Gradske teme

 

 

 

 

01.07.2015.

 

Otpad nije smeće

 

 

U organizaciji Udruženja Info - inicijativa iz Subotice u MZ "Šupljak" sinoć je održano predavanje o važnosti i načinu kompostiranja. Predavanje je održala učesnica u projektu "Grejanje na kompost", Bjanka Čuturilo savetnik u oblasti životne sredine, iz Centra za ekologiju i održivi razvoj.

 

 

 

 

Bjanka Čuturilo je okupljenima predstavila statističke podatke, koji upućuju na zaključak da godišnja proizvodnja otpada može postati ozbiljan problem, s obzirom da na godišnjem nivou stanovnik Srbije proizvede oko 318 kilograma otpada, od kog je jedna trećina biorazgradivi otpad.

 

- Da otpad nebi bio smeće i da bi se njegova količina smanjila na mestu nastanka, kompostiranje se nudi kao rešenje problema. Kompostirati može svako, a kroz proces kompostiranja dolazimo i do drugih elemenata koji mogu imati svoju primenu, rekla je Bjanka Čuturilo.

 

Pri kompostiranju kao konačan proizvod se dobija kompost, ili humus, ali je značajno pomenuti i ostale segmente do kojih dolazimo procesom kompostiranja, a to su ugljen dioksid, voda i toplota.

Predavanjem o kompostiranju je započeo projekat "Grejanje na kompost" koji se zasniva na korišćenju toplote koja nastaje pri kompostiranju tokom fermentacije, dejstvom anaerobnih bakterija.
Okupljenima je predstavljen cilj ovog projekta koji će uskoro započeti u saradnji sa JP "Palić Ludaš", a u okviru kog će biti izgrađena pilot instalacija sistema grejanja na kompost.

 

Projekat "Grejanje na kompost" finansira Grad Subotica, a realizuje Udruženje Info - inicijativa iz Subotice.

 

VIDEO

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Video galerija


ADVERTISING