Ekologija

 

ekologija, cekor, zeleni osijek, eko tacke, eko ostrva, zelena ostrva, selektiranje otpada, reciklaza

 

 

Seminar o klimatskim promenama

 

 

U novosadskom Hotelu "Park" 26. juna je u organizaciji Centra za ekologiju i održivi razvoj održan seminar o klimatskim promenama.

 

 

 

 

 

Radionica je deo projekta „Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“ programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a prisustvovalo joj je vise od 60 učesnika.

Cilj radionice je unapređenje informisanosti zainteresovanih strana u Vojvodini o politici, programima i projektnim aktivnostima u oblasti klimatskih promena.

- Naućna istraživanja nam govore da Reublika Srbija pripada jednom od najugroženijih regiona očekivanim klimatskim promenama, znaćajno utičući na dosadašnje obrasce proizvodnje hrane, vodosnabdevanje, šumska područja i biodiverzitet, rekla je Nataša Đereg, direktorka CEKOR.

- Razmatrani sceniriji uticaja klimatskih promena u Srbiji predviđaju i promenu temperature za 4 stepena u narednih 50 do sto godina, što će značajno uticati na proizvodnju hrane i vodosnabdevanje u Srbiji, istakla je Nataša Đereg i dodala da je "veoma važno da se krene u pripremu Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, kao i daljem nastavku koordinisane saradnje među svim sektorima kako bi mogli da sagledamo veličinu problema i predstavimo moguće aktivnosti za mitigaciju ovih problema".

Na radionici je istaknuta važnost klimatskih promena posebno u sektorima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predstavljene su klimatske projekcije za Srbiju prema kojima se do kraja ovoga veka očekuju značajne promene: konstantan porast temperature na celoj teritoriji Srbije, gde scenariji pokazuju da će porast letnjih temperatura na kraju veka iznositi preko 4°C, promene padavina koje će se očitovati suficitom padavina početkom i značajnim deficitima u drugoj polovini veka, smanjenje proticaja voda na nacionalnom nivou, uticaj na šume i poljoprivrednu proizvodnju.

 

 

 

 

 

Poseban akcenat stavljen je na mogućnosti adaptacije u navedenim sektorima na promene klime u Srbiji. Više podataka o temi kao i zaključci iz diskusija biće objavljeni na www.cekor.org.

Od ratifikacije Okvirne konvencije UN o promeni klime (UNFCCC) i Kjoto Protokola u Srbiji su učinjeni značajni napori na uspostavljanju zakonodavnog, institucionalnog i političkog okvira. Značajan napredak u borbi protiv klimatskih promena se desio započinjanjem procesa pridruživanja EU i usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, posebno imajući u vidu da su osnovni principi relevantnog zakonodavstva EU zapravo zasnovani na borbi protiv klimatskih promena.
Obeveza smanjenja emisija sa efektom staklene bašte u Srbiji je stoga povezana sa procesom harmonizacije zakona sa EU u ovoj oblasti što podrazumeva transpoziciju Paketa za klimu i energiju EU. Konkretno, to znači da do 2050. godine moramo: preći na konkurentnu ekonomiju baziranu na čistim tehnologijama sa niskim sadržajem ugljenika, smanjenja emisije iz energetike za 80 do 95%.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE