Stari zanati

 

 

31.08.2015.

 

Čuvari tradicije - Slamarstvo

 

 

 

 

 

Zrno novog života žuljevita ruka paora zasadila je i u znoju odnegovala za novi hleb, kruh, ili kruv sa nepregledne ravnice panonske. Žito kao simbol hleba darovanog milošću Svevišnjeg, za Vojvođane nema samo taj materijalni, opipljivi smisao. Ono je ujedno i nit koja se iz plodne ravnice uzdiže ka nebu i zlatnim odsjajem mami stvaraoca da ovo "panonsko zlato" na neki način ovekoveči.

Upleteno u krunu, ili kao deo mozaika s prizorom salaša i svakodnevice sela Panonske nizije, vlat zlatnog žita sada je tek delić raskošne lepote kojom se paor zahvaljuje Tvorcu.

Slamarstvo se na području severa Bačke vezuje uz proslavu Dužijance, čiji je neizostavni deo kruna, ispletena od novog žita, a najdužu i najodnegovaniju tradiciju slamarstva imaju slamarke iz Tavankuta, gde je davne 1961. godine, grupa entuzijasta "Grupa šestorice", osnovala Likovnu koloniju pri Osnovnoj školi "Matija Gubec". Godine 1962. Likovna kolonija prelazi u Kulturno umetničko društvo "Matija Gubec" u Tavankutu kao nova, Likovna sekcija u okviru koje je sve više veštih slamarki, čija dela će kasnije biti izlagana na izložbama širom nekadašnje Jugoslavije, Mađarske i SSSR. Tradicija slamarstva je utemeljena i nastavlja se u okviru Hrvatskog kulturno prosvjetnog društva "Matija Gubec" u Tavankutu, a članice sekcije slamarki život severa Bačke sada nastavljaju predstavljati na izložbama u Srbiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Meksiku, Grčkoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Nemačkoj, Italiji i Bosni i Hercegovini.

Predstavljajući tradiciju slamarstva i Dužijance, iz čijeg je krila odnegovano slamarstvo, predsednica HKPD "Matija Gubec" Tavakut, Jozefa Skenderović kaže da ovu lepu tradiciju "panonskog zlatarstva" ima ko da nastavi.

 

...opširnije - VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Balaban

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Stari zanati

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Pogledajte - Čuvari tradicije David Maria

 

 

 

 

Pogledajte - Čuvari tradicije Grgo Abraham

 

Pogledajte - Čuvari tradicije Jožef Mesaroš

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE