Gradske teme

 

 

 

 

10.07.2015.

 

Održano predavanje o kompostu kao energentu

 

 

U okviru realizacije projekta "Grejanje na kompost" kog finansira Grad Subotica, a realizuje Udruženje Info - inicijativa iz Subotice, u Vizitorskom centru Ludaš održano je predavanje u cilju obuke zaposlenih u JP "Palić - Ludaš", gde će biti izgrađena pilot instalacija sistema grejanja na kompost, a koji će biti posredno, ili neposredno angažovani na praćenju procesa kompostiranja, gde će fokus biti na kompostu, kao energentu.

 

 

 

 

Projekat "Grejanje na kompost" se zasniva na korišćenju toplote koja nastaje pri kompostiranju tokom fermentacije, dejstvom anaerobnih bakterija. Toplota koja nastaje procesom fermentacije zagreva vodu u sistemu cevi postavljenih unutar kompostišta, koja potom cirkulacionom pumpom biva sprovedena u sistem radijatora.
.
Okupljenima je predstavljen cilj ovog projekta koji će uskoro započeti u saradnji sa JP "Palić Ludaš", a u okviru kog će biti izgrađena pilot instalacija sistema grejanja na kompost.

Predavanje je održala učesnica u projektu "Grejanje na kompost", Bjanka Čuturilo savetnik u oblasti životne sredine, iz Centra za ekologiju i održivi razvoj.
Ona je okupljenima predstavila značaj redovitog praćenja toka kompostiranja, kako bi se pravovremenim dodavanjem neophodnog kompostnog materijala, održala konstantna temperatura komposta, gde je najbitniji element pravilan odnos ugljenika i azota. Međusobni odnos ova dva elementa je ključni faktor u kompostiranju kako bi se sprečilo "zarobljavanje" azota iz kompost mase. Ako ima previše ugljenika proces raspadanja se usporava. Mikroorganizmi zahtevaju ispravan odnos ugljenika i azota u srazmeri 30:1.

Da bi se obezbedila konstantna temperatura komposta i izbegla pojava naglih oscilacija, odnosno pada tempersture, neophodne za funkcionisanje sistema grejanja, potrebno je nadgledati proces kompostiranja i obezbediti uslove pod kojima se usporava proces razgradnje.

- Neophodno je održavati aerobne uslove u kompost gomili. To je od suštinskog značaja za visoke temperature. Kada se u kompostu stvore anaerobni uslovi , temperatura brzo pada. Aeracija je neophodna da bi se održala temperatura zbog brzog raspadanja bez mirisa. Visoke temperature se javljaju u kompostu posle 7-15 dana. Nakon toga temperatura raste do određene granice i počinje da opada. Zbog tih promena neophodno je pratiti tok procesa na dnevnom nivou, kako bi se na vreme reagovalo. Ako ima previse ugljenika proces razlaganja se usporava jer se azot troši i neki organizmi umiru. Primeri odnosa ugljenika i azota u travi je 19 1, u slami 80 1, a kod kukuruzne stabljike 60 1, rekla je Bjanka Čuturilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Video galerija


ADVERTISING