. godine zbog radova u Zmaj Jovinoj ulici doći će do promena u trasama linija gradskog saobraćaja i to:
LINIJA 1A „KELEBIJA OPŠTINA-Jadran-Bolnica-NOVO NASELJE“ -Navedena linija će od stajališta „Mešc“ do stajališta „Lifka“ saobraćati ulicama Senćanski put-Maksima Gorkog-Matije Gupca. Stajališta „Jadran“, „Higijenski zavod“; „Arsenija Čarnjevića“, „Sinagoga“ neće biti u upotrebi. Autobusi na liniji 1a će na navedenoj trasi koristiti stajališta „Patrija“, „Pošta I“, „Matije Gupca“.
Prvi polasci koji će saobraćati po privremenoj trasi su sa Kelebije opštine polazak u 7:10 i sa Novog naselja u 7:35. Jutarnji polasci do navedenih vremena će saobraćati po uobičajenom trasi linije 1a.
LINIJA 2 „SRPSKI ŠOR-PAČIRSKI PUT“, LINIJA 8A „ŽELEZNIČKO NASELJE-LIFKA-ALEKSANDROVO“, LINIJA 9 „SRPSKI ŠOR-ATB SEVER“ -Navedene linije će koristiti za saobraćaj ulice Arsenija Čarnojevića i Petra Lekovića odakle će saobraćati uobičajenom trasom svojih linija. Izmene trase stupaju na snagu od 7:00 časova odnosno od momenta zatvaranja Zmaj Jovine ulice.
Izmene u saobraćaju navedenih linija će trajati do završetka radova na presvlačenju asfaltne podloge u Zmaj Jovinoj ulici.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni trasa linija gradskog saobraćaja u petak 12.07.2019.godine

 

 

 

 

U petak 12.07.2019. godine zbog radova u Zmaj Jovinoj ulici doći će do promena u trasama linija gradskog saobraćaja i to:
LINIJA 1A „KELEBIJA OPŠTINA-Jadran-Bolnica-NOVO NASELJE“ -Navedena linija će od stajališta „Mešc“ do stajališta „Lifka“ saobraćati ulicama Senćanski put-Maksima Gorkog-Matije Gupca. Stajališta „Jadran“, „Higijenski zavod“; „Arsenija Čarnjevića“, „Sinagoga“ neće biti u upotrebi. Autobusi na liniji 1a će na navedenoj trasi koristiti stajališta „Patrija“, „Pošta I“, „Matije Gupca“.
Prvi polasci koji će saobraćati po privremenoj trasi su sa Kelebije opštine polazak u 7:25 i sa Novog naselja u 7:10. Jutarnji polasci do navedenih vremena će saobraćati po uobičajenom trasi linije 1a.
LINIJA 2 „SRPSKI ŠOR-PAČIRSKI PUT“, LINIJA 8A „ŽELEZNIČKO NASELJE-LIFKA-ALEKSANDROVO“, LINIJA 9 „SRPSKI ŠOR-ATB SEVER“ -Navedene linije će koristiti za saobraćaj ulice Arsenija Čarnojevića i Petra Lekovića odakle će saobraćati uobičajenom trasom svojih linija. Izmene trase stupaju na snagu od 8:00 časova odnosno od momenta zatvaranja Zmaj Jovine ulice.
Izmene u saobraćaju navedenih linija će trajati do završetka radova na presvlačenju asfaltne podloge u Zmaj Jovinoj ulici.

 

______________________________________________________________________

 

Promena trasa linija gradskog saobraćaja od četvrta 11.07.2019.godine

 

 

 

 

U četvrtak 11.07.2019. godine zbog radova u Zmaj Jovinoj ulici doći će do promena u trasama linija gradskog saobraćaja i to:
LINIJA 1A „KELEBIJA OPŠTINA-Jadran-Bolnica-NOVO NASELJE“ -Navedena linija će od stajališta „Mešc“ do stajališta „Lifka“ saobraćati ulicama Senćanski put-Maksima Gorkog-Matije Gupca. Stajališta „Jadran“, „Higijenski zavod“; „Arsenija Čarnjevića“, „Sinagoga“ neće biti u upotrebi. Autobusi na liniji 1a će na navedenoj trasi koristiti stajališta „Patrija“, „Pošta I“, „Matije Gupca“.
Prvi polasci koji će saobraćati po privremenoj trasi su sa Kelebije opštine polazak u 7:25 i sa Novog naselja u 7:10. Jutarnji polasci do navedenih vremena će saobraćati po uobičajenom trasi linije 1a.
LINIJA 2 „SRPSKI ŠOR-PAČIRSKI PUT“, LINIJA 8A „ŽELEZNIČKO NASELJE-LIFKA-ALEKSANDROVO“, LINIJA 9 „SRPSKI ŠOR-ATB SEVER“ -Navedene linije će koristiti za saobraćaj ulice Arsenija Čarnojevića i Petra Lekovića odakle će saobraćati uobičajenom trasom svojih linija. Izmene trase stupaju na snagu od 8:00 časova odnosno od momenta zatvaranja Zmaj Jovine ulice.
Izmene u saobraćaju navedenih linija će trajati do završetka radova na presvlačenju asfaltne podloge u Zmaj Jovinoj ulici.

 

______________________________________________________________________

 

Promena trasa linija 1a,2, 8a, 9

 

 

Od utorak 09.07. u 8:00 do 09.07.2019. godine do 16:00 odnosno do završetka radova u Zmaj Jovinoj ulici doći će do promene u trasama linija 1a Kelebija opština-Novo naselje iz smera Novog naselja, liniji 2 Srpski šor – Pačirski put iz smera Pačirskog puta, liniji 8a Železničko naselje-Jadran-Lifka iz smera Lifke kao i na liniji 9 Srpski šor-Sever iz smera „Sever“-a i to u delu trase u ulici Đure Đakovića.
Autobusi na navedenim linijama i smerovima će posle stajališta „Jadran“ skrenuti u ulicu Vase Stajića zatim će saobraćati Partizanskom ulicom odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije kroz Zmaj Jovinu ulicu. Stajalište „Higjenski zavod“ iz smera Jadrana neće biti u upotrebi u navedenom periodu.
Navedene linije će saobraćati bez promene trase iz smera Aleje maršala Tita.

 

 

 

 

Privremena trasa linija 1a,2, 8a, 9 -označena narandžastom bojom

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, MZ Centar I, u sredu, 03.07.2019, u periodu od 08 do 10 časova, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulici Vase Stajića na delu od ulice Partizanske do Trga Cara Jovana Nenada.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu Kelebija, 04.07.2019.god. u periodu od 08,00 do 22,00 sata doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača na Kelebiji.

 

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, MZ Centar 2, u sredu, 26.06.2019, u periodu od 08 do 13 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulici Trg Jakaba i Komora (neparna strana), na delu od ulice Žarka Zrenjanina do ulice Zrinjskog i Frankopana, kao i deo ulice Zrinjskog i Frankopana (neparna strana) na delu od Trga Jakaba i Komora do ulice Braće Majera. U slučaju nepredviđenih okolnosti, moguće je proširenje zone prekida vodosnabdevanja i u okolnim ulicama.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Privremena promena trasa linija 1a,2, 8a, 9 zbog radova u Zmaj Jovinoj ulici

 

 

 

 

Privremena trasa linija 1a,2, 8a, 9 -označena narandžastom bojom

 

Od srede 19.06. u 8:00 do 20.06.2019. godine do 8:00 odnosno do završetka radova u Zmaj Jovinoj ulici doći će do promene u trasama linija 1a „Kelebija opština-Novo naselje“ iz smera Novog naselja, liniji 2 „Srpski šor – Pačirski put“ iz smera Pačirskog puta, liniji 8a „Železničko naselje-Jadran-Lifka“ iz smera Lifke kao i na liniji 9 „Srpski šor-SEver“ iz smera „Sever“ i to u delu trase u ulici Đure Đakovića.
Autobusi na navedenim linijama i smerovima će posle stajališta „Jadran“ skrenuti u ulicu Vase Stajića zatim će saobraćati Partizanskom ulicom odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije kroz Zmaj Jovinu ulicu. Stajalište „Higjenski zavod“ iz smera Jadrana neće biti u upotrebi u navedenom periodu.
Navedene linije će saobraćati bez promene trase iz smera Aleje maršala Tita.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, MZ Centar 1, u sredu 19.06.2019. u periodu od 08 do 15 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulici Zmaj Jovinoj, na delu od ulice Ivana Zajca do ulice Arsenija Čarnojevića. U slučaju nepredviđenih okolnosti, mogući su prekidi vodosnabdevanja i u okolnim ulicama. Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu Kelebija, u periodu od 7,00 sati do 13,00 sati 14.06.2019.god. doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača ovog naselja.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na Centralnom kompleksu Vodozahvata 2, u periodu od četvrtka 13.06.2019.god. do utorka 18.06.2019.god.doći će do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži u večernjim časovima.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u četvrtak, 13.06.2019, u periodu od 08 do 12 sati u Subotici, MZ Radanovac, doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulici Peščarinoj (neparna strana), na delu od Vrtne do Venca Bratstva i jedinstva.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu Kelebija, u periodu od utorka 11.06.2019.god. od 20,00 sati do srede 12.06.2019.god. do 10,00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača ovog naselja. Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Bajmoku će u petak, 07.06.2019, u periodu od 09 do 15 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u sledećim ulicama: Bačićeva, Hrvatska, Subotička, Kratka, Dunavska, Mali Pašnjak, Šaševi salaši i deo Zrinjske (posle kanala).

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju i ujedno ih podsećaju da nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do eventualnog kratkotrajnog zamućenja vode prolaznog karaktera.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na sanaciji hidroglobusa u Čantaviru i okolini, od 03.06.2019. povremeno bi moglo doći do smanjenog pritiska u javnoj vodovodnoj mreži.

Radovi će trajati oko mesec dana.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U naselju Kelebija će u utorak dana 28.05.2019, u periodu od 08 do 13 sati, zbog radova na vodozahvatnom objektu, doći do prekida u vodosnabdevanju.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja moguće je kratkotrajno zamućenje vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatnom objektu u Čantaviru i Bačkom Dušanovu, 23.05.2019. od 10 do 12 časova doći će do prekida vodosnabdevanja. Nakon završetka radova, moguće je prolazno zamućenje vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U Čantaviru će se od utorka 07.05., zaključno sa četvrtkom 16.05., u vremenu od 8 do 14 sati, vršiti sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
U Bajmoku, će zbog sezonskih radova na održavanju vodozahvatnog objekta, u utorak 07.05., u vremenu od 9 do 13 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Od srede 08.05, a zaključno sa petkom 17.05., u vremenu od 8 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Za vreme trajanja ispiranja očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja, kao i nakon završetka radova i uspostavljanja vodosnabdevanja, moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Red vožnje za Vaskrs i prvomajske praznike

 

 

 

 

JP “Subotica-trans” obavestava kotisnike javnog prevoza da će od petka 26.04.2019. do ponedeljka 29.04.2019. godine, za vreme trajanja drzavnog praznika Vaskrsa saobraćati po NEDELJNOM REDU VOŽNJE.

Međunarodna linija Subotica-Segedin će saobraćati u petak 26.04. i ponedeljak 29.04.2019. godine.

Međunarodna linija Feketić-Subotica-Segedin će saobraćati za vreme trajanja državnih praznika, po redu vožnje.

Međumesna linija Subotica-Beograd NEĆE saobraćati u petak 26.04 kao i u ponedeljak 29.04.2019. godine.
Za vreme Prvomajskih praznika, linije JP "Subotica-trans" će saobraćati prema sledećem redu vožnje:
· Sve gradske i prigradske linije će saobraćati 01. maja i 02. maja, po nedeljnom redu vožnje.
· Linija Subotica-Beograd neće saobraćati 01. i 02. maja.
· Međunarodna linija Subotica-Segedin neće saobraćati 01. maja dok će 02.05.2019. godine saobraćati.
· Linija Subotica-Novi Sad, sa vremenom polaska iz Subotice u 11,45 i vremenom povratka iz Novog Sada u 20,00, će saobraćati svakodnevno za vreme državnih praznika.
ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE LINIJA 6 ĆE SAOBRAĆATI PREMA SLEDEĆEM:
· 01. maja od 09,00 na svakih 10 minuta od Lifke, odnosno od Vikend Naselja. Poslednji polazak je u 00,30 sa Vikend Naselja;
· 02. maja od 09,00 na svakih 15 minuta od Lifke, odnosno od Vikend Naselja. Poslednji polazak je u 22,15h sa Vikend Naselja.
· U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika za vreme obeležavanja Prvomajskih praznika doći će do korekcije u redu vožnje linije 6 u skladu sa zahtevima za prevozom.

 

______________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE

 

 

 

 

JKP “Čistoća i zelenilo „ Subotica obaveštava korisnike usluga da se za vreme predstojećih prvomajskih praznika 01.05 (sreda ) i 02.05.( četvrtak ) 2019. smeće iz domaćinstava neće odvoziti.
U naznačenim danima praznika odvoziće se isključivo žuti džakovi i to :
- 01.05. ( sreda ) MZ“ BIKOVO“
- 02.05. ( četvrtak ) MZ“ TAVANKUT “
Iz JKP “Čistoća i zelenilo „ Subotica se zahvaljuju sugrađanima na razumevanju i žele im srećne praznike.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Novom Žedniku će u utorak, 23.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. U nastavku radova, kao i u sredu, četvrtak i utorak 24.04., 25.04. i 30.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Takođe, zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Maloj Bosni, u utorak, 23.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u sredu i četvrtak 24.04. i 25.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Od utorka 23.04., a zaključno sa utorkom 30.04., u periodu od 23.30h do 04.30h, sa prekidom radova za vreme uskršnjih praznika, vršiće se sezonsko ispiranje mreže naselja Radanovac i Palić.
Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži u Subotici, Radanovcu i Paliću, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o redu vožnje za petak 19.04.2019. i ponedeljak 22.04.2019.

 

 

 

 

Obaveštavamo korisnike usluga javnog prevoza da će u petak 19.04.2019. kao i u ponedeljak 22.04.2019. godine autobusi JP „Subotica-trans“ saobraćati po redu vožnje za SUBOTU.
Linija Subotica-Beograd sa vremenom polaska u 615 iz Subotice odnosno 1500 iz Beograda će navedenim danima saobraćati po redu vožnje za radni dan.
Linija Subotica-Segedin kao i linija Feketić-Segedin će saobraćati navedenim danima.
Linija Subotica-Novi Sad će saobraćati prema redu vožnje za radni dan.
Skrećemo pažnju putnicima da zbog školskog raspusta od utorka 23.04.2019. godine neće saobraćati školski autobusi to jest polasci koji su u redu vožnje označeni slovom „Đ“.

 

______________________________________________________________________

 

16.04.2019.

 

Počinje osma sezona Su Bike-a servisa

 

Osma sezona „Su Bike“ sistema za rentiranje gradskih bicikala počinje u sredu, 17. aprila 2019. godine. Svi koji koriste ovaj servis moći će, kao i prethodnih sezona, da iznajme bicikle na nekoj od pet postojećih stanica: na parkingu iza Otvorenog univerziteta, na stanici kod „Male gostione“ na Paliću, u Dudovoj šumi kod Hale sportova, u Malom Bajmoku kod Buvljaka i na stanici kod Bazena na Prozivci.
Princip funkcionisanja servisa u odnosu na protekle sezone neće se menjati, a nema izmena ni u pogledu radnog vremena i cena. Iznajmljivanje bicikala na sat vremena i ove sezone biće 20 dinara, a cena dnevnog iznajmljivanja ostaće 100 dinara. Cena izrade kartice je ostala ista, a to je 500 dinara, čip kartice će se i ubuduće izdavati samo na blagajni preduzeća JKP „Parking“ Subotica, u ulici Đure Đakovića 23/II.

 

______________________________________________________________________

 

Ispiranje gradske vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike usluga u Subotici, da će se svake noći u vremenu između 23,30h i 05,00h, počevši od ponedeljka 15.04.2019., sa završetkom radova u četvrtak 18.04.2019., vršiti sezonsko ispiranje gradske vodovodne mreže.
Za vreme trajanja ispiranja očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja, kao i nakon završetka, moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.
Zbog predstojećih Uskršnjih praznika, potrošači će blagovremeno biti obavešteni o nastavku radova na ispiranju vodovodne mreže.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Starom Žedniku, u ponedeljak, 15.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja. U nastavku radova, kao i u utorak, sredu i četvrtak 16.04., 17.04. i 18.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Takođe, zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Bikovu, u sredu, 17.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u četvrtak 18.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

 

Zbog predstojećih verskih praznika Uskrsa JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica” će raditi
po izmenjenom režimu i to u period od 19.04. (Veliki petak) do 22.04. (ponedeljak) :
- 19.04 ( petak ) redovno se rade terenski poslovi i to po ustaljenom režimu
- 22.04. ( ponedeljak ) smeće se ne odvozi izuzev u sledećim mesnim zajednicama:
- M.Z.“ KELEBIJA“ (desna strana iz pravca grada )
- M.Z.“BAČKI VINOGRADI“ ( žuti đzak )
Za period od 26.04. ( Veliki petak) do 29.04.( ponedeljak ) :
- 26.04. ( petak ) smeće se ne odvozi izuzev u sledećim mesnim zajednicama :
-M.Z.“ BAJMOK „ (desna strana iz pravca Subotice)
„MIŠIĆEVO“( žuti đzak)
- 29.04. ( ponedeljak ) redovno se rade terenski poslovi i to po ustaljenom režimu

Iz JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica” se zahvaljuju korisnicima usluga na razumevanju i sugrađanima čestitaju predstojeće uskršnje praznike.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Mišićevu, će u ponedeljak, 08.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. U nastavku radova, kao i u utorak i sredu 09.04. i 10.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Takođe, zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Višnjevcu, u utorak, 09.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u sredu 10.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
U sredu 10.04., u periodu od 09.00 do 12.00 sati, zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Kelebiji, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u četvrtak, 11.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Đurđinu, u četvrtak 11.04., u periodu od 09.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u petak, 12.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni radnog vremena
Gradske deponije

 

 

 

 

Obaveštavaju se građani da će počev od 15.04.2019. godine, radno vreme Gradske deponije biti od 06,00 do 20,00 časova tokom cele nedelje.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Mišićevu će u ponedeljak, 08.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. U nastavku radova, kao i u utorak i sredu 09.04. i 10.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Takođe, zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Višnjevcu, u utorak, 09.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u sredu 10.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
U sredu 10.04., u periodu od 09.00 do 12.00 sati, zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Kelebiji, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u četvrtak, 11.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u Đurđinu, u četvrtak 11.04., u periodu od 09.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a u nastavku radova, kao i u petak, 12.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

U vremenu između 23,30h i 05,00h, počevši od ponedeljka 08.04.2019., sa završetkom radova u subotu 13.04.2019., u Subotici, će se svake noći vršiti sezonsko ispiranje dela gradske vodovodne mreže.
Za vreme trajanja ispiranja očekuje se značajno umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja, kao i nakon završetka, moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.
Zbog predstojećih Uskršnjih praznika, potrošači će blagovremeno biti obavešteni o nastavku radova na ispiranju vodovodne mreže.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici, MZ Gat i Novo selo, u utorak 02.04.2019. od 08 do 12 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulici Somborski put, na delu od Zagrebačke do Hipodromske ulice.

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, MZ Centar 1, u ponedeljak, 01.04.2019, u periodu od 08 do 13 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulici Matije Korvina, na delu od ulice Korzo do ulice Vase Stajića. U slučaju nepredviđenih okolnosti, mogući su prekidi vodosnabdevanja i u okolnim ulicama. Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na trafo stanici na centralnom Vodozahvatu 1

 

 

 

 

Zbog radova na trafo stanici na centralnom Vodozahvatu 1 u Subotici, isti će biti van funkcije od 08,00 do 12,00 sati u subotu 30.03.2019. godine, što će za posledicu imati značajno umanjenje pritiska u celom gradu.
Normalno vodosnabdevanje će biti uspostavljeno do 12,00 sati.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, MZ Novo Selo, u sredu, 27.03.2019, u periodu od 08 do 13 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u ulicama Grge Peštalića, Gostivarskoj, Vrazovoj, Fruškogorskoj, Gogoljevoj i okolnim ulicama. Do uspostavljanja vodosnabdevanja, može doći do kratkotrajnog zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici, u ulici Braće Jugović, u ponedeljak, 25.03.2019, doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača, u periodu od 8 do 10 sati.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

18.03.2019.

 

OBAVEŠTENJE O PROMENI TRASE LINIJE 6 MALI BAJMOK-VIKEND NASELJE I LINIJE 26 SUBOTICA-BAJMOK

 

 

 

 

U utorak 19.03.2019. godine kao i u sredu 20.03.2019. godine u periodu od 700do 1900 doći će do zatvaranja ulice Somborski put u delu puta od raskrsnice ulica Preradovićeva - Somborski put do raskrsnice ulica Somborski put-Gajeva.
U navedenom periodu autobusi na liniji 6 kao i na liniji 26 Subotica-Bajmok će saobraćati ulicama Preradovićeva, Bajski put i Gajeva. Koristiće se već postojeća autobuska stajališta na navedenoj trasi.
Po završetku radova autobusi će saobraćati uobičajenim trasama linija.

 

__________________________________________________________________________

 

PLAN PROLEĆNE AKCIJE ODVOŽENJA KABASTOG OTPADAIZ DOMAĆINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SUBOTICE ZA 2019. godinu

 

 

 

 

RASPORED ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA PO
GRADSKIM I VANGRADSKIM MESNIM ZAJEDNICAMA


Vangradske mesne zajednice


Redni broj Mesna zajednica Trajanje akcije Punktovi za konejner( V=5 m³)
1 M. Z. Čantavir 2 dana - ugao Maršala Tita i Železničkog trga;
od 25.03.2019. - ugao Kanjiškog puta i JNA;
do 26.03.2019.

. - ugao Bolmanske i Atile Jožefa;
- ugao Topolskog puta i Jedinstva;
- ugao Srbobranskog puta i Maršala Tita.

2 M. Z. Bačko Dušanovo 1 dan
- ugao Petra Drapšina i S. Markovića;
27.03.2019. - ugao II nove i I. L. Ribara;
- Partizanska 46( ugao).

3 M. Z. Višnjevac 1 dan
- ugao Zmaj Jovine i Marije Bursać;
27.03.2019. - ugao M. Oreškovića i Ilije Lubarde;
- ugao I. Lubarde i Labusove;
- ugao Stevana Banjanina i Školske.

4 M. Z. Đurđin 2 dana
- ugao V. Nazora i Borisa Kidriča;
od 28.03.2019. - ugao Bose Milićević i Borisa Kidriča;
do 29.03.2019. - ugao Maršala Tita i Vojvođanske.

5 M. Z. Stari Žednik 2 dana - ugao Beogradskog puta i Rade Končara;
od 01.04.2019. - ugao Beogradskog puta i Zmaj Jovine;
do 02.04.2019. - ugao Čantavirskog puta i Zmaj Jovine;
- ugao V. Nazora i Ivana Milutinovića;
- ugao V. Nazora i Vase Pelagića.


6 M. Z. Novi Žednik 2 dana - ugao Filipa Kljajića i Matka Vukovića;
od 03.04.2019. - ugao Filipa Kljajića i Radoja Vujoševića;
do 04.04.2019. - početak Antala Kiša;
- ugao Bose Milićević i Vojvođanske;
- ugao Ilije Lubarde i Nikole Tesle.
- kraj Bačvanske ulice( livada).

7 M. Z. KELEBIJA 2 dana - na uglu ulice Kiš Ferenca i Glavnog puta;
od 05.04.2019. - na uglu Livadske ulice i Glavnog puta;
do 06.04.2019. - u dvorištu doma mesne zajednice;
- u ulici Veljka Vlahovića( kod škole).

8 M. Z. LJUTOVO 1 dan - kod odbojkaškog igrališta;
08.04.2019. - kod autobuskog stajališta( na izlazu);
Mala Baja - kod autobuske stanice na LJutovačkom putu.

9 M. Z. ŠUPLJAK 1 dan - kod groblja;
09.04.2019. - kod doma;
- kod Šamuke.

10 M. Z. MALA BOSNA 1 dan - kod prodavnice- Subotička 12;
10.04.2019. - u Subotičkoj ulici kod broja 65;
- kod stadiona;
- preko puta hangara;
- u ulici Vladimira Nazora- sredina;
- Kucura centar;
- Kaponja- otkupna stanica.

11 M. Z. HAJDUKOVO 2 dana - na uglu ulica Prvomajske i Sarajevske;
od 11.04.2019. - na uglu ulica Cankareve i Sarajevske;
do 12.04.2019. - na uglu ulica Omladinske i B. Kidriča;
- Stipić šor( preko pruge);
- na uglu ulica Željezničke i Omladinske- preko pruge;
Nosa - Nosa- kod prodavnice;
- Nosa- kod mosta.

12
M. Z. BAČKI VINOGRADI 2 dana - kod prodavnice „ Trgopromet“ ( kod crkve) ;
od 15.04.2019. - u Kaić sokaku;
do 16.04.2019. - kod željezničke stanice;
- kod Buki mosta;
- ispred nadvožnjaka;
- iza nadvožnjaka.

13 M. Z. BIKOVO 2 dana - na uglu ulica Đ. Đakovića i Dalmatinske;
od 17.04.2019. - na uglu ulica Bratstva i jedinstva i LJubljanske;
do 18.04.2019. - na uglu ulica Đure Đakovića i Kosmajske;
- kod crkve( 1. dan);
- Gabrić- na uglu ulica 10. i 11. nove( 1. dan);
- Lamić kraj( 2. dan);
- Kongo naselje( 2. dan).

14 M. Z. MIŠIĆEVO 1 dan - u Sarajevskoj ulici- sredina;
23.04.2019. - kod doma mesne zajednice;
- u Karlovačkoj ulici- sredina.

15
M. Z. DONJI TAVANKUT 2 dana - kod spomenika;
od 24.04.2019. - kod ambulante;
do 25.04.2019. - u ulici Ivana Sarića- Dikanovac;
- u Zmaj Jovinoj ulici( kod zgrada) ;
GORNJI TAVANKUT - kod zadružnog doma;
- kod prodavnice „ Trgopromet“ .

16 M. Z. BAJMOK 2 dana - kod doma na Rati;
od 06.05.2019.
do 07.05.2019.
- u ulici Kralja Tomislava, kod prodavnice „ Dom“ ;
Prvi dan - na Kosovskom trgu;
- parking kod prodavnice „ Skala“ na ulazu u Bajmok;
- u Stanišićkoj ulici kod mlina;
Drugi dan - kod Poleta;
- ugao ulica Matije Gupca i Doža Đerđa;
- kod pijace.

Gradske mesne zajednice


Redni broj Mesna zajednica Trajanje akcije Punktovi za konejner( V=5 m³)
17 M. Z. PALIĆ 2 dana - na Trgu Mađar Lasla;
od 08.05.2019.
do 09.05.2019. - na uglu ulice M. Oreškovića i Pionirske aleje;
- na uglu ulica Rogaške i dr. L. Mardešića;
- na uglu Barske ulice i Kanjiškog puta;
- na uglu ulica Bohinjske i Trogirske;
- na uglu Ludoške ulice i Horgoškog puta;
- na uglu ulica 50. i 51. nova.

18 M. Z. DUDOVA ŠUMA 1 dan - u ulici Sekereš Lasla- kod zgrada;
10.05.2019. - u Šumskoj ulici- kod bivše „ Lesnine“ ;
- na uglu ulica Stipe Grgića i Dože Đerđa;
- na uglu Plitvičke i Kosovske ulice.

19 M. Z. VELIKI RADANOVAC 2 dana - u Peščarinoj ulici- kod samoposluge;
od 13.05.2019.


- u Voćarskoj ulici;
do 14.05.2019. - kod doma mesne zajednice.

20 M. Z. NOVI GRAD 2 dana - u ulici I ustanka- kod prodavnice;
od 15.05.2019. - kod škole „ 10. oktobar“ ;
do 16.05.2019. - na uglu ulica Bolmanske i Rade Končara;
- u Lošinjskoj ulici kod fabrike „ Budućnost“ ;
- na uglu ulice Boze Šarčevića i Segedinskog puta.

21 M. Z. PROZIVKA 1 dan - na uglu ulica Nade Dimić i Jo Lajoša;
17.05.2019. - u ulici Lovre Bračuljevića;
- na kraju ulice Blaška Rajića.

22 M. Z. MALI RADANOVAC 2 dana - na početku ulice Nađ Imrea;
od 20.05.2019. - u ulici Lifke Šandora kod samoposluge;
do 21.05.2019. - na uglu ulica B. Bartoka i Srednje;
- na uglu ulica Turzo Lajoša i Otvorene;
- na uglu ulica Bokeljske i Vuka Mandušića.

23 M. Z. KRETVAROŠ 2 dana - kod obdaništa Šumice ;
od 22.05.2019. - na uglu ulica Tesline i Heroja Pinkija;
do 23.05.2019. - iza samoposluge u ulici Josipa Kraša;
- na uglu ulica B. Buhe i Save Kovačevića.

24
M. Z. VERUŠIĆ 1 dan - kod doma M. Z. Verušić na Čantavirskom putu;
24.05.2019. - Šištak( naspram Srednje ulice);
- preko puta bivšeg Agrokombinata blizu starih kuća.

25 M. Z. ŽELJEZNIČKO NASELJE 2 dana - Libolegele- M. Uskokovića;
od 27.05.2019. - ugao J. Mikića i Čordaškog puta;
do 28.05.2019. - ugao Hrastove i Jovana Mikića;
- ugao Kopaoničke i Bajmočke.

26 M. Z. MAKOVA SEDMICA 2 dana - kod doma mesne zajednice;
od 29.05.2019. - na početku ulice Isidore Sekulić;
do 30.05.2019. - na kraju Celjske ulice.

27 M. Z. BAJNAT 1 dan - na uglu ulica Braće Radić i D. Mišovića;
31.05.2019. - na uglu ulica Šolohove(Čapajeve) i Kumičićeve;
- na uglu ulica Dalmatinske i I. Ivanića;
- na uglu Senćanskog puta i Učke ulice;
- u ulici LJube Nenadovića.
28 M. Z. NOVO SELO 2 dana - na uglu ulica Mičurinove i Trogirske;
od 03.06.2019. - na uglu ulica Metohijske i M. Marulića;
do 04.06.2019. - na početku ulice Laze Mamužića;
- na Bajskom putu kod okretišta;
- na uglu ulice M. Bursać- iza parka;
- na uglu Beočinske ulice i Bajskog puta.

29 M. Z. PEŠČARA 2 dana - na uglu ulica Rolana Romena i Jabuke( kraj asfalta) ;
od 05.06.2019. - na uglu ulica J. Kolumba i Skadarlijske;
do 06.06.2019. - na uglu Uskočke i Koparske ulice;
- na uglu ulica Edvina Zdovca i Uskočke;
- na uglu Kajsija i Lepe ulice.

30 M. Z. ALEKSANDROVO 2 dana - kod okretišta autobusa u ulici S. Novaka;
od 07.06.2019. - u ulici Jelene Čović;
do 08.06.2019. - na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića;
- u ulici Aksentija Marodića- kod škole;
- kod kafane „ Bačvanka“ .

31 M. Z. GAT 2 dana - na uglu ulica B. Kašića i R. Boškovića;
od 10.06.2019. - na uglu ulica I. Kukuljevića i D. Jarnjević;
do 11.06.2019. - na uglu ulica M. Oreškovića i Banatske;
- na uglu ulica Velebitske i Gundulićeve;
- na uglu ulica Filipa Kljajića i Bačke.

32 M. Z. KER 2 dana - na uglu ulica Igmanske i Moslovačke;
od 12.06.2019. - u ulici Sergeja Jesenjina- sredina ;
do 13.06.2019. - u ulici Ivana Antunovića- kod posluge;
- na uglu ulica Vase Pelagića i Kerske.
33 M. Z. MALI BAJMOK 2 dana - na uglu Sivačkog puta i ulice B. Milašina;
od 17.06.2019. - na uglu ulica Ivana Sarića i Durmitorske;
do 18.06.2019. - na uglu ulica A. Franciškovića i Batinske;
- između ulica R. Vujoševića i Kisačke;
- na uglu ulica Baranjske i Fočanske;
- na uglu Somborskog puta i Batinske ulice;
Crveno selo - na uglu Tavankutskog i Somborskog puta.

34 M. Z. ZORKA 2 dana - na uglu Zorkine i Erdutske ulice;
od 19.06.2019. - na uglu Batajničke i Balzakove ulice;
do 20.06.2019. - na uglu ulica P. P. Age i A. Kokića;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i Somborske;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i Zorkine;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i dr. F. Bodrogvarija;
- na uglu ulica Joakai Mora i K. Kolumba.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

04.03.2019.

 

Obaveštenje o redu vožnje od utorka 05.03.2019. godine

 

 

 

 

JP „Subotica-trans“ obaveštava putnike da će od utorka 05.03.2019. godine autobusi saobraćati po redu vožnje za radni dan bez planiranih restrikcija.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

01.03.2019.

 

Obaveštenje o izmenama u redu vožnje za dan 04.03.2019.

 

 

 

 

Radi daljnjeg smanjenja broja vozača autobusa koji koriste bolovanje, red vožnje za 04.03.2019. godine će biti kao radnim danom uz minimalna odstupanja tako da neće saobraćati sledeći polasci:
U GRADSKOM SAOBRAĆAJU:
· Linija 8, Željezničko naselje – Lifka - Aleksandrovo
Polasci u 15,45 iz Željezničkog naselja
Polazak u 16,15 iz Aleksandrova
· Linija 8A, Željezničko naselje – Jadran – Lifka
Polasci u 09,00 10,00 11,00 12,00 16,45 18,00 19,00 20,00 iz Željezničkog naselja
Polasci u 08,35 09,30 10,30 11,30 17,15 18,30 19,30 od Lifke

· Linija 10, Palić naselje-Lifka neće saobraćati


U subotu 02.03.2019. godine kao i u nedelju 03.03.2019. godine autobusi će saobraćati prema redu vožnje za navedene dane.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

28.02.2019.

 

Ostaju na snazi pojedine restrikcije javnog prevoza

 

 

 

 

JP "Subotica-trans" obaveštava korisnike javnog prevoza da će autobusi 01.03.2019. voziti prema redu vožnje koji važi za radne dane, s tim da ostaju na snazi pojedine restrikcije, kao tokom prethodna dva dana.

U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU:
U prigradskom saobraćaju, otkazuju se sledeći polasci:
• Linija 19 polazak u 16:00 iz Subotice za Novi Žednik
• Linija 23 polazak u 17:00 iz Subotice za Dušanovo i povratak u 18:00 iz Dušanova za Suboticu
• Linija 28 polazak u 18:50 iz Subotice za G.Tavankut i povratak u 19:35 iz G.Tavankuta za Suboticu
U međumesnom saobraćaju, otkazuju se sledeći polasci:
• Polazak u 06:41 iz Kanjiže za Suboticu
• Polazak u 10:30 iz Subotice za Kanjižu i povratak u 11:30 iz Kanjiže za Suboticu
U GRADSKOM SAOBRAĆAJU:
• Linija 4, Veliki Radanovac - Lifka
Polasci u 19,30 20,40 (do garaže) iz Velikog Radanovca
Polasci u 18,50 20,15 od Lifke

• Linija 8, Željezničko naselje – Lifka - Aleksandrovo
Polasci u 15,45 iz Željezničkog naselja
Polazak u 16,15 iz Aleksandrova
• Linija 8A, Željezničko naselje – Jadran – Lifka
Polasci u 09,00 10,00 11,00 12,00 16,45 18,00 19,00 20,00 iz Željezničkog naselja
Polasci u 08,35 09,30 10,30 11,30 17,15 18,30 19,30 od Lifke
• Linija 10, Palić naselje-Lifka neće saobraćati

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

27.02.2019.

 

Obaveštenje o izmenama u redu vožnje za 28.02.2019.

 

 

 

 

Javni prevoz će u osnovi funkcionisati prema redu vožnje koji važi za radne dane, što će obezbediti prevoz đaka i radnika. Neke restrikcije će i dalje biti primenjene tako da 28.02.2019. godine neće saobraćati sledeći polasci:
U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU:
U prigradskom saobraćaju, otkazuju se sledeći polasci:
• Linija 19 polazak u 16:00 iz Subotice za Novi Žednik
• Linija 23 polazak u 17:00 iz Subotice za Dušanovo i povratak u 18:00 iz Dušanova za Suboticu
• Linija 28 polazak u 18:50 iz Subotice za G.Tavankut i povratak u 19:35 iz G.Tavankuta za Suboticu
U međumesnom saobraćaju, otkazuju se sledeći polasci:
• Polazak u 06:41 iz Kanjiže za Suboticu
• Polazak u 10:30 iz Subotice za Kanjižu i povratak u 11:30 iz Kanjiže za Suboticu
U GRADSKOM SAOBRAĆAJU:
• Linija 4, Veliki Radanovac - Lifka
Polasci u 19,30 20,40 (do garaže) iz Velikog Radanovca
Polasci u 18,50 20,15 od Lifke

• Linija 8, Željezničko naselje – Lifka - Aleksandrovo
Polasci u 15,45 iz Željezničkog naselja
Polazak u 16,15 iz Aleksandrova
• Linija 8A, Željezničko naselje – Jadran – Lifka
Polasci u 09,00 10,00 11,00 12,00 16,45 18,00 19,00 20,00 iz Željezničkog naselja
Polasci u 08,35 09,30 10,30 11,30 17,15 18,30 19,30 od Lifke
• Linija 10, Palić naselje-Lifka neće saobraćati

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će u sredu, 27.02.2019., u periodu od 08h do 13h, doći do prekida u vodosnabdevanju, na Puškinovom trgu br. 4, u ulici Ivana Gorana Kovačića, kao i u ulici Mirka Bogovića, na delu od Puškinovog trga do ulice Braće Radić.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

26.02.2019.

 

Obaveštenje o izmenama u redu vožnje za 27.02.2019.

 

 

 

 

Javni prevoz će u osnovi funkcionisati prema redu vožnje koji važi za radne dane, što će obezbediti prevoz đaka i radnika. Neke restrikcije će i dalje biti primenjene tako da 27.02.2019. godine neće saobraćati sledeći polasci:
U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU:
U prigradskom saobraćaju, otkazuju se sledeći polasci:
• Linija 19 polazak u 16:00 iz Subotice za Novi Žednik
• Linija 23 polazak u 17:00 iz Subotice za Dušanovo i povratak u 18:00 iz Dušanova za Suboticu
• Linija 28 polazak u 18:50 iz Subotice za G.Tavankut i povratak u 19:35 iz G.Tavankuta za Suboticu
U međumesnom saobraćaju, otkazuju se sledeći polasci:
• Polazak u 06:41 iz Kanjiže za Suboticu
• Polazak u 10:30 iz Subotice za Kanjižu i povratak u 11:30 iz Kanjiže za Suboticu
U GRADSKOM SAOBRAĆAJU:
• Linija 4, Veliki Radanovac - Lifka
Polasci u 19,30 20,40 (do garaže) iz Velikog Radanovca
Polasci u 18,50 20,15 od Lifke

• Linija 8, Željezničko naselje – Lifka - Aleksandrovo
Polasci u 15,45 iz Željezničkog naselja
Polazak u 16,15 iz Aleksandrova
• Linija 8A, Željezničko naselje – Jadran – Lifka
Polasci u 09,00 10,00 11,00 12,00 16,45 18,00 19,00 20,00 iz Željezničkog naselja
Polasci u 08,35 09,30 10,30 11,30 17,15 18,30 19,30 od Lifke
• Linija 10, Palić naselje-Lifka neće saobraćati

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

24.02.2019.

 

Obaveštenje o izmenama u redu vožnje za 25.02.2019.

 

 

 

 

JP “Subotica-trans” obaveštava korisnike javnog prevoza da je znatno poboljšana situacija po pitanju broja vozača autobusa koji koriste bolovanje, tako da će 25.02.2019. godine, u osnovi javni prevoz funkcionisati prema redu vožnje koji važi za radne dane, što će obezbediti prevoz đaka i radnika.
Neke restrikcije će i dalje biti primenjene tako da 25.02.2019. godine neće saobraćati sledeći polasci:
U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU:
U prigradskom saobraćaju, otkazuju se samo 7 polazaka:
· Linija 19 polazak u 16:00 iz Subotice za Novi Žednik
· Linija 23 polazak u 07:45 iz Subotice za Dušanovo i povratak u 08:35 iz Dušanova za Suboticu
· Linija 23 polazak u 17:00 iz Subotice za Dušanovo i povratak u 18:00 iz Dušanova za Suboticu
· Linija 28 polazak u 18:50 iz Subotice za G.Tavankut i povratak u 19:35 iz G.Tavankuta za Suboticu
U međumesnom saobraćaju, otkazuju se sledeći polasci:
· Polazak u 11:40 iz Novog Sada za Suboticu
· Polazak u 06:41 iz Kanjiže za Suboticu
· Polazak u 10:30 iz Subotice za Kanjižu i povratak u 11:30 iz Kanjiže za Suboticu

Međunarodna linija Subotica-Segedin sa vremenom polaska u 6:30 iz Subotice i 12:30 iz Segedina se otkazuje.

U GRADSKOM SAOBRAĆAJU:
· Linija 2, Srpski šor –Hala sportova – Pačirski put (KTC)
Polasci u 04,45 (od MEŠC-a) u 09,25, 10,50 15,30 16,55 18,30 19,45 20,20 sa Pačirskog puta
Polasci u 08,15 10,15 16,05 17,50 19,10 , 2030 iz Srpskog šora.

· Linija 4, Veliki Radanovac - Lifka
Polasci u 19,30 20,40 (do garaže) iz Velikog Radanovca
Polasci u 18,50 20,15 od Lifke

· Linija 8, Željezničko naselje – Lifka - Aleksandrovo
Polasci u 15,45 iz Željezničkog naselja
Polazak u 16,15 iz Aleksandrova
· Linija 8A, Željezničko naselje – Jadran – Lifka
Polasci u 09,00 10,00 11,00 12,00 16,45 18,00 19,00 20,00 iz Željezničkog naselja
Polasci u 08,35 09,30 10,30 11,30 17,15 18,30 19,30 od Lifke
· Linija 10, Palić naselje-Lifka neće saobraćati

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

22.02.2019.

 

Promene u redu vožnje javnog prevoza za 23-24.02.2019.

 

 

 

 

JP „Subotica-trans“ obaveštava putnike da će za predstojeći vikend autobusi saobraćati prema sledećem:
1. U subotu 23.02.2019. autobusi će saobraćati prema redu vožnje predviđenom za taj dan, uz sledeće korekcije:
· neće saobraćati linija br. 8a Željezničko naselje – Lifka
· neće biti obavljen polazak za Segedin u 06,30 i povratak iz Segedina u 12,30.
2. U nedelju 24.02.2019. autobusi će saobraćati prema redu vožnje predviđenom za nedelju, uz sledeću korekciju:
· neće saobraćati linija br. 8a Željezničko naselje – Lifka

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

21.02.2019.

 

Izmene u redu vožnje javnog prevoza za petak 22.02.2019.

 

 

 

 

I pored smanjenja broja vozača koji koriste bolovanje, autobusi JP „Subotica-trans“ će i u petka 22.02.2019. godine saobraćati po redu vožnje za SUBOTU.
Pored toga i dalje će na snazi ostati sledeće redukcije polazaka i to:
· Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje: Polazak u 15:25 od Swarovskog će se obaviti u 15:20 od stajališta „Kalcedonija“. Molimo putnike koji putuju sa stajališta „Swarovski“ da pređu do napred navedenog stajališta.
· Na liniji 8a Železničko naselje-Lifka otkazuje se samo polazak u 19:50 od Lifke prema Železničkom naselju.

NAPOMENA o ponovno uspostavljenim polascima:
· LINIJE 4 „VELIKI RADANOVAC-LIFKA“ I LINIJA 8A „ŽELEZNIČKO NASELJE-LIFKA“ ĆE SAOBRAĆATI.
· Linije za Segedin i Sombor će saobraćati prema registrovanom redu vožnje.
JP „Subotica-trans“ moli putnike da se blagovremeno informišu o vremenima polazaka i načina na koji saobraćaju linije po SUBOTNJEM redu vožnje, da bi blagovremeno stigli na radna mesta, kao i da prate obaveštenja na dnevnom nivou.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

19.02.2019.

 

Nove izmene u redu vožnje za sredu 20.02.2019.

 

 

 

 

Pored dosadašnjih izmena i funkcionisanja javnog prevoza po redu vožnje za subotu, zbog daljeg povećanja broja vozača na bolovanju JP „Subotica-trans“ će sprovesti dalju redukciju polazaka i to:
Na liniji 16 Teslino naselje-Aleksandrovo neće saobraćati autobusi sa polaskom u 8:20 i 9:50 iz Teslinog naselja, odnosno 9:05 i 10:35 iz Aleksandrova.
Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka neće saobraćati.
Linija 8a Železničko naselje-Lifka kao i linija 8 Železničko naselje-Aleksandrovo neće saobraćati.
LInija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje: Polazak u 15:25 od Swarovskog će se obaviti u 15:20 od stajališta „Kalcedonija“. Molimo putnike koji putuju sa stajališta „Swarovski“ da pređu do napred navedenog stajališta.
Polasci na relaciji Subotica-Segedin sa vremenom polaska u 6:30 iz Subotice i 12:30 iz Segedina se otkazuju.
Pored navedenog otkazuje se i polazak iz Subotice prema Somboru u 7:00 i povratak iz Sombora 10:15.
Po ovakvom režimu saobraćaja autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati do povećanja broja raspoloživih vozača.
JP „Subotica-trans“ moli putnike da se blagovremeno informišu o vremenima polazaka i načina na koji saobraćaju linije po SUBOTNJEM redu vožnje, da bi blagovremeno stigli na radna mesta, kao i da prate obaveštenja na dnevnom nivou.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

18.02.2019.

 

Nove redukcije polazaka u javnom prevozu

 

 

 

 

Pored dosadašnjih izmena i funkcionisanja javnog prevoza po redu vožnje za subotu, zbog daljeg povećanja broja vozača na bolovanju JP „Subotica-trans“ će sprovesti dalju redukciju polazaka i to:
Na liniji 16 Teslino naselje-Aleksandrovo neće saobraćati autobusi 8:20 i 9:50 iz Teslinog naselja odnosno 9:05 i 10:35 iz Aleksandrova.
Linija 8a Železničko naselje-Lifka neće saobraćati.
Polasci na relaciji Subotica-Segedin sa vremenom polaska u 6:30 iz Subotice i 12:30 iz Segedina se otkazuju.
Takođe se otkazuje polazak u 11:40 na relaciji Subotica-Novi Sad kao i polazak u 20:00 iz Novog Sada.
Pored navedenog otkazuje se i polazak iz Subotice prema Somboru u 7:00 i povratak iz Sombora 10:15.
JP „Subotica-trans“ moli putnike da se blagovremeno informišu o vremenima polazaka i načine na koje saobraćaju linije po SUBOTNJEM redu vožnje da bi blagovremeno stigli na radna mesta, kao i da prate obaveštenja na dnevnom nivou.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

17.02.2019.

 

Nova izmena režima javnog prevoza

 

 

Saobraćajna služba JP „Subotica-trans“ obaveštava korisnike javnog prevoza da će zbog daljeg povećanja broja vozača na bolovanju, a u cilju lakšeg korišćenja javnog gradskog i prigradskog prevoza, autobusi od ponedeljka 18.02.2019. godine saobraćati po redu vožnje za SUBOTU.

 

 

 

 

"Molimo putnike da se blagovremeno informišu o vremenima polazaka i načina na koji saobraćaju linije po SUBOTNJEM redu vožnje da bi blagovremeno stigli na radna mesta." - navedeno je u saopštenju Saobraćajne službe JP „Subotica-trans“, uz objašnjenje da će po ovakvom režimu saobraćaja javni prevoz funkcionisati do povećanja broja raspoloživih vozača, a mole putnike da prate njihova obaveštenja na dnevnom nivou.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

Dodatno otkazani polasci za četvrtak 14.02.2019. godine

 

 

 

 

JP "Subotica-trans" obaveštava korisnike usluga javnog prevoza, da će zbog daljeg povećanja voznog osoblja na bolovanju, pored već najavljenih, biti otkazani i sledeći polasci:
Na liniji 6 ( Mali Bajmok-Vikend naselje) otkazuje se polazak u 16:20 iz Vikend naselja.
Na liniji 16 (Teslino naselje-Aleksandrovo) otkazuju se polasci 18:30 iz Teslinog naselja kao i polazak 19:15 iz Aleksandrova.
Na liniji 44 polazak u 19:45 iz Subotice za Male Pijace kao i povratak u 20:55 iz Malih Pijaca za Suboticu neće biti obavljeni zbog napred navedenih razloga.

 

______________________________________________________________________

 

13.02.2019.

 

Izmene u redu vožnje javnog prevoza

 

 

 

 

 JP “Subotica-trans” obaveštava korisnike usluga javnog prevoza da će 14.02.2019. godine, radi povećanog broja vozača na bolovanju, izostati sledeći polasci:
U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU:
· Linija 19, Subotica – Stari Žednik – Novi Žednik
Polazak u 16,00 iz Subotice;
· Linija 22, Subotica – Zorka – Kelebija
Polasci u 14,10 i 19,30 iz Subotice;
Polasci u 14,45 i 20,00 iz Kelebije;
· Linija 28, Subotica –Ljutovo - D.Tavankut - G.Tavankut
Polazak u 18,50 iz Subotice;
Polazak u 19,35 iz G.Tavankuta;
U GRADSKOM SAOBRAĆAJU:
· Linija 2, Srpski šor –Hala sportova – Pačirski put (KTC)
Polasci u 04,45 (od MEŠC-a) u 09,25, 10,50 15,30 16,55 18,30 19,45 iz Srpskog šora
Polasci u 05,00 08,15 10,15 16,05 17,50 19,10 20,20 sa Pačirskog puta.

· Linija 4, Veliki Radanovac - Lifka
Polasci u 19,30 20,40 (do garaže) iz Velikog Radanovca
Polasci u 18,50 20,15 od Lifke

· Linija 8, Željezničko naselje – Lifka - Aleksandrovo
Polasci u 15,45 iz Željezničkog naselja
Polazak u 16,15 iz Aleksandrova
· Linija 8A, Željezničko naselje – Jadran – Lifka
Polasci u 09,00 10,00 11,00 12,00 16,45 18,00 19,00 20,00 iz Željezničkog naselja
Polasci u 08,35 09,30 10,30 11,30 17,15 18,30 19,30 od Lifke

 

Za vreme obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije autobusi
JP „Subotica-trans“ će saobraćati prema sledećem redu vožnje:
U petak 15.02.2019. kao i u subotu 16.02.2019. godine autobusi će saobraćati prema redu vožnje za NEDELJU.
Linija Subotica-Segedin, sa vremenom u odlasku 6:30 i u povratku u 12:30, će saobraćati u petak 15.02.2019. dok u subotu 16.02.2019. godine NE SAOBRAĆA.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, u Subotici će u sredu, 13.02., u periodu od 08.00h do 13.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju, u ulici Segedinski put, na delu od Ante Parčetića do ulice Jovana Mikića.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica obaveštava građane da zbog predstojećeg praznika Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara ( petak ), neće odvoziti komunalni otpad sa terena po rasporedu za taj dan.
Komunalni otpad iz domaćinstava će se iznimno odvoziti na sledećim lokacijama:
- MZ "Bajmok" – desna strana ( posmatrajući iz pravca grada)
- MZ "Mišićevo" - žute vreće

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

Na teritoriji MZ Palić i Radanovac, od 11.02.2019. do 14.02.2019. svakodnevno, u noćnim satima, u periodu od 23,30h do 04,30h, vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže. Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji ovih naselja, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

IZMENA REDA VOŽNJE U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

 

 

JP “Subotica-trans” obaveštava korisnike usluga prevoza da će se od 01.02.2019. godine menjati red vožnje u prigradskom saobraćaju.

 

 

 

 

Linija 26 (Subotica-Bajmok Rata):
· polazak u 06:25 iz Subotice, pomera se na 06:20 (radni dan)
· polazak u 07:05 iz Bajmoka, pomera se na 07:00 (radni dan)
· polazak u 07:05 od Bajmok Bazena, pomera se na 07:00 (radni dan)
· uvodi se polazak u 20:50 iz Bajmoka (nedelja)
Linija 25 (Subotica-Klisa-Dušanovo):
· polazak u 06:10 iz Dušanova se pomera na 06:00 (radni dan)
Linija 30 (Subotica-Stari Žednik-Đurđin):
· polazak u 14:30 iz Subotice, pomera se na 14:35 (radni dan)

U gradskom saobraćaju nema izmena i važiće red vožnje od 15. januara 2018. godine.

 

____________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahtvatu, u Bačkim Vinogradima će u četvrtak, 24.01.2019. godine, u periodu od 09,00 do 13,00 sati doći do prekida u vodosnabdevanju.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

20.12.2018.

 

Obaveštenje Vodovoda u vezi uvećanih računa na adresi Lovre Bračuljevića 45

 

 

Zbog iskazanog interesovanja javnosti u vezi sa uvećanim računima za isporučenu uslugu u zgradi na adresi Lovre Bračuljevića 45 u Subotici, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica obaveštava građane o razlozima uvećanih računa, načinu i proceduri rešavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga.

 

 

 

 

Razlog za uvećane račune korisnika usluga u zgradi na adresi Lovre Bračuljevića 45 u Subotici je povećana potrošnja vode usled kvara na internim vodovodnim instalacijama, za čije održavanje su odgovorni korisnici usluga.

Član 7. stav 1. tačka 2. Pravilnika o načinu rešavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga (JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, br. 188/2-2016 od 13.12.2016.) glasi:

„Ukoliko dođe do kvara na internim instalacijama korisnika komunalnih usluga koje nisu na vidljivom mestu i uočljive, potrebno je dostaviti dokaz o postojanju kvara i otklanjanju istog.
Dokaz predstavlja račun o izvršenoj popravci od ovlašćenog lica – vodoinstalatera sa registrovanom firmom, koji mora da sadrži opis radova.
U slučaju opravdanosti zahteva za otpis na ime kvara na internim instalacijama, usluge odvođenja i prečišćavanja obračunavaju se u visini potrošnje u istom periodu prethodne godine, ili u prvom uporedivom periodu.“

Procedura je sledeća: U stambenim jedinicama kolektivnog stanovanja (zgradama) lice ovlašćeno od stanara predaje pismenu reklamaciju na šalteru 4, 5 ili 6. Uz reklamaciju se predaje račun ovlašćenog lica – vodoinstalatera sa registrovanom firmom. O opravdanosti reklamacije odlučuje Komisija za rešavanje reklamacija potrošača i o odluci pismeno obaveštava podnosioca reklamacije u zakonskom roku.

Napomena: Član 7. stav 1. tačka 10. Pravilnika o načinu rešavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga glasi:

“Prigovor korisnika komunalnih usluga na ranije izdate obračune/račune se ne prihvata ukoliko isti ne bude dostavljen u roku od 15 dana po prijemu obračuna/računa, odnosno ako korisnik komunalnih usluga ne postupi u skladu sa uputstvom koje se nalazi na poleđini obračuna/računa.“

 

______________________________________________________________________

 

20.12.2018.

 

Obaveštenje o režimu saobraćaja JP „Subotica-trans“za božićne i novogodišnje praznike

 

 

 

 

JP „Subotica-trans“ će na dane verskih i državnih praznika saobraćati prema sledećem redu vožnje:
Od 24.12.2018. godine do 14.01.2019. godine zbog raspusta u osnovnim i srednjim školama neće saobraćati polasci koji saobraćaju tokom školske godine a označeni su oznakom „Đ“ u redu vožnje.
25.12.2018. godine autobusi će saobraćati po redu vožnje za RADNI DAN. Otkazuje se polazak u 6:30 koji saobraća na relaciji Subotica-Segedin odnosno na relaciji Segedin-Subotica sa polaskom iz Segedina u 12:30.
U nedelju 31.12.2018. godine autobusi gradskog saobraćaja JP „Subotica-trans“ će saobraćati do 2100.
Poslednji polasci na gradskim linijama će saobraćati na sledeći način:
Linija 1a: Polazak sa Kelebije opštine u 21,00 časova će saobraćati do Novog naselja.
Polazak sa Novog naselja u 21,00 časova će saobraćati do Kelebije opštine.
Linija 2: Polazak iz Srpskog šora u 20:30 časova će saobraćati do Pačirskog puta.
Polazak od Pačirskog puta u 21:00 časova će saobraćati do Srpskog šora.
Linija 3: Polazak sa Makove Sedmice u 21,00 će saobraćati do Bajskog puta
Polazak sa Bajskog puta u 20:20 saobraća do Makove Sedmice.
Linija 6: Polazak sa Vikenda naselja u 20,55 saobraća do Malog Bajmoka.
Polazak iz Malog Bajmoka u 21:30 saobraća do „Subotica-trans“-a.
Linija 16: Poslednji polazak iz Aleksandrova za Teslino naselje će se obaviti u 20:55 dok će poslednji polazak iz Teslinog naselja biti u 21,00.

Nakon navedenih polazaka autobusi neće saobraćati.

31.12.2018. godine posle 21:00 neće biti polazaka u prigradskom saobraćaju.

01 i 02.01.2019. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po redu vožnje za NEDELJU.
02.01.2019. godine će saobraćati linija Subotica-Segedin sa vremenima polazaka 6:30 iz Subotice odnosno 12:30 iz Segedina.
07.01.2019. godine radiće se po redu vožnje za NEDELJU.

 

______________________________________________________________________

 

19.12.2018.

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica

 

 

 

 

JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica obaveštava građane da zbog predstojećih praznika i to dana 25. decembra ( utorak ) za verski praznik Božić kao i za vreme državnog praznika 01.januara 2019. ( utorak ) neće odvoziti komunalni otpad sa terena po rasporedu za te dane.
Komunalni otpad iz domaćinstava će se umesto tih dana odvoziti 29. decembra 2018 ( subota ) te se mole građani da tog dana u jutarnjim satima iznesu svoje tipske posude i to na sledećim terenima :
- M.Z. Mali Bajmok
- M.Z. Novo Selo
- M.Z. Gat
- M.Z. Dudova šuma ( deo )

JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica se zahvaljuje građanima na razumevanju i čestita predstojeće praznike.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, će u četvrtak, 06.12., u periodu od 08h do 11h, doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Nade Dimić, na delu od Prvomajske ulice do ulice Jo Lajoša.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

ZIMSKA ZAŠTITA VODOMERA

 

 

 

 

Zbog nastupanja zime i niskih temperatura, iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ pozivaju potrošače da dodatno zaštite svoje vodomere kako ne bi došlo do zamrzavanja i pucanja.

Vodomeri treba da budu zaštićeni na način koji će omogućiti da gornji deo kućišta vodomera sa PVC poklopcem na staklu, ispod kojeg se nalazi brojčanik, bude dostupan, odnosno da se zaštita toga dela vodomera može lako ukloniti i vratiti na svoje mesto nakon očitavanja koje se vrši svakog meseca.

Ukoliko je vodomer postavljen plitko, tada je potrebno postaviti neki termoizolacioni materijal preko vodomera, to mogu biti daske, stiropor, stirodur ili bala slame. Vodomere ne vredi zavijati u krpe, jer to ne predstavlja dovoljnu zaštitu, a u proleće je tako pokriven vodomer teško ponovo razgrnuti i učiniti ga pristupačnim za očitavanje i održavanje.

Potrošači koji imaju propisno izvedena, odnosno izgrađena vodomerna okna, ne treba da strahuju od smrzavanja vodomera, jer su vodomeri u ovako izgrađenim oknima ispod zone smrzavanja i ukoliko je vodomerno okno poklopljeno, ne postoji opasnost od ovakve vrste oštećenja.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

Na teritoriji MZ Palić i Radanovac, od 20.11.2018. do 23.11.2018. svakodnevno će se, u noćnim satima, u periodu od 23,30h do 04,00h, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže. Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji ovih naselja, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Promene u redu vožnje u prigradskom i međumesnom saobraćaju

 

 

 

 

JP “Subotica-trans” obaveštava korisnike usluga da će se od 15.11.2018 godine menjati red vožnje u prigradskom i međumesnom saobraćaju.

Na međumesnim linijama se ukidaju sledeći polasci:

LINIJA SUBOTICA-SOMBOR
• polazak u 18:25 iz Subotice za Sombor i
• polazak pod rednim brojem u 20:10 iz Sombora za Suboticu.
Umesto polaska u 18:25 za Sombor, obavljaćemo polazak u 18:25 do Bajmok Rate.

LINIJA SUBOTICA-OROM-NOVO SELO
• polazak u 14:05 iz Subotice za Novo Selo,
• polazak u 16:25 iz Novog Sela za Suboticu.
Na prigradskim linijama će doći do sledećih izmena:
• linija 25 - polazak iz Subotice u 05:20 se pomera na 05:35,
• linija 25 - polazak u 06:00 iz Dušanova se ukida, a polasci u 06:20 i 06:30 iz Dušanova se pomeraju na 06:10 i 06:20,
• linija 23 - polazak u 16:00 iz Dušanova se pomera na 16:05,
• linija 30 - polazak u 09:20 iz Đurđina će saobraćati preko S.Žednika (ukida se polazak u 09:35 iz N.Žednika),
• linija 26 - polazak u 13:25 iz Subotice za Bajmok se pomera na 13:35.
U gradskom saobraćaju ostaje na snazi red vožnje od 15. januara 2018. godine.

 

______________________________________________________________________

 

U ponedeljak red vožnje za nedelju

 

 

 

 

 

U ponedeljak 12.11.2018. godine, zbog državnog praznika, autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po redu vožnje za nedelju.
Autobus za Segedin će saobraćati. veme polaska u 6:30 i vreme povratka u 12:30.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će u četvrtak, 08.11.2018 godine zbog radova na vodovodnoj mreži, u periodu od 08,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju u Rudić ulici.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

JKP“Čistoća i zelenilo“ Subotica obaveštava građane da se u ponedeljak 12.novembra tekuće godine, zbog državnog praznika neće vršiti odnošenje kućnog smeća iz domaćinstava. Smeće će se tog dana redovno iznositi samo na teritoriji MZ Kelebija – leva strana.
Gradska deponija će biti zatvorena, a blagajna preduzeća takođe neće raditi.
Iz JKP“Čistoća i zelenilo“ se zahvaljuju korisnicima usluga na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike usluga u Subotici, na teritoriji MZ „Centar 3“, Bajnat i Prozivka da će se noću 02.11.2018. u periodu od 23,30h do 03.11.2018. 03,00h vršiti radovi na ispiranju gradske vodovodne mreže. Za vreme trajanja radova, moguć je umanjen pritisak u vodovodnoj mreži i kratkotrajne pojave zamućenja vode.
Na području grada, ispiranja gradske vodovodne mreže će se vršiti svake noći u periodu od 05.11.2018. do 09.11.2018. od 23,30h do 05,00h.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u petak, 2. novembra, doći će do prekida u vodosnabdevanju u Ulici Beogradski put, na potezu od Verušićke ulice do Aksentija Marodića, u periodu od 8 do 12 časova.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE ZA TOPLOTNU ENERGIJU

 

 

Obaveštavaju se kupci toplotne energije da je Nadzorni odbor JKP“Subotička toplana“ doneo Odluku o cenama za toplotnu energiju dana 08.10.2018. godine, na koju je Gradsko veće grada Subotice dalo saglasnost dana 30.10.2018.godine.

 

 

 

 

Nova cena za tarifnu grupu „STAMBENI PROSTOR“ za tarifni element „ENERGIJA“ iznosi 5,13 RSD/ kWh, dok nova cena za tarifni element „POVRŠINA“ iznosi 28,85 RSD/m2.

 

Nova cena za tarifnu grupu „POSLOVNI PROSTOR“ za tarifni element „ENERGIJA“ iznosi 6,41 RSD/kWh, dok nova cena za tarifni element „INSTALISANA SNAGA“ iznosi 245,81 RSD/kW.

 

Na sve cene se obračunava PDV od 10%.

Nove cene toplotne energije će se primenjivati počev od 01.12.2018. godine.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, u ulici Bele Gabrića će u ponedeljak 05.11.2018 u periodu od 08 do 12 časova doći do prekida u vodosnabdevanju.

U ulici Beogradski put, potez od Verušićke do Aksentija Marodića, doći će do prekida u vodosnabdevanju, u petak 02.11.2018 u periodu od 08 do 12 časova.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica obaveštava korisnike usluga da je 1. novembar 2018. godine, verski praznik Svi sveti, a rešenjem direktora br. 3/119-2018 od 31.10.2018. godine određen je kao neradni dan za zaposlene u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica.

 

______________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da se 01. novembra 2018.god . na praznik Svi sveti, smeće iz domaćinstava neće odvoziti.
Komunalni otpad će se odvoziti samo iz mesnih zajednica Ljutovo i Tavankut u kojima se odvoženje otpada vrši putem žutih vreća.
Gradska deponija će biti otvorena za odlaganje otpada.

 

Zahvaljujemo se na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog investicionih radova na vodozahvatu u Maloj Bosni će 30.10.2018. (utorak), u periodu od 10h do 14h , doći do prekida u vodosnabdevanju naselja.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

U Subotici, na teritoriji MZ Bajnat i Prozivka će se vršiti radovi na sezonskom ispiranju gradske vodovodne mreže ovog rejona.
Radovi će vršiti noću 23.10.2018. u periodu od 23,30h do 03,00h 24.10.2018.

Na teritoriji Kerskog naselja ispiranje će se vršiti 24.10.2018. u periodu od 23,30h do 00,30h 25.10.2018.

 

Za vreme trajanja radova, moguć je umanjen pritisak u vodovodnoj mreži i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

19.10.2018.

 

Toplana započinje grejnu sezonu

 

 

U skladu sa prognoziranim vremenskim prilikama, JKP „Subotička toplana“ će u subotu 20.10.2018. godine u večernjim satima početi sa toplim probama sistema.

 

 

 

 

Obzirom da se radi o pokretanju sistema iz hladnog stanja, na svim potrošačkim područjima neće istovremeno početi isporuka toplotne energije. Stabilizacija režima rada sistema daljinskog grejanja očekuje tokom nedelje 21.10.2018. godine. Tople probe sistema trajaće do ponedeljka 22.10.2018. godine, kada će JKP“Subotička toplana“ u kontinuitetu preći u režim redovne proizvodnje i isporuke toplotne energije.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" obaveštava potrošače da će se u Subtici, Radanovcu i Paliću, vršiti radovi na sezonskom ispiranju gradske vodovodne mreže.
Ispiranje će se vršiti od 16.do 31.10.2018. u prepodnevnim i popodnevnim satima između 08:30h i 19:30h.
Za vreme trjanja radova, moguć je umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

12.10.2018.

 

Odložen početak grejne sezone

 

 

 

 

Obzirom na izuzetno povoljne vremenske prilike i visoke spoljašnje temperature, a uvažavajući odredbu člana 32. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, o gornjoj temperaturnoj granici rada sistema od 14 °C, JKP„Subotička toplana“ odlaže početak grejne sezone, koji bi u okolnostima prosečnih spoljašnjih temperatura za ovo doba godine, trebao biti 15. oktobar.
JKP „Subotička toplana“ započeće proizvodnju i distribuciju toplotne energije čim se za to stvore odgovarajući temperaturni uslovi, i to prvo u vidu kratkotrajnih toplih proba iz kojih će u kontinuitetu preći u režim redovne isporuke toplotne energije.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike usluga, u Bajmoku i Čantaviru, da će se u ponedeljak, 15.10., a zaključno sa utorkom 23.10., svakodnevno u periodu od 08 do 14 sati, vršiti sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike usluga sa teritorije MZ Novo Selo, da će se od 10.10.2018. do 15.10.2018. svakodnevno, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

03.10.2018.

 

Promena radnog vremena Gradske deponije

 

 

 

 

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica, obaveštava građane da će počev od 08.10.2018. godine radno vreme Gradske deponije biti od 06,00 do 18,00 časova tokom cele nedelje.

 

__________________________________________________________________________

 

01.10.2018.


 

Subotička toplana: Sistem daljinskog grejanja spreman za otpočinjanje toplih proba


 

 

JKP“Subotička toplana“ obaveštava kupce toplotne energije da su hladne probe svih sistema daljinskog grejanja izvršene tokom ove nedelje, te da je sistem na bazi rezultata sprovedenih testova i ispitivanja, spreman za otpočinjanje toplih proba.

 

 

 

 

Probe funkcionalnosti sistema, odnosno „tople probe“, počeće po sticanju uslova propisanih Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, kao i po sticanju odgovarajućih vremenskih, odnosno temperaturnih uslova. O otpočinjanju toplih proba sistema, kupci toplotne energije biće blagovremeno obavešteni.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će u petak 28.09.2018. doći do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 08h do 12h, u ulici Petra Lekovića na delu od Braće Jugovića do Aleje Maršala Tita i u ulici Braće Jugovića.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

______________________________________________________________________

 

Podela kanti u MZ Bajmok

 

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica obaveštava građane MZ Bajmok da će od 24.09.2018. godine početi sa podelom besplatnih tipskih posuda (kanti) za odvoženje smeća. Podela kanti će se obavljati radnim danima od 8,30 do 14,30 časova.

 

 

 

 

Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude punoletna osoba, čija lična karta glasi na adresu gde se vrši isporuka.
Iz JKP „Čistoća i zelenilo“ apeluju na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele tipskih kanti.
Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, biće pismeno obavešteni o nemogućnosti isporuke kante i moći će da podignu svoje kante, uz prikaz lične karte, na teritoriji stadiona u Bajmoku na adresi Gajeva bb, utorkom i četvrtkom od 15 do 17 časova.

 

______________________________________________________________________

 

ПЛАН ЈЕСЕЊЕ АКЦИЈЕ ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА
ИЗ ДОМАЋИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2018. годину


 

 

 

 

План садржи следеће активности:
Јесења акција одвожења кабастог отпада из домаћинства са територије Града:
- Одвожење чврстог и кабастог отпада из ванградских месних заједница;
- Одвожење чврстог и кабастог отпада из градских месних заједница;
У склопу јесењег комуналног уређења градских и ванградских месних заједница ЈКП
«Чистоћа и зеленило» поставља контејнере запремине V = 5 m3 за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава. Контејнери се постављају на локацијама по програму до 8 часова, а празне се између 13- 15 часова и 18- 20 часова.
Након уклањања контејнера интервентна група ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица врши уређење пунктова.
Акција се одвија у временском периоду од 24.09.2018. године до 20.11.2018. године, према датом распореду.
За спровођење Акције у ванградским и градским месним заједницама одговорно је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица.
Оперативни распоред у којем се одређују пунктови и време акције, дат је у прилогу, и саставни је део овог Плана.
Стручни надзор над реализацијом овог Плана одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије Града Суботице у 2018. години спроводиће Служба за инспекцијско- надзорне послове Градске управе Суботица и Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

 

 

РАСПОРЕД ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА ПО
ГРАДСКИМ И ВАНГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Ванградске месне заједнице


 

1 М. З. Чантавир 2 дана - угао Маршала Тита и Железничког трга;
од 24.09.2018. - угао Кањишког пута и ЈНА;
до 25.09.2018.

. - угао Болманске и Атиле Јожефа;
- угао Тополског пута и Јединства;
- угао Србобранског пута и Маршала Тита.

2 М. З. Бачко Душаново 1 дан
- угао Петра Драпшина и С. Марковића;
26.09.2018. - угао II нове и И. Л. Рибара;
- Партизанска 46( угао).

3 М. З. Вишњевац 1 дан
- угао Змај Јовине и Марије Бурсаћ;
26.09.2018. - угао М. Орешковића и Илије Лубарде;
- угао И. Лубарде и Лабусове;
- угао Стевана Бањанина и Школске.

4 М. З. Ђурђин 2 дана
- угао В. Назора и Бориса Кидрича;
од 27.09.2018. - угао Босе Милићевић и Бориса Кидрича;
до 28.09.2018. - угао Маршала Тита и Војвођанске.

5 М. З. Стари Жедник 1 дан - угао Београдског пута и Раде Кончара;
01.10.2018. - угао Београдског пута и Змај Јовине;
- угао Чантавирског пута и Змај Јовине;
- угао В. Назора и Ивана Милутиновића;
- угао В. Назора и Васе Пелагића.


6 М. З. Нови Жедник 2 дана - угао Филипа Кљајића и Матка Вуковића;
од 02.10.2018. - угао Филипа Кљајића и Радоја Вујошевића;
до 03.10.2018. - почетак Антала Киша;
- угао Босе Милићевић и Војвођанске;
- угао Илије Лубарде и Николе Тесле.
- крај Бачванске улице ( ливада).

7 М. З. КЕЛЕБИЈА 1 дан - на углу улице Киш Ференца и Главног пута;
04.10.2018. - на углу Ливадске улице и Главног пута;
- у дворишту дома месне заједнице;
- у улици Вељка Влаховића( код школе).

8 М. З. ЉУТОВО 1 дан - код одбојкашког игралишта;
05.10.2018. - код аутобуског стајалишта( на излазу);
Мала Баја - код аутобуске станице на Љутовачком путу.

9 М. З. МИШИЋЕВО 1 дан - у Сарајевској улици- средина;
05.10.2018. - код дома месне заједнице;
- у Карловачкој улици- средина.

10 М. З. ШУПЉАК 1 дан - код гробља;
08.10.2018. - код дома;
- код Шамуке.

11 М. З. ХАЈДУКОВО 2 дана - на углу улица Првомајске и Сарајевске;
од 09.10.2018. - на углу улица Цанкареве и Сарајевске;
до 10.10.2018. - на углу улица Омладинске и Б. Кидрича;
- Стипић шор( преко пруге);
- на углу улица Жељезничке и Омладинске- преко пруге;
Носа - Носа- код продавнице;
- Носа- код моста.

12
М. З. БАЧКИ ВИНОГРАДИ 1 дан - код продавнице „ Тргопромет“ ( код цркве) ;
11.10.2018. - у Каић сокаку;
- код жељезничке станице;
- код Буки моста;
- испред надвожњака;
- иза надвожњака.

13 М. З. МАЛА БОСНА 1 дан - код продавнице- Суботичка 12;
15.10.2018. - у Суботичкој улици код броја 65;
- код стадиона;
- преко пута хангара;
- у улици Владимира Назора- средина;
- Куцура центар;
- Капоња- откупна станица.

14 М. З. БИКОВО 2 дана - на углу улица Ђ. Ђаковића и Далматинске;
од 16.10.2018. - на углу улица Братства и јединства и Љубљанске;
до 17.10.2018. - на углу улица Ђуре Ђаковића и Космајске;
- код цркве( 1. дан);
- Габрић- на углу улица 10. и 11. нове( 1. дан);
- Ламић крај( 2. дан);
- Конго насеље( 2. дан).

15
М. З. ДОЊИ ТАВАНКУТ 2 дана - код споменика;
од 18.10.2018. - код амбуланте;
до 19.10.2018. - у улици Ивана Сарића- Дикановац;
- у Змај Јовиној улици( код зграда) ;
ГОРЊИ ТАВАНКУТ - код задружног дома;
- код продавнице „ Тргопромет“ .

16 М. З. БАЈМОК 2 дана - код дома на Рати;
од 22.10.2018.
до 23.10.2018.
- у улици Краља Томислава, код продавнице „ Дом“ ;
Први дан - на Косовском тргу;
- паркинг код продавнице „ Скала“ на улазу у Бајмок;
- у Станишићкој улици код млина;
Други дан - код Полета;
- угао улица Матије Гупца и Дожа Ђерђа;
- код пијаце.

 

Градске месне заједнице

 

17 М. З. ПАЛИЋ 1 дан - на Тргу Мађар Ласла;
24.10.2018.
- на углу улице М. Орешковића и Пионирске алеје;
- на углу улица Рогашке и др. Л. Мардешића;
- на углу Барске улице и Кањишког пута;
- на углу улица Бохињске и Трогирске;
- на углу Лудошке улице и Хоргошког пута;
- на углу улица 50. и 51. нова.

18 М. З. МАЛИ РАДАНОВАЦ 1 дан - на почетку улице Нађ Имреа;
25.10.2018. - у улици Лифке Шандора код самопослуге;
- на углу улица Б. Бартока и Средње;
- на углу улица Турзо Лајоша и Отворене;
- на углу улица Бокељске и Вука Мандушића.

19 М. З. ВЕЛИКИ РАДАНОВАЦ 1 дан - у Пешчариној улици- код самопослуге;
26.10.2018.


- у Воћарској улици;
- код дома месне заједнице.

20 М. З. НОВИ ГРАД 1 дан - у улици I устанка- код продавнице;
29.10.2018. - код школе „ 10. октобар“ ;
- на углу улица Болманске и Раде Кончара;
- у Лошињској улици код фабрике „ Будућност“ ;
- на углу улице Бозе Шарчевића и Сегединског пута.

21 М. З. КРЕТВАРОШ 1 дан - код обданишта Шумице ;
30.10.2018. - на углу улица Теслине и Хероја Пинкија;
- иза самопослуге у улици Јосипа Краша;
- на углу улица Б. Бухе и Саве Ковачевића.

22 М. З. ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 1 дан - Либолегеле- М. Ускоковића;
31.10.2018. - угао Ј. Микића и Чордашког пута;
- угао Храстове и Јована Микића;
- угао Копаоничке и Бајмочке.

23 М. З. ДУДОВА ШУМА 1 дан - у улици Секереш Ласла- код зграда;
05.11.2018. - у Шумској улици- код бивше „ Леснине“ ;
- на углу улица Стипе Гргића и Доже Ђерђа;
- на углу Плитвичке и Косовске улице.

24 М. З. МАКОВА СЕДМИЦА 1 дан - код дома месне заједнице;
06.11.2018. - на почетку улице Исидоре Секулић;
- на крају Цељске улице.

25 М. З. ПРОЗИВКА 1 дан - на углу улица Наде Димић и Јо Лајоша;
07.11.2018. - у улици Ловре Брачуљевића;
- на крају улице Блашка Рајића.

26
М. З. ВЕРУШИЋ 1 дан - код дома М. З. Верушић на Чантавирском путу;
08.11.2018. - Шиштак( наспрам Средње улице);
- преко пута бившег Агрокомбината близу старих кућа.


27 М. З. НОВО СЕЛО 1 дан - на углу улица Мичуринове и Трогирске;
09.11.2018. - на углу улица Метохијске и М. Марулића;
- на почетку улице Лазе Мамужића;
- на Бајском путу код окретишта;
- на углу улице М. Бурсаћ- иза парка;
- на углу Беочинске улице и Бајског пута.

28 М. З. ПЕШЧАРА 1 дан - на углу улица Ролана Ромена и Јабуке
(крај асфалта) ;
12.11.2018. - на углу улица Ј. Колумба и Скадарлијске;
- на углу Ускочке и Копарске улице;
- на углу улица Едвина Здовца и Ускочке;

29 М. З. БАЈНАТ 1 дан - на углу улица Браће Радић и Д. Мишовића;
13.11.2018. - на углу улица Шолохове(Чапајеве) и Кумичићеве;
- на углу улица Далматинске и И. Иванића;
- на углу Сенћанског пута и Учке улице;

30 М. З. АЛЕКСАНДРОВО 1 дан - код окретишта аутобуса у улици С. Новака;
14.11.2018. - у улици Јелене Човић;
- на заобилазном путу у кривини после Бунарића;
- у улици Аксентија Мародића- код школе;
- код кафане „ Бачванка“ .

31 М. З. ГАТ 1 дан - на углу улица Б. Кашића и Р. Бошковића;
15.11.2018. - на углу улица И. Кукуљевића и Д. Јарњевић;
- на углу улица М. Орешковића и Банатске;
- на углу улица Велебитске и Гундулићеве;
- на углу улица Филипа Кљајића и Бачке.

32 М. З. КЕР 1 дан - на углу улица Игманске и Мословачке;
16.11.2018. - у улици Сергеја Јесењина- средина ;
- у улици Ивана Антуновића- код послуге;
- на углу улица Васе Пелагића и Керске.

33 М. З. МАЛИ БАЈМОК 1 дан - на углу Сивачког пута и улице Б. Милашина;
19.11.2018. - на углу улица Ивана Сарића и Дурмиторске;
- на углу улица А. Францишковића и Батинске;
- на углу улица Барањске и Фочанске;
- на углу Сомборског пута и Батинске улице;
Црвено село - на углу Таванкутског и Сомборског пута.

34 М. З. ЗОРКА 1 дан - на углу Зоркине и Ердутске улице;
20.11.2018. - на углу Батајничке и Балзакове улице;
- на углу улица П. П. Аге и А. Кокића;
- на углу улица Пролетерских бригада и Сомборске;
- на углу улица Пролетерских бригада и Зоркине;
- на углу улица Пролетерских бригада и др. Ф. Бодрогварија;

__________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o izmenama u redu vožnje povodom “Subotičkog polumaratona”

 

 

 

 

U nedelju 02.09.2018. godine usled održavanja prvog Subotičkog polumaratona i zatvaranja velikog broja ulica u centru grada u doći će do većih promena u saobraćaju linija, pre svega gradskog saobraćaja u periodu od 1000 do 1330.
Linija 1a Kelebija opština-Novo naselje će od stajališta “Bolnica” saobraćati trasom linije 16 do Zagrebačke ulice kroz koju će proći do Preradovićeve ulice odakle će saobraćati svojom uobičajenom trasom.
Linija 2 Srpski šor-KTC iz Srpskog šora će kroz ulicu Arsenija Čarnojevića saobraćati do ulice Petra Lekovića. Nakon ulice Petra Lekovića do KTC-a neće saobraćati linija 2.
Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put će biti podeljena na dve linije. Jedan autobus će saobraćati na relaciji Makova Sedmica-Međumesna autobuska stanica dok će drugi autobus saobraćati na relaciji Bajski put-Lifka (Trg žrtava fašizma).Vremena polaska od Lifke po vremenima polaska, u redu vožnje, sa Makove Sedmice. Polasci sa Međumesne autobuske stanice će se obavljati po vremenima polazaka sa Bajskog puta.
Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje će biti podeljena na dve linije. Jedan autobus će saobraćati na relaciji Mali Bajmok-Lifka (Trg žrtava fašizma) dok će drugi saobraćati na relaciji Vikend naselje-Međumesna autobuska stanica.
Autobus koji će saobraćati na relaciji Mali Bajmok-Preradovićeva ulica-Lifka (Trg žrtava fašizma) će saobraćati prema sledećem redu vožnje.

Mali Bajmok Lifka (ispred Trga žrtava fašizma)
9:55 10:10
10:25 10:40
10:55 11:10
11:25 11:40
11:55 12:10
12:25 12:40
12:55 13:10

Autobusi koji saobraćaju na relaciji Međumesna autobuska stanica-Vikend naselje će saobraćati prema važećem redu vožnje linije 6. Molimo putnike da obrate pažnju da će autobusi prema Malom Bajmoku stizati ranije od uobičajenog vremena na stajalište “Patrija/Nova opština”.
Linija 8a Železničko naselje-Lifka će saobraćati na relaciji Železničko naselje—ulica Arsenija Čarnojevića-ulica Petra Lekovića. Od ulice Petra Lekovića do Lifke linija 8a neće saobraćati.
Linija 16 Teslino naselje-Aleksandrovo će (gledano iz smera Aleksandrova) saobraćati uobičajenom trasom do stajališta “Bolnice” odakle će skrenuti desno u Bajnatsku ulicu a nakon toga će se kretati Senćanskim putem do stajalište “Patrija/Nova opština” odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije 16.
Privremena autobuska stajališta će se postaviti u ulici Petra Lekovića, Arsenija Čarnojevića(u visini Hale sportova) i kod katedrale Svete Terezije Aviljske (Trg žrtava fašizma).
Autobusi na prigradskim linijama Čantavir, Žednik, Đurđin će saobraćati Bajnatskom ulicom do stajališta “Bolnica” odakle nastavljaju uobičajenim trasama. Autobusi za Bajmok, Tavankut i Kelebiju će od Bajnatske ulice saobraćati Baogradskim putem i Zagrebačkom ulicom. Stajališta “MEŠC”, “Patrija”, “Pošta II” kao i “Lifka” neće biti u upotrebi. Autobusi za Bajmok, Tavankut će umesto stajališta “Lifka” stajati na stajališta “Sarvaš”. Autobus za Kelebiju će stajati na stajalištu “Preradovićeva”.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog privremenog isključenja sa elektro mreže u Đurđinu i Bikovu će doći do privremene obustave vodosnabdevanja u tim naseljima, i to:

- U Đurđinu 27.08.2018. (ponedeljak) i 30.08.2018. (četvrtak) od 9 do 14 sati
- U Bikovu 29.08.2018. (sreda) od 9 do 11 sati

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

21.08.2018.

 

Obaveštenje JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

Zbog radova koje vrši „Telekom Srbije“, u sredu 22.08.2018. u periodu od 8,00 do 16,00 časova telefonske linije će biti u prekidu na Gradskoj deponiji u ulici A.B. Šimića bb.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u sredu, 15.08.2018., doći će do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 08h do 14h, u sledećim ulicama:
Vladimira Gortana na delu od Beogradskog puta do Ivana Antunovića, Banatskoj, Dositejevoj i u ulici Đure Daničića.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Promena trase linija gradskog saobraćaja zbog obeležavanja dana Svetog Stevana

 

 

 

 

U subotu 18. avgusta 2018. godine, zbog obeležavanja dana Svetog Stevana, doći će do promene trasa linija gradskog saobraćaja.
Usled zatvaranja ulice Trg žrtava fašizma, u periodu od 14,00 do 19,00 časova doći će do promene trase sledećih linija:
· Linija 1a će iz smera Kelebije saobraćati Rudić ulicom a stajalište kod "Gimnazije Svetozar Marković" će biti izmešteno ispred ulaza u Sinagogu. Iz smera Novog naselja neće doći do promene u trasi linije 1a.
· Linija 8a će umesto do Lifke saobraćati do Međumesne autobuske stanice "Subotica" odakle će biti i početna stanica navedene linije.
Ostale linije gradskog saobraćaja kao i prigradske linije će saobraćati bez promena.
Po završetku manifestacije u ulici Trg žrtava fašizma autobusi će saobraćati po uobičajenim trasama.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Na teritoriji MZ Gat, će se 01.08.2018. (sreda) u periodu od 08h do 16h, vršiti radovi na vodovodnoj mreži.
Za vreme trajanja ovih radova doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Maksima Gorkog na delu od Zagrebačke do Palmotićeve, Mije Mandića, Biskupa Lajče Budanovića na delu od Palmotićeve do Dinka Zlatarića.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Na teritoriji MZ Gat, će se 26.07.2018. (četvrtak) u periodu od 09h do 13h, vršiti radovi na vodovodnoj mreži.
Za vreme trajanja ovih radova doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Maksima Gorkog na delu od Zagrebačke do Palmotićeve, Mije Mandića, Biskupa Lajče Budanovića na delu od Palmotićeve do Dinka Zlatarića.

 

Iz JKP„Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni trase linije 1A

 

 

U subotu 30.06.2018. godine, zbog zatvaranja Trga žrtava fašizma, doći će do promene u trasi linije 1A.

 

 

 

 

U subotu 30.06.2018. godine u periodu od 8:00 do 14:00 časova autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati na sledeći način:
LINIJA 1A KELEBIJA OPŠTINA-NOVO NASELJE- od stajališta Lifka autobusi će ići kroz ulicu Matka Vukovića i Rudić ulicom. Privremeno stajalište iz smera Kelebije opštine će se nalaziti ispred ulaza u Sinagogu. Iz smera Novog naselja autobusi će saobraćati uobičajenom trasom.
Nakon otvaranja Trga žrtava fašizma autobusi na liniji 1A će saobraćati uobičajenom trasom.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, će u utorak, 26.06., u periodu od 09.00h do 14.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Miloša Obilića, na delu od Arsenija Čarnojevića do Cara Lazara i u Novosadskoj ulici.
Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog privremenog zatvaranja distributivnih cevovoda u zoni oko Vodozahvata 2 moguće su kratkotrajne oscilacije u pritisku i pojave zamućenja vode, u periodu od subote 16.06.2018. od 18,00 h, pa do ponedeljka 18.06.2018.god. do 08,00 h.

 

__________________________________________________________________________

 

Prolećna akcija čišćenja i uređenja u MZ Zorka

 

 

 

 

Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava će u ponedeljak 18.06. i utorak 19.06. biti postavljeni na uglu Zorkine i Erdutske, Batajničke i Balzakove, Petra Popovića Age i Alekse Kokića, Proleterskih brigada i Somborske, Proleterskih brigada i Zorkine, Proleterskih brigada i dr Ferenca Bodrogvarija, Jokai Mora i Kristifora Kolumba.

 

Prolećna akcija čišćenja i uređenja grada, započela je 26. marta, a završava se u MZ Zorka 19. juna.

 

__________________________________________________________________________

 

Tretman suzbijanja komaraca u Bajmoku

 

Tretman suzbijanja odraslih komaraca ULV tehnikom sa zemlje, vršiće se u Bajmoku, od 18. do 24. juna, u terminu od 19 do 23 časa.
Tretman će se vršiti preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, koji je toksičan za pčele, te se stoga apeluje na pčelare da svoje košnice zatvore, ili ih uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana.
Dejstvo preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora, koje će vršiti tretman.

 

__________________________________________________________________________

 

13.06.2018.

 

Najava tretmana suzbijanja odraslih komaraca

 

U skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-169/2018 i datom Saglasnosti za vršenje adulticidnog tretmana sa zemlje broj IV -404-169/2018-6 od 12.06.2018. godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će, zbog nepovoljnih meteoroloških uslova, umesto u prethodno najavljenom periodu od 7.06.2018. do 14.06.2018. godine, tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje sprovesti u periodu od 15.06.2018. do 22.06.2018. godine. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom u vremenu od 19:00 do 23:00 časa. Tretman će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: MZ Bajnat, MZ Centar 1, MZ Centar 2, MZ Centar 3, MZ Dudova Šuma, MZ Gat, MZ Ker, MZ Kertvaroš, MZ Mali Radanovac, MZ Mali Bajmok, MZ Novi Grad, MZ Novo Selo MZ Prozivka, MZ Zorka – deo i MZ Željezničko naselje.
Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

 

__________________________________________________________________________

 

Akcija prolećnog čišćenja i uređenja grada u Gatu, Keru i Malom Bajmoku

 

 

 

 

Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će 11. i 12.06. biti postavljeni u Mesnoj zajednici Gat, na uglu ulica B. Kašića i R. Boškovića, I. Kukuljevića i D. Jarnjević, M. Oreškovića i Banatske, Velebitske i Gundulićeve, kao i na uglu ulica Filipa Kljajića i Bačke.

U Mesnoj zajedini Ker kontejneri će biti postavljeni 13. i 14.06. na uglu ulica Igmanske i Moslovačke, Vase Pelagića i Kerske, u ulici Sergeja Jesenjina (sredina) i ulici Ivana Antunovića (kod posluge).

U Mesnoj zajednici Mali Bajmok kontejneri će biti postavljeni 15. i 16.06. na uglu Sivačkog puta i ulice B. Milašina, na uglu ulica Ivana Sarića i Durmitorske, A. Franciškovića i Batinske, Baranjske i Fočanske, Somborskog puta i Batinske ulice, Tavankutskog i Somborskog puta, i između ulica R. Vujoševića i Kisačke.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže, u Subotici će u četvrtak, 07.06., u periodu od 08.00h do 13.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju u Vuka Mandušića na delu od Bokeljske do Eduarda Rusijana, Bokeljskoj od Vuka Mandušića do Ljube Šercera.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Akcija prolećnog čišćenja i uređenja grada u Peščari, Bajnatu i Aleksandrovu

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će u ponedeljak 04.06. i utorak 05.06., biti postavljeni u MZ Peščara, na uglu ulica Rolana Romena i Jabuke (kraj asfalta), J. Kolumba i Skadarlijske, Uskočke i Koparske ulice, Edvina Zdovca i Uskočke i na uglu Kajsija i Lepe ulice.

 

U Mesnoj zajedini Bajnat, kontejneri će biti postavljeni na uglu ulica Braće Radić i D. Mišovića, Šolohove (Čapajeve) i Kumičićeve, Dalmatinske i I. Ivanića, Senćanskog puta i Učke ulice i u ulici Ljube Nenadovića.

 

U četvrtak 07.06. i petak 08.06., kontejneri će biti postavljeni u Mesnoj zajednici Aleksandrovo, kod okretišta autobusa u ulici S. Novaka, u ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića, u ulici Aksentija Marodića (kod škole) i kod kafane "Bačvanka".

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže, u Subotici će u petak, 01.06., u periodu od 08.00h do 15.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Boze Šarčevića, na delu od Ištvana Lataka do I. Ustanka i u ulici Frederika Šopena, na delu od Trebinjske do Njegoševe ulice.

JKP „Vodovod i kanalizacija“se zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

29.05.2018.

 

Obaveštenje JKP „ Čistoća i zelenilo „ Subotica

 

 

 

 

Poštovani korisnici ovim vas obaveštavamo da će od 04.06. 2018 ( ponedeljak ) zbog uvođenja novih korisnika u sistem redovnog odvoženja komunalnog otpada iz domaćinstava doći do izmena režima odvoženja u sledećim Mesnim Zajednicama :
- MZ PALIĆ
Vikend naselje će se od sad umesto režima ponedeljkom odvoziti četvrtkom –na dan kada se odvozi ostali deo MZ.

- MZ MAKOVA SEDMICA
Deo naselja koji se odvozio ponedeljkom popodne u novom režimu će se od naznačenog datuma odvoziti ponedeljkom pre podne

- MZ ALEKSANDROVO
Deo naselja „Aleksandrovački salaši“ koji se odvozio ponedeljkom od naznačenog datuma će se odvoziti sredom .

 

 

ÉRTESITÉS

 

Értesitjűk a kedves lakosságot hogy 2018.06.04 – től , újabb felhasználok bevezetése végett,a szemételvivés rendszere egyes helyi kőzősségekben változni fog még pedig a kővetkező modon :
- PALICSI H.K.
A „Vikend telep” szemételvivési szolgáltatását hétfő hejett ezentul csűtőrtőkőn végzi amikor valojában az egész H.K. terűletén végzi a szolgáltatást .

- MAKKHETESI H.K.
A telepűlés annak a részlegén ahol eddig a szolgáltatást hétfő délután végeztűk ezentúl hétfő délelőtt fogjuk végezni.

- ALEKSZANDROVO H.K.
Az „Alekszandrovoi szálásoknak” nevezett telepűlésen ezentúl hétfő hejett a szolgáltatást szerdán végezzűk

 

__________________________________________________________________________

 

Suzbijanje komaraca na Paliću i Aleksandrovu

 

 

N,a teritoriji MZ Aleksandrovo i MZ Palić (turistička i urbana zona), u periodu od 28. maja do 2. juna, na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom, sprovešće se tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje.Tretman će izvesti preduzeće "Oris" iz Sombora, u večernjim časovima, od 18 do 23 časa.

 

Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin koja je toksična za pčele, te se pozivaju pčelari da svoje košnice zatvore, ili uklone na udaljenost od najmanje 5 kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje tri dana.

 

__________________________________________________________________________

 

Odvoženje kabastog otpada u MZ Makova sedmica

 

 

 

 

Odvoženje kabastog otpada iz domaćinstava u okviru prolećne akcije, nastavlja se u MZ Makova sedmica u ponedeljak 28.05. Kontejneri će tog i narednog dana biti postavljeni kod Doma MZ, na početku Ulice Isidore Sekulić i na kraju Celjske.

 

__________________________________________________________________________

 

23.05.2018.

 

Čistoća realizuje akciju dezinfekcije kontejnera

 

 

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica 21. maja je započelo akciju dezinfekcije kontejnera.

 

 

 

 

Prema rečima rukovodioca RJ Odnošenje i deponovanje čvrstog komunalnog otpada, Roberta Maluščiuka, akcijom dezinfekcije je obuhvaćeno hiljadu kontejnera na teritoriji grada.

 

Dezinfekciju sprovodi preduzeće Ciklonizacija iz Novog Sada, preparatom na bazi mešavine peroksidnih jedinjenja, površinski aktivnih materija, organskih kiselina i neorganskih pufera za dejstvo na širok nivo patogenih mikroorganizama. Preparat deluje na sve tipove virusa, gljivica, gram pozitivne i gram negativne bakterije.

 

...opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Akcija čišćenja i uređenja u Ketvarošu, Železničkom naselju i na Prozivci

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će u ponedeljak 21.05. i utorak 21.05. biti postavljeni u Mesnoj zajednici Ketvaroš, kod obdaništa "Šumice", na uglu ulica Tesline i Heroja Pinkija, B. Buhe i Save Kovačevića, i iza samoposluge u ulici Josipa Kraša.

U sredu i četvrtak akcija se nastavlja u MZ Železničko naselje. Kontejneri će biti postavljeni na uglu ulica Jovana Mikića i Čordaškog puta, Hrastove i Jovana Mikića, Kopaoničke i Bajmočke, i kod Libolegele (M. Uskokovića).

U petak će kontejneri biti postavljeni u MZ Prozivka, na uglu ulica Nade Dimić i Jo Lajoša, u ulici Lovre Bračuljevića i na kraju ulice Blaška Rajića.

 

________________________________________________________________________________

 

Обавештење ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

 

 

 

 

Обавештавају се становници – власници непокретности са територије Месне заједнице Келебија да ће ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица извршити увођење у регистар корисника услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада из домаћинстава у МЗ Келебија и да ће почев од 02.07.2018. године вршити услугу у смислу члана 7. и 18. Одлуке о управљању комуналним отпадом.
Корисници комуналне услуге дужни су да комунални отпад одлажу у посуде за сакупљање отпада (типске посуде – канте запремине 120 л) уколико их поседују или у полиетиленске вреће (без обзира на боју) запремине од 50 до 120 литара. Отпад од кошења и баштенски отпад такође одлагати у полиетиленске вреће (без обзира на боју) у распону запремина као за комунални отпад. Отпад од орезивања исећи на максималну дужину од 50 цм, везати у снопове и одложити поред врећа.Сав комунални отпад који се одложи мимо горе наведених услова неће се одвозити.
Одвожење комуналног отпада вршиће се по подељеном терену са територије МЗ Келебија по режиму два пута месечно сваки терен - почев од 02.07. текуће године и то I - десна страна насеља од пута Едварда Кардеља (Келебијски пут) гледаући из правца Суботице, и II - лева страна насеља од пута Едварда Кардеља (Келебијски пут) гледајући из правца Суботице у понедељак 09.07. и тако наизменично сваког понедељка у месецу.

Молимо будуће кориснике комуналне услуге да комунални отпад припремљен на горе описан начин, одложе на дан предвиђен за одвожење комуналног отпада испред својих објеката на јавну површину на место ближе саобраћајници на коме возило ЈКП "Чистоћа и зеленило" има несметан приступ.
Одвожење комуналног отпада путем полиетиленских врећа становницима МЗ Келебија вршиће се све до поделе посуда за сакупљање отпада (типских канти).

У периоду од 4. до 25. јуна 2018. године ЈКП "Чистоћа и зеленило" ће, у циљу одржавања комуналног реда на територији МЗ Келебија, вршити услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада из домаћинстава припремљеног на претходно описан начин, без накнаде.

Режим сакупљања и одвожења без накнадеће организоваће се по следећем:
04.06. понедељак – део МЗ са десне стране пута Едварда Кардеља гледајући из правца Суботице
11.06. понедељак – део МЗ са леве стране пута Едварда Кардеља гледајући из правца Суботице
18.06. понедељак – део МЗ са десне стране пута Едварда Кардеља гледајући из правца Суботице
25.06. понедељак – део МЗ са леве стране пута Едварда Кардеља гледајући из правца Суботице

За извршену услугу почевши од јула 2018. године, ЈКП "Чистоћа и зеленило" ће издавати рачун у складу са Одлуком о ценама услуга управљања комуналним отпадом – услуга сакупљања , одвожења и депоновања отпада (цена са ПДВ-ом месечно по домаћинству је 392,00 динара).

За издате рачуне по извршеној услузи корисници ће моћи рекламирати рачуне у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна. Рекламације ће се моћи вршити у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, на адреси Јожефа Атиле 4, Суботица, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и у канцеларији МЗ Келебија у времену од 11 до 18 часова радним данима. У договору са МЗ Келебија радно време шалтера за рекламације у просторијама МЗ може да се измени у зависности од потреба грађана.

 

НАПОМЕНА: Од дана 02.07.2018.године повлаче се „ЕКО КОНТЕЈНЕРИ“ са територије МЗ Келебија.

 

ЈКП „Чистоћа и зеленило“

 

 

ÉRTESÍTÉS

 

Értesítjük a Kelebia Helyi Közösség területén élőket, illetve ott ingatlannal rendelkező polgárokat, hogy a Köztisztasági és Parkosítási KKV összeírják azokat a háztartásokat, melyek igénybe kívánják venni a hulladékelszállítási szolgáltatásokat, melyeket a közvállalat 2018.07.02-ától kezdődően fog végezni, a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet 7. és 18. szakaszának megfelelően.
A szolgáltatást igénybe vevők a települési szilárd hulladékot hulladékgyűjtő edényekben (120 literes kukákban) kötelesek gyűjteni – ha rendelkeznek ilyennel, vagy 50-120 literes, bármilyen színű polietilén zsákokban. A fűnyesedéket és kerti hulladékot szintén ilyen műanyag zsákokba kell elhelyezni. A levágott gallyakat viszont maximum 50 cm hosszúságra kell összedarabolni, kötegekbe kötni és a kuka vagy zsákok mellé kihelyezni. Azt a hulladékot, amit nem a fent leírt módon helyeznek ki, a közvállalat nem szállítja el.
A hulladék elszállítása a Kelebia HK területéről kéthetente történik majd oly módon, hogy a település két részre lesz felosztva: az I. terület a településnek az Edvard Kardelj úttól (Kelebiai úttól) Szabadka irányából nézve a jobb fele, ahonnét július 2-átől kezdve hordják majd el a szemetet, a II. terület pedig az Edvard Kardelj úttól (Kelebiai úttól) Szabadka irányából nézve a bal fele, ahonnét július 9-étől szállítják el a hulladékot felváltva, minden második hétfőn.

Kérjük a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy a fentebb leírt módon összegyűjtött hulladékot a szemétszállítási napon helyezzék ki a házuk előtti közterületre, az úttesthez közel, hogy ahhoz a Köztisztasági és Parkosítási KKV dolgozói zavartalanul hozzáférjenek.
A műanyag zsákokba gyűjtött szemetet a Kelebia HK területén a megfelelő hulladékgyűjtő edények – kukák kiosztásáig fogja a közvállalat elszállítani.

A 2018. június 4. és 25. közötti időszakban a Köztisztasági és Parkosítási KKV a közterületek tisztán tartása érdekében a fentebb leírt módon előkészített és kihelyezett hulladékot a Kelebia Helyi Közösség területéről díjmentesen fogja elszállítani.

A díjmentes szemétszállítás a következő beosztás szerint fog történni:
06. 04. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól jobbra
06.11. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól balra
06.18. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól jobbra
06.25. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól balra

2018 júliusától az elvégzett szolgáltatásért a Köztisztasági és Parkosítási KKV számlát fog kiállítani a települési szilárd hulladék kezelésének – begyűjtésének, elszállításának és lerakásának áráról szóló rendeletnek megfelelően (ami háztartásonként Áfával együtt havonta 392,00 dinár).

A kiadott számlákra azok kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül lehet majd reklamálni, a Köztisztasági és Parkosítási KKV székhelyén, Szabadkán a József Attila utca 4. alatt munkanapokon 7-től 15 óráig, vagy a Kelebia Helyi Közösség irodájában munkanapokon 11-től 18 óráig. A panaszok fogadásának időpontja a polgárok igényeinek megfelelően módosítható, a Kelebia HK vezetőségével megegyezésben.

 

MEGJEGYZÉS: 2018.07.02-ától a közvállalat visszavonja az ÖKO-KONTÉNEREKET a Kelebia Helyi Közösség területéről.

 

A Köztisztasági és Parkosítási KKV

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u utorak, 15.05.2018. u periodu od 9,00 do 14,00 časova, doći će do prekida u vodosnabdevanju na Beogradskom putu, na delu između ulica Verušićka i Aksentija Marodića.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnim objektima, u Čantaviru i Bajmoku će u utorak, 08.05., u periodu od 9.00 do 13.00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, od srede 09.05., zaključno sa četvrtkom 17.05., svakodnevno, u vremenu od 08 do 14 sati (izuzev u dane vikenda), obavljaće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada u MZ Bajmok

 

 

 

 

U ponedeljak 7. maja u okviru prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, u MZ Bajmok kontejneri će biti postavljeni kod doma na Rati, u Ulici Kralja Tomislava, na Kosovskom trgu, u Stanišićkoj ulici kod mlina, na parkingu kod prodavnice Skala na ulazu u Bajmok. U utorak, 8. maja, kontejneri će biti postavljeni kod Poleta, kao i kod pijace i na uglu ulica Matije Gupca i Doža Đerđa.

 

________________________________________________________________________________

 

Red vožnje za prvomajske praznike 2018

 

 

 

 

Za vreme prvomajskih praznika, linije JP "Subotica-trans" će saobraćati prema sledećem redu vožnje:
· Sve gradske i prigradske linije će saobraćati 01. maja i 02. maja, po nedeljnom redu vožnje.
· Linija Subotica-Beograd neće saobraćati 01. i 02. maja.
· Međunarodna linija Subotica-Segedin neće saobraćati 01. maja dok će 02.05.2018. godine saobraćati.
· Linija Subotica-Novi Sad, sa vremenom polaska iz Subotice u 11,45 i vremenom povratka iz Novog Sada u 20,00, će saobraćati svakodnevno za vreme državnih praznika.
ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE LINIJA 6 ĆE SAOBRAĆATI PREMA SLEDEĆEM:
· 01. maja od 09,00 na svakih 10 minuta od Lifke, odnosno od Vikend naselja. Poslednji polazak je u 00,30 sa Vikend naselja;
· 02. maja od 09,00 na svakih 15 minuta od Lifke, odnosno od Vikend naselja. Poslednji polazak je u 22,15h sa Vikend naselja.
· U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika za vreme obeležavanja prvomajskih praznika doći će do korekcije u redu vožnje linije 6 u skladu sa zahtevima za prevozom.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u Bajmoku će u ponedeljak, 30.04., u periodu od 08.00h do 15.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju, u ulicama Karađorđeva, Bregovita i Ive Lole Ribara.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici će u petak, 27.04.2018. u periodu od 08 do 10h, doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Vase Stajića, Vuka Karadžića na delu od Vase Stajića do Pančevačke i u ulici Matije Korvina na delu od Vase Stajića do Zmaj Jovine ulice.

JKP „Vodovod i kanalizacija“se zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Prolećna akcija u MZ Bikovo

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada 26. i 27. aprila će biti postavljeni u MZ Bikovo, na uglu ulica Đure Đakovića i Dalmatinske, Đure Đakovića i Kosmajske, Bratstva i jedinstva i Ljubljanske. Kontejneri će 26. biti postavljeni i u Gabriću, na uglu 10. i 11. Nove, a 27. aprila i u Lamić kraju i u Kongo naselju.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Vodovod i kanalizacija"

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica obaveštava potrošače da za vreme državnog Praznika rada 1. i 2. maja 2018.god. neće raditi.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica će za vreme predstojećeg Praznika rada raditi po sledećem režimu:
Od 01.05 do 02.05.2018. godine JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica neće odvoziti čvrsti komunalni otpad iz domaćinstava, osim dana 02.05.2018. godine ( sreda ). Navedenog dana odvoziće se komunalni otpad samo iz MZ „Bikovo“ -žute vreće.
Gradska deponija će biti otvorena i biti dostupna građanima po ustaljenom radu.
Za vreme prvomajskih praznika blagajna preduzeća ne radi.

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica svim građanima čestita predstojeći praznik.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Novom Žedniku će u sredu, 25.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja, a sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja, vršiće se u vršiće se u četvrtak i petak, 26 i 27.04., u periodu od 08 do 14 sati, kao i u ponedeljak 30.04., u periodu od 08 do 14 sati.
Takođe, zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u sredu, 25.04., u periodu od 9.00 do 12.00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja Mala Bosna, a sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja, vršiće se u četvrtak i petak, 26 i 27.04., u periodu od 08 do 14 sati.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u vodovodnoj mreži.
JKP "Vodovod i kanalizacija“ se zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava u MZ Bački Vinogradi

 

 

 

 

U ponedeljak 23.04. u MZ Bački Vinogradi, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava će dva dana biti postavljeni kod Trgoprometa, u Kaić sokaku, kod Železničke stanice, kod Buki mosta, ispred i iza nadvožnjaka.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže, u četvrtak 19.04.2018. godine, u periodu od 8,00 do 17,00 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju u Banijskoj ulici, na delu od Segedinskog puta do Petrinjske ulice, kao i na Segedinskom putu, na delu od Trebinjske do Banijske ulice.

 

________________________________________________________________________________

 

Prolećna akcija u MZ Mala Bosna

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada 18.04. će biti postavljeni u MZ Mala Bosna, u Subotičkoj ulici kod brojeva 12 i 65, kod stadiona, prekoputa hangara, u Vladimira Nazora, u Kaponji i Kucuri.

 

________________________________________________________________________________

 

Prolećna akcija u MZ Šupljak

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri će 17.04. biti postavljeni u MZ Šupljak, kod groblja, kod doma i kod Šamuke.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodozahvatnom objektu u Đurđinu i Starom Žedniku

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u Đurđinu u utorak 17.04.2018. od 9,00 do 12,00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja će se vršiti u sredu 18.04.2018. od 8 do 14 sati.

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom u objektu, u Starom Žedniku u utorak 17.04.2018. od 9,00 do 12,00 sati, doći će do prekida u vodosnabdevanju naselja, a sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja će se vršiti u sredu, četvrtak i petak (od 18.04.2018. do 20.04.2018) 8 do 14 sati.

 

Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u vodovodnoj mreži.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Vodovod i kanalizacija“

 

 

 

 

Obaveštavamo građane Subotice, Palića i Velikog Radanovca da će zbog radova na trafo stanici na centralnom Vodozahvatu 1 u Subotici, isti biti van funkcije od 08,00 do 12,00 sati u subotu 14.04.2018. godine i u nedelju 15.04.2018. od 08,00 do 12,00 sati.
Ovo će za posledicu imati značajno umanjenje pritiska u celom gradu uključujući i naselja Palić i Veliki Radanovac.
Normalno vodosnbdevanje će biti uspostavljeno do 12,00 sati.
Zahvaljujemo potrošačima na razumevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija"obaveštava korisnike usluga u Subotici, da će se od 10.04.2018. do 13.04.2018. godine, u noćnim satima , u periodu od 23,30h do 04,00h, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovdne mreže.

Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji grada, a moguće su kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

________________________________________________________________________________

 

RADNO VREME TOKOM PRAZNIKA

 

 

 

 

Javno komunalno preduzeće "Parking" obaveštava građane da u vreme uskršnjih praznika neće naplaćivati parkiranje od 06.04.2018 . godine (petak) do 09.04.2018. godine (ponedeljak). Reklamacije i blagajna preduzeća takođe neće raditi tokom praznika.
Redovna kontrola i naplata parkiranja počinje u utorak 10.04.2018. godine.

 

________________________________________________________________________________

 

Prekid vodosnabdevanja u Mišićevu i Višnjevcu

 

 

 

 

U MZ Mišićevo će 10.04.2018. od 9,00 do 12,00 sati doći do prekida u vodosnabdevanju naselja, a sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja vršiće se u sredu i četvrtak (11. i 12. aprila) u periodu od 8,00 do 14 sati.

Do prekida u vodosnabdevanju naselja Višnjevac, doći će u sredu 11.04.2018. od 9,00 do 12,00 sati, a sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja vršiće se u četvrtak (12. aprila) u periodu od 8,00 do 14 sati.

Prilikom ovih sezonskih radova na vodozahvatnim objektima u Mišićevu i Višnjevcu moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u vodovodnoj mreži.

JKP "Vodovod i kanalizacija" se zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o redu vožnje za vreme predstojećeg praznika

 

 

 

 

Obaveštavamo Vas da ćemo u petak 06.04.2018 godine i ponedeljak 09.04.2018. godine, za vreme trajanja državnih praznika saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

U subotu 07.04. linije će saobraćati po subotnjem redu vožnje.
JP „Subotica-trans”
Međunarodna linija Subotica-Segedin će saobraćati u petak 06.04., subotu 07.04. i ponedeljak 09.04.2018. godine.

Međunarodna linija Feketić-Subotica-Segedin će saobraćati za vreme trajanja državnih praznika, po redu vožnje.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

Na teritoriji MZ Palić i Radanovac, od 04.04.2018. do 05.04.2018. svakodnevno, u noćnim satima, u periodu od 23,30h do 05,00h, vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji ovih naselja, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

JPK "Vodovod i kanalizacija" se zahvaljuje potrošačima na razumevanju, a njihove će terenske službe nastojati da u što kraćem roku obave radove.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni radnog vremena
gradske deponije

 

 

 

 

Počev od 01.04.2018. godine radno vreme gradske deponije će biti od 06,00 časova do 20,00 časova tokom cele nedelje.

 

_________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Vodovod i kanalizacija"

 

 

 

 

U petak 30.03.2018. i u ponedeljak 02.04.2018. (Veliki petak i Uskrsni ponedeljak) blagajna JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica neće raditi.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o redu vožnje za Uskršnje praznike

 

 

 

 

U periodu od 30.03.2018. godine pa do 09.04.2018. godine, za vreme trajanja đačkog raspusta, JP “Subotica-trans” će saobraćati prema redu vožnje koji važi za radni dan, bez đačkih polazaka.

Međumesna liija Subotica-Bačka Topola-Novi Sad sa polaskom u 06:15 i povratkom u 11:40 iz Novog Sada, neće saobraćati u periodu od 30.03 do 09.04.2018 godine.

Međunarodna linija Subotica-Segedin neće saobraćati u petak 30.03, subotu 31.03 godine, kao i u ponedeljak 02.04.2018.

Međunarodna linija Feketić-Subotica-Segedin će saobraćati za vreme trajanja uskršnjih praznika, po redu vožnje.

U petak 06.04.2018. godine i ponedeljak 09.04.2018. godine zbog Državnog praznika u Republici Srbiji autobusi JP “Subotica-trans” će saobraćati po redu vožnje za nedelju.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, 29. marta, u ulici Beogradski put, na delu između ulica Nade Dimić i Bajnatske doći će do prekida u vodosnabdevanju.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže

 

 

 

 

Na teritoriji MZ Palić i Radanovac, od 26.03.2018. do 28.03.2018. svakodnevno, u noćnim satima, u periodu od 23,30h do 04,00h, vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji ovih naselja, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

________________________________________________________________________________

 

ПЛАН ПРОЛЕЋНЕ АКЦИЈЕ ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА
ИЗ ДОМАЋИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2018. годину


 

 

 

 

План садржи следеће активности:
Пролећна акција одвожења кабастог отпада из домаћинства са територије Града:
- Одвожење чврстог и кабастог отпада из ванградских месних заједница;
- Одвожење чврстог и кабастог отпада из градских месних заједница;
У склопу пролећног комуналног уређења градских и ванградских месних заједница ЈКП « Чистоћа и зеленило» поставља контејнере запремине V = 5 m3 за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава. Контејнери се постављају на локацијама по програму до 8 часова, а празне се између 13- 15 часова и 18- 20 часова.
Након уклањања контејнера интервентна група ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ врши уређење пунктова.
Акција се одвија у временском периоду од 26.03.2018. године до 19.06.2018. године, према датом распореду.
За спровођење Акције у ванградским и градским месним заједницама одговорно је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Стручни надзор над реализацијом овог Плана одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије Града Суботице у 2018. години спроводиће Служба за инспекцијско- надзорне послове Градске управе Суботица и Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

 

РАСПОРЕД ОДВОЖЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА ПО
ГРАДСКИМ И ВАНГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


Ванградске месне заједнице


Редни број Месна заједница Трајање акције Пунктови за конејнер( V=5 m³)
1 М. З. Чантавир 2 дана - угао Маршала Тита и Железничког трга;
од 26.03.2018. - угао Кањишког пута и ЈНА;
до 27.03.2018.

. - угао Болманске и Атиле Јожефа;
- угао Тополског пута и Јединства;
- угао Србобранског пута и Маршала Тита.

2 М. З. Бачко Душаново 1 дан
- угао Петра Драпшина и С. Марковића;
28.03.2018. - угао II нове и И. Л. Рибара;
- Партизанска 46( угао).

3 М. З. Вишњевац 1 дан
- угао Змај Јовине и Марије Бурсаћ;
28.03.2018. - угао М. Орешковића и Илије Лубарде;
- угао И. Лубарде и Лабусове;
- угао Стевана Бањанина и Школске.

4 М. З. Ђурђин 2 дана
- угао В. Назора и Бориса Кидрича;
од 03.04.2018. - угао Босе Милићевић и Бориса Кидрича;
до 04.04.2018. - угао Маршала Тита и Војвођанске.

5 М. З. Стари Жедник 1 дан - угао Београдског пута и Раде Кончара;
05.04.2018. - угао Београдског пута и Змај Јовине;
- угао Чантавирског пута и Змај Јовине;
- угао В. Назора и Ивана Милутиновића;
- угао В. Назора и Васе Пелагића.


6 М. З. Нови Жедник 2 дана - угао Филипа Кљајића и Матка Вуковића;
од 10.04.2018. - угао Филипа Кљајића и Радоја Вујошевића;
до 11.04.2018. - почетак Антала Киша;
- угао Босе Милићевић и Војвођанске;
- угао Илије Лубарде и Николе Тесле.
- крај Бачванске улице( ливада).

7 М. З. КЕЛЕБИЈА 2 дана - на углу улице Киш Ференца и Главног пута;
од 12.04.2018. - на углу Ливадске улице и Главног пута;
до 13.04.2018. - у дворишту дома месне заједнице;
- у улици Вељка Влаховића( код школе).

8 М. З. ЉУТОВО 1 дан - код одбојкашког игралишта;
16.04.2018. - код аутобуског стајалишта( на излазу);
Мала Баја - код аутобуске станице на Љутовачком путу.

9 М. З. ШУПЉАК 1 дан - код гробља;
17.04.2018. - код дома;
- код Шамуке.

10 М. З. МАЛА БОСНА 1 дан - код продавнице- Суботичка 12;
18.04.2018. - у Суботичкој улици код броја 65;
- код стадиона;
- преко пута хангара;
- у улици Владимира Назора- средина;
- Куцура центар;
- Капоња- откупна станица.

11 М. З. ХАЈДУКОВО 2 дана - на углу улица Првомајске и Сарајевске;
од 19.04.2018. - на углу улица Цанкареве и Сарајевске;
до 20.04.2018. - на углу улица Омладинске и Б. Кидрича;
- Стипић шор( преко пруге);
- на углу улица Жељезничке и Омладинске- преко пруге;
Носа - Носа- код продавнице;
- Носа- код моста.

12
М. З. БАЧКИ ВИНОГРАДИ 2 дана - код продавнице „ Тргопромет“ ( код цркве) ;
од 23.04.2018. - у Каић сокаку;
до 24.04.2018. - код жељезничке станице;
- код Буки моста;
- испред надвожњака;
- иза надвожњака.

13 М. З. МИШИЋЕВО 1 дан - у Сарајевској улици- средина;
25.04.2018. - код дома месне заједнице;
- у Карловачкој улици- средина.

14 М. З. БИКОВО 2 дана - на углу улица Ђ. Ђаковића и Далматинске;
од 26.04.2018. - на углу улица Братства и јединства и Љубљанске;
до 27.04.2018. - на углу улица Ђуре Ђаковића и Космајске;
- код цркве( 1. дан);
- Габрић- на углу улица 10. и 11. нове( 1. дан);
- Ламић крај( 2. дан);
- Конго насеље( 2. дан).

15
М. З. ДОЊИ ТАВАНКУТ 2 дана - код споменика;
од 03.05.2018. - код амбуланте;
до 04.05.2018. - у улици Ивана Сарића- Дикановац;
- у Змај Јовиној улици( код зграда) ;
ГОРЊИ ТАВАНКУТ - код задружног дома;
- код продавнице „ Тргопромет“ .

16 М. З. БАЈМОК 2 дана - код дома на Рати;
од 07.05.2018.
до 08.05.2018.
- у улици Краља Томислава, код продавнице „ Дом“ ;
Први дан - на Косовском тргу;
- паркинг код продавнице „ Скала“ на улазу у Бајмок;
- у Станишићкој улици код млина;
Други дан - код Полета;
- угао улица Матије Гупца и Дожа Ђерђа;
- код пијаце.

Градске месне заједнице


Редни број Месна заједница Трајање акције Пунктови за конејнер( V=5 m³)
17 М. З. ПАЛИЋ 2 дана - на Тргу Мађар Ласла;
од 09.05.2018.
до 10.05.2018. - на углу улице М. Орешковића и Пионирске алеје;
- на углу улица Рогашке и др. Л. Мардешића;
- на углу Барске улице и Кањишког пута;
- на углу улица Бохињске и Трогирске;
- на углу Лудошке улице и Хоргошког пута;
- на углу улица 50. и 51. нова.

18 М. З. ВЕЛИКИ РАДАНОВАЦ 2 дана - у Пешчариној улици- код самопослуге;
од 11.05.2018.


- у Воћарској улици;
до 12.05.2018. - код дома месне заједнице.

19 М. З. НОВИ ГРАД 2 дана - у улици I устанка- код продавнице;
од 14.05.2018. - код школе „ 10. октобар“ ;
до 15.05.2018. - на углу улица Болманске и Раде Кончара;
- у Лошињској улици код фабрике „ Будућност“ ;
- на углу улице Бозе Шарчевића и Сегединског пута.

20 М. З. МАЛИ РАДАНОВАЦ 2 дана - на почетку улице Нађ Имреа;
од 16.05.2018. - у улици Лифке Шандора код самопослуге;
до 17.05.2018. - на углу улица Б. Бартока и Средње;
- на углу улица Турзо Лајоша и Отворене;
- на углу улица Бокељске и Вука Мандушића.
21 М. З. ДУДОВА ШУМА 1 дан - у улици Секереш Ласла- код зграда;
18.05.2018. - у Шумској улици- код бивше „ Леснине“ ;
- на углу улица Стипе Гргића и Доже Ђерђа;
- на углу Плитвичке и Косовске улице.

22 М. З. КРЕТВАРОШ 2 дана - код обданишта Шумице ;
од 21.05.2018. - на углу улица Теслине и Хероја Пинкија;
до 22.05.2018. - иза самопослуге у улици Јосипа Краша;
- на углу улица Б. Бухе и Саве Ковачевића.

23 М. З. ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 2 дана - Либолегеле- М. Ускоковића;
од 23.05.2018. - угао Ј. Микића и Чордашког пута;
до 24.05.2018. - угао Храстове и Јована Микића;
- угао Копаоничке и Бајмочке.

24 М. З. ПРОЗИВКА 1 дан - на углу улица Наде Димић и Јо Лајоша;
25.05.2018. - у улици Ловре Брачуљевића;
- на крају улице Блашка Рајића.

25 М. З. МАКОВА СЕДМИЦА 2 дана - код дома месне заједнице;
од 28.05.2018. - на почетку улице Исидоре Секулић;
до 29.05.2018. - на крају Цељске улице.

26
М. З. ВЕРУШИЋ 1 дан - код дома М. З. Верушић на Чантавирском путу;
30.05.2018. - Шиштак( наспрам Средње улице);
- преко пута бившег Агрокомбината близу старих кућа.

27 М. З. НОВО СЕЛО 2 дана - на углу улица Мичуринове и Трогирске;
од 31.05.2018. - на углу улица Метохијске и М. Марулића;
до 01.06.2018. - на почетку улице Лазе Мамужића;
- на Бајском путу код окретишта;
- на углу улице М. Бурсаћ- иза парка;
- на углу Беочинске улице и Бајског пута.

28 М. З. ПЕШЧАРА 2 дана - на углу улица Ролана Ромена и Јабуке( крај асфалта) ;
од 04.06.2018. - на углу улица Ј. Колумба и Скадарлијске;
до 05.06.2018. - на углу Ускочке и Копарске улице;
- на углу улица Едвина Здовца и Ускочке;
- на углу Кајсија и Лепе улице.

29 М. З. БАЈНАТ 1 дан - на углу улица Браће Радић и Д. Мишовића;
06.06.2018. - на углу улица Шолохове(Чапајеве) и Кумичићеве;
- на углу улица Далматинске и И. Иванића;
- на углу Сенћанског пута и Учке улице;
- у улици Љубе Ненадовића.

30 М. З. АЛЕКСАНДРОВО 2 дана - код окретишта аутобуса у улици С. Новака;
од 07.06.2018. - у улици Јелене Човић;
до 08.06.2018. - на заобилазном путу у кривини после Бунарића;
- у улици Аксентија Мародића- код школе;
- код кафане „ Бачванка“ .

31 М. З. ГАТ 2 дана - на углу улица Б. Кашића и Р. Бошковића;
од 11.06.2018. - на углу улица И. Кукуљевића и Д. Јарњевић;
до 12.06.2018. - на углу улица М. Орешковића и Банатске;
- на углу улица Велебитске и Гундулићеве;
- на углу улица Филипа Кљајића и Бачке.

32 М. З. КЕР 2 дана - на углу улица Игманске и Мословачке;
од 13.06.2018. - у улици Сергеја Јесењина- средина ;
до 14.06.2018. - у улици Ивана Антуновића- код послуге;
- на углу улица Васе Пелагића и Керске.

33 М. З. МАЛИ БАЈМОК 2 дана - на углу Сивачког пута и улице Б. Милашина;
од 15.06.2018. - на углу улица Ивана Сарића и Дурмиторске;
до 16.06.2018. - на углу улица А. Францишковића и Батинске;
- између улица Р. Вујошевића и Кисачке;
- на углу улица Барањске и Фочанске;
- на углу Сомборског пута и Батинске улице;
Црвено село - на углу Таванкутског и Сомборског пута.

34 М. З. ЗОРКА 2 дана - на углу Зоркине и Ердутске улице;
од 18.06.2018. - на углу Батајничке и Балзакове улице;
до 19.06.2018. - на углу улица П. П. Аге и А. Кокића;
- на углу улица Пролетерских бригада и Сомборске;
- на углу улица Пролетерских бригада и Зоркине;
- на углу улица Пролетерских бригада и др. Ф. Бодрогварија;
- на углу улица Јоакаи Мора и К. Колумба.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

 

 

 

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica će za vreme predstojećih verskih praznika raditi po sledećem režimu:
Za vreme uskršnjih praznika u periodu od 30.03 do 02.04.2018. godine JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica će odvoziti čvrsti komunalni otpad iz domaćinstava osim 02.04.2018. godine (Vodeni ponedeljak). Navedenog dana odvoziće se komunalni otpad samo iz MZ Kelebija -žute vreće.
Za vreme Vaskršnjih praznika u periodu od 06.04 do 09.04.2018. godine JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica će odvoziti čvrsti komunalni otpad iz domaćinstava osim 06.04.2018. godine (Veliki petak). Navedenog dana odvoziće se komunalni otpad samo iz MZ Bajmok-leva strana i Rata.
Gradska deponija će biti otvorena i dostupna građanima po ustaljenom radu.
U dane praznika blagajna preduzeća neće raditi.

 

Svim građanima čestitamo predstojeće praznike.

 

________________________________________________________________________________

 

03.03.2018.

 

Обавештење купцима о нормализацији испоруке топлотне енергије

 

 

 

 

ЈКП “Суботичка Топлана” обавештава купце топлотне енергије да је на следећим објектима:
1. Пошта 1 – Првомајска 2
2. Првомајска 18
3. Првомајска 20
4. Луке Сучића 17
5. Беле Габрића 4
6. Хуга Бадалића 7
7. Иве Лола Рибара
Поново успостављено снабдевање купаца топлотном енергијом, након завршених санационих радова, услед претходно наступеле хаварије на вреловоду.Суботичка топлана се овим путем захваљује својим купцима са наведених адреса на стрпњељу и разумевању.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

02.03.2018.

 

Obaveštenje o nastupanju vanrednih okolnosti u isporuci toplotne energije

 

 

 

 

Zbog havarije na vrelovodnoj mreži koja je uzrokovana termičkim dilatacijama cevi pri ekstremno niskim temperaturama I aktivnosti koje je potrebno sprovesti na sanaciji puknutog vrelovoda, JKP “Subotička Toplana” obaveštava kupce toplotne energije da će u subotu 03.marta, od jutarnjih sati biti obustavljena isporuka toplotne energije za sledeće objekte:

1. Pošta 1 – Prvomajska 2
2. Prvomajska 18
3. Prvomajska 20
4. Luke Sučića 17
5. Bele Gabrića 4
6. Huga Badalića 7
7. Ive Lola Ribara 4

Prekid u isporuci toplotne energije će trajati dok se sanacioni radovi ne završe, a normalizacija snabdevanja za navedene objekte očekuje se u roku od jednog dana od momenta prekida isporuke. Kako predmetna havarija na vrelovodu utiče na održivost rada celokupnog sistema daljinskog grejanja, Subotička toplana primorana je na obustavu isporuke toplotne energije za navedene objekte priključene na oštećeni vrelovod i moli kupce toplotne energije sa navedenih adresa za razumevanje.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Vikend naselju na Paliću, u okolini Hidroglobusa, doći će do prekida u vodosnabdevanju, ili smanjenog pritiska 20.02.2018. u periodu od: 08h do: 13h.

 

_________________________________________________________________________

 

Red vožnje za Dane državnosti Srbije

 

 

 

 

JP “Subotica-trans” obaveštava korisnike usluga prevoza da će za vreme predstojećeg državnog praznika, Dana državnosti Srbije, 15. i 16. februara 2018. godine autobusi saobraćati po redu vožnje za NEDELJU.

 

_________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži 13. februara, u periodu od 8 do 14 časova, doći će do prekida u vodosnabdevanju, u ulicama Zetskoj, Heroja Pinkija i Višegradskoj.

 

_________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo"

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da će JKP “Čistoća i zelenilo „ Subotica za vreme državnog raznika - Dan državnosti - koji se obeležava 15. i 16.02.2018. godine, vršiti uslugu odvoženja komunalnog otpada po programu.
Gradska deponija će biti otvorena i dostupna građanima po ustaljenom radu.
Dana 15. i 16.02.2018 godine blagajna preduzeća neće raditi.
Svim građanima čestitamo predstojeći praznik.

 

_________________________________________________________________________

 

Nov red vožnje u gradskom i prigradskom prevozu

 

 

 

 

Od ponedeljka 15.01.2018. godine stupa na snagu nov red vožnje u gradskom i prigradskom prevozu JP „Subotica-trans“.
Izmene u redu vožnje su sledeće:
gradski saobraćaj:

 

RADNI DANI
Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put: polazak u 7:35 koji saobraća sa Bajskog puta produžava se i umesto do Opštine saobraćaće do Makove Sedmice.
Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka: uvodi se novi polazak u 18:50 od Lifke. Polazak će se realizovati tokom školske godine.
Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje: Pomera se polazak sa Vikend naselja sa 12:45 na 12:43.
Linija 16 Teslino naselje-Aleksandrovo: Pomera se polazak sa Teslinog naselja sa 12:55 na 12:58.
Linija 6c ne saobraća u narednom periodu.

 

SUBOTA I NEDELJA
Linija 8a Železničko naselje-Lifka:ukidaju se polasci 20,20 sa Železničkog naselja i 20,50 od Lifke.
prigradski saobraćaj:

 

RADNI DANI
Linija 22 SUBOTICA-Zorka-KELEBIJA
Uvode se novi polasci i to: 19:30 iz Subotice i 20:00 iz Kelebije.
Subota
Linija 25 SUBOTICA-KLISA-ČANTAVIR-DUŠANOVO
Pomeraju se sledeći polasci:
Polazak iz Subotice za Dušanovo pomera se sa 20:00 na 20:15.
Polazak iz Dušanova za Suboticu pomera se sa 20:45 na 21:00.

 

_________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo"

 

 

 

 

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica, obaveštava građane da će u ponedeljak 8. januara vršiti odnošenje smeća, po rasporedu za taj dan. Gradska deponija će raditi po uobičajenom radnom vremenu, a Blagajna preduzeća neće raditi.

 

_________________________________________________________________________

 

Prekid u isporuci toplotne energije

 

 

 

 

Zbog izvođenja radova na elektroenergetskim postrojenjima proizvodnog sistema Subotičke toplane, obaveštavaju se korisnici usluga daljinskog grejanja da će sutra, 27.11.2017. godine u periodu od 11h do 15h biti obustavljena proizvodnja i isporuka toplotne energije. Normalizacija isporuke toplotne energije na celokupnom distributivnom području očekuje se sutra u večernjim satima.

 

_________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
za dane praznika

 

 

 

 

Dani 25. decembar 2017. godine, prvi dan Božića po Gregorijanskom kalendaru, kao i 08. januar 2018. godine, drugi dan Božića po Julijanskom kalendaru, su neradni dani za sve zaposlene u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica.

U navedena dva dana neće raditi ni blagajne preduzeća.

 

_________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o režimu saobraćaja JP „Subotica-trans“
za dane praznika

 

 

 

 

JP „Subotica-trans“ će na dane verskih i državnih praznika saobraćati prema sledećem redu vožnje:
Od 25.12.2017. godine do 10.01.2018. godine zbog raspusta u osnovnim i srednjim školama neće saobraćati polasci koji saobraćaju tokom školske godine a označeni su oznakom „Đ“ u redu vožnje.
25.12.2017. godine autobusi će saobraćati po redu vožnje za RADNI DAN. Otkazuje se polazak u 6:30 koji saobraća na relaciji Subotica-Segedin odnosno na relaciji Segedin-Subotica sa polaskom iz Segedina u 12:30.
U nedelju 31.12.2017. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati do 2115.
Poslednji polasci na gradskim linijama će saobraćati na sledeći način:
Linija 1a: Polazak sa Kelebije opštine u 21,00 časova će saobraćati do Novog naselja.
Polazak sa Novog naselja u 21,00 časova će saobraćati do Kelebije opštine.
Linija 3: Polazak sa Makove Sedmice u 21,00 će saobraćati do Bajskog puta
Polazak sa Bajskog puta u 20:40 saobraća do Makove Sedmice.
Linija 6: Polazak sa Vikenda naselja u 21,15 saobraća do Malog Bajmoka.
Polazak iz Malog Bajmoka u 21:15 saobraća do Vikend naselja.
Linija 16: Poslednji polazak iz Aleksandrova za Teslino naselje će se obaviti u 21,05 dok će poslednji polazak iz Teslinog naselja biti takođe u 21,05.

Nakon navedenih polazaka autobusi neće saobraćati.

31.12.2017. godine posle 21:00 neće biti polazaka u prigradskom saobraćaju.

01 i 02.01.2018. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po redu vožnje za NEDELJU.
02.01.2017. godine će pored redovne linije Feketić-Subotica-Segedin saobraćati i linija Subotica-Segedin sa vremenima polazaka 6:30 iz Subotice odnosno 12:30 iz Segedina.
07.01.2017. godine radiće se po redu vožnje za NEDELJU.

 

_________________________________________________________________________

 

Obaveštenje


 

 

 

 

Obaveštavamo građane da JKP“Čistoća i zelenilo „ Subotica za vreme predstojećih verskih i državnih praznika i to: dana 25.12.2017. (ponedeljak) godine, 01. 01. ( ponedeljak ) i 02.01. ( utorak ) 2018. godine neće vršiti uslugu iznošenja smeća na terenima tj. mesnim zajednicama koje su tih dana na rasporedu.
Gradska deponija će biti otvorena i dostupna građanima po ustaljenom radu.

 

25. decembra biće zatvorena i Blagajna preduzeća.

 

Svim građanima čestitamo predstojeće praznike.

 

_________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodozahvatu, u Mišićevu će u četvrtak 14.12.2017. u periodu od 9,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja.

 

_________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Čantaviru će u petak, 08.12. u periodu od 09h do 14h, doći do prekida u vodosnabdevanju, u ulicama 11 oktobra, na delu od Kanjiške do Omladinske ulice, kao i u Kanjiškoj ulici, na delu od 11 oktobra do Kiš Ferenca.

 

_________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE JKP “Čistoća i zelenilo”

 

 

 

 

Obaveštavaju se građani MZ Mali Radanovac od 06.12.2017. (sreda) počinje drugi krug podele tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada.
U drugom krugu, u sredu, četvrtak i petak ( 06., 07. i 08.12.2017), građanima će tipske posude biti dostavljane na kućnu adresu u vremenu od 16 do 20 časova.
Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude punoletna osoba, čija lična karta glasi na adresu gde se vrši isporuka.
Apelujemo na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele tipskih kanti.

 

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na telefone:
MZ Mali Radanovac (radnim danom od 8-12 časova): 024/ 546 - 149
JKP “Čistoća i zelenilo” (radnim danom od 7-15 časova ): 024/620 - 888 ili 024/620- 489.

 

_________________________________________________________________________

 

23.11.2017.

 

Četinari na poklon gradu

 

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ poziva građane koji u svojim dvorištima, vikendicama ili na drugim privatnim površinama imaju velika stabla jelke, smrče, duglazije, bora ili nekog drugog adekvatnog četinara koja im smetaju ili narušavaju objekat ili eksterijer i koja bi, svakako, bila posečena, da ih poklone gradu.

 

 

 

 

U ovoj tradicionalnoj akciji javnih i javno-komunalnih preduzeća i subotičke lokalne samouprave, najbolja od ponuđenih stabala po oceni nadležne službe biće stručno posečena, postavljena u centru grada i okićena povodom predstojećih božićno-novogodišnjih praznika .

 

Zainteresovani građani mogu da se jave Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Subotica, putem telefona, na broj: 024/626-997 (radnim danima od 7.00 do 15.00 časova), ili elektronskom poštom: gukomunalno@subotica.rs, od 23. novembra do 1. decembra 2017. godine.

Izabrana stabla će poseći radnici JKP „Čistoća i zelenilo“.

 

_________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE JKP “Čistoća i zelenilo”

 

 

 

 

Obaveštavaju se pravna i fizička lica da će, zbog sanacije pristupnog puta telu deponije, dana 25. i 26. novembra (subota i nedelja) biti onemogućen pristup za istovar komunalnog otpada.

 

_________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE JKP “Čistoća i zelenilo”

 

 

 

 

Obaveštavaju se građani MZ Mali Radanovac da će JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica od 20.11.2017. (ponedeljak) početi sa podelom tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada.
Kante će se dostavljati na kućnu adresu u ponedeljak od 10-13 časova a ostalim radnim danima od 8 – 13 časova. Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude punoletna osoba, čija lična karta glasi na adresu gde se vrši isporuka.
Apelujemo na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele tipskih kanti.
Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na telefone:
MZ Mali Radanovac (radnim danom od 8-12 časova): 024/ 546 - 149
JKP “Čistoća i zelenilo” (radnim danom od 7-15 časova ): 024/620 - 888 ili 024/620- 489.

 

_________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

U Subotici, na teritoriji mesnih zajednica: Kertvaroš, Mali Radanovac, Novi Grad, Radanovac i Palić, vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže, od 13.11.2017. do 17.11.2017. svakodnevno, u noćnim satima, u periodu od 23,30h do 04,00h . Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji grada, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja.

 

_________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP„Parking“ Subotica

 

Javno komunalno preduzeće „Parking“ Subotica obaveštava građane da u vreme državnog praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar 2017. godine (subota), neće naplaćivati parkiranje u gradu. Raklamacije i blagajna Preduzeća neće raditi navedenog dana.

 

_________________________________________________________________________

 

Jesenja akcija održavanja gradskih i prigradskih mesnih zajednica

 

 

 

 

U okviru jesenje akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će 06.11. biti postavljeni u Mesnoj zajednici Gat, na uglu ulica B. Kašića i R. Bošković, I. Kukuljevića i D. Jarnjević, M. Oreškovića i Banatske, Velebitske i Gundulićeve, te na uglu ulica Filipa Kljajića i Bačke.

U Mesnoj zajedini Ker, kontejneri će biti postavljeni 07.11. na uglu ulica Igmanske i Moslovačke, Vase Pelagića i Kerske, na sredini ulice Sergeja Jesenjina, u ulici Ivana Antunovića i kod posluge.

U Mesnoj zajednici Mali Bajmok, kontejneri će biti postavljeni 08.11. na uglu Sivačkog puta i ulice B. Milašina, Somborskog puta i Batinske ulice, na uglu ulica Ivana Sarića i Durmitorske, A. Franciškovića i Batinske, Baranjske i Fočanske i između ulica R. Vujoševića i Kisačke. Istog dana, kontejneri će biti postavljeni i u Crvenom selu, na uglu Tavankutskog i Somborstkog puta.

U Mesnoj zajednici Zorka,kontejneri za kabasti otpad biće postavljeni 09.11. na uglu Zorkine i Erdutske ulice, Batajničke i Balzakove ulice, na uglu ulica P. P. Age i A. Kokića, Proleterskih brigada i Somborske, Proleterskih brigada i Zorkine, Proleterskih brigada i dr. F. Bodrogvarija i na uglu ulica Joakai Mora i K. Kolumba.

 

_________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

U Subotici će se od 07.11.2017. do 10.11.2017. svakodnevno, u noćnim satima, u periodu od 23,30h do 04,00h, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji grada, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, doći će do prekida u vodosnabdevanju, u Tolminskoj ulici, Bikovačkom putu, Stražilovskoj, Kameničkoj i Siriškoj ulici u Aleksandrovu, u petak, 03.11.2017, u periodu od 14h do 16h.

 

__________________________________________________________________________

 

RADNO VREME ZA 1.NOVEMBAR 2017.GODINE

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica neće raditi 01.11.2017.godine
na verski praznik Svi sveti.

 

Javno komunalno preduzeće „Parking“ Subotica obaveštava građane da, dana 01.novembra 2017. godine, neće naplaćivati parkiranje u gradu. Raklamacije i blagajna Preduzeća,takođe, neće raditi navedenog dana.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, na Paliću će u utorak, 31.10., u periodu od 08.00h do 13.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju, u ulici Jožefa Hegediša.

 

________________________________________________________________________________

 

Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada u MZ Peščara, Prozivka, Aleksandrovo i Bajnat

 

 

 

 

Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava nastavlja se u ponedeljak 30.10. u mesnim zajednicama Peščara i Prozivka. Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada u Peščari će biti postavljeni na uglu ulica Rolana Romena i Jabuke, Kolumbove i Skadarlijske, Uskočke i Koparske, Edvina Zdovca i Uskočke, Kajsija i Lepe a na Prozivci na uglu ulica Nade Dimić i Jo Lajoša, Blaška Rajića i Ivana Milutinovića, u Lovre Bračuljevića.

U utorak 31.10. u MZ Aleksandrovo, kontejneri će biti postavljeni kod okretišta autobusa u ulici S. Novaka, u ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića, u ulici Aksentija Marodića, kod škole i kod kafane "Bačvanka".

Akcija se nastavlja u petak 3.11. u MZ Bajnat. Kontejneri za kabasti otpad biće postavljeni na uglu ulica Braće Radić i Dragiše Mišovića, Šolohove (Čapajeve) i Kumičićeve, Dalmatinske i I. Ivanića, na uglu Senćanskog puta i Učke ulice i u ulici Ljube Nenadovića.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo“

 

 

 

 

Na dan verskog praznika „Svi sveti“ 01.11 (sreda ) JKP “Čistoća i zelenilo“ neće vršiti uslugu odvoženja kućnog smeća iz domaćinstava osim :
- 01.11 u MZ“ BIKOVO „.
Gradska deponija će biti otvorena.

 

Értesitjük a polgárokat hogy 11.01 –én „Minden szentek „ napján szünetelni fog a szemételszállitás a háztartásokból.
Ezen a napon a szemét csak azokból a helyi közösségekből lesz elszálítva ahol sárga zsákokban kötelező a szeméttárolás, ez pedig:

-11.01. –„ BIKOVO „ H.K.“

 Az ünnepek alatt a Városi szemétlerakat nyitva lesz.

 

________________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

Tokom noći 26.10. na 27.10.2017. u periodu od 23.30h do 05.00h.vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

________________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

Tokom noći 25.10. na 26.10.2017. u periodu od 23.30h do 05.00h.vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji MZ Mali Bajmok, Novo Selo i Zorka, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

________________________________________________________________________________

 

Jesenja akcija čišćenja i uređenja grada

 

 

 

 

U okviru jesenje akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će 23.10. biti postavljeni u Mesnoj zajednici Mali Radanovac, na početku ulice Nađ Imrea, na uglu ulica Bele Bartoka i Srednje, Turzo Lajoša i Otvorene, Bokeljske i Vuka Mandušića, i u ulici Lifke Šandora kod samoposluge.

U utorak 24.10. u Mesnoj zajedinici Ketvaroš, kontejneri će biti postavljeni kod obdaništa Šumice, na uglu ulica Tesline i Heroja Pinkija, B. Buhe i Save Kovačevića, i iza samoposluge u ulici Josipa Kraša.

U sredu 25.10.kontejneri će biti postavljeni u Mesnoj zajednici Železničko naselje, kod Libolegele, u ulici M. Uskokovića, na uglu ulica Jovana Mikića i Čordaškog puta, Hrastove i Jovana Mikića, i na uglu Kopaoničke i Bajmočke ulice. Takođe, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada biće postavljeni i u Mesnoj zajednici Makova sedmica, kod Doma mesne zajednice, na početku ulice Isidore Sekulić i na kraju Celjske ulice.

Jesenja akcija čišćenja i uređenja grada se nastavlja u Mesnoj zajenici Dudova šuma u četvrtak 26.10. Kontejneri će biti postavljeni u ulici Sekereš Lasla, kod zgrada, u Šumskoj ulici, kod bivše "Lesnine", na uglu ulica Stipe Grgića i Dože Đerđa, Plitvičke i Kosovske ulice. Istog dana, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada biće postavljeni i u Mesnoj zajednici Verušić, kod Doma mesne zajednice na Čantavirskom putu, kod Šištka (naspram Srednje ulice) i preko puta bivšeg Agrokombinata, blizu starih kuća.

U petak 27.10. , kontejneri će biti postavljeni u Mesnoj zajednici Novo selo, na uglu ulica Mičurinove i Trogirske, Metohijske i M. Marulića, Beočinske ulice i Bajskog puta, na početku ulice Laze Mamužića, na Bajskom putu kod okretišta, na uglu ulice M. Bursa i iza parka.

 

________________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

Od 23.10.2017. do 27.10.2017. u Subotici će se svakodnevno, u noćnim satima, u periodu od 23,30h do 04,00h, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji grada, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

________________________________________________________________________________

 

20.10.2017.

 

JKP"Čistoća i zelenilo" Subotica, povodom nemilog događaja u vezi razbijene ploče kod Spomenika žeteocu, daje sledeće

 

Saopštenje

 

Dana 17.10.2017. godine, zaposleni u Radnoj jedinici "Zelenilo", prilikom obavljanja poslova na redovnom održavanju javnih zelenih površina, nehotice, krajnjom nepažnjom vozača (A.A.) oštetili su ploču kod Spomenika žeteocu. Greška vozača koja je dovela do lomljenja ploče je isključivo izvedena prilikom nepažnje u radu, a nikako u cilju vandalizma.

 

O ovome je odmah obavešten Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici, obzirom na značaj spomenika i moguće zloupotrebe događaja do kojeg je došlo.

 

Preduzete su mere za izradu nove poloče o trošku JKP"Čistoća i zelenilo"i ista će u najkraćem roku biti postavljena. Preduzeće je pokrenulo disciplinski postupak u skladu sa Zakonom o radu, protiv nesavesnog izvršioca i njegovih neposrednih predpostavljenih.

 

JKP"Čistoća i zelenilo" se izvinjava svim građanima Grada Subotice, a posebno onima čija su osećanja ovim nemilim događajem povređena.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, doći će do prekida u vodosnabdevanju u Subotici, 20.10.2017. (petak), u periodu od 10h do 17h, u Zrinjskog i Frankopana, Doža Đerđa, Ilirska, Luke Botića, Jenea Kalmara, deo Travničke od Zrinjskog i Frankopana do Jenea Kalmara.

 

________________________________________________________________________________

 

Veliko spremanje u Đurđinu

 

 

 

 

 

U okviru jesenja akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će 19.10. biti postavljeni u MZ Đurđin, na uglu ulica Vladimira Nazora i Borisa Kidriča, na uglu Bose Milićević i Borisa Kidriča i na uglu Maršala Tita i Vojvođanske.

 

________________________________________________________________________________

 

15.10.2017.

 

Akcija jesenjeg čišćenja u Bajmoku, Velikom Radanovcu, Novom Gradu i na Paliću

 

 

 

 

U okviru jesenje akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će 16. i 17.10. biti postavljeni u MZ "Bajmok", kod doma na Rati, u ulici Kralja Tomislava, kod prodavnice „Dom“, na Kosovskom trgu, na parkingu kod prodavnice „Skala“ na ulazu u Bajmok, u Stanišićkoj ulici kod mlina, kod Poleta, na uglu ulice Matije Gupca i Doža Đerđa, i kod pijace.

U MZ "Palić", kontejneri će biti postavljeni na Trgu Mađar Lasla, na uglu ulica M. Oreškovića i Pionirske aleje, Rogaške i dr. L. Mardešića, Barske ulice i Kanjiškog puta, Bohinjske i Trogirske, Ludoške ulice i Horgoškog puta, i na uglu ulica 50. i 51. Nova.

U četvrtak 19.10. kontejneri će biti postavljeni u MZ "Veliki Radanovac", u Peščarinoj ulici, kod samoposluge, u Voćarskoj ulici i kod Doma mesne zajednice.

U petak, 20.10. kontejneri će biti postavljeni u MZ "Novi Grad", u ulici Prvog ustanka, kod prodavnice, kod škole „10. oktobar“, na uglu ulica Bolmanske i Rade Končara, u Lošinjskoj ulici kod fabrike „Budućnost“ i na uglu ulice Boze Šarčevića i Segedinskog puta.

 

________________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike usluga da će se u Bajmoku u ponedeljak, 16.10. zaključno sa petkom 20.10. svakodnevno, u periodu od 08 do 14 sati, vršiti sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
A, u Starom Žedniku u utorak, 17.10. zaključno sa četvrtkom 19.10. svakodnevno, u periodu od 08 do 14 sati.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će 12.10.2017. (četvrtak), u periodu od 8h do 14h, doći do prekida u vodosnabdevanju, u ulici Cara Dušana

 

________________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

U četvrtak, 12.10. u periodu od 08 do 18 sati, u naselju Kelebija će se vršiti sezonsko ispiranje vodovodne mreže.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

________________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike usluga da će se u Čantaviru od srede 11.10., zaključno sa u ponedeljkom 16.10, (uz obustavu radova u dane vikenda), u periodu od 08 do 14 sati, vršiti sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
A, u Maloj Bosni i Novom Žedniku, od srede 11.10., zaključno sa petkom 13.10, u periodu od 08 do 14 sati.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

________________________________________________________________________________

 

Jesenja akcija u Bačkim Vinogradima

 

 

 

 

Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava nastavlja se 9. oktobra u MZ Bački Vinogradi. Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada do utorka će biti postavljeni kod Trgoprometove prodavnice, u Kaić sokaku, kod Železničke stanice, kod Buki mosta, ispred i iza nadvožnjaka.

 

________________________________________________________________________________

 

Ispiranje vodovodne mreže

 

 

 

 

U Mišićevu i Višnjevcu, će se u ponedeljak, dana 09.10, u periodu od 08 do 14 sati, vršiti sezonsko ispiranje vodovodne mreže ovih naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

________________________________________________________________________________

 

Akcija odvoženja kabastog otpada u Maloj Bosni

 

 

 

 

U okviru jesenje akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će 6. oktobra biti postavljeni u MZ Mala Bosna, u Subotičkoj ulici kod brojeva 12 i 65, kod stadiona, prekoputa hangara, na sredini Ulice Vladimira Nazora, u Kucuri i kod otkupne stanice.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni radnog vremena deponije

 

 

 

 

Obaveštavaju se građani de će počev od 02.10.2017. godine radno vreme Gradske deponije biti od 6,00 do 18,00 časova tokom cele nedelje.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, će dana 02.10.2017. (ponedeljak), u periodu od 8h do 12h, doći do prekida u vodosnabdevanju, u ulici Segedinski put, na delu od Ante Parčetića do Trebinjske ulice.

 

________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O IZGRADNJI NOVE VODOVODNE MREŽE

 

 

 

 

Obaveštavamo javnost, građane, organizacije i ustanove da će izvođač radova YUMOL D.O.O. Subotica za potrebe investitora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica graditi novu vodovodnu mrežu u gradskoj zoni Subotice:

- u delu ulice Maksima Gorkog (Beogradski put) na potezu između Hotela „Patria“ i spomenika Ivanu Sariću i
- u delu ulice Vladimira Nazora na potezu od spomenika Ivanu Sariću do „Vicai“ optičke radnje.

Radovi će se izvoditi maksimalno 3 nedelje, u periodu od 28.09. do 19.10.2017. godine.
Izvođač će se truditi da radove izvede kvalitetno i u što bržem roku zbog efikasne normalizacije stanja saobraćaja i parkiranja.

Za vreme izvođenja radova neće doći do prekida vodosnabdevanja, jer će se potrošači snabdevati iz postojeće vodovodne mreže, kao ni saobraćaja vozila i pešaka.
Postoji mogućnost zatvaranja za saobraćaj jedne od dve kolovozne trake u delu ulice Maksima Gorkog (Beogradski put) paralelno sa deonicom izvođenja radova.

Takođe, doći će do zatvaranja 10 parking mesta na parkiralištu pored spomenika Ivana Sarića u delu ulice Vladimira Nazora paralelno sa deonicom izvođenja radova.

 

________________________________________________________________________________

 

Izmene na trasi linije 6

 

 

 

 

U subotu 23.09.2017. godine usled zatvaranja ulica zbog „Vinskog maratona“ doći će do izmene na trasi linije 6 „Mali Bajmok-Vikend naselje“ u periodu od 10:30 do 15:00 časova odnosno do uspostavljanja saobraćaja u ulici Kanjiški put na Paliću. U navedenom periodu autobusi će saobraćati do odnosno od stajaliišta „Palić centar“. Stajališta „Lovranska“, „Štrand“ i „Vikend naselje“ neće biti u upotrebi.
Više informacija o trasi maratona koji se održava na Paliću putnici mogu naći na sajtu organizatora takmičenja : http://vinskimaraton.rs/mape/

 

________________________________________________________________________________

 

15.09.2017.

 

Nova usluga na internet stranici JKP „Čistoća i zelenilo“

 

 

U cilju što boljeg i bržeg informisanja građana, a imajući u vidu sve veći obim korišćenja računara i mobilnih uređaja kao i zaštitu životne sredine, JKP „Čistoća i zelenilo“ pokreće novi servis na svojoj web stranici.

 

 

 

 

„Moj-eko-račun“ je usluga koja daje mogućnost korisniku komunalnih usluga, da mesečni račun dobiju u elektronskom obliku. Mesečni račun se više neće slati poštom već putem e-mail-a na adresu koja se navede u prijavi za korišćenje ove usluge. Korisniku će biti omogućen pregled mesečnih računa i na sajtu preduzeća, gde će se računi nalaziti u PDF formatu.
Za korišćenje ove usluge potrebno je prvo poslati popunjenu izjavu JKP „Čistoća i zelenilo“ do 25-og u mesecu.
Usluga se automatski aktivira slanjem prvog mesečnog računa putem e-mail-a.
Usluga se može koristiti i na mobilnim uređajima preuzimanjem aplikacije sa Play prodavnice. Aplikacija se pronalazi ukucavanjem izraza „cistoca subotica“.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u industrijskoj zoni "Mali Bajmok", 14.09.2017. (četvrtak), u periodu od 08h do 10h, doći će do prekida u vodosnabdevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Plan Jesenje akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava sa teritorije Grada Subotice za 2017. godinu


 

 

 

 

Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstva sa teritorije Grada:
- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih mesnih zajednica;
- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih mesnih zajednica;
U sklopu jesenjeg komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP « Čistoća i zelenilo» Subotica postavlja kontejnere zapremine V = 5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokacijama po programu do 8 časova, a prazne se između 13- 15 časova i 18- 20 časova.
Nakon uklanjanja kontejnera interventna grupa JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica vrši uređenje punktova.
Akcija se odvija u vremenskom periodu od 18.09.2017. godine do 09.11.2017. godine, prema datom rasporedu.
Za sprovođenje Akcije u vangradskim i gradskim mesnim zajednicama odgovorno je JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica.
Operativni raspored u kojem se određuju punktovi i vreme akcije, dat je u prilogu, i sastavni je deo ovog Plana.
Stručni nadzor nad realizacijom ovog Plana odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava sa teritorije Grada Subotice u 2017. godini sprovodiće Služba za inspekcijsko- nadzorne poslove Opštinske uprave Subotica i Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.

 

 

RASPORED ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA PO
GRADSKIM I VANGRADSKIM MESNIM ZAJEDNICAMA

 

 

1 M. Z. Čantavir 2 dana - ugao Maršala Tita i Železničkog trga;
od ponedeljka, 18.09.2017. - ugao Kanjiškog puta i JNA;
do utorka, 19.09.2017.

. - ugao Bolmanske i Atile Jožefa;
- ugao Topolskog puta i Jedinstva;
- ugao Srbobranskog puta i Maršala Tita.

2 M. Z. Bačko Dušanovo 1 dan
- ugao Petra Drapšina i S. Markovića;
sreda, 20.09.2017. - ugao II nove i I. L. Ribara;
- Partizanska 46( ugao).

3 M. Z. Višnjevac 1 dan
- ugao Zmaj Jovine i Marije Bursać;
sreda, 20.09.2017. - ugao M. Oreškovića i Ilije Lubarde;
- ugao I. Lubarde i Labusove;
- ugao Stevana Banjanina i Školske.

4 M. Z. Đurđin 1 dan
- ugao V. Nazora i Borisa Kidriča;
četvrtak, 21.09.2017. - ugao Bose Milićević i Borisa Kidriča;
- ugao Maršala Tita i Vojvođanske.

5 M. Z. Stari Žednik 1 dan - ugao Beogradskog puta i Rade Končara;
petak, 22.09.2017. - ugao Beogradskog puta i Zmaj Jovine;
- ugao Čantavirskog puta i Zmaj Jovine;
- ugao V. Nazora i Ivana Milutinovića;
- ugao V. Nazora i Vase Pelagića;

- parking kod groblja.
6 M. Z. Novi Žednik 2 dana - ugao Filipa Kljajića i Matka Vukovića;
od ponedeljka, 25.09.2017. - ugao Filipa Kljajića i Radoja Vujoševića;
do utorka, 26.09.2017. - početak Antala Kiša;
- ugao Bose Milićević i Vojvođanske;
- ugao Ilije Lubarde i Nikole Tesle.
- kraj Bačvanske ulice( livada).

7 M. Z. KELEBIJA 2 dana - na uglu ulice Kiš Ferenca i Glavnog puta;
od srede, 27.09.2017. - na uglu Livadske ulice i Glavnog puta;
do četvrtka, 28.09.2017. - u dvorištu doma mesne zajednice;
- u ulici Veljka Vlahovića( kod škole).

8 M. Z. LJUTOVO 1 dan - kod odbojkaškog igrališta;
u petak, 29.09.2017. - kod autobuskog stajališta( na izlazu);
Mala Baja - kod autobuske stanice na LJutovačkom putu;
- Peščarina( kod stare pekare).9 M. Z. MIŠIĆEVO 1 dan - u Sarajevskoj ulici- sredina;
u petak, 29.09.2017. - kod doma mesne zajednice;
- u Karlovačkoj ulici- sredina.

10 M. Z. ŠUPLJAK 2 dana - kod groblja;
od ponedeljka, 02.10.2017. - kod doma;
do utorka, 03.10.2017. - kod Šamuke.

11 M. Z. HAJDUKOVO 2 dana - na uglu ulica Prvomajske i Sarajevske;
od srede, 04.10.2017. - na uglu ulica Cankareve i Sarajevske;
do četvrtka, 05.10.2017. - na uglu ulica Omladinske i B. Kidriča;
- Stipić šor( preko pruge);
- na uglu ulica Željezničke i Omladinske- preko pruge;
Nosa - Nosa- kod prodavnice;
- Nosa- kod mosta.

12 M. Z. MALA BOSNA 1 dan - kod prodavnice- Subotička 12;
u petak, 06.10.2017. - u Subotičkoj ulici kod broja 65;
- kod stadiona;
- preko puta hangara;
- u ulici Vladimira Nazora- sredina;
- Kucura centar;
- Kaponja- otkupna stanica.

13
M. Z. BAČKI VINOGRADI 2 dana - kod prodavnice „ Trgopromet“ ( kod crkve) ;
od ponedeljka, 09.10.2017. - u Kaić sokaku;
do utorka, 10.10.2017. - kod željezničke stanice;
- kod Buki mosta;
- ispred nadvožnjaka;
- iza nadvožnjaka.

14 M. Z. BIKOVO 2 dana - na uglu ulica Đ. Đakovića i Dalmatinske;
od srede, 11.10.2017. - na uglu ulica Bratstva i jedinstva i LJubljanske;
do četvrtka, 12.10.2017. - na uglu ulica Đure Đakovića i Kosmajske;
- kod crkve( 1. dan);
- Gabrić- na uglu ulica 10. i 11. nove( 1. dan);
- Lamić kraj( 2. dan);
- Kongo naselje( 2. dan).

15
M. Z. DONJI TAVANKUT 2 dana - kod spomenika;
od petka, 13.10.2017. - kod ambulante;
do subote, 14.10.2017. - u ulici Ivana Sarića- Dikanovac;
- u Zmaj Jovinoj ulici( kod zgrada) ;
GORNJI TAVANKUT - kod zadružnog doma;
- kod prodavnice „ Trgopromet“ .

16 M. Z. BAJMOK 2 dana - kod doma na Rati;
od ponedeljka, 16.10.2017.
do utorka, 17.10.2017.
- u ulici Kralja Tomislava, kod prodavnice „ Dom“ ;
Prvi dan - na Kosovskom trgu;
- parking kod prodavnice „ Skala“ na ulazu u Bajmok;
- u Stanišićkoj ulici kod mlina;
Drugi dan - kod Poleta;
- ugao ulica Matije Gupca i Doža Đerđa;
- kod pijace.

 

17 M. Z. PALIĆ 1 dan - na Trgu Mađar Lasla;
sreda, 18.10.2017. - na uglu ulice M. Oreškovića i Pionirske aleje;
- na uglu ulica Rogaške i dr. L. Mardešića;
- na uglu Barske ulice i Kanjiškog puta;
- na uglu ulica Bohinjske i Trogirske;
- na uglu Ludoške ulice i Horgoškog puta;
- na uglu ulica 50. i 51. nova.

18 M. Z. VELIKI RADANOVAC 1 dan - u Peščarinoj ulici- kod samoposluge;
četvrtak, 19.10.2017.


- u Voćarskoj ulici;
- kod doma mesne zajednice.

19 M. Z. NOVI GRAD 1 dan - u ulici I ustanka- kod prodavnice;
petak, 20.10.2017. - kod škole „ 10. oktobar“ ;
- na uglu ulica Bolmanske i Rade Končara;
- u Lošinjskoj ulici kod fabrike „ Budućnost“ ;
- na uglu ulice Boze Šarčevića i Segedinskog puta.

20 M. Z. MALI RADANOVAC 1 dan - na početku ulice Nađ Imrea;
ponedeljak, 23.10.2017. - u ulici Lifke Šandora kod samoposluge;
- na uglu ulica B. Bartoka i Srednje;
- na uglu ulica Turzo Lajoša i Otvorene;
- na uglu ulica Bokeljske i Vuka Mandušića.

21 M. Z. KRETVAROŠ 1 dan - kod obdaništa Šumice ;
utorak, 24.10.2017. - na uglu ulica Tesline i Heroja Pinkija;
- iza samoposluge u ulici Josipa Kraša;
- na uglu ulica B. Buhe i Save Kovačevića.

22 M. Z. ŽELJEZNIČKO NASELJE 1 dan - Libolegele- M. Uskokovića;
sreda, 25.10.2017. - ugao J. Mikića i Čordaškog puta;
- ugao Hrastove i Jovana Mikića;
- ugao Kopaoničke i Bajmočke.

23 M. Z. MAKOVA SEDMICA 1 dana - kod doma mesne zajednice;
sreda, 25.10.2017. - na početku ulice Isidore Sekulić;
- na kraju Celjske ulice.

24 M. Z. DUDOVA ŠUMA 1 dan - u ulici Sekereš Lasla- kod zgrada;
četvrtak, 26.10.2017. - u Šumskoj ulici- kod bivše „ Lesnine“ ;
- na uglu ulica Stipe Grgića i Dože Đerđa;
- na uglu Plitvičke i Kosovske ulice.

25
M. Z. VERUŠIĆ 1 dan - kod doma M. Z. Verušić na Čantavirskom putu;
četvrtak, 26.10.2017. - Šištak( naspram Srednje ulice);
- preko puta bivšeg Agrokombinata blizu starih kuća.

26 M. Z. NOVO SELO 1 dan - na uglu ulica Mičurinove i Trogirske;
petak, 27.10.2017. - na uglu ulica Metohijske i M. Marulića;
- na početku ulice Laze Mamužića;
- na Bajskom putu kod okretišta;
- na uglu ulice M. Bursać- iza parka;
- na uglu Beočinske ulice i Bajskog puta.

27 M. Z. PEŠČARA 1 dan - na uglu ulica Rolana Romena i Jabuke( kraj asfalta) ;
ponedeljak, 30.10.2017. - na uglu ulica J. Kolumba i Skadarlijske;
- na uglu Uskočke i Koparske ulice;
- na uglu ulica Edvina Zdovca i Uskočke;
- na uglu ulica Kajsija i Lepe.

28 M. Z. PROZIVKA 1 dan - na uglu ulica Nade Dimić i Jo Lajoša;
ponedeljak, 30.10.2017. - u ulici Lovre Bračuljevića;
- na kraju ulice Blaška Rajića.

29 M. Z. ALEKSANDROVO 1 dan - kod okretišta autobusa u ulici S. Novaka;
utorak, 31.10.2017. - u ulici Jelene Čović;
- na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića;
- u ulici Aksentija Marodića- kod škole;
- kod kafane „ Bačvanka“ .

30 M. Z. BAJNAT 1 dan - na uglu ulica Braće Radić i D. Mišovića;
petak, 03.11.2017. - na uglu ulica Šolohove(Čapajeve) i Kumičićeve;
- na uglu ulica Dalmatinske i I. Ivanića;
- na uglu Senćanskog puta i Učke ulice;
- u ulici LJube Nenadovića.

31 M. Z. GAT 1 dan - na uglu ulica B. Kašića i R. Boškovića;
ponedeljak, 06.11.2017. - na uglu ulica I. Kukuljevića i D. Jarnjević;
- na uglu ulica M. Oreškovića i Banatske;
- na uglu ulica Velebitske i Gundulićeve;
- na uglu ulica Filipa Kljajića i Bačke.

32 M. Z. KER 1 dan - na uglu ulica Igmanske i Moslovačke;
utorak, 07.11.2017. - u ulici Sergeja Jesenjina- sredina ;
- u ulici Ivana Antunovića- kod posluge;
- na uglu ulica Vase Pelagića i Kerske.

33 M. Z. MALI BAJMOK 1 dan - na uglu Sivačkog puta i ulice B. Milašina;
sreda, 08.11.2017. - na uglu ulica Ivana Sarića i Durmitorske;
- na uglu ulica A. Franciškovića i Batinske;
- između ulica R. Vujoševića i Kisačke;
- na uglu ulica Baranjske i Fočanske;
- na uglu Somborskog puta i Batinske ulice;
Crveno selo - na uglu Tavankutskog i Somborskog puta.

34 M. Z. ZORKA 1 dan - na uglu Zorkine i Erdutske ulice;
četvrtak, 09.11.2017. - na uglu Batajničke i Balzakove ulice;
- na uglu ulica P. P. Age i A. Kokića;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i Somborske;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i Zorkine;
- na uglu ulica Proleterskih brigada i dr. F. Bodrogvarija;
- na uglu ulica Joakai Mora i K. Kolumba.

__________________________________________________________________________

 

Izmene u redu vožnje za vreme održavanja “Subotičkog polumaratona”

 

 

U subotu 02.09.2017. godine zbog održavanja prvog Subotičkog polumaratona i zatvaranja velikog broja ulica u centru grada, doći će do većih promena u saobraćaju linija, pre svega gradskog saobraćaja u periodu od 10:00 do 13:30.

 

 

 

 

Linija 1a Kelebija opština-Novo naselje će od stajališta “Bolnica” saobraćati trasom linije 16 do Zagrebačke ulice kroz koju će proći do Preradovićeve ulice odakle će saobraćati svojom uobičajenom trasom.
Linija 2 Srpski šor-KTC iz Srpskog šora će kroz ulicu Arsenija Čarnojevića saobraćati do ulice Petra Lekovića. Nakon ulice Petra Lekovića do KTC-a neće saobraćati linija 2.
Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put će biti podeljena na dve linije. Jedan autobus će saobraćati na relaciji Makova Sedmica-Međumesna autobuska stanica dok će drugi autobus saobraćati na relaciji Bajski put-Lifka (Trg žrtava fašizma).
Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje će biti podeljena na dve linije. Jedan autobus će saobraćati na relaciji Mali Bajmok-Lifka (Trg žrtava fašizma) dok će drugi saobraćati na relaciji Vikend naselje-Međumesna autobuska stanica.
Autobus koji će saobraćati na relaciji Mali Bajmok-Preradovićeva ulica-Lifka (Trg žrtava fašizma) će saobraćati prema sledećem redu vožnje.
Mali Bajmok Lifka (ispred Trga žrtava fašizma)
9:55 10:10
10:25 10:40
10:55 11:10
11:25 11:40
11:55 12:10
12:25 12:40
12:55 13:10

Autobusi koji saobraćaju na relaciji Međumesna autobuska stanica-Vikend naselje će saobraćati prema važećem redu vožnje linije 6. Molimo putnike da obrate pažnju da će autobusi prema Malom Bajmoku stizati ranije od uobičajenog vremena na stajalište “Patrija/Nova opština”.
Linija 8a Železničko naselje-Lifka će saobraćati na relaciji Železničko naselje—ulica Arsenija Čarnojevića-ulica Petra Lekovića. Od ulice Petra Lekovića do Lifke, linija 8a neće saobraćati.
Linija 16 Teslino naselje-Aleksandrovo će (gledano iz smera Aleksandrova) saobraćati uobičajenom trasom do stajališta “Bolnice” odakle će skrenuti desno u Bajnatsku ulicu a nakon toga će se kretati Senćanskim putem do stajalište “Patrija/Nova opština” odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije 16.
Privremena autobuska stajališta će se postaviti u ulici Petra Lekovića, Arsenija Čarnojevića(u visini Hale sportova) i kod katedrale Svete Terezije Aviljske (Trg žrtava fašizma).
Autobusi na prigradskim linijama Čantavir, Žednik, Đurđin će saobraćati Bajnatskom ulicom do stajališta “Bolnica” odakle nastavljaju uobičajenim trasama. Autobusi za Bajmok, Tavankut i Kelebiju će od Bajnatske ulice saobraćati Beogradskim putem i Zagrebačkom ulicom. Stajališta “MEŠC”, “Patrija”, “Pošta II” kao i “Lifka” neće biti u upotrebi. Autobusi za Bajmok, Tavankut će umesto stajališta “Lifka” stajati na stajališta “Sarvaš”. Autobus za Kelebiju će stajati na stajalištu “Preradovićeva”.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, 30.08.2017. od 9 do 16 časova doći će do prekida u vodosnabdevanju na Beogradskom putu, na delu od podvožnjaka do Verušićke ulice.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, u Ulici Vase Stajića, na delu od Partizanske do Vuka Karadžića, i u Ulici Vuka Karadžića, na delu od Vase Stajića do Korzoa, 25.08.2017. (petak), u periodu od 9h do 16h doći će do prekida u vodosnabdevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici, na neparnoj strani Aleje maršala Tita, na delu od Ul. Petra Lekovića do Hale sportova, 23.08.2017. (sreda), u periodu od 9h do 12h, doći će do prekida u vodosnabdevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

21.08.2017.

 

Kontrola nelegalnih priključaka

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava javnost da je, nakon isteka roka za legalizaciju priključaka na javnu i kanalizacionu mrežu, u toku kontrola stanja na terenu. Kontrolom je obuhvaćena celokupna terotirija grada Subotice i okolnih naselja.

 

 

 

 

U raznim delovima grada naše ekipe su registrovale jedan broj domaćinstava sa nelegalnim priključcima, čiji korisnici nisu iskoristili priliku da pod povoljnim uslovima, uz standardnu cenu i na 24 mesečne rate, izvrše legalizaciju nelegalnih priključaka. Za te građane povoljni uslovi više ne važe i njima će ovih dana biti dostavljeni pozivi da, ukoliko podnesu potrebnu dokumentaciju, legalizuju svoje priključke po dvostrukoj ceni i bez mogućnosti plaćanja na rate. U protivnom će biti isključeni sa sistema javne vodovodne ili kanalizacione mreže.

 

Građani koji nisu legalizovali svoje priključke, a naše ekipe ih još nisu obuhvatile kontrolom, i dalje imaju mogućnost da izvrše legalizaciju pod povoljnim uslovima, te ih pozivamo da ovu priliku iskoriste pre dolaska naših kontrolnih ekipa.

 

Standardne cene novih i legalizacije nelegalnih priključenja iznose sa pripadajućim PDV-om:

 na vodovodnu mrežu 31.286,34 dinara
 na kanalizacionu mrežu 27.021,38 dinara.

Zahtevi i ugovaranje priključenja, odnosno legalizacije priključenja, mogu se obaviti svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova na šalteru br. 6 u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Subotici na Trgu Lazara Nešića 9/a.
Informacije o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev mogu se dobiti pozivom na besplatnu telefonsku liniju Službe za odnose sa potrošačima broj 0800-000-024 u istom periodu ili na internet stranici preduzeća www.vodovodsu.rs na meniju: Korisnici – priključenja.

 

__________________________________________________________________________

 

Uništavanje krpelja

 

 

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji sa preduzećem ''Eko Dez'' iz Beograda, obaveštava javnost o sledećem:

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od 25. avgusta do 1. septembra 2017. godine, ukoliko vremenski uslovi i dalje budu povoljni.
Preparati kojima će biti izvršen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman:

Subotica:
Dudova šuma
Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara
Park Prozivka
Park u Keru
Park Ćirila i Metodija
Park Rajhl Ferenca
Poljana na kraju Kireške ulice
Poljana kod fabrike „Sever“
Ostale manje površine u gradskim MZ

Kelebija:
Okolina Majdana (3. stepen zaštite)
Ostale manje površine u MZ Kelebija (zaštitna zona)

Palić:
Veliki Park (3. stepen zaštite)
Obala od Ženskog do Muškog štranda (3. stepen zaštite)
Letnja pozornica (3. stepen zaštite)
Okolina Krvavog jezera (3. stepen zaštite)
Igralište u ulici Anđe Ranković – Trg Mađar Lasla (3. stepen zaštite)
Ulica Zelengorska (van zaštićenog područja)
Okolina hotela „Sport“ (zaštitna zona)
Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“ (zaštitna zona)
Poljana kod meterološke stanice (3. stepen zaštite)
Ostale manje površine u MZ Palić (van zaštićenog područja)

Za sve dodatne informacije obratiti se Srđanu Nalčiću, e-mail: srdjan@eko-dez.info, telefon: 063 400-354.

 

__________________________________________________________________________

 

Promene trase linija gradskog prevoza tokom obeležavanja Svetog Stevana

 

 

 

 

U subotu 19. avgusta 2017. godine, zbog obeležavanja dana Svetog Stevana, doći će do promene trasa linija gradskog saobraćaja.
Usled zatvaranja ulice Trg žrtava fašizma, u periodu od 14,00 do 19,00 časova doći će do promene trase sledećih linija:
• Linija 1a će iz smera Kelebije saobraćati Rudić ulicom a stajalište kod "Gimnazije Svetozar Marković" će biti izmešteno ispred ulaza u Sinagogu. Iz smera Novog naselja neće doći do promene u trasi linije 1a.
• Linija 8a će umesto do Lifke saobraćati do Međumesne autobuske stanice "Subotica" odakle će biti i početna stanica navedene linije.
Ostale linije gradskog saobraćaja kao i prigradske linije će saobraćati bez promena.
Po završetku manifestacije u ulici Trg žrtava fašizma autobusi će saobraćati po uobičajenim trasama.

 

__________________________________________________________________________

 

Izmene na trasama gradskog i prigradskog saobraćaja zbog obeležavanja "Dužijance"

 

 

U nedelju 13.08.2017. godine, zbog zatvaranja ulica Matije Gupca, Matka Vukovića, Trga žrtava fašizma, Petefi Šandora i Sečenji Ištvana, doći će do izmena na trasama gradskog i prigradskog saobraćaja.

 

 

 

 

Zbog obeležavanja "Dužijance", u katedrali Svete Terezije Avilske, autobusko stajalište "Lifka" će biti zatvoreno to jest neće biti u upotrebi u periodu od 09,00 časova do 13,30 časova odnosno do prolaska povorke do Trga slobode.
U navedenom periodu autobusi će saobraćati sledećim trasama:
1. linija 1a: od Preradovićeve ulice će produžiti pravo u Zagrebačku ulicu odakle nastavlja ulicom Maksima Gorkog i Senćanskim putem odakle se vraća na redovnu trasu. Stajališta "Jadran", "Higjenski zavod", "Arsenija Čarnojevića" kao i stajalište "Sinagoga" neće biti u upotrebi.
Autobusi će umesto zatvorenih stajališta koristiti stajališta "Patrija", "Pošta", "Tehnička škola".
2. linija 4a kao i linija 8a će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
3. linija 3 i linija 6 će saobraćati Zagrebačkom ulicom odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije 3 odnosno linije 6. U navedenom periodu neće biti u upotrebi stajalište "Matija Gubec".
Umesno stajališta "Matija Gubec" putnicima će na raspolaganju biti stajalište "Tehnička škola"

Prigradske linije za Bajmok,Tavankut i Kelebiju će umesto stajališta "Lifka" stajati na stajalištu gradskog saobraćaja "Sarvaš".

Po završetku obeležavanja "Dužijance" autobusi će saobraćati uobičajenim trasama linija.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Đurđinu, će 27.07.2017. (četvrtak), u periodu od 08h do 12h, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na Fabrici vode, u Bačkim Vinogradima će 25.07.2017. (utorak), u periodu od 8,00 do 12,00 biti obustavljeno vodosnabdevanje.

 

__________________________________________________________________________

 

Nov red vožnje od ponedeljka 03.07.2017.

 

 

 

 

Obaveštavamo naše korisnike da će od ponedeljka 03.07.2017. godine stupiti na snagu nov red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju.
Redove vožnje možete kupiti na prodajnim mestima SUBUS-a ili ga možete koristiti putem internet stranice ili android aplikacije SUTRANS.

 

__________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE JKP „Vodovod i kanalizacija“

 

 

 

 

Obaveštavamo građane-korisnike naših usluga u
naseljima Palić, Vikend naselje i Radanovac, da će se tokom 2 noći, svakodnevno, u periodu od 23.30h do 05.00h, počevši od srede 28.06. do petka 29.06. vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuju se umanjeni pritisci u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode prolaznog karaktera.

Zahvaljujemo se potrošačima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o vraćanju linija 1/a i 8 na staru trasu

 

 

 

 

Zbog otvaranja ul. Petefi Šandora, od četvrtka 22.06.2017. godine, autobusi na liniji 1a i 8 će saobraćati uobičajenim (starim) trasama linija.
Autobusi na liniji 1/a će saobraćati ulicom Đure Đaković i Zmaj Jovinom, odnosno kroz centar grada ul. Ištvana Sečenjija u odlasku i Trgom Žrtava Fašizma u povratku sa Kelebije Opštine.
Autobusi na liniji 8 će saobraćati kroz centar grada ul. Ištvana Sečenjija u odlasku i Trgom Žrtava Fašizma u povratku iz Aleksandrova.
Autobuska stajališta "Jadran", "Higijenski zavod", "Čarnojevićeva", "Sinagoga" će biti u upotrebi.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, doći će do prekida u vodosnabdevanju u Subotici, 21.06.2017. (sredu), u periodu od 08.00h do 19.00h u ulicama: Matka Vukovića na delu od Trga Žrtava Fašizma do Franjevačke crkve i u Rudić ulici.

 

__________________________________________________________________________

 

19.06.2017.

 

Promena režima saobraćaja zbog radova u Rudić ulici

 

Služba za energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice obaveštava javnost da će u periodu od utorka, 20.6.2017. godine do nedelje, 25.6.2017. godine Rudić ulica biti zatvorena za saobraćaj motornih vozila zbog radova na vodovodnoj mreži. Odvijanje saobraćaja će biti moguće u sledećim smerovima: Od ulice Matka Vukovića, preko kružnog toka ka Štrosmajerovoj ulici, iz Štrosmajerove ka ulici Matka Vukovića, te iz smera ulice Dimitrija Tucovića ka ulicama Matka Vukovića i Štrosmajerove.

 

 

 

 

U navedenom periodu autobusi na liniji 1a će saobraćati od stajališta Lifka, ulicom Matije Gupca do ulice Maksima Gorkog, a nakon toga se vraćaju na uobičajenu trasu linije 1a na Senćanskom putu. Na liniji 1/a van upotrebe će biti stajališta Sinagoga, Arsenija Čarnojevića, Higijenski zavod i Jadran bioskop, a umesto navedenih stajališta u upotrebi će biti stajališta Pošta i Matija Gubec.

 

Takođe, autobusi na liniji 8 će saobraćati nakon ulice Aleja Maršala Tita, ulicama Zmaj Jovina, Đure Đakovića, Maksima Gorkog i Matije Gupca do stajališta Lifka (trasom linije 8/a), a nakon toga se vraćaju na uobičajenu trasu linije 8. Na liniji 8 van upotrebe će biti stajalište Sinagoga, a umesto navedenog stajališta u upotrebi će biti stajališta Arsenija Čarnojevića, Higijenski zavod, Jadran bioskop, Pošta i Matija Gubec.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži,u naselju Makova sedmica,
će 15.06.2017. (četvrtak), u periodu od 08h do 13h, doći do prekida u vodosnabdevanju na celoj teritoriji Makove sedmice, uključujući i Majšanski put od ugla Tetovske ul.

 

__________________________________________________________________________

 

Prekid u vodosnabdevanju u Đurđinu

 

 

 

 

Zbog planiranih radova koje izvodi Elektrodistribucija Subotica, u Đurđinu će u ponedeljak i 12. 06.2017. godine od 9 do 14 časova doći do prekida vodosnabdevanja.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U MZ Makova sedmica, u četvrtak 08.06.2017., u periodu od 09 do 13h, vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

__________________________________________________________________________

 

Prekid u vodosnabdevanju u Višnjevcu i Kelebiji

 

 

 

 

Zbog planiranih radova koje izvodi Elektrodistribucija Subotica, u Višnjevcu će u sredu i četvrtak 07. i 08. 06.2017. godine od 8 do 14 časova doći do prekida vodosnabdevanja.

Do prekida vodosnabdevanja će takođe doći i na Kelebiji i to u četvrtak 08.06.2017. godine od 9 do 12 časova.

 

__________________________________________________________________________

 

Prekid u vodosnabdevanju u Starom i Novom Žedniku

 

 

 

 

Zbog planiranih radova koje izvodi Elektrodistribucija Subotica, u utorak 06.06.2017. godine od 9 do 13 časova u Starom i Novom Žedniku doći će do prekida vodosnabdevanja.

 

__________________________________________________________________________

 

Zeleni Subotice organizuju volontersku akciju čišćenja Kelebijske šume

 

Akcija čišćenja se organizuje u subotu 3. juna 2017. godine od 9,30 sati, a biće sprovedena u sasradnji sa MZ „Kelebija“, MZ „Zorka“, JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica i stolarskim udruženjima.

 

U prethodnom periodu aktivisti Udruženja građana Zeleni Subotice su u Kelebijskoj šumi evidentirali preko 20 lokacija na kojima se nalaze nelegalne deponije, nastale kao posledica nemara i nebrige o prirodnom okruženju. Na deponijama, od kojih se neke prostiru na velikim površinama, odbačen je otpad koji se po svom sastavu ne razlaže i predstavlja trajno onečišćenje šume.
Zeleni Subotice pozivaju medije da isprate akciju kako bi realna slika o stanju naše okoline dospela do sve većeg broja građana, kao i da bismo zajednički doprineli podizanju svesti o potrebi čuvanja i zaštite okruženja u kojem živimo.
Pozivamo takođe i građane da nam se pridruže u subotu.
Mesto i vreme okupljanja: Zgrada Mesne zajednice “Zorka”, Sutjeska 82, 3. juna 2017. u 9,00 sati.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži,u Subotici će 01.06. (četvrtak), u periodu od 09.00h do 12.00h doći do prekida u vodosnabdevanju ulicama: Matka Vukovića na delu od Trga Žrtava Fašizma do Franjevačke crkve i u Rudić ulici.

 

__________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o završenim radovima na fabrici vode (VZ1)

 

 

 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica zahvaljuje građanima na pokazanom strpljenju i razumevanju prilikom obustave vodosnabdevanja tokom radova na Vodozahvatu 1 u subotu 13.05.2017.

Radnici našeg preduzeća su preduzeli sve neophodne mere da se što veći broj korisnika u gradu preusmeri na alternativne pravce vodosnabdevanja i da time što manji broj korisnika ostane bez vode.

Radovi na rekonstrukciji poveza filterske stanice sa sabirnim cevovodom na fabrici vode su uspešno završeni, čime je u velikoj meri otklonjena mogućnost dužeg havarijskog prestanka vodosnabdevanja krajnjih korisnika.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Vodovod i kanalizacija” o prekidu vodosnabdevanja

 

 

 

 

Obaveštavamo građane Subotice – korisnike naših usluga, da će zbog planiranog izvođenja radova na rekonstrukciji sabirnog cevovoda na fabrici za preradu vode, u petak, 12. maja 2017. godine, od 23,00 časa, doći do prekida vodosnabdevanja u najvećem delu grada, kao i u delu naselja Palić.
Očekuje se da će tokom subote, 13. maja prekid u vodosnabdevanju trajati najduže do 19,00 časova, mada postoji mogućnost da se radovi završe i ranije, ali ne pre 15,00 časova.
Prilikom rekonstrukcije sabirnog cevovoda i nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u vodovodnoj mreži, u trajanju od oko 90 minuta.
Napominjemo da je reč o prekidu vodosnabdevanja koji je bio najavljen za 28. na 29. april 2017. godine, a koji je u međuvremenu odložen.


Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” Subotica radi
na rekonstrukciji sabirnog cevovoda na fabrici za preradu vode, a u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice.
Do završetka radova preostalo je još da se ugradi peskolov i da se novoizgrađeni cevovod priključi na filtersku stanicu, što je i razlog zbog kojeg je neophodno zaustaviti fabriku vode kao i isporuku vode krajnjim korisnicima.
Paralelno sa izvođenjem radova biće urađen i remont trafostanice na Vodozahvatu 1, pod nadzorom Elektrodistribucije Subotica, koji je zakazan za subotu, 12. maja 2017. godine, od 08,00 do 13,00 časova.
Cilj je da se istovremenim sprovođenjem dve planirane aktivnosti racionalno iskoristi vreme i da period prekida vodosnabdevanja krajnjih korisnika bude što kraći. Realizacijom ovih aktivnosti poboljšaće se funkcionisanje vodnih sistema grada Subotice.

 

Molimo građane Subotice – korisnike naših usluga, da se tokom i nakon prekida vodosnabdevanja planiranog za period od petka 12. maja 2017. godine u 23,00 časa do subote 13. maja 2017. u 19,00 časova, u slučaju bilo kakvih reklamacija na kvalitet vode obrate dispečerskoj službi JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica.

 

__________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U Čantaviru će zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u utorak 09.05.2017. u periodu od 9,00 do 13,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, od srede 10.05.2017. zaključno sa četvrtkom 18.05.2017, svakodnevno u vremenu od 08 do 14 sati, obavljaće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

__________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Vodovod i kanalizacija” o prekidu vodosnabdevanja

 

 

 

 

Obaveštavamo građane Subotice – korisnike naših usluga, da će zbog planiranog izvođenja radova na rekonstrukciji sabirnog cevovoda na fabrici za preradu vode, u petak, 12. maja 2017. godine, od 23,00 časa, doći do prekida vodosnabdevanja u najvećem delu grada, kao i u delu naselja Palić.
Očekuje se da će tokom subote, 13. maja prekid u vodosnabdevanju trajati najduže do 19,00 časova, mada postoji mogućnost da se radovi završe i ranije, ali ne pre 15,00 časova.
Prilikom rekonstrukcije sabirnog cevovoda i nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u vodovodnoj mreži, u trajanju od oko 90 minuta.
Napominjemo da je reč o prekidu vodosnabdevanja koji je bio najavljen za 28. na 29. april 2017. godine, a koji je u međuvremenu odložen.


Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” Subotica radi
na rekonstrukciji sabirnog cevovoda na fabrici za preradu vode, a u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice.
Do završetka radova preostalo je još da se ugradi peskolov i da se novoizgrađeni cevovod priključi na filtersku stanicu, što je i razlog zbog kojeg je neophodno zaustaviti fabriku vode kao i isporuku vode krajnjim korisnicima.
Paralelno sa izvođenjem radova biće urađen i remont trafostanice na Vodozahvatu 1, pod nadzorom Elektrodistribucije Subotica, koji je zakazan za subotu, 12. maja 2017. godine, od 08,00 do 13,00 časova.
Cilj je da se istovremenim sprovođenjem dve planirane aktivnosti racionalno iskoristi vreme i da period prekida vodosnabdevanja krajnjih korisnika bude što kraći. Realizacijom ovih aktivnosti poboljšaće se funkcionisanje vodnih sistema grada Subotice.

 

Molimo građane Subotice – korisnike naših usluga, da se tokom i nakon prekida vodosnabdevanja planiranog za period od petka 12. maja 2017. godine u 23,00 časa do subote 13. maja 2017. u 19,00 časova, u slučaju bilo kakvih reklamacija na kvalitet vode obrate dispečerskoj službi JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica.

 

__________________________________________________________________________

 

Red vožnje za prvomajske praznike 2017

 

 

 

 

Za vreme Prvomajskih praznika, linije JP "Subotica-trans" će saobraćati prema sledećem redu vožnje:
Sve gradske i prigradske linije će saobraćati po nedeljnom redu vožnje u periodu od 30.04.2017. godine do 02.05.2017. godine.
01. MAJ i 02. MAJ i USKRŠNJI PRAZNICI
· Sve gradske i prigradske linije će saobraćati 01. maja i 02. maja, po nedeljnom redu vožnje.
· Linija Subotica-Beograd neće saobraćati 01. i 02. maja.
· Međunarodna linija Subotica-Segedin neće saobraćati 01. i 02. maja dok ostalim danima praznika saobraća.
· Linija Subotica-Novi Sad, sa vremenom polaska iz Subotice u 11,45 i vremenom povratka iz Novog Sada u 20,00, će saobraćati svakodnevno za vreme državnih praznika.
· Međunarodna linija Feketić-Subotica-Segedin će saobraćati za vreme trajanja držanih praznika, po redu vožnje.
ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE LINIJA 6 ĆE SAOBRAĆATI PREMA SLEDEĆEM:
· 01. maja od 09,00h na svakih 10 minuta od Lifke, odnosno od Vikend Naselja. Poslednji polazak je u 00,30 sa Vikend Naselja;
· 02. maja od 09,00h na svakih 15 minuta od Lifke, odnosno od Vikend Naselja. Poslednji polazak je u 22,15h sa Vikend Naselja;
PRODAJNA MESTA SUBUS SISTEMA
Za vreme državnih praznika prodajna mesta elektronskog sistema naplate SUBUS će raditi po sledećem rasporedu:
Prodajno mesto “Patrija”, Autobuska stanica i Turistička agencija “Subotica-trans” će raditi u subotu 29.04.2017.godine.
Prodajna mesta SUBUS sistema neće raditi u periodu od 01. do 02.maja 2017. godine.

 

__________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo“

 

 

 

 

Zbog Prvomajskih praznika JKP “Čistoća i zelenilo“ neće vršiti uslugu odvoženja kućnog smeća iz domaćinstava 01. i 02.maja- ponedeljak i utorak, osim 01.05. u MZ“ Kelebija „ gde se odvoženje vrši putem „ žutih vreća“.
Gradska deponija će biti otvorena.

 

_________________________________________________________________________________

 

25.04.2017.

 

Tretman protiv krpelja

 

 

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od 27. do 29. aprila 2017. godine, ako vremenski uslovi budu povoljni.

 

 

 

 

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman:
Subotica:
Dudova šuma
Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara
Park Prozivka
Park u Keru
Park Ćirila i Metodija
Park Rajhl Ferenca
Poljana na kraju Kireške ulice
Poljana kod fabrike „Sever“
Ostale manje površine u gradskim MZ
Kelebija:
Okolina Majdana
Ostale manje površine u MZ Kelebija
Palić:
Veliki Park
Obala od Ženskog do Muškog štranda
Letnja pozornica
Okolina Krvavog jezera
Igralište u ulici Anđe Ranković
Ulica Zelengorska
Okolina hotela „Sport“
Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“
Poljana kod meterološke stanice
Ostale manje površine u MZ Palić

Za sve dodatne informacije obratite se Srđanu Nalčiću, e-mail: srdjan@eko-dez.info telefon: 063 400-354.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o odlaganju prekida vodosnabdevanja najavljenog za petak na subotu 28. na 29. april 2017.

 

 

 

 

Obaveštavamo građane Subotice – korisnike naših usluga, da se odlažu radovi na rekonstrukciji sabirnog cevovoda na fabrici za preradu vode, najavljeni za petak i subotu (28. i 29. aprila 2017. godine).

Iz gore navedenog razloga vodosnabdevanje će u celom gradu, kao i u naselju Palić, u petak i u subotu biti normalno.

Radovi se odlažu za 12. na 13. maj 2017. godine (takođe petak na subotu).

Obaveštenje o prekidu vodosnabdevanja u novom terminu (12. na 13. maj 2017) će Vam biti dostavljeno blagovremeno.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog planiranog izvođenja radova na rekonstrukciji sabirnog cevovoda na fabrici za preradu vode, u petak, 28. aprila, od 23,00 časa, doći će do prekida vodosnabdevanja u najvećem delu grada, kao i u delu naselja Palić.

Očekuje se da će tokom subote, 29. aprila, prekid u vodosnabdevanju trajati najduže do 19,00 časova, mada postoji mogućnost da se radovi završe i ranije, ali ne pre 15,00 časova.
Prilikom rekonstrukcije sabirnog cevovoda i nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u vodovodnoj mreži, u trajanju od oko 90 minuta.


Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” Subotica radi
na rekonstrukciji sabirnog cevovoda na fabrici za preradu vode, u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice.
Do završetka radova preostalo je još da se ugradi peskolov i da se novoizgrađeni cevovod priključi na filtersku stanicu, što je i razlog zbog kojeg je neophodno zaustaviti fabriku vode kao i isporuku vode krajnjim korisnicima.
Paralelno sa izvođenjem radova biće urađen i remont trafostanice na Vodozahvatu 1, pod nadzorom Elektrodistribucije Subotica, koji je zakazan za subotu, 29. april , od 08,00 do 13,00 časova.
Cilj je da se istovremenim sprovođenjem dve planirane aktivnosti racionalno iskoristi vreme i da period prekida vodosnabdevanja krajnjih korisnika bude što kraći. Realizacijom ovih aktivnosti poboljšaće se funkcionisanje vodnih sistema grada Subotice.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U Subotici će se tokom noći sa 24.04.na 25.04., u periodu od 23,30 do 05,00h vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže. Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji MZ Mali Bajmok i Zorka, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U MZ Kelebija će zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u četvrtak, 20.04., u periodu od 9,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u petak i ponedeljak, dana 21. i 24.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U Subotici će se tokom noći 19. na 20.04., u periodu od 23,30h do 05,00 sati vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži na teritoriji MZ Gat, Ker, Prozivka, Bajnat i Aleksandrovo, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U Maloj Bosni će zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u sredu, 19.04., u periodu od 9,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u četvrtak i petak, dana 20. i 21.04., u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U Novom Žedniku će zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u utorak, 18.04.2017. u periodu od 9,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u sredu, četvrtak i petak, 19., 20. i 21.04.2017, u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

_________________________________________________________________________________

 

12.04.2017.

 

Kraj grejne sezone

 

 

 

 

Grejna sezona se završava 15. aprila, ali će po rečima direktora JKP "Subotička toplana", Derve Ahmetovića, sistem daljinskog grejanja nastaviti sa radom, ako vremenski uslovi to budu zahtevali. Zakonska obaveza toplana je da greju do 3. maja.

 

_________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O REDU VOŽNJE
ZA USKRŠNJE PRAZNIKE

 

 

 

 

Za vreme uskršnjih praznika autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po sledećem redu vožnje:
• u petak 14.04.2017. godine na snazi će biti red vožnje za nedelju
• u subotu 15.04.2017. godine će biti na snazi red vožnje za subotu
• u nedelju 16.04. kao i u ponedeljak 17.04.2017. godine na snazi će biti red vožnje za nedelju.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U Bikovu će zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u četvrtak, 13.04., u periodu od 9,00 do 12,00 sati, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u utorak i sredu,18. i 19.04, u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U MZ Makova sedmica će se tokom noći sa 12.04. na 13.04., u periodu od 23,30h do 05,00h, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U MZ Novi grad će se tokom noći sa 11.04. na 12.04. u periodu od 23,30h do 05,00h, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže. Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo“

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da zbog praznika JKP “Čistoća i zelenilo“ neće vršiti uslugu odvoženja kućnog smeća iz domaćinstava 14. i 17.aprila- petak i ponedeljak, osim:
- 14.04. u MZ „ Bajmok „ –desna strana
- 14.04. u MZ“ Mišićevo „
- 17.04 u MZ“ Kelebija „
gde se odvoženje vrši putem „ žutih vreća“.
Gradska deponija će biti otvorena.

 

 Értesitjük a polgárokat hogy április 14-én és 17-én szünetelni fog a szemétlszállitás a háztartásokból.
Ezeken a napokon a szemét csak azokból a helyi közösségekből lesz elszálítva ahol sárga zsákokba kötelező a szeméttárolás, ezek pedig:

-04.14. - „ Bajmok „ - jobb oldala
- „ Mišićevo “
-04.17. –„ Kelebija „

Az ünnepek alatt a Városi szemétlerakat nyitva lesz.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U Starom Žedniku će zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u utorak 11.04. u periodu od 9,00 do 12,00 sati doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u sredu i četvrtak, 12.04. i 13.04. u periodu od 8,00 do 14,00 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja Stari Žednik.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u utorak, 04.04.2017. u periodu od 9,00 do 12,00 sati, u Višnjevcu će doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u sredu, 05.04.2017. u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.

 

Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu, u ponedeljak, 03.04.2017. u periodu od 9,00 do 12,00 sati, u Mišićevu će doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, u utorak i sredu, 04.04.2017. i 05.04.2017. u periodu od 08 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pada pritiska u mreži.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U ponedeljak 27.03.od 8 do 18 časova, zbog radova na vodovodnoj mreži, u ulicama: Zagrebačka, Somborski put od Matije Gupca do Mihajla Radnića, Preradovićeva od Somborskog puta do Laze Mamužića, Maksima Gorkog od Biskupa Lajče Budanovića do Harambašićeve, doći će do prekida vodosnabdevanja.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Bajmoku će 13.03.2017. (ponedeljak), u periodu od 11,00 do 15,00 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju.

 

_________________________________________________________________________________

 

Promene u trasi linije 6

 

 

 

 

U subotu, 04.03.2017. godine, zbog održavanja „10. TRON ROĐENDANSKI POLUMARATON i SRCEF trka zadovoljstva“ doći će do promene u trasi linije 6 na Paliću u periodu od 10:50 do 13:30.
Zbog zatvaranja Novosadskog puta u delu od Kanjiškog puta do ulice Vikend naselje odnosno okretnice na Vikend naselju autobusi na liniji 6 Mali bajmok-Vikend naselje će u navedenom periodu saobraćati do/od parkinga kod „Muškog štranda.
Po završetku takmičenja doći će do normalizacije saobraćaja i autobusi će se vratiti na uobičajenu trasu linije.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će u noći sa ponedeljka na utorak (27. na 28. februara 2017.) od ponoći do 01,00 sati, na teritoriji celog grada biti umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i pojave zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na Vodozahvatu 1 biće smanjen pritisak u vodovodnoj mreži u periodu od 09.02.2017. do 22.02.2017. godine.
U ovom periodu je moguća pojava taloga i zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

Mesečni računi za utrošene usluge isporuke čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u januaru 2017. godine kod kategorije korisnika domaćinstva u individualnom stanovanju (široka potrošnja), biće deo računa objedinjene naplate i iste će izdavati JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica.

Mesečna zaduženja su formirana na osnovu očitanog stanja na mernim instrumentima.

Uplate po ispostavljenim računima korisnici mogu da izvrše na šalterima blagajni preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija”, JKP “Čistoća i zelenilo” i JKP “Dimničar”.

Očitavanje mernih instrumenata kod korisnika domaćinstva u individualnom stanovanju (široka potrošnja) će se vršiti u periodu od 13. februara do 23. februara 2017. godine. Na osnovu očitanog stanja izdaće se zaduženja za februar i ista će se nalaziti na računu objedinjene naplate koje izdaje JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava cenjene korisnike da će šalteri blagajne i informacija u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica danas, 06. januara 2017. godine, raditi do 12 časova.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

U subotu 07.01.2017. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po redu vožnje za nedelju.
Skrećemo pažnju da autobus na liniji Subotica-Segedin sa vremenom polaska u 6:30 iz Subotice odnosno u 1230 iz Segedina NEĆE SAOBRAĆATI.
Autobus koji saobraća na relaciji Feketić-Subotica-Segedin će SAOBRAĆATI.

 

_________________________________________________________________________________

 

ZAŠTITA VODOMERA ZBOG NAJAVE IZRAZITO NISKIH TEMPERATURA

 

 

 

 

Zbog najave izrazito niskih temperatura u januaru 2017. godine, pozivamo potrošače da dodatno zaštite svoje vodomere kako ne bi došlo do zamrzavanja i pucanja istih.

Ukoliko je vodomer postavljen plitko, potrebno je postaviti deblji sloj termoizolacionog materijala preko vodomera, a to mogu biti daske, stiropor, stirodur ili bala slame.

Molimo potrošače da vodomere ne zavijaju u krpe, jer to ne predstavlja dovoljnu zaštitu pri izrazito niskim temperaturama.

 

_________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU BLAGAJNE NA DAN 30.12.2016.

 

 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava cenjene korisnike da će blagajna preduzeća danas, 30. decembra 2016. godine, raditi do 15 sati, a ne do 17 sati kao ostalim radnim danima.
Koristimo priliku da svim građanima Subotice poželimo srećnu i uspešnu novu 2017. godinu.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP“Čistoća i zelenilo„ Subotica

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da JKP“Čistoća i zelenilo „ Subotica za vreme predstojećih državnih praznika 02. 01. ( ponedeljak ) i 03.01. ( utorak ) neće vršiti uslugu iznošenja smeća na terenima tj. mesnim zajednicama koje su tih dana na rasporedu , sem sledećih naselja:
- 02.01. 2017 – ponedeljak – radi se redovno po programu teren MZ „Bački Vinogradi“( žute vreće ) , MZ“ Prozivka „– samo blok. naselje ( kontejneri)
- 03.01. 2017 - utorak - radi se „Aleja M Tita“-samo blok. naselje – leva i desna strana ( konrejneri )
Gradska Deponija će biti otvorena i biti dostupna građanima po ustaljenom radu.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JP„Subotica-trans“

 

 

 

 

Obaveštavamo putnike da će autobusi JP „Subotica-trans“
01, 02 i 03. januara 2017. godine saobraćati po redu vožnje za nedelju.
Međunarodna linija Feketić-Segedin će saobraćati u dane državnih praznika dok će autobus na relaciji Subotica-Segedin saobraćati od 03.januara 2017. godine.
Skrećemo pažnju putnicima da u subotu 31.12.2016. godine autobusi JP „Subotica-trans“-a saobraćaju do 2100.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na unapređenju distributivnog sistema, u sredu, 14.12.2016., u periodu od 08,00h do 17,00h, može doći do pada pritiska u vodovodnoj mreži na teritoriji Grada i do eventualnog zamućenja vode prolaznog karaktera.

 

_________________________________________________________________________________

 

Decembarsko očitavanje vodomera

 

 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava korisnike u gradu i prigradskim naseljima da decembarsko očitavanje mernih instrumenata (vodomera) u domaćinstvima počinje u petak 16. decembra 2016. i trajaće do nedelje 25. decembra 2016. godine.
Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i na usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 01. decembra 2016. do 31. decembra 2016. godine. Svim korisnicima će biti dostavljen obračun za navedeni period putem pošte u prvoj polovini januara 2017. godine.
Ukoliko se korisnik za vreme očitavanja vodomera ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica. Prijavu stanja korisnik može da izvrši samo u periodu očitavanja na sledeći način:
- lično na šalterima blagajne preduzeća br. 4, 5 ili 6 radnim danima u radno vreme preduzeća;
- preko internet stranice preduzeća (www.vodovodsu.rs) svih 24 časa dnevno;
- putem telefona na broj 0800-000-024, navedeni broj je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07 do 15 časova i za sve druge vrste informacija, korisnici isti mogu pozvati sa područja fiksne telefonije 024.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, će 09.12.2016. (petak), u periodu od 08,00h do 11,00h doći do prekida u vodosnabdevanju u Ulici Ivana Gorana Kovačića, na delu od Mirka Bogovića do Braće Radića, kao i u Mirka Bogovića, na delu od Senćanskog puta do Braće Radića.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici, će 05.12.2016. (ponedeljak), u periodu od 10.00h do 13.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju u Edvina Zdovca parna strana na delu od Zorkine do Josipa Kolumba.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici, će 30.11.2016. (sreda), u periodu od 9,00h do 14,00h, doći do prekida u vodosnabdevanju u Ante Parčetića na delu od Segedinskog puta do Josipa Kraša, Josipa Kraša na delu od Ante Parčetića do Mihajla Pupina.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, 24.11. od 8 do 18 časova doći će do prekida u vodosnabdevanju na Karađorđevom putu na delu od Petefi Šandora do Kalmana Mešterhazija i u ulici Franje Kuhača na delu od Karađorđevog puta do Stipe Grgića, najavljeno je iz JKP „Vodovod i kanalizacija“.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će 17.11.2016. (četvrtak), u periodu od 8.00h do 14.00h, doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici 51. divizije na delu od Jovana Mikića do Miroslava Antića.
Na Aleji maršala Tita, parna strana na delu od Šumske do Sep Ferenca, istog dana u periodu od 8.00h do 14.00h.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Vodovod i kanalizacija“

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike da će blagajna u Čantaviru do kraja novembra 2016. raditi svaki radni dan od 7 do 13 časova. Ova odluka je doneta zbog dostavljenih opomena po neisplaćenim obračunima za prethodni period i isključenja korisnika zbog neizmirenih obaveza.

Blagajna će i u decembru 2016. godine raditi u periodu od 15. do 31. svakog radnog dana.
Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ mole korisnike da uplate dugovanja po obračunima za vodu.

 

_________________________________________________________________________________

 

Počinje novembarsko očitavanje vodomera

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava potrošače u gradu i prigradskim naseljima da novembarsko očitavanje mernih instrumenata (vodomera) u domaćinstvima počinje u utorak 15. novembra 2016. i trajaće do petka 25. novembra 2016. godine.

 

 

 

 

Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i na usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 01. novembra do 30. novembra 2016. godine. Svim korisnicima će biti dostavljen obračun za navedeni period putem pošte u prvoj polovini decembra 2016. godine.
Ukoliko se korisnik za vreme očitavanja vodomera ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica.
Prijavu stanja korisnik može da izvrši samo u periodu očitavanja na sledeći način:
- lično na šalterima blagajne preduzeća br. 4, 5 ili 6 radnim danima u radno vreme preduzeća;
- preko internet stranice preduzeća (www.vodovodsu.rs) svih 24 časa dnevno;
- putem telefona na broj 0800-000-024, navedeni broj je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07 do 15 časova i za sve druge vrste informacija, korisnici isti mogu pozvati sa područja fiksne telefonije 024.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će 15.11.2016. (utorak), u periodu od 8.00h do 16.00h doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Age Mamužića.

 

______________________________________________________________________________

 

Promena režima gradskog i prigradskog saobraćaja

 

 

 

 

U petak 11.11.2016. godine obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Autobusi JP "Subotica-trans" će, navedenog dana, saobraćati po redu vožnje za nedelju.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će u ulici Age Mamužića, u četvrtak 10.11. u periodu od 8,00h do 14,00h, doći do prekida u vodosnabdevanju.

 

_________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

Na državni praznik Dan primirja u prvom svetskom ratu, u petak 11. novembra, JKP “Čistoća i zelenilo”, neće vršiti uslugu odvoženja kućnog smeća iz domaćinstava.

 

_________________________________________________________________________________

 

Novi red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju

 

 

 

 

Od ponedeljaka 07.11.2016. godine stupa na snagu novi red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju JP „Subotica-trans“.
Putnici redove vožnje mogu kupiti na Međumesnoj autobuskoj stanici "Subotica", turističkoj agenciji "Subotica-trans", prodajnim mestima JP "Subotica-trans"-a "Patrija", "Teslino naselje" i "Palić". …dalje

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U Bajmoku i Čantaviru će se od ponedeljka 07.11.2016. zaključno sa utorkom 15.11. u vremenu od 08 do 14 sati, osim u dane vikenda i praznika (petak, subota i nedelja), vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže naselja.
Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao i pad pritiska u mreži.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će 04.11.2016. (petak), u periodu od 8,00h do 16,00h, doći do prekida u vodosnabdevanju na Segedinskom putu, na delu od Jovana Mikića do Trebinjske, u Ulici Gavrila Principa, delu Ulice Josipa Kraša i delu Ulice Ante Parčetića.

 

_________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE

 

 

 

 

Obaveštavamo građane, korisnike naših usluga da je utorak 1. novembar 2016. godine (verski praznik Svi sveti) neradni dan za zaposlene u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Toga dana neće biti otvoreni ni šalteri preduzeća.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U mesnim zajednicama Novi Grad, Kertaroš i Mali Radanovac, će se tokom 4 noći u periodu od 23.30h do 04.00h, počevši od ponedeljka 31.10. do petka 04.11. vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, 27.10. će doći do prekida u vodosnabdevanju:
u Subotici, u ulicama Albe Malagurskog, Age Mamužića i Ernea Lanjija, u periodu od 8,30 do 14 časova. Na Makovoj sedmici, u ulicama Omladinskoj, Osiječkoj i Beogradskoj ulici u periodu od 10 do 14 časova i u Crvenom selu od 10 do 14 časova.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

U naseljima Palić, Palić Vikend naselje i Radanovac, tokom 4 noći će se, u periodu od 23,30h do 05,00h, počevši od ponedeljka 24.10.2016. do petka 28.10.2016. godine, vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog investicionih radova, u Subotici će 20.10.2016. (četvrtak), u periodu od 10,00 do 14,00 sati doći do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Segedinskoj i Đeri Ferenca.
U slučaju kiše radovi će biti odloženi do daljnjeg.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Bajmoku će 18.10.2016. (utorak) u periodu od 9,00h do 13,00h doći do prekida u vodosnabdevanju na teritoriji Rate, u prvom, drugom i četvrtom kvartu.

 

_________________________________________________________________________________

 

Zabrana upotrebe vode iz Vodozahvata Bikovo

 

 

 

 

Obaveštavamo sve korisnike usluga u naselju Bikovo da je Odeljenje za sanitarnu inspekciju Subotica dana 10.10.2016. godine izdalo Rešenje br. 138-53-00822-7/2016-06, u JKP „Vodovod i kanalizacija'' Subotica zaprimljeno 13.10.2016. godine.
Rešenjem je naložena mera zabrane upotrebe vode koja se koristi tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane iz Vodozahvata Bikovo, bunar B1/9 u Bikovu, Dalmatinska BB, a kojim upravlja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Subotica.
Zabrana stupa na snagu odmah i traje do pribavljanja nalaza ovlašćene zdravstvene ustanove da je voda bezbedna za upotrebu.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica ističe da nije došlo do promene sastava kvaliteta pijaće vode u naselju Bikovo. Pre prijema ovog Rešenja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je izvršilo dezinfekciju i ispiranje vodovodne mreže naselja Bikovo.
S obzirom da Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98) ograničava koncentracije gvožđa i arsena, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je, na osnovu ovog Rešenja, do daljeg prinuđeno da za naselje Bikovo obezbedi alternativni način snabdevanja pijaćom vodom.
Od petka 14.10.2016. godine snabdevanje naselja Bikovo vodom za piće će se vršiti dvema cisternama za pitku vodu, od kojih će jedna biti locirana kod zgrade Mesne zajednice, a druga kod zgrade Osnovne škole.
Cisterne sa vodom za piće će biti locirane na navedenim mestima svakog dana od 8 do 13 sati.

 

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“
Tot Godo Valerija, dipl.ekon.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži na Makovoj sedmici 13.10.2016. (četvrtak) u periodu od 9,00h do 13,00h, doći će do prekida u vodosnabdevanju u Omladinskoj i Beogradskoj ulici.

 

_________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O MESEČNOM OČITAVANJU VODOMERA

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava korisnike uslugagrada Subotice (sa prigradskim naseljima) da će vršiti očitavanje mernih instrumenata (vodomera) u domaćinstvima svakog meseca.

 

 

 

 

Obaveza mesečnog očitavanja vodomera je u skladu sa članom 91. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača, kojim je propisano da je trgovac ( u ovom slučaju JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica) dužan da račune za pružene usluge od ekonomskog interesa (snabdevanje pijaćom vodom, kao i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda) dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana, kao i da u računu za pružene usluge od opšte ekonomskog interesa navede elemente koji potrošaču omogućava da priverava i prati iznos svog zaduženja i ostvari uvid u tekuću potrošnju radi provere ukupne potrošnje prema pruženom kvalitetu usluge.
Primena navedenog propisa zahteva saradnju između preduzeća i korisnika usluga preduzeća i ovim putem molimo naše korisnike da ovlašćenim licima kojisu od strane preduzeća angažovani na poslovima očitavanja vodomera omoguće pristup vodomeru.
Napominjemo da su korisnici prema članu 65. tačka 6. Odluke o snabdevanju vodom u obavezi da dozvole i omoguće pristup ovlašćenim licima preduzeća vodomeru, radi očitavanja istog. Takođe, prema članu 76. Odluke o vodosnabdevanju predviđene su i novčane sankcije ukoliko se ne postupa u skladu sa članom 65. ( novčane kazne za fizička lica su od 5.000 do 75.000 dinara).
O terminima mesečnog očitavanja vodomera, preduzeće će obaveštavati svoje korisnike putem sredstava informisanja i isto će se vršiti u drugoj polovini meseca u trajanju od deset dana (od 15. do 25. u mesecu).
Termin za očitavanje u oktobru mesecu 2016. godine je od 14. oktobra do 23.oktobra.
Ukoliko se korisnik za vreme očitavanja vodomera ne nalazi na adresi lokacije vodomera i pristup vodomeru zbog toga nije moguć, korisnik može i sam izvršiti očitavanje stanja na vodomeru i isto može prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica na telefon broj 55-77-11.
Našim korisnicima nudimo mogućnost da se prijave kao samočitači i pojedinačno zaključe sporazum sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica i preuzmu obavezu mesečnog očitavanja.
Navedenim sporazumom omogućavamo korisnicima da nemaju obavezu da čekaju ovlašćena lica iz preduzeća u terminima očitavanja, već to mogu sami da urade i očitano stanje prijave preduzeću. Iz tog razloga nudimo navedene sporazume i cenjenim korisnicima se zahvaljujemo na razumevanju.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Subotici će 05.10.2016. (sreda), u periodu od 8,00h do 14,00h doći do prekida u vodosnabdevanju u Kireškoj ulici, na delu od Nikšićke do Banijske i u ulici Save Kovačevića na delu od Kireške do Aranđelovačke ulice i ulici Karla Bitermana.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži 28.09.2016. (sreda), u periodu od 9,00h do 12,00h, doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulicama Rolana Romena i Luja Armstronga.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži 27.09. (utorak) u periodu od 9 do 14 časova, doći će do prekida u vodosnabdevanju na Aleji Maršala Tita, na delu od Trga sinagoge do Petra Lekovića (neparna strana).

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici će dana 26.09.2016. (ponedeljak), u periodu od 8,00h do 14,00h , doći do prekida u vodosnabdevanju u Kireškoj ulici, na delu od Nikšićke do Banijske i u ulici Save Kovačevića na delu od Kireške do Aranđelovačke ulice i ul. Karla Bitermana.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Subotici, 23.09.2016. (petak), u periodu od 8,00h do 14,00h, doći će do prekida u vodosnabdevanju u Ulici Save Kovačevića, na delu od Kireške do Aranđelovačke, ul. Boška Buhe i ul. Braće Ribnikar.

 

_________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži 20.09.2016. (utorak), u periodu od 8.00h do 14.00h , doći će do prekida u vodosnabdevanju u Kireškoj ulici, na delu od Nikšićke do Banijske i u ulici Save Kovačevića na delu od Kireške do Aranđelovačke ulice.

 

_________________________________________________________________________________

 

LETNJE OČITAVANJE VODOMERA

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava korisnike u gradu i prigradskim naseljima da očitavanje mernih instrumenata (vodomera) u domaćinstvima počinje u petak 16. septembra 2016. i trajaće do nedelje 25. septembra 2016. godine.

 

 

 

 

Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i na usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 01. avgusta do 30. septembra 2016. godine. Svim korisnicima će biti dostavljen obračun za navedeni period putem pošte u prvoj polovini oktobra 2016. godine.
Ukoliko se korisnik za vreme očitavanja vodomera ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica. Prijavu stanja korisnik može da izvrši samo u periodu očitavanja na sledeći način:
- lično na šalterima blagajne preduzeća br. 5 i 6 radnim danima u radno vreme preduzeća;
- preko internet stranice preduzeća (www.vodovodsu.rs) svih 24 časa dnevno;
- putem telefona na broj 0800-000-024, navedeni broj je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07 do 15 časova i za sve druge vrste informacija, korisnici isti mogu pozvati sa područja fiksne telefonije 024.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog interventnih radova na vodovodnoj mreži, u Bajmoku će 01.09.2016. (četvrtak), u periodu od 11,00h do 18,00h , doći do prekida u vodosnabdevanju u celom naselju, osim u: delu ulice Frana Supila, Kosovski trg, Subotičkoj, Bačićevoj, Maksima Gorkog, Krajiškoj, Hrvatskoj, Ive Lole Ribara, Maloj, Kratkoj, Drinskoj, Karađorđevoj, Partizanskoj, Mije Mandića, Bregovitoj i delu JNA.

Zbog planiranih radova na investicionoj izgradnji u MZ Novo Selo, će 01.09.2016. (četvrtak), u periodu od 09,00h do 11,00h , doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Eržebet Silađi.

 

______________________________________________________________________________

 

Promena reda vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju

 

 

 

 

Od četvrtka 01.09.2016. godine stupa na na snagu novi red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju.
Novi red vožnje građani mogu da kupe od četvrtka 31.08.2016. godine na Međumesnoj autobuskoj stanici „Subotica“, ili na prodajnim mestima „Subus“ sistema kod hotela „Patrija“, u turističkoj agenciji „Subotica-trans“ kod Lifke, ili na Paliću.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže.

 

 

 

 

Na teritoriji mesnih zajednica: Novi grad, Bajnat, Prozivka i Aleksandrovo, u periodu od 29.08.2016. do 31.08.2016. vršiće se radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže. Radovi će se vršiti u noćnim satima sa početkom u 22h a završiti u 05h.
Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži,19.08.2016. (petak), u periodu od 8,30h do 11,30h doći će do prekida u vodosnabdevanju u Ulici Harangozo Vilmoša.

 

______________________________________________________________________________

 

Radno vreme blagajni "Vodovoda" u Bajmoku i Čantaviru

 

 

 

 

JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica obaveštava korisnike usluga da će blagajne u mesnim zajednicama Čantavir i Bajmok, zbog racionalizacije troškova, od septembra meseca biti otvorene za plaćanje računa korisnicima, pet radnih dana u mesecu.

Prvi radni dan blagajne će biti 15. dan u mesecu ukoliko je to radni dan.

Ukoliko je 15. u mesecu neradni dan, blagajne će biti otvorene narednog radnog dana i korisnici mogu da izmire račune za pruženu uslugu narednih pet radnih dana.

Radno vreme blagajni u mesnim zajednicama Čantavir i Bajmok je od 7 do 13 časova.

Šalteri JKP ,,Vodovod i kanalizacija" u Subotici, Trg Lazara Nešića 9a, rade svakog radnog dana u periodu od 7 do 17 časova.

 

______________________________________________________________________________

 

Izmena na trasama gradskog i prigradskog saobraćaja za vreme proslave "Dužijance"

 

 

 

 

U nedelju 14.08.2016. godine, zbog zatvaranja ulica Matije Gupca, Matka Vukovića, Trga žrtava fašizma, Petefi Šandora i Sečenji Ištvana, doći će do izmena na trasama gradskog i prigradskog saobraćaja.
Zbog obeležavanja "Dužijance", u katedrali Svete Terezije Avilske, autobusko stajalište "Lifka" će biti zatvoreno to jest neće biti u upotrebi u periodu od 09,00 časova do 13,30 časova odnosno do prolaska povorke do Trga slobode.
U navedenom periodu autobusi će saobraćati sledećim trasama:
1. linija 1/1a: od Preradovićeve ulice će produžiti pravo u Zagrebačku ulicu odakle nastavlja ulicom Maksima Gorkog i Senćanskim putem odakle se vraća na redovnu trasu. Stajališta "Jadran", "Higjenski zavod", "Arsenija Čarnojevića" kao i stajalište "Sinagoga" neće biti u upotrebi.
Autobusi će umesto zatvorenih stajališta koristiti stajališta "Patrija", "Pošta", "Tehnička škola".
2. linija 2a, 4a kao i linija 8a će saobraćati do/od Međumesne autobuske stanice.
3. linija 3 i linija 6 će saobraćati Zagrebačkom ulicom odakle će se vratiti na uobičajenu trasu linije 3 odnosno linije 6. U navedenom periodu neće biti u upotrebi stajalište "Matija Gubec".
Umesno stajališta "Matija Gubec" putnicima će na raspolaganju biti stajalište "Tehnička škola"

Prigradske linije za Kelebiju, Bajmok i Tavankut će umesto stajališta "Lifka" stajati na stajalištu gradskog saobraćaja "Sarvaš".

Po završetku obeležavanja "Dužijance" autobusi će saobraćati uobičajenim trasama linija.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, u Čantaviru će 09.08.2016. (utorak), u periodu od 08,00h do 14,00h doći do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Kanjiška na delu od Đure Salaja do JNA i Borisa Kidriča na delu od Pionirske do Kanjiške.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, 05.08.2016. (petak) u periodu od 9,00h do 12,00h doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Masarikovoj od Dragiše Mišovića do Ivana Milankovića, Dragiše Mišovića od Masrikove do Braće Radića, Prešernovoj od Braće Radića do Senćanskog puta.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

U sredu, 03.08. u vremenskom periodu od 8 do 10 časova, na celoj teritoriji Subotice vršiće se radovi na vodovodnoj mreži.

Za vreme trajanja radova očekuje se umanjen pritisak u vodovodnoj mreži koji će biti najizraženiji na teritoriji MZ Aleksandrovo, a moguće su i kratkotrajne pojave zamućenja vode.

 

______________________________________________________________________________

 

Počinje letnje očitavanje vodomera

 

 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava potrošače u gradu i prigradskim naseljima da letnje očitavanje vodomera u domaćinstvima počinje u petak 15. jula 2016. i trajaće do nedelje 24. jula 2016. godine.
JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica ima obavezu da očitava vodomere u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji potrošača široke potrošnje. Očitavanje vodomera obavlja se u skladu sa Pravilnikom o očitavanju vodomera.
Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica radnim danima, lično na šalterima br. 5 i 6, ili putem telefona na broj 0800-000-024. Ovaj broj je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07 do 15 sati i za sve druge vrste informacija, a potrošači ga mogu pozvati sa područja fiksne telefonije 024.
Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i na usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 2 meseca, odnosno za period jun 2016/ jul 2016.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, 14.07.2016. (četvrtak), u periodu od 9,00h do 13,00h doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Sekereš Lasla, Kordunaška, Bosutska, 15. aprila, Ive Senjanina, Đerdapska, Virovitička.

 

______________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, 5.7. od 8 do 14 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Trg žrtava fašizma (kućni brojevi 3, 5 i 7), Somborski put, na delu od Harambašićeve do Preradovićeve, Preradovićeva na delu od Somborskog puta do Laze Mamužića i ulica Laze Mamužića.

 

______________________________________________________________________________

 

Letnji red vožnje od 04.07.

 

 

 

 

Obaveštavamo Vas da će od ponedeljka 04.07.2016. godine stupiti na snagu letnji red vožnje.
Svi polasci koji su u redu vožnje označeni sa Đ neće saobraćati za vreme trajanja đačkog raspusta.
Molimo putnike da se tokom vikenda informišu o izmenama u redovima vožnje.
Nove redove vožnje građani mogu da kupe od petka 01.07.2016. godine na Međumesnoj autobuskoj stanici „Subotica“, ili na prodajnim mestima „Subus“ sistema kod hotela „Patrija“, u turističkoj agenciji „Subotica-trans“ kod Lifke ili na Paliću.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

Od 04.07.2016. godine JP „Subotica-trans“ vraća u saobraćaj prigradsku liniju 22 „Subotica A.S.-Kelebija granica“. Istovremeno linija 1 koja je do sada saobraćala na relaciji Novo naselje-Kelebija granica prestaje sa saobraćajem.
Linija 22 „Subotica AS-Kelebija granica“ će koristiti sledeća autobuska stajališta:
1. Subotica AS
2. Patrija
3. Lifka
4. Sadecki
5. Zdravstvena stanica
6. Kasarna
7. Zorka (okretište)
8. Veliki progon
9. Kelebija opština
10. Čedina ćoša
11. Šumski put
12. Rasadnik
13. Kelebija crkva
14. Kelebija Dom
15. Prodavnica
16. Alpis
17. Kelebija granica.
Linija gradskog saobraćaja 1a „Novo naselje-Kelebija opština“ će saobraćati uobičajenom trasom linije.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o neispravnim povlašćenim kartama korišćenim od strane lica starija od 65 godina

 

 

 

 

JP “Subotica – trans“ obaveštava korisnike koji poseduju povlašćene karte za lica starija od 65 godina, da korišćenje neispravnih povlašćenih karata (kojima je istekla fizička važnost) neće se tolerisati počev od 01.07.2016. godine.
Mole se lica starija od 65 godina koja imaju problem sa funkcionisanjem svojih povlašćenih karata, da do 30.06.2016. godine dostave neispravne karte na Autobusku stanicu Subotica ili na neku od prodajnih mesta radi produženja važnosti istih.
Od 01.07.2016. godine neispravne karte će se oduzimati od strane kontrolorske službe preduzeća, bez naplate doplatne karte pomenutim putnicima. Oduzete karte putnici će moći preuzeti u poslovnici kod “Patrie“ nakon izvršenog procesa produženja važenja.

 

________________________________________________________________________________

 

Blagajna u Bajmoku prestaje sa radom

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica obaveštava potrošače da blagajna u Bajmoku prestaje sa radom.
Ubuduće, uplate se mogu vršiti na šalterima Pošte, poslovnih banaka i na blagajni Preduzeća na adresi Trg Lazara Nešića 9/a u Subotici.

 

________________________________________________________________________________

 

Radovi na vodovodnoj mreži

 

 

 

 

Zbog investicionih radova na izgradnji vodovodne mreže, 03.06.2016. (PETAK), u periodu od 7,30 do 17,00 sati,doći će do prekida u vodosnabdevanju u ulicama: Balkanskoj, Prvog ustanka na delu od Trebinjske do Balkanske ulice, kao i u ulici Vjekoslava Karasa.

 

________________________________________________________________________________

 

20.05.2016.

 

Završava se prolećna akcija

 

 

 

 

Završava se prolećna akcija čišćenja i uređenja grada. ...dalje

 

_________________________________________________________________________________

 

19.05.2016.

 

Prolećna akcija u Bačkom Dušanovu / dalje

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

17.05.2016.

 

Odnošenje kabastog otpada iz Čantavira

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kabasti otpad iz domaćinstava će se naredna dva dana odnositi autosmećarem iz Čantavira ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

Linija 3 se vraća na uobičajenu trasu

 

 

 

 

Od ponedeljka 16.05.2016. godine autobusi na liniji 3 će saobraćati uobičajenom trasom kroz Bajski put.
Privremena autobuska stajališta u Gajevoj ulici kao i stajališta na Somborskom putu više neće biti u upotrebi na polascima linije 3.

 

________________________________________________________________________________

 

Prolećno očitavanje vodomera

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava potrošače u gradu i prigradskim naseljima da prolećno očitavanje vodomera u domaćinstvima počinje u petak 13. maja 2016. i trajaće do ponedeljka 23. maja 2016. godine.

 

 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica ima obavezu da očitava vodomere u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji potrošača široke potrošnje. Očitavanje vodomera obavlja se u skladu sa Pravilnikom o očitavanju vodomera.
Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica radnim danima, lično na šalterima br. 5 i 6, ili putem telefona na broj 0800-000-024. Ovaj broj je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07 do 15 sati i za sve druge vrste informacija, a potrošači ga mogu pozvati sa područja fiksne telefonije 024.
Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i na usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 7 meseci, odnosno za period novembar 2015./ maj 2016.

 

________________________________________________________________________________

 

10.05.2016.

 

Prolećno čišćenje i uređenje u Bajmoku

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će od 11.05. do petka 13.05 biti postavljen u Bajmoku. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O PROLEĆNOM OČITAVANJU VODOMERA

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava potrošače u gradu i prigradskim naseljima da prolećno očitavanje vodomera u domaćinstvima počinje u petak 13. maja 2016. i trajaće do ponedeljka 23. maja 2016. godine.

 

 

 

 

Podsećamo da JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica ima obavezu da očitava vodomere u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji potrošača široke potrošnje. Očitavanje vodomera obavlja se u skladu sa Pravilnikom o očitavanju vodomera.
Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica radnim danima, lično na šalterima br. 5 i 6, ili putem telefona na broj 0800-000-024. Ovaj broj je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07 do 15 sati i za sve druge vrste informacija, a potrošači ga mogu pozvati sa područja fiksne telefonije 024.
Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i na usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 7 meseci, odnosno za period novembar 2015./ maj 2016.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica ...ovde

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Red vožnje za prvomajske praznike 2016

 

 

 

 

Za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika, linije JP "Subotica-trans" će saobraćati prema sledećem redu vožnje:
Sve gradske i prigradske linije će saobraćati po nedeljnom redu vožnje u periodu od 29.04.2016. godine do 03.05.2016. godine.
01. MAJ i 02. MAJ i USKRŠNJI PRAZNICI
· Sve gradske i prigradske linije će saobraćati 01. maja i 02. maja, po nedeljnom redu vožnje.
· Linija Subotica-Beograd neće saobraćati 29. aprila, 02. i 03. maja.
· Međunarodna linija Subotica-Segedin neće saobraćati 01. maja dok ostalim danima praznika saobraća.
· Linija Subotica-Novi Sad, sa vremenom polaska iz Subotice u 11,45 i vremenom povratka iz Novog Sada u 20,00, će saobraćati svakodnevno za vreme držanih praznika.
· Međunarodna linija Novi Sad-Subotica-Segedin će saobraćati za vreme trajanja držanih praznika, po redu vožnje.
ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE LINIJA 6 ĆE SAOBRAĆATI PREMA SLEDEĆEM:
· 01. maja od 09,00h na svakih 10 minuta od Lifke, odnosno od Vikend Naselja. Poslednji polazak je u 00,30 sa Vikend Naselja;
· 02. maja od 09,00h na svakih 15 minuta od Lifke, odnosno od Vikend Naselja. Poslednji polazak je u 22,15h sa Vikend Naselja;
PRODAJNA MESTA SUBUS SISTEMA
Za vreme državnih praznika prodajna mesta elektronskog sistema naplate SUBUS će raditi po sledećem rasporedu:
Prodajno mesto “Patrija” će raditi u subotu 30.04.2016. i u utorak 03.05.2016. godine sa radnim vremenom od 700 do 1145.
Ostala prodajna mesta SUBUS sistema neće raditi u periodu od 29. aprila do 03.maja 2016. godine.

 

________________________________________________________________________________

 

22.04.2016.

 

Prolećna akcija u MZ Bački Vinogradi

 

 

 

 

Prolećna akcija čišćenja i uređenja grada, nastavlja se u ponedeljak u MZ Bački Vinogradi. ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

22.04.2016.

 

SAOPŠTENJE JKP”SUBOTIČKA TOPLANA”

 

 

 

 

Zbog najavljenih vremenskih prilika sa spoljašnjim temperaturama ispod proseka za ovo doba godine, JKP „Subotička toplana“ će u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, početi ponovnu proizvodnju toplotne energije dana 23.04.2016. godine u večernjim časovima. Proizvodnja i isporuka toplotne energije trajaće do stabilizacije vremenskih prilika a očekuje se da grejanje bude prekinuto u sredu 27.04.2016. godine.

 

________________________________________________________________________________

 

19.04.2016.

 

Prolećna akcija na Kelebiji i Šupljaku

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava će od sutra biti postavljeni u mesnim zajednicama Kelebija i Šupljak. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

15.04.2016.

 

Prolećna akcija u MZ Zorka

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će u ponedeljak i utorak biti postavljeni u MZ Zorka. ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

14.04.2016.

 

Prolećna akcija u MZ Verušić

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će sutra biti postavljeni u Verušiću. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

12.04.2016.

 

Prolećna akcija u MZ Mali Bajmok

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će sutra i u četvrtak biti postavljeni u MZ Mali Bajmok. ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

06.04.2016.

 

Prolećna akcija u Aleksandrovu i Bajnatu

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava sutra i u petak će biti postavljeni u mesnim zajednicama Aleksandrovo i Bajnat. ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica /ovde

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

04.04.2016.

 

Prolećna akcija u Novom selu i Peščari

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će sutra biti postavljeni u mesnim zajednicama Novo selo i Peščara. ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

22.03.2016.

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica" povodom predstojećih praznika

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da će za vreme Uskršnjih praznika (za katolike i pripadnike drugih hršćanskih verskih zajednica) doći do promene u načini odvoženja komunalnog čvrstog otpada iz domaćinstava ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

22.03.2016.

 

Prolećna akcija u Novom gradu i Malom Radanovcu

 

 

 

 

U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada u sredu 23.03. i u četvrtak 24.03. će biti postavljeni u mesnim zajednicama Novi grad i Mali Radanovac. ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

Promena trase saobraćanja autobuskih linija 1/1a i 2

 

 

 

 

Zbog radova na vodovodnom mreži u Bajnatskoj ulici doći će do izmene u trasi linije 1/1a (Kelebija granica-Novo naselje) i na liniji 2 (Srpski šor-KTC) i to od ponedeljka, 21. marta.

Autobusi na navedenim linijama će saobraćati ulicama Beogradski put do Kumičićeve ulice zatim Kumičićevom ulicom do Senćanskog puta odakle se vraćaju na trasu linija. Stajališta „Bajnatska I“, „Bajnatska II“, „Senćansko groblje“, „Dinamotrans“ kao i „Autobuska stanica“ neće biti u upotrebi.

Umesto navedenih stajališta autobusi na linijama 1/1a i 2 će koristiti stajališta linije 16 „Masloš“ i „Prozivka“ kao i privremena stajališta koja će biti postavljena na lokacijma u Kumičićevoj ulici ispred kućnih brojeva 3,28 i 61. U povratku sa Kelebije odnosno iz Srpskog šora autobusi će stajati i na stajalištu „Kerska crkva“.

 

__________________________________________________________________________________

 

18.03.2016.

 

U ponedeljak počinje akcija prolećnog čišćenja grada

 

 

 

 

Prolećna akcija čišćenja i uređenja Grada odvija se od 21. marta do 27. maja, a obuhvata odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i vangradskih mesnih zajednica.

U sklopu prolećnog komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP "Čistoća i zelenilo" postaviće kontejnere zapremine 5m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava.

Kontejneri će biti postavljeni po planu na lokaciji 8 časova, a prazne se izmedju 13-15 časova i 18-20 časova. Nakon uklanjanja kontejnera Interventna ekipa JKP "Čistoća i zelenilo" vršiće uređenje punktova. ...dalje

 

__________________________________________________________________________________

 

14.03.2016.

 

MZ "Novo selo" sutra bez gasa

 

 

 

 

Javno-komunalno preduzeće "Suboticagas" saopštilo je da će u utorak 15.03. zbog radova na kanalizacionoj mreži u ulici Stevana Mokranjca stanovnici MZ "Novo selo" u vremenskom periodu od 8 do 15 časova ostati bez dotoka prirodnog gasa.

Zbog radova na kanalizacionoj mreži preventivno se iz bezbednosnih razloga isključuje i protok gasnog energenta. Iz ovog JKP "Suboticagas" se zahvaljuju građanima na razumevanju.

 

__________________________________________________________________________________

 

09.03.2016.

 

Orezivanje drveća - ovde

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

09.03.2016.

 

Novo radno vreme Gradske deponije - ovde

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Linije 1/1a i 8 na staroj trasi

 

 

 

 

Autobusi na linijama 1/1a Kelebija granica(opština)-Novo naselje kao i na liniji 8 Željezničko naselje-Aleksadrovo će od četrvrta 03.03.2016. godine saobraćati uobičajenim trasama zbog završetka radova u ulici Otmara Majera.
Putnici mogu da čekaju autobuse i na stajalištima Pijaca u Novom naselju, Dušana Krnjajskog, Pačirski put kao i stajalište Bolnica u Izvorskoj ulicii.

 

__________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o promeni reda vožnje od ponedeljka 29.02.2016. godine

 

 

 

 

Od ponedeljka 29.02.2016. godine doći će do promene u redovima vožnje za gradski i prigradski prevoz JP „Subotica-trans“.
Molimo putnike da se tokom vikenda informišu o izmenama u redovima vožnje pošto je na pojedinim linijama došlo do pomeranja polazaka u nazad to jest pojedini polasci saobraćaju ranije nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu odnosno u redu vožnje koji je važio od 25.01.2016. godine.
Nove redove vožnje građani mogu da kupe od petka 26.02.2016. godine na Međumesnoj autobuskoj stanici „Subotica“, ili na prodajnim mestima „Subus“ sistema kod hotela „Patrija“, u turističkoj agenciji „Subotica-trans“ kod Lifke ili na Paliću.

 

________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O REDU VOŽNJE ZA DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

 

 

 

 

U ponedeljak 15.02.2016. kao i u utorak 16.02.2016. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će raditi po redu vožnje za NEDELJU.
Autobusi na relaciji Subotica-Beograd NEĆE saobraćati 15 i 16.02.2016. godine.
Autobusi na relaciji Subotica-Segedin ĆE saobraćati sa uobičajenim vremenima polazaka.

 

__________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE ZA TRASU LINIJA 1/1A KELEBIJA-JADRAN-NOVO NASELJE I
3 MAKOVA SEDMICA-BAJSKI PUT

 

 

 

 

Obaveštavamo Vas da će ul. Bajski put, iako je bilo najavljeno otvaranje u 12:00 časova, od srede 10.02.2016 godine, do daljnjeg biti zatvorena.
Autobusi na gradskim linijama 1/1a Kelebija-Jadran-Novo naselje će saobraćati uobičajenim trasama linija.
Stajališta Sadecki, Sarvaš, Lifka i Sinagoga na liniji 1/1a će biti ponovo u upotrebi.

Autobusi na liniji 3 Makova Sedmica-Bajski put i 28 na prigradskoj liniji Subotica - G.Tavankut će saobraćati Gajevom ulicom do daljnjeg.
Stajališta „Drvara R“ i „OŠ Đuro Salaj“ na liniji 3 neće biti u upotrebi do daljnjeg.
Na liniji 1/1a i liniji 8 i dalje ostaje na snazi promena na trasi kod Bolnice zbog nastavka radova u ulici Otmara Majera. Autobusi na navedenim linijama i dalje saobraćaju Beogradskim putem do ulice Aksentija Marodića odakle saobraćaju trasama linija.

 

__________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da zbog državnog praznika „Sretenje –Dan državnosti“ Republike Srbije JKP “Čistoća i zelenilo“ neće vršiti uslugu odvoženja kućnog smeća iz domaćinstava 15. i 16. februara, u ponedeljak i utorak, osim iz mesnih zajednica Hajdukovo i Bački Vinogradi gde se odvoženje vrši putem tipskih žutih vreća. ...dalje
.

 

__________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE ZA TRASU LINIJA 1/1A KELEBIJA-JADRAN-NOVO NASELJE I
3 MAKOVA SEDMICA-BAJSKI PUT

 

 

 

 

Od srede 10.februara 2016. godine od 12,00 doći će do normalizacije saobraćaja na raskrsnici ulica Karađorđev put i Bajski put odnosno na Trgu kralja Tomislava.
Autobusi na gradskim linijama 1/1a Kelebija-Jadran-Novo naselje i liniji 3 Makova Sedmica-Bajski put kao i prigradski autobusi na liniji Subotica-Tavankut od 12,00 sati će saobraćati uobičajenim trasama linija. Stajališta Sadecki, Sarvaš, Lifka i Sinagoga na liniji 1/1a odnosno stajališta „Drvara R“ i „OŠ Đuro Salaj“ na liniji 3 će biti ponovo u upotrebi dok će se u toku dana ukloniti privremena autobuska stajališta.
Na liniji 1/1a i liniji 8 i dalje ostaje na snazi promena na trasi kod Bolnice zbog nastavka radova u ulici Otmara Majera. Autobusi na navedenim linijama i dalje saobraćaju Beogradskim putem do ulice Aksentija Marodića odakle saobraćaju trasama linija.

 

__________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O REGULACIJI SAOBRAĆAJA TOKOM REALIZACIJE
PROJEKTA ZA UNAPREĐENJE VODNIH SISTEMA GRADA SUBOTICE

 

Raskrsnica na Trgu Kralja Tomislava/Karađorđev put

Međunarodni, Karađorđev put je bio potpuno zatvoren za saobraćaj na potezu od Trga Kralja Tomislava do ulice Metohijske od dana 25. januara 2016. godine, zbog izgradnje Kolektora II.
U utorak, 09. februara asfaltiraće se šlicevi i zatrpani rovovi na gradilištu na raskrsnici Trga Kralja Tomislava, te će od srede, 10. februara 2016. godine od 12.00 časova ista biti otvorena za saobraćaj.

Do tog vremena će se ukloniti barikade na raskrsnici Karađorđevog puta sa ulicama Preradovićeva i Metohijska, koje su bile postavljene zbog bezbednosti dece iz Osnovne škole “Sečenji Ištvan”, te će se normalizovati saobraćaj na pravcu prema Kelebiji i državnoj granici.

Izvođač radova, Građevinsko preduzeće “Graditelj” iz Novog Sada, potrudio se da ove radove izvede kvalitetno i efikasno, pre utvrđenog roka koji je bio predviđen do 01. marta 2016. godine. Takođe, ističemo veoma dobru saradnju za vreme realizacije ove faze gradnje sa subotičkom saobraćajnom policijom, JKP “Subotica-trans” i Osnovnom školom “Sečenji Ištvan”.


Deo ulice Petefi Šandora

Od ponedeljka, 15.02.2016. godine otvoriće se za saobraćaj deo ulice Petefi Šandora, na potezu od Trga Kralja Tomislava tj. Karađorđevog puta do ulice Jožefa Atile.

Trg Lajoša Košuta i ulica Trga žrtava fašizma do Somborskog puta će i dalje biti zatvoreni za saobraćaj do proleća, sve dok se ne stvore vremenski, tehnički i materijalni uslovi za polaganje toplovoda na istoj trasi na kojoj je završena izgradnja Kolektora II i Centralnog magistralnog vodovoda.

 

__________________________________________________________________________________

 

Novi red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju JP „Subotica-trans“

 

 

 

 

Obaveštevamo građane da u ponedeljak 25.01.2016. godine stupa na snagu novi red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju JP „Subotica-trans“.
Molimo putnike da se tokom vikenda informišu o izmenama u redovima vožnje pošto je na pojedinim linijama došlo do pomeranja polazaka u nazad to jest pojedini polasci saobraćaju ranije nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu.
Nove redove vožnje građani mogu da kupe na Međumesnoj autobuskoj stanici „Subotica“, ili na prodajnim mestima „Subus“ sistema kod hotela „Patrija“, u turističkoj agenciji „Subotica-trans“ kod Lifke ili na Paliću.

 

__________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje o izmeni trase linije 1
Kelebija granica (Kelebija opština)-Novo naselje i
linije 3 Makova Sedmica-Lifka-Bajski put
od ponedeljka 25.01.2016. godine

 

 

Zbog radova na raskrsnici ulica Karađorđev put i Trga kralja Tomislava odnosno zbog potpunog zatvaranja za saobraćaj ulice Karađorđev put doći će do promene u trasama linija 1/1a i linije 3.
Autobusi na liniji 1/1a će saobraćati ulicama Zmaj Jovinom, Arsenija Čarnojevića, Petra Lekovića i Braće Majer nakon čega će saobraćati Karađorđevim putem.

 

 

 

 

 

 

U navedenom periodu autobuska stajališta “Čarnojevićeva”, “Sinagoga”, “Lifka” kao i stajalište “Sarvaš” u Preradovićevoj ulici neće biti u upotrebi. Umesto navedenih stajališta u upotrebi će biti privremena stajališta:
1. u ulici Arsenija Čarnojevića ispred kućnog broja 4,
2. kod raskrsnice ulica Petra Lekovića i Frankopanske
3. u ulici Braće Majer kod kućnog broja 52.
Autobusi na liniji 3 će od stajališta “Lifka” saobraćati ulicom Somborski put do Gajeve ulice kojom saobraća do Bajskog puta odakle se vraća na uobičajenu trasu linije 3
Lokacije privremenih stajališta na liniji 3 u Gajevoj ulici su:
1. u visini Male Crkve, odmah iza raskrsnice ul. Gajeva-Marije Bursać (u visini k.br 24 u Gajevoj ulici),
2. a lokacija drugog stajališta je u visini pekare Bačka plus, pre raskrsnice ul. Gajeva-Gregora Kreka (u visini k.br 68 u Gajevoj ulici).
3. pored navedenih privremenih stajališta u upotrebi na liniji 3 će biti i stajališta “Sarvaš” koje se nalazi na Somborskom putu i stajalište “Drvena ambulanta”

Autobusi koji saobraćaju na liniji Subotica-Tavankut saobraća će Gajevom ulicom do Bajskog puta odakle će se vratiti na uobičajenu trase linije za Tavankut.

 

__________________________________________________________________________________

 

Zatvaranje kelebijskog puta zbog gradnje Kolektora II

 

Zbog nastavka izgradnje Kolektora II, na osnovu Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, raskrsnica na Karađorđevom putu na potezu Trga kralja Tomislava - ulice Petefi Šandora – Bajskog puta biće potpuno zatvorena u periodu od 25. januara do 01. marta 2016. godine.

 

Kao alternativni pravac za saobraćaj će se koristiti relacija: Somborski put – ulica Gajeva – Bajski put – ulica Metohijska – Karađorđev put. U skladu sa međusobnom saradnjom na realizaciji ovog projekta između JKP „Vodovod i kanalizacija“ i drugih javnih preduzeća, JP „Subotica-trans“ će obavestiti blagovremeno građane o preusmeravanju javnog saobraćaja na linijama u tom pravcu.

“Izvođač radova, Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ Novi Sad će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku, kako bi se normalizovale komunikacije i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje” .

 

________________________________________________________________________________

 

18.01.2016.

 

NEDELJNI PRESEK STANJA NA REALIZACIJI PROJEKTA UNAPREĐENJA VODNIH SISTEMA
GRADA SUBOTICE

 

 

 

 

U okviru faze I u ulici Mirka Bogovića izgrađene su bočne veze priključnih vodova i kućnih priključaka, izgrađeno je 80 metara sekundarnih vodova prečnika 200 i 160 mm, 3 šahta i 2 slivnika. Ove nedelje će se u okviru faze 3 vršiti povezivanje atmosferskog voda Franjevačke crkve na šaht novoizgrađenog Kolektora II u ulici Trg žrtava fašizma.
U okviru faze 3 na potezu Trga kralja Tomislava – Bajski put do ulice Vareške vrše se pripreme za nastavak izgradnje Kolektora II raskrsnici na Karađorđevom putu. Na osnovu Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doći će do POTPUNOG ZATVARANJA ZA SAOBRAĆAJ KARAĐORĐEVOG PUTA na raskrsnici Petefi Šandora – Trg kralja Tomislava – Bajski put u periodu od ponedeljka, 25. januara do 01. marta 2016. godine. U tom periodu, kao alternativni pravac za saobraćj će se koristiti relacija Somborski put – ulica Gajeva – Bajski put – ulica Metohijska – Karađorđev put. Izvođač radova će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku, na samoj raskrsnici nema čvorišta, vršiće se iskop i polaganje Kolektora na dubini do 4 metra, ali se mora tom prilikom velika pažnja posvetiti kako ne bi došlo do oštećenja postojećih drugih podzemnih instalacija.
U okviru faze 4b – deonice 4. u ulici Stevana Mokranjca izgrađeno je 48 metara Kolektora prečnika 500 mm i 76 metara sekundarnog voda prečnika 200 i 160 mm. Ove nedelje nastavlja se rad na novoj deonici 5, u ulici Harangozo Vilmoša.
U okviru faze 1, partije 3, u ulici Otmara Majera na potezu od Pačirskog puta do Bregalničke ulice, izgrađeno je 144 metra magistralnog vodovoda prečnika 300 mm i 12 metara sekundarnog voda prečnika 90 mm.

 

PR Projekta:
Doroslovački Petar, dipl.inž.inf.

 

________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE

 

 

 

 

Obaveštavamo javnost i građane da je poslovodstvo JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica donelo odluku o novom produženju akcije podsticaja domaćinstava za priključenje na izgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, odnosno prijavu i legalizaciju nelegalnih priključaka, do 31. marta 2016. godine.

Svi zainteresovani građani koji do 31. marta 2016. godine podnesu zahtev za priključenje njihovog domaćinstva na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu, mogu ugovoriti plaćanje celokupnog iznosa na 24 jednake mesečne rate.

Ovi uslovi se, takođe, odnose i na one građane koji u istom periodu prijave da su svoje domaćinstvo nelegalno priključili na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Standardne cene novih i legalizacije nelegalnih priključenja koje se mogu platiti na 24 mesečne rate iznose sa pripadajućim PDV:

ü na vodovodnu mrežu 31.286,34 dinara
ü na kanalizacionu mrežu 27.021,38 dinara.

Zahtevi i ugovaranje priključenja, odnosno legalizacije priključenja, mogu se obaviti svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova na šalteru br. 6 u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Subotici na Trgu Lazara Nešića 9/a.
Informacije o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev mogu se dobiti pozivom na besplatnu telefonsku liniju Službe za odnose sa potrošačima broj 0800-000-024 u istom periodu ili na internet stranici preduzeća www.vodovodsu.rs na meniju: Korisnici – priključenja.

Protiv onih koji ne iskoriste mogućnost legalizacije do 31. marta 2016. godine, a kontrolom koja je u toku se utvrdi da su nelegalno priključeni na javnu mrežu, biće preduzete zakonom i drugim propisima predviđene mere. Za njih će iznos priključka biti udvostručen u odnosu na standardne cene i moraće da se isplati u celosti, odjednom.

 

________________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

 

 

 

 

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica obaveštava sugrađane da zbog praznovanja Božića po Gregorijanskom kalendaru 25.12.2015. godine, neće biti odnošen komunalni otpad iz domaćinstava koja su po rasporedu tog dana, već narednog 26.12.2015. godine.

Zbog državnog praznika Nove godine 1.1.2016. godine JKP "Čistoća i zelenilo" neće odnositi komunalni otpad iz domaćinstava koja su po rasporedu tog dana, već 8.1.2016. godine.

Zbog praznovanja Božića po Julijanskom kalendaru 7.1.2016. godine, neće biti odnošen komunalni otpad iz domaćinstava koja su po rasporedu tog dana, već 14.1.2016. godine.

 

________________________________________________________________________________

 

Promene trase linije 10

 

 

 

 

Od ponedeljka 09.11.2015. godine doći će do promene u trasi linije 10 (Lifka -Palić naselje)zbog radova u Dubrovačkoj ulici u delu ulice od Creske do Jaenovačke ulice.
Od ponedeljka autobus na liniji 10 će saobraćati sledećom trasom:
iz smera Palić naselja: Dubrovačka ulica do Trogirske ulice, zatim Trogirskom ulicom do Segedinskog puta i dalje Segedinskim putem prema Subotici.
Iz smera Lifke: redovnom trasom do Trogirske ulice zatim Trogirskom ulicom do Dubrovačke odakle nastavlja prema Palić naselju uobičajenom trasom linije.
U ponedeljak 09.11.2015. godine polazak u 6:15 će saobraćati uobičajenom trasom dok će polazak u 14:05 od Lifke saobraćati izmenjenom trasom linije.
Izmena će trajati do završetka radova u Dubrovačkoj ulici.

 

________________________________________________________________________________

 

07.10. 2015.

 

Smetnje u prijemu programa RTL zbog radova na predajniku Belje

 

 

 

 

Na pitanje sugrađana koji su nam se obratili u vezi sa smetnjama u prijemu programa hrvatskog RTL putem KDS, te eventualnog umanjenja računa za isporučenu uslugu, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Radna jedinica „Pošta NET” Beograd, kao davalac usluge odgovorilo je saopštenjem:

 

Prijem signala za programe HRT1, HRT2 i RTL Hrvatska se vrši sa predajnika (repetitora) Belje.
Programe HRT1 i HRT 2 preuzimamo iz našeg digitalnog paketa dok je prijem RTL Hrvatske i dalje sa predajnika Belje koji se nalazi u Republici Hrvatskoj. Do prekida je dolazilo zbog radova na predajniku Belje. Prosleđujemo i zvanično saopštenje sa sajta http://www.oiv.hr/tvrtka/vijesti/vijest_hr.aspx?id=1795

"Odašiljač Belje – moguće poteškoće u prijamu televizijskih programa
U razdoblju od 29. rujna do 6. listopada 2015. godine, zbog zamjene antenskog sustava na odašiljaču Belje, moguće su kratkotrajne poteškoće i prekidi u prijamu televizijskih programa na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Tijekom navedenog razdoblja s odašiljača Belje će se smanjenom snagom odašiljati programi MUX A (HTV1, HTV2, RTL i NovaTV) dok radovi neće utjecati na kvalitetu prijama drugih televizijskih programa.
Prema planu izvođenja radova, očekuju su dva prekida svih programa u trajanju do 3h tijekom noći i to prema sljedećem rasporedu:
· 30. rujna, srijeda
· 6. listopada, utorak
Ovisno od vremenskih prilika moguća su manja odstupanja planiranih termina.
Odašiljač Belje pokriva područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a istovremeno je to područje pokriveno i drugim odašiljačima pa navedeni radovi neće bitno utjecati na prijam televizijskih programa kod velike većine gledatelja."

S obzirom da na uzrok problema , Pošta NET kao davalac usluge, nije mogla objektivno da utiče umanjenje računa nećemo vršiti.
Prilikom zaključenja ugovora u samom ugovoru nije naveden broj kanala. Trenutni broj kanala koji se distribuira u Subotici je 68.
Isti podatak je dostupan i na našoj stranici www.postanet.rs. Takođe, po ugovoru, Pošta NET zadržava pravo da u skladu sa tržišnim uslovima poslovanja, raspoloživim tehničkim mogućnostima i programskom koncepcijom, bez prethodne saglasnosti korisnika, vrši izmenu ponuđenog programa u pogledu broja kanala i programske šeme koju distribuira prema korisniku usluge uz blagovremeno informisanje korisnika.

 

Reklamacije Pošta NET

 

_________________________________________________________________________________

 

Izmene na trasi linije 3

 

 

 

 

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici ulica 51. Divizije i Majšanski put, doći će do izmene trase na liniji 3. Autobusi će iz pravca Makove Sedmice i obratno, saobraćati sledećim ulicama: Graničarska - Ljermontova - Jovana Mikića - 51. Divizije - Milutina Uskokovića - Titusa Dugovića - Majšanski put, nakon čega će saobraćati uobičajenom trasom. Početna stanica na liniji 3 iz pravca Makove Sedmice će biti MZ "Graničar" (centar Makove sedmice), izuzev đačkih polazaka koji će saobraćati od raskrsnice ulica Isidore Sekulić i Majšanski put. U Ljermontovoj ulici će biti postavljena dva privremena stajališta. Autobusi na liniji 3 će koristiti postojeće stanice linije 8 u ulici Jovana Mikića.

 

________________________________________________________________________________

 

IZMENA TRASE NA GRADSKIM I PRIGRADSKIM LINIJAMA (ZATVARANJE LIFKE)

 

 

 

 

Zbog zatvaranja raskrsnice ulice Matka Vukovića sa ulicama Matije Gupca i Trga žrtava fašizma, kao i ulice Trga žrtava fašizma do ulice Petefi Šandora, u periodu od 20. septembra do 31. oktobra 2015. godine, stajalište LIFKA neće biti u upotrebi, radi čega će doći do izmene dela trase na sledećim gradskim i prigradskim linijama: ...dalje

 

_____________________________________________________________________

 

10.06.2015.

 

U toku je nasipanje dela gradske deponije / VIDEO

 

 

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica je započelo nasipanje zemljom jednog dela gradske deponije, na kom se više neće vršiti odlaganje komunalnog otpada.

 

 

 

 

 

Nasipanje je započelo početkom ove nedelje i do sada je oko 300 kamiona SMB gradnje, od planiranih hiljadu, dovezlo zemlju koja prekriva jugoistočni deo deponije. Oko 15 hiljada kubika zemlje će prekriti deo na kom se više neće odlagati otpad.

 

_____________________________________________________________________________

03.06.2015.

 

JKP " Čistoća i zelenilo" Subotica - Sadnja cveća na kružnom toku u Matka Vukovića / VIDEO

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

03.06.2015.

 

JKP " Čistoća i zelenilo" Subotica - Košenje i sadnja cveća na Prozivki / VIDEO

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

13.05.2015.

 

Daragan Božinović: Cena gasa ponovo atraktivna

 

 

 

 

Prosečna cena gasa za april mesec, za velike potrošače manja je za oko 7 din/m3 (bez PDV-a) i iznosi 46,44 din/m3. Na smanjenje cene uticalo je smanjenje cena naftnih derivata na svetskom tržištu u poslednjih devet meseci i zatečeni kurs dolara na početku obračunskog meseca, uz očekivanje da će ovi kriterijumi u i narednom periodu uticati na smanjenje cene gasa za velike potrošače. Cena za domaćinstva i male poslovne potrošače će, po odluci Agencije za energetiku Srbije, do daljnjeg, ostati ista.

 

...opširnije - VIDEO

 

________________________________________________________________________________

 

08.05.2015.

 

Obaveštenje o privremenom zatvaranju ulice Zrinskog i Frankopana

 

 

 

 

Obaveštavaju se građani o privremenom zatvaranju za saobraćaj ulice Zrinskog i Frankopana u Subotici zbog izvođenja radova.
Zatvaranje ulice Zrinskog i Frankopana u Subotici , planirano je za period od 06,00 do 18,00 časova dana 12.05 2015.godine. Ova ulica biće zatvorena u delu od ulice Sep Ferenca do ulice Gorenjska (Sekereš Lasla).
U naznačenom periodu izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza ulice Zrinskog i Frankopana, a izvodiće ih Kompanija „ Vojput „ a.d. iz Subotice iz programa održavanja.
Prie početka radova , zatvaranje za saobraćaj ulice Zrinskog i Frankopana biće propisno obeležano odgovarajućom vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.
Mole se građani da u navedenom periodu koriste, druge, alternativne saobraćajnice.

 

JP „ Direkcija za izgradnju grada Subotice „

 

_______________________________________________________________________________

 

Obaveštenje JP"Subotica - trans" o izmenjenom režimu saobraćaja na linijama 2 i 9

 

 

 

 

Obaveštavamo građane da će od petka 08. maja 2015. godine biti potpuno zatvorena za saobraćaj Grabovačka ulica u delu od ulice Ferenca Sepa do ulice Nikole Demonje.
U navedenom periodu autobusi na liniji 2 će saobraćati po redu vožnje za RADNI DAN linije 2 ALI ĆE AUTOBUSI SAOBRAĆATI NA TRASI LINIJE 2a koja saobraća na relaciji Lifka-Jadran-Srpski šor.
Linija 2a će od Lifke saobraćati do Hale sportova uobičajenom trasom a nakon toga će saobraćati ulicom Lasla Sekereša (bivšom Gorenjskom ulicom) do Karađorđevog puta kojim će se kretati do Zorkine ulice. Od Zorkine ulice autobus se vraća u ulicu Proleterskih brigada odakle nastavlja uobičajenom trasom linije 2 odnosno 2a. U navedenom periodu neće biti u upotrebi autobuska stajališta "Dudova šuma-groblje", "Bazeni", "Somborska pruga", "Drvara" i "Padejska" kao i stajališta MEŠC, Autobuska stanica, Dinamotrans, Senćansko groblje, Bajnatska I i II, Bolnica i KTC.
Linija 9 će saobraćati od ATB Sever do Hale sportova uobičajenom trasom linije 9 odakle će ići privremenom trasom kroz Gorenjsku, Karađorđevim putem i Zorkinom ulicom. Vremena polazaka se neće menjati osim polaska u 7,25 koji će saobraćati 10 minuta ranije odnosno u 7,15 sa Srpskog šora.

 

_______________________________________________________________________________

 

30.04.2015.

 

Obaveštenje JKP "Čistoća i zelenilo"

 

 

 

 

Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" obaveštava građane da će za korisnike, koji stanuju u individualnim stambenim objektima, objedinjene račune za komunalne usluge – odvođenje smeća i čišćenje dimnjaka – za april dostavljati na kućne adrese putem "Pošta Srbije". U mesecima kada se obavlja obračun utrošene vode Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" će posebno dostavljati obračun, a u mesecima kada alternativno fakturiše vodu, odvođenje i prečišćavanje, objedinjeni račun za komunalne usluge sadržaće svaku stavku vode i naknade za pogonsku spremnost sistema. Primljene račune korisnici komunalnih usluga mogu uplatiti na blagajnama "Čistoće i zelenila", "Vodovoda i kanalizacije", na šalterima "Pošta Srbije" i u bankama. Naplatu objedinjenih komunalnih računa ubuduće neće obavljati inkasanti.

 

_______________________________________________________________________________

 

20.03.2015.

 

Akcija Radne jedinice Zelenilo


 

 

 

 

U okviru prolećnog uređenja grada Radna jedinica Zelenilo, javno - komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica, tokom jučerašnjeg dana je sprovela akciju čišćenja višegodišnje zapuštenog prostora oko limenih garaža u ulicama Petra Lekovića i Braće Jugovića. Takođe, na uglu Hipodromske ulice i Somborskog puta očišćene su žardinjere i u njima je zasađeno cveće, a uz. ogradu dečijeg igrališta u Velebitskoj ulici orezano je granje.

 

...opširnije - VIDEO

 

________________________________________________________________________________

 

19.03.2015.

 

Prolećno čišćenje grada

 

 

U toku je akcija čišćenja i uređenja grada, u okviru koje se vrši uklanjanje smeća sa mini divlje deponije u objektu nekadašnje čistione "Zora" na Radijalcu i čišćenje ivičnjaka uz Segedinski put.

 

 

 

 

Po rečima organizatora službe Higijene grada Jožoa Červenija, JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica će izvršiti grubo čišćenje objekta nekadašnje čistione "Zora", što je jedna od mnogih divljih deponija koje ruže izgled grada.

Čišćenje ivičnjaka se trenutno vrši na deonici Segedinskog puta, a ukupno će biti očišćeno 60 kilometara.
U toku sledeće nedelje biće očišćena Zelengorska ulica na Paliću, gde su sakupljene gomile lišća i granja.

 

...opširnije - VIDEO

 

________________________________________________________________________________

 

15.07.2014.

 

Počelo očitavanje vodomera

 

 

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica počelo je danas sa redovnim sezonskim očitavanjem vodomera u domaćinstvima koje će trajati do srede 24. jula.

Ovo preduzeća ima obavezu da očitava vodomere u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji potrošača široke potrošnje. Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i prijaviti ga ovom preduzeću radnim danima, lično ili putem telefona broj 0800-000-024.

Ovaj broj je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07 do 15 sati i za sve druge vrste informacija, a potrošači ga mogu pozvati sa područja fiksne telefonije 024. Stanje na vodomeru građani takođe mogu da prijave i putem interneta, na sajtu www.vodovodsu.rs.

Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i na usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 3 meseca, odnosno za period maj 2014./jul 2014.

 

_________________________________________________________________________________

 

Letnji red vožnje

 

 

Od subote 07.06.2014. godine stupa na snagu novi, letnji, red vožne gradskog saobraćaja.

 

 

 

 

 

Skrećemo pažnju putnicima na linijama 2,3,6 i 8 da će doći do opsežnih promena u redu vožnje i da obrate pažnju na nove redove vožnje.
Na liniji 2 su uvedeni celodnevni polasci subotom i nedeljom na relaciji Srpski šor-Jadran-Lifka dok će radnim danima angažovanjem još jednog vozila autobusi saobraćati na 30 minuta umesto dosadašnjih 60 minuta.
Na liniji 3, subotom i nedeljom, autobusi saobraćaju na 45 minuta umesto dosadašnjih 60 minuta dok će i nedeljom putnici imati rane jutarnje i kasnije večernje polaske.
Na liniji 6 radnim danima će autobusi saobraćati na 20 minuta umesto dosadašnjih 22-23 minuta dok će u vršnim periodima biti uvedeno i dodatno vozilo koje će saobraćati na relaciji Calzedonia-Lifka-centar grada i koji će saobraćati između redovnih polazaka linije 6. Navedeni polasci će biti označeni oznakom "C" u redu vožnje. Polasci sa oznakom "C" će se realizovati gradskim minibus vozilom.
Linija 8 dobija celodnevne polaske radnim danima, subotom i nedeljom. Novi polasci će saobraćati na relaciji Železničko naselje-Jadran-Lifka i biće označeni oznakom "8A".

 

_______________________________________________________________________________

 

Svetski dan voda i Dan osnivanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

 

 

Dan 22. mart u celom svetu obeležava se kao Svetski dan voda. To je i dan kada je pre 52 godine osnovano JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, pa i ovo preduzeće obeležava svoj jubilej.

 

 

 

 

Obeležavajući ovaj datum, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica danas će u novom objektu, u krugu uprave preduzeća pustiti u rad renoviranu laboratoriju za ispitivanje otpadnih voda grada Subotice.

Svetski dan voda utemeljile su Ujedinjene nacije, s namerom da istaknu ogromnu važnost vode kao temelja života i osnovni sastojak svakog živog bića.
Bližimo se, naime, vremenu kada će potreba za vodom premašiti njene zalihe na Zemljinoj kugli. Ukoliko bi do toga došlo, nužno bi prestao razvoj, a započela bi bespoštedna borba za vodu.
Tema ovogodišnjeg Svetskog dana vode je „Voda i energija“. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je u svom razvoju veliku važnost pridavalo brizi o energetskoj efikasnosti, kako u oblasti vodosnabdevanja štedeći potrošnju električne energije, tako i u delatnosti prečišćavanja otpadnih voda, proizvodeći tretmanom mulja sopstvenu tzv. zelenu energiju.
Međutim, sintagma „Voda i energija“ može se još i šire shvatiti, pogotovo kada se energija ljudi, zaposlenih u ovom preduzeću, struke i menadžmenta posmatra kroz „Organizaciju koja uči“, kao konstantan proces sticanja i primene znanja i veština za uspešno i savremeno rukovođenje, organizaciju, funkcionisanje i razvoj preduzeća.

 

_______________________________________________________________________________

 

21.10.2013.

 

 

Subotički Vodovod među najuspešnijima

 

 

 

 

 

Prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 koji JKP„Vodovod i kanalizacija“ Subotica primenjuje u sertifikovanim oblastima, početkom jula meseca održan je seminar za zaposlene u cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta svih vidova delatnosti preduzeća. Zaposleni su upoznati sa 12 procesa od kojih su ključni proizvodnja, pružanje usluga i prodaja. Pažnja je posvećena i odgovornostima, ovlašćenjima i komuniciranju, kako od strane rukovodstva, tako i od svih zaposlenih u preduzeću. Pažnja je posvećena i merenjima, analizama i poboljšanjima koje menadžment preduzeća preduzima po svim segmentima svog poslovanja.
Prema podacima saopštenim na nedavno održanoj prezentaciji regionalnog projekta Benčmarkinga, " Srbija: Poređenje pokazatelja uspešnosti komunalnih preduzeća i ocena pouzdanosti podataka za period 2008. - 2012. godine", u kom je učestvovalo 30 javno-komunalnih preduzeća iz cele Srbije, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica se ističe u pogledu: najmanjeg broja zaposlenih u odnosu na km mreže, broja priključaka i korisnika, najmanjeg broja pucanja cevi u odnosu na km mreže, stopostotnog merenja potrošnje vode putem vodomera, gubitaka vode u sistemu, stopostotnog sekundarnog prečišćavanja otpadnih voda, najmanjeg broja reklamacija u odnosu na broj priključaka.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

U potrazi za najoptimalnijim rešenjima upravljanja muljem

 

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica kao jednu od tehnoloških celina na Prečistaču za prečišćavanje otpadnih voda, ima i liniju mulja gde se stabilizovani i digestivni mulj stvara prilikom prečišćavanja otpadnih voda. Iz te tehnologije kao nusproizvod se dobija biogas koji se koristi za sagorevanje, a tom prilikomn se proizvodi električna energija. Ostatak od 20% suve materije, potiče na razmišljanje o zaokruživanju tog procesa. Pre 2 godine je vršeno ispitivanje u segmentu kompostiranja mulja. Ispitivanje je dalo odgovor na dva pitanja:
Da li je moguće vršiti kompostiranje i da li ovo odgovara evropskim direktivama? Na oba pitanja se došlo do pozitivnog odgovora. Kompostiranje je vršeno sa partnerima iz Kečkemeta. Sledeći korak je izrada studije izvodljivosti koja će biti izrađena uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, a biće predložena rešenja koja se mogu smatrati najboljima, sa tehničkog, tehnološkog, ekonomskog i ekološkog aspekta tokom narednih dve decenije.

 

...opširnije VIDEO magyar / srpski

 

_______________________________________________________________________________

 

Asfaltirana i Radanovačka ulica

 

 

 

 

 

Subotica, 10. oktobra - Član Gradskog veća zadužen za zdravstvo, socijalnu politiku i zaštitu životne sredine, dr Atila Čengeri, i predstavnici Mesne zejednice „Radanovac” obišli su danas završetak radova na izgradnji Radanovačke ulice. ...dalje

 

Izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

04.10.2013.

 

 

Snabdevanje gasom uredno

 

 

JKP "Suboticagas" se snabdeo dovoljnim količinama gasa, koje obezbeđuju normalno funkcionisanje sistema grejanja za potrošače koji su se opredelili za grejanje na ovaj energent.

 

 

 

 

 

Za ovu godinu "Suboticagas" je predvideo 25 miliona kubnih metara gasa, što je projektovana potrošnja za distributivno područje Subotice.
Svi neophodni remonti na merno-regulacionim stanicama i kontrole unutrašnjih instalacija potrošača su završene što omogućava nesmetan početak grejne sezone i pre njenog zvaničnog početka.
Po rečima direktora JKP "Suboticagas" Grge Horvackog investicione aktivnosti za ovu godinu su relativno uspešno završene. Priključen je industrijski potrošać na Bikovačkom putu, započela je izgradnja magistralnog voda na Senćanskom putu koji će snabdevati turističku zonu na Paliću. Takođe, izgrađeno je oko 90 priključaka za individualnu stambenu zonu, a u toku je realizacija priključenja na gasnu mrežu Osnovne škole "Matko Vuković" u Subotici.

 

...opširn ije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Počeli radovi na izgradnji Ulice 15. avgusta

 

 

 

 

 

Subotica, 2. oktobra - Gradonačelnik Subotice Modest Dulić sa saradnicima i zamenik direktora Direkcije za izgradnju grada Petar Balažević, obišli su početak radova na izgradnji Ulice 15. avgusta u MZ "Peščara i "Kelebija".

Biće izgrađeno ukupno 710 metara, širine kolovoza od 4 metra, a vrednost investicije je 8.100.000 dinara.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Asfaltiranje ulica u Bajmoku

 

 

Subotica, 27. septembra - Novi asfalt u ulicama Baje Pivljanina i Tri istarske žrtve u Bajmoku.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Modest Dulić, pomoćnica gradonačelnika za rad sa mesnim zajednicama Olivija Urban, član Gradskog veća zadužen za sport Nemanja Simović i zamenik direktora Direkcije za izgradnju grada Petar Balažević obišli su danas početak radova na prevlačenju novog sloja asfalta u ulici Baje Pivljanina u Bajmoku. Ukupna dužina ove i ulice Tri istarske žrtve, iznosi 1300 metara, a izvođač radova je konzorcijum "Vojput" i "Komgrad". Vrednost investicije je 3.900.000 dinara, što je deo paketa od 115 miliona dinara koliko je planirano da se izdvoji iz gradskog budžeta za projekat sanacije i izgradnje saobraćajnica. Paralelno sa radovima na ove dve ulice vrši se i sanacija udarnih pukotina na putevima i obeležavanje pešačkih prelaza.

 

...opširnije VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Počelo asfaltiranje ulice Ferenci Ibolje

 

 

Subotica, 23. septembra - U okviru programa sanacije i izgradnje 13 ulica i 3 raskrsnice planirano do kraja ovogodišnje sezone, započeli su zemljani radovi nakon kojih sledi asfaltiranje ulice Ferenci Ibolje.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Modest Dulić i direktorka Direkcije za izgradnju Snežana Pejčić obišli su danas radove na izgradnji ulice Ferenci Ibolje u MZ "Mali Radanovac", koja je pored MZ "Peščara, obuhvaćena planom da se u cilju ravnomernog unapređenja života realizuje program sanacije i izgradnje 13 ulica i 3 raskrsnice do sredine novembra. Iz gradskog budžeta je u tu svrhu izdvojeno 130 miliona dinara, a javnom nabavkom posao je dobio konzorcijum kompanija Vojput i Komgrad koji su ponudili cenu od 115 miliona dinara.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

20.09.2013.

 

 

Poskupljuje odvoženja i deponovanja smeća

 

 

Josip Kovač Striko: Nove cene će obezbediti "pokrivanje" osnovnih troškova preduzeća. Godina će završiti pozitivnim saldom.

 

 

 

 

 

Od 1. oktobra JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica izvršene usluge će obračunavati po novim cenama uvećanim za 5,5%.
Odnošenje i deponovanje u individualnom stanovanju iznosiće 4,34 dinara po kvm, u stambenim zgradama 5,24, a iz poslovnih prostora 11,90 dinara. Odnošenje i deponovanje otpada u naseljenim mestima gde stanovništvo odlaže čvrsti otpad u plastičnim tipskim vrećama nova cena će iznositi 86,63 dinara.
Mesečno povećanje prihoda ostvareno povećanjem cena usluga iznosiće 1.102,189 dinara, a ovaj prihod će biti usmeren na pokriće troškova nabavke goriva i maziva čije je učešće u ceni 21,5%. Deo prihoda će biti usmeren i na održavanje specijalnih vozila za odvoženje smeća. Kada je reč o stanju voznog parka i mehanizacije direktor JKP„Čistoća i zelenilo“ Josip Kovač Striko kaže da bi grad kao osnivač trebao učestvovati u nabavci tri nova vozila za odvoženje smeća, a ovim bi bile izbačene iz upotrebe žute tipske vreće. U narednoj godini biće neophodno nabaviti 2 cisterne za pranje ulica, bar 4 specijalizovana vozila tzv. podizača za odvoženje smeća iz kontejnera.
Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Josip Kovač Striko kaže da su sanirani gubitci koje je ovo javno-komunalno preduzeće imalo u prethodnom periodu. Sanaciju gubitaka je započelo prethodno rukovodstvo, a zahvaljujući racionalizaciji troškova i visokom procentu naplate od oko 90%, Čistoća sada beleži dobit od oko 16 miliona dinara.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Priključak na vodovod i kanalizaciju na rate

 

 

 

 

Odlukom v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica od 03.09.2013. godine, naknadu za priključenje poslovnih i stambenih objekata na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu građani od sada mogu da plate u 12 mesečnih rata. Nakon uplate prve rate, JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica otpočeće radove oko priključenja na mrežu, a preostali iznos građani će izmiriti u 11 mesečnih rata.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Počinju sa radom blagajne ovog Vodovoda u Bajmoku i Čantaviru

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obaveštava potrošače da od 2. septembra 2013. godine počinju sa radom blagajne ovog preduzeća u MZ „Bajmok“ i MZ „Čantavir“. Radno vreme blagajni je radnim danima (ponedeljak-petak) od 08,00 do 12,00 časova.
Blagajna u MZ Bajmok se nalazi u kancelariji Mesne zajednice, a blagajna u MZ Čantavir u Ulici Petefi brigade 2.

 

_______________________________________________________________________________

 

13.08.2013.

 

Od septembra skuplji gas

 

 

 

 

Srbijagas će od 1. septembra javnim snabedvačima isporučivati gas po ceni od 39,12 dinara po kubnom metru, što je za 6,4 odsto više od dosadašnje cene.

Upravni odbor JKP "Suboticagas" je na svojoj sednici održanoj 9. avgusta izvršio korekciju cena po svojoj metodologiji i nova cena za kategoriju domaćinstva iznosi 46,94 dinara po kubnom metru isporučenog gasa. Predlog nove cene, koja je u odnosu na prethodnu povećana za oko 5% treba da odobri Agencija za energetiku. Agencija je procenila da će do sredine avgusta završiti ocenu odluka o cenama koje su utvrdili javni snabdevači gasa.

Po novim tržišnim uslovima poslovanja u narednom periodu "klizanje" kursnih razlika dinara bi moglo dovesti u nepovoljnu poziciju sve lokalne distributere gasa, gde će Suboticagas preko udruženja distributera Vojvodine i Srbije od Ministarstva energetike zatražiti da se ovaj segment zadrži pod kontrolom.

U Suboticagasu u narednom kratkoročnom periodu ne očekuju drastičnija kolebanja cena energenata.
- Biće povremenih korekcija u zavisnosti od kretanja kursne razlike u odnosu dolara prema dinaru, a što se tiče tehničkih parametara, tu ne očekujemo nikakve promene. Naprotiv, očekujemo stabilno i korektno snabdevanje, kaže direktor JKP "Suboticagas" Grgo Horvacki.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Sanacija nadstrešnica na autobuskim stajalištima

 

 

Radovi na sanaciji nadstrešnica na autobuskim stajalištima po ugovoru između Direkcije za izgradnju grada Subotice i „ Petrol-Mont „ doo iz Novog Sada u vrednosti od 3.084.000 počinju 29.jula na prvim lokacijama autobuskog stajališta kod Nove opštine ( strana ka Paliću ) i autobuskog stajališta kod Tehničke škole ( strana ka naselju Aleksandrovo ). U narednim danima radovi se nastavljaju na autobuskim stajalištima kod Bolnice ( obe strane ), kod bivše fabrike Partizan ( obe strane ), kod stajališta „Sadecki“ ( pravac ka Kelebiji i ka centru ), te kod škole "Majšanski put" ( strana ka Makovoj sedmici i ka centru ) po rasporedu izvođača. Radovi će trajati 5 do 6 radnih dana.


 

 

Postavljanje informativnih displeja

 

 

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji javne rasvete – postavljanje informativnih displeja na autobuskim stajalištima – po ugovoru između Direkcije za izgradnju grada Subotice i „ Luks elektro „ doo iz Uba i „ Enel „ doo iz Valjeva u vrednosti od 5.379.000,00 dinara počinju 29.jula na prvoj lokaciji u ulici Đure Đakovića u Subotici na tri pozicije: kod bioskopa Jadran prema Korzou, kod Parka Rajhla Ferenca i kod Higijenskog zavoda . Preostali elektronski informativni displeji od ukupno 27, postavljaju se na 19 lokacija, kod Lifke, Palić centar, kod „Slavice“, Bajnatska ulica, kod „Zorke“, nova Opština, kod Bolnice, Higijenski zavod, Kerska crkva, Mlečna pijaca, Masloš, kod „Prozivke“, kod SUT-a, Tehnička škola, Veliki Radanovac, Palić ZOO vrt i kod Pošte 1. Planirano je 60 radnih dana za okončanje radova, ali se završetak očekuje do kraja avgusta.

 

_____________________________________________________________________________

 

Obaveštenje

 

 

 

 

Obaveštavamo građane- korisnike naših usluga u Đurđinu da će se u sredu i četvrtak dana 31.07. i 01.08.2013. vršiti radovi na elektro opremi vodozahvata
naselja, u vremenskom intervalu od 08.00 h do 15.00 h.
Za vreme ovih radova mogući su kratkotrajni prekidi u vodosnabdevanju, pojava zamućenja vode i pada pritiska u mreži.


 

 

Értesítés


 

 

 

 

Ezúton értesítjük a györgyéni lakosokat/fogyasztókat, hogy szerdán és csütörtökön azaz 07.31-én és 08.01-én 8 és 15 óra között a helyi víznyerő villamos berendezésén munkálatokat fogunk végezni.
Emiatt ebben az időintervallumban kisebb szünetek adódhatnak a vízellátásban, zavarosság válhat az ivóvíz illetve csökkenhet a nyomás a vízvezeték hálózatban.

Megértésüket köszönjük,

 

_____________________________________________________________________________

 

 

OBAVEŠTENJE

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, obaveštava građane da će s obzirom na visoke temperature vazduha,
preko postavljenih slavina na protivpožarnim hidrantima, obezbediti građanima neophodne količine pijaće vode,
u onim delovima grada gde je slabije razvijena distributivna vodovodna mreža.
Slavine su postavljene na sledećim lokacijama: MZ Graničar u ulici Isidore Sekulić i Ane Frank
MZ Radanovac u Peščarinoj ulici 2 slavine i u ulici Venac Bratstva Jedinstva 2 slavine
MZ Palić u Zelengorskoj, Creskoj i u ulici Jožefa Atile.


 

 

ÉRTESÍTÉS

 

 

 

 

A szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy tekintettel
a magas hőmérsékletre, kánikulára a tűzcsapok igénybevételével bizosítja a szükséges ivóvíz mennyiséget a
város azon területein, ahol nincs, vagy részleges a hálózati vizszolgáltatás, mégpedit a következő pontokon:
- makkhetesi helyiközösségben - Izidor Sekulić és Anne Frank utcában,
- radanováci helyiközösségben - Peščarina és Testvériség Egység Koszorúja utcákban, valamint a
- palicsi helyiközösség területén - Zelengor, Cres és a József Attila utcákban.

 

_______________________________________________________________________________

 

Počela sanacija Sterijine ulice

 

 

Subotica, 28. juna - U okviru aktuelnog javnog poziva za 130 miliona dinara namenjenih sanaciji i izgradnji 16 novih ulica , danas je započela sanacija asfalta u Sterijinoj ulici.

 

 

 

 

Vrednost investicije iznosi 1,3 miliona dinara, a izvođač radova je kompanija "Vojput".
Pored sanacije Sterijine ulice u dužini od 270 metara, završena je sanacija 400 metara Bajnatske, 540 metara ulice Braće Radić i Niška ulica.
U toku je javni poziv za izgradnju 14 ulica i 3 raskrsnice, vredan 130 miliona dinara. Otvaranje ponuda je 12.jula, a ako sve bude išlo po planu radovi bi mogli početi 1. avgusta.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Nova adresa za reklamacije

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica otvorilo je novu e-mail adresu za sve vrste reklamacija potrošača. Nova adresa je: reklamacije@vodovodsu.rs.

 

 

 

 

Takođe, aktivna je i i besplatna telefonska linija, koja je potrošačima dostupna radnim danom od 07 do 15 sati. Broj besplatne telefonske linije je 0800-000-024, a dostupan je za područje fiksne telefonije sa pozivnim brojem 024. Putem ove besplatne telefonske linije, potrošači mogu dobiti informacije vezane za stanje na računu potrošača, cene usluga, uslove priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i ostale informacije iz delatnosti preduzeća.
Radnim danom posle 15h, kao i subotom i nedeljom, potrošači mogu prijaviti kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na telefon 557-711.

 

_______________________________________________________________________________

 

BESPLATNA KONTAKT LINIJA ZA POTROŠAČE


 

 

 

 

U cilju unapređenja kvaliteta pružanja svojih usluga, JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica je obezbedilo besplatnu telefonsku liniju za potrošače, koja je dostupna od 10. juna 2013. godine, svakim radnim danom od 07 do 15 h.

Broj besplatne telefonske linije je 0800-000-024, a dostupna je za područje fiksne telefonije sa pozivnim brojem 024.

Putem besplatne telefonske linije, potrošači mogu dobiti informacije vezane za :

· stanje na računu potrošača,
· cene usluga JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica,
· uslove priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
· kao i ostale informacije iz delatnosti preduzeća.

Radnim danom posle 15h, kao i subotom i nedeljom, potrošači mogu prijaviti kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na telefon 557-711.

 

___________________________________________________________________________

 

Zadovoljni žitelji Čordaškog puta

 

 

Subotica, 10. maja - Rukovodstvo Mesne zajednice i Grupa za razvoj MZ Željezničko naselje oglasili su se saopštenjem u kom izražavaju zadovoljstvo i zahvalnost nadležnima čijim je angažovanjem nakon više decenija čekanja konačno asfaltiran Čordaški put.

 

 

 

 

"Zahvaljujemo se gradu Subotica, JP Direkciji za izgradnju i Kompaniji "Voj-put" što su mimo običaja današnjice, održali reč i baš u Danu Evrope, završili asfaltiranje jedne od ključnih saobraćajnica za MZ Željezničko naselje i susedne MZ, Čordaški put. Na taj način, pored završetka izgradnje kolovoza Partizanskih baza, ovoj i susednim MZ otvorene su perspektive
urbanog, infrastrukturnog i ekonomskog razvoja. Ovaj deo Željezničkog naselja uspeo je na ovaj način da se izvuče iz blata,
prašine i usled iole većih ili dugotrajnijih padavina - neprohodnosti, kao jedan od još uvek mnogih infrastrukturno zaostalih delova ove MZ koja je najbliža razvijenom centru grada. Ova velika investicija u iznosu od 19 miliona dinara kojom je asfaltirano oko 1300 metara puta širine od 4 metra, mora biti zaštićena u perspektivi od propadanja i devastacije. Nadamo se da će standardna debljina asfaltnog sloja biti zaštićena od strane inspekcijskih organa i komunalne policije Grada
od niza teretnih teških kamiona koji u jednom pravcu divlje deponuju građevinski otpad, a u povratnom smeru transportuju pesak beosmučnom eksploatacijom njegovih izdani sa severnog dela grada" navedeno je u saopštenju rukovodstva MZ "Željezničko naselje".

 

_______________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“

 

 

 

 

Obaveštavamo građane Subotice, Palića i Velikog Radanovca da će zbog zakonom obavezujuće godišnje revizije transformatorske stanice na centralnom Vodozahvatu 1 u Subotici, isti biti van funkcije u subotu 27.04.2013. godine od 08,00 do 13,00 sati, što će za posledicu imati značajno smanjenje pritiska u celom gradu, uključujući i naselja Palić i Veliki Radanovac.

Normalno vodosnabdevanje će biti uspostavljeno do 14,00 sati.

Nakon normalizacije vodosnabdevanja očekuje se zamućenje vode u cevovodima.

Zahvaljujemo na razumevanju potrošača.

v.d. direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Tot Godo Valerija

 

_______________________________________________________________________________

 

Plansko održavanje vodozahvatnih objekata u Maloj Bosni i Starom Žedniku

 

 

 

 

Iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica obaveštavaju korisnike usluga u Maloj Bosni i Starom Žedniku, da će se u utorak, 12. marta, u okviru redovnog održavanja sistema, vršiti radovi na planskom održavanju vodozahvatnih objekata u oba naselja, te će iz tog razloga doći do prekida u vodosnabdevanju, u periodu od 9 do 12 sati.
Sezonsko ispiranje vodovodne mreže u naselju Mala Bosna vršiće se u sredu 13.03. u periodu od 8,30 do 14,30 h, a ispiranje vodovodne mreže u naselju Stari Žednik vršiće se od srede 13.03. zaključno sa petkom 15.03. svakodnevno u periodu od 8,30 h do 14,30 h.
Za vreme radova doći će do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži i moguće pojave zamućenja vode.
JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica zahvaljuje potrošačima na razumevanju.

 

_______________________________________________________________________________

 

Plan poslovanja JKP "Suboticagas" za 2013. godinu

 

 

 

 

JKP "Suboticagas" programom poslovanja za 2013. godinu planira da isporuči 25 miliona kubnih metara gasa što je u skladu dosadašnjeg stabilnog nivoa potrošnje koji zadovoljava potrebe od oko 8,5 hiljada registrovanih potrošača. Na investicionom planu ovo preduzeće će izaći u susret svim potencijalnim investitorima i sopstvenim sredstvima izgraditi merno regulacione setove i priključke. U toku je konkretizacija gasifikacije sušare poljoprivrednih proizvoda.
I tokom ove godine "Suboticagas" nastavlja sa akcijom povoljnih uslova za nova priključenja na gasnu mrežu. Na poslovanje ovog javno komunalnog preduzeća počinje da utiče nova zakonska regulativa, koja otvara tržište gasa, te će se nadalje u skladu sa Zakonom o energetici, JKP "Subotička toplana" gasom snabdevati preko "Suboticagasa", umesto od dosadašnjeg distibutera "Srbijagasa". Takođe, u skladu sa predlogom Ministarstva energetike, tokom naredne grejne sezone kategorija energetski zaštićenih kupaca će moći da računa sa delom besplatnih kubnih metara gasa. Direktor JKP "Suboticagas" Grgo Horvacki veruje da će se ovo preduzeće uspešno prilagoditi novim uslovima poslovanja, a dosadašnje je već nagrađeno poveljom "Kapetan Miša Anastasijević", kojom je u kategoriji javnih preduzeća JKP "Suboticagas" proglašeno za najuspešnije u 2012. godini.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Nove cene grejanja

 

 

Gradsko veće je na sednici održanoj 1. februara 2013. godine, dalo saglasnost na predlog Upravnog odbora JKP „Subotička toplana“ na korekciju cena za isporučenu toplotnu energiju sa primenom od 1. februara 2013. godine.

Cene su formirane na osnovu Uredbe o načinu određivanja najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije, te je usvojeno povećanje cena za stambene potrošače i poslovne potrošače /vanprivredu/. Fiksni deo cena uvećava se za 5,5 % u skladu sa projektovanom inflacijom, a varijabilni deo za 12 % zbog povećanja cene gasa, što, u proseku, čini povećanje cena od 9.72 %. Cena za poslovne potrošače ostaje nepromenjena.

Tokom 2012. godine nisu povećavane cene za isporučenu toplotnu energiju.


Cene za isporučenu toplotnu energiju:

FIKSNI DEO

- Stambeni potrošači 27,32 din/m2
- Poslovni potrošači 352,19 din/kW
- Poslovni potrošači-vanprivreda 305,99 din/kW

Period plaćanja: 12 meseci


VARIJABILNI DEO

- Stambeni potrošači 4,79 din/ kWh
- Poslovni potrošači 7,28 din /kWh
- Poslovni potrošači-vanprivreda 6,71 din/ kWh

Period plaćanja: za vreme isporuke toplotne energije

 

_______________________________________________________________________________

 

Planovi Direkcije za izgradnju grada u 2013. godini

 

 

 

 

 

Tokom protekle 2012. godine u Subotici je realizovano više infrastrukturnih projekata, među kojima su i oni na čiju se realizaciju čekalo čak i više decenija. Završen je projekat asfaltiranja i revitalizacije 24 ulice, započela je izgradnja kolovoza u ulici Jovana Mikića, što predstavlja rešenje dugogodišnjeg problema žitelja okoline tzv Čordaškog puta. Sredstvima gradskog budžeta izgrađen je i parking kod Kerskog groblja.
Na delu novoizgrađenog kružnog toka u ulici Ivana Antunovića rekonstruisan je deo vodovodne i kanalizacione mreže i obnovljen deo ove ulice. Izvršena je rekonstrukcija Izvorske ulice, asfaltirani pristupni putevi u MZ „Centar III“, u bloku između Šenoine i ulice Ivana Gorana Kovačića. U okviru rekonstrukcije parka u Dudovoj šumi je izgrađena trim staza. Tokom protekle godine završeno je snimanje oko 400 km puteva, a planirana izrada trodimenzionalnog katastra će biti okončana ove godine, što će obuhvatiti uže gradsko jezgro, dok je za narednu godinu planiran završetak obrade ukupne gradske površine.
Takođe, planirana je rekonstrukcija Zelene fontane, Majšanskog mosta, uređenje fasada u centru grada, između ostalog i na zgradi Muzičke škole. Takođe, planirana je rekonstrukcija Doma kulture u Tavankutu i izgradnja novih sportskih terena i dečijih igrališta. U toku je izrada planskog dokumenta za izgradnju saobraćajnice od istočne petlje, do javnih skladišta, nakon čega će se pristupiti eksproprijaciji zemljiša i izgradnji, što je jedan od važnijih preduslova za rasterećenje saobraćaja u užem centru grada.

Ovogodišnji budžet iznosi oko 1,3 milijarde dinara, od čega je za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje opredeljeno 370 miliona dinara.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Tibor Fazekaš: Bezbedni i pouzdani i u 2013. godini / VIDEO

 

 

 

 

 

Subotica, 27. decembra - I pored činjenice da je 2012. godina bila izuzetno teška, ipak je uz saradnju sa lokalnom samoupravom učinjeno nekoliko značajnih koraka kojima se poboljšavaju uslovi poslovanja JP "Subotica-trans" i omogućava implementacija Saobraćajne studije. U narednoj godini pred Subotica- transom će se naći slične poteškoće koje su pratile i godinu na izmaku, gde je na prvom mestu porast cena goriva. Po rečima direktora JP "Subotica-trans" mr Tibora Fazekaša, ovo preduzeće će se truditi da i u takvim "skučenim" uslovima poslovanja građani ne osete poteškoće preduzeća.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Izmuljivanje atmosferskih kanala / VIDEO

 

 

 

 

 

Na osnovu Konkursa Grada Subotica za sufinansiranje projekata za poboljšanje uslova stanja i kvaliteta životne sredine u Mesnim zajednicama, MZ "Željezničko naselje" je konkurisala sa Projektom: "Izmuljivanje atmosferskih kanala na području Sportskog centra Libalegelele".Na osnovu potpisanog ugovora Grad je obezbedio 100.000 dinara, a MZ je za realizaciju ovog projekta obezbedila 30.144 dinara iz sopstvenih sredstava.
Projekat obuhvata: Čišćenje, proširivanje, produbljivanje i deponovanje mulja iz atmosferskih kanala koji okružuju SRC Libalegele u ukupnoj dužini od oko 800 metara, u ulicama Kruševačka, Milutina Uskokovića i Jovana Mikića - Čordaški put.
Izvođača radova je firmu Terax iz Subotice.

MZ "Željezničko naselje" ima najniži stepen izgrađenosti i priključenosti domaćinstava na javnu kanalizacionu mrežu od svih gradskih MZ. Prostor na kojem se realizuje projekat predstavlja najnižu tačku i on je najugroženiji u slučaju velikih i dugotrajnih padavina i naglog topljenja snega, što izaziva plavljenje i neprohodnost ulica, dvorišta i podrumskih prostorija.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

OBAVEŠTENJE JAVNOSTI I KORISNICIMA USLUGA
O PROBLEMATICI KVALITETA VODE
U MZ „ALEKSANDROVO“

 

 

 

 


U poslednja dva dana učestala je pojava reklamacija i žalbi na trenutni kvalitet vode za piće u MZ „Aleksandrovo“. Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode za piće JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica vršila je pored redovnih i vanrednu analizu vode na više kontrolnih tačaka u ovom naselju. Ove analize su pokazale da nema promena u odnosu na uobičajeno stanje kvaliteta u ovom delu grada. To potvrđuju i kontrolne analize nadležne državne laboratorije Zavoda za javno zdravlje Subotica.

Uzrok ove pojave nastaje zbog specifičnosti snabdevanja vodom grada sa dva centralna gradska kompleksa, sa Vodozahvata I prerađenom, a sa Vodozahvata II neprerađenom vodom. To dovodi do mešanja prerađene i neprerađene vode, što utiče na organoleptičke osobine vode, tj. pojavu njenog zamućenja usled podizanja taloga sa cevovoda, kao i njenog mirisa i ukusa. Ova pojava je i posledica većih oscilacija u potrošnji vode koja je karakteristična za letnji period.

Ovo se sporadično pojavljuje i u drugim delovima grada, ali zbog specifičnog
položaja Aleksandrova, starosti vodovodne mreže i njene konfiguracije u pogledu slepih krakova i uskih grla potrošnje, to takođe utiče na stanje kvaliteta vode.

Obaveštavamo građane u MZ Aleksandrovo da se trenutno radi na parcijalnom ispiranju vodovodne mreže u ovom naselju, a od ponedeljka, 17.09.2012. godine vršiće se kompletno ispiranje vodovodne mreže mesne zajednice sa usmerenim ispiranjem da bi odstranili talog iz sistema vodosnabdevanja. Očekivani period ovih intervencija je 3 do 4 dana.

Tokom ovih intervencija, moguće je blago pokretanje taloga i eventualna pojava neugodnog mirisa vode, zbog čega tražimo razumevanje naših potrošača. Po okončanju ovih radnji biće omogućeno snabdevanje ove mesne zajednice isključivo PRERAĐENOM VODOM sa Vodozahvata I, što bi trebalo dugoročno da reši problem sa kvalitetom vode u ovom delu grada.

Subotica, 14.09.2012. Direktor JKP:

Snežana Pejčić, dipl.inž.građ.

 

_______________________________________________________________________________

 

Kvalitetnije vodosnabdevanje u Starom Žedniku

 

 

27. jul - U Starom Žedniku pri kraju je izgradnja novog bunara koji će stanovnicima ovog naselja obezbediti bolji kvalitet vodosnabdevanja.

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Modest Dulić, član Gradskog veća zadužen za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine dr Atila Čengeri i direktorka Javnog komunalnog preduzeća JKP „Vododvod i kanalizacija“ Snežana Pejčić, obišli su radove na izgradnji i opremanju novog bunara u Starom Žedniku. Kapacitet bunara koji je do sada snabdevao stanovnike ovog prigradskog naselja, iznosi devet litara u sekundi, što je na granici zadovoljenja potreba stanovništva. Bunar je star preko dve decenije i atrofirao je 75%.
Novi bunar je bušen na dubini od 165 metara, sa korisnim filterskim slojem od 40 metara, kapaciteta od 90 litara u sekundi. Po završetku opremanja bunara, sledi ugradnja eksploatacione pumpu čija je potisna moć 15 litara u sekundi.
Ukupna vrednost investicije je 13 miliona dinara, od čega je Grad obezbedio 10 miliona, a tri miliona JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Izvođači radova su „Vikuv” iz Mađarske i „Geoakva” iz Beograda.

 

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Revizija transformatorske stanice

 

 

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica će vršiti zakonski obavezujuću godišnju reviziju transformatorske stanice na centralnom kompleksu vodosnabdevanja Vodozahvat–I u subotu 2. juna u periodu od 9 do 13 časova, što će za posledicu imati značajno umanjenje pritiska u celom gradu, uključujući i naselja Palić i Radanovac. Normalno vodosnabdevanje će biti uspostavljeno do 14 časova.

 

_______________________________________________________________________________

 

Nastavak rehabilitacije sistema daljinskog grejanja

 

 

 

 

 

Subotica, 3. maja - „Subotička toplana” jedna je od 18 toplana u Srbiji koje su dobile zajam pod povoljnim uslovima za četvrtu fazu rehabilitacije sistema daljinskog grejanja, za koju su vlade Srbije i Nemačke, i Nemačka razvojna banka - KfW, obezbedili 56,25 miliona evra. „Subotičkoj toplani” odobreno je 6,8 miliona evra, a dobijena je i donacija nemačke Vlade za konsultantske usluge u iznosu od 482.000 evra. Ugovor o korišćenju zajma potpisan je u ponedeljak, 30. aprila u Beogradu, između predstavnika Vlade Srbije, lokalnih samouprava i direktora toplana. ...dalje

 

izvor:Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Produžena linija broj 16

 

 

 

 

Subotica, 2. maja - Posle otvaranja magistralne saobraćajnice koja preko ulica Partizanskih baza i 51. divizije povezuje Majšanski i Segedinski put i koja je olakšala život za preko 30.000 stanovnika mesnih zajednica „Makova sedmica”, „Željezničko naselje”, „Mali Radanovac” i „Kertvaroš” stekli su se uslovi za produženje autobuske linije broj 16, koja saobraća na relaciji Teslino naselje – Aleksandrovo. Linija je danas, od 14 časova, produžena za dva stajališta. Bazično stajalište autobusa neće biti promenjeno i ono će se i dalje nalaziti na Teslinoj pijaci, a putnici će moći da ulaze u autobus i na novootvorenim stajalištima koja se nalaze u pravcu kružnog toka u ulici Partizanskih baza. ...dalje

 

izvor:Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Bez naplate parkinga za vreme praznika

 

 

 

JKP „Parking“ obaveštava građane da 1. i 2.maja (utorak i sreda)2012. godine neće naplaćivati parkiranje u gradu i na Paliću. Prvi dan kada će se početi sa redovnom naplatom parkinga je četvrtak 3.maj 2012.godine.

 

_______________________________________________________________________________

 

Kanalizaciona mreža u ulici Luke Mardešića

 

 

 

 

U delu ulice Luke Mardešića, od Creske do Partizanske ulice, započela je izgradnja kanalizaciona mreža u dužini od 160 metara, prečnika 250 mm od PVC materijala, što rešava višegodišnje probleme za 15 domaćinstava i oko 50 građana iz ove ulice. Ti problemi nisu samo komunalne prirode u smislu obezbeđenja javnog sistema kanalisanja otpadnih i atmosferskih voda, nego su i ekološke i zdravstvene prirode, a problemi eskaliraju u vreme većih, ili dugotrajnih padavina zbog visokog nivoa podzemnih voda i zasićenosti septičkih jama.
Vrednost ove investicije je oko 1.000.000 dinara i ona se finansira sopstvenim sredstvima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, koja su obezbeđena štedljivim i racionalnim poslovanjem.
Izvođač radova je konzorcijum „Javornik – Ingrad – Tehnograd“ iz Subotice.

Tokom proteklih godina započeli smo sa izgradnjom potisnog voda za odvođenje otpadnih voda Palić – Subotica, koji treba tokom 2012. godine da se nastavi. Naime, Prečistač otpadnih voda Palića je imao samo biološku liniju prečišćavanja i njegova, inače skromna tehnologija je prevaziđena i ne obezbeđuje kvalitetno prečišćavanje otpadnih voda. Kako se ovako nedovoljne prečišćene vode nebi direktno ulivale u jezero, radi njegove zaštite pristupili smo ovom poduhvatu, jer danas novi Prečistač ima dovoljne kapacitete da tu vodu prihvati i prečišćenu vrati u jezero.

 

_______________________________________________________________________________

 

Započela izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Antona Aškerca

 

 

 

 

U sklopu sekundarnih investicija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica sopstvenim sredstvima je započelo izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Antona Aškerca u delu od Šantićeve prema Kireškom putu u dužini od 150 m za oko 15 domaćinstava. Vrednost investicije za vodovodnu mrežu je oko 2 miliona dinara, a za kanalizaciju je oko 1,5 miliona dinara.
Izvođač radova za vodovod je DOO „Potiski vodovodi“ Horgoš, a za kanalizaciju je konzorcijum „Javornik – Ingrad – Tehnograd“ Subotica.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Radovi na izgradnji grupnog priključka na vodovodnu mrežu

 

 

 

 

 

Subotica, 18. aprila - U toku su radovi na izgradnji grupng priključka za deset domaćinstava na vodovodnu mrežu u ulici Janoša Aranjija. Dužina voda je 130 m. Radove su danas obišli zamenik direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Petar Balažević i predsednik Saveta Mesne zajednice „Zorka“ Robert Santo. Ukupna vrednost investicije iznosi 300.000 dinara, a finansirana je sredstvima JKP "Vodovod i kanalizacija".

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Škola "Majšanski put" zasađuje 80 sadnica

 

 

 

 

Subotica 18. aprila - U okviru akcije ozelenjavanje 29 školskih dvorišta, danas je započela sadnja ukupno 80 sadnica u dvorištu OŠ "Majšanski put".

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Fabrika vode u Bačkim Vinogradima

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila Čengeri i direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija” Snežana Pejčić, obišli su danas radove na postavljanju pilot postrojenja za preradu sirove vode prirodno kontaminirane velikom količinom arsena, gvožđa i amonijaka na vodozahvatu Bački Vinogradi.
U novembru 2010. godine započelo se sa pilot projektom za preradu sirove vode u pijaću vodu, tzv. Adart tehnologijom koja prerađuje sirovu vodu na biološki način, bez upotrebe hemikalija, rekla je Snežana Pejčić
- Reč je o uklanjanju arsena, čija je koncentracija čak 20 puta veća od dozvoljene, gvožđa i amonijaka u postupku adsorpcije na specijalnim regenerativnim filterskim ispunama, istakla je Snežana Pejčić.
Prema njenim rečima, ovim tretmanom sirove vode kao nus proizvod javlja se otpadni mulj koji u sebi sadrži gvožđe, a arsen ostaje vezan za filtersku ispunu i postaje inertan, što znači da se može odlagati slobodno, bez posledica na deponiju.
- S obzirom na to da granulat ispune sadrži gvožđe, sa našim stručnim timom ispitujemo mogućnost primene u tretmanu prečišćavanja otpadnih voda, odnosno ispitujemo mogućnosti da posluži za vezivanje fosfora, čime bi se automatski smanjila količina azota u otpadnoj vodi i što bi nam donelo značajne uštede u radu UPOV-a, kazala je Snežana Pejčić.
Ona je podvukla da je posle godinu dana rada dokazana visoka efikasnost ove tehnologije, i najavila da će se JKP „Vodovod i kanalizacija“ u narednom periodu pozabaviti i njenim finansijskim efektima u čemu će im, kako je rekla, kao i kod pilot projekta za preradu sirove vode po Adart tehnologiji, opet pomoći prijatelji iz „Vitens“ vodovoda, najvećeg vodovoda u Holandiji.
Sanitarna inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine u više od deset naseljenih mesta u Vojvodini bila je primorana da zatvori vodovode, odnosno zabrani korišćenje vode za piće upravo zbog povećane koncentracije arsena, gvožđa, i amonijaka, rekao je Atila Čengeri. Uz isticanje da je izgradnja ove fabrike vode dobar primer brige o stanovništvu od strane lokalne samouprave, on je rekao da će fabrika vode u Bačkim Vinogradima prerađenu, kvalitetnu vodu sa ovog lokaliteta obezbediti i za stanovništvo Mesnih zajednica Hajdukovo i Šupljak. Gradonačelnik Vučinić je naglasio da će u naredne četiri godine apsolutni prioritet lokalne samouprave biti razvoj infrastrukture u cilju obezbeđivanja boljih uslova za život svih onih građana koji su bili lišeni nekih osnovnih infrastrukturnih potreba.
- Ceo koncept onoga što se planira i naredne četiri godine upravo je vezan za oblast koju pokriva ‘Vodovod i kanalizacija’, počev od razvoja kolektorske mreže, fabrike vode II u gradu i povezivanja Ljutova i Tavankuta sa vodovodnom mrežom, rekao je Vučinić, i dodao da se takođe, planira i izgradnja prečistača u Novom Žedniku, za oba Žednika, kao i u Bajmoku. On je ocenio da je reč o jednom velikom, sveobuhvatnom zahvatu koji će omogućiti da JKP „Vodovod i kanalizacija“ i grad Subotica dobiju mnogo više korisnika i ljudi koji će biti zadovoljni infrastrukturom u oblasti vodovoda i kanalizacije.
- Mislim da je to veoma važno zbog svega što želimo da postanemo kao grad, i u ponudi prema investitorima, i u ponudi prema običnim ljudima koji bi trebalo da imaju veći komfor u svakodnevnom životu, smatra gradonačelnik Vučinić.

Do sredine maja meseca ove godine planirano je da se završe četiri faze projekta: montaža aeracione kule i cevovoda, formiranje filterskih ispuna, montaža konstrukcije zgrade i puštanje postrojenja u rad. Do kraja septembra planirano je okončanje sledećih faza: elektro – funkcijsko kompletiranje i povezivanje opreme, postavljanje sistema za automatsko upravljanje i kontrolu rada postrojenja, postavljanje opreme za liniju tretmana otpadnog mulja, ispitivanja kvaliteta prerađene vode i otpadnog mulja, nakon čega sledi izveštaj o rezultatima rada postrojenja. Do kraja 2012. godine planiran je probni rad i nakon toga predaja postrojenja na stalnu upotrebu, tokom koje će biti dostignuti planirani parametri. kapacitet prerađene vode 8 l/s (oko 500 m3/dan), prerađena voda mora da zadovoljava MDK arsena, amonijaka i gvožđa, zaokružen proces prerade sirove vode i tretmana otpadnog mulja.

Projekat je realizovan u okviru međunarodnog projekta „EUREKA“ pod pokroviteljstvom UNESKO–IHE Instituta za edukaciju o vodi. Holandski donatori i JKP „Vodovod i kanalizacija“ u projekat ulažu oko 370.000 evra, a projekat su pomogli i: Tehnički univerzitet u Holandiji DELFT, Humanitarna fondacija „Water is our World“ iz Holandije, „VITENS“ – najveći holandski vodovod, „Aqua Delft“ iz Holandije su isporučioci opreme, ROJAL HASKONING – vodeća konsultantska kuća iz Holandije.

izvor: subotica. rs
PR JKP"Vodovod i kanalizacija" Subotica

 

_______________________________________________________________________________

 

Izgrađen parking oko bazena na Prozivci

 

 

 

 

Subotica, 13. aprila - Predsednik Skupštine Grada Slavko Parać i direktor Direkcije za izgradnju grada Josip Kovač Striko obišli su danas novoizgrađeni parking-prostor oko zatvorenog gradskog bazena u MZ „Prozivka“. Za izgradnju parkinga iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 18,5 miliona dinara. Izvođač radova je kompanija „Vojput“. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Proširenje Metohijske ulice

 

 

 

 

Subotica, 12. aprila - Direktor Direkcije za izgradnju grada Josip Kovač Striko i pokrajinski poslanik Daniel Kovačić obišli su radove na proširenju Metohijske ulice, u MZ „Novo selo”. Proširenje i ojačanje Metohijske u dužini od 530 metara realizuje se u okviru programa izgradnje i revitalizacije 24 ulice u gradu i prigradskim naseljima za koji je iz gradskog budžeta obezbeđeno 118 miliona dinara. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Novi park u centru grada

 

 

 

 

Subotica, 12. aprila - U okviru projekta koji se odnosi na obnavljanje uništenih i ozelenjavanje neuređenih površina u gradu, između Franjevačke crkve i dečjeg igrališta na Trgu cara Jovana Nenada, formiran je manji park sa cvetnim lejama, novim sadnicama i klupama. Novu parkovsku površinu obišli su član Gradskog veća zadužena za komunalne deletnosti i zaštitu životne sredine mr Suzana Dulić, pokrajinski poslanik Robert Sato i rukovodilac Radne jedinice „Zelenilo” u JKP „Čistoća i zelenilo” Elizabeta Tumbas. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Ozelenjavanje školskih dvorišta

 

 

 

 

Subotica, 12. aprila - Član Gradskog veća zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, mr Suzana Dulić, i pokrajinski poslanik dr Atila Čengeri, obišli su danas OŠ „Petefi Šandor”, u Hajdukovu, gde je započet projekat ozelenjavanja i uređenja školskih dvorišta osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Subotice. Vrednost projekta je dva miliona dinara.
...dalje

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Asfaltiran deo ulice Bele Bartoka

 

 

 

 

Subotica, 11. aprila - Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila Čengeri i direktor Direkcije za izgradnju grada Josip Kovač Striko obišli su danas afaltirani deo ulice Bele Bartoka, u MZ „Mali Radanovac”, u dužini od 230 metara, kojim se posle 20 godina spajaju dva asfaltirana dela te ulice.
Širina ulice je četiri metra, vrednost investicije je oko 2.500.000 dinara, a izvođač radova je kompanija „Vojput”.
...dalje

izvor:Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Počelo prolećno ozelenjavanje Palića

 

 

 

 

Preduzeće Park Palić počelo je akciju prolećnog ozelenjavanja Palića. U prethodnih nedelju dana intenzivno se radilo na oplemenjavanju zelenih površina zasadima tuje i raznog cveća. Obnovljen je drvored lipa u ulici Novosadski put, zasađene su tuje pored objekta Master i cveće ispred Eko centra. Cilj ove akcije je da Palić postane destinacija sa puno zelenih površina i cvetnih aleja.

 

_______________________________________________________________________________

 

Rekonstrukcija dela ulice Antona Aškerca u MZ "Kertvaroš"

 

 

 

 

Subotica, 10. aprila - U okviru programa izgradnje 24 ulice u Subotici i prigradskim naseljima, za koji je iz budžeta grada obezbeđeno 118 miliona dinara, počeli su radovi na rekonstrukciji dela ulice Antona Aškerca, u Mesnoj zajednici „Kertvaroš”.
Direktor Direkcije za izgradnju grada Josip Kovač Striko rekao je da će se ulica proširiti i asfaltirati u dužini od 350 metara, a da je vrednost radova 3.200.000 dinara. ...dalje

izvor:Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Izgrađen parking kod Kerskog groblja

 

 

 

 

Subotica, 10. aprila - Direktori Direkcije za izgradnju grada i JKP „Pogrebno”, Josip Kovač Striko i Vesna Prćić, i pokrajinski poslanik Daniel Kovačić obišli su danas deo Kolubarske ulice u Mesnoj zajednici „Ker”, koja se u dužini od 120 metara oslanja na Kersko groblje, gde je nakon pomeranja ograde groblja, proširenja puta i asfaltiranja izgrađen i parking-prostor sa 17 parking mesta. ...dalje

izvor:Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Ozelenjen park u Mosorskoj ulici u MZ "Aleksandrovo"

 

 

 

Aleksandrovo, 10. aprila - Predsednik Skupštine Grada Slavko Parać i rukovodilac Radne jedinice „Zelenilo” u JKP „Čistoća i zelenilo” Elizabeta Tumbas obišli su danas park u Mosorskoj ulici, u Mesnoj zajednici „Aleksandrovo”, gde je u toku ozelenjavanje koje se realizuje u okviru projekta „Rekultivacija devestiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina u Subotici”. Reč je o površini od 1.000 kvadratnih metara, rekao je Slavko Parać, i dodao da je u MZ „Aleksandrovo” prethodnih godina urađeno mnogo, posebno na asfaltiranju ulica. ...dalje

izvor:Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Uređen park na bajmočkoj "Rati"

 

 

 

 

Bajmok, 3. aprila - U okviru projekta „Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina u Subotici“, kojim su obuhvaćene 32 lokacije u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama, danas je završeno uređenja parka u bajmočkom naselju „Rata“. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

_______________________________________________________________________________

 

 

Asfalt u Čikerijskoj ulici u Čantaviru

 

 

 

 

Čantavir, 3. aprila - Danas je počelo nanošenje prvog sloja asfalta u Čikerijskoj ulici, u Čantaviru. Završni radovi u ovoj ulici izvode se u okviru programa izgradnje 24 pozicije na teritoriji Subotice, za koji je iz gradskog budžeta obezbeđeno 118 miliona dinara,
...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Uređuje se park u Čantaviru

 

 

 

 

Čantavir, 2. aprila - Radove na uređenju parka na Trgu Petefi Šandora u Čantaviru, najveću od 32 lokacije u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama, koliko ih je obuhvaćeno projektom „Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina u Subotici”, danas su obišli predsednik Skupštine Grada Slavko Parać i rukovodilac Radne jedinice „Zelenilo“ u JKP „Čistoća i zelenilo“ Elizabeta Tumas. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Gradi se deo ulice Bele Bartoka

 

 

 

 

Subotica, 2. aprila - Predsednik Skupštine Grada Slavko Parać i direktor Direkcije za izgradnju grada Josip Kovač Striko obišli su početak radova na izgradnji dela ulice Bele Bartoka, u Mesnoj zajednici „Mali Radanovac“. Ulica će se asfaltirati u dužini od 230 metara, širina ulice je oko četiri metra, a vrednost radova oko 2,5 miliona dinara. Završetak radova, koje izvodi kompanija „Vojput“, očekuje se za desetak dana. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Počela izgradnja vodovoda u ulici Nikole Demonje

 

 

 

 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica je sopstvenim sredstvima započelo izgradnju 370 metara vodovodne mreže u ulici Nikole Demonje u MZ "Peščara". Vrednost radova je 400.000 dinara.

 

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Asfaltirana ulica Mikloša Švalba

 

 

 

 

 

U MZ "Željezničko naselje" asfaltirano je 160 metara ulice Mikloša Švalba, sredstvima gradskog budžeta u iznosu od 1.5 miliona dinara. Izvođač radova je kompanija Vojput. Ova ulica nema vitalni značaj za vezu sa Majšanskim mostom, ali je njeno asfaltiranje od velikog značaja za njene stanovnike, koji su do sada bili u sličnoj situaciji kao žitelji Čordaškog puta, za čiji se problem trenutno traži rešenje.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Počela izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici

 

 

Oko sto metara kanalizacione mreže za desetak domaćinstava u Dravskoj ulici nakon dugogodišnjeg očekivanja uskoro će biti u funkciji. Vrednost radova je 400.000 dinara a finansira ih sopstvenim sredstvima JKP "Vodovod i kanalizacija", što je nastavak akcije započete tokom jeseni.

 

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Asfaltiranje ulice Đeri Ferenca

 

 

 

 

Započelo je asfaltiranje 500 metara ulice Đeri Ferenca u MZ "Makova Sedmica". Vrednost radova je 3,8 miliona dinara, a izvođač radova kompanija Vojput..

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 


Izmenjena trasa linija: 1, 1a i 2

 

Od ponedeljka 19. marta zbog radova u Izvorskoj ulici došlo je do promene trase linija: 1, 1a i 2. Autobus na liniji 1 i 1a od ponedeljka, umesto Izvorskom ulicom saobraća Beogradskim putem do ulice Aksentija Marodića, a na trasu se vraća u ulici Josipa Šokčića. Za vreme radova van upotrebe su stajališta: Bolnica u Izvorskoj, Pačirski put, Dušana Krnajskog i kod pijace u Novom naselju. Za potrebe putnika u Novom naselju autobusi na liniji 1 i 1a koristiće stajališta linije 16 na delu Beogradskog puta od Izvorske do Aksentija Marodića. Na početku i na kraju ulice Aksentija Marodića postavljena su dva privremena stajališta. Stajalište u Josipa Šokčića je u redovnoj upotrebi. Autobusi na liniji 2 neće saobraćati do tržnog centra KTC, već samo do stanice Saobraćajne policije u Izvorskoj. Izmene trasa linija gradskog saobraćaja će trajati do okončanja radova u Izvorskoj ulici.

________________________________________________________________________________

 

Izgradnja kanalizacione mreže u Aleksandrovu

 

 

 

 

20. mart - Član Gradskog veća zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine mr Suzana Dulić, i direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija” Snežana Pejčić otvorili su danas radove na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže u Ulici Albe Vidakovića, u Mesnoj zajednici „Aleksandrovo“. Realizacijom ove investicije biće rešena problematika odvođenja i atmosferskih voda za oko 50 stanovnika ove ulice. Izvođač radova je firma „Javornik“ iz Subotice, a rok završetka radova 15 radnih dana. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Počela rekonstrukcija Izvorske ulice

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, pokrajinski poslanik Danijel Kovačić i direktori Direkcije za izgradnju grada i JKP „Vodovod i kanalizacija”, Josip Kovač Striko i Snežana Pejčić, obišli su danas početak radova na rekonstrukciji Izvorske ulice, od Beogradskog puta prema tržnom centru „KTC”, koja je od danas i zatvorena za saobraćaj. Rekonstrukcijom će se rešiti dugogodišnji komunalni i saobraćajni problemi u Izvorskoj, zameniće se magistralni vodovod i postaviti novi cevovod, a uradiće se oko 90 novih parking-mesta. Radovi obuhvataju i presvlačenje asfaltom obe kolovozne trake, koje će biti razdvojene pojasom sa javnom rasvetom, kao i ozelenjavanje zapuštenih površina. Ukupna vrednost radova, uključujući i rasvetu je 25 miliona dinara. Izvođač je kompanija „Voj-put“, a rok za završetak radova je, po ugovoru, 69 dana. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

U Tavankutu se gradi ulica i ozelenjava školsko dvorište

 

 

 

 

19.03. - Radove na izgradnji ulice Mije Mandića u Tavankutu, danas su obišli gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, pokrajinski poslanik Danijel Kovačić i direktor Direkcije za izgradnju grada Josip Kovač Striko. U okviru realizacije jednog od tri velika ekološka projekta - „Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina u Subotici“, za koji su Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Direkcija za izgradnju grada obezbedili 70 miliona dinara, u Osnovnoj školi „Matija Gubec” počelo je ozelenjavanje zapuštenog dela školskog dvorišta i njegovo pretvaranje u park namenjen deci ove škole i stanovnicima naselja. ...dalje

 

izvor: Subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Započinje rekonstrukcija Izvorske ulice

 

 

 


U cilju rešavanja problema komunalnog nereda i obezbeđivanja sigurnijeg i prohodnijeg prilaza subotičkoj Opštoj bolnici, od 19. marta započinje rekonstrukcija Izvorske ulice u delu kod glavnog ulaza bolnice. Od ponedeljka ovaj ulaz će biti zatvoren, a građani će koristiti ulaz sa Beogradskog puta.
Rekonstrukcija podrazumeva izgradnju dodatnih traka za prestrojavanje, a u okviru radova koji će trajati 69 radnih dana, pored Kompanije Vojput izvođača radova na asfaltiranju, učestvuju i JKP "Vodovod i kanalizacija" i JKP "Subotička toplana". Rekonstrukcija podrazumeva i postavljanje novih niša na autobuskom stajalištu, ozelenjavanje i izgradnju 90 novih parking mesta. Ukupna vrednost investicije je oko 25 miliona dinara.

 

...opširnije - VIDEO

 

__________________________________________________________________________

 

Žitelji MZ "Željezničko naselje" odložili planirane proteste

 

 

 

 

 

Subotica, 13. mart - Stanovnici MZ „Željezničko naselje“, nezadovoljni odnosom gradskih nadležnih institucija prema rešavanju brojnih komunalnih problema ovog dela grada, održali su sastanak sa direktorom Direkcije za izgradnju Josipom Kovačem Strikom i članicom Gradskog veća zaduženom za oblast komunalija i zaštitu životne sredine mr Suzanom Dulić, na kom su zatražili konkretne odgovore, definisane obaveze i precizirane rokove za nastavak izgradnje kolovoza dužine 1600 metara u ulici Jovana Mikića - Čordaškog puta, a prema projektnoj dokumentaciji i programskim prioritetima Grada. Projektna dokumentacija je završena za ulicu Jovana Mikića - Čordaški put, rekao je Josip Kovač Striko, a ostaje još da se pronađe način finansiranja.
Razrešenje ovog značajnog problema žitelji ove Mesne zajednice smatraju osnovnim civilizacijskim uslovom življenja. Kako dosadašnji zahtevi i peticije po ovom i drugim problemima, kako kažu - komunalno najnerazvijenije Mesne zajednice najbliže centru grada, nisu donele rezultate, na današnjem sastanku građani MZ "Željezničko naselje" su izrazili spremnost da preduzmu akcije bojkota predstojećih izbora, proteste, blokadu saobraćajnica, blokadu eksploatacije peščane izdani i drugim oblicima ispoljavanja građanskog nezadovoljstva, ukoliko i dalje budu građani drugog reda u odnosu na neke razvijene delove grada. S obzirom da građani ovog dela grada ravnomerno doprinose finansiranju gradskog budžeta, smatraju neprihvatljivim da se negde grade bazen i šetalište, a da stanovnici ulice Jovana Mikića i Čordaškog puta gaze vodu i blato.
Nebezbedno je i čak onemogućeno kretanje dece predškolskog i školskog uzrasta, koji prilikom većih i dugotrajnih padavina, visokih podzemnih voda, zasićenih septičkih jama, neprohodnosti razrovanog, blatnjavog, poplavljenog puta, dok se u nekim delovima grada realizuju projekti "presvlačenja" već asfaltiranih ulica, smatraju u ovoj Mesnoj zajednici.
Današnji sastanak u MZ "Željezničko naselje" nije dao konkretne odgovore, a zbog sprečenosti drugim obavezama nisu mu prisustvovali gradonačelnik i predsednik Skupštine grada, koji su takođe bili pozvani. Direktor Direkcije za izgradnju grada Josip Kovač Striko je preuzeo obavezu da sa njima pokuša pronaći način rešavanja problema ove Mesne zajednice. Rezultat toga će biti predložen na sledećem sastanku najavljenom za utorak 20. mart.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

U MZ "Peščara" stiže zdrava pijaća voda

 

 

 

 

Subotica 12. marta - Započeli su radovi na izgradnji cevovoda dužine od 400 metara - kolektivnog priključka
za 25 domaćinstava u MZ "Peščara", u ulicama: Koparskoj, Španskih boraca i ulici Višanja. Vrednost investicije je 400.000 dinara, a biće finansirana sredstvima JKP "Vodovod i kanalizacija". Ovo komunalno preduzeće je u poslednje vreme zahvaljujući racionalnom poslovanju uspleo finansirati više ovakvih investicija.

 

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Bilans kvarova nakon ledenih dana

 

 

 

 

Vanredno niske višednevne temperature tokom februarskih ledenih dana uzrokovale su povećan broj kvarova na vodovodnim instalacijama, a samo u jednom danu prijavljeno je 12 slučajeva smrzavanja vodomera. Bilans kvarova tokom svih dana trajanja vanrednog stanja i ekstremno niskih temepratura je 70 prijavljenih slučajeva zamrznutih instalacija, što u JKP "Vodovod i kanalizacija" procenjuju da nije mnogo s obzirom na broj od 36 hiljada potrošača. Temperature niže od - 5 stepeni C su već onaj kritičan stepen kada se mogu javiti problemi na vodovodnoj mreži i instalacijama, koje nisu adekvatno zaštićene, ili gde nema kontinuiranog protoka vode. Da bi se slične situacije izbegle, za iduću zimsku sezonu iz Vodova skreću pažnju da nije dovoljno samo obmotavanje vodomera raznim izolacionim materijalima, već adekvatno zbrinjavanje šahti.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Cene JKP „Vodovod i kanalizacija“

 

 

 

 

Na osnovu međunarodnog Ugovora o zajmu, odnosno Aneksa pomenutog Ugovora između Grada i EBRD postoji obaveza izjednačavanja cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda po svim kategorijama korisnika, kao i obaveza i zaključivanja Sporazuma između Grada i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sporazumom o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu , utvrđeno je da će se cene u skladu sa akcionim planom izjednačiti u periodu 2012-2015 godine. Izjednačavanje podrazumeva zadržavanje pojedinih cena na istom nivou, neke treba da se povećaju, a neke da se smanje u zavisnosti od vrste usluga i kategorije korisnika. Upravni odbor JKP „Vodovod i kanalizacija“ je na svojoj sednici održanoj dana 26. januara 2012.godine, doneo Odluku o cenama usluga Preduzeća koja je u skladu sa Akcionim planom i donetim Programom poslovanja za 2012.godinu, i uputio je osnivaču na davanje saglasnosti. Odlukom je za korisnike usluga u individualnom i kolektivnom stanovanju predviđeno povećanje za oko 11 %, za korisnike usluga u poslovnom prostoru smanjenje za oko 3 %, a za beneficirane potrošače povećanje za 3%.


CENE SU BEZ PDV-a
01. april 2011. 01. mart 2012
Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju
- čista voda 38,13 din/m3 39,90 din/m3
- odvođenje otpadnih voda 15,66 din/m3 18,25 din/m3
- prečišćavanje otpadnih voda 15,66 din/m3 19,03 din/m3
69.45 77.18
Za korisnike usluga u poslovnom prostoru
- čista voda 48,11 din/m3 48,11 din/m3
- odvođenje otpadnih voda 31,51 din/m3 30,00 din/m3
- prečišćavanje otpadnih voda 39,89 din/m3 38,00 din/m3
119.51 116,11
Benificirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva
- čista voda 48,11 din/m3 48,11 din/m3
- odvođenje otpadnih voda 25,55 din/m3 26,57 din/m3
- prečišćavanje otpadnih voda 25,55 din/m3 27,60 din/m3
99.21 102.28
Naknada za pogonsku spremnost sistema
za sve kategorije korisnika utvrđuje se u mesečnom iznosu od 80,oo din po svakom ispostavljenom računu.
Ostaje na istom nivou

Gradsko veće je na svojoj sednici održanoj dana 29. februara 2012. godine, dalo saglasnost na Odluku Upravnog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ sa primenom od 1. marta 2012.godine.

 

_______________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE I APEL JAVNOSTI I KORISNICIMA USLUGA

 

 

 

 

Obaveštavamo naše cenjene potrošače da JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica nekoliko dana unazad isporučuje znatno veće količine vode za piće u distributivni sistem, nego što je to uobičajeno za ovaj period godine. To znači da je evidentno povećana potrošnja vode. Sve ovo ukazuje na mogućnost postojanja kvarova na vodovodnoj mreži i instalacijama potrošača. Višednevne veoma niske temperature i otopljenje koje je nastupilo doprineli su otapanju velike količine snega, zasićenje tla vodom i povećanje visokih podzemnih voda, što prouzrokuje različita oštećenja na mreži i instalacijama potrošača. Neka od tih oštećenja mogu jedno vreme da ostanu neotkrivena, a takođe, mogu biti i vidljiva. Kao što smo pre nastupanja zimskog perioda i u toku veoma niskih temperatura upozoravali na dužnosti svakog potrošača da izvrši pripremne radnje nad svojim instalacijama i vodomerima, to i ovaj put činimo. Apelujemo na sve naše potrošače da u cilju štednje vode za piće i kućnih izdataka pregledaju ispravnost svojih unutrašnjih vodovodnih instalacija, zatvaranjem svih točećih i potrošnih mesta u svom domaćinstvu. U slučaju da vodomer i dalje pokazuje potrošnju, neophodno je što pre otkloniti uočene nedostatke. Pozivamo naše potrošače koji poseduju objekte, ili vikendice u Subotici i okolini, priključene na javni sistem vodosnabdevanja, a u kojima ne stanuju, ili duži period ne borave u njima, da provere svoje interne vodovodne instalacije, priključke i vodomere. Na taj način mogu da spreče nastanak štete na svojim objektima i instalacijama. Takođe, pozivamo pravne subjekte, odnosno njihove zastupnike, da na lokacijama svojih privrednih objekata, kao i u svim objektima u kojima se trenutno ne obavlja delatnost, ili proizvodnja, provere priključne vodove, instalacije i vodomere. Molimo građane da ukoliko na ulicama primete bilo kakve neuobičajene pojave u vidu izviranja vode, pucanja, sleganja, ili propadanja tla i kolovoza, kao i vidljivih curenja na hidrantima, da to ODMAH prijave našoj Dispečerskoj službi na telefon 55 77 11. Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotice će po prijemu poziva izići na teren i otkloniti eventualne kvarove u najkraćem mogućem roku. Na ovaj način, kao i niz puta do sada, građani i naši potrošači će nam umnogome pomoći pri obavljanju naših svakodnevnih obaveza, a to je obezbeđenje kontinuiranog vodosnabdevanja i funkcionisanja sistema, na obostrano zadovoljstvo.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Modernizacija sistema daljinskog grejanja

 

 

 

 

 

Realizacija četvrte faze modernizacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji, ukupne vrednosti 66,3 miliona evra, u okviru koje će biti revitalizovano 18 toplana u naredne četiri godine, počela je juče u Beogradu, u prisustvu ambasadora Nemačke u Srbiji Volframa Masa i ministra za infrastrukturu i energetiku Milutina Mrkonjića na skupu u Klubu poslanika. Grad Suboticu je predstavljao pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu mr Jasmin Šečić sa saradnicima iz „Subotičke toplane“.
Naime, program rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji odvija se kroz sufinansiranje Vlade Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije, a realizuju ga nemačka KfW razvojna banka i Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku.
Subotici će, prema planu raspodele, pripasti šest miliona evra, proizvodni i distributivni sistemi će biti modernizovani, što će obezbediti bolje, efikasnije i ekonomičnije grejanje. Mas je objasnio da je za ovu fazu Nemačka izdvojila 45 mililona evra kredita, dva miliona evra donacije, da je Evropski fond za zapadni Balkan takođe izdvojio dva miliona evra donacije i da je Nemačka otpisala Srbiji dug od 9,25 miliona evra pod uslovom da se ta sredstva ulože u unapređenje energetske efikanosti. Ostatak od ukupno predviđene sume od 66,3 miliona evra obezbeđuje Srbija. Mrkonjić se zahvalio Nemačkoj i EU na pomoći u unapređenju rada energetskih objekata u našoj zemlji.

 

_______________________________________________________________________________

 

ZDRAVA PIJAĆA VODA U SVAKO DOMAĆINSTVO

 

 

 

Kako bi zdrava pijaća voda našla put do svakog domaćinstva u Subotici, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je organizovala akciju podsticanja priključenja građana na vodovodnu mrežu. Ova akcija organizuje se i zbog racionalnog korišćenja kapaciteta ovih mreža, u čiju izgradnju su građani, Grad i JKP "Vodovod i kanalizacija" uložili velika sredstva. Akcija „Zdrava pijaća voda u svako domaćinstvo“ realizovaće se u periodu od 1. januara do 30. aprila 2012. godine za sva domaćinstva iz gradskih i prigradskih Mesnih zajednica i naselja grada Subotice, u kojima je izgrađena ulična vodovodna mreža. Dosadašnja cena za prosečan priključak (dužine 14 metara, prečnika 20 mm), koja je bila 28.333,30 dinara smanjena je na iznos od 20.065,38 dinara. Nova, podsticajna cena koja će važiti do kraja aprila ove godine obuhvata isključivo troškove materijala i terenskog rada na izradi priključka. JKP "Vodovod i kanalizacija" je izišlo u susret povećanom broju zahteva građana i u pogledu uslova odloženog plaćanja izgradnje priključaka. Nakon uplate avansa u visini od 50 %, preostali iznos se može platiti u tri jednake mesečne rate. Po podnošenju zahteva sa kompletnom dokumentacijom i uplati avansa, u slučaju povoljnih vremenskih uslova, preduzeće će biti u mogućnosti da u kratkom vremenskom periodu realizuje izgradnju novih priključaka domaćinstava na vodovodnu mrežu. Sve informacije o zahtevu i potrebnoj dokumentaciji, zainteresovani građani mogu dobiti: lično, na šalteru Službe priključaka, u potrošačkom centru preduzeća, na Trgu Lazara Nešića br. 9/a u Subotici, putem telefona 55 77 11, ili na Internet stranici preduzeća www.vodovodsu.rs izborom „Korisnici – priključenje“.

 

_______________________________________________________________________________

 

Nastavak ambicioznih planova i u narednoj godini

 

 

 

Sistem vodosnabdevanja u Subotici tokom 2011. godine beleži značajna proširenja kako na planu izgradnje novog kolektorskog, kanalizacionog i sistema vodosnabdevanja, tako i na planu praćenja novih tehnologija u preradi sirove i otpadnih voda, a u skladu sa održivim razvojem. Takođe, tokom ove godine realizovan je i kapitalni projekat izgradnje prečistača otpadnih voda.
Sa izvođačem radova je dogovoreno angažovanje stručne, nezavisne agencije koja će izvršiti naknadna ispitivanja i obezbediti nedostajući dokaz o kvalitetu.
Tokom 2011. godine izgrađeno je 10 kilometara vodovodne mreže u vrednosti 99.5 miliona dinara i četiri kilometra kanalizacione mreže u vrednosti od 12,5 miliona dinara. Završena je izgradnja magistralnog vodovoda, poveza Subotica - Palić. Sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina i donacijom vlade Slovačke izgrađeno je 3 km magistralne mreže. Vrednost ukupne investicije je nešto više od 431 hiljade evra. Takođe, sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja, od ukupno 55.5 miliona dinara izgrađen je Zapadni magistralni vodovod koji obezbeđuje kvalitetnu pijaću vodu za četiri Mesne zajednice, a omogućava uslove izgradnje magistralnog vodovoda: Subotica - Ljutovo - Tavankut. Izgrađeno je 4 km magistralnog voda i postavljeno 3 km sekundarnih vodova. Na osnovu pripremljene projektno - tehničke dokumentacije u saradnji sa Gradom intenzivno se traga za najpovoljnijim uslovima nastavka izgradnje Kolektora 7 i izgradnju Kolektora 2 kao i izgradnju Vodozahvata 2. Sredstvima Grada i JKP "Vodovod i kanalizacija" u MZ "Željezničko naselje", "Peščara" i Kertvaroš" izgrađeno je ukupno blizu 2 km kanalizacione i 130 metara vodovodne mreže. Strategija razvoja vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda do 2026.godine predviđa rešavanje kanalisanja i prečišćavanja voda u prigradskim naseljima, gde su među prioritetima Bajmok, Mišićevo, Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi i Stari Žednik.
Planovi za narednu godinu su veoma ambiciozni, a u povoljnostima koje Vodovod i kanalizacija planiraju pružiti potrošačima je promotivna akcija za nova priključenja na vodovodnu mrežu po ceni od 20.000 dinara, pri čemu se 50% cene plaća odmah, a preostali deo na tri jednake rate.

 

...opširnije - VIDEO

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Uspešan Pilot projekat na Vodozahvatu I

 

Subotica, 13. decembra - Na Vodozahvatu I kod Zorke danas je posle godinu dana probnog rada zatvoren uređaj koji je radio u okviru pilot–projekta za prečišćavanje vode za piće bez primene hemijskih sredstava. Projekat je realizovan u saradnji sa holandskim stručnjacima i pod pokroviteljstvom UNESK–a, a rezultati su se pokazali uspešnim. Subotički "Vodovod" planira da ovakvu mini–fabriku čiste vode, koja prerađuje vodu najsavremenijom tehnologijom bez dodataka hlora, ili drugih hemijskih materija na proleće probno instalira u Bačkim vinogradima, i ukoliko se pokaže zadovoljavajućom, da tamo i trajno ostane.

 

izvor: Radio Subotica

 

_______________________________________________________________________________

 

Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u MZ "Kertvaroš"

 

 

 

 

U toku je izgradnja 600 metara sekundarne kanalizacione mreže u MZ "Kertvaroš" u delu ulica Gutembergova, Partizanskih baza, Heroja Pinkija i Zoltana Gudelja. Vrednost investicije je blizu 6 miliona dinara, koje delom finansira JKP "Vodovod i kanalizacija", a radovi će biti završeni u narednih 45 radnih dana. Izvođač radova je Potiski vodovodi iz Horgoša.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Uskoro kvalitetnija voda u ulici Luja Armstronga

 

 

 

 

Subotica, 8. decembra - Direktorka JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Snežana Pejčić sa predstavnicima rukovodstva MZ "Peščara" obišla je danas gradilište na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u ulici Luja Armstronga. Vodovodna mreža gradi se u dužini od 130 metara, prečnika 110 mm od polietilena. Vrednost projektne dokumentacije, dozvola i saglasnosti, kao i izvođenja radova iznosi oko 650.000 dinara. Ukupan iznos investicije obezbedilo je JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Izgradnjom ovog sekundarnog voda i priključenjem građana biće rešeni dugogodišnji problemi snabdevanja zdravom pitkom vodom za 10 domaćinstva ove ulice. Izvođač radova je "Javornik", a radovi će biti završeni do polovine decembra.


...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Nove cene i promene u režimu parkiranja

 

 

JKP "Parking" Subotica obaveštava građane- korisnike usluge parkiranja, da od 01.12.2011. godine uvodi
nove karte za parkiranje u gradskim zonama. Stare parking karte mogu se zameniti, ili iskoristiti do 31.01.2012.
godine, a njihova cena se neće menjati.
Od 01.12.2011. godine u crvenoj zoni se ukida vremensko ograničenje .“Povlašćena parking karta”
preimenovana je u “pretplatnu kartu” čime je u crvenoj zoni omogućena kupovina mesečne pretplatne karte svim
korisnicima, građanima i poslovnim korisnicima, po dosada važećoj ceni.
Najveća novina odnosi se na uvođenje “dnevne parking karte” koja iznosi 599,00 dinara i važi od
trenutka kada je ispravno popunjena i istaknuta sa unutrašnje strane vozila do istog vremena u prvom sledećem
danu u kome se vrši naplata parkiranja, u svim zonama. Može se kupiti unapred (na kioscima i na blagajni
preduzeća), ili po nalogu JKP “Parkinga”.
Jedna od novina je što će građani ubuduće moći da kupe „pretplatnu kartu za sve parkinge“ koja će važiti
za sve zone, po do sada važećoj ceni od 4.240,00 dinara na mesečnom nivou.
Dosadašnja “Dnevna karta” ubuduće će nositi naziv “Poslovna parking karta” i pretrpeće izmene samo u
nazivu jer će cena od 300,00 din u crvenoj i 190,80 din u žutoj zoni ostati nepromenjena. Takođe, u zelenoj zoni
uvodi se kategorija mesečne “Povlašćene parking karte za stanare” po ceni od 364,04 din. Dnevna naknada za
parkiranje putničkih i kombi vozila na “Autodepou” na Prozivci iznosiće 200,00 dinara , dok će cena mesečne
nadoknade za istu uslugu iznositi 1500,00 dinara.
Na zatvorenom parkingu naknada štete za lom, ili oštećenje rampe koštaće 5000,00 dinara.
Detaljnije informacije građani mogu dobiti na sajtu ( www.suparking.rs), na šalteru za reklamacije
preduzeća, ili pozivom na telefon:694-200 i 694-961.

 

_____________________________________________________________________________

 

„Razdvoji otpad i sortiraj, reciklaža ti je blizu- tek do vrata”

 

 

Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), zajedno sa partnerima iz Hrvatske sprovodi projekat pod nazivom; “Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno bačkom okrugu”, finansiran od strane Evropske Unije u sklopu programa prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija 2007 - 2013. Važan praktični deo ovog projekta je postavljanje tzv. “eko tački”, ukupno njih 5, koje će imati funkciju zelenih ostrva, u koje će građani iz odabranih zgrada u Subotici moći odlagati svoj sortirani komunalni otpad. Grad Subotica, zajedno sa JKP „Čistoća i zelenilo“ koje će prazniti posude iz „eko tački“ i kome će ove „eko tačke“ pripasti nakon projekta su kao neophodni akteri podržali ovaj projekat. Pripremni radovi na postavljanju „eko tački“ započeli su u petak, 25. novembra i trajaće do 9. decembra 2011. godine kada će biti upriličeno svečano otvaranje. „Eko tačke“ su sačinjene od metalne konstrukcije tipa mobilne nadstrešnice, površine 4,0 X 3,5m sa vratima na zaključavanje unutar kojih će se nalaziti raznobojni kontejneri i posude za selektivno razdvajanje otpada, a biće postavljene na dve lokacije u Subotici. Prva lokacija je na Radijalcu, u ulici Arsenija Čarnojevića, ispred vrtića „Mandarina“, a "eko tački" će imati pristup stanari sledećih zgrada: Arsenija Čarnojevića br. 39 i Arsenija Čarnojevića 43, kao i vrtić „Mandarina“. Druga lokacija je na Prozivci, u ulici Jo Lajoša, iza zelenih višespratnica, pa će stanari zgrada sa brojevima 59, 61 i 63 isto tako imati svoja posebna mesta za razvrstavanje otpada.
Ugradnjom „eko tački“ i kontejnera, te obezbeđenjem visokog nivoa učešća građana, više od 60% otpada može da se reciklira, samim tim se može sačuvati deo prostora na deponiji. Rezultati pilot projekta će se redovno pratiti, ocenjivati i upoređivati mesečno u cilju identifikacije i rešavanja potencijalnih problema. Ovakav sistem pokazao se izuzetno korisnim, jednostavnim i jeftinim za velike gradove iz razloga što se razdvanje otpada i recikliranje približava korisnicima, na principu odvojenog prikupljanja otpada od “vrata do vrata”. Aktivnim i ličnim pristupom pokušaćemo od ovog PILOT projekta dobiti uzorni model za planiranje aktivnosti reciklaže u celom gradu. Za više informacija: Nataša Đereg, CEKOR, djnatasa@yahoo.com, 024523191

 

_______________________________________________________________________________

 

Počeli radovi na izgradnji kanalizacije u MZ "Željezničko naselje" - VIDEO

 

 

 

 

Subotica, 3. novembra - Nadomak najužeg centra grada žiteljima MZ "Željezničko naselje" unazad više decenija obećavana je izgradnja kanalizacije, od naredne godine. Za 250 stanovnika ulica Ernea Kiša, Antuna Vrančića, Alberta Sent Đerđija, Arpadovoj, Timočkoj, Novoj i Učiteljskoj, prestaju problemi sa septičkim jamama. Dužina kanalizacione mreže iznosi 1300 m, pretežno prečnika 250 mm, a u dužini od 92 metra - prečnika 400 mm. Radove će izvoditi "Potiski vodovodi" iz Horgoša. Ukupna vrednost investicije je 6. 530.000 dinara. Sredstva su obezbedili Grad u visini od 3.800.000 dinara, a preostali iznos sredstvima JKP "Vodovod i kanalizacija". Radovi će biti završeni do kraja tekuće godine.

 

_______________________________________________________________________________

 

Prečistač otpadnih voda dobio dozvolu za probni rad

 

 

 

 

U cilju revitalizacije jezera Palić i programa prečišćavanja otpadnih voda, Skupština opštine Subotica je 70 godina prošlog veka utvrdila hitne mere kojima je trebalo da se prevaziđe agonija jezera. Sanacijom jezera Palić i izgradnjom Prečistača otpadnih voda po dobro zamišljenom konceptu, nije obezbeđen treći stepen prečišćavanja, niti dovođenje kvalitetne vode. U to vreme ni kod nas, a ni u svetu nije bila u primeni tehnologija tretmana mulja, denitrifikacija i defosforizacija. Takođe, nisu bili precizno definisani normativi u domaćem i zakonodavstvu EU, odnosno Evropske ekonomske zajednice, o kvalitetu otpadnih voda i mulja. U prvim godinama rada tadašnjeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bilo je jasno da su kapaciteti od 26.000 kubika u beskišnim i 32.000 kubika u kišnim danima nedostajući i da ne mogu zadovoljiti potrebe grada, niti daju mogućnost proširenja kanalizacione mreže i novih priključaka.
Što se tiče samog izvođenja radova na investicionom objektu jedinstvenom u Srbiji i okruženju, projekat je trebao biti realizovan u periodu od 2005. do 2008. godine, u dve tehničke celine: na liniji vode i na liniji mulja. Svojevremeno, došlo je do problema vezanih za tok i izvođenje radova. Neki problemi su zaista bili realni, te je JKP "Vodovod i kanalizacija" dalo saglasnost da se rok realizacije produži za 6 meseci.

 

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Gas skuplji od 1. novembra

 

 

Beograd, 17. oktobra - Vlada Srbije donela je odluku da gas od prvog novembra poskupi 15 odsto za privredu. Poskupljenje za domaćinstva će biti oko 10 odsto, te će jedan kubni metar gasa koštati oko 36 dinara. Prosečan račun će tako porasti sa 12.000 na 14.000 dinara. Po rečima direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, sve toplane će uskoro preći na snabdevanje gasom, te će im cena gasa biti smanjena i iznositi koliko i za domaćinstva i da postoji i dogovor sa Vladom o tome da se, posle novembarskog poskupljenja, cena gasa ne menja do naredne grejne sezone, bez obzira na očekivano poskupljenje gasa u svetu početkom 2012. godine.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Grgo Horvacki: Sve je spremno za grejnu sezonu

 

 

 

 

JKP "Suboticagas" je sve obezbedio da grejna sezona za korisnike gasa može započeti i pre 15. oktobra, kojim zvanično započinje grejna sezona, a gasa ima dovoljno.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Nove cene odnošenja i deponovanja optada i pogrebnih usluga

 

Gradsko veće je na sednici održanoj dana 30. septembra 2011. godine dalo saglasnost na izmene Cenovnika JKP "Čistoća i zelenilo", na cene odnošenja i deponovanja otpada, kao i na izmene Cenovnika JKP "Pogrebno", na cene pogrebnih usluga pri sahranjivanju i održavanju groblja. Zakonom je utvrđeno da na Odluku o cenama koju donosi Upravni odbor, saglasnost daje osnivač, a Odlukom o osnivanju Preduzeća je utvrđeno da u ime osnivača odluku donosi Gradsko veće .
Programom poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo", za 2011. godinu, predviđeno je povećanje cena za odnošenja i deponovanja otpada za 5.8% u skladu sa projektovanom inflacijom, te korigovane cene od 01.10.2011. godine iznose:
Odnošenje i deponovanje otpada iz individualnih objekata za korisnike koji sami obezbeđuju posude za odlaganje iznosiće 3,97 din/m2/mesečno. Odnošenje i deponovanje otpada iz stambenih zgrada 3,75 din/m2/mesečno. Odnošenje i deponovanje otpada iz poslovnog prostorastambenih zgrada 10,90 din/m2/mesečno. Odnošenje i deponovanje otpada u naseljenim mestima u kojima korisnici usluga odlažu čvrst otpad u tipskim plastičnim vrećama plaćaće se 79,33 din. po vreći.

Programom poslovanja JKP „Pogrebno“ planirano je proširenje delatnosti, i u skladu sa tim i nove kategorije usluge ceromonijala, prodaje pogrebne opreme i usluga prevoza. Upravni odbor Preduzeća je doneo izmenjen i usaglašen cenovnik, koji pored korekcije postojećih cena od 5,8 % sadrži i nove kategorije usluga koje spadaju u komunalnu delatnost.
Cenovnik je u odnosu na prethodni izmenjen u smislu postojanja osam grupa usluga potpuno usaglašenih sa Odlukom o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanja, kao i povećanja ukupnog broja kategorija usluga. Neke kategorije su samo preciznije definisane, dok druge podrazumevaju potpuno nove usluge kao što su usluge smeštaje urne, ceremonijala sahrane i određene usluge u delu prenosa i prevoza umrlih. Novi cenovnik JKP „Pogrebno“ je u primeni od 01. oktobra 2011. godine.

 

_______________________________________________________________________________

 

Ašothalom bliži za 41 kilometar

 

 

 

 

Subotica, 9. septembra - U okviru projekta prekogranične saradnje Mađarska - Srbija, ukupne vrednosti 1.387.726 evra, gde Grad Subotica učestvuje sopstvenim sredstvima 67.465. evra, od ukupnog pripadajućeg dela investicije 449.772 evra, a EU donira 382.306 evra, danas je svečano otvorena ulica Muškatla u Bačkim Vinogradima, što predstavlja završetak realizacije početne faze IPA projekta koji dalje planira izradu planske dokumentacije za 25 km biciklističke staze na teritoriji grada i izradu idejnog projekta za objekte i pripadajuću infrastrukturu budućeg graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom. Rok završetka projekta je 30. novembar 2011. godine. Ulica Muškatli je kao buduća saobraćajna poveznica između Srbije i Mađarske, po tehničkim karakteristikama u rangu IV kategorije, širine 7,5 m, a po značaju prve kategorije. Dužina ove, u budućnosti značajne saobraćajnice iznosi 1650 m, izvođač radova je Kompanija "Vojput", a vrednost radova je 30.954.161 dinara. Ulicu Muškatli svečano su otvorili gradonačelnici Subotice i Ašothaloma, Saša Vučinić i Ferenc Petro. Na relaciji Bački Vinogradi - Ašothalom preostaje da se dovrši izgradnja još oko dvadesetak metara puta, pa da se do ovog susednog mađarskog grada može stići u najkraćem roku.


...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Sanacija i restauracija kolovoza

 

 

 

Tokom izgradnje Koridora 10 i "Y" kraka, došlo je do izvesnih oštećenja ulica korišćenih tokom eksploatacije peska. Sanacija i revitalizacija je na nekim deonicama već započela. Vrednost radova je 143 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz republičkih fondova. Izvođač radova je po izboru JP "Putevi Srbije" Kompanija "Voj-put", a radovi će biti završeni do 10. oktobra.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

JKP "Suboticagas"

  suboticagas,grgo horvacki,zavrsena izgradnja gasovoda do industrijske zone mali bajmok,racionalizacija raspolozivih vidova energije,besplatan prikljucak za skole i obdanista

Grgo Horvacki - Inicijativa za racionalizaciju korišćenja raspoloživih vidova energije

 

 

Završena je izgradnja 4,6 kilometara gasovoda, koji će snabdevati gasom industrijsku zonu Mali Bajmok. Ukupna vrednost investicije je 26,5 miliona dinara, a gasovod je izgradilo JKP "Suboticagas" iz kreditnih sredstava.
Nova gasna mreža omogućava priključenje na gas za potencijalnih 60 većih industrijskih potrošača. Kada su u pitanju nova priključenja na gas kao još uvek najjeftiniji energent, direktor JKP"Suboticagas" Ggrgo Horvacki ističe njihovu već najavljenu inicijativu da će velikim potrošačima, pre svega subotičkim školama i obadaništima ponuditi besplatan priključak na gas, a u cilju racionalizacije korišćenja raspoloživih vidova energije. Stručni tim JKP "Suboticagas" je izradio analizu sprovedenu u OŠ "Sveti Sava" i objektu PU "Naša radost", obdaništu "Alisa" u Aleksandrovu, a podaci ove analize govore o trostrukom smanjenju troškova grejanja u ovim objektima. U konkretnom predlogu za objekat "Alisa" pored besplatnog priključka na gas i izgradnje MRS za šta bi troškove od 280.526 dinara snosilo JKP"Suboticagas", neophodna su dodatna ulaganja za projektnu dokumentaciju i unutrašnju instalaciju objekta, što iznosi manje od milion dinara, investicija bi se isplatila za jednu grejnu sezonu. Dosadašnji troškovi za grejanje ovog objekta, gde se koristi lož ulje, godišnje iznose 979.057 dinara, a za isti kvalitet grejanja na gas iznosili bi svega 350.362 dinara.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Novi asfalt u Gatu i Malom Bajmoku

 

09.08.2011

 

 

Zahvaljujući sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodina, ulice Ruđera Boškovića i Gundulićeva u MZ „Gat" kao i Fočanska ulica u Malom Bajmoku, dobile su novi asfalt. Ukupna vrednost radova na ove tri saobraćajnice je oko 11,5 miliona dinara i one su deo projekta izgradnje i sanacije 39 ulica na teritoriji grada Subotice.

- Osim izgradnje saobraćajnica u velikom broju ulica, potrebno je dosta ulagati i u održavanje ulica, kao što je to slučaj u Fočanskoj ulici u Malom Bajmoku. Ona je već 10 godina u jako lošem stanju i isplativije je bilo presvući je novim asfaltom nego stalno krpiti udarne rupe, rekao je Josip Kovač Striko, direktor Direkcije za izgradnju Subotice.

Gradonačelnik Saša Vučinić i predsednik Skupštine grada Slavko Parać obišli su ove saobraćajnice i izrazili zadovoljstvo što je u Subotici sve manje neasfaltiranih ulica.

- U minulom periodu, naročito kada je u pitanju Mali Bajmok, je urađeno dosta na planu asfaltiranja, čime smo ispunili obećanja data građanima ove mesne zajednice. Ono što će u bliskoj budućnosti takođe biti urađeno u ovom delu grada je Sivački put, što će biti poveznica sa industrijskom zonom, ali će biti i od velike koristi građanima. Naš zadatak je da svaki Subotičanin ima asfalt do svoje kuće, rekao je gradonačelnik Saša Vučinić.

 

izvor:subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Počela s radom Komunalna policija Subotice

 

 

 

Subotica, 5. avgusta - Dvadeset komunalnih policajaca organizovanih u tri smene tokom 24 časa, od danas su stupili na dužnost. U njihovoj nadležnosti je poštovanje komunalnog javnog reda, a ovlašteni su da legitimišu i privedu prekršioce u policijsku stanicu.
Nadležnosti Komunalne policije se preklapa sa nadležnostima nekoliko inspekcijskih službi, te njihov delokrug, između ostalog obuhvata zaštitu komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja, od bespravnog zauzeća, suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene, sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama), ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene, izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kontrola uklanjanja snega i leda, sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i sl.), otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom, kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca, obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama, obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.), obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana.
Sedište Komunalne policije je na trećem spratu Gradske kuće, a građani im se mogu obratiti putem telefona: 626-988.
Prvih dvadeset komunalnih policajaca radiće po reonima, a do kraja godine njihov broj će se povećati za 5 do 10 novih čuvara komunalnog javnog reda.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Asfaltirane ulice na Kelebiji

 

05.08.2011

 

 

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i predsednik Skupštine grada Slavko Parać danas su u mesnoj zajednici "Kelebija" svečano pustili u saobraćaj dve novoasfaltirane ulice u ovom naselju. Zahvaljujući Fondu za kapitalna ulaganja APV koji je investirao 2,7 miliona dinara, ulice Matije Gupca i Bose Milićević dobile su asfalt.

-Ovo je dokaz da se grad razvija ravnomerno. Imamo dobru saradnju sa MZ „Kelebija" i ove ulice su asfaltirane jer su ih građani stavili na listu prioriteta. Pratimo svaki započeti posao, a ovaj je završen na vreme, rekao je gradonačelnik Vučinić .

Predsednik Skupštine MZ „Kelebija" Ištvan Antal izrazio je zadovoljstvo što se grad brine i o toj mesnoj zajednici i rekao da građani Kelebije imaju razumevanja za tešku finansijsku situaciju u zemlji i gradu, pa ne postavljaju nerealne zahteve.

 

izvor:subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Asfaltirane ulice u Maloj Bosni i Đurđinu

 

02.08.2011

 

 

 

Zahvaljujući Fondu za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, asfaltirani su Subotički put (417 metara) i Bajmočka ulica (270 metara) u Đurđinu, kao i Bećar atar (490 metara) u Maloj Bosni. Ukupna vrednost radova u Đurđinu je 5,8 miliona dinara, dok je u Maloj Bosni utrošeno dva miliona manje.
- Ovo su vrlo značajne investicije, jer se na ovaj način kvalitet života u selima približava uslovima u gradu. U nekim selima na teritoriji Subotice više nema neasfaltiranih ulica, rekao je Slavko Parać, predsednik Skupštine grada.
Josip Kovač Striko, direktor Direkcije za izgradnju, naglasio je da je od 39 ulica na teritoriji grada, čije je asfaltiranje planirano programom Fonda za kapitalna ulaganja, do sada predato u upotrebu 20.
Zamenik gradonačelnika, Pero Horvacki, istakao je da je jedan od narednih zadataka asfaltiranje atarskih puteva.
- Za to će sredstva biti obezbeđena iz naplate zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Ranije je bila praksa da se atarski putevi uređuju zemljanim radovima, ali to nije bilo dugog veka, pa ćemo se potruditi da asfaltiramo što više takvih drumova. Već su urađeni projekti za oko 15 kilometara takvih puteva i nadam se da će uskoro početi realizacija, rekao je Horvacki.

izvor:subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

Asfaltirane ulice u Starom i Novom Žedniku

 

 

 

Predsednik Skupštine grada Subotice Slavko Parać i zamenik gradonačelnika Pero Horvacki danas su u Novom i Starom Žedniku otvorili četiri ulice: novoasfaltirane Njegoševu i Save Kovačevića, širine po četiri metra i ukupne dužine 365 metara, u Novom Žedniku i novim slojem asfalta presvučene ulice Heroja Pinkija i Borisa Kidriča, širine po tri metra i ukupne dužine 510 metara, u Starom Žedniku. Radove ukupne vrednosti nešto više od četiri i po miliona dinara u celosti je finansirao Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Izvođač radova je subotički „Komgrad“.

Pero Horvacki je, tim povodom, kazao da će oko hiljadu metara novoasfaltiranih i presvučenih puteva u Novom i Starom Žedniku pomoći razvoju tih naselja.

- Zahvaljujem se Fondu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, koji je u četiri ulice u Starom i Novom Žedniku uložio nešto više od četiri i po miliona dinara, izvođaču radova i svima koji su doprineli da ove novoasfaltirane i presvučene saobraćajnice budu tako kvalitetne. Stanovnicima oba Žednika želim puno uspeha u razvoju i nadam se da će im vreme koje je pred njima donositi još bolje rezultate, istakao je Pero Horvacki.

Slavko Parać je rekao da ni Stari, ni Novi žednik, više nemaju neasfaltiranih ulica i još jednom podvukao da lokalna samouprava vodi računa o ravnomernom razvoju svih gradskih i prigradskih mesnih zajednica. On je kazao da će se sa rukovodstvom Mesne zajednice „Stari Žednik“ dogovoriti oko daljih, neophodnih poslova i najavio da je jedan od prioriteta postavljanje krova na crkvi u Starom Žedniku.

- Posle Čantavira, asfaltirane su i ulice u ova dva naselja i sada više u njima nema neasfaltiranih ulica. Ovo je još jedan dokaz da lokalna samouprava vodi računa o ravnomernom razvoju svih gradskih i prigradskih naselja. Imamo odličnu saradnju sa mesnim zajednicama i u dogovoru sa njihovim rukovodstvima planiraćemo dalje poslove i odrediti prioritete. Već sada mogu da najavim da je naredni projekat postavljanje krova na crkvi u Starom Žedniku, za koji će, nadam se, sredstva biti obezbeđena sledećim rebalansom budžeta. Ceo posao bi trebalo da bude završen do sredine sledeće godine, naglasio je Slavko Parać.

Predsednica Saveta MZ „Stari Žednik“ Danijela Sarić istakla je kako su stanovnici ovog mesta ponosni na činjenicu da su im sve ulice asfaltirane, da im je drago da će se uraditi krov na crkvi i da se nadaju da će već iduće godine početi radovi.

izvor:subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

19.07.2011.

 

U Čantaviru otvorene dve novoasfaltirane ulice

 

 

 

 

Član Vlade AP Vojvodine dr Atila Čengeri i predsednik Skupštine grada Subotice Slavko Parać danas su u Čantaviru otvorili dve novoasfaltirane ulice - Vinogradi I, dužine 466 metara i Vinogradi III, dužine 462 metra. Ukupna vrednost radova, koje je u celosti finansirao Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine je oko 5,2 miliona dinara. Izvođač radova je subotički „Komgrad“.

Uz zahvalnost Fondu za kapitalna ulaganja na investiciji, kao i Vladi AP Vojvodine koja je, kako je rekao, imala vrlo značajnu ulogu u opredeljivanju sredstava iz Fonda, Slavko Parać je istakao da je Čantavir u središtu pažnje lokalne samouprave, jer je jedno od najvećih naselja, sa preko 8.000 stanovnika.

- Naše opredeljenje je ravnomeran razvoj svih mesnih zajednica na teritoriji grada i poboljšanje kvaliteta života svih naših sugrađana. Za naselje Čantavir urađeni su brojni projekti i sa rukovodstvom mesne zajednice definisaćemo i prioritete, i dinamiku izvođenja radova, rekao je Slavko Parać.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila Čengeri kazao je da investicija uložena u asfaltiranje dve ulice u Čantaviru, od kojih je jedna kompletirana, jer su u toj ulici, kako je naveo, radovi započeti pre dve godine, nisu jedina sredstva koja se preko Fonda za kapitalna ulaganja ulažu u Suboticu.

- Realizacija značajnih infrastrukturnih projekata u Subotici je u toku, pre svega izgradnja putne infrastrukture. Sa završetkom povezne saobraćajnice sa kružnim tokom između ulice 51. divizije i puta Partizanskih baza i izgradnjom ‘ipsilon’ kraka u Subotici će saobraćajna slika biti znatno poboljšana. Jedan od prioriteta i dalje će biti asfaltiranje ulica u Čantaviru, ali i oblast zdravstva, gde značajna sredstva planiramo da uložimo u apoteku i dom zdravlja, naglasio je dr Atila Čengeri.

izvor: subotica.rs

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Asfalt očekivan dve decenije

 

 

 

Subotica, 16. jul - Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, sa saradnicima, otovrio je danas tri od ukupno pet novoasfaltiranih saobraćajnica u Tavankutu i Ljutovu, ukupne dužine oko 4.5 km. Izgradnja puta Ljutovo - Subotica, ulice Matka Vukovića i Ivana Sarića u Tavankutu, te Mamužićeve i Čikerijske u Ljutovu, finansirana je sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja APV, a ukupna vrednost investicije iznosi 26.732 708 dinara. Izvođač radova je "Alpina" iz Beograda , a podizvođač "Komgrad" Subotica.
Na izgradnju ovih saobraćajnica žitelji Tavankuta i Ljutova su dugo čekali.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Otvoren Zapadni krak magistralne vodovodne mreže

 

 

 

Subotica, 11. jula - Danas je svečano otvoren Zapadni krak magistralne vodovodne mreže Subotice, ukupne dužine oko sedam kilometara, od Vodozahvata 1 do "Malog Bajmoka", izgrađen sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Izgradnja je započela februara ove godine, a ukupna vrednost investicije je 52,5 miliona dinara. Izvođač radova je preduzeće "Potiski vodovodi" iz Horgoša.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Asfaltirane dve ulice u MZ "Zorka"

 

 

Subotica, 8. jula - Sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja APV, opredeljenih za asfaltiranje ukupno 39 ulica, danas je svečano obeleženo otvaranje još dve novoasfaltirane ulice: Erdutska i Pokret nestvrstanih u MZ "Zorka". Vrednost radova je oko 30 miliona dinara, izvođač "Alpina", a podizvođač "Komgrad".

 

..opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Suzbijanje ambrozije

 

 

 

Za suzbijanje ambrozije, korovske biljke čija jedna stabljika prozivede 8 miliona zrnaca alergijskog polena, Grad je ove godine opredelio 5, 5 miliona dinara, a kosiće se u tri navrata površina od 200 hektara i oko 250 hektara na poljoprivrednom i neuređenom gradskom zemljištu. Sa suzbijanjem ambrozije treba krenuti pre faze cvetanja, koja započinje krajem jula, dok su najjače koncentracije polena u vazduhu obično poslednje nedelje avgusta i početkom septembra, a od 2005. godine Zavod za javno zdravlje redovno sporovodi merenje nivoa polena ambrozije u vazduhu. Po njihovim procenama oko 12% Subotičana je alergično na polen ove korovske biljke. Površine obrasle ambrozijom treba prijaviti Mesnim zajednicama, ili Službi za zaštitu životne sredine putem telefona 626-999, ili 626-927. Kazne za nesavesne vlasnike zaparloženih površina su prilično visoke i kreću se od 5.000 - 100.000 dinara. S obzirom da je u pitanju korovska biljka čiji se alergijski polen širi vazdušnim strujanjem, bilo bi dobro da se među opštinama sprovode sinhronizovane akcije suzbijanja ambrozije, rekla je Tanja Škorić ispred Zavoda za javno zdravlje Subotice.

U suzbijanje ambrozije drugačijom metodom je još osamdesetih godina prošlog veka krenuo Britanac Majkl Diprouz, a njegovu ideju je usavršio istraživački tim iz Novog Sada, kog je predvodio fizičar Žarki Budovalčev. Njihov uređaj osmišljen kao priključni deo traktora, sastavljen od generatora snage 50 - 100 kw i "češlja" elektroda, na prestižnom skupu inovatora 2006. godine u Mađarskom gradu Hodmezevašarhelju, nagrađen je bronzanom medaljom. Sličan uređaj je 2007. godine konstruisao i magistar fizike Mitar Boroja u Republici Srpskoj, a najdalje na ovom planu su otišli Skandinavci koji su konstruisali softver koji razlikuje koren useva, od korena korova.
- Resorno ministarstvo i na ovom planu prati nove tehnologije, rekla je na današnjoj konferenciji za medije mr Suzana Dulić, članica Gradskog veća zadužena za komunalnu oblast i zaštitu životne sredine, no za sada je košenje jedina opravdana metoda.
- Primena ovakvih novih, eksperimentalnih tehnologija bi bila moguća jedino na površinama koje su od 80 - 90 procenata pod ambrozijom, ali ne i na površinama gde imamo i druge kulture bilja, rekla je Elizabeta Tumbas, iz JKP"Čistoća i zelenilo".

 

_______________________________________________________________________________

 

Obilazak radova na izgradnji budućeg kružnog toka u Kireškoj ulici

 

 

 

Subotica, 6. jula - Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i v. d. direktora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojša Malenković obišli su danas radove na izgradnji saobraćajnice, poveza ulice Partizanskih baza i 51. divizije čiju izgradnju građani očekuju skoro četiri decenije, a koja će imati višestruke pozitivne efekte ne samo za žitelje meštana četiri Mesne zajednice koje se spajaju na tom delu grada, već i kada je u pitanju rasterećenje saobraćaja najfrekventnijeg dela grada prema Paliću.

 

...opširnije - VIDEO

 

_______________________________________________________________________________

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE