Ekologija

 

ekologija, cekor, zeleni osijek, eko tacke, eko ostrva, zelena ostrva, selektiranje otpada, reciklaza

 

 

23.09.2014.

 

 

Reforma Energetske zajednice

 

 

Grupa vodećih ekoloških organizacija sa Balkana inicirala je poziv na hitnu reformu Ugovora o energetskoj zajednici, a prilika je današnji skup Saveta energetskih ministara regiona u Kijevu. Pomenute grupe traže da se u Ugovoru o energetskoj zajednici komponente zaštite životne sredine i klimatskih promena prošire, kao i da se donesu mere koje bi osigurale da će se postojeće obaveze bolje sprovoditi.

 

“Reforma Ugovora o energetskoj zajednici je prilika koja se javlja jednom u deset godina kako bi se pridobila podrška zemalja koje još nisu članice EU da zadovolje klimatske i energetske ciljeve EU”, kaže Garret Tankosić-Kelly, direktor SEE Change Net Foundation.

“Novi Izveštaj o ekomoniji klimatskih promena pokazuje da je održivi razvoj moguće postići isključivo kroz zajedničko delovanje država bez obzira na veličinu njihove ekonomije, a naročito u energetskom sektoru koji je još uvek najveći izvor emisija gasova staklene bašte na Balkanu”, dodala je Dragana Mileusnić iz CAN Europe .

Nedavne promene koje su se desile u strukturi Evropske komisije, gde je pod potpredsednikom Alenkom Bratušek dat visok prioritet konceptu energetske unije, će dovesti do jačanja saradnje EU sa Energetskom zajednicom tokom sledećih godina, kažu predstavnici NVO-a .

“Vlade država-članica Energetske zajednice moraju dati jednako visok značaj evropskim zakonima o zaštiti životne sredine koliko daju i energetskim pravilima EU. Jedino jačim zakonima u oblasti zaštite životne sredine može se obezbediti fer zajedničko energetsko tržište za EU i Energetsku zajednicu, rekla je Malgorzata Smolak iz Client Earth.

Slabo poštivanje pravila Energetske zajednice postavljenih u Ugovoru je i dalje jedna od glavnih prepreka za njihovo puno sprovođenje, kažu nevladine organizacije. Jačanje primene mora biti najviši prioritet reforme, dok se veći broj EU zakona o zaštiti životne sredine mora uključiti u Ugovor, zaključuju NVO. One takođe očekuju da efikasnije učestvuju u radu Energetske zajednice kako bi se obezbedila veća transparentnost i učešće javnosti.

Prošle nedelje je Energetska zajednica, koju predstavljaju Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina, objavila Izveštaj o proceni sprovođenja napretka koji su ugovorne strane Energetske zajednice ostvarile u sprovođenju pravne stečevine Europske unije (acquis communitaire) u periodu od septembra 2013. do avgusta 2014. godine.

Ovogodišnji izveštaj se po prvi put fokusira na performanse nacionalnih regulatornih tela, kao dodatka sveobuhvatnom pregledu sprovođenja ključne EU energetske legislative u sferi električne energije, gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, nafte, zaštite životne sredine, tržišta i statistike.

“Jaka i nezavisna regulatorna tela su jedan od ključnih elemenata Trećeg energetskog paketa, koji će stupiti na snagu 1. januara 2015. u Energetskoj zajednici. Oni su kičma dobro funkcionišućeg tržišta energije i funkcionisaće kako bi obezbedile koristi za potrošače energije i da zaštite njihova prava”, objašnjava Nina Grall, koja je zadužena za regulatorna tela u Energetskoj zajednici. “Dok panorama Energetske zajednice varira, sve ugovorne strane će morati da naprave značajne napore kako bi opremile svoje regulatore potrebnim alatima predviđenim u okviru Trećeg paketa.”

Nezavisnost nacionalnih energetskih regulatora podleže direktnoj političkoj intervenciji i prete joj strukturne mere kao što su smanjenje zaposlenih, budžeta i plata, zaključuje se u Izveštaju. Isti fenomen se odnosi i na nacionalna tela koja regulišu konkurentnost i državnu pomoć, čiji je potencijal za otvaranjem tržišta ostao i dalje gotovo potpuno neiskorišten u datim okolnostima. Kod mnogih ugovornih strana, nacionalna tela za regulaciju konkurentnosti nisu otvorila niti jedan slučaj u energetskom sektoru a državnu pomoć često kontroliše isto telo koje tu pomoć i daje.

Izveštaj takođe daje i indikacije do sada ostvarenog napretka u sprovođenju Trećeg energetskog paketa. “Energetska efikasnost je još jedno područje u kojem možemo videti značajan napredak u ovoj godini”, dodao je direktor sekretarijata EZ Janez Kopač. “Države se kreću od pukog usvajanja zakonodavstva do stvarnog sprovođenja mera energetske efikasnosti na terenu, uključujući i nalepnice za energetsku efikasnost proizvoda kod svih Ugovornih strana i sa prilagođavanjem javnih zgrada. Sekretarijat vredno radi zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama na tome kako da kanališe sredstva u mere energetske efikasnosti i stvaranje održivog tržišta za energetsku efikasnost. Prema mapiranju iz 2013.-te, oko 1,1 milijarde evra stoji na raspologanju zemljama zapadnog Balkana iz regionalnih fondova za energetsku efikasnost i projekte obnovljivih izvora energije kako za privatni tako i za javni sektor.”

Sekretarijat podržava sprovođenje Ugovora kroz direktnu pomoć Ugovornim stranama, ali i kroz sprovođenje akcija. Trenutno je u toku dvadeset i pet pojedinačnih predmeta protiv sedam ugovornih stranaka povodom nepoštivanja Ugovora o energetskoj zajednici. Slučaj o gasnim kompanijama Srbijagas i Yugorosgaz koji nisu uradili razdvajanje delatnosti je spreman za odluku Saveta ministara na sastanku u Kijevu 23. septembra 2014. Sekretarijat takođe predlaže sankcije protiv Bosne i Hercegovine zbog neuspeha u usvajanju zakona o gasu na državnom nivou.

Novina je da će od oktobra 2014, Sekretarijat po prvi put na svojim internet stranicama davati mesečna obaveštenja o napretku sprovođenja pravne stečevine Energetske zajednice za svaku od ugovornih strana.

 

_________________________________________________________________________________


 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE