Ekologija

 

ekologija, cekor, zeleni osijek, eko tacke, eko ostrva, zelena ostrva, selektiranje otpada, reciklaza

 

 

12.10.2015.

 

CEKOR:Potreban dijalog civilnog društva i MMF


 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR prati godišnju skupštinu Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda MMF i Svetske banke SB u Limi od 9-11.10.2015. Zvezdan Kalmar, koordinator energetike i monitoringa finansijskih institucija koji boravi u glavnom gradu Perua imao je sastanak sa izvršnim direktorima MMF u okviru šire delegacije nevladinih organizacija koju predstavlja evropska mreža za oprost dugova Eurodad.

 

 

 

 

Nevladine organizacije su istakle na sastanku da neke od mera koje nalaže MMF (mere štednje) imaju teške socijalne i dublje strukturne posledice koje u dužem periodu dovode do značajnog smanjenja socijalne kohezije i drastičnog smanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite i obrazovanja. Kalmar je izneo stav da zahtev za restruktuiranje EPSa ne može da se završi privatizacijom dokle god Srbija ne ostvari snažne mere energetske efikasnosti jer je liberalizacija cena nepodnošljiva i potencijalna socijalna bomba koja će izložiti preko 60% stanovništva energetskom siromaštvu.

Osim toga Cekor je preko svog predstavnika ukazao na teške posledice liberalizacije radnog zakonodavstva koje je dovelo do nemoguće situacije da veliki broj zaposlenih nema pravo da bude u sindikatu, da se veliki broj radnika suočava sa predugačkim radnim vremenom, da nemaju pravo na godišnje odmore itd.

Na kraju, kao poruka sa sastanka od strane civilnog društva naglašena je potreba da dođe do otvorenog demokratskog dijaloga o merama MMF za Srbiju, što podrazumeva osim sastanake sa vladom i opozicionim partijama dijalog i sa civilnim društvom. Na taj način stvorio bi se obostrani informativni kanal jer je dijalog kada obe strane utiču na ishode i na praktične mere koje će se sprovoditi. Neprihvatljivo je da se mere MMF prihvataju bez diskusije, tj da se prihvata ideološki model koji je iza njih bez analize dovodi li on do ravnopravnog i distribuiranog održivog razvoja.

 

...opširnije - VIDEO

 

_________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE