Gradske vesti

ARHIVA STRANICE

____________________________________________________________________________

 

 

13.07.2018.

 

Predrag Radivojević: Dobra komunikacija sa republikom i pokrajinom značajna u unapređenju saobraćajne infrastrukture

 

 

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Predrag Radivojević, obišao je danas pet, od ukupno 15 saobraćajnica koje su asfaltirane, odnosno rekonstruisane tokom tekuće godine. Sa predstavnikom izvođača radova, kompanije "Vojput", Radivojević je obišao ulicu Anke Butorac u MZ "Makova sedmica", Riječku i Australijsku ulicu na Paliću, ulice Mirka Bogovića i Petrinjsku, kao i rekonstruisanu biciklističku stazu na Segedinskom putu kod kasarne "Kosta Nađ".

 

 

 

 

 

U ulici Anke Butorac, dužine 1,5 km, širine 5m, urađena su dva asfaltna sloja. Vrednost investicije je 45,5 miliona dinara, a radovi su finansirani sredstvima pokrajinskog budžeta.

 

U Riječkoj i Australijskoj ulici na Paliću, završeni su radovi na rekonstrukciji u ukupnoj dužini od 850m. Vrednost radova je 3,5 miliona dinara, a radovi su finansirani sredstvima gradskog budžeta.
U MZ "Centar 3", u ulici Mirka Bogovića, na delu od ulice Matije Gupca do Braće Radića izvršena je kompletna rekonstrukcija asfaltnog sloja.
- Prethodni asfalt je bio u veoma lošem stanju, sa velikim brojem rupa. Pored toga što ovde živi velik broj sugrađana, ovde se nalazi i Kvantaška pijaca, stoga je bilo neophodno da se izvrši rekonstrukcija. Urađen je novi sloj asfalta, habajući sloj asfalt betona debljine 5 cm, u ukupnoj širini od 5 metara, a dužina ove deonice je 350 metara. Radovi su finansirani sredstvima gradskog budžeta u visini od 3,5 miliona dinara.

 

Izvršena je i rekonstrukcija najlošije deonice biciklističke staze na Segedinskom putu kod kasarne "Kosta Nađ".
- Imali smo velik broj pritužbi sugrađana na kvalitet asfalta na ovoj deonici. Izvršena je rekonstrukcija u dužini od 1 km, širine 2 metra. Obostrano su postavljeni novi ivičnjaci. Radovi su finansirani sredstvima gradskog budžeta u visini od 5 miliona dinara, izjavio je direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Predrag Radivojević.
Prema njegovim rečima i Petrinjska ulica je bila u veoma lošem stanju.
- Mestimično je bio betonski kolovoz širine 3 metra, a mestimično veoma dotrajao asfaltni kolovoz. S obzirom da ovde živi veliki broj građana ovu ulicu smo rekonstruisali sredstvima koje je obezbedila Uprava za kapitalna ulaganja APV u ukupnoj vrednosti od 8 miliona dinara. Ulica je sada proširena. Celom dužinom je širina 5 metara, a dužina ulice je 430 metara. Pored proširenja ulice rekonstrukcija je podrazumevala postavljanje ivičnjaka i spuštanje slivnika i šahti.
Izvođač radova je i na ovoj deonici kompanija "Vojput", a radovi su trajali od kraja marta, do kraja maja ove godine, rekao je Radivojević.

 

U sklopu održavanja magistralnih i regionalnih puteva na teritoriji Vojvodine, kompanija "Vojput" je preko JP "Putevi Srbije", izvršila rehabilitaciju, takozvano "presvlačenje" dotrajalog sloja asfalta na Beogradskom putu, na deonici od Srednje medicinske škole, do raskrsnice kod Pravoslavne crkve u Aleksandrovu, u ukupnoj dužini od 900 metara. Ukupna vrednost radova je 12 miliona dinara. Rok za završetak radova je 15 dana, a prema rečima tehničkog direktora kompanije "Vojput", Vukoslava Vukoslavovića, radovi će biti završeni pre roka.

 

S obzirom da su lokalni budžeti mali, Predrag Radivojević kaže da je u segmentu održavanja i izgradnje saobraćajne infrastrukture od velike važnosti dobra komunikacija između Grada Subotice sa republikom i pokrajinom.
- Trudimo se da obezbedimo sredstva sa oba nivoa. Sa republičkog, preko Ministarstva privrede i Ministarstva građevinarstva. U ovoj godini oko 100 miliona dinara smo uspeli aplicirati kod Pokrajine.

 

Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje svake godine asfaltira između pet i sedam kilometara ulica.

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

12.07.2018.

 

Bogdan Laban: Dobra vertikala na relaciji grad-pokrajina-republika od ključnog značaja za rešavanje strateških problema

 

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban je zadovoljan ostvarenim rezultatima, koje je danas predstavio na konferenciji za medije, a kaže da je u okviru tih rezultata ostvarenih tokom prethodne dve godine, najponosniji na pokretanje projekata koji decenijama nisu rešavani.

 

 

 

 

Gradonačelnik Bogdan Laban kaže da preuzimanjem funkcije gradonačelnika nije zatekao baš zavidno stanje.
- Iznos sredstava na računu budžeta grada bio je svega 16 miliona, a same obaveze su iznosile preko 269 miliona dinara. Zatečena je obaveza vraćanja pozajmice sredstava iz Trezora grada u visini od 100 miliona dinara, obaveza javnog duga grada po osnovu uzetih kredita kod poslovnih banaka u zemlji od 143 miliona dinara, a obaveza prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj 6.1 miliona evra. Takođe, preuzete su i obaveze prema Ministarstvu odbrane za kupovinu kasarne „Kosta Nađ“ i Doma vojske od 6.1 milion evra, sa rokom otplate od 5 godina.
Današnja situacija je mnogo bolja. Stabilizovali smo finansije grada. Pozajmica sa konsolidovanog računa trezora grada Subotice u visini od 100 miliona dinara vraćena je u Trezor. Obaveze grada po osnovu javnog duga, odnosno kredita, servisirane su u rokovima dospeća. U 2018. godini obaveze se izvršavaju isključivo na teret tekućih prihoda, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban, dodajući da je po procentu ostvarenja budžeta, budžet za 2017. godinu najbolji u odnosu na prethodnih 5 godina.
- To znači da je budžet bio realan i dobro planiran, zaključio je Laban.

Prema njegovim rečima, budući prioriteti grada će biti očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta, razvoj komunalne i saobraćajne infrastrukture, briga o najstarijim sugrađanima i projektima koji će omogućiti uslove da mladi, obrazovani Subotičani koji su trenutno bez posla u bliskoj budućnosti nađu zaposlenje i ostanu u svom rodnom gradu, a posebno mesto zauzima Palić.
- Kao turistička destinacija u koju će se u narednom periodu ulagati, ali ne samo za turiste nego i za sve naše sugrađane, rekao je gradonačelnik Laban.

 

Ocenjujući rad javnih i javno-kumunalnih preduzeća, gradonačelnik Laban kaže da svih 12 preduzeća svoje obaveze izmiruje u skladu sa zakonom.
- U toku 2016. godine utrošena sredstva za subvencije iznose 267 miliona dinara. Osnovano je JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje. U 2017. godini oko 650 miliona dinara utrošeno je za subvencije lokalnim javnim preduzećima, od čega je 382.3 miliona dinara izdvojeno za sufinansiranje nabavke autobusa za JP „Subotica trans“. JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje je finansirano sredstvima grada za troškove održavanja gradskih puteva i pružnih prelaza sa 390 miliona dinara. Za JKP“Čistoća i zelenilo“ subvencije su umanjene za 19.4 miliona dinara, s obzirom da je ovo javno-komunalno preduzeće postiglo pozitivne poslovne rezultate. JKP “Vodovod i kanalizacija“ je obezbedio sredstva za investiciona ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu, pa je grad sredstvima budžeta učestvovao sa 5.9 miliona dinara. Od ukupne neto dobiti za raspodelu po finansijskom izveštaju za 2016. godinu, 70 posto je uplaćeno u budžet grada. Projektovana neto dobit za 2017. godinu, nakon pokrića gubitaka iz prethodnog perioda iznosi 133 miliona dinara, a očekivana uplata dela dobiti u gradski budžet iznosi 93 miliona dinara, rekao je Laban ističući da je rad javnih i javno-komunalnih preduzeća u protekle dve godine karakterisao kontinuitet u pružanju komunalnih usluga i odgovarajući obuhvat, obim i kvalitet u skladu sa raspoloživim organizacionim, materijalnim i tehničkim mogućnostima.

 

Govoreći o investicijama, gradonačelnik je istakao da je u okviru Slobodne zone i Privredne zone u Malom Bajmoku zaposleno oko 6.000 radnika, gde je zabeležen porast od 800 do 1000 radnika na godišnjem nivou. Carinski terminal je izgrađen uz podršku Vlade Srbije, u iznosu od 50 miliona dinara.
- Od 2016.godine Subotica se nalazi u spoljnotrgovinskom suficitu od 7 do 10 posto. Početkom marta 2017. godine, u Privrednoj zoni „Mali Bajmok”, otvoren je novi pogon kompanije za proizvodnju delova za auto-industriju „Kontinental - u okviru kog je otvoreno 500 radnih mesta, juna meseca otvoren je „Ametek“, a takođe započela je sa radom i italijanska fabrika „Plastikcam East“ DOO.

 

Gradonačelnik Laban je istakao i problem nasleđenih započetih, a nedovršenih investicija gde posebno ističe izgradnju Narodnog pozorišta, kao jedan od prioriteta.
- Za petu fazu radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji zgrade Narodnog pozorišta u 2016. godini ukupno je obezbeđeno 185 miliona dinara. Za šestu fazu radova, Ministarstvo kulture i informisanja i Uprava za kapitalna ulaganja obezbedili su 62 miliona dinara. Za sedmu fazu su obezbeđena sredstva u iznosu od 229.608.680,46 , od čega 111 miliona dinara iz republičkog, 112 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta, a ostatak iz gradskog budžeta. Za 8-1 fazu obezbeđena su sredstva u iznosu od 370.736.589,13, od čega 166,9 miliona dinara iz republičkog, 166,9 milona dinara iz pokrajinskog budžeta, a ostatak od 36.936.589,00 dinara iz budžeta grada Subotice. Završen je izbor najboljeg ponuđača izvođača radova i krećemo sa realizacijom sedme i 8-1 faze.

 

Među nasleđenim nedovršenim projektima, gradonačelnik je pomenuo i aktivnosti na završetku Ipsilon kraka.
- Posle višegodišnjeg zastoja, početkom novembra 2016. godine, nastavljeni su radovi na izgradnji obilaznice oko Subotice, takozvanog „Ipsilon” kraka. Krajem marta 2017. godine je za saobraćaj otvorena prva deonica „Ipsilon kraka“ u dužini od jednog kilometra, od petlje „Subotica jug“ do ukrštanja sa Bikovačkim putem. Na toj raskrsnici je izgrađen i kružni tok. Takođe, krajem avgusta 2017. godine otvorena je i deonica duga pet kilometara od Somborskog puta do Bačkotopolske raskrsnice, što su prvi funkcionalni kilometri ove saobraćajnice. Vrednost radova je 347 miliona. Sada su u toku radovi koji će biti završeni do kraja godine, sredstva su obezbeđena iz republičkog budžeta u vrednosti od 800 miliona dinara i do kraja godine ćemo imati završenu deonicu od Somborskog i Bačkotopolskog puta, do petlje "Subotica-jug", rekao je Bogdan Laban i dodao da su projekcijom budžeta za narednu godinu obezbeđena sredstva za završetak „Ipsilon” kraka.

 

Gradonačelnik je na kraju današnje konferencije za medije istakao da Grad Subotica veliku zahvalnost duguje predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću koji je, kako je rekao " svojim ličnim zalaganjem i podrškom pomogao ostvarenje mnogih značajnih investicija za grad".
- Subotica je danas savremena, urbana, multinacionalna, multikulturalna i multikonfesionalna zajednica građana sa razvijenom mrežom kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova. Kao gradonačelnik Subotice, mogu da kažem da doprinos koji Subotica kroz svoj razvoj svakodnevno daje razvoju države nije zaboravljen, a da je sa druge strane Vlada Republike Srbije itekako u prethodnih dve godine pomogla razvoj Subotice. Dobra vertikala na relaciji grad-pokrajina-republika, od ključnog je značaja za rešavanje strateških problema u Gradu, zaključio je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

Investicije u razvoj komunalno vodoprivredne infrastrukture

 

- U ovom momentu raspolažemo sa oko 580 kilometara vodovodne i oko 310 kilometara kanalizacione mreže. U poslednje dve godine grad je realizovao četiri od pet faza Projekta za unapređenje vodnog sistema Subotice vrednog 12,55 miliona evra. Sredstvima grada i Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodine izgrađena je 362 metra vodovodne mreže za potrebe Privredne zone „Mali Bajmok“. Od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobreno je:
9.309.335,00 za projekat izgradnje vodovodne mreže duž Segedinskog puta – NOSA (učešće grada 6.649.525,00 dinara).
8.837.999,75 dinara za projekat izgradnje vodovodne mreže na području MZ Makova Sedmica (učešće grada 6.961.000,00 din)
2.037.936,96 dinara za projekataizgradnje kanalizacione mreže u Hipodromskoj ulici (učešće grada 3.150.000,00)

 

Održavanje i rekonstrukcija saobraćajnica

 

Na osnovu ugovora za održavanje i rekonstrukciju saobraćajnica u 2017. godini čija je vrednost 29.152.244,54 dinara, izvršeni su najznačajniji poslovi rekonstrukcije kolovoza u ulicama u ukupnoj dužini od oko 5 km. U toku 2016. godine na osnovu ugovora čija je vrednost 24.500.983,95 dinara vršene su popravke u ulicama. U programu planskih popravki kolovoza u toku 2017. godine za koje je vrednost ugovora 29.720.519,62 dinara izvršene su značajne popravke kolovoza. Izvršeno je asfaltiranje sportskih terena za košarku i mali fudbal u Aleksandrovu i Bajmoku kao i postavljanje tartan podloge na sportskom terenu u Prvomajskoj ulici, za šta je izdvojeno 2.026.209,16 dinara .

Na osnovu ugovora čija je vrednost 61.632.565,32 dinara izvrešena je izgradnja, odnosno rekonstrukcija kolovoza u ulicama Age Mamužića, Jovana Cvijića, 359. Nova, u Čantaviru, sanacija servisne saobraćajnice na Segedinskom putu, Viška, Beočinska, Filipa Filipovića, Miroslava Antića ,Nikole Tesle i 24. Nova i Matka Vukovića u Donjem Tavankutu.

Završen je projekat u 2017.godini koji se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju Tolminske ulice u Subotici. Obezbeđena sredstva iz Budžeta Grada Subotice su 33.430.000,00 dinara.

 

Putna infrastruktura u gradu

 

Zagrebačka ulica, jedna od najfrekventnijih saobraćajnica, rekonstruisana je za samo tri dana.
Umesto standardnog nasipanja tucanika, atarski putevi sređeni su najsavremenijom metodom cementne stabilizacije. Rekonstruisan je i modernizovan putni prelaz koji se nalazi na ukrštanju magistralne pruge Subotica – Bogojevo – državna granica – Erdut i Grabovačke ulice (Proleterskih brigada).

Sredstvima iz Budžeta Grada Subotice i iz Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodina, u toku 2017. i 2018. godine, izgrađen je kolovoz u ulicama:
Isidora Milkoa - MZ Dudova Šuma (Ugovorena vrednost 4.861.606,50),
Romićeva u MZ Višnjevac (Ugovorena vrednost 6.571.143,06),
Šištak salaši u Verušiću (Ugovorena vrednost 8.026.875,00),
Pionirska ulica – MZ Mali Radanovac (Ugovorena vrednost 5.064.534,78 din.),
Anke Butorac - MZ Makova Sedmica (45.499.986,78),
Petrinjska - MZ Kertvaroš (8.050.697,76 din),
Za izgradnju ulice Sutjeska u MZ „Zorka“ i izgradnju biciklističke staze na Horgoškom putu, iz budžeta Grada Subotice opredeljeno je 24.105.321,40, dok je Ministarstvo privrede Republike Srbije obezbedilo 17.153.251,81 dinara.

 

Palić kao turistička destinacija

 

U periodu od decembra 2016. do decembra 2017. godine, u infrastrukturno opremanje Palića i objekte uloženo je oko 130 miliona dinara.
Naredni period rezervisan je za razvijanje banjskog turizma izgradnjom savremenog spa i centra za opuštanje. Vidljiv je pomak u realizaciji projekta vezanog za zaštitu biodiverziteta jezera Palić i Ludaš (17. novembra 2017. godine potpisan je sporazum o finansiranju između nemačke „KfW“ banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotice, JP „Palić Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“. Sporazum o finansiranju potpisan je na iznos donacije od 6,5 miliona evra). Sanacija i adaptacija trotoara u ulici Splitska aleja (4.693.036,19 dinara sa PDV). Početkom 2017.godine završen je projekat izgradnje pešačke staze na Peščanoj plaži (5.425.904,40 dinara sa PDV). Radovi na sanaciji Termalnog bazena (11.371.053,60 sa pdv-om) a sredstva su obezbeđena od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

 

Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću

 

Od Uprave za kapitalna ulaganja po konkursu iz 2017.godine dodeljena su sredstva u iznosu od 77.711.000,01 rsd za projekat Uređenja i urbanog opremanja Velikog Parka na Paliću.
U jesen 2017.godine po sledećem konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dodeljeno je 15.500.000,00 dinara za nastavak adaptacije objekta Letnja pozornica.

 

Adaptacija dela Letnje pozornice na Paliću

 

Tokom 2017.godine, po konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija započelo se sa renoviranjem odnosno adaptacijom objekta Letnja pozornica (10.000.000,00 dinara sa PDV).
Tokom 2017.godine po konkursu APV uz učešće grada Subotica, obezbeđena su sredstva za projekat Sanacije dela mola na Muškom štrandu (5.811.600,00 din, učešće grada je 1.200.000,00). Sredstvima Grada Subotice u iznosu od 2 miliona dinara, maja 2018.godine započeti su radovi na realizaciji projekta Izgradnje tornja za veslače na Zapadnoj obali jezera Palić. Donacijom Vlade Japana, u sklopu projekta „Razvoj vitalnosti opština kroz prevazilaženje migrantske krize", na Paliću je postavljena teratana na otvorenom i izvršena rekonstrukcija košarkaškog terena u vrednosti od 50.000 dolara.
Januara 2018. godine, po konkursu Uprave za kapitalna ulaganja, dodeljena su sredstva u iznosu od 55 miliona dinara, za nastavak popločanja staza u Velikom Parku i duž obale Lajoša Vermeša u ukpnoj dužini od 1414 metara.

 

Regionalna saradnja

 

Realizovani su i poslovi na zasnivanju novih formalnih partnerstava između Grada Subotice i gradova/opština iz inostranstva, i to sa gradovima: Kiškunhalaš (Mađarska), Banja Luka (Republika Srpska), grad Shaoxing (Kina), Opština Berane (Crna Gora), Kečkemet (Mađarska), Tompa (Mađarska), Ašothalom (Mađarska), Bled (Slovenija), Monfalcone (Italija).

U prethodne dve godine, ostvareno je mnogo na polju međunarodne saradnje, uz nebrojeno mnogo poseta zvaničnih delegacija niza zemalja, pre svega Rusije, Kine, Belorusije, Crne Gore, Italije, Gvineje Bisao, Švedske, Indonezije, Izraela, Portugala, Republike Srpske, Hrvatske i drugih. Sastao sam se i sa Andreom Oriciom, šefom Misije OEBS u Srbiji, a grad su posetili Vitalij Čepurin, tadašnji ambasador Rusije i Kajl Skat, ambasador SAD.

 

Projekti prekogranične saradnje

 

Projekti koji su trenutno u realizaciji su projekti prekogranične saradnje (IPA – Hrvatska i Mađarska) i Dunavskog transnacionalnog programa. Subotica je partner na tri projekta („Opti bike – Biciklističke staze“ – vodeći partner – nosilac projekta, „Colourcoop – Raznobojna saradnja“ i „S.O.S. – Secesijska ruta“). U Dunavskom transnacionalnom programu – projekat «Art Nouveau» grad Subotica je partner, pored nekoliko partnera iz Evrope, Dunavske regije – Rumunija, Mađarska, Slovenija, Austrija, Hrvatska, Bugarska, Belgija.

 

Podsticaji za pokretanje biznisa

 

Grad Subotica daje nefinansijske podsticaje za pokretanje biznisa kroz sprovođenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i finansijskom podrškom funkcionisanja akreditovane Regionalne razvojne agencije Panonreg, plaćanjem članarine. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja (LAPZ) za 2018. godinu predviđenu su subvencije poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i subvencije za samozapošljavanje, a podržaće se i mera javnih radova.
Ukupna sredstva za realizaciju LAPZ 2018 od strane Grada Subotice iznose 15 miliona dinara.


 

Investicije u oblasti sporta

 

Postavljeni su novi reflektori na Gradskom stadionu kao i pristupno osvetljenje stadionu ( 58 miliona dinara iz budžeta grada Subotice). Postavljen je novi sistem klimatizacije u Hali sportova (20 miliona Republika a 4 miliona iz budžeta grada Subotice). Renovirani su sportski tereni na Paliću (10 miliona dinara), postavljen je novi balon na bazenu u Dudovoj šumi (10 miliona dinara), izgrađen je novi sportski teren sa tartan podlogom u sportskom centru u Prvomajskoj ulici (1,5 miliona dinara), a sve iz budžeta grada.
Izgrađen je novi sportski teren sa tartan podlogom u OŠ „Jovan Mikić“. (2 miliona dinara, od čega je 1,5 milon finansirala Vlada APV a grad Subotica obezbedila je 500,000 dinara).
U Osnovnoj školi „Sveti Sava“, sredstvima Pokrajinskog sekretarijat za sport i omladinu u iznosu od 1,8 miliona dinara, truo parket u fiskulturnoj sali zamenjen je, a prozori i vrata na i u okviru fiskulture sale Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obezbedio je sredstva u visini od tri miliona dinara. Grad Subotica, JKP Stadion i Atletski savez Srbije, zajedno ulaze u projekat rekonstrukcije atletske staze na Gradskom stadionu, svlačionica i sanitarnih prostorija atletskog kluba i ženskog fudbalskog kluba. Vrednost radova je 80,5 miliona dinara. 67 miliona obezbeđena su od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije a 14 miliona iz Budžeta Grada Subotice. U periodu od 01.07. do 31.12.2016. godine iz budžeta Grada Subotice izdvojeno je 28.059.035,23 dinara za sufinansiranje godišnjih programa sportskih klubova (50) i saveza (3). U 2017. godini iz budžeta Grada Subotice izdvojeno je 68.274.979,08 dinara za sufinansiranje godišnjih programa sportskih klubova (46) i saveza (3) u skladu sa Odlukom o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta Grada. Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu planirana su sredstva za sportske stipendije putem Fonda za podsticanje razvoja talentovanih sportista Grada Subotice u iznosu od 2.400.000 dinara.

 

Investiranje u obrazovne ustanove

 

Adaptacija objekta OŠ „Sonja Marinković“ u Subotici u visini od 48 miliona dinara. Adaptacija, sanacija i restauracija fasada i unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale „Hemijsko-tehnološke škole Subotica“ u visini od 156 miliona dinara. U junu 2017.godine počela je rekonstrukcija zgrade „Hemijsko – tehnološke“ škole, čija bi kompletna obnova trebalo da bude gotova do septembra 2018. godine. Rekonstrukcija zgrade OŠ „Matija Gubec” Tavankut (u toku priprema tehničke dokumentacije). Sanacija i adaptacija Tehničke škole »Ivan Sarić« u Subotici (u toku priprema tehničke dokumentacije). Kada je reč o projektima, planirana su sredstva za projektno finansiranje u iznosu od 4.000.000 dinara, i za adaptaciju krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Subotica u iznosu od 3.500.000 dinara.
Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu za izradu projektno-tehničke dokumentacije planirano je 5.000.000 dinara. Za tekuće popravke i održavanje za potrebe obrazovanja za PU „Naša radost“ Subotica Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu, planirano je 11.499.000,00 dinara. Za osnovnu školu Jovan Mikić po konkursu kod pokrajinskog Sekretarijata za obrazovanje za Projekat električnih instalacija obezbeđena su sredstva u iznosu od 9.500.000 dinara. Za sanaciju objekta Osnovne škole J. J. Zmaj. Obezbeđena su sredstva od Ministarsva privrede Republike Srbije 5.660.608,50 a iz Budžeta Grada Subotice 7.924.851,90. Za srednje obrazovanja planirana su sredstva za projektno finansiranje škola u iznosu od 3.000.000 dinara i za rekonstrukciju sanitarnog čvora Muzičke škole Subotica u iznosu od 2.000.000 dinara.
U budžetu lokalne samouprave izdvaja se oko 10 miliona dinara za stipendiranje 100 studenata a od 2016. Stipendiramo i 30 učenika deficitarnih zanimanja zanatskih škola.

 

Investicije u zdravstvu

 

Za adaptaciju prostora namenjenog za angio salu pokrajinska Vlada izdvojila je 22,7 miliona dinara. Tokom 2016. godine realizovana su sredstva i za adaptaciju odeljenja za rehabilitaciju Opšte Bolnice Subotica u iznosu od 799.980 din i prostora za vantelesnu oplodnju u iznosu od 9.531.746 dinara. Zaključkom Vlade Republike Srbije iz septembra 2017. predviđena je kompletna obnova objekata Opšte bolnice. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo obezbedio finansijska sredstva u iznosu od 22.000.000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije (učešće grada 4.000.000,00 dinara). Vlada Japana donirala 38.435 evra za zamenu krova na Domu zdravlja (dva objekta Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece). Vlada Nemačke – 85.000 evra za obnovu bloka Doma zdravlja u Kumičićevoj ulici i ambulantno vozilo

 

Socijalna zaštita i mere socijalne politike

 

U oblasti mera socijalne politike planirano je 88,5 miliona dinara, a većina tog novca izdvojena je za besplatan prevoz penzionera, pomoć trudnicama, ishrana učenika, trudnice, roditeljski dodatak i vantelesna oplodnja. Za izbegla lica, po Ugovoru o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoskih kuća, iz novembra 2016. godine, za realizaciju projekta Komesarijat za izbeglice i migracije Gradu je dodelio oko 40 miliona dinara.


 

Pronatalitetne mere koje Grad Subotica sprovodi:

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama na teritoriji Grada Subotice – 15.000,00 dinara.
Pravo na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada Subotice – 10.000,00. dinara.
Ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju.

 

Kultura

 

Kompletna rekonstrukcija Subotičke Sinagoge. Ukupna donacija Republike Mađarske iznosila je 293.415.000,00 dinara, ulaganja Republike Srbije 95.938.970,00 dinara, a Grada Subotice 25.000.000,00 dinara. Ulaganja ostalih donatora su iznosila 20.000.000,00 dinara.
Rešenjem o raspodeli sredstava budžeta Grada Subotice za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata u kulturi za 2016. godinu podržano je 183 projekata u iznosu od 32.401.000,00 dinara a u 2017. godini podržano je 155 projekata u ukupnom iznosu od 36.868.984,41 dinara, dok je putem ugovora o sufinansiranju projekata u kulturi bez javnog konkursa izdvojeno 9.803.610,00 dinara za projekte za koje je utvrđeno da su od izuzetnog značajna.
Rešenjem o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi za 2018. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 38.766.000,00 dinara za 190 projekata Kancelarija za mlade.

 

Finansiranje projekta iz budžeta Grada Subotica
(jun 2016. – jun 2018.)

 

Narodno pozorište 88,545,269.46
Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinskog puta 6,649,525.00
Izgradnja vodovodne mreže MZ Makova Sedmica 6,961,000.00
Izgradnja kanalizacione mreže u Hipodromskoj ulici. 3,150,000.00
Rasveta na gradskom stadionu 37,084,000.00
Sanacija krova doma kulture u Novom Žedniku 9,957,899.88
Adaptiranje zgrade MZ Makova Sedmica 3,674,478.66
Tolminska ulica 33,430,000.00
Biciklističke staze na Horgoškom putu i ulica Sutjeska 24,105,321.00
Sanacija mola na Muškom štrandu 1,200,000.00
Toranj za veslače na Paliću 2,000,000.00
Klimatizacija Hale sportova 4,000,000.00
Renovirani tereni na Paliću 10,000,000.00
Novi balon na bazenu Dudova šuma 10,000,000.00
Sportski teren u Prvomajskoj ulici 1,500,000.00
Sanacija škole Jovan Jovanović Zmaj 7,924,851.00
Izrada projektno tehničke dokumentacije za renoviranje bolnice 4,000,000.00
Obnova Subotičke sinagoge 25,000,000.00
Ukupno: 279,182,345.00

 

B. Balaban

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

10.07.2018.

 

Film „Srećan kao Lazaro“ otvara Festival evropskog filma Palić

 

 

Jubilarni, 25. Festival evropskog filma (FEF) Palić otvoriće 14. jula italijanski film „Srećan kao Lazaro“ Alis Ročvočer, dobitnice nagrade za najbolji scenario ove godine u Kanu, a na zatvaranju 20. jula biće prikazan kontroverzni rumunski film „Ne dodiruj me“ Adine Pintilije, dobitnice Zlatnog medveda u Berlinu, najavio je selektor Glavnog programa Nenad Dukić na konferenciji za novinare 9. jula u Kombank dvorani u Beogradu.

 

 

 

 

Direktor FEF-a Radoslav Zelenović izjavio je da je pripremljen kvalitetan i zanimljiv festival i izrazio nadu da će ostati upamćen kao dobar susret sa onim što je najznačajnije u evropskoj kinematografiji u ovom trenutku.
„Imamo više od sto filmova u 12 selekcija. Glavni program objavljujemo tek sada jer smo čekali da se završi festival u Karlovim Varima, što nam je donelo i neke sasvim sveže filmove. Inače je 90 posto programa ranije zaključeno, a predfestivalski programi su već u toku. Očekujemo i stotinak gostiju. Trudili smo se, kao i do sada, da gotovo svaki film predstavi neko od članova ekipe“, rekao je on.

 

„Na strani toga imamo i publiku i goste, stručnu javnost i medije. Izostaje samo onaj deo koji bi to trebalo zvanično da prizna i da nas pohvali. Kao po pravilu, pre vas primete napolju nego u svojoj zemlji. Ponosni smo na nagradu za najbolji evropski festival i na to što smo drugi put za tri godine dobili podršku Kreativne Evrope kroz potprogram Media, prvi put 43.000, a sada 46.000 evra“, kazao je Zelenović, dodajući da se FEF ove godine realizuje u finansijski boljim uslovima.
Direktor je najavio da će dobitnici nagrade „Aleksandar Lifka“ Rade Šerbedžija i Brajan Koks biti 15. jula na Paliću. Šerbedžija će održati i koncert u Subotici, dok će Koks, pored konferencije za medije, imati razgovor sa publikom. Izložba posvećena Mileni Dravić biće otvorena 17. jula, a tu su i filmske radionice i drugi prateći sadržaji.

 

Izvor: Festival evropskog filma Palić

 

________________________________________________________________________________

 

10.07.2018.

 

Tehno zvezda Uto Karem na Summer3p festivalu

 

 

Šesnaesti Summer3p festival, koji se održava od 19. do 22. jula na Termalnim bazenima kraj jezera Palić, najavljuje učešće najvećih svetskih i domaćih imena elektronske, ali i hip-hop muzike.

 

 

 

 

Na Moon Stageu nastupiće 17 izvođača, između ostalih tehno zvezda iz Italije Uto Karem, legendarni škotski Silicone Soul, mađarski dvojac Secret Factory, a po prvi put festivalska publika imaće priliku da se zanjiše i uz hip-hop i trap ritam.

 

U četvrtak, 19. Jula, festival otvaraju pioniri regionalne hip-hop scene Ajs Nigrutin i Timbe, članovi ultimativnog sastava Bad Copy, koji su poznati po autentičnim nastupima i duhovitim i provokativnim tekstovima.
Nakon njih nastupiće osnivači trap pravca u Srbiji, domaći izvođači Drippy Yunsuke i Deki, kao i Lafly iz Rusije koji se smatra ključnom figurom ovog talasa u Subotici. Veče će zatvoriti Nemanja Stojanović aka Neomodern, član subotičkog minimal synth dua YusYus sa kojim je nastupao kako u Srbiji i regionu, tako i širom Evrope.

 

Najveća zvezda ovogodišnjeg festivala, renomirani italijanski DJ Uto Karem, nastupiće u petak 20. Jula. Smatra se jednim od najvažnijih ljudi iz branše s obzirom na veoma ozbiljan rad u produkciji muzike, menadžmentu vlastite etikete Agile Recordings i dobroj reputaciji koja ga prati.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

05.07.2018.

 

Premijerka Ana Brnabić: Srbiju vidim kao lidera modernih tehnologija u budućnosti

 

 

 

 

 

U Subotici obeleženo godinu dana rada Vlade Srbije

 

 

Vlada Srbije, u mandatu premijerke Ane Brnabić danas je u Subotici obeležila godinu dana rada. U sklopu obeležavanja godišnjice, predsednica Vlade je posetila pogon kompanije "Norma grupa", Hemijsko-tehnološku školu, Apoteku Subotica, a na konferenciji za medije u konferencijskoj sali Velike terase na Paliću, predstavila je rezultate rada ostvarene tokom proteklih godinu dana i najavila buduće prioritete. ...dalje

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

05.07.2018.

 

Stefanović: Policija će nastaviti snažnu borbu protiv kriminala

 

 

U okviru obeležavanja 365 dana rada Vlade Republike Srbije, na Trgu slobode održana je akcija policije “Policajac u zajednici", koju su posetili premijerka Ana Brnabić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin i gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Službe bezbednosti su dobar pokazatelj svega što možemo da uradimo kada radimo svaki dan i damo sve od sebe, jer smo za relativno kratko vreme uspeli da ih podignemo, uložimo mnogo u njih i na taja način se zahvalimo našim službama bezbednosti koje se bave najopasnijim poslom. Iskazala bih zahvalnost i predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću jer je prvi uvideo potrebu da se službe bezbednosti vrate na svoje noge i povežu ponovo sa građanima. Mislim da mi idemo dalje hrabro tim koracima, rekla je predsednica Vlade, Ana Brnabić.

 

Ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović je rekao da je ponosan na rezultate Vlade Republike Srbije, ali i Ministarstva unutrašnjih poslova. On je poručio da će policija nastaviti snažnu borbu protiv kriminala, a zahvalio se premijerki i Vladi Srbije na podršci za opremanje policije.

- Nabavili smo novi kontigent vozila, osavremenili naoružanje i opremu. Radimo i na nabavci novih helikoptera, ulažemo u obuku kadrova, rekao je Stefanović.

 

-Svi zajedno činimo Srbiju sigurnom i bezbednom. Tu smo da svakom našem detetu osiguramo bezbednost. Vojska Srbije je u stanju da zaštiti integritet i svaku stopu naše zemlje, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

05.07.2018.

 

Potpisan ugovor o rekonstrukciji Gradskog stadiona

 

 

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban, potpisali su ugovor o rekonstrukciji Gradskog stadiona u Subotici vredan je 60 miliona dinara.

 

 

 

 

- Na godišnjicu rada Vlade sumiramo rezultate koje smo u prethodnom periodu postigli. Većim delom sredstvima iz republičkog budžeta izvršena je klimatizacija Hale sportova, ugrađeni su novi reflektori na Gradskom stadionu, a ove godine krećemo sa izgradnjom nove atletske staze, čime ćemo zaokružiti jednu celinu i omogućiti sportistima da se na adekvatan način takmiče, a samim tim i građanima omogućimo bolji ambijent kada gledaju naše sportiste. Uz pomoć republike i pokrajine renovirali smo brojne sportske terene i nastavićemo sa ovim aktivnostima, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

- Ono što smo obećali pre godinu dana, sada planski i realizujemo. Red je došao i na ovaj ugovor, kojim ćemo pomoći Gradu Subotici da izvrši najbitnije radove na Gradskom stadionu, a koji se tiču pre svega postavljanja atletske tartan podloge, zamene trave na glavnom terenu, unapređivanje drenaže, uređivanje kanalizacionog sistema i renoviranja svlačionica za fudbalske ekipe i atletičare. Želimo da pomognemo Subotici da ovaj stadion bude jedan od najmodernijih u Srbiji i da ohrabrimo Suboticu da sa svojim sportskim objektima radi još više na sportskom turizmu, na privlačenju što većeg broja ekipa na pripreme i konkuriše za domaćinstvo sportskih takmičenja, rekao je ministar Udovičić.

 

Rok za završetak radova je 105 radnih dana.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

05.07.2018.

 

Uručeni prvi ugovori IPARD programa

 

 

U Gradskoj kući danas je uručeno prvih deset ugovora u okviru programa IPARD, koji će do 2020. godine, srpskim poljoprivrednicima omogućiti 175 miliona evra bespovratnih sredstava.

 

 

 

 

 

- Ono što je veoma važno - postoji kontrola trošenja sredstava na licu mesta. Da vidimo da li su pare potrošene namenski. Postoji zabrana otuđenja na određeni vremenski period i mehanizacije i vozila i to je to, rekao je ministar poljoprivrede, Branislav Nedimović.

 

Među deset poljoprivrednika kojima su uručeni ugovori IPARD programa su i Tihomir Karalić iz Sombora kom ovaj ugovor omogućava nabavku rasturivača stajnjaka, miks prikolice i kosačice, Branislav Bagić iz Bačkog Brestovca, kom će ovaj ugovor obezbediti sredstva za nabavku teleskopskog utovarivača, a voćaru iz Rume, Dragiši Kovačeviću berač višanja.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

04.07.2018.

 

Donacijom Vlade Japana zamenjen krov na zgradi Dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena i dece

 

 

Vlada Japana obezbedila je 38.435 evra za rekonstrukciju krova na zgradi Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece Doma zdravlja u Subotici.

 

 

 

 

- Zamenili smo krovove na dva objekta. To nam mnogo znači, jer je sa tim kvalitet zdravstvene zaštite podignut na viši nivo. Do sada su ti krovovi prokišnjavali. Na taj način pomažemo ne samo pacijentima i građanima Subotice, nego i osoblju Doma zdravlja. Donacija je deo programa brige o migrantima, a znamo da je Subotica prethodnih godina bila pred velikim izazovima migrantske krize na koje je uspešno odgovorila, a da pritom naši građani nisu osetili teret te situacije. Zahvaljujem se Vladi Japana, njihovoj Ambasadi u Srbijii i nadam se da će se uspešna saradnja nastaviti i ubuduće, rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban.

 

- Cenimo napore gradonačelnika Bogdana Labana i državnog sekretara Vicko Ferenca da unaprede zdravstvenu zaštitu u Subotici, a zahvaljujemo se zaposlenima u Domu zdravlja na uspešnoj implementaciji ovog projekta, rekla je prvi sekretar Ambasade Japana u Republici Srbiji, Acuko Šiotani. Ona je izrazila uverenje da će od sada Dom zdravlja u Subotici biti u mogućnosti da građanima pruža usluge u mnogo sigurnijem okruženju. Takođe, istakla je da će Japan nastaviti podršku Srbiji i da će ovo dodatno ojačati prijateljstvo između dve države.

 

Uključujući ovu donaciju, ukupan iznos japanske pomoći kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) u Srbiji od 1999. godine dosegao je 13,3 miliona evra.
- Tih projekata ima preko sto. Jedan sličan iz ovog granta POPOS, bio je u Domu zdravlja Blace, takođe ispred Ambasade Japana. To ukazuje na jedno dugogodišnje iskreno prijateljstvo Vlada naših dveju zemalja, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Ferenc Vicko.

 

- Objekat Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece je sagrađen 1960. godine, a krov na oba krila zgrade bio je od salonit ploča koje su vremenom propale. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena i dece ima oko 60.000 kartona žena, 19.000 kartona školske i 6.000 pretškolske dece. U njemu je zaposleno 87 zdravstvenih radnika i 11 stručnih saradnika. Sredstvima donacije krov je obnovljen u potpunosti, a uz to sređeni su bočni rubovi fasade i oluci, rekla je v.d.direktora Doma zdravlja, Ivana Beoković.

 

Od 1999.godine pomoć Vlade Japana kroz donacije Srbiji, premašuje vrednost od 507 miliona evra.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

03.07.2018.

 

Obeležavanje godinu dana rada Vlade Republike Srbije

 

 

Godinu dana rada Vlade Republike Srbije u mandatu predsednice Vlade Ane Brnabić, biće obeleženo u četvrtak, 5. jula 2018 godine u Subotici. Predsednica Vlade će obići više lokacija u toku dana, zajedno sa resornim ministrima i gradonačelnikom Subotice, Bogdanom Labanom.

 

 

 

 

Predsednica Vlade Ana Brnabić započinje posetu Subotici obilaskom nemačke kompanije Norma grupa, u Industrijskoj zoni u Malom Bajmoku.
Sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem i ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem, premijerka će posetiti Hemijsko-tehnološku školu, koja se trenutno renovira, a poznata je po razvijenom učeničkom preduzetništvu.

 

Takođe, predsednica Vlade Ana Brnabić posetiće Apoteku „Subotica“, gde će se uveriti u funkcionisanje sistema eRecept i centralizovane aplikacije jedinstvene liste čekanja. Obilasku će prisustvovati ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

 

Zajedno sa članovima Vlade, premijerka će predstaviti rezultate rada u prvih godinu dana rada i prioritete za naredni period, na konferenciji za medije koja će se održati u Velikoj sali, na Velikoj terasi na Paliću.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

03.07.2018.

 

16. Summer3p festival od 19. do 22. jula

 

 

Šesnaesti Summer3p festival, koji se održava od 19. do 22. jula na atraktivnoj lokaciji termalnih bazena kraj Palićkog jezera, pored sjajnih muzičkih programa i ove godine predstaviće uzbudljiv spoj umetničkih sadržaja, raznovrsnih radionica, uz već tradicionalne sportske aktivnosti.

 

 

 

 

-Osim što na izuzetan način približava elektronsku muziku svima koji na ovaj festival dolaze da budu deo pozitivne energije leta na Paliću, Summer3p je i zbirno mesto za brojne edukativne programe, radionice i sportske aktivnosti. Tokom četiri festivalska dana u poslepodnevnim časovima održavaće se dnevni program popunjen sportskim turnirima, umetničkim performansima i kreativnim radionicama u saradnji sa programskim saradnicima i regionalnim umetnicima savremenog stvaralaštva, kaže Igor Halasević, projektni menadžer i koordinator dnevnog programa Summer3p Festivala.

 

Za ljubitelje klasične muzike, kamerni ansambl Garden Quartet 22. jula u 17h, održaće letnji promenadni koncert, dok nas u isti dan u 16h očekuje nastup mešovitog hora mađarskog kulturno-umetničkog društva sa Palića.
Akademski slikar iz Subotice Emil Kadrić, koji od samog početka brine o likovnom segmentu festivala, i ove godine vodiće kreativnu slikarsku radionicu na velikim platnima. Likovna radionica će se održavati svakog dana od 17 do 20 časova tokom trajanja festivala. Poslednjeg dana biće predstavljeni radovi nastali na ovoj radionici, a tokom trajanja celog festivala posetioci će imati priliku da pogledaju Izložbu radova sa festivalskih radionica od 2009. do 2018. godine.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

02.07.2018.

 

Kamp igre i slobode: Kreativno leto

 

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (nutricionista i strukovnih medicinskih sestara) organizuje petodnevni letnji kamp pod nazivom Kamp igre i slobode: ,,Kreativno leto,, za decu uzrasta od 5 do 10 godina od 9. jula do 13. jula 2018. godine.

 

 

 

 

Tokom leta deca najčešće provode vreme s dedom i bakom ako imaju tu mogućnost, ili ostaju sama kod kuće prepuštena sama sebi, televizoru kao dadilji, ili svom računaru, smatraju organizatori kampa i dodaju:

- Zato smo osmislili program za mlade Subotičane koji im pruža mogućnost da raspust provedu kreativno, aktivno, učeći kroz igru i kroz druženje sa posebnim akcentom na aktivnosti koje čuvaju našu planetu, podstiču na reciklažu i neguju kulturne navike.

Likovne, muzičke, glumačke, sportske i nutricionističke radionice vodiće predavači Visoke škole uz podršku studenata a osmišljen je i prateći program koji podstiče čitanje, razgovor na različite teme kao i projekcije dečijih animiranih i igranih filmova.

 

Cena petodnevnog kampa je 3999 rsd i može se uplatiti na žiro račun Škole : 840-446666-88. Iznos pokriva i troškove hrane (ručka i užine). U cenu je uključen petodnevni program u trajanju od 10 do 16 časova. Učesnici će tokom petodnevnog programa imati pravilno izbalansirane obroke koje su osmislili nutricionistički stručnjaci iz naše Škole.

 

Više informacija je moguće doznati putem mejla prmarketing@vsovsu.rs ili putem telefona 064 316 08 72.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

01.07.2018.

 

Počinje predfestivalski program 25. Festivala evropskog filma Palić

 

 

Festival evropskog filma Palić uoči svog jubilarnog 25. izdanja tradicionalno organizuje predfestivalski program koji počinje već 1. jula selekcijom “Best of Europe” u bioskopu Eurocinema, da bi se nastavio 7. jula atraktivnim “Palićkim pobednicima na Trgu” koji će biti prikazani na subotičkom Trgu Slobode.

 

 

 

 

U bioskopu Eurocinema u prizemlju Otvorenog univerziteta u Subotici, sa početkom u 19 časova, u okviru programa “Best of Europe” biće prikazani izuzetni evropski filmovi koji su obeležili prethodnu godinu. Program će otvoriti Bez ljubavi Andreja Zvjaginceva, starog znanca festivala sa Palića, drama rusko-francuske produkcije o paru koji je toliko okupiran svojim problemima i razvodom, da ni ne primećuje da je njihov dvanaestogodišnji sin nestao. Sledećeg dana biće prikazan nepredvidivi film Jupiterov mesec, karakterističan po svom neočekivanom obrtu i žanrovima koji se prepliću od drame o ljudskim pravima, preko naučne fantastike, filma sa kvazi-religijskom porukom, da bi se završio kao crna komedija.

 

Pod vedrim nebom na gradskom Trgu sa početkom u 21.30, povodom jubileja koji Festival proslavlja, publika će imati priliku da se podseti filmova koji su dobili nagradu Zlatni toranj Palićkog festivala za najbolji film prethodnih pet godina. Prvi na programu “Palićki pobednici na Trgu”, dobitnik Zlatnog tornja 2013. godine, je moćan, hrabar i jedinstven holandski film Borgman, sa neočekivanim i nadrealnim obrtom, koji stav protiv establišmenta upućuje na društvo koje nas ostavlja u želji da odgovorimo na ono što ne može da se odgovori. Sledećeg dana na programu je ruska drama Levijatan, nominovan za Oskara, dobitnik Zlatnog tornja na Paliću 2014. i Zlatnog globusa za najbolji strani film u Holivudu 2015, koji snažno oslikava zarđali, a opet opasni ruski sistem.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

01.07.2018.

 

Glumac Brajan Koks dobitnik nagrade Aleksandar Lifka

 

 

Nagradu “Aleksandar Lifka”, koju Festival evropskog filma Palić dodeljuje za izuzetan doprinos evropskom filmu, pored velikana Radeta Šerbedžije, ove godine će primiti evropski i holivudski glumac Brajan Koks (Brian Cox).

 

 

 

 

Koks je rođen je u škotskom gradu Dandi 1946. godine. Od 1965, kada je počela njegova profesionalna karijera, menjao je pozorišne scene (Kraljevska Šekspirova pozorišna trupa – Royal Shakespeare Company i Nacionalni teatar u Londonu), igrao klasike i razvijao svoj talenat, a uz napredovanje u teatru, osvajao je TV i film.

 

Na filmu je debitovao kao Lav Trocki u biografskoj drami Nikolaj i Aleksandra (1971), o poslednjoj ruskoj carskoj porodici, caru Nikolaju Drugom i carici Aleksandri, koja je snimana u Španiji i – Jugoslaviji. Pažnju na svoj talenat skrenuo je filmom Lovci na glave (1986) tumačeći lik serijskog ubice Hanibala Lektora. Sa Loučem je snimio Skriveni raspored (1990) i bio deo hit filmova Rob Roj i Hrabro srce u režiji Mela Gibsona (oba iz 1995). Sa Morganom Frimenom je igrao u Lančanoj reakciji (1996) i Poljubi devojke (1997), sa Danijelom Dej-Luisom u Bokseru (1997).

 

Pre osam godina Koks je boravio u Srbiji: u Beogradu je snimao rediteljski debi glumca Rejfa Fajnsa – Koriolan (2011). Gledali smo ga u Planeti majmuna: početku (2011) a u prošloj godini odigrao je jedan od najvećih izazova u svojoj dosadašnjoj filmskoj karijeri – britanskog premijera Vinstona Čerčila u drami Čerčil Džonatana Teplickog.

 

Brajan Koks biće gost predstojećeg Festivala evropskog filma Palić tokom kojeg će mu prestižna nagrada Aleksandar Lifka biti uručena.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

30.06.2018.

 

Dan posle nevremena

 

 

 

 

 

Nakon jučerašnjeg nevremena koje je oko 18 časova pogodilo Suboticu sa okolinom, interventne ekipe JKP "Čistoća i zelenilo" su do ponoći radile na uklanjanju posledica, a prema rečima rukovodioca Radne jedinice "Zelenilo", Izabele Ečko Šobonja, u toku današnjeg dana će se prema pristiglim prijavama raditi na uklanjanju oštećenog i porušenog drveća sa oko pedeset lokacija.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

29.06.2018.

 

Nevreme u Subotici

 

 

Suboticu je u kasnim poslepodnevnim časovima pogodilo kratkotrajno, ali veoma snažno nevreme koje je na više lokacija u gradu i okolini obaralo drveće. Interventne ekipe JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica su odmah po pristiglim prijavama krenule sa raščišćavanjem, a prema rečima direktora Čistoće, Slobodana Miloševa, najkritičnija situacija je u MZ "Kertvaroš".

 

 

 

 

 

- Mi smo se u vrlo kratkom vremenu organizovali sa deset ekipa. Pripomoglo je i Javno preduzeće "Palić - Ludaš" sa jednom ekipom i Elektrovojvodina sa jednim kamionom opremljenim za uklanjanje stabala, kaže direktor Milošev koji je sve vreme na terenu zajedno sa interventnim ekipama, opremljenim neophodnom mehanizacijom i vozilima za uklanjanje teških trupaca sa nepristupačnih terena.

 

Prema njegovim rečima sve glavne saobraćajnice su već prohodne, a do večernjih časova će biti prohodne i sve sporedne ulice.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

28.06.2018.

 

Održan okrugli sto na temu smanjenja poreza i povećanja zarada

 

 

- Dok se budžet puni, država nije zainteresovana za smanjenje poreza i doprinosa, zaključuje Milan Jerinkić predsednik Udruženja poslodavaca Subotice, jednog od organizatora danas održanog okruglog stola na temu smanjenja poreza, povećanja zarada i sprečavanja odlaska radno sposobnog stanovništva.

 

 

 

 

 

Jerinkić smatra da je sadašnje opterećenje od 68 odsto, na ime poreza i doprinosa preveliko i da bi bilo realno da ono bude 45 odsto, što je po njegovim rečima procenat koji preduzetnici u državama iz okruženja, izdvajaju na ime poreza i doprinosa.

 

- Problem nisu porezi i doprinosi, ukoliko imamo efikasnu državu, koja ova sredstva pretvara u javna dobra, čime se stvara pretpostavka za razvoj ekonomskog ambijenta, gde bi zarade rasle na realnim osnovama, smatra profesor Ekonomskog fakulteta dr Novica Supić. On takođe kaže da "država ne treba da bude senzitivna prema poslodavcima koji nisu u mogućnosti da zaposle radnike uz pristojna primanja i pristojna radna mesta."

 

Zaključci sa danas održanog okruglog stola biće predstavljeni Uniji poslodavaca Srbije, a okrugli sto na istu temu biće organizovan i u Beogradu.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

26.06.2018.

 

Smanjenjem poreza do povećanja zarada i zaustavljanja iseljavanja

 

 

Udruženje poslodavaca Subotice, Udruženje trgovaca Subotice i Udruženje privrednih društava i preduzetnika Subotice, zakazali su okrugii sto na temu “Smanjenje poreza i doprinosa – povećanje plata – zaustavljanje iseljavanja radne snage”, koji će se održati 28. juna u 11 časova, u Velikoj većnici Gradske kuće.

 

 

 

 

Predsednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Subotice, Milan Jerinkić je na današnjoj konferenciji za medije izneo predlog da se za iznos umanjenja poreza, povećaju zarade, što bi prema njegovom uverenju doprinelo poboljšanju standarda zaposlenih, smanjenju sive ekonomije, smanjenju iseljavanja radno sposobnog stanovništva, a državni budžet nebi bio oštećen.

 

Na okrugli sto su pozvani predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, predstavnici Privredne komore Srbije, inspekcijskih službi, sindikata, a takođe, pozvani su da na ovom skupu uzmu učešće i poslodavci, preduzetnici i zanatlije.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

26.06.2018.

 

Igre bez granica po drugi put u Subotici

 

Subotica će i ove godine biti domaćin igara pod nazivom "City Games" koje će se održati 6. jula na Gradskom bazenu Dudova šuma od 19:30. Grad koji bude najbolji u Srbiji kvalifikuje se za evropsko City Games finale koje će 2020. godine biti održano u Luksemburgu.

 

 

 

 

-Tamo će odmeriti snage sa najboljim evropskim gradovima što će biti pravi spektakl koji na ovim prostorima još nije viđen, - ističe autor i direktor projekta Miroslav Krzyk. Trinaest zanimljivih disciplina u vodi i pored bazena spojiće ljude i gradove, a sve kroz zabavu i sport. City Games karavan krenuo je iz Hrvatske, a u Srbiju stiže već 4. jula kada će prvi gradovi takmičari odmeriti snage na bazenu u Vrbasu. Sledi Subotica 6. jula zatim Inđija, 8. jula. U Somboru će 10. jula na polufinalnoj večeri snage odmeriti pobednici iz prethodnih takmičenja. Nakon toga kvalifikacije se nastavljaju 12. jula u Valjevu, 14. jula u Loznici, 16. jula u Knjaževcu i 18. jula u Vranju. Na bazenima u Čačku odigraće se drugo polufinale, a 22. jula na Zlatiboru, najbolji gradovi će se boriti za titulu prvaka koji će predstavljati Srbiju na evropskom finalu 2020. godine u Luksemburgu.

 

Takmičari ne moraju biti profesionalni sportisti. Važno je posedovati timski duh i želju za dobrom zabavom. Tim se sastoji od 6 članova od kojih dvoje moraju biti ženskog pola.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

20.06.2018.

 

Subotica dobitnik nagrade "Biznis partner specijal 2018"

 

Grad Subotica dobitnik je nagrade „Biznis partner specijal 2018”, kao jedina lokalna samouprava u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Nagrada – statua i plaketa – gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu uručena je sinoć, na svečanoj ceremoniji dodele „Regionalne nagrade Biznis partner 2018“ pod sloganom „U biznisu, kao i u životu najvažniji je partner“, u hotelu „Crowne plaza“, u Beogradu.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Godišnja nagrada Biznis partner, kreirana pre dvadeset i četiri godine sa ciljem da skrene pažnju javnosti i promoviše kompanije i institucije koje se u svom poslovanju rukovode visokim profesionalnim standardima, čvrstim etičkim normama iskazujući dobre poslovne rezultate, izrasla je u prestižno poslovno i javno priznanje Regiona.

 

Odluku da se nagrada „Biznis partner specijal 2018“ dodeli Gradu Subotici, kao jedinoj lokalnoj samoupravi u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, Komisija za dodelu priznanja „Biznis partner“ donela je na osnovu predloga poslovnih partnera i rezultata nezavisnih istraživanja tržišta.

 

U obrazloženju Komisije navodi se i da su analize svih dobijenih rezultata potvrdile da je Grad Subotica, vodeći računa o širim društvenim interesima, lokalnoj zajednici i ekološkim imperativima okruženja, unapređenjem infrastrukturne opremljenosti i ubrzanjem procedura kreirao uslove za povoljniju poslovnu klimu i ambijent atraktivan za potencijalne investitore. Na taj način Grad Subotica, kao lokalna samouprava, dala je poseban doprinos stabilizaciji poslovne klime u Srbiji i razvoju poslovne saradnje u region.

 

Na svečanoj ceremoniji dodele priznanja, gradonačelnik Bogdan Laban zahvalio se u ime subotičke lokalne samouprave i svoje ime kompaniji Mass Media International i Komisiji koja je, kako je naveo, prepoznala poslovnu izuzetnost Subotice i ovu nagradu dodelila upravo našem gradu.

 

Ovo priznanje, naglasio je, za nas predstavlja podstrek, ali i obavezu da radimo i stvaramo još odgovornije i bolje i na taj način doprinosimo razvijanju ekonomskog i društvenog prosperiteta Republike Srbije i celog regiona.
– Naš grad će i ubuduće činiti sve da i dalje razvija posebnosti po kojima je prepoznatljiv, da bude mesto napretka, solidarnosti i zajedništva, mesto susretanja visokih kulturnih dometa i jedinstvene lepote. Uveren u našu sposobnost da odgovorimo na izazove koji dolaze, u nepresušni potencijal koji nas svrstava u jedan od najatraktivnijih gradova u zemlji, pozivam vas da posetite Suboticu, grad sa kojim vredi sarađivati, u koji vredi ulagati – rekao je gradonačelnik Laban.

 

Neposredno pre početka svečane dodele nagrada u salama „Atlantik“ i „Pacifik“ hotela „Crowne plaza“, u sali „Baltik“ ovog hotela održana je pres-konferencija na kojoj su se medijima obratili generalni direktor Mass Media International, Milivoje Radovanović, predsednik Komisije za dodelu priznanja „Biznis partner“, emeritus prof. dr Ilija Ćosić, sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, gradonačelnik Bogdan Laban i predstavnici „Podravke“, „Telekom Srbije“ i zagrebačkog „Privrednog vjesnika“.

 

Prestižno poslovno, stručno i javno priznanje „Biznis partner“ za 2018. godinu dobilo je ukupno 40 poslovnih subjekata iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Austrije, a u pitanju je devet vrsta priznanja.

 

Na kraju svečane ceremonije, posebna nagrada „Best partner 2018“ dodeljena je Procredit banci, koja je zavredila epitet najboljeg partnera na osnovu tajnog glasanja ovogodišnjih laureata.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

20.06.2018.

 

15. Etnofest od 21. – 24.06. na palićkoj Velikoj terasi

 

 

 

 

Četvrtak, 21.06.2018.
Muzička škola, Subotica
20.00 – DUNJA KNEBL i ROKO MARGETA (Hrvatska)
Klein House društveni bar, Subotica
22.00 – PANIKS (Srbija)

***

 

Petak, 22.06.2018.
Velika terasa, Palić
20.00 h – DRESCH VONÓS QUARTET (Mađarska, Srbija)
21.15 h – GERMÁN LÓPEZ Y ANTONIO TOLEDO (Španija – Kanarska ostrva)
22.30 h – CHALABAN (Maroko, Mađarska)
24.00 h – YOSSI FINE & BEN AYLON, ft. LIOR ROMANO (Izrael)

***

 

Subota, 23.06.2018.
Velika terasa, Palić
20.00 h – BORBÉLY MIHÁLY POLYGON (Mađarska)
21.15 h – OI DIPNOI (Italija – Sicilija)
22.45 h – NAKED (Srbija)

***

 

Nedelja, 26.06.2016.
Velika terasa, Palić
20.00 h – EJO / ETHNO JAZZ ORCHESTRA (Srbija)
21.30 h – THE DIASPORA HOUSE (Norveška, Švedska, Izrael)
23.00 h – Zatvaranje festivala


 

Ukratko o izvođačima na 15. Etnofestu:

 

Od Dunje Knebl, hrvatske umetnice koja je već decenijama iznad i van svih žanrovskih ili poližanrovskih kanona, subotičkog Paniksa predvođenog gitaristom Vladimirom Todorovićem
zatim preko Mihalja Dreša koji je sasvim sigurno jedan od najboljih evropskih saksofonista i majstor interpretacije na tradicionalnim duvačkim instrumentima,
Hermana Lopeza, majstora timple – malog žičanog instrumenta nalika gitari, ili ukuleleu, marokanske gnawa muzike koju nam donose Said Tichiti i grupa Chalaban,
hipnotičnih zvukova Plave pustinje u izvedbi izraelca Josi Fajna i Ben Ajlona (Ajlon, bivši član Gulaze – Etnofest 2016), već toliko prepoznatljive fuzije džeza i tradicionalne mađarske muzike u interpretaciji saksofoniste Mihalja Borbelja, ali i jednog od najbljih cimbalmista na svetu Mikloša Lukača,
fuzije šarmantne i arhaične sicilijanske muzike sa elementima transa koju nam donosi trio Oi Dipnoi,
snažnog groove-a u izvedbi beogradskog sastava Nejked (Naked), pa sve do završne večeri koja će obilovati spojem džeza i tradicionalne muzike, u jednom slučaju okupljajući norveške, švedske i izraelske muzičare, dok u drugom ove naše, sa teritorije Srbije, koji dolaze iz Subotice, Čačka, Rume i Kosovske Mitrovice.

 

Ulaz na festival je kao i predhodnih godina besplatan, ali organizatori preporučuju dobrovoljne priloge po koncertnoj večeri u iznosu od minimalno 200 dinara.

Dodatne informacije na www.etnofest.org

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

19.06.2018.

 

Eco Dox 25. Festivala evropskog filma Palić

 

 

Program Eco Dox jubilarnog 25. Festivala evropskog filma Palić i ove godine predstaviće po izboru selektora Igora M. Toholja izvanredne dokumentarne filmove sa snažnom porukom!

 

 

 

 

“Selekcija filmova ekološki dokumentarci se i ove godine obraća svakom gledaocu ponaosob, posmatrajući ih kao jedinke ali i deo zajednice, celine sa sopstvenom svešću. Pokušavamo da ukažemo na nepovratne ali i reverzibilne procese promena naše životne sredine, ekonomske i društvene fenomene u svetu neoliberalizma. Ako probudimo pojačanu percepciju kroz kreativne dokumentarne filmove koji itekako podstiču na empatiju, buđenje savesti, angažman i reakciju, smatramo da je naša misija uspela i pored estetskog doživljaja, pobuđujemo dublje slojeve ljudskog bića za očuvanje života na ovom stupnju civilizacijskog razvoja”, kaže Igor M. Toholj.

 

Dokumentarni film austrijsko-nemačke produkcije reditelja Filipa Malinovskog Čuvari Zemlje otkriva kako su iza zatvorenih vrata tekli pregovori za Pariski sporazum, kada se po prvi put 195 zemalja obavezalo da preduzmu mere protiv klimatskih promena. Film dovodi u prvi plan sukob sila koje oblikuju našu budućnost: nacionalnog interesa protiv uništavanja država, bogatih nasuprot siromašnih, žrtava protiv profita, postavljajući pitanje - može li ovaj sporazum spasiti našu planetu? Guardians of the Earth je prikazan na poznatim festivalima, kao što su CPH:DOX, Docpoint Helsinki, Kasel.

 

Publika Palićkog filmskog festivala imaće priliku da pogleda i poetski dokumentarac Grad svetla u režiji Marka Kumera, o četiri različite porodice i glomaznom prisustvu termoelektrane koja je nekada bila gradski ponos, a sada je sinonim za političke malverzacije, ekološku katastrofu i korupciju.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

19.06.2018.

 

Šesnaesti Summer3p festival

 

 

Šesnaesti Summer3p festival, koji se održava od 19. do 22. jula na atraktivnoj lokaciji termalnih bazena kraj Palićkog jezera najavljuje velika imena svetske elektro scene, nove uzbudljive muzičke sadržaje i bogat prateći program.

 

 

 

 

Tehno DJ i producent Uto Karem je najveća zvezda ovogodišnjeg Summer3p festivala, a njegov nastup je zakazan za petak, 20. jul. Već 20 godina priređuje nezaboravne rejv žurke na festivalima širom sveta, a producirao je veliki broj hitova koji su nezaobilazni deo setova najvećih svetskih DJ-eva. Za miks pultom iste večeri naći će se i slovački tehno-haus DJ, Denes Toth.
U subotu 21. jula nastupiće legendarni škotski Silicon Soul, a muzičku podršku pružiće im mladi mađarski virtuozni DJ dvojac, Secret Factory.
- Summer3p festival po 16-i put na Paliću ugostiće velike zvezde elektro scene, kao što su Uto Karem iz Italije i Silicon Soul iz Velike Britanije, čije hitove svako od nas poznaje a da možda nije ni svestan da su to oni, tako da preporučujemo You Tube, kako bi Subotica i Palić stekli uvid, ko im to dolazi u goste. Zaista smo prezadovoljni što smo uspeli da dogovorimo njihove nastupe. nije bilo jednostavno, ali, eto, uspeli smo. Pored njih, biće tu još i izvođači iz Slovačke, Mađarske i naravno neizostavna proverena domaća podrška” - izjavio je Oliver Tomić, direktor komunikacija Summer3p festivala.

 

Organizatori su odlučili da prvi dan festivala posvete hip-hop zvuku, a na oduševljenje brojnih domaćih fanova nastupiće Ajs Nigrutin i Timbe, članovi ultimativnog hip hop sastava Bad Copy, prepoznatljivog po autentičnim, duhovitim i provokativnim rimama.
- Ove godine, jedno veče biće posvećeno nečemu sasvim novom. To je neka vrsta hip hop, rap, trap muzike, koja u svetu trenutno ide uzlaznom putanjom. Bitno nam je da u ovom čudnom vremenu u kojem šund i kič uzimaju sve više maha među mladima, prikažemo šta je u stvari svetski trend u stilovima muzike i ostanemo dosledni nazivu našeg udruženja "AŠC" (Anti Šund Corporation - Education For The Nation”, dodao je Tomić.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

15.06.2018.

 

Siniša Kojić: Dualno obrazovanje nije obrazovanje za jeftinu, već za kvalifikovanu radnu snagu

 

 

U Velikoj većnici Gradske kuće Zajednica mašinskih škola Republike Srbije, održala je svečanu sednicu Skupštine koja je okupila predstavnike obrazovnih institucija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, grada Subotice, kao i rukovodstvo školskih centara iz Segedina i Đenđeša, a jedna od tema bila je i dualno obrazovanje, koje prema rečima predsednika Zajednice mašinskih škola Republike Srbije, Siniše Kojića omogućava efikasnije obrazovanje, s obzirom da su nakon donošenja Zakona o dualnom obrazovanju, sve aktivnosti sistematičnije, koordinisana je komunikacija i uključeni su svi akteri.

 

 

 

 

 

Prema rečima Siniše Kojića, više je prednosti dualnog sistema obrazovanja, a kao posebno značajne on ističe da u okviru ovog sistema učenici ranije sazrevaju, jer kako kaže "industrijska kultura ih natera da se uozbilje". Od posebnog značaja je i mogućnost direktnog predstavljanja poslodavcu, što olakšava buduće zaposlenje odmah nakon završetka srednje škole.
- Ono što se dešavalo prethodnih decenija, naročito u metaloprerađivačkoj industriji je desetkovalo kako industriju, tako i mašinske škole, a mogu da kažem da je za upis u mašinske škole interesovanje opalo. To je rezultiralo da su mašinske škole prepolovljene, čak neke i pred gašenjem. Situacija u Subotici je daleko bolja, jer imate jaku industriju i samim tim i interesovanje za ove obrazovne profile će se pokazati već u prvom upisnom roku, što je jako dobro. To su mahom trogodišnji profili, industrijski mehaničar, bravar, zavarivač, mehaničar motornih vozila. Oni su sada, nakon stupanja na snagu Zakona o dualnom obrazovanju, postali veoma interesantni iz razloga što će se učenicima obuhvaćenim dualnim obrazovanjem isplaćivati putni troškovi i topli obrok. Siguran sam da će velikom broju dece koja gravitiraju ka nekim drugim zanimanjima, ovo biti razlog više da se ipak opredele za ova zanimanja. To nisu škole za jeftinu radnu snagu, zato što tim budućim radnicima, većini njih će prva plata biti viša, ili jednaka plati njihovih profesora, tako da dualno obrazovanje nije obrazovanje za jeftinu, već za kvalifikovanu radnu snagu, tvrdi predsednik Zajednice mašinskih škola Republike Srbije, Siniša Kojić i dodaje da je uveren da će i nivo zarada u ovom segmentu vremenom rasti, jer će rasti i potražnja za ovim obrazovnim profilima na tržištu rada.

 

 

Gabrijela Grujić: Industrijalizacija Srbije je ponovo u modi

 

Pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Gabrijela Grujić rekla je da je "industrijalizacija Srbije ponovo u modi."

- Ove godine imamo mnogo novih profila. Mladim ljudima dajemo zaista visok nivo kapaciteta znanja, primeren 21. veku. Umrežavamo područje rada i mašinstvo i elektrotehniku, informacione tehnologije i dajemo mogućnost da se nakon školovanja odmah i zaposle. Zaista se nadam da je ovakav vid realizacije nastave budućnost mladih ljudi zato što obrazovanje postaje filozofija života, a na nama je da kreiramo platformu, nove modele učenja, jer obrazovanje nije samo sticanje znanja, već i način na koji mlade ljude učimo da koriste svoj rad i dajemo im modele za to. Dualno obrazovanje je jedan od veoma dobrih modela, jer pored veoma važnog opšteg obrazovanja koje postoji u okviru svih profila, odlaze u kompanije gde imaju mogućnost da vide kako izgleda proces projektovanja, gde mogu da daju kritičko, kreativno, procesno mišljenje i da idu u korak sa našim novim intencijama i mislim da smo na dobrom putu, zaključila je Grujić.

 

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

15.06.2018.

 

Obeležena 74. godišnjica deportacije subotičkih Jevreja

 

 

Polaganjem venaca na spomenik stradalim Jevrejima kod nekadašnjeg geta, u ulici Pala Papa, komemorativnim skupom u Sinagogi i polaganjem venaca na spomenik žrtvama Holokausta u dvorištu Sinagoge, obeležena je 74. godišnjica deportacije subotičkih Jevreja u tranzitne logore, a potom u Aušvic i druge koncentracione logore i fabrike smrti širom Evrope.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Obraćajući se prisutnima u Sinagogi, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban rekao je da je oko 4.000 subotičkih Jevreja deportovano u koncentracione logore širom Evrope 16. juna 1944. godine, a da je operacija čišćenja države od Jevreja započela 26. aprila 1944. godine.

 

On je naveo da je, kada je reč o transportu, pravljena selekcija, a da su i određivani prioriteti, da su Jevreji smatrani opasnima po društveni poredak isporučivani odmah u koncentracione logore, dok su drugi najpre izdvojeni u posebna stambena naselja, u geta, odakle su kasnije izručeni Nemcima.

 

Od predratnih, nešto više od 6.000 subotičkih Jevreja u Suboticu se, posle Drugog svetskog rata, vratilo oko 1.000 preživelih, ali mnogi od njih nisu se zadržali u gradu, rekao je Bogdan Laban, i dodao da je zahvaljujući upravo onima koji su ostali, a kojih je bilo nekoliko stotina, u Subotici očuvana jevrejska tradicija, običaji, religija i kultura.

 

Govoreći o odnosima između Srba i Jevreja, istakao je da je izvesno da koreni srpsko-jevrejskog prijateljstva sežu u doba vladavine Miloša Obrenovića i Drugog srpskog ustanka i da je Drugi svetski rat ispisao posebne stranice srpsko-jevrejskih veza.

– O vekovnom prijateljstvu dva naroda svedoči i podatak da je srpska kraljevska vlada priznala Balfurovu deklaraciju kojom je Vlada Britanije, 2. novembra 1917. godine, podržala stvaranje jevrejske države u Palestini. Jedan od najzaslužnijih za to bio je doktor David Albala, sefardski Jevrejin, kapetan srpske vojske, srpsko-jevrejski ratni heroj. Na sugestiju Davida Albale, vlada Kraljevine Srbije prva je – 27. decembra 1917. godine – otvoreno podržala Balfurovu deklaraciju, kojom je Jevrejima priznato pravo na nacionalnu nezavisnost na tlu Palestine, trideset godina pre nego što je proglašena država Izrael – kazao je Bogdan Laban. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

12.06.2018.

 

Gradonočalnik Subotice: Najstroža kazna za krivca

 

 

 

 

Nakon teške saobraćajne nesreće na Divčibarama, u kojoj je poginuo desetogodišnji dečak i povređeno još dvoje dece iz Subotice koja su se u obezbeđenoj koloni kretala trotoarom, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford upućuju porodici preminulog dečaka izjave saučešća.

Gradonačelnik Laban poziva pravosudne organe da što pre sprovedu sve istražne radnje kako bi se obezbedili dokazi o razlozima stravičnog događaja, a krivcu izrekla najstroža kazna.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

12.06.2018.

 

Održana prezentacija „Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku”

 

 

 

 

Predstavnici Koalicije 27, održali su prezentaciju izveštaja „Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku”, na osnovu kog zaključuju da stanje životne sredine u Srbiji u svim aspektima zahteva ulaganje daleko više sredstava, a samim tim i više političke volje.

 

 

 

 

 

Najnoviji “Izveštaj iz senke” Koalicije 27, koja prati i objavljuje kritički osvrt na napredak Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u delu koji se odnosi na Poglavlje 27, to jest životnu sredinu, peti je u nizu, a ispred neformalne grupe ekoloških organizacija Koalicije 27, predstavila ga je direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice, Nataša Đereg. Ona je posebno istakla problem netransparentnosti trošenja sredstava koja se slivaju u budžet od ekoloških taksi koje plaćaju zagađivači, a koja se ne koriste u skladu sa namenom.

 

Na današnjem skupu takođe je predstavljen zajednički projekat kog Udruženje TERRA’S realizuje sa Mladim istraživačima Srbije u okviru "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

05.06.2018.

 

Zatvaranje OŠ “Miloš Crnjanski” ispunjava kriterijume Plana o racionalizaciji školske mreže

 

 

Osnovna škola “Miloš Crnjanski” u Subotici, nakon 6 decenija od osnivanja, koju pohađa preko 350 učenika, prema rečima nadležnih iz lokalne samourpave, a u skladu sa Planom o racionalizaciji školske mreže, trebalo bi da bude zatvorena.

 

 

 

 

 

Nakon jučerašnjeg protestnog okupljanja roditelja učenika OŠ "Miloš Crnjanski" u školskom dvorištu, zbog najave zatvaranja ove škole nakon završetka školske godine, nadležni iz lokalne samourpave su na današnjoj konferenciji za medije potvrdili ovu neophodnost, ističući da su direktor i Savet roditelja ove škole još pre godinu dana bili obavešteni da će se na udaru racionalizacije naći upravo ova škola kao najočitiji primer neracionalnosti, ali će se voditi računa o interesu učenika i nastavnog kadra. Učenici će se moći upisati u susednu školu „Jovan Mikić“.

- Dakle, definitivno broj đaka, blizina druge škole, jer po kriterijumima Ministarstva prosvete, škola koja ima manje od 400 đaka - ne može da bude pravno lice. OŠ "Miloš Crnjanski" ima 355 đaka, kaže sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti, Jasmina Stevanović i podseća na ispunjenost i drugog kriterijuma koji definiše da je neophodno da škola bude bar 2 kilometra u radijusu druge škole.
- Dakle, ovde dve osnovne škole dele isto dvorište. I tu je još nerešen imovinsko - pravni status škole, obzirom da se škola nalazi u zgradi koja pripada Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, naglašava Stevanović.

 

Za ukidanje OŠ "Miloš Crnjanski" izrađen je Elaborat u aprilu, a njegovo usvajanje treba da potvrde Gradsko veće, Skupština grada, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice i Ministarstvo prosvete. U prostor koji će prestati koristiti OŠ "Miloš Crnjanski", biće smeštena Srednja ekonomska škola „Bosa Milićević“, potvrđuju nadležni iz lokalne samourpave, ističući da Grad plaća milionske iznose za zgradu u kojoj je smeštena ova srednja škola.

 

Osnivač srednjih škola je Republika Srbija, dok su osnovne škole u nadležnosti lokalnih samouprava koje su bile u obavezi da do 15. maja ove godine daju svoje predloge racionalizacije školske mreže.

 

Posebni savetnik ministra prosvete, Aleksandar Pajić kaže da Plan racionalizacije školske mreže neće dovesti do toga da učenici budu na bilo koji način oštećeni, ili da nastavnici ostanu bez fonda časova. Cilj je da se smanje nepotrebni troškovi, a da se na realnu meru svede administracija.

 

Za realizaciju Plana o racionalizaciji školske mreže Ministarstvu prosvete ostavljen je krajnji rok do marta sledeće godine, što je u skladu sa optimizacijom mreže škola, uštedama, unapređenjem efikasnosti, te stvaranjem poboljšanih uslova za kvalitetnije obrazovanje, a prema dokumentu koji je izradila Svetska banka.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

04.06.2018.

 

Delegacija EU u poseti Subotici

 

 

 

 

Grupa zamenika šefova misija zemalja članica Evropske unije posetila je Suboticu i sa predstavnicima lokalne samouprave obišla projekte koji se finansiraju sredstvima Evropske unije.

 

 

 

 

 

Delegacija EU u Srbiji svake godine organizuje posete različitim delovima Srbije, kako bi se predstavnici ambasada zemalja članica EU na licu mesta upoznali sa nekim projektima koji se finansiraju sredstvima EU.
- Ovo je način da pokažemo državama članicama kako EU gradi različite projekte, da se vidi gde novac ide i kako oni napreduju, rekla je zamenica šefa delegacije EU, Meteja Norčić Štamcer.

 

S obzirom da se ove godine obeležava Evropska godina kulturnog nasleđa, ovo je bila prilika da se članovi delegacije EU, bliže upoznaju sa nekim od kapitalnih projekata iz kulture čiju je rekonstrukciju pomogla EU, kao što su Sinagoga u Subotici i franjevački samostan koji se rekonstruiše sredstvima EU .

Sa preko 80 miliona evra, Evropska unija je najveći donator pomoći Republici Srbiji u procesu upravljanja migracijama, te su posetom Zdravstvenom centru, Centru za socijalni rad i Prihvatom centru za migrante predstavnici EU imali priliku da vide konkretne rezultate donirane pomoći.

 

Delegacija EU u Srbiji je današnju posetu Subotici započela sastankom sa gradonačelnikom Subotice, Bogdanom Labanom, a vođeni su razgovori i o drugim projektima koji se finansiraju sredstvima država članica EU, o Regionalnoj deponiji i sanaciji jezera Palić.

- Imali smo vrlo lep sastanak sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima i razgovarali smo o brojnim temama, između ostalog o Sinagogi, čije je renoviranje počela Evropska unija, a udruženim snagama članica EU Mađarska i Srbija projekat završile do kraja. Razgovarali smo i o Paliću i ekološkim projektima koje Subotica planira da realizuje, jer EU opredeljuje dosta sredstava u aktivnosti koje se tiču ekologije. Dali smo novac za čišćenje voda oko Palića, odnosno za izgradnju Regionalne deponije, jer ako nemamo čist grad turisti neće lako doći, rekla je Meteja Norčić Štamcer.

 

- Zadovoljstvo mi je što sam čula da se Subotica uključuje u projekte panevropskog Koridora 10, jer ima važan geografski položaj a imaće još važniji kada bude u tom velikom evrpskom projektu. Drago mi je da je dobra saradnja sa EU na projektima koji će pomoći da se razvija turizam, ekonomija, da se radi na izazovima migracije. Nadam se da će ti projekti ostvariti cilj - bolji život svih građana, rekla je zamenica ambasadora Bugarske u Srbiji, Iva Krunova, koja je posebno istakla da se u Subotici oseti evropski duh.

 

Prema rečima rukovodioca radne grupe za praćenje migracija Grada Subotice i narodnog poslanika, Milimira Vujadinovića, ova poseta je velika čast za Suboticu, za sve što je na čelu sa gradonačelnikom urađeno kada je reč o migrantskoj krizi i drugim oblastima života.
- Želimo da pokažemo partnerima iz EU kako se troši novac njihovih poreskih obveznika na zajedničke projekte u Srbiji. Sinagoga je primer kako izgleda saradnja Brisela, članica EU i vrha vlasti u Republici Srbiji, rekao je Milimir Vujadinović.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

04.06.2018.

 

Održana konferencija „Voda za održivi razvoj“

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je u Velikoj većnici Gradske kuće, povodom Evropske nedelje održivog razvoja i Svetskog dana zaštite životne sredine, pod pokroviteljstvom Skupštine grada, organizovalo konferenciju „Voda za održivi razvoj“ kojoj su prisustvovali i učenici osnovnih škola, kojima je posebno namenjen danas predstavljeni međunarodni projekat „Vodni agent Dunavske regije“ .

 

 

 

 

 

O značaju racionalne potrošnje vode, radi očuvanja ovog najvažnijeg prirodnog resursa, govorio je procesni menadžer u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Gligor Gelert, a odgovoran odnos u sistemu organizovanog vodosnabdevanja u Subotici, predstavio je predsednik Skupštine gradaTivadar Bunford ističući da je Subotica među prvim gradovima započela sa prečišćavanjem otpadnih voda.

 

Nakon konferencije, na centralnom gradskom trgu prikazan je rad Vodne stanice – specijalizovanog vozila za edukaciju, koji sadrži elemente vodovodne i kanalizacione infrastrukture i kućnih instalacija.

 

Svi zainteresovani građani će sutra, drugog dana obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja i Svetskog dana zaštite životne sredine, imati priliku da u 8, 10 ili 12 časova posete Vodozahvat I, ili Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gde će im stručnjaci objašnjavati funkcionisanje sistema proizvodnje pijaće vode, odnosno prečišćavanja otpadnih voda.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

04.06.2018.

 

Održan 2. Festival ljubavi

 

 

 

 

Zeleni Subotice su u subotu, 2. juna 2018. godine, u Dudovoj šumi organizovali drugi po redu Festival ljubavi.

 

 

 

 

 

- Za razliku od prošle godine, prilikom kog je Festival ljubavi posetilo oko 60 učesnika, ove godine nam se pridružilo preko 400 dece, među kojima su se našli volonteri, aktivisti, rotitelji, nastavnici i profesionalni sportisti, kažu organizatori manifestacije, čiji je osnovni cilj promovisanje zdravog načina života i povezivanje dece sa poteškoćama u razvoju i njihovo aktivno učešće u različitim kreativno-sportskim aktivnostima uz podršku njihovih vršnjaka.

 

Sportski i kreativni program bio je prilagođen deci, a podrazumevao je tročasovno uživanje i učešće u učenju novih sportskih veština, pevanju, plesanju, druženju u prirodi i upoznavanju novih prijatelja.

 

Festival ljubavi ponudio je raznovrsan program zahvaljujući kreativnim volonterima i profesionalcima, predstavnicima Fudbalske akademije “Coerver Cochaing” Subotica, Odbojkaškog kluba “Win Volley”, Planinarskog sportskog kluba “Spartak”, Karate kluba “TAO”, Folklornog ansambla “Sunčica”, Izviđačkog kluba “Neuništivi”, hora “Iskončići”, kao i kreativnog tima Zelenih.

 

Ohrabreni izuzetnim odzivom sugrađana i rezultatima ovogodišnjeg izdanja Festivala ljubavi, organizatori obećavaju:
- S obzirom na veliku podršku, nastavićemo sa organizovanjem ovakvih manifestacija ali i drugih aktivnosti koje su u interesu svih naših građana.

 

Redakcija Super-info.rs

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

01.06.2018.

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obeležava Svetski dan zaštite životne sredine

 

 

Povodom Evropske nedelje održivog razvoja i Svetskog dana zaštite životne sredine, pod pokroviteljstvom Skupštine Grada Subotice, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica organizuje konferenciju „Voda za održivi razvoj“ i akciju „Otvorena vrata subotičkog vodovoda“.

 

 

 

 

U ponedeljak, 4. juna, s početkom u 11.00 časova u Velikoj većnici Gradske kuće konferencijom „Voda za održivi razvoj“ obeležiće se Evropski dan održivog razvoja.

Skup je otvoren za sve zainteresovane građane, a skupu će se obratiti Tivadar Bunford, predsednik Skupštine Grada Subotice i Đerđ Šugar, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, dok će Majda Adlešić, program menadžer Vodne agencije, prezentovati međunarodni Projekat „Vodni agent Dunavske regije“.

 

Nakon konferencije, na centralnom gradskom trgu će se svim učesnicima i prolaznicima prikazati na zanimljivi način rad Vodne stanice – specijalizovanog vozila za edukaciju dece i odraslih, koji sadrži elemente vodovodne i kanalizacione infrastrukture i kućnih instalacija.

 

U utorak, 5. juna, svi zainteresovani građani po svom izboru u tri termina – u 08.00, 10.00 i 12.00 časova – mogu da posete Centralni gradski kompleks vodosnabdevanja – Vodozahvat I i/ili Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice.

Na ovim objektima, stručnjaci subotičkog JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica će ih upoznati na prigodan način sa objektima i tehnološkoj „traci“ zahvatanja, prerade sirove vode do nivoa pitke vode i njenoj distribuciji do mreže i slavina potrošača, odnosno o odvođenju, prikupljanju otpadnih voda na gradskom Prečistaču, tretmanu vode i mulja i upuštanju prečišćene vode u recipijent – jezero Palić.

 

Svi zainteresovani građani za posetu Vodozahvatu I i gradskom Prečistaču otpadnih voda treba da prijave svoje učešće na telefon 55-77-11 Lokal 118, ili putem Internet prijave koja se nalazi na linku http://www.vodovodsu.rs/otvorena-vrata-registracija najkasnije do ponedeljka, 4.juna, do 12.00 časova.

 

Iz bezbednosnih razloga, ova poseta nije predviđena za decu do 10 godina, a za decu od 10 do 15 godina potreban je punoletni pratilac.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

31.05.2018.

 

Dodeljena priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“


 

 

Istaknutim pojedincima, kompanijama i institucijama sa teritorije Severnobačkog i Zapadnobačkog upravnog okruga danas su, u Velikoj većnici Gradske kuće, uručena priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“. Među 24 dobitnika ovog prestižnog priznanja je i Grad Subotica, kao najuspešnija lokalna samouprava u regionu.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Gradonačelnik Bogdan Laban je, obraćajući se prisutnim privrednicima, gostima i laureatima, istakao da nije slučajno što se ovo priznanje koje, kako je naveo, svedoči o stasavanju preduzetničke kulture i stvaralaštva u Srbiji, dodeljuje upravo na dan otvaranja dvanaestog Međunarodnog i regionalnog Subotičkog sajma,

– I dodela priznanja koje nosi naziv velikog filantropa, dobrotvora i zadužbinara kapetana Miše Anastasijevića, projekat je koji, baš kao i Subotički sajam, deli iste vrednosti – promovisanje privrede i razvijanje prekogranične saradnje. I traje skoro 20 godina. Neka ovo priznanje bude podstrek da radimo i stvaramo još više i bolje i da zajednički razvijamo ekonomski i društveni prosperitet u Republici Srbiji, ali i celom regionu – naglasio je Bogdan Laban. ...dalje-izvor

 

_____________________________________________________________________________

 

31.05.2018.

 

Srbija i EU: Spoljna i bezbednosna politika Srbije

 

 

Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka održali su debatu na temu "Srbija i EU: Spoljna i bezbednosna politika Srbije", a današnja debata je pretposlednja u nizu događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.

 

 

 

 

Kakav je globalni strateški kontekst u kome se spoljna i bezbednosna politika Srbije stvara i realizuje? Da li i mi bezbednost možemo da ostvarimo kroz vojnu neutralnost, kao što su to učinile Švedska, Austrija i Irska? Šta se dešava sa reformom sektora bezbednosti? Kakva je usklađenost naše spoljne i bezbednosne politike sa spoljnom, bezbednosnom i odbrambenom politikom EU? Ovo su samo neka od pitanja koja otvara današnja debata na kojoj su učestvovali predstavnici Fakulteta političkih nauka: prof. dr Dragan R. Simić, dekan Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, asist. Stevan Nedeljković, asist. Milan Krstić, mr Dragan Živojinović, a prema rečima doc.dr Filipa Ejdusa, Srbija mora da usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku, sa spoljnom, bezbednosnom i odbrambenom politikom EU, tokom pregovora o pristupanju EU što je definisano poglavljem 31. Međutim, Ejdus smatra da procenat neusklađenosti sve više raste, umesto da se smanjuje, dok kada je reč o reformi sektora bezbednosti on smatra da nema napretka.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

31.05.2018.

 

Svečano otvoren dvanaesti Međunarodni i regionalni „Subotički sajam”

 

 

U Subotici je danas počeo dvanaesti Međunarodni i regionalni „Subotički sajam” na kome će se do subote 2. juna, na oko 1.800 kvadratnih metara izložbenog prostora u i oko subotičke Hale sportova i na više od 30 štandova predstaviti 182 izlagača iz Srbije, Italije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Republike Spske i Crne Gore. Partner ovogodišnjeg sajma je grad Bled, iz Slovenije, sa kojim je Subotica članica Mreže evropskih jezera (nEUlakes). Manifestaciju je svečano otvorio gradonačelnik Subotice Bogdan Laban.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Uz kratak osvrt na dosadašnje sajmove privrede u Subotici, gradonačelnik Laban je istakao da je činjenica da je njegov kabinet tokom protekle nepune dve godine realizovao sve što je najavljeno da će se uraditi i da dela, a ne prazne reči i obećanja, karakterišu rad aktuelne gradske vlasti.
- Grad Subotica se od 2016. godine nalazi u spoljnotrgovinskom suficitu od sedam do 10 odsto, što se prvi put dešava od kraja osamdesetih godina prošlog veka. U Slobodnoj zoni i Privrednoj zoni ’Mali Bajmok’, gde je trenutno radno angažovano oko 6.000 radnika, broj zaposlenih je u stalnom porastu. U Subotici je, 30. aprila 2018. godine, u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje evidentirano 5.990 aktivno nezaposlenih lica. U odnosu na isti period 2015. godine, kada je na evidenciji bilo 9.990 nezaposlenih, broj nezaposlenih smanjen je za 4.000, odnosno za 40 odsto – istakao je Bogdan Laban. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

30.05.2018.

 

"Pokreni društvo - promeni svoju zajednicu"

 

 

Centar za razvoj Srbije i Udruženje mladih Aktivni region Subotica, pozivaju mlade ljude iz Subotice da se uključe u promenu društva i svoje lokalne zajednice kroz projekat: "Pokreni društvo - promeni svoju zajednicu".

 

 

 

 

- Ideja nam je da se veći broj mladih uključi u društveni život u svojim lokalnim sredinama, da pokrenu pitanja koja su im važna i naprave plan akcije za poboljšanje života svojih sugrađana i sugrađanki kako bi pokazali javnosti da nisu nemi posmatrači društvenih događanja. Naš zajednički zadatak je da identifikujemo i odaberemo glavne probleme u našim sredinama, istražimo uzroke njihovog nastanka i da razvijemo akcioni plan za njihovo rešavanje. Svoje planove ćemo predstaviti građanima putem TV nastupa na lokalnim televizijama i u štampanim medijima i putem javne tribine, a najbolji planovi će biti objavljeni u brošuri sa akcionim planovima, kažu suorganizatori iz Udruženje mladih Aktivni region Subotica.

 

Za učešće u projektu mogu se prijaviti mladi aktivisti i aktivistkinje uzrasta od 17 do 27 godina (aktivisti nevladinih, političkih, studentskih, sindikalnih, strukovnih i drugih organizacija društva i učenici đačkih parlamenata) ali i pojedinci koji žele promene.

 

Troškove održavanja seminara i pratećih aktivnosti snosi Centar za razvoj Srbije, kao i troškove prevoza i ručak na završnom skupu u Beogradu za izabrane predstavnike timova.

 

Prvi seminar je u subotu, 2. juna, a drugi u subotu, 23. juna. Oba seminara počinju tačno u podne u Hemijsko-tehnološkoj školi u Subotici)
Predavači su: dr Lazar Marićević, Centar za razvoj Srbije i prof. dr Slobodan G. Marković, Fakultet političkih nauka.

 

Po završetku projektnih aktivnosti u svih 10 gradova u Srbiji, biće održan zajednički skup za tim lidere i konferencija za štampu u Medija centru u Beogradu, gde će biti promovisana publikacija sa izrađenim akcionim planovima, nakon čega će svim učesnicima na projektu biti dodeljeni sertifikati.

 

Prijave putem SMS ili Vibera na broj :063/587-876, ili na e-mail: aktivniregion@gmail.com

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

29.05.2018.

 

Stambeno - poslovni kompleks umesto bivše kasarne „Kosta Nađ“

 

 

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Predrag Radivojević i predstavnici stručnog tima ovog javnog preduzeća, održali su Idejnu 3d prezentaciju urbanističko-arhitektonskog rešenja prostora bivše kasarne „Kosta Nađ“.

 

 

 

 

 

Plan predviđa poslovne, komercijalne, javne i stambene celine, a prikazano urbanističko rešenje, biće predstavljeno i na Međunarodnom sajmu investicija "Ekspo Ril“ u Minhenu i ponuđeno potencijalnim investitorima.

 

Prema rečima idejnih tvoraca predstavljenog urbanističko-arhitektonskog rešenja, moguća je fazna izgradnja, a procenjena vrednost investicije iznosi 50 miliona evra.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.05.2018.

 

Paketi za migrante povodom Ramazana

 

 

Povodom meseca Ramazana, u organizaciji Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, u Prihvatnom centru za migrante u Subotici, podeljeni su paketi sa hranom za 60 izbeglica iz Avganistana, Iraka, Sirije, Pakistana, smeštenih u ovom prihvatnom centru.

 

 

 

 

Ramazanske pakete su podelili pomoćnica gradonačelnika Subotice za obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu Etela Jerinkić, koordinatorka Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Çağla Gültekin Tosbat i predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

-Trenutno se na teritoriji Srbije nalazi ukupno oko 3500 migranata, a u našim centrima za zbrinjavanje ih je 2800. Cilj Komesarijata za izbeglice i migracije, kao državne institucije je da svi ovi ljudi budu zbrinuti na adekvatan način, da budu u sistemu, u ukupno 18 centara za migrante koliko ih ima u Srbiji, da ih bude što manje u pograničnim delovima, umesto što gravitiraju ka nekim nevladinim organizacijama koje im obećavaju mnogo toga, ali malo obećanja ispune, rekla je predsednica Komesraijata za izbeglice i migracije Aleksandra Dimić.

 

- Povodom Ramazana, u raznim delovima Srbije smo realizovali pomoć u više gradova. TIKA pomaže ovakvim projektima u 150 država sveta. Ramazan znači deljenje, a naš primarni posao je deljenje humanitarne pomoći. Biće dodeljena nekim centrima u Srbiji. Sutra ćemo u Krnjači deliti 345 paketa pomoć, Subotici smo obezbedili 60 paketa, a ove godine delimo ukupno 1200 paketa hrane migrantima. Naša parola glasi: Sve za jedan osmeh na licu deteta, koji nam je podstrek da pomažemo. Ovaj projekat realizujemo sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, rekla je koordinatorka Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Çağla Gültekin Tosbat.

 

- Solidarnost i empatija prema onima kojima je pomoć neophodna, važna su vrednost u svakoj zajednici. Grad snosi troškove prevoza, kanalizacije, vode, čišćenja Prihvatilišta i dotacija Crvenom krstu, koji pruža usluge Prihvatnom centru. Te troškove refundiramo od Komesarijata za izbeglice i migracije, tako da lokalni budžet nije direktno opterećen, ali pomažemo i dotacijama od nemačke Vlade, Ambasade Japana i mnogih humanitarnih organizacija. Zaključili smo sedam projekata o donacijama. Vrednost im je 5,25 miliona dinara i oko 240.000 evra. Pomažemo na različite načine. Tim projektima su izgrađeni i objekti koje koriste i naši građani, jer se novac koristio za rekonstrukciju krova Dispanzera za žene i decu, Doma zdravlja, pa se ostvaruje projekat da pomažući drugima, pomažemo i sebi, izjavila je pomoćnica gradonačelnika Subotice za obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu Etela Jerinkić, naglasivši da je u periodu od 2015. do 2017. godine, 6500 migranata prošlo kroz subotički Prihvatnu centar.

- Nisu svi registrovani. Neki su prošli ne koristeći usluge Centra u Subotici. O njima nemamo tačne podatke, a bilo bi dobro da se registruju. Ovde se zadržavaju u proseku oko 38 dana, jer naš severni sused ima rigoroznu politiku prihvata migranata. U poslednje vreme prihvataju po jednog migranta dnevno, tako da se to odražava na duže zadržavanje migranata na našem području. Iako je njihov cilj Nemačka i države zapadne Evrope, rekla je Jerinkić.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

27.05.2018.

 

Delegacija parlamenta Gvineje Bisao posetila Suboticu

 

 

Predsednik parlamenta Gvineje Bisao i predsednik Izvršnog komiteta Afričke parlamentarne unije, Sipriano Kasama, danas je, zajedno sa svojim sarаdnicima, posetio Suboticu. Visoka delegacija Parlamenta Gvineje Bisao sinoć je doputovala u prvu zvaničnu posetu Srbiji. U želji da im se prikaže što veća raznolikost i mogućnosti naše zemlje, u program je uvrštena i poseta našem gradu. Sipriana Kasamu i njegove saradnike u Gradskoj kući dočekali su član Gradskog veća zadužen za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje, Srđan Samardžić, i predsednik Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga, Slobodan Vojinović.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Nakon obilaska Velike većnice u Gradskoj kući, delegacija je obišla i subotičku Sinagogu, a potom posetila preduzeće „Agria“, čija je osnovna delatnost proizvodnja poljoprivrednih mašina – pneumatskih i mehaničkih sejačica, i Vinariju „Zvonko Bogdan“.

 

Privreda Gvineje Bisao je veoma slaba. Portugalci tokom petovekovne vlasti nisu gotovo ništa investirali u ekonomiju, a tek početkom osamdesetih godina 20. veka dobijena je značajnija ekonomska pomoć od strane bivšeg SSSR-a, Alžira i Francuske, koja je uglavnom usmerena u razvoj ribolova i poljoprivredu. Kikiriki je najvažnija komercijalna kultura, a uz njega i kokosaov orah i uljana repica. Za ishranu stanovništva gaji se pirinač, kukuruz, proso, sirak i razno povrće.

 

U razgovoru sa domaćinima, Sipriano Kasama je rekao da je cilj njihove šestodnevne posete uspostavljanje ekonomske saradnje između Gvineje Bisao i Republike Srbije, posebno u oblasti poljoprivrede koja je najzastupljenija privredna aktivnost u toj zemlji. Nacionalni interes Gvineje Bisao, naglasio je Kasama, jeste povećanje proizvodnje pirinča, odnosno smanjenje uvoza ove žitarice.

 

Visoka delegacija parlamenta Gvineje Bisao sastaće se u ponedeljak, 28. maja, u Novom Sadu, sa predsednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirovićem. U okviru posete ovom gradu, delegacija će obići Petrovaradinsku tvrđavu i posetiti kompaniju „Agropanonka“ i Sremske Karlovce.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

25.05.2018.

 

Održan okrugli sto o Nacrtu lokalnog plana upravljanja otpadom

 

 

 

 

Na osnovu usvojenog ažuriranog Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Suboticu, Sentu, Kanjižu, Čoku, Mali Iđoš i Bačku Topolu, koji nije bio na javnoj raspravi, Grad Subotica je izradio Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine. S obzirom da Gradska uprava Subotica nije planirala javnu prezentaciju, Regionalni Arhus centar Subotica i Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), organizovali su okrugli sto na kom su građani, predstavnici stručne javnosti, upravitelja zgrada, mesnih zajednica, javno - komunalnih preduzeća, operatera, civilnog sektora, relevantnih institucija i kompanija, imali priliku izneti primedbe i predloge koji će biti prosleđeni Gradskoj upravi, Službi za zaštitu životne sredine. ...dalje

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

25.05.2018.

 

Preminuo Dragutin Zurković

 

 

U Subotici je, u 93. godini, preminuo Dragutin Zurković, nekadašnji trostruki šampion države u atletici i istaknuti sportski radnik.

 

 

 

 

Dragutin Zurković rođen je 20.04.1926. godine u Subotici. Vrlo rano je pokazao talenat i sklonost ka atletici. Nakon učešća u Narodnooslobodilačkoj borbi, kao ratni vojni invalid, postigao je vrhunske rezultate u trkama na 110 metara sa preponama.
Bio je jedan od atletskih velikana posleratne Jugoslavije. Prvu titulu šampiona osvojio je 1946. godine u Beogradu i to u dve discipline: na 110 i 400 metara metara sa preponama. Tri puta za redom bio je seniorski šampion države u preponskom trčanju na 110 metara: 1949, 1950, i 1951. godine sa rezultatima 15,6 sekundi, 15,7 sekundi i 16 sekundi.
Bio je stub ekipe AK "Spartak" na atletskim priredbama, a 11 puta kao reprezentativac Jugoslavije nastupao u dresu sa državnim grbom.
Nakon završene atletske karijere, nastavio je da radi kao sportski trener, posvećujući decenije u radu sa decom i mladima.
Profesionalnu karijeru ostvario je u subotičkom preduzeću "DES".
Sahrana Dragutina Zurkovića obaviće se u petak, 25. maja 2018. godine u 11 časova na Pravoslavnom groblju u Aleksandrovu iz crkvene mrtvačnice.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

23.05.2018.

 

Ministar Ružić: Subotica pokazatelj kako treba dalje nastaviti unapređenje komunikacije građana sa državnom upravom

 

 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, boravio je danas u radnoj poseti Subotici gde se sastao sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, posetio je Gerontološki centar u Subotici, a prilikom obilaska Gradskog uslužnog centra u okviru izjave za medije, ministar Ružić je čestitao gradonačelniku, njegovom timu i načelniku okruga na načinu na koji funkcioniše Gradska uprava višenacionalne sredine, kakva je Subotica. Prema njegovim rečima "to je pravi pokazatelj kako treba dalje nastaviti unapređenje komunikacije građana sa državnom upravom".

 

 

 

 

- Subotica je na prvom mestu po izdavanju građevinskih dozvola i postupka legalizacije. Sve ono što je građanima i privredi potrebno, mogu obaviti na mnogo brži, lakši, transparentniji i jeftiniji način, rekao je ministar Branko Ružić, ističući da to i jeste uloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i Vlade - da budu servis građana.

 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je takođe najavio pilot projekat, kojim će se sa 50 miliona dinara podržati nekoliko opština da uspostave jedinstveno upravno mesto - jedan šalter na kome će građani moći da podnesu zahtev za sve poslove u kojima komuniciraju sa državom.

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban se zahvalio ministru Ružiću i Vladi Srbije na dosadašnjoj podršci, uz koju je ostvareno poboljšanje usluga, a funkcionisanje Gradske uprave je efikasnije i približeno je građanima.
- Mislim da smo u tom uspeli. O tom govore specijalna priznanja koja smo dobili, ne samo od Vlade Republike Srbije, nego i od NALED-a u 2017. godini. Nastojimo da se ne uljuljkamo, nego da i dalje radimo na poboljšanju uslova i mislim da ćemo u tom uspeti, rekao je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

23.05.2018.

 

Čistoća realizuje akciju dezinfekcije kontejnera

 

 

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica 21. maja je započelo akciju dezinfekcije kontejnera.

 

 

 

 

Prema rečima rukovodioca RJ Odnošenje i deponovanje čvrstog komunalnog otpada, Roberta Maluščiuka, akcijom dezinfekcije je obuhvaćeno hiljadu kontejnera na teritoriji grada.

 

Dezinfekciju sprovodi preduzeće Ciklonizacija iz Novog Sada, preparatom na bazi mešavine peroksidnih jedinjenja, površinski aktivnih materija, organskih kiselina i neorganskih pufera za dejstvo na širok nivo patogenih mikroorganizama. Preparat deluje na sve tipove virusa, gljivica, gram pozitivne i gram negativne bakterije.

 

...opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

22.05.2018.

 

Savetovanje na temu opasnog industrijskog otpada, otpadnih voda i komunalnog otpada

 

 

U organizaciji Udruženja Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, u Subotici je započelo dvodnevno, četvrto po redu savetovanje na temu “Opasan industrijski otpad, tretman industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad“.

 

 

 

 

 

Cilj savetovanja je doprinos podizanju ekološke svesti o bezbednom upravljanju opasnim otpadom i otpadnim vodama, svih učesnika u sistemu upravljanja otpadom, njegovom tretmanu, kao i stanovništva. Upravljanje opasnim industrijskim otpadom i industrijskim otpadnim vodama, predstavlja najveći ekološki problem Srbije. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

21.05.2018.

 

Međunarodne nagrade za Dečje pozorište Subotica

 

 

Dečje pozorište Subotica je na 19. Međunarodnom festivalu profesionalnih lutkarskih pozorišta za decu „Lut Fest“ u Istočnom Sarajevu, sa predstavom „Avanture sa Karlsonom“ u režiji Veselina Bojdeva, osvojilo dve vredne nagrade. Na Festivalu se od 13. do 18. maja 2018. predstavilo deset pozorišta sa različitim vidovima lutkarskih formi iz nekoliko zemalja regiona i Evrope.

 

 

 

 

 

Nagrada za najlutkovitiju predstavu Kamena ruka „Henrik Jurkovski“: „AVANTURE SA KARLSONOM“, Dečje pozorište Subotica (Srbija)
Obrazloženje: Glumci su odlično savladali sistem lutaka. Scenografija je bila u fiunkciji predstave. Svaki glumac je izgradio svoj lik u skladu sa lutkom, što je doprinjelo lutkovnosti predstave.

 

Specijalna nagrada žirija: „AVANTURE SA KARLSONOM“, Dečje pozorište Subotica (Srbija) za kompletno osmišljen projekat za decu.
Obrazloženje: Za savremenu i aktuelnu temu, njegovanje klasičnog dramskog teksta za decu obrazovnog i poučnog karaktera, za režiju, glumu i sve glumce koju su dali svoj doprinos.

 

Žiri ovogodišnjeg 19. Lut festa radio je u sastavu prof. Bonjo Lungov, reditelj (Bugarska) - predsednik ; Živomir Joković, reditelj, Srbija – član i Mladen Janković, profesor muzike, Republika Srpska – član. Žiri je doneo jednoglasne odluke.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

18.05.2018.

 

Besplatni pregledi u Opštoj bolnici

 

 

U nedelju, 20. maja u Opštoj bolnici Subotica, u periodu od 8 do 16 časova, održaće se sedma akcija besplatnih preventivnih pregleda, tokom koje će se obavljati kardiološki fizikalni pregledi, dermoskopsi pregled mladeža, kao i analiza lipidnog statusa (holesterola i triglicerida).

 

 

 

 

Za analizu lipidnog statusa (holesterol i trigliceridi) građani treba da se jave u prostorije laboratorije Službe za polikliničko konsultativne preglede. Zainteresovani sugrađani, koji žele da provere lipidni status, treba da se pridržavaju nekoliko pravila.

48 sati pre uzimanja uzorka krvi: izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost, ne konzumirati alkohol.
24 sata pre uzimanja uzorka krvi: uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne.
12 sati prije uzimanja uzorka krvi: posle 19 sati, dan pre dolaska u laboratoriju ne uzimati hranu, ne piti alkohol, ne piti kafu, ne pušiti.

 

Holesterol se ne određuje pre nego što prođe osam sedmica od akutnog infarkta miokarda, hirurške operacije, povrede, sekundarne bolesti s promenama u metabolizmu lipida, te akutne bakterijske ili virusne infekcije. Sve preglede mogu obaviti i sugrađani koji nemaju zdravstveno osiguranje, ali je potrebno poneti bilo koji dokument za identifikaciju.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

18.05.2018.

 

Noć muzeja u Subotici i na Paliću

 

 

Po petnaesti put, u Subotici će biti održana Noć muzeja koja ove godine obuhvata 29 lokacija u Subotici i na Paliću. Program počinje 19. maja od 17 časova. Moto ovogodišnje manifestacije glasi „Hiper povezani muzeji - novi pristup, nova publika“.

 

 

 

 

Program 15. Noći muzeja u Subotici i na Paliću

 

Gradski muzej Subotica
Trg sinagoge 3, Subotica 17:00-01:00

Galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini (1830 - 1930.) - nova postavka Oszkár Vojnich (1864 - 1914.)
Budimski slikar Ferenc Falkoner (1737 - 1792.)
Sekelji iz Bukovine u Bačkoj

 

Popratni programi: Rhythmical Dance Club - Plesni performans
18:00 - 20:00 Iza okvira - igraonica
19:30 FEMINA VOX - koncert ženskog hora
22:00 The sPark - koncert subotičke grupe

 

Gradska suvenirnica

Trg slobode 1, Subotica

17:00 - 01:00 Boje ravnice – izložba

Zavičajna galerija “Dr. Vinko Perčić”
Maksima Gorkog 22, Subotica

17:00 - 24:00 Izložba “Whispering Walls" Ivan Mesek (Hrvatska) - multimedija, video, performans

Savremena galerija Subotica
Park Ferenca Rajhla 5, Subotica

17:00 - 01:00 Radionica (za sve posetioce)
21:00 Stručno vođenje kroz postavku diSTRUKTURA: We are living in a beautiful wOURId - Publiku će voditi Nela Tonković, kustoskinja izložbe
22:00 Koncert

 

Gradska biblioteka Subotica
Cara Dušana 2, Subotica (Američki kutak)
17:00 -01:00 Izložba fotografija: Climbing to the top"

Popratni program: Penjanje zainteresovanih posetilaca na pokretnoj veštačkoj steni uz obezbeđenje sportskih penjača PSK “Spartak" Subotica

 

Istorijski arhiv Subotice
Gradska biblioteka Subotica, ogranak Palić, Horgoški put 82, Palić

17:00 -01:00 Izložba Istorijskog arhiva Subotice: “Palić 1945-85" i Jass session Gordan i prijatelji band

 

Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Subotica
Trg slobode 1/3, Subotica

19:00 - 24:00 “Spomenici kao pobednici"
Projekcije na fasadi Narodnog pozorišta

 

Art bioskop “Aleksandar Lifka” Subotica
Trg žrtava fašizma 5., Subotica

15:00 Filmski klub ,,0rient“ Interaktivno druženje u oslikavanju slike, u okviru manifestacije “Pobeda i pobednici"
17:00 Anastasia (1997)
18:45 A dog's Life (1918)
19:30 Shoulder Arms (1918)
20:20 Gilda (1946)
22:30 Fia zapadu ništa novo / All quiet on the western front (1979)
Zvezde su rođene - Izložba reprodukcija plakata filmova

 

Bioskop Abazija
Splitska aleja 21, Palić

17:00 - 02:00 Specijalne projekcije filmova pod nazivom “Pioniri filma”

Pozorište “Deže Kostolanji”
Trg žrtava fašizma 5, Subotica

20:00 - 20:20 i 21:00 - 21:20 Opušten trening sa glumcima pozorišta, koji vodi Marta Bereš
20:20 - 21:00 i 21:20 - 22:00 Javni čas glumcima pozorišta TOKOM programa gosti mogu da zavire iza kulisa.

 

Narodno pozorište Subotica
Senćanski put 11, Subotica
19:30 Predstava Avgust u okrugu Osejdž (rezervisati putem telefona 024 / 557-436)

 

Sinagoga
Trg Sinagoge 1, Subotica

18:30 - 23:00 Otvorena vrata obnovljene Sinagoge
19:00 Svečana služba - Erev Šavuot (praznik sedmica, odnosno primanja Tope)
* Muškarci u sinagogu mogu da uđu pokrivene glave - ponesite šešir ili kapu.

SKC “Sveti Sava”
Trg Republike 16, Subotica

18:00 - 24:00 Izložba slika „ISTOČNIK" - Likovna kolonija KOLUT - MANDIĆ

 

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Park Ferenca Rajhla 12A, Subotica

19:30 - 00:00 Izložba radova Danice Popović “Refleksije"

 

DRUŠTVO SUBOTIČKIH ŽELEZNIČKIH MAKETARA "FREE TIME RAIL"
Trg Lazara Nešića 1, u holu Nove opštine

17.00 – 01.00
Izložba minijaturnih železnica
(Izložba će se održati i u nedelju od 10 do 18 časova)

 

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
Laze Mamužića 22, Subotica

17:00 - 24:00 Izložba Darka Vukovića: “Šta smo vam to napravili?"

“Otvorena vrata Bunjevke”
Marije Bursać 8, Subotica

17:00 - 01:00 Izložba “Divojački štafir" - etno soba Izložba dečijih maski i aranžmana porculanskih lutki 20:00 Otvaranje izložbe slika Ivana Kuntića: “Kompozicija" Performansa i izložba plakata Dj Mad Matt - Mátyása Póth-a

 

Mađarski folklorni centar u Vojvodini (VMF)
Dože Đerđa 17, Subotica

17:30 Otvaranje izložbe: Pobeda nad zaboravom - Šta znamo o starim zanatima?
Predstavljanje proizvoda iz radione „KOCKICA"
Nastup dečije plesačke grupe „Népkör" Subotica
Izvedba narodnih pesama - Muzička škola Subotica
Poseta tkačke i grnčarske radione

 

Hrvatska likovna udruga “CroArt” Subotica
Galerija Otvorenog univerziteta, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica

17:00 - 01:00 Izložba slika nastalih na 7. sazivu umetničke kolonije "Stipan Šabić 2017"

 

HKC “Bunjevačko kolo”
Preradovićeva 4, Subotica

17:00 - 01:00 Etno postavka: “Bunjevačke sobe"
Likovna izložba slikara HKC “Bunjevačko kolo"
19:00 i 19:45 Nastup folklorne sekcije HKC “Bunjevačko kolo"
21:00 i 21:45 Nastup pevačke grupe tradicionalnih pesama HKC “Bunjevačko kolo"

 

Gradsko udruženje penzionera - Udruženje „LUSA“ Subotica
Save Šumanovića broj 2, Subotica

17:00 - 24:00 „Značajni objekti Subotice" - Izložba slika u tehnici slame sa radionicom

 

Škola za likovnu i vizualnu umetnost “deMedici”
Rudić ulica BB, Subotica

17:00 - 20:00 Godišnja izložba polaznika škole za likovnu i vizuelnu komunikaciju “

 

“Piazza Italia” Subotica
Trg Cara Jovana Nenada, Subotica

18:00 Izložba “Dobrodošli u Italiju Miloša Crnjanskog"
18:30 Dokumentarni film: “Montalccini"
19:30 Koncert polaznika i predavača modernog pevanja Italijanskog kulturnog centra "Piazza Italia"

 

Politehnička škola
Matije Gupca 8, Subotica

18:00 - 00:00 Izložba učeničkih radova - veliki formati (detalji remek-dela) Izložba učeničkih radova - Lične pobede Audio-vizuelna instalacija (Danica Dželebdžić)
20:30 i u 23:15 Art-revija (Miljan Sekulić)
22:00 Muzički performans Mladen Horvat aka Ohid

 

Štamparija Rotografika
Segedinski put 72, Subotica

17:00 -01:00 Sačuvajmo naše industrijsko nasleđe Razgledanje grafičkog muzeja štamparije Rotografika Druženje penzionera - grafičkih radnika sa razgledanjem filmova, fotografija i grafičkih proizvoda kroz istoriju dugu 150 godina. Obilazak sadašnje proizvodnje sa stručnim vodičima i upoznavanje sa najnovijom tehnologijom u grafičkoj industriji.

 

Šahovski klub “Beatrisa Napuljska” Subotica
Velika terasa, Park Heroja BB, Palić

09:00 - 24:00 Zabavni šahovski festival “Funchesstic!"
Dodatni program: 19:00 - 24:00 Koncert “Krisz Rudolfa” i žurka dj Fejess-a

 

Street market - Tresherica
Ulica Age Mamužića

Prodajna izložba kreativnih artikala (Gosti nam donose neke super stvari. Oni prave obuću, dekorativne predmete, nakit, odeću, slatkiše, rančeve, kozmetiku i još mnogo toga.)

 

Klein house / social bar & art gallery
Štrosmajerova 9, Subotica

17:00 - 02:00 Negovanje vinske kulture
22:00 Koncert grupe Iskon &friends
24:00 Otvaranje izložbe Mikloš Šoltiš: „Reptilsko stanje
24:15 DJ MužaRagdi

 

Beer & Caffe
Matije Korvina 4, Subotica

17:00 - 01:00 Izložba fotografija starog Beer Pub-a 20:00 - 22:00 Veljko Ćućuz (Acoustic Live)
22:00 - 23:30 Chrono (Exclusive Dj Set)
23:30 - 01:00 Bobby Shepherd (House dj set)

 

Hotel Prezident Palić
Olge Penavin br 2, Palić

17:00 - 00:00 “Tajanstveni Palić” - Izložba slika satemom “Oslikani Palić”
17:00 -18:45 Dečje radionice „Prezident igre bez granice"
19:00 - 20:30 Dečje kreativne radionice „Šta volim na Paliću“
19:00 - 20:30 Književno veče Katarine Korponaić „Tajanstvena Subotica"

Ponuda hrane i pića „Najbolje sa Palića“ od 17:00 do 00:00

 

Termalni bazen Palić
Omladinski park BB, Palić

17:00 - 23:00 Izložba slika “Metamorfoza jezera Palić"
17:00 - 18:00 Teatar u pelenama - Predstava za bebe
17:00 - 20:00 “Obojimo Palić” - Dečja radionica
18:00 - 20:00 Summer3p Street art workshop
20:45 - 21:00 i u 21:45 - 22:00 Žongler vatrom
21:00- 21:45 Nastup benda Strokes Precussion group

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

17.05.2018.

 

Otvorena fabrika PlastikCam East DOO

 

 

U industrijskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici svečano je otvorena fabrika PlastikCam East DOO, prva investicija italijanskog proizvođača plastičnih komponenti „Caminada“ van granica Italije. Fabrika u prvoj, od ukupno pet planiranih faza izgradnje, poslovanje započinje sa 26 radnika, a u planu je da povećanjem obima proizvodnje zaposli još stotinu.

 

 

 

 

 

Svečanim presecanjem vrce, fabriku su zvanično otvorili direktor kompanije „Caminada“ Aldo Kaminada, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bijelić, načelnik Severnobačkog okruga Dragi Vučković i ataše za ekonomiju, trgovinu i naučnu saradnju Ambasade Republike Italije u Beogradu Matias Klaivaz.

 

Fabrika je izgrađena na površini od 2.250 kvadratnih metara, od čega je 1800 kvadratnih proizvodnog i skladišnog i 450 kvadratnih metara kancelarijskog prostora. Osnovana je u Italiji početkom 60-ih godina prošlog veka i sve do sredine devedesetih posluje pod nazivom PlastikCam, da bi uvođenjem treće generacije porodice u biznis krenula njena dalja ekspanzija, što za posledicu ima akviziciju kompanije WerkCam sredinom ove decenije i kasnije stvaranje holdinga ThinkPlastic, kome od danas pripada i PlastikCam East u Subotici.

 

Fabrika posluje u režimu slobodne zone, a kompletna proizvodnja namenjena je izvozu, prema rečima direktora kompanije, Alda Kaminade, pre svega u Mađarsku i Italiju.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

14.05.2018.

 

Prezentacija programa podrške tehnološkim inovacijama

 

 

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama - Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija 2. aprila 2018. godine. Razvojni biznis centar Kragujevac i Fond za inovacionu delatnost pozivaju zainteresovane na prezentaciju ova dva programa u sredu, 16. maja sa početkom u 13 časova u sali Poslovnog inkubatora Subotica, Magnetna Polja 6.

 

 

 

 

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

 

U zavisnosti od programa, inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80 hiljada do 300 hiljada evra. Javni poziv je otvoren do 1. juna 2018. godine. U 2018. godini opredeljeno je 400 miliona dinara za ova dva programa.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

11.05.2018.

 

Ana Brnabić: Srbija može da bude šampion poljoprivrede u Evropi

 

 

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i predsednik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović, obišli su radove na regionalnom podsistemu za navodnjavanje "Tisa-Palić" pored naselja Gabrić, čija ukupna vrednost iznosi 4.748.042 evra, a ovo je jedan od 11 projekata koji se finansiraju iz Programa za navodnjavanje – Abu Dabi fonda u Vojvodini.

 

 

 

 

Nakon obilaska radova premijerka je u izjavi za medije rekla da će na kraju mandata vlade na čijem je čelu, poljoprivreda u Srbiji izgledati potpuno drugačije i biti otpornija na vremenske prilike i klimatske promene. Činjenicu da se u Srbiji navodnjava svega tri procenta poljoprivrednog zemljišta premijerka Brnabić opisuje kao neprofesionalnost i nemarnost kojima se vodila poljoprivreda države.
- Sramota je da vi danas u 21. veku, u vreme kada svi znaju da su jedan od osnovnih problema klimatske promene, imate samo tri odsto poljoprivrednog zemljišta pod navodnjavanjem, rekla je premijerka i dodala da će do kraja mandata ove vlade biti bar 8 procenata poljoprivrednog zemljišta koje se navodnjava. Prema njenim rečima trenutno se navodnjava 24 hiljade hektara, a plan je da navodnjavanjem bude obuhvaćeno 100 hiljada hektara. Veliku razvojnu šansu poljoprivrede premijerka vidi u digitalizaciji poljoprivrede, gde je moguće unaprediti poljoprivredu uz upotrebu najsavremenih tehnologija.
- Nadam se da ćemo u septembru postaviti kamen temeljac i krenuti u izgradnju Biosens instituta u Novom Sadu, kao centra digitalne poljoprivrede u Evropi, što je velika prednost Srbije koju mi danas još uvek ne shvatamo, rekla je premijerka Ana Brnabić i dodala da je sigurna da Srbija može da bude šampion poljoprivrede u Evropi.

 

Prema rečima predsednika Pokrajinske vlade, Igora Mirovića, Pokrajinska vlada i JP "Vode Vojvodine" za kratko vreme su završili pripremu 11 projekata čija je realizacija u toku, a najavio je i nove projekte koji će biti realizovani u narednom periodu, gde će kroz 13 projekata na površini od oko 60 hiljada hektara biti pripremljena osnova koja omogućava da poljoprivrednici mogu sprovesti kanalsku vodu do svojih poljoprivrednih površina.

- Ovo je veliki posao. Svedoci smo klimatskih promena i suše koja je bila velika opomena prošle godine. Moraćemo mnogo više da radimo u narednom periodu, da bi uz elektrifikaciju polja i dodatne podsticajne mere za one koji žele da nabave sisteme za navodnjavanje bili mnogo zaštićeniji od nepovoljnih klimatskih uslova, rekao je pokrajinski premijer Igor Mirović.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

Ana Brnabić o sugestiji MMF o ukidanju Zakona o privremenom umanjenju penzije

 

Ana Brnabić o Nacrtu zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

09.05.2018.

 

Otvoren 9. Turistički forum na Paliću

 

 

 

 

 

U Kongresnoj sali Velike terase na Paliću otvoren je 9. Turistički forum kog je organizovala Turistička organizacija Srbije, u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Subotice kao ovogodišnjim domaćinom Turističkog foruma. Otvaranju ovogodišnjeg foruma čija je tema načini unapređenja i poboljšanja turizma Srbije, prisustvovao je i potpredsednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić koji je u svom obraćanju istakao da su za unapređenje turizma Srbije presudna četiri elementa, kako je rekao "4K" - kreativnost, kontinuitet, kvalitet i komunikacije, što je istakao kao odlučujuće faktore bez kojih nema napretka.

 

 

 

 

U izjavi za medije potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić je rekao da je cilj za 2018. godinu 3,5 miliona turista, od toga 1,7 inostranih, 9,5 miliona noćenja i devizni priliv od turizma između milijardu i 1,4 milijarde evra, a u svom obraćanju okupljenima je istakao značaj kreativnosti turističkih poslenika.
- Manjak para treba da nadoknadimo viškom kreativnosti, rekao je Ljajić i dodao da je udruživanje lokalnih turističkih organizacija od posebnog značaja.
- Mi ćemo naredne godine na konkursu koji svake godine raspisujemo za turističku infrastrukturu davati prednost isključivo turističkim organizacijama koje su udružene. Nemamo drugi način da vas nateramo da se udružujete, podvukao je Ljajić.
Prema njegovim rečima dugoročni cilj je destinacijski menadžment organizacija u finansijskom, kadrovskom, organizacionom i promotivnom smislu.

 

9. Turistički forum na Paliću će trajati do 12. maja, a u okviru ovogodišnjeg skupa organizovane su brojne radionice, edukativne sednice, kao i obilazak kulturno - istorijskih sadržaja i obeležja Subotice i okoline.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

09.05.2018.

 

Obeležen Dan pobede nad fašizmom

 

 

 

 

Fašizam je zlo koje više ne sme da se ponovi, poruka je sa današnjeg obeležavanja Dana pobede nad fašizmom, održanog u Subotici. Na Spomenik žrtvama fašizma venace su položili predstavnici Vlade Republike Srbije, Severno-bačkog okruga, lokalne samouprave, ambasada, Jevrejske opštine, kao i predstavnici boraca, boračkih organizacija i političkih partija.

 

 

 

 

 

U borbi za oslobođenje od fašizma u Drugom svetskom ratu učestvovala je 61 država, a među desetinama miliona je i 8.000 žrtava iz Subotice.
- Subotica je dužna da nove naraštaje uči na poukama tih žrtava i njihovim idealima, rekao je predsednik Gradskog odbora SUBNOR, Maksim Bakrač.

 

 

 

 

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

07.05.2018.

 

Novi Savet FEF Palić

 

Festival drugi put podržan od strane programa Kreativna Evropa

 

 

 

 

Gradsko veće Subotice donelo je rešenje o imenovanju članova Saveta Festivala evropskog filma Palić, a naredna sednica Skuštine grada Subotice treba da potvrdi ovo rešenje.

Novi Savet bi prema ovom rešenju trebao da radi u sastavu:
1. Dušan Kovačević, akademik, dramski pisac
2. Radoslav Zelenović, upravnik Audio vizualnog Arhiva i Centra za
digitalizaciju SANU
3. Miroslav Mogorović, producent
4. Zoran Simjanović, kompozitor
5. Đorđe Kaćanski, urednik filmskog programa KCNS
6. Gordana Đurđević, glumica
7. Miloš Stanković, glumac
8. Silard Antal, reditelj, univerzitetski profesor
9. predstavnik glavnog partnera (generalnog sponzora) festivala

 

Na poslednjem konkursu za filmske festivale programa Kreativna Evropa i potprograma MEDIA za podršku filmskim festivalima, finansiranom od strane Evropske Komisije, Festival evropskog filma Palić je dobio sredstva u visini od 46.000€ za razvoj i unapređenje manifestacije.

 

"Ovo je drugi put u tri godine da je FEF Palić prepoznat kao jedan od najznačajnjih festivala u ovom delu Evrope. U konkurenciji od 84 filmska festivala iz Evrope FEF Palić je ušao među 35 kojima su ova sredstva dodeljena. Naša zemlja je postala punopravni član ove institucije u decembru 2015. a festival na Paliću je 2016. bio prva kulturna manifestacija u Srbiji koja je dobila podršku", navodi se u saopštenju FEF Palić.

 

U obrazloženju stručnog tima koji je vrednovao pristigle projekte, između ostalog, stoji: “Festival posebno obraća pažnju na mladu publiku. Kvalitet sadržaja i njegova raznovrsnost su visoki. Diseminacija je dobra zahvaljujući redovnoj saradnji sa drugim festivalima i institucijama kao i celogodišnjem menadžementu. Struktura organizacije je adekvatna i poseduje potrebno iskustvo da realizuje ovakav projekat.”

 

Predstojeće, jubilarno, 25. izdanje Festivala, održaće se od 14. do 20. jula kraj jezera Palić i u Subotici. Publiku ove godine očekuju u skladu sa značajnim jubilejom brojne prateće edukativne i zabavne aktivnosti i naravno relevantna selekcija najboljih evropskih filmova u nekoliko programa uz veliki broj gostiju iz cele Evrope. Letnja pozornica, najlepši bioskop na otvorenom u Srbiji, biće i ove godine mesto susreta radoznale filmske publike i renomiranih evropskih autora.

 

Podsetimo, Festival evropskog filma Palić je proglašen jednim od 6 najboljih i najuzbudljivijih festivala u Evropi po mišljenu međunarodnog žirija Asocijacije evropskih festivala u oblasti umetnosti za 2017/2018 godinu, kao jedini filmski festival!

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

06.05.2018.

 

9.Turistički forum na Paliću

 

 

U organizaciji Turističke organizacije Srbije, ove godine će se na Paliću održati 9.Turistički forum. Svečano otvaranje je 9.maja u kongresnoj sali Velike terase na Paliću sa početkom od 18:30.

 

 

 

 

Turistička organizacija Srbije, u saradnji sa ovogodišnjim domaćinom, Turističkom organizacijom grada Subotice, organizuje deveti po redu Turistički forum koji predstavlja godišnje okupljanje turističkih radnika iz cele Srbije, gostiju iz zemlje i inostranstva, kao i predstavnike medija. U trajanju od 4 dana održaće se niz stručnih predavanja, sportske igre, obilazak i promocija Palića i Subotice, kao turističke destinacije.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

04.05.2018.

 

Počeo 12. Otvoreni kup Jugoistočne Evrope u jedrenju za klasu „optimist”

 

 

Na Paliću se, od 4. do 6. maja, održava dvanaesti po redu Otvoreni kup Jugoistočne Evrope za klasu „optimist” (SEEOOC - South East Europe Open Optimist Cup), u okviru koga se nadmeću 92 takmičara uzrasta do 15 godina iz sedam zemalja: Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Najveću međunarodnu regatu u našoj zemlji, koja je tokom proteklih 11 godina okupila najmlađe jedriličare sa tri kontinenta: Evrope, Azije i Afrike, danas je svečano otvorila zamenica gradonačelnika Subotice Timea Horvat.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Ovo nadmetanje prvobitno je bilo pokrenuto kao regionalno takmičenje koje je omogućilo najmlađim jedriličarima iz naše zemlje da iskuse jedrenje po svim standardima koja važe za velike svetske regate, podsetila je, otvarajući manifestaciju, Timea Horvat. Ova internacionalna regata, dodala je, svake godine u maju donosi mnogo radosti, smeha i druženja dece koju – bez obzira na to što dolaze iz različitih kultura i što ne govore istim jezikom – povezuje jedrenje.

– Uz mladalačku veselost i dečji žamor koji prati regatu, ozbiljnost ovog takmičenja dokazana je i činjenicom da su mnogi od tih takmičara postali osvajači evropskih i svetskih priznanja u jedrenju. Uvereni smo da će ova regata biti još veća i da će u narednim godinama takmičenja postati sve ozbiljnija, a druženja sve lepša – naglasila je Timea Horvat, poželevši svim jedriličarima dobar vetar i uspešne rezultate.

 

Prisutnima se obratio i takmičarima poželeo dobre sportske rezultate i predsednik Skupštine Sportskog saveza grada Subotice, Atila Kikić.

 

Ogroman trud koji je organizator manifestacije, Jedriličarski klub „Palić“, uložio u razvijanje i poboljšanje ove regate doneo je prave rezultate: regata je postala međunarodno priznata, a dobijena je i podrška IODA – svetskog autoriteta za jedrenje za „optimiste“ – kao i mnogih svetskih asocijacija jedrenja. I EUROSAF – Svetska organizacija jedriličarskih sudija – podržava JK „Palić“ tako što omogućava da ovu regatu vode vrhunski regatni oficiri i sudije iz celog sveta.

 

SEEOC regata je do sada ugostila jedriličare iz 17 zemalja: Albanije, Alžira, Bugarske, Crne Gore, Češke, Jermenije, Japana, Kipra, Kenije, Kirgistana, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije i Srbije.

 

Dvanaesti Otvoreni kup Jugoistočne Evrope u jedrenju za klasu „optimist” podržali su Ministarstvo omladine i sporta, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Grad Subotica.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

30.04.2018.

 

Rekonstruisani sportski tereni na Paliću

 

 

Gradonačelnik Subotica Bogdan Laban sa saradnicima obišao je rekonstruisane sportske terene u okviru Sportsko-rekreativnog centra „Janko Pejanović“ na Paliću i simboličnim uručenjem ključeva ograđenog sportskog kompleksa direktoru DOO „Park Palić“, Nebojši Darabošu, predao terene na upravljanje ovom preduzeću. Posle 17 godina renovirani rukometni, košarkaški i dva odbojkaška terena ponovo su dostupni svim građanima, sportistima i rekreativcima.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Uz podsećanje da je 7. marta ove godine, prilikom puštanja u rad novog sistema za klimatizaciju u Hali sportova, najavio da će se preduzeti sve što je neophodno da se sportski tereni na Paliću u potpunosti renoviraju do prvomajskih praznika, gradonačelnik Laban je istakao da je to obećanje ispunjeno i da je za realizaciju ove investicije iz gradskog budžeta opredeljeno 10 miliona dinara.

– U saradnji sa društveno odgovornom kompanijom NIS obezbeđena su i dodatna sredstva u visini od tri miliona dinara, namenjena za postavljanje tartan podloge na ove sportske terene. Terenima će upravljati DOO ’Park Palić’ i besplatno će moći da ih koriste svi naši sugrađani. Zahvaljujem se Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, JKP ’Čistoća i zelenilo’ i svima koji su doprineli da, nakon skoro dve decenije, ove terene vratimo u funkciju i da danas ovako lepo izgledaju – naglasio je Bogdan Laban. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

28.04.2018.

 

SEEOOC 2018

 

 

Najveća i najznačajnija srpska internacionalna regata u jedrenju za klasu "OPTIMIST", u kojoj se takmiče deca do 15 godina, održava se dvanaesti put ove godine, od 4. do 6. maja na Paliću.

 

 

 

 

Otvoreni kup Jugoistočne Evrope za klasu optimist (SEEOOC - South East Europe Open Optimist Cup) tokom prethodnih 11 godina okupio je najmlađe jedriličare sa tri kontinenta: iz Evrope, Azije i Afrike. Na Paliću su na ovim majskim svečanostima sporta, multikulturalnosti i mladosti u čak 70 trka do sada jedrili takmičari iz 17 zemalja: Albanije, Alžira, Bugarske, Crne Gore, Češke, Jermenije, Japana, Kipra, Kenije, Kirgistana, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije i Srbije.
Uz mladalačku veselost i dečji žamor koji prati SEEOOC regatu, ozbiljnost ovog takmičenja dokazana je i činjenicom da su mnogi od tih takmičara postali osvajači evropskih i svetskih priznanja u jedrenju, a suđenje je povereno međunarodnom sudijskom odboru među kojima je bilo i onih koji su sudili na olimpijskim igrama.

 

Ove godine na SEEOOC se već prijavilo oko 120 takmičara iz Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i, naravno, Srbije.
SEEOOC regatu organizuju klubovi JK Palić i NK Palilula, u saradnji sa Jedriličarskom Savezom Vojvodine, uz pokroviteljstvo Ministarstva omladine i sporta Srbije, Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu, Grada Subotice i brojnih drugih prijatelja regate.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

26.04.2018.

 

Donacija iz Nemačke Opštoj bolnici

 

 

Vredna donacija, 20 bolničkih kreveta sa dušecima i ormarićima, dopremljena je danas u Opštu bolnicu iz nemačkog grada Ulma. Donaciju je obezbedila socijalna služba grada Minhena – Kancelarija za stanovanje, migracije i pomoć. Primopredaji donirane bolničke opreme prisustvovali su član Gradskog veća Nemanja Simović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović i direktor Opšte bolnice dr Slobodan Puškar.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Zahvaljujući se u ime grada Subotice gradu Minhenu Jasmina Stevanović je naglasila da saradnja Subotice sa ovim gradom traje dve decenije i istakla da su donacije već postale tradicija i da je ova od velikog značaja jer je došla u ustanovu koja pokriva Severnobački region, kojoj gravitira oko dvesta hiljada ljudi.

– Odnosi sa Minhenom su izuzetni, gotovo prijateljski. Godinama se osluškuju potrebe subotičkih ustanova i organizacija i donira se ono što je najpotrebnije, ne samo u zdravstvu, već i u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja. Podsetila bih da već godinama decu iz ugroženih porodica šaljemo u Minhen, gde budu gosti Crvenog krsta u Minhenu – rekla je Jasmina Stevanović. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

24.04.2018.

 

Program obeležavanja 35. Prvomajskog uranka na Paliću

 

 

 

 

 

Subota, 28. april

 

8-24 časa -Program Luna parka
8-24 časa -Prodaja suvenira, slatkiša, prodaja proizvoda starih zanata
8-20 časa -Javno hranjenje životinja Zoo vrt
8-20 časa -Izložba automobila - AK Anuš i Ford - Zoo vrt
9-19 časa -Turnir u odbojci na pesku - peščana plaža
11-12 časa -Dečja predstava - Zoo vrt
11-18 časa -Frizbi turnir, FK Palić
20-24 časa -Majkin salaš - besplatna degustacija domaćih vina i tamburaši

 

Nedelja, 29. april

8-24 časa - Program Luna parka
8-24 časa - Prodaja suvenira, slatkiša, prodaja proizvoda starih zanata
8-20 časova - Javno hranjenje životinja - Zoo vrt
8-20 časova - Izložba automobila - AK Anuš i Ford - Zoo vrt
11-12 časova - Dečja predstava - Zoo vrt
12-17 časova - Prvomajska regata u jedrenju - jedriličarski klub Palić
12-15 časova - Majkin salaš - tradicionalni nedeljni ručak
20,30 časova Koncert Viva Vox, auto kamp na Muškom štrandu

 

Ponedeljak, 30. april

8-24 časa - Program Luna parka
8-24 časa - Prodaja suvenira, slatkiša, prodaja proizvoda starih zanata
8-20 časova - Javno hranjenje životinja - Zoo vrt
8-20 časova - Izložba automobila - AK Anuš i Ford - Zoo vrt
10-18 časova - Face painting za decu Zoo vrt
11-24 časa - Pannon Queen – Međunarodni festival vina i rakije Južne Evrope, Velika terasa
10-15 časova - Prvomajska regata u jedrenju - Jedriličarski klub Palić
16-17 časova - Folklorne igre KUD "Sunce" - Zoo vrt
20-24 časa - Majkin salaš - besplatna degustacija piva zanatske pivare Dogma
20,30 časova - Koncert Saša Matić, auto kamp na Muškom štrandu

 

Utorak, 1. maj

8-24 časa - Program Luna parka
8-24 časa - Prodaja suvenira, slatkiša, prodaja proizvoda starih zanata
8-20 časova - Javno hranjenje životinja Zoo vrt
8-20 časova - Likovna kolonija umetnika "Q grupe" Zoo vrt
8-20 časova - Izložba automobila - AK Anuš i Ford Zoo vrt
8-12 časova - 43. Trimbi - vožnja biciklom, rolerima ili pešačenje, Subotica - Palić
9-16 časova - Mini aeromiting - Flying Aligator klub
9-16 časova - Aeromiting - Flying Aligator klub
10-18 časova - Face painting za decu Zoo vrt
10-24 časa - Pannon Queen – Međunarodni festival vina i rakije Južne Evrope, Velika terasa
10-15 časova - Prvomajska regata u jedrenju - Jedriličarski klub Palić
11-13 časova - Udruženje "Zajedno" - igrice i kvizovi za decu Zoo vrt
12-24 časova - Majkin salaš - Specijalna ponuda prvomajskih jela (roštilj, ražanj, kotlić)

 

Sreda, 2. maj

8-24 časa - Program Luna parka
8-24 časa - Program suvenira, slatkiša, prodaja proizvoda starih zanata
8-20 časova - Javno hranjenje životinja - Zoo vrt
8-20 časova - Likovna kolonija umetnika "Q grupe" - Zoo vrt
8-20 časova - Izložba automobila - AK Anuš i Ford - Zoo vrt
9-16 časova - Mini aeromiting - Flying Aligator klub
10-24 časa - Pannon Queen – Međunarodni festival vina i rakije Južne Evrope, Velika terasa
10-18 časova - Face painting za decu - Zoo vrt
11-13 časova - Udruženje "Zajedno" - igrice i kvizovi za decu - Zoo vrt
12-24 časova - Majkin salaš - Specijalna ponuda prvomajskih jela (roštilj, ražanj, kotlić)

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

20.04.2018.

 

 

Pokrajina pomaže unapređenje socijalne zaštite u Subotici

 

 

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Predrag Vuletić, i direktor Gerontološkog centra u Subotici, dr Nenad Ivanišević, potpisali su ugovore o dodeli bespovratnih sredstva u vrednosti od četiri miliona dinara za realizaciju dva projekta: opremanje domskih objekata Gerontološkog centra, odnosno perionice, u visini od tri miliona dinara, i ponovno uvođenje usluge „seoskog domaćina“, u visini od milion dinara.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Sredstva su opredeljena na osnovu konkursa resornog pokrajinskog sekretarijata kojim su se finansirale mere, aktivnosti i programi u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini. Pravo učešća imale su ustanove socijalne zaštite, kao i udruženja građana.

 

Predrag Vuletić je tom prilikom naveo da je 65 miliona dinara bespovratnih sredstava namenjeno za unapređenje socijalne zaštite u ustanovama čiji je osnivač APV, da takvih ustanova na teritoriji AP Vojvodine ima 27 i da su, pored njih, sredstava dodeljena i centrima za socijalni rad, kao i nevladinim organizacijama.

– U okviru mandata ove Pokrajinske vlade, od juna 2016. godine pa do danas, u Gerontološki centar u Subotici uloženo je više od 11 miliona dinara, kako kroz investicije, tako i kroz programske aktivnosti – istakao je Vuletić.

 

Nenad Ivanišević je rekao da će se sredstva u iznosu od tri miliona dinara iskoristiti za kupovinu opreme za perionicu. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

19.04.2018.

 

CEKOR predavanjem obeležio Dana planete Zemlje

 

 

Situacija na planu životne sredine u Srbiji i Evropi, izazovi pregovaračkog poglavlja 27 i preporuke o svemu što svaki građanin može učiniti, a što bi doprinelo poboljšanju kvaliteta života sa aspekta ekologije i održivog razvoja, bile su teme današnjeg predavanja u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice i Centra za ekologiju i održivi razvoj.

 

 

 

 

 

- Srbija zaista zaostaje za svetom i Evropom, posebno u pogledu ekoloških standarda. Imamo mnogo nagomilanih problema iz prošlosti koje trebamo da rešimo. Takođe, prisutan je veliki nedostatak investicija u ovu oblast ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

19.04.2018.

 

Obnovljen rad Mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice

 

 

Na sastanku Mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice, prvom u ovoj godini, obnovljen je rad ove lokalne mreže formirane 2013. godine kroz Memorandum o saradnji relevantnih aktera koji se u našem gradu dugi niz godina bave tom problematikom. Sastanak je podržalo i Udruženje građana „Atina“, iz Beograda, koje je pozvalo grad Suboticu i Mrežu da budu deo projekta „Od opasnosti do sigurnosti: Unapređivanje zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji“, koji sprovode zajedno sa Međunarodnim komitetom spasa, uz podršku Kancelarije američkog Stejt departmenta za borbu protiv trgovine ljudima.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva Ilija Đukanović je, obraćajući se medijima, izjavio da je početkom avgusta 2017. godine usvojena Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava u periodu od 2017. do 2022. godine koju sprovode državni organi i organi lokalne samouprave Republike Srbije u okviru svojih nadležnosti, u saradnji sa organizacijama civilnog društva.

 

Jedan od prvih zadataka, naveo je, predviđen Akcionim planom za sprovođenje Strategije jeste unapređenje partnerstva na lokalnom nivou kroz analizu rada lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, formiranih u 17 gradova među kojima je i Subotica.

– Upravo iz tih razloga, od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova dobili smo, kao lokalna samouprava, određene smernice, a jedna od njih je da ponovo aktiviramo rad lokalnih timova. Osnov za rad naše lokalne mreže jeste Memorandum o saradnji iz 2013. godine i angažovanje Udruženja ’Atina’, iz Beograda. Kako se Subotica nalazi na migrantskoj ruti, to pojačava opravdanost formiranja i delovanja lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima – istakao je Đukanović, i dodao da će Mreža raditi i na podizanju svesti naših sugrađana, dece, omladine, roditelja i svih osetljivih grupa o prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, posebno ženama i decom.

 

Članica Udruženja „Atina“, Jelena Hrnjak, naglasila je da je cilj formiranja Mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice da Subotica preuzme veću odgovornost i kordinaciju nad svim aktivnostima koje se dešavaju po pitanju suzbijanja trgovine ljudima u ovom gradu.

– Sa nacionalnog nivoa je, praktično, doneta odluka da Mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice mora da bude u većoj meri formalizovana i da bi trebalo više da se radi na samoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima, kao i na njihovoj zaštiti. Udruženje ’Atina’ će pružiti podršku subotičkoj lokalnoj samoupravi na ovoj inicijativi i kroz realizaciju projekta ’Od opasnosti do sigurnosti: Unapređivanje zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji’ koji sprovodimo zajedno sa Međunarodnim komitetom spasa, uz podršku Kancelarije američkog Stejt departmenta za borbu protiv trgovine ljudima. To znači da ćemo naredne dve godine posvetiti unapređenju sistema zaštite žrtava trgovine ljudima u gradu Subotici – kazala je Jelena Hrnjak.

 

Pored predstavnika lokalne samouprave, sastanku Mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice, održanom na Otvorenom univerzitetu, prisustvovali su i predstavnici Tužilaštva, policije, Centra za socijalni rad, organizacija civilnog društva, Crvenog krsta i Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

18.04.2018.

 

Predavanje: ,,Kako da čuvamo našu planetu?,,

 

 

Povodom Dana planete Zemlje (22. aprila), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice u saradnji sa ekološkom organizacijom CEKOR organizuje predavanje: ,,Kako da čuvamo našu planetu?,,

 

 

 

 

Predavanje će održati Nataša Đereg, predsednica CEKOR-a, a cilj predavanja je podizanje svesti o važnosti očuvanja životne sredine. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

18.04.2018.

 

Održan tradicionalni Sajam obrazovanja

 

 

U fiskulturnoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić“ održan je tradicionalni, osmi po redu, Sajam obrazovanja na kome se budućim srednjoškolcima svojim programima predstavilo 11 srednjih škola iz našeg grada i Bačke Topole, kao i šest visokih strukovnih škola i fakulteta. U okviru manifestacije, Tehnička škola organizovala je i Dan otvorenih vrata.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Direktor Tehničke škole „Ivan Sarić“, Ivan Bajić, izjavio je, tim povodom, da je Sajam namenjen prvenstveno učenicima osnovnih škola koji mogu da se informišu o obrazovnim profilima srednjih škola i mogućnostima upisa na fakultete.

– Učenici ovde mogu da dobiju određene informacije koje smatraju da su bitne za njihovo opredeljivanje za budućnost, a svako prema svojim naklonostima treba da traži ono što ga privlači. Poznato je da je najvažnije da čovek radi ono što voli, jer onda će imati i kvalitet i uspeh u radu – kazao je Ivan Bajić.

 

Sajam obrazovanja otvorila je sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti, Jasmina Stevanović. Ona je naglasila da je namera organizatora da se na ovaj način osnovcima i njihovim roditeljima predstavi program srednjih škola izuzetno značajna – jer većina mladih ljudi na ovoj značajnoj prekretnici nije sigurna u kom pravcu da nastave svoje obrazovanje – i da je Sajam idealna prilika koja može da im pomogne pri donošenju ove važne životne odluke.

–Za one koji su se već opredelili šta će u životu da rade ovo je samo prilika da tu odluku učvrste, a za one neodlučne ovo je pomoć da se opredele, u skladu sa svojim interesima i sklonostima. Poruka budućim srednjoškolcima je: iskoristite ovu jedinstvenu priliku i potražite odgovore na sva vaša pitanja na jednom mestu – rekla je Jasmina Stevanović.

 

U okviru Sajma obrazovanja održan je panel pod nazivom „Učenje kroz rad u Subotici – Work based Learnig in Subotica”. Panel je zamišljen kao nastavak promocije stručnog obrazovanje u Subotici u okviru projekta „Learning by Doing“ koji je podržao izradu brošure o pet srednjih stručnih škola u Subotici. Cilj panela bio je da se te stručne škole predstave, ali i njihovi ključni partneri – preduzeća i ustanove u kojima se odvija praktično učenje.

 

Zavod za unapređivanje obrazovanje i vaspitanja i Privredna komora Srbije su partneri na projektu „Learning by Doing“ koji se realizuje u okviru Dunavske strategije. Tema ovog projekta je promocija učenja kroz rad u različitim modelima stručnog obrazovanja.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

Subotica, 17.04.2018.

 

Otvoren Drugi poziv za predloge IPA projekata Srbija - Hrvatska

 

 

U Velikoj većnici Gradske kuće održana je konferencija, kojom je obeleženo otvaranje Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska za period 2014. - 2020.godine. Programsko područje obuhvata četiri županije severoistočne Hrvatske i pet okruga severozapadne Srbije u kojima živi oko 2,3 miliona stanovnika. Ukupan budžet programa iznosi 40 miliona evra kog obezbeđuje Evropska unija.

 

 

 

 

 

Cilj programa je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Budžet programa od 15 miliona evra namenjen je projektima koji se odnose na zapošljavanje, socijalnu inkluziju i zdravstvo, životnu sredinu, prevenciju rizika i proizvodnju energije, turizam, kulturno i prirodno nasleđe, konkurentnost i razvoj malih i srednjih preduzeća.

 

- Ovo je nastavak naše dugogodišnje, uspešne saradnje, a Hrvatska i Srbija su nastavile programske perspektive od 2007-2013 kada je na raspolaganju bilo 13 miliona evra uz stopu ugovorenosti koja je tada bila 100 odsto, a stopa iskorišćenosti do 96 odsto, rekla je direktorka Agencije za regionalni razvoj, Stela Arneri i naglasila da su na ovom drugom pozivu sredstva znatno veća, a ne mogu učestvovati trgovačka društva i institucije koje ostvaruju profit.
- Svi drugi su zapravo prihvatljivi korisnici, rekla je Stela Arneri.

 

Projekat "S.O.S. Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka", koji se odnosi na zajedničko kulturno nasleđe Subotice i Osijeka, predstavlja uspešan primer iz prvog javnog poziva, a projekat će biti realizovan do sredine sledeće godine.

- Tim projektom čija implementacija traje od jula 2017. godine do 30. juna 2019. godine, ćemo uraditi kompletnu projektno - tehničku dokumentaciju za restauraciju i rekonstrukciju Gradske kuće, rekla je članica Gradskog veća zadužena za oblast kulture, Miroslava Babić.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

Subotica, 17.04.2018.

 

Seminar „Subotica - evropski grad interkulturalnosti“

 

 

U okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Saveta Evrope: Evropska mreža gradova interkulturalnosti, Centar lokalne demokratije je organizovao seminar „Subotica - evropski grad interkulturalnosti“. Cilj seminara je upoznavanje sa funkcionisanjem evropske mreže gradova u kojoj je Subotica jedan od osnivača.

 

 

 

 

- Danas smo u Subotici kako bismo sa predstavnicima lokalne vlasti i civilnog društva razgovarali o svemu što Subotica može da uči od drugih gradova, kako bi ostvarila svoje evropske ciljeve i kvalitetnije negovala različosti svojih građana, kako na polju jezika, nacionalne pripadnosti, ili religije, a sve sa ciljem poboljšanja ekonoske saradnje sa drugim državama. Namera nam je da doprinesemo boljoj budućnosti građana Subotice na planu kulture, kulturnog razvoja, obrazovanja, kao i u ostalim segmentima, rekla je programska direktorka Sektora za kulturu Saveta Evrope, Irena Guidikova.

 

 

 

 

- Nekoliko je prednosti kojima doprinosi umrežavanje gradova, gde je reč o saradnji 10 gradova iz 10 različitih zemalja, koji sarađuju u oblastima kulture, u lokalnim zajednicama kada su u pitanju pre svega učešće građana i zadovoljavanje osnovnih kulturnih sadržaja, sadržaja za mlade, edukativnih sadržaja, a isto tako i jačanja kapaciteta lokalnih institucija za pripreme partnerskih projekata prema instrumentima podrške i finansiranja od strane Evropske unije, rekla je direktorka Centra lokalne demokratije Subotica, Stanka Parać Damjanović.

 

Evropska mreža gradova interkulturalnosti danas broji preko 100 evropskih gradova iz većine država članica Saveta Evrope i koristi brojne mogućnosti finansijskih instrumenata podrške Evropske unije u oblasti kulture, lokalnog inkluzivnog i održivog razvoja.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

12.04.2018.

 

Predavanje: Koja su moja prava kad sam bolestan?

 

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u saradnji sa Udruženjem medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije organizuje predavanje o odnosu zdravstvenih radnika prema pacijentima i pravima i obavezama tokom lečenja pod nazivom ,,Koja su moja prava kad sam bolestan?,, .

 

 

 

 

Predavanje će održati Dijana Otašević, predsednica Udruženja medicinskih sestara tehničara i babica Republike Srbije. Ovo predavanje je jedno u nizu koje se organizuje u sklopu promocije smera Strukovna medicinska sestra koje je moguće upisati na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

 

Koje su obaveze zdravstvenih radnika a koja prava pacijenta svi zainteresovani će saznati u subotu, 21. aprila 2018.godine sa početkom u 18 časova. Predavanje će se održati u Biblioteci Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (Banijska 67).

 

Ulaz je slobodan.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

11.04.2018.

 

Poetsko - muzičko veče u Tehničkoj školi „Ivan Sarić"

 

 

 

 

U Svečanoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić", 12. aprila sa početkom u 18 časova, sadašnji i bivši učenici ove, kao i Muzičke škole Subotica, održaće poetsko - muzičko veče.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

11.04.2018.

 

I Subotica u akciji „Pravilno je bezbedno”

 

 

U okviru kampanje pod nazivom „Pravilno je bezbedno“, nemenjene učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, edukativni tim preduzeća „Infrastruktura železnice Srbije“ održao je predavanje u Osnovnoj školi „Sečenji Ištvan“. Cilj multimedijalne prezentacije je da se deca kroz interaktivnu komunikaciju upoznaju sa osnovnim pravilima bezbednog i pravilnog ponašanja u blizini pruge i na putnim prelazima.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Prezentaciji je prisustvovala i Nataša Aleksić, član Gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja koja je, obraćajući se medijima, navela da tim koji sprovodi edukacije u toku jednog dana može da obiđe tri škole koje teritorijalno nisu mnogo udaljene jedna od druge i da će danas, pored OŠ „Sečenji Ištvan“, predavanja biti održana i u osnovnim školama „Đuro Salaj“ i „Matko Vuković“.

– U sredu, 18. aprila, akcija će se održati u školama 'Kizur Ištvan', 'Jovan Jovanović Zmaj' i 'Jovan Mikić', a 25. aprila u OŠ 'Sonja Marinković' i u osnovnim školama u Novom i Starom Žedniku. Naučna istraživanja i statistički podaci nedvosmisleno pokazuju da je ovaj vid edukacije kod najmlađih najbolji način za razumevanje potencijalnih opasnosti, kao i prihvatanje činjenice da je samo pravilno ponašanje bezbedno – istakla je Nataša Aleksić.

 

Uz podsećanje da je krajem avgusta 2017. godine otvoren rekonstruisani i modernizovani putni prelaz koji se nalazi na ukrštanju magistralne pruge Subotica–Bogojevo–državna granica–Erdut i Grabovačke ulice (Proleterskih brigada) i da su opremanje tog prelaza finansirali Grad Subotica i „Infrastruktura železnice Srbije“, pi-ar ovog preduzeća Nenad Stanisavljević najavio je da će subotička lokalna samouprava i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d., kao društveno odgovorno preduzeće, zajednički investirati u obezbeđenje još dva pružna prelaza u Subotici: u Koparskoj ulici i na Bajskom putu.

- Saradnja ostvarena između Grada Subotice i 'Infrastruktura železnice Srbije' je primer koji pokušavamo da prenesemo i na druge lokalne samouprave u našoj zemlji. Na teritoriji grada Subotice postoji 51 pružni prelaz i mislim da je upravo zbog toga veoma važno što ćemo u ovoj našoj akciji u narednom periodu učenike od prvog do četvrtog razreda iz devet subotičkih osnovnih škola upoznati sa osnovnim pravilima bezbednog i pravilnog ponašanja u blizini pruge i na putnim prelazima – naglasio je Stanisavljević.

 

Kampanja „Pravilno je bezbedno“ podržana je od međunarodne železničke unije i međunarodne organizacije ILKAD, čiji je „Infrastruktura železnice Srbije“ ravnopravan član, a koja se bavi medijskom i edukativnom prevencijom nesreća na putnim prelazima.

 

Akcije se organizuju u onim opštinama i gradovima gde je frekvencija železničkog saobraćaja najveća, kao i tamo gde su se do sada događale nesreće na putnim prelazima, a posebno i u onim delovima Srbije u kojima će nakon modernizacije biti značajno povećana brzina vozova ili nakon više godina revitalizovana pruga i ponovo uspostavljen putnički železnički saobraćaj.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

06.04.2018.

 

Васкршња честитка градоначелника Богдана Лабана

 

 

 

 

Свим грађанима Суботице који прослављају Васкрс упућујем најсрдачније честитке. Желим да радост овог највећег хришћанског празника поделите са својим најближима, у здрављу и миру. Христос васкрсе!

 

 

Васкршња честитка председника Скупштине града Тивадара Бунфорда

 

 

 

 

Свим суграђанима који Васкрс славе по јулијанском календару, желим да им кућа у весељу блиста, а васкрсење Христа донесе љубав, здравље, весеље, радост и осмех. Христос васкрсе!

 

_________________________________________________________________________

 

05.04.2018.

 

Pismo Snežane Dimitrijević iz Organizacije "28. jun"

 

 

Dragi naši prijatelji,

 

Ja sam jedan od mnogobrojnih volontera organizacije 28. Jun iz Australije i danas Vam pišem da podelim sa Vama veoma tužnu priču o mom novom prijatelju Nikoli. Ovaj mali dečak je slomio moje srce i uvukao mi se duboko u dušu sa prvom porukom koju je poslao.
Pošto se pravoslavni Uskrs približava svi se pripremamo za slavlje jednog od najlepših praznika. Nikola sa druge strane, radi sve što je u njegovoj moći da pomogne svojim roditeljima i četvoro braće i sestara da prežive.
Teško nam je bilo da razumemo Nikolinu originalnu poruku na našoj Fejsbuk stranici jer nije bila dovoljno jasna. Nakon što smo malo istražili, shvatili smo da je napisana od strane deteta koje očajnički pokušava da izrazi tešku situaciju u kojoj se njegova porodica nalazi. Veoma smo tužni saslušavši njegovu priču. Nakon dužeg razgovora, shvatili smo da je Nikola desetogodišnji dečak sa Kosova. Kada smo ga pitali šta je najpotrebnije njegovoj porodici odgovorio je da će dovoljne biti osnovne stvari: krevet, odeća, obuća i hrana.
Proverili smo sa našim kontaktima u Gračanici koji su potvrdili njegovu priču. Njegov otac je trenutno u bolnici, dok njegova majka pokušava da uradi sve da bi obezbedila životne uslove Nikoli i njegova dva brata i dve sestre. Svi spavaju na betonskom podu u kući koja je u raspadu, zbog čega deca imaju izraženu astmu.
Molim Vas, pomozite mi da ispunim moje obećanje Nikoli. Ja sama bez Vaše pomoći to ne mogu, ali zajedno možemo da pokažemo Nikoli da postoje dobri ljudi koji misle na njega i njegovu porodicu. Hvala Vam puno za Vašu podršku.
PayPal: info@28jun.org
Credit Card: https://28jun.org/#donate
Donacije iz Srbije:
Ime: 28. JUN
Dinarski račun broj: 265619031000037746
Raiffeisen banka Srbije

 

Snežana Dimitrijević Organizacija "28. jun"

 

 

10 Year Old Boy Who Broke Our Hearts

 

 

Dear 28. Jun Family,

 

I am one of the 28. Jun volunteers from Australia and today I am writing to you all to share a heart breaking story about my new friend Nikola. This little boy broke my heart and deeply touched my soul with the first message he sent.
With Orthodox Easter fast approaching we are all busy preparing for our most important and joyous Holiday. Nikola on the other hand is desperately trying everything he can to help his parents and four siblings survive.
We struggled to understand Nikola's initial message to our Facebook page as it was incoherent and full of spelling mistakes. Upon further inspection we realized it was written by a little boy who was desperately trying to express the hopelessness faced by his family. We were all heartbroken learning the details of his family's story. As we continued to communicate we learned that Nikola was a 10-year old boy from Kosovo. When we asked him what his family would need he responded with a plea for the most basic human necessities; a bed, clothes, shoes and food.
We checked with our contacts in Gracanica and they were familiar with his story. His father is currently hospitalized, while his mother does the best she can to provide for Nikola and his two brothers and two sisters. They all sleep on the cold concrete floor in rooms contaminated with mold in their decaying house, which has resulted in severe asthma among the children.
Please help me to keep the promise I made to Nikola. I cannot do it alone without your help, but together we can show Nikola that good people exist and that he and his family are in our thoughts. Thank you all so much for your support.
PayPal: info@28jun.org
Credit Card: https://28jun.org/#donate
Bank Transfer:
28. JUN
Transit number: 08160
Bank Account number: 1009299
Bank institution number: 003
Swift Code: ROYCCAT2
Routing/ABA number: 021000021
Royal Bank of Canada

 

Snežana Dimitrijević "28. jun"

 

_________________________________________________________________________

 

30.03.2018.

 

Ускршња честитка градоначелника Богдана Лабана

 

 

 

 

Свим грађанима Суботице који славе Ускрс по грегоријанском календару упућујем најсрдачније честитке. Желим да радост овог највећег хришћанског празника поделите са својим најближима, у здрављу и миру. Срећан Ускрс!

 

 

Bogdan Laban polgármester húsvéti köszöntője

 

A legszívélyesebb üdvözletemet küldöm Szabadka minden polgárának, aki a húsvétot a Gergely-naptár szerint ünnepeli. Kívánom, hogy a legnagyobb keresztény ünnep örömét osszák meg szeretteikkel, egészségben és békességben. Kellemes húsvétot!

 

 

Uskrsna čestitka gradonačelnika Bogdana Labana

 

Svim građanima Subotice koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru upućujem najsrdačnije čestitke.Želim da radost ovog najvećeg kršćanskoga blagdana podijelite sa svojim najbližima, u zdravlju i miru. Sretan Uskrs!

 

 

Ускршња честитка председника Скупштине града Тивадара Бунфорда

 

 

 

 

Мир у души и љубав у срцу желим свим драгим суграђанима који Ускрс славе по грегоријанском календару. Следећи васкрслог Христа, радујте се, праштајте, волите и поштујте једни друге. Срећан Ускрс!

 

 

Bunford Tivadar, a képviselő-testület elnökének húsvéti köszöntője

 

Lelkében békét, szívében szeretet kívánok minden kedves szabadkainak, aki a Gergely-naptár szerint ünnepli a húsvétot. A feltámadt Krisztust követve örvendjünk, bocsássunk meg felebarátainknak, tiszteljük és szeressük egymást! Áldott húsvéti ünnepeket!

 

 

Uskrsna čestitka predsjednika Skupštine grada Tivadara Bunforda

 

Mir u duši i ljubav u srcu želim svim dragim sugrađanima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru. Slijedeći uskrslog Krista, radujte se, praštajte, volite i poštujte jedni druge. Sretan Uskrs!

 

_________________________________________________________________________

 

27.03.2018.

 

Nastavak zajedničke realizacije velikih projekata

 

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, boravio je danas u radnoj poseti Subotici, tokom koje je zajedno sa gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom, pokrajinskim sekretarom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Zoranom Miloševićem i pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu Vladimirom Batezom, posetio Studentski centar i Osnovnu školu „Jovan Mikić“ u Subotici, gde su izvršene rekonstrukcije koje su zajednički finansirali Pokrajinska vlada, Vlade Srbije i Grad Subotica.

 

 

 

 

Foto: N. Tumbas

 

U Studentskom centru sredstvima pokrajinske i republičke Vlade, kao i sredstvima budžeta Grada Subotice, rekonstruisani su toaleti i sobe, a postavljena je i nova rasveta u menzi. Ukupna vrednost izvedenih radova je nešto više od 15 miliona dinara. Za obnovu sportskog terena u OŠ „Jovan Mikić“ Pokrajina je uložila 2 miliona dinara.

- U proteklom periodu Pokrajinska vlada je uložila više od 900 miliona dinara u brojne investicije u Subotici, među kojima su Subotičko pozorište, nabavka angio-sale, ulaganja u komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu. Mnogi od tih projekata realizuju u saradnji Pokrajine, Republike i Grada Subotice. Pokrajinska vlada je u 2017. godini izdvojila blizu 90 miliona dinara za školske sportske terene i verujem da će ove godine taj iznos prevazići 100 miliona dinara. Na ovaj način nastojimo da u svih 45 lokalnih samouprava, učenicima u svim osnovnim i srednjim školama, obezbedimo bolje uslove za bavljenje sportom, rekao je Milićević.

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban je istakao da su uz podršku pokrajinske i republičke Vlade u Subotici realizovani značajni projekti.

- Sve što se u našem gradu radi, kako na razvoju infrastrukture i saobraćaja, ili završetku kapitalnih projekata, sada smo u prilici da realizujemo uz podršku Pokrajine i Republike, rekao je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban .

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

26.03.2018.

 

Dalji napredak saradnje Srbije i Mađarske

 

 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske, Viktor Orban, prisustvovali su svečanosti otvaranja obnovljene subotičke sinagoge, čija je obnova trajala 6 godina, a finansirali su je Vlada Republike Srbije, Vlada APV, Grad Subotica i Vlada Mađarske koja je opredelila 1.6 miliona evra za uređenje enterijera. Predsednik Vučić i premijer Mađarske, Viktor Orban, nakon održanog sastanka po otvaranju sinegoge, sa zajedničke konferencije za medije poručili su da ispred Srbije i Mađarske predstoji dalji napredak saradnje dve prijateljske države.

 

 

 

 

 

- Ponosan sam što smo zajednički završili veliki posao oko subotičke sinagoge, pokazali da mnogo toga možemo zajedno da uradimo, a što ne bismo uspeli bez finansijske podrške koju je obezbedio gospodin Orban. Srbija i Mađarska danas, 2018. godine imaju najbolje bilateralne odnose i pošteno je s moje strane da istaknem da takvih odnosa nebi bilo da nije bilo ličnog zalaganja predsednika Vlade Mađarske, Viktora Orbana, koji se trudio i dao sve od sebe da baš takve odnose stvorimo između Mađarske i Srbije. Mi smo s naše strane uložili trud da takvu politiku pratimo i mislim da se zbog toga svi Mađari koji žive u Srbiji, ali i svi drugi građani Srbije osećaju dobro i osećaju ponos zbog te činjenice.

 

Predsednik Vučić je podsetio i da se dobri odnosi između Srbije i Mađarske ogledaju u do sada najboljim političkim, ali i ekonomskim odnosima.
- U 2017. godini naša trgovinska razmena je dostigla 1.491 milijardu evra, što je za 22,3 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a samo u prvom mesecu tekuće godine imamo rast od 39 posto, u odnosu na januar mesec prošle godine. Tako da očekujemo, da u kratkom periodu dostignemo trgovinsku razmenu na nivou od 2 milijarde evra. Mađarska je za nas veoma brzo postala šesti trgovinski parntner. Mi sigurno nismo toliko značajni za Mađarsku, koliko ona za nas, ali to pokazuje da su naši odnosi iz godine, u godinu sve bolji i da od tih dobrih odnosa veliki broj radnika živi bolje, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je zahvalan na aktivizmu premijera Vlade Mađarske, kada je reč o mađarskim investicijama ne samo na severu Srbije, u Vojvodini, već i na prostoru Centralne Srbije.
- On je pokazao koliko je od njegovog interesa politika stabilnosti i mira. Politika značajna za budućnost naših odnosa. Politika koju je predsednik Orban vodio u regionu Centralne Evrope je i stabilizacija odnosa sa Republikom Srbijom, a značila je stabilizaciju čitavog ovog regiona, ne samo za Mađare, već i za sve druge ljude koji žive u ovom delu Evrope.

 

Predsednik, Aleksandar Vučić je rekao da na današnjem sastanku nije bilo otvorenih pitanja, već su se razmenjivale ideje po pitanju daljeg unapređenja odnosa.
- Gledali smo u budućnost i šta je to što možemo zajednički da radimo, koliko mađarskih kompanija može kod nas da vodi određene poslove. Zahvalan sam Viktoru Orbanu na značajnoj podršci koju pruža vojvođanskim Mađarima, našim građanima, ljudima koji žive u Srbiji, jer svaka podrška njima, podrška je našoj zemlji, našim građanima da dođe i do dodatne stabilizacije prilika u ovom regionu i do još boljih odnosa. I mi se nadamo da će naši odnosi biti uzor i predstavljati najbolji primer za odnose dve susedne suverene države. Takođe, predsednik mađarske Vlade je pokazao kako se ponaša jedna suverena i nezavisna zemlja koja se nalazi u Evropskoj uniji. Zahvalni smo na podršci koju Mađarska pruža Srbiji na njenom evropskom putu i mi Srbi nikada nećemo zaboraviti da je Mađarska jedna od retkih zemalja, čiji je ministar prisustvovao svakoj međuvladinoj konferenciji na kojoj smo mi otvarali poglavlja i uvek je imao reči hvale za našu zemlju. Kada god se govori o Srbiji uvek neko pronađe ovakvu, ili onakvu primedbu. Jedina zemlja koja nas podržava i kada je reč o pravima nacionalnih manjina i koja je uvek i apsolutno na strani Srbije je Mađarska. I kada vidimo mađarske predstavnike u Briselu, mi znamo da ćemo uvek imati taj glas uz sebe i za svoju budućnost, rekao je predsednik Vučić i izrazio želju za daljom saradnjom na izgradnji još boljih odnosa istinskog partnerstva i prijateljstva.
- Uveren sam da imamo dobru budućnost i da ćemo u porodici evropskih naroda za nekoliko godina moći još bliže, tešnje i čvršće da sarađujemo.

 

 

Orban: Evropskoj uniji treba Srbija!

 

- Uvek sam smatrao da je srpski, kao i mađarski narod, veoma otvoren. I uzvišen je trenutak kada čovek pomisli da može da čini nešto zbog lepote i dobrote, a dokaz toga je i ovo današnje svečano otvaranje sinagoge. Uvek smo znali da imamo veliko srce i jedan i drugi narod, a ovo govori i o našem odnosu prema kulturi. Nesmemo da zaboravimo da su i Srbi i Mađari kulturni narodi i da se kultura sastoji od vrednosti koje su stvorili naši preci, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban, a govoreći o EU, istakao je da Evropskoj uniji treba Srbija.
- Srbija nije problem. Srbija je veliki potencijal za nas. Moramo da proširimo redove članica EU sa novim snagama, jer potencijali će se smanjivati, a mi moramo da jačamo. Evropa mora da bude mnogo aktivnija i uspešnija na Balkanu i u smislu stabilnosti regiona. Zaista, znamo da je Srbija velika vrednost i da je veoma važna za EU. Srbi uvek mogu da računaju na Mađare kada je reč o priključenju Srbije EU. Ranije nesigurnosti možemo da zaboravimo, jer je ceo svet mogao da se uveri da Srbija danas ima rukovodstvo koje je u stanju da stvori stabilnost, a to je veoma velika vrednost. Možemo da analiziramo ekonomsku situaciju i vidimo da su se u Srbiji stvorile mogućnosti za dalji razvoj, rekao je Orban i dodao da će se Mađarska i dalje zalagati da se EU prema Srbiji odnosi kao prema potencijalu koji nije iskorišten.
- Želim istaći i to da model koji je Srbija izrgradila kda je reč o zaštiti manjina, predstavlja primer. Vrlo je malo zemalja u EU koje su imale snage da usklade svoj ponos, teritorijalni suverenitet, a da istovremeno obezbede odgovarajuću autonomiju svojima manjinama i da to podstiču. Zato Srbija za EU nije samo potencijal, već u smislu manjinske zaštite ona može biti model. Želim da čestitam na tom razvoju koji ste potvrdili. Radujemo se vašem razvoju i napretku zato što smo prijatelji sa Srbijom, a takođe i iz tog razloga što za nas mnogo znači da u susedstvu imamo jednu snažnu, prosperitetnu zemlju, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

21.03.2018.

 

Saopštenje Udruženja poslodavaca Subotice

 

 

Udruženje poslodavaca Subotice podržava pronatalitetne mere

 

Udruženje poslodavaca grada Subotice (UPS), koje je kolektivni član Unije poslodavaca Srbije, daje punu podršku novim merama Vlade Republike Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, а koje su predložene u cilju stimulisanja pronatalitetne politike i zaustavljanja bele kuge u Republici.

 

 

 

 

Udruženje poslodavaca u Subotici putem svojih članova maksimalno će uticati na sve poslodavce da se položaj sadašnjih i budućih majki učini što lakšim kako za vreme trudnoće tako i nakon porođaja.

 

U cilju popravljanja privrednog ambijenta Udruženje poslodavaca javno se zalaže i pismeno poziva Vladu Republike Srbije da se u najkraćem mogućem vremenu pristupi smanjenju poreza i doprinosa na plate kako bi se rasteretila privreda i stvorio prostor za povećanje plata svim zaposlenima.

 

Takođe predlažemo da se konkretnije nastavi borba protiv sive ekonomije i to pre svega kontrolom i proverom kod ne registrovanih preduzetnika i poslodavaca.

 

Smanjenje poreza uz povećanje plata i penzija kao i suzbijanje sive ekonomije pozitivno će uticati kako na potrošnju tako i na proizvodnju.

 

Ove mere dovešće do rasta tržišta, povećanja životnog standarda i do rešenja trenutno najvećeg problema u Subotici i Srbiji a to je odlazak ljudi na rad u inostranstvo.

 

p>Udruženje poslodavaca svoju ulogu vidi kao partnera Vlade kroz Uniju poslodavaca Srbije i kao partnera lokalnoj samoupravi i svim reprezentativnim sindikatima u gradu i drugim udruženjima, a sve u cilju ostvarenja socijalnog dijaloga i napretka.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

20.03.2018.

 

Ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim invaliditetom

 

 

- Podizanje stepena samostalnosti u svim oblastima života doprinosi da osobe sa intelektualnim invaliditetom stiču bolji uvid i u oblast ljudskih prava.Trudili smo se da idemo težim putem, da podignemo sposobnosti osoba sa intelektualnim invaliditetom, do nivoa da ostvare uvid u sebe, oblast samoodređenja i odgovore na pitanja „Ko sam ja? Kako se osećam u svojoj sredini? Koja prava imam? Gde mi se ona krše i šta ja mogu da uradim da ih zaštitim?”, rekla je defektološkinja Vesna Gavrić ispred Udruženja „Zajedno“, organizatora današnje tribine „Ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim invaliditetom u Srbiji“, upriličenoj povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, na kojoj su, između ostalog predstavljeni i rezultati monitoringa projekta “Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom” kog je realizovalo ovo udruženje, a kog sprovodi Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije, uz učešće nekoliko organizacija civilnog društva i institucija iz cele Srbije.

 

 

 

 

 

Tribina je okupila predstavnike nekoliko subotičkih institucija i ustanova socijalne zaštite, a zakonske okvire, njihova različita tumačenja, kao i subotička iskustva na polju ljudskih prava osoba sa invaliditetom, predstavio je zaštitnik građana grada Subotice, Zlatko Marosiuk.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

19.03.2018.

 

Tribina posvećena pravima osoba sa intelektualnim invaliditetom

 

 

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama "ZaJedno", organizuje tribinu koja će razmatrati tematiku prava osoba sa intelektualnim invaliditetom u Srbiji. Tribina će biti održana u utorak, 20. marta na Otvorenom univerzitetu, sala 213, sa početkom u 11:30.

 

 

 

 

Na tribini će o subotičkim iskustvima na polju ljudskih prava osoba sa invaliditetom govoriti Zlatko Marosiuk, zaštitnik građana grada Subotice, nakon čega će biti prezentovan Izveštaj o monitoringu prava osoba sa intelektualnim invaliditetom u Srbiji, nastao u okviru projekta ”Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom u Srbiji”.

 

Po završetku izlaganja uslediće diskusija i razmena iskustava u kojoj će osim stručnih radnika Centra za socijalni rad Subotica, Doma za decu sa smetnjama u razvoju “Kolevka” i Gerontološkog centra, učestvovati i članovi samozastupničke grupe Udruženja “ZaJedno”- osobe sa invaliditetom uključene u projekat ”Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom u Srbiji”.

 

Projekat “Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom” sprovodi Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije-API Srbije, uz učešće nekoliko organizacija civilnog društva i institucija iz cele Srbije (Bgd, Niš, NS, Jagodina, Subotica, Pančevo, Novi Pazar, Vlasotince), a finansiran je od strane EU.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

14.03.2018.

 

Uručene prve Penzionerske kartice

 

 

Član gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite, Ilija Đukanović i direktorka Republičkog fonda Penzionog i invalidskog osiguranja, subotičke filijale Snežana Marić, uručili su prvih petnaest besplatnih Penzionerskih kartica penzionerima iz našeg grada.

 

 

 

 

Penzionerske kartice će penzioneri u Srbiji koristiti umesto penzionog čeka i na osnovu nje će ostvariti popuste. Današnja podela prvih sto kartica je najava akcije tokom koje će svaki penzioner u našoj zemlji do kraja aprila na kućnu adresu dobiti besplatnu Penzionersku karticu, koja će biti izrađena u 1.750.000 primeraka.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

12.03.2018.

 

Ambasador Crne Gore posetio Suboticu

 

 

Ambasador Crne Gore u Beogradu, Branislav Mićunović posetio je Suboticu, a prilikom njegove prve zvanične posete, sa gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom, vođeni su razgovori o budućoj saradnji Severnobačkog regiona i Crne Gore.

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban je istakao dobre i partnerske odnose Subotice, sa Kotorom, Bjelim Poljem i Beranama, kao i trgovinsku razmenu sa Crnom Gorom koja, kako je rekao dostiže blizu 23 miliona dolara.

- Razovarali smo i o našoj kulturnoj baštini, multietničnosti Subotice čime se ponosimo, a bilo je reči i o turističkim potencijalima Subotice, razvoju Banje Palić gde bismo mogli iskoristiti iskustva Crne Gore, kao prepoznatljive turističke destinacije, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban, koji je ambasadoru Mićunoviću prilikom današnjeg sastanka predstavio i Industrijsku zonu u Malom Bajmoku, koja zapošljava preko 6.000 ljudi.

 

- Ono što je najvažnije - mi smo jedni drugima stavili na raspolaganje sve svoje mogućnosti, kako bi zajedno unapredili međusobnu saradnju, rekao je ambasador Crne Gore i istakao da odnosi između dve države nikada nisu bili bolji, a današnja poseta je još jedan korak ka učvršćivanju i unapređenju dalje saradnje Srbije i Crne Gore.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

09.03.2018.

 

Nepromenjen rad u zdravstvenim stanicama Bajmok i Čantavir

 

 

Povodom novonastale situacije u zdravstvenim stanicama Bajmok i Čantavir, Služba hitne medicinske pomoći je na današnjoj konferenciji za medije objavila izmene do kojih je došlo zbog ograničenog broja zaposlenih, a rad u zdravstvenim stanicama Bajmok i Čantavir ostaju nepromenjeni.

 

 

 

 

Služba hitne medicinske pomoći kadrovskim planom ima ograničen broj zaposlenih (23 lekara, 35 tehničara i 32 vozača), a zaposleni imaju skraćeno radno vreme i produžen godišnji odmor. Zakon o radu propisuje da doktori i medicinske sestre koji imaju skraćeno radno vreme zbog teških uslova rada ne mogu da budu duže angažovani, dok se odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti mora obezbediti kontunuitet rada sa postojećim kadrom u zdravstvenoj ustanovi.
Da bi sve to bilo ispoštovano, u SHMP našli su rešenje da lekari i medicinske sestre iz Opšte medicine dežuraju u ambulanti SHMP tokom cele nedelje - od 20 – 24 h; subotom od 14 h do 24 h i nedeljom od 08 h do 24h, čime će rad u zdravstvenim stanicama Bajmok i Čantavir ostati nepromenjen, dakle:
- SHMP radi noću, od 20 h-07 h, tokom cele nedelje
- vikendom od subote od 14 h do ponedeljka u 07 h.
- SHMP radi tokom državnih praznika


Ovakav način rada počinje od večeras.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

07.03.2018.

 

Završena klimatizacija Hale sportova

 

 

Nakon 50 godina od izgradnje u Hali sportova je danas svečano pušten u rad sistem klimatizacije.

 

 

 

 

Za izgradnju klimatizacije Vlade Srbije je obezbedila 20 miliona dinara, a grad je opredelio 4 miliona dinara.
- Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspeli da završimo klimatizaciju Hale sportova i da u budućnosti možemo da organizujemo velika evropska i svetska takmičenja u našem gradu. Zahvaljujem se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na čiju inicijativu su odobrena sredstva Vlade Srbije od 20 miliona dinara, a grad je učestvovao sa četiri miliona dinara. Lokalna samouprava pokušava da sve što obeća i uradi, a pored reflektora na Gradskom stadionu, balona u Dudovoj šumi, sada je završen i projekat klimatizacije. Tokom leta ćemo imati renoviranje atletske staze na Gradskom stadionu, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

- Ugrađene su dve toplotne pumpe, koje će omogućiti hlađenje tribina velikog i malog terena i grejanje u prelaznom periodu. Ugrađeno je 8.000 kilograma limenih kanala i 5.000 kilograma čeličnih nosača, što je iziskivalo veliki napor izvođača, rekao je direktor "Cim Gasa", Vladimir Bijelović, a kako je rekao prema iskustvima ove firme, troškovi grejanja u prelaznom periodu će biti manji za oko 50 odsto.

 

...opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

07.03.2018.

 

Izlagači sa Sajma knjiga donirali knjige "Kolevci"

 

 

Izdavačke kuće prisutne na ovogodišnjem Sajmu knjiga donirali su knjige deci Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“.

 

 

 

 

Reč je pretežno o knjigama bajki, basni i slikovnica, vrednih 25 hiljada dinara, a prema rečima socijalne radnice Doma “Kolevka”, Aleksandre Rakić ova donacija će mnogo značiti kako deci "Kolevke", kojoj će ulepšati svakodnevicu, tako i stručnim radnicima ove ustanove.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

06.03.2018.

 

Besplatna edukacija za privrednike „Update your business – daj polet svom poslu“

 

 

U Regionalnoj privrednoj komori Severnobačkog upravnog okruga, 7. marta, sa početkom u 13 časova, biće održana dvočasovna besplatna edukacija za privrednike.

 

 

 

 

Razvoj globalnog tržišta je u velikom procentu uticao na promenu modela komunikacije sa kupcima. Internet omogućava uvid u svetske trendove. U isto vreme utiče na činjenicu, da je danas mnogo teže izazvati pažnju kupaca, a isti se još teže zadržava.

 

Cilj dvosatne (besplatne uvodne) edukacije je da prikaže kako možemo privući pažnju potencijalnih kupaca, odnosno koje su te kritične tačke u kojima se najlakše gubi poverenje klijenata.

 

Edukacija pod nazivom „Update your business – daj polet svom poslu“ je nastala na osnovu više od 10 godina iskustva domaće privredne prakse i modelovanjem poslovne prakse iz susednih zemalja.

 

Sadržaj tema edukacije objedinjuje poslovnu psihologiju sa praksom, a u isto vreme ih prikazuje kroz PRIMERE.

 

Edukacija je dizajnirana za privrednike i za sve one koji rade sa klijentima, uzimajući u obzir sledeće situacije iz svakodnevnog poslovnog života:

· Loši međuljudski odnosi među zaposlenima,

· Preveliki broj neopravdanih reklamacija,

· Nezadovoljena očekivanja privrednika od prodajnih kampanja,

· Konflikti među zaposlenima u administraciji i prodajnog osoblja,

· Pritisak radnika na šefa, konflikti zbog neizvršenih radnih obaveza,

· Pojava nove konkurencije, ili konkurentskog proizvoda

· Promena tržišnih uslova

· (Stalne) promenjene navike kupaca pod uticajem interneta

· Veći pritisak na prodaju nego što to ona može podneti

· Gubitak poslovnog partnera i pronalazak novih partnera


Sve su ovo signali da je vreme da se preduzmu određeni koraci. Svaki unutrašnji konflikt i nerešena situacija se reflektuje kao ogledalo na tržište prema kupcima, a sve navedene situacije se mogu klasifikovati u četiri kritične tačke:

· Konkurentska prednost

· Konflikti u organizaciji

· Planiranje prodajnih kampanja i

· Predstavljanje preduzeća na tržištu.

 

Svaka od ovih tačaka će biti ukratko prikazana na edukaciji kroz vezu „uzrok-posledica“, kroz diskusiju i prikazivanjem primera iz prakse.

 

Glavni problem koji se provlači kroz ove kritične tačke se nalazi u osnovnoj ljudskoj potrebi SIGURNOSTI: sigurnost preduzetnika da ima stalne kupce, zaposlene od poverenja, da preduzeće bude dobro pozicionirano, a na kraju i da sam privrednik oseća veliku meru sigurnosti.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

03.03.2018.

 

Обавештење купцима о нормализацији испоруке топлотне енергије

 

 

 

 

ЈКП “Суботичка Топлана” обавештава купце топлотне енергије да је на следећим објектима:
1. Пошта 1 – Првомајска 2
2. Првомајска 18
3. Првомајска 20
4. Луке Сучића 17
5. Беле Габрића 4
6. Хуга Бадалића 7
7. Иве Лола Рибара
Поново успостављено снабдевање купаца топлотном енергијом, након завршених санационих радова, услед претходно наступеле хаварије на вреловоду.Суботичка топлана се овим путем захваљује својим купцима са наведених адреса на стрпњељу и разумевању.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

02.03.2018.

 

Obaveštenje o nastupanju vanrednih okolnosti u isporuci toplotne energije

 

 

 

 

Zbog havarije na vrelovodnoj mreži koja je uzrokovana termičkim dilatacijama cevi pri ekstremno niskim temperaturama I aktivnosti koje je potrebno sprovesti na sanaciji puknutog vrelovoda, JKP “Subotička Toplana” obaveštava kupce toplotne energije da će u subotu 03.marta, od jutarnjih sati biti obustavljena isporuka toplotne energije za sledeće objekte:

1. Pošta 1 – Prvomajska 2
2. Prvomajska 18
3. Prvomajska 20
4. Luke Sučića 17
5. Bele Gabrića 4
6. Huga Badalića 7
7. Ive Lola Ribara 4

Prekid u isporuci toplotne energije će trajati dok se sanacioni radovi ne završe, a normalizacija snabdevanja za navedene objekte očekuje se u roku od jednog dana od momenta prekida isporuke. Kako predmetna havarija na vrelovodu utiče na održivost rada celokupnog sistema daljinskog grejanja, Subotička toplana primorana je na obustavu isporuke toplotne energije za navedene objekte priključene na oštećeni vrelovod i moli kupce toplotne energije sa navedenih adresa za razumevanje.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

01.03.2018.

 

Civilna zaštita unapređena – poruka sa obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite

 

 

Prvog dana marta obeležava se Svetski dan civilne zaštite. Tim povodom u prostorijama Severnobačkog upravnog okruga održan je sastanak, na kom je zaključeno da su uz pomoć lokalnih samouprava, načinjeni krupni koraci u unapređenju ove oblasti.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Uključivanjem lokalnih samouprava u aktivnosti civilne zaštite i formiranjem jedinica opšte namene, ojačani su resursi Odeljenja za vanredne situacije na teritoriji cele države. Sa novom organizacijom, potpomognuto službama vojske, policije, vatrogasaca i zdravstva, Odeljenje za vanredne situacije je spremno da adekvatno odgovori u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti.

 

Svest građana o vanrednim situacijama je na visokom nivou, ocenjuju predstavnici Odeljenja. Poslednjih godina beleže porast broja građana koji se dobrovoljno prijavljuju u jedinice civilne zaštite, a potom zahvaljujući dobrim rezultatima rada postaju i članovi specijalnih jedinica. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

22.02.2018.

 

Subotica na 40. Međunarodnom sajmu turizma

 

 

Na Beogradskom sajmu otvoren je 40. Međunarodni sajam turizma na kome će se od 22. do 25. februara, pod sloganom „Odmor te čeka!“, predstaviti više od 1.200 izlagača iz 55 zemalja. Sajam je svečano otvorila predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Zemlja partner ovogodišnjeg Sajma turizma je Grčka, a prvi put će učestvovati Maroko i Južnoafrička Republika. Na ovoj prestižnoj manifestaciji predstaviće se, sada već tradicionalno, i Turistička organizacija grada Subotice (TOGS) zajedno sa preduzećem „Park Palić“.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Otvarajući jubilarni 40. Sajam turizma predsednica Vlade Ana Brnabić naglasila je da je turizam jedna od najuspešnijih i najunosnijih privrednih grana u Srbiji i da će se ulaganja u turizam nastaviti.

- Pokazalo se da svaki dinar uložen u turizam, nama vrati jedan evro i da svaki gost koji ovde dođe, sutra sa sobom dovede još nekog. Zahvaljujući vama Srbiju ponovo prepoznaju i sve više njih zna koliko je lepa, gostoljubiva, bogata i koliko su svi koji u nju dođu, dobrodošli – poručila je premijerka turističkim poslenicima.

 

Direktor Turističke organizacije grada Subotice Nešo Radulović izjavio je, obraćajući se medijima, da ga posebno raduje veliko interesovanje turističkih radnika Subotice i Palića za ovu manifestaciju i činjenica da je više od 20 suizlagača uzelo učešće u aktivnostima na štandu TOGS-a. Svi oni će, rekao je, tokom četiri dana trajanja Sajma imati priliku da prezentuju svoje proizvode i usluge, tako da će posetioci moći da vide zaista bogatu ponudu Subotice i Palića kao turističke destinacije.

– Turistička organizacija grada Subotice pripremila je redizajniranu, dopunjenu brošuru Vinskog vodiča, brošure Subotice i Palića i Vodič ruralnog turizma. Posetioci će imati priliku da se upoznaju i sa kalendarom najvažnijih manifestacija za 2018. godinu. Kao i prethodnih godina, TOGS će predstaviti i specifičnu subotičku arhitekturu u stilu secesije, sa naglaskom na renoviranoj Sinagogi, čije se otvaranje očekuje do kraja marta ove godine – istakao je Radulović.

 

Planovi Turističke organizacije grada Subotice za 2018. godinu su ambiciozni, ocenio je direktor Radulović i dodao da će TOGS ove godine biti domaćin turističkog foruma koji će se održati na Paliću, od 9. do 12. maja, uz učešće više od 200 turističkih radnika lokalnih turističkih organizacija iz cele Srbije, kao i brojnih zvaničnika i stručnjaka.

– Pored naših redovnih aktivnosti, kao što su: izdavanje brošura i promotivnih materijala, prezentacija naše destinacije na sajmovima u zemlji i inostranstvu, rad sa strankama u turističkim informativnim centrima, prodaja suvenira, organizacija brojnih manifestacija, u toku je realizacija IPA projekta sa partnerima iz Osijeka, a pred potpisivanjem smo i IPA projekta sa partnerima iz Segedina. Cilj svih aktivnosti predviđenih ovim projektima je stvaranje novih turističkih proizvoda i povećanje vidljivosti kulturnog turizma Subotice i Palića na mapi Evrope, što će rezultovati značajnim povećanjem broja dolazaka i noćenja na našoj destinaciji – kazao je Nešo Radulović.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

22.02.2018.

 

Dodeljene nagrade u akciji Medalja „Lajoša Vermeša“

 

 

Svečana dodela nagrada u akciji Medalja „Lajoša Vermeša“ kroz koju se, već dvanaestu godinu, nagrađuju najbolji sportisti Subotice, održana je danas u restoranu „Spartak“. Vermešove medalje dodeljuju se u apsolutnoj kategoriji, a na osnovu glasova tridesetočlanog žirija. Za najboljeg sportistu u 2017. godini po oceni žirija proglašen je rvač Davor Štefanek, drugi je dizač tegova Tamaš Kajdoči, a treći fudbaler Đorđe Ivanović. Medalje im je uručio Mihalj Vermeš, unuk Lajoša Vermeša.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Sportisti plasirani od 4. do 10. mesta nagrađeni su Vermešovim plaketama. Četvrto mesto dele Leona Rogić (umetničko klizanje) i Martin Mačković (veslanje), peti je Andrej Barna (plivanje), šesti Aleksandar Maksimović (rvanje), sedmi Uroš Kecman (odbojka), osmi Gabor Sagmajster (moto-sport), deveti Miloš Nikolić (košarka), dok je deseto mesto zauzeo je teniser Filip Mandović.

 

Vermešovu medalju za najbolji klub u 2017. godini dobio je Rvački klub Spartak, a medalju za sportski podvig godine stonoteniser Luka Andrašić koji je sa reprezentacijom Srbije postao prvak Evrope za osobe sa invaliditetom.

 

Nagradu Medalja „Lajoša Vermeša“ organizuje Sportsko-rekreativno udruženje „Vermeš 1860“, odnosno sportski novinar Nikola Stantić uz pomoć medijskog partnera „Subotičke novine“, i podrškom Grada Subotice, resora za sport i omladinu, Sportskog saveza grada Subotice i drugih partnera.

 

Član Gradskog veća zadužen za oblast sporta i omladine, nemanja Simović, čestitao je sportistima na uspesima i osvojenim priznanjima, ali i organizatoru na uspešno priređenoj manifestaciji.

- Iskrene čestitke svim dobitnicima ovog priznanja i Nikoli Stantiću kao organizatoru koji već dvanaestu godinu uspešno organizuje ovu manifestaciju. Iza nas je uspešna godina kada je reč o našim sportistima i njihovim rezultatima. Kao i uvek, i u 2017. godini su se potrudili da nas u više navrata obraduju osvajajući razna odličja na raznim takmičenjima. U želji da sportistima olakšamo rad, ispunili smo mnoge planove vezane za infrastrukturno opremanje sportskih terena, a završena su i dva velika projekta: pokrivanje bazena u Dudovoj šumi novim balonom i postavljanje reflektora na Gradskom stadionu. Čeka nas realizacija još dva veoma važna projekta: izgradnja atletske staze na Gradskom stadionu, koja bi trebalo da se uradi na proleće, i pokrivanje Gradskog klizališta – istakao je Nemanja Simović.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

20.02.2018.

 

Njilaš posetio OŠ „Majšanski put“

 

 

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš, posetio je OŠ „Majšanski put“. Tom prilikom obišao je završene radove na školi, nakon čega je usledio radni sastanak sa upravom škole.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Od sredstava dobijenih na konkursima AP Vojvodine, u OŠ „Majšanski put“ obnovljen je sajt škole, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju krova i sportskog poligona. Prva faza zamene PVC stolarije završena je u januaru ove godine, što je jedna od najvećih investicija, vredna 3,2 miliona dinara. Na glavnoj školskoj zgradi na prvom spratu, zamenjeni su svi prozori, ukupno 105, kao i tri ulazna portala.

 

Pokrajina je za oblast obrazovanja i ove godine raspisala konkurse, u okviru kojih će biti podeljeno 413 miliona dinara. Kroz akciju „Sekretarijat bliži školskim klupama“, koja je počela ove školske godine, predstavnici Pokrajine obići će ukupno 566 obrazovnih ustanova u Vojvodini i tom prilikom upoznati se sa njihovim konkretnim problemima. Danas je to bila prilika u OŠ „Majšanski put“. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

12.02.2018.

 

Đerđ Šugar: Prečistač normalno funkcioniše

 

 

- Nije bilo havarije na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, on neometano funkcioniše i ekološka slika jezerske vode nije ugrožena, rekao je direktor JKP "Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Đerđ Šugar na konferenciji za medije, a povodom informacija da se pogoršao kvalitet vode Palićkog jezera zbog havarije na prečistaču.

 

 

 

 

Na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda je instalirana i nova oprema, koja osim količine protoka prerađene vode meri ph vrednost izlazne vode i elektroprovodljivost, što koristi za detekciju ukoliko dođe do nekog zagađenja.

 

...opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

09.02.2018.

 

Javno privatno partnerstvo i koncesije

 

 

Javno privatno partnerstvo bi moglo biti dobar model, uz aktivnu uključenost javnosti, učešće svih aktera i punu transparetnost, zaključeno je na tematskoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 „Javno privatno partnerstvo i koncesije u oblasti životne sredine“, održanoj u Narodnoj skupštini. Sednica je okupila preko 60 učesnika, predstavnika Stalne konferencije gradova i opština, lokalnih samouprava, poslanika u Narodnoj skupštini, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora i pojedinaca, saglasnih da je neophodan dalji rad na ovoj tematici, kao i u vezi sa upravljanjem Zelenim fondom.

 

 

 

 

Foto:CEKOR

 

U oblasti zaštite životne sredine predviđaju se mnogi projekti kroz model JPP, posebno u oblastima kao što su tretman otpadnih voda i tretman otpada, a kako je istakao pomoćnik Ministra za zaštitu životne sredine, Filip Abramović, "u nedostatku sopstvenih finansijskih sredstava za potrebne infrastrukturne investicije u oblasti voda i upravljanja otpadom, neophodni su privatni partneri koji bi kroz JPP modele mogli da reše decenijski zanemarivane ekološke probleme i dostizanje evropskih standarda u ovoj oblasti".

 

Koliko su javno privatna partnerstva dobar model, te koje su prednosti i koje su zamke ovakvih partnerstava i ugovora koji ih definišu, bila je tema diskusije. Srbija nema mnogo primera javno privatnih partnerstava u oblasti zaštite životne sredine, a ugovor za deponiju u Vinči je konkretan primer i pitanje koje je najviše isticano na skupu, koji je i odslikao glavni problem koji javnost ima: transparentnost i detalji ugovaranja javno privatnih partnerstava su problematični, studije opravdanosti ulaska u ove modele se rade, ali se javnosti ne prikazuju, kao i nedostupnost javnih analitičkih podataka i analiza, mogućnosti korupcije, povlašćene cene, „obećani“ inputi za ove ugovore i niz drugih problema. ...dalje

 

___________________________________________________________________________

 

09.02.2018.

 

Femus od 16. do 18 . februara

 

 

Koncertna sezona klasične muzike u Subotici započinje internacionalnim festivalom "Femus“ koji će se održati od 16. do 18. februara, po osmi put i okupiti 90 umetnika iz Austrije, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Norveške, Crne Gore i Srbije. Koncertni deo programa će se održati u Velikoj većnici Gradske kuće, a takmičarski program u koncertnoj sali Muzičke škole. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan.

 

 

 

 

 

Svečano otvaranje festivala započinje 16. februara u 20 časova u Velikoj većnici Gradske kuće, koncertom „Njihove pesme ______ snovi“, a konačnu verziju naziva ovog koncerta odrediće publika, prema svojim utiscima. Kristijan Boroš – klarinet, Radoslava Vorgić Žuržovan – sopran, Vesna Mišić Milikić – klavir, izvešće dela nemačkih kompozitora, predstavnika muzičkog romantizma: Franca Šuberta, Roberta Šumana, Riharda Štrausa i Franca Lista.

 

Drugog dana festivala, 17. februara u Velikoj većnici Gradske kuće, od 20 časova započinje solistički koncert flautistkinje Anje Malkov uz klavirsku pratnju Filipa Milisavljevića.

 

Nakon završetka takmičenja po kategorijama, 18. februara u Velikoj većnici Gradske kuće, u 20 časova započinje završni Gala koncert laureata festivala Femus.

 

Organizator festivala Femus je udruženje Electe iz Subotice.

 

...opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

08.02.2018.

 

Dečiji karneval na Paliću

 

 

Dečiji karneval ove godine održava se četvrti put za redom na Velikoj terasi, u subotu 10. februara sa početkom u 10 časova.

 

 

 

 

Pozvana su sva deca da se maskiraju i učestvuju na karnevalu. Karneval pod maskama podrazumeva predstavljanje maskirane dece, zajednički ples i na kraju simbolično spaljivanje lutke od slame, što će po tradicionalnim narodnim verovanjima „oterati zimu“.

 

Posetioci će moći da se posluže tradicionalnom poslasticom, fancima.

Ulaz je besplatan, a najatraktivnije maske će dobiti poklon.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

08.02.2018.

 

Završena adaptacija OŠ „Sonja Marinković“

 

 

Svečanom priredbom, kojoj su prisustvovali gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sa saradnicima, direktori osnovnih i srednjih škola i predstavnici Školske uprave Sombor, u Osnovnoj školi „Sonja Marinković“ obeležen je završetak radova na adaptaciji školske zgrade. Sredstva za preuređenje kompletnog objekta, u visini od 48 miliona dinara, obezbedila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Direktor OŠ „Sonja Marinković“ Pajica Bašić rekao je, tim povodom, da je, po završenoj javnoj nabavci i odabiru izvođača radova, u junu 2017. godine počela rekonstrukcija školskog objekta koja je obuhvatila: kompletnu zamenu prozora; izolaciju školskog objekta; sređivanje fasada; potpunu zamenu oluka; zamenu podova; kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže; potpunu zamenu osvetljenja LED rasvetom i rekonstrukciju i krečenje školskog objekta. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

07.02.2018.

 

Najavljen 2. Subotički polumaraton

 

 

Subotički polumaraton će biti tradicionalna sportska manifestacija, u okviru proslave Dana grada, rečeno je na današnjoj konferenciji za medije, na kojoj su svečano uručene plakete sa medaljama, svima koji su doprineli uspešnoj realizaciji ove manifestacije, koja je prošle godine po prvi put organizovana i prema rečima organizatora okupila 500 takmičara i oko 300 najmlađih učesnika u dečijoj trci.

 

 

 

 

 

Ovogodišnji 2. Subotički polumaraton će biti održan u nedelju, 2. septembra, a zainteresovani učesnici se već sada mogu prijaviti putem zvanične internet prezentacije www.subotickipolumaraton.com.

- Prošlogodišnji, 1. Subotički polumaraton pod nazivom "Trči kroz istoriju", bio je uspešan i u potpunosti ispunio naša očekivanja, u pogledu organizacije i broja učesnika. Više od 500 takmičara iz zemlje i regiona, promovisalo je zdrav način života, podsticalo rekreativni sport i razvoj turističkog potencijala grada, rekao je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban i napomenuo da je Atletski savez Srbije uvrstio Subotički polumaraton u jedinstveni kalendar atletskih takmičenja za 2018. godinu, a lokalna samouprava će ovu manifestaciju i ubuduće podržavati.

 

- Mislim da bez lažne skromnosti možemo reći da je 1. Subotički polumaraton bio jedna od najuspešnijih manifestacija u Subotici u poslednjih nekoliko godina, rekao je član Sportskog udruženja „Horizont“, Balint Pastor i zahvalio se svima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ove manifestacije.

 

Organizator Subotičkog polumaratona je Sportsko udruženje „Horizont“, suorganizator Gradska uprava, a realizaciju 1.Subotičkog polumaratona pomogli su: javna i komunalna preduzeća, Policijska uprava, Crveni krst, Hitna pomoć, pojedinci, preduzetnici, mediji i velik broj volontera.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

06.02.2018.

 

Svečano uručeni ugovori za kupovinu kuća za 30 izbegličkih porodica

 

 

U Velikoj većnici Gradske kuće svečano su uručeni ugovori za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 30 izbegličkih porodica, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, za šta su obezbeđena sredstva u iznosu od 330 hiljada evra iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope.

 

 

 

 

 

- Ovo je prvi put da Subotica učestvuje u ovim projektima. Lokalna samouprava će u njima učestvovati i ubuduće da bi zadovoljili potrebe naših sugrađana koji su od devedesetih godina prošlog veka bez rešenog stambenog pitanja i bez osnovnih uslova za život, rekao je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.

 

Pored gradonačenika Subotice, korisnicima su ugovore uručili: državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Bojan Stević, komesar za izbeglice i migracije, Vladimir Cucić, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Duško Ćutilo, Sem Hili, regionalni koordinator za izbeglice u Američkoj ambasadi, Džozef Melot, zamenik šefa misije OEBS i Andrej Kazakov, šef operacija u predstavništvu UNHCR u Srbiji.

 

Regionalni stambeni program Republike Srbije sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, SAD, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovače i Mađarske.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

02.02.2018.

 

Bolnica dobila laser za fizikalnu terapiju

 

 

JKP "Subotičke pijace" doniralo je Opštoj bolnici Subotica, laser za fizikalnu terapiju vredan 142.000 dinara, a od naredne nedelje očekuje se da će Opšta bolnica dobiti i mobilni rendgen.

 

 

 

 

Odeljenje za rehabilitaciju i fizikalnu medicine Opšte bolnice u Subotici dobilo je "Ekomediko-Laser" za terapiju bolesnika koji se oporavljaju od posledica moždanog udara i drugih zdravstvenih problema zbog kojih su teže pokretni.

- Svetlost koju emituje laser, deluje antianalgetski, što znači da ublažava bol, deluje antiinflamatorno, odnosno smanjuje zapaljenje i deluje biostimulativno, odnosno pospešuje regeneraciju. Lagan je za aplikaciju, deluje sa produženim dejstvom pa je, unazad nekoliko decenija, postao omiljena fizikalna procedura, rekla je načelnica Službe za rehabilitaciju i fizikalnu medicinu Opšte bolnice u Subotici, mr sc dr Ljiljana Đurović Manojlović, .

 

Sredstva za nabavku lasera za fizikalnu terapiju prikupljena su od donacija posetilaca Zimskog vašara "Winterfest".

- Verujemo da će ovaj aparat služiti na dobrobit svih Subotičana i ne samo njih već svih pacijenata kojima je ovaj aparat neophodan u procesu izlečenja, rekla je direktorka JKP "Subotičke pijace", Ilinka Vukoja.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

31.01.2018.

 

Uručeni ugovori za realizaciju kapitalnih projekata


 

 

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore za realizaciju 36 projekata na teritoriji 26 gradova i opština u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Ukupna vrednost tih ugovora je 2,3 milijarde dinara imajući u vidu sredstva koja su obezbedili Pokrajina i lokalne samouprave. Na osnovu javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, koji je početkom januara raspisala Uprava za kapitala ulaganja AP Vojvodine, Gradu Subotici je odobreno 55,370,842.80 dinara za projekat izgradnje turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću u okviru Master plana.

 

 

 

 

Pored projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, projekti odobreni na konkursima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine odnose se i na oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite vode, predškolskog obrazovanja, razvoja sporta i oblasti energetske efikasnosti.

 

Igor Mirović je rekao da su najvažniji projekti pred nama, a između ostalih to su izgradnja postrojenja za pijaću vodu u Novom Bečeju, rekonstrukcija atletske staze u Zrenjaninu, rekonstrukcija puta od Bača do Plavne i drugi.

 

Od jula 2016. godine, preko Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine potpisano je 157 ugovora koji se realizuju efikasno i transparentno. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

30.01.2018.

 

Milan Maličević: Ako želimo da radimo, samo je nebo granica

 

 

Direktor Regionalne razvojne agencije Panonreg, Milan Maličević najavljuje u ovoj godini nastavak saradnje u realizaciji IPARD projekta sa Republikom Hrvatskom, edukaciju poljoprivrednika u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, a uskoro se očekuje realizacija pilot projekta javno - privatnog partnerstva u oblasti energetske efikasnosti. U izgledu je i saradnja na projektima podržanim od strane Ministarstva za evropske integracije, kao i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

 

 

 

Milan Maličević ističe kao zaključak razgovora sa ministarkom za evropske integracije, Jadrankom Joksimović da postoje neiskorištene mogućnosti, jer kako je rekao:
- Sredstva postoje, ali nema ko da ih potroši, jer nema projekata, a prema njegovim rečima privredni razvoj Srbije se može pokrenuti sinergijom razvojnih agencija, lokalnih samouprava i privrednika, za koje je veoma značajno i da su što kvalitetnije edukovani, a da se stabilno pozicioniranje na tržištu može očekivati samo uz kontinuiranu edukaciju, kao neizostavan preduslov. ...opširnije

 

________________________________________________________________________________

 

30.01.2018.

 

Konkurs za regresiranje prevoza studenata

 

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će u 2018. godini regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju. Uslovi za sticanje prava na regresiranje troškova su da su studenti stanovnici Subotice, da svakodnevno putuju u međugradskom, ili međumesnom saobraćaju,
- da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima
- da se školuju na teret budžeta
- da prvi put upisuju godinu osnovnih, master ili doktorskih studija
- da nisu korisnici stipendije, ili kredita

Zahtevi se predaju od 30.01. do 12.02.2018.
u Uslužnom centru, od 9 do 14 časova, a od dokumentacije su potrebni fotokopija lične karte, potvrda fakulteta da student prvi put upisuje godinu, uverenje o nezaposlenosti studenta, fotokopija štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke, kao i obrazac koji se popunjava u Uslužnom centru.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

30.01.2018.

 

U akciji preventivnih pregleda obavljeno 379 pregleda i laboratorijskih usluga

 

 

U akciji preventivnih pregleda 28.01.2018. godine koja je organizovana i sprovedena u Opštoj bolnici Subotica u saradnji sa Domom zdravlja Subotica, učestvovalo je ukupno 28 zdravstvenih radnika: lekari specijalisti radiologije, ginekologije i akušerstva, specijalista kliničke biohemije, medicinske-sestre tehničari, radiološki i laboratorijski tehničari.

 

 

 

 

Tokom akcije je pregledano 150 sugrađana, a obavljeno je ukupno 379 pregleda i laboratorijskih usluga, i to:

· Palpatorni pregled dojke od strane ginekologa: 79
· Ultrazvučni pregled abdomena: 100
· Laboratorijske analize krvi na tumor markere: CEA 100; CA 19-9 100

Zbog kvara mamografa, svim sugrađankama koje su obavile palpatorni pregled dojke, mamografski pregled biće obavljen naknadno.
Građani koji su se u nedelju odazvali akciji, a nisu uspeli da obave sve preglede, biće pozivani u narednom periodu prema upisanom redosledu.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

27.01.2018.

 

Obeležena školska slava – Sveti Sava

 

 

Đaci i nastavnici svih osnovnih i srednjih škola u našem gradu bogatim kulturno umetničkim programima obeležili su danas školsku slavu – Svetog Savu. Uz Svetosavsku himnu, žito i rezanje slavskog kolača, svečano je bilo i u Osnovnoj školi „Matko Vuković” u kojoj su, osim obeležavanja slave, počeli i treći Dečji svetosavski dani.

 

 

 

 

U prepunoj fiskulturnoj sali škole prisutnima se na ovoj svečanosti obratila Mirjana Stevanović, direktorica škole. Ona se zahvalila gostima koji su uveličali ovo školsko slavlje.

- U ime svih učenika, njihovih roditelja i svih zaposlenih obratila bih se rečima vladike Nikolaja koji kaže da je čitav ovaj svet jedan veliki klavir, a da je svako od nas jedna dirka i kada dodirnemo tu dirku mi čujemo eho svoje duše. Pogledavši vas sve danas, moja duša je plemenita i lepa i hvala svima koji su danas sa nama – kazala je Mirjana Stevanović.

 

Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović je u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime čestitala učenicima i njihovim nastavnicima školsku slavu i istakla da joj je pripala velika čast da ove godine baš ona bude kuma Osnovne škole „Matko Vuković” i trećih Dečjih svetosavskih dana.

-Manifestacija Svetosavski dečji dani počela je iz ove škole i iz godine u godinu uključuje sve više škola i prerasta u značajnu manifestaciju za ovaj grad. Bitno je što svake godine na ovaj dan posećujemo sve škole i uveravamo se u to šta sve deca umeju i mogu i kako na pravi način prenose vrednosti koje nam je utkao Sveti Sava – rekla je Jasmina Stevanović. ...opširmije-izvor


 

________________________________________________________________________________

 

27.01.2018.

 

Besplatni pregledi u Opštoj bolnici

 

 

U nedelju, 28. januara, u subotičkoj Opštoj bolnici, u periodu od 8 do 16 časova, biće organizovana akcija besplatnih pregleda.

 

 

 

 

U skladu sa preporukom Ministarstva zdravlja, vršiće se ultrazvučni pregled abdomena, palpatorni pregled dojke, preventivni mamografski pregled i merenje tumor markera gastrointestinalnog trakta.

 

Ultrazvuk abdomena će se obavljati u Službi za radiološku dijagnostiku, a zainteresovani treba da se adekvatno propreme, što podrazumeva uzdržavanje od konzumiranja hrane, kafe i cigareta od ponoći.

 

Za pregled dojki, žene prvo treba da se jave u ambulantu Odeljenja ginekologije, a zbog trenutnog kvara mamografa, mamografski pregled će, kod žena koje ispunjavaju kriterijume, biti urađen naknadno, pozivanjem prema redosledu na listi.

 

Građani koji žele da obave analizu tumor markera, treba da se jave u laboratoriju, u polikliničkom delu bolnice.

 

Na pregled mogu da se jave i oni građani koji nemaju zdravstveno osiguranje, ali je potrebno poneti sa sobom bilo koji dokument za identifikaciju.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

25.01.2018.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji

 

 

U Velikoj većnici Gradske kuće, održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

 

 

 

 

Prema rečima državne sekretarke u Ministrastvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandre Damnjanović, izvršene su već značajne izmene u uređenju oblasti prostornog planiranja i urbanizma, a slede izmene zakona, unapređenje postojećeg softvera za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, uvođenje novih, ili unapređenje postojećih. A, zahvaljujući uvedenim novinama, Srbija je na biznis listi Svetske banke na 10. mestu, po brzini izdavanja dozvola.
- To smo uspeli zahvaljujući uvođenju elektronskih građevinskih dozvola. Pokušavamo i da u oblasti urbanizma i prostornog planiranja uvedemo što više elemenata elektronskog upravljanja. Govorimo dakle, o skraćivanju vremena potrebnog za izradu jednog planskog dokumenta. Želimo da ubrzamo početni korak, jer dozvolu ne možete dobiti ukoliko nemate plan na osnovu koga ćete izvući osnovne elemente i urbanističke parametre, rekla je Aleksandra Damnjanović i kao problem navela nedostatak građevinskih inspektora, što je po njenim rečima, a na osnovu sprovedenih analiza - u direktnoj vezi sa brojem bespravno izgrađenih objekata.
- Iako u našoj zemlji još uvek važi propis o zabrani novog zapošljavanja, pokušaćemo da kroz ovaj zakon to promenimo, jer smo građevinskim inspektorima dali mnoge nadležnosti i povećali im obim posla, dok je njihov broj ostao isti, rekla je Damnjanović.

 

Subotica je prošle godine dobila nagradu, kao najbolja lokalna samouprava u brzini izdavanja građevinskih dozvola, ali prema rečima direktora Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Predraga Radivojevića, težište ovog zakona nije toliko na dozvolama, koliko na oblasti prostornog planiranja i unapređenja procedure donošenja planova generalne i detaljne regulacije.

- Postoje veoma dobri predlozi, kao i predlozi na koje želimo da skrenemo pažnju sa primerima iz prakse, kao i na koji način oni mogu da se unaprede. Nadamo se da ćemo u diskusiji sa predstavnicima Ministarstva uspeti da iznesemo svoje stavove i one za koje mislimo da su od interesa za lokalnu samoupravu, rekao je Predrag Radivojević.

 

Javna rasprava će trajati do 6. februara.
Nacrt zakona je dostupan na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na portalu e-uprave.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

24.01.2018.

 

Počinje prijavljivanje za akciju „Najbolje iz Srbije“

 

 

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, akciju „Najbolje iz Srbije“ organizuje trinaesti put. Najbolji robni i korporativni brendovi ove godine biće izabrani u 24 kategorije, među kojima su i tri nove – Najbolji hotel u Srbiji, Najbolji „mali“ turistički smeštaj u Srbiji i Najbolji organski proizvod iz Srbije.

 

 

 

 

Tradicionalna akcija PKS i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, podiže vidljivost domaćih brendova, a priznanje koje je od 2004. ponelo 312 dobitnika u različitim kategorijama, postalo je merilo uspeha i tržišne prepoznatljivosti. Prateći moderne trendove i zahteve tržišta, akcija „Najbolje iz Srbije 2017“ osvežena je i inovirana, kako na planu metodologije i kategorija, tako i u pogledu interakcije sa učesnicima i potrošačima, jer je znatno pojednostavljeno prijavljivanje i glasanje.

 

Kriterijumi za izbor najboljih definisani su posebnom metodologijom, koja obuhvata analizu tržišno-finansijskih parametara, glasanje potrošača, poslovnih partnera i stručnjaka, kao i ocene žirija. U žiriju su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije i istaknuti stručnjaci iz sveta marketinga, komunikacija i medija, zaštite potrošača. Glasanje počinje sredinom februara.

 

Od 2004, kada je akcija „Najbolje iz Srbije“ prvi put organizovana, nominovano je više od 1700 brendova. Iz godinu u godinu sve je više prijavljenih kompanija za ovo priznanje i sve više potrošača, privrednika i stručnjaka koji glasaju za najbolje.

 

Učešće u akciji je besplatno, prijavljivanje kompanija i glasanje je onlajn na zvaničnom sajtu www.najboljeizsrbije.com, a informacije će biti dostupne i na društvenim mrežama ove akcije i Privredne komore Srbije.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

23.01.2018.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

 

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poziva na učešće na skupu koji će se, u sklopu javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, održati u Subotici, 25. januara 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u prostorijama Svečane sale Skupštine grada Subotice, ulica Trg slobode 1.

 

 

 

 

Tekst Nacrta zakona je dostupan na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture www.mgsi.gov.rs kao i na portalu e-uprave.

Donošenje ovog zakona je uslovljeno potrebom da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj praksi sprovođenja Zakona o planiranju i izgradnji, kao i da se poboljša efikasnost izdavanja elektronskih akata za građenje.

 

Da bi se ovi ciljevi ostvarili, potrebno je razmotriti predložena rešenja i pribaviti predloge za unapređenje Nacrta od strane nadležnih državnih organa i drugih zainteresovanih aktera. U tu svrhu je predviđeno da javna rasprava traje do 6. februara 2017. godine. Primedbe, predlozi i sugestije, dostavljaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, putem elektronske pošte na imejl adresu dejan.carapic@mgsi.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sa naznakom „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji“, 11000 Beograd, ulica Nemanjina 22-26.

 

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, objavljen je na zvaničnom sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kom se može pristupiti putem linka: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-planiranju-i-izgradnji.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

22.01.2018.

 

Udžbenici za osnovce iz romske zajednice

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

– U budžetu grada Subotice za 2017. godinu bilo je izdvojeno 300.000 dinara za udžbenike koje lokalna samouprava daje deci romske nacionalnosti u cilju prevencije napuštanja školovanja. Deca iz romske zajednice, njih 738, skoncentrisana su uglavnom u tri osnovne škole: 'Matko Vuković', 'Đuro Salaj' i 'Sečenji Ištvan'. Za ekonomsko osnaživanje romske populacije, prevenciju napuštanja školovanja i unapređenje uslova stanovanja, grad je u budžetu za 2018. godinu opredelio 2,3 miliona dinara – izjavila je danas sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti, Jasmina Stevanović, na prigodnoj svečanosti u OŠ „Matko Vuković“ u okviru koje su učenicima romske zajednice koji pohađaju ovu školu predati udžbenici.

 

Predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Subotice, Ilija Đukanović, naveo je da je Subotica, kao pilot-primer, odabrana za saradnju na projektu „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima“.

 

Odluku o izboru opština i gradova, dodao je, doneo je Upravni odbor koga čine Ministarstvo finansija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Stalna konferencija gradova i opština – 8. decembra 2017. godine.

– Naš grad predložen je za saradnju u okviru Komponente 2 projekta – Socijalna inkluzija romske populacije. Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u okviru projekta podrazumeva: Podršku unapređenju institucionalnog kapaciteta u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, kroz formiranje i podršku funkcionisanju Mobilnih timova; podršku operativnom i finansijskom planiranju u toj oblasti i unapređenje učešća civilnog društva u procesu planiranja, primene i praćenja lokalnih politika od značaja za socijalno uključivanje Roma. Lokalna samouprava je spremna da i u ovoj godini radi na unapređenju položaja romske zajednice u našem gradu – naglasio je Đukanović.

 

Član Gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja, Nataša Aleksić, ocenila je da je ovo značajna mera lokalne samouprave za unapređenje obrazovanja romske populacije.

– Nadam se da će direktori i pedagoški asistenti u ove tri osnovne škole podeliti udžbenike đacima i da će im oni puno koristiti, kako u drugom polugodištu tako i u sledećoj školskoj godini – istakla je Nataša Aleksić.

 

Uz izražavanje zahvalnosti lokalnoj samoupravi na merama koje sprovodi u cilju prevencije napuštanja školovanja dece iz romske zajednice, direktorka OŠ „Matko Vuković“, Mirjana Stevanović, rekla je da tokom prošle godine nije bilo većih osipanja učenika romske populacije od petog do osmog razreda.

– Na Komisiji za poboljšanje položaja Roma doneli smo zaključak da je sledeći korak koji bi trebalo da sprovodimo upisivanje u srednje škole, jer je u osnovnim školama do sada već dosta toga postignuto – kazala je Mirjana Stevanović.

 

Direktorka OŠ „Đuro Salaj“, Mimica Andrić, kaže da su iskustva u radu sa decom romske populacije različita i variraju u zavisnosti od toga koliko se porodica uključi u obrazovanje deteta.

- Pored besplatnog prevoza i užina za učenike iz socijalno ugroženih porodica, sada smo dobili i 146 udžbenika za 80 učenika. Zahvalni smo lokalnoj samoupravi na velikoj pomoći – rekla je Mimica Andrić.

 

Izvor: Subotica.rs

 

___________________________________________________________________________

 

17.01.2018.

 

Otvorena angio sala u Opštoj bolnici

 

 

U Opštoj bolnici u Subotici, predsednik Pokrajinske Vlade, Igor Mirović svečano je otvorio angio salu, opremljenu najsavremenijom opremom, koja je pored Zrenjanina i Sombora treća po redu, za čije je funkcionisanje iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 190 miliona dinara.

 

 

 

 

 

- Ovo je slika ogromnog ulaganja u zdravstveni sistem Vojvodine, u koji je u poslednjih godinu i po dana uloženo preko 1,8 milijardi dinara, rekao je predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović i izrazio zadovoljstvo što su na podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga ostvareni rezultati, kakvi po njegovim rečima, decenijama niko nije ostvario, gde je postignut standard - jedna angio sala na 300 hiljada stanovnika.

 

- Zahvaljujući naporima Pokrajinske vlade i lokalne samouprave, sada će pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima biti lečeni po najvišim svetskim standradima, imaće mnogo kraći period hospitalizacije, brži oporavak, manji stepen invalidnosti, a stopa smrtnosti će biti mnogo manja, rekao je direktor Opšte bolnice u Subotici, dr Slobodan Puškar.

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban je naglasio da je ovo veliki dan za Suboticu, jer se sada na adekvatan način mogu spasiti ljudski životi, ne samo kada je reč o sugrađanima.

- Ovo nije bitno samo za Suboticu, već za ceo region Severnobačkog, Severnobanatskog okruga i siguran sam da ćemo i u buduće, uz pomoć pokrajinske i republičke Vlade nastaviti sa projektima koji su značajni za naše građane, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

17.01.2018.

 

Otvoreno privremeno Prihvatilište za beskućnike

 

 

Grad Subotica, Centar za socijalni rad, Crveni krst i Karitas, organizovali su rad privremenog Prihvatilišta za beskućnike, kojima je tokom 24 časa obezbeđen smeštaj, ishrana i uslovi za održavanje lične i kolektivne higijene u periodu niskih temperatura.

 

 

 

 

Korisnicima Prihvatilišta je obezbeđeno 25 kreveta sa čistom posteljinom, tri obroka dnevno, garderoba i lekarski pregledi, za šta je iz gradskog budžeta opredeljeno 407 hiljada dinara.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

14.01.2018.

 

Lampone meridian pobednik 45. Novogodišnjeg turnira u malom fudbalu

 

 

Večerašnjim, finalnim utakmicama okončan je 45. Novogodišnji turnir u malom fudbalu. Pobednički pehar i ček u vrednosti od 400.000 dinara u seniorskoj konkurenciji osvojila je ekipa Lampone meridian, koja je u finalnom meču bila bolja od Šeki enterijeri Real impeksa – 8:3 (5:1). Pobednik Prvog dečjeg (godište 2009.) novogodišnjeg turnira je ekipa FK Subotica, koja je posle velike borbe i dinamičnog suseta sa minimalnih 1:0 savladala vršnjake iz ekipe Arena.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Finalni dan ispratila je mnogobrojna subotička publika koja je Halu sportova ispunila do poslednjeg mesta. Ekipa Kuće zdravlja se, bez opravdanja organizatorima, nije pojavila na utakmici za treće mesto, te je Agrarpromet bez utakmice osvojio pehar i medalje namenjene trećeplasiranoj ekipi. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

06.01.2018.

 

Божићна честитка градоначелника

 

 

 

 

Свим суграђанима који славе Божић по јулијанском календару упућујем најсрдачније честитке, уз жељу да празничне дане проведу у миру, благостању и породичној срећи.
Нека нас овај велики хришћански празник подсети на значај међусобног поштовања, уважавања и разумевања.
Мир Божји, Христос се роди!
Градоначелник Суботице
Богдан Лабан

 

A polgármester karácsonyi üdvözlete

 

Kívánom minden szabadkainak, aki a Julián-naptár szerint ünnepli a karácsonyt, hogy az ünnepeket családja körében, örömben, békében és jólétben töltse.
A kereszténység e jelentős ünnepe emlékeztessen bennünket az egymás iránti tisztelet és megértés fontosságára.
Bogdan Laban
polgármester

 

Božićna čestitka gradonačelnika

 

Svim sugrađanima koji slave Božić po julijanskom kalendaru upućujem najsrdačnije čestitke, uz želju da blagdanske dane provedu u miru, blagostanju i obiteljskoj sreći.
Neka nas ovaj veliki kršćanski blagdan podsjeti na značaj međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja.
Mir Božji, Hristos se rodi! Gradonačelnik Subotice
Bogdan Laban

 

 

Божићна честитка председника Скупштине града

 

 

 

 

У име Скупштине града Суботице и у своје име, свим нашим суграђанима који славе Божић по јулијанском календару честитам Божић.
Желим вам да празничне дане проведeте у кругу својих најмилијих, миру, срећи и благостању.
Мир Божији, Христос се роди!
Председник Скупштине града
Тивадар Бунфорд

 

A képviselő-testület elnökének karácsonyi üdvözlete

 

Szabadka Város Képviselő-testületének nevében és a saját nevemben minden szabadkainak, aki a Julián-naptár szerint ünnepli a karácsonyt, boldog ünnepeket kívánok.
Kívánom, hogy az ünnepeket szeretteik körében töltsék, békében, örömben és jólétben.

Bunford Tivadar
a képviselő-testület elnöke

 

Božićna čestitka predsjednika Skupštine grada

 

U ime Skupštine grada Subotice i u vlastito ime, svim našim sugrađanima koji slave Božić po julijanskom kalendaru čestitam Božić.
Želim vam da blagdanske dane provedete u krugu svojih najmilijih, miru, sreći i blagostanju.
Mir Božiji, Hristos se rodi!
Predsjednik Skupštine grada
Tivadar Bunford

 

________________________________________________________________________________

 

26.12.2017.

 

Novogodišnji prijem za predstavnike medija

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i zamenica gradonačelnika Timea Horvat, na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za predstavnike medija, uputili su čestitku sa željom uspešnog rada i dobre saradnje u nastupajućoj godini, na planu objektivnog informisanja.

 

 

 

 

U obraćanju predstavnicima medija, gradonačelnik se osvrnuo i na rezultate ostvarene u ovoj godini i najavio buduće aktivnosti vezane za razvoj grada.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

26.12.2017.

 

Stabilna i ekonomski uspešna 2017.godina

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i predsednik Skupštine grada, Tivadar Bunford, održali su u Velikoj većnici Gradske kuće prijem za predstavnike državnih organa, na kom su se zahvalili na dobroj saradnji tokom ove godine i izrazili nadu nastavka partnerskog odnosa i u narednoj, a godinu na izmaku ocenili kao godinu političke stabilnosti i uspeha na ekonomskom planu.

 

 

 

 

 

- Pored toga, što je bila stabilna i ekonomski uspešnija od prethodnih, godina je bila i budžetski dosledna, rekao je predsednik Skupštine grada, Tivadar Bunford i posebno istakao da su ostvarene uštede gde god je to bilo moguće, a tokom ove godine, donošenjem ključnih urbanističkih i planova detaljne regulacije, stvorena je platforma za budući razvoj grada. On je takođe istakao da su ciljevi ostvareni u ovoj godini rezultat dobre saradnje sa republičkim i pokrajinskim organima, a posebno je istakao dobre odnose sa Mađarskom koji, kako je rekao "od prvih krunisanih glava, nikada nisu bili na ovako visokom nivou", što ima dobrobit za sve građane Subotice, na kulturnom i ekonomskom planu, rekao je Bunford.

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban je podsetio okupljene na pokretanje višedecenijskih kapitalnih projekata, po kojima je Subotica bila poznata. Nastavljena je izgradnja Ipsilon kraka, zgrade Narodnog pozorišta, započet projekat sanacije jezera Palić i Ludaš, kao i otvaranje novih fabrika u Privrednoj zoni Mali Bajmok, koje su obezbedile nova radna mesta.

- Izvesno je da nas i u 2018. godini očekuju nova iskušenja na koja bi trebali odgovoriti intenzivnim i adekvatnim radom i saradnjom između lokalne samouprave i državnih organa. Na nama je da se i u narednoj godini trudimo da donosimo odluke koje su bitne za razvoj grada i unapređenje života naših sugrađana. Takođe, moramo se osvrnuti i na socijalne potrebe i da pokažemo brigu i društvenu odgovornost prema našim građanima, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

23.12.2017.

 

Божићно-новогодишња честитка градоначелника
Суботице Богдана Лабана

 

 

 

 

Свим суграђанима који славе Божић по грегоријанском календару желим да празничне дане проведу у миру, благостању и породичној срећи.
Нека нас овај велики хришћански празник подсети на значај међусобног поштовања, уважавања и разумевања и да је веома важно да и убудуће будемо средина препознатљива по неговању различитости у нацији, вери и култури.

 

 

Bogdan Laban szabadkai polgármester
karácsonyi és újévi köszöntője

 

Minden polgártársunknak, akik a Gergely-naptár szerint ünneplik a karácsonyt, kívánom, hogy az ünnepnapokat békében, jólétben és családi boldogságban töltsék.
Kívánom, hogy ez a nagy keresztény ünnep emlékeztessen bennünket az egymásközti tisztelet és megértés jelentőségére, továbbá, hogy közösségünk a jövőben is a nemzeti, vallási és kulturális másság ápolásáról legyen ismert.

 

 

Božićno-novogodišnja čestitka gradonačelnika
Subotice Bogdana Labana

 

Svim sugrađanima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru želim da blagdanske dane provedu u miru, blagostanju i obiteljskoj sreći.
Neka nas ovaj veliki kršćanski blagdan podsjeti na značaj međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja te da je veoma važno i ubuduće biti sredina prepoznatljiva po njegovanju različitosti u naciji, vjeri i kulturi.

 

 

Божићно-новогодишња честитка председника Скупштине града Тивадара Бунфорда

 

 

 

 

Срећан и благословен Божић, мир и срећу у кругу својих најмилијих желим свима који славе Божић по грегоријанском календару.
Свим нашим драгим суграђанима желим да година стара однесе све што немир ствара, а донесе много разлога за осмех и срећу, пуно успеха, како на пословном, тако и на приватном плану. Срећни божићни празници и Нова година.

 

 

Bunford Tivadar Városi Képviselő-testületi
elnök karácsonyi és újévi köszöntője

 

Családi körben eltöltött áldott, boldog karácsonyt, békességet és sok szerencsét kívánok mindazoknak, akik a karácsonyt a Gergely-naptár szerint ünneplik.
Minden kedves szabadkai polgárnak azt kívánom, hogy az óév vigyen el magával mindent, ami békétlenséget teremt, és az új évben minél több okunk legyen a nevetésre és boldogságra. Sok sikert kívánok a munkában és a magánéletben egyaránt! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!

 

 

Božićno-novogodišnja čestitka predsjednika Skupštine grada Tivadára Bunforda

 

Sretan i blagoslovljen Božić, mir i sreću u krugu svojih najmilijih želim svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru.
Svim našim dragim sugrađanima želim da godina stara odnese sve što nemir stvara, a nova godina donese mnogo razloga za osmijeh i sreću. Obilje uspjeha, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Sretni božićni blagdani i Nova godina.

 

________________________________________________________________________________

 

20.12.2017.

 

Novogodišnji paketići obradovali decu Kolevke

 

Kompanija "Dunav osiguranje" je u sklopu tradicionalne akcije podele novogodišnjih paketića obradovala korisnike Doma za decu ometenu u razvoju " Kolevka".

 

 

 

 

 

- Poklon je najlepši način da izrazimo osećanja i da se sa nekim sprijateljimo. Naša kompanija na ovaj način želi da obraduje mališane, a božićne i novogodišnje praznike im učini lepšim, rekao je direktor Dunav osiguranja Branislav Vitas i zahvalio se na dobrodošlici i priredbi, upriličenoj ovim povodom.

 

Direktor Kolevke, Nenad Kozomora kaže da, iako je decembar mesec vreme darivanja, na sreću u ovoj ustanovi su svih dvanaest meseci, meseci darivanja.
- Želeo bih se ovom prilikom zahvaliti svim društveno odgovornim preduzećima, što sa teritorije grada, tako i Vojvodine i Srbije, koji nas posećuju i misle o ovoj deci tokom cele godine, rekao je Nenad Kozomora.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

19.12.2017.

 

Predrag Radivojević: Ostvaren dobar rezultat, a u tom smeru ćemo nastaviti i u narednoj godini

 

 

Iza Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje je dinamična godina u kojoj je ovo najmlađe javno preduzeće, nastalo formiranjem od dva direktna korisnika budžeta, prema rečima njegovog direktora, Predraga Radivojevića, sa tri puta manje zaposlenih, realizovalo 70 posto poslova koje je nekad obavljala Direkcija za izgradnju grada.

 

 

 

 

Tokom ove godine je donet set odluka vezanih za upravljanje opštinskim putevima, nova odluka o upravljanju putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, o oglašavanju na teritoriji grada Subotice i odluka o naknadama za upotrebu lokalnih puteva.
- Sve to nam je dalo mogućnost da mnogo bolje upravljamo sa putnom infrastrukturom i naravno to je bio preduslov da povećamo učešće sopstvenih prihoda, kaže direktor Predrag Radivojević i ističe da od ukupnih prihoda od 488 miliona dinara, sopstveni prihodi preduzeća iznose 59,7 miliona, prihodi od naknada 33,5 i subvencija od strane Grada iznose 325 miliona dinara.

 

- Među prvima u državi smo postupili u skladu sa Zakonom o javnim putevima i doneli Odluku o naknadama. Predvideli smo da ćemo od tih naknada prihodovati između 14 i 15 milijardi, a na kraju će prihod od naknada biti između 32 i 34 milijarde dinara, što je veoma značajno jer toliko sredstava manje potražujemo iz budžeta. Prema Zakonu o javnim putevima sva ta sredstva su strogo namenska i mogu se trošiti samo za poboljšanje putne infrastrukture. Na taj način ćemo uraditi mnogo više nego ranijih godina. Imamo dva osnovna ugovora planske popravke kolovoza za šta je prošle godine utrošeno 34, a ove godine 38 miliona dinara i održavanje saobraćajnica postavljanjem horizontalne i vertikalne signalizacije, što je prošle godine iznosilo 36, a ove 38 miliona dinara. Kada tome dodamo sredstva od naknada, uradiće se više nego ranijih godina. Takođe, sopstveni prihodi, ne računajući naknade, iznose 59 miliona, od toga urbanizam učestvuje sa 48 miliona, a u okviru toga je rad sa trećim licima podignut na viši nivo tako da ovaj segment učestvuje u nivou od 20 do 25 posto ukupnih prihoda urbanizma. Sve to u zbiru čini dobar rezultat, a u tom smeru ćemo nastaviti i u narednoj godini, kaže direktor Radivojević.

 

U tekućoj godini izvršene su rekonstrukcije ulica: Starine Novaka, Vlasenička, Bregalnička, Moravska, Kralja Zvonimira, Kolubarska, Stevana Mokranjca, Šabačka, Slavonska, Vuka Mandušića, Sivački put, Đure Daničića, Vase Stajića, Majšanski put. U Bajmoku Preradovićeva, Vojvođanska i Sajmište. Ukupna dužina rekonstruisanih ulica je 5 kilometara. Javna nabavka je bila vrednosti od oko 36 milijardi dinara.
- U toku je izgradnja u ulicama Pionirska u Malom Radanovcu, Šištak u Verušiću, Višnjevcu, odobrena su sredstva u visini od 50 miliona dinara od strane Fonda za kapitalna ulaganja APV za Sutjesku ulicu, Petrinjsku i Anke Butorac. Rešen je dugogodišnji problem parkiranja u ulici Jo Lajoša na Prozivki,gde izgrađeno 28 novih parking mesta, popločanih i ulica je u tom delu proširena. Završen je carinski terminal, tehnički prijem je u toku i verovatno će biti otvoren do Nove godine, kaže Radivojević i dodaje da je u nastupajućoj godini planiran nastavak asfaltiranja Majšanskog puta i asfaltiranja ulica prema prioritetima mesnih zajednica.

 

Što se tiče planske popravke kolovoza, u koordinaciji sa infrastrukturom Železnica Srbije, izvršeno je nanošenje novog asfaltnog sloja u zoni pružnog prelaza u Tolminskoj i ulici Đorđa Natoševića kod Javnih skladišta, gde su se na dugogodišnji problem žalili građani i firme koje tamo posluju.
- Sada je to rešeno i imamo povratne informacije koje svedoče da su građani zadovoljni i zahvalni.

 

Uređeni su pešački prelazi u Aleji Maršala Tita, gde je poboljšana bezbednost saobraćaja i omogućeno nesmetano kretanje pešaka.
-Takođe, što se tiče vertikalne i horizontalne signalizacije, s obzirom da se kroz Suboticu odvija intenzivan teretni saobraćaj, zvršena je zamena putokaznih tabli na raskrsnicama državnih puteva za potrebe vođenja saobraćaja na raskrsnicama Maksima Gorkog -Trg Lazara Nešića, Trg Lazara Nešića - Đure Đakovića, Maksima Gorkog - Zagrebačka, Zagrebačka - Preradovićeva, Beogradski put - Bajnatska i Bajnatska - Senćanski put. Postavljeno je ukupno 17 putokaznih tabli, a vrši se i zamena dotrajalih i nestalih saobraćajnih znakova.

 

Prema rečima direktora Predraga Radivojevića, kod postavljanja horizontalne signalizacije ove godine je akcenat stavljen na obeležavanje hladnom plastikom, zato što je dugotrajnija, u odnosu na raniji način obeležavanja.
- A, u organizaciji rada, uveli smo pravilo da se ti radovi mogu izvoditi samo u vreme smanjenog intenziteta saobraćaja, od 23 časa uveče, do 6 časova ujutro. Više je pozitivnih efekata, ne stvaraju se gužve, kakve su se dešavale ranijih godina, posebno na najfrekventnijim lokacijama - kod Patrije i u Štrosmajerovoj. Što je posebno važno istaći, prilikom rada u vreme smanjenog intenziteta saobraćaja ne dešava se prelaz preko postavljene signalizacije. Prema Pravilniku JP "Putevi Srbije", prelazi biciklističkih staza preko saobraćajnica su obeleženi crvenom bojom. Pravilnikom je tako definisano s obzirom da su biciklisti i pešaci najranjivija grupa u saobraćaju. Tako je urađeno u Beogradu i Novom Sadu i možemo da se pohvalimo da pratimo te trendove.

 

Što se tiče rasvete, prema zahtevima mesnih zajednica, izvršeno je poboljšanje osvetljenja u Tolminskoj u MZ "Aleksandrovo", u Đurđinskoj ulici u Mišićevu, u MZ "Mali Bajmok" u Fočanskoj, na Paliću u ulici 39. Nova, Jovana Mikića i na drugim lokacijama, prema zahtevima mesnih zajednica.
- Na internet prezentaciji GIS Subotica, građani mogu prijaviti problem sa rasvetom, što je od velike pomoći našim stručnim službama.

 

U cilju povećanja bezbednosti učenika, u blizini škola na 10 prioritetnih lokacija je postavljena vertikalna signalizacija koja je mnogo uočljivija vozačima.
- Ovim su obuhvaćene osnovne škole: OŠ "Hunjadi Janoš" u Čantaviru, OŠ "Matija Gubec" u Tavankutu, OŠ "Majšanski put" u Subotici, OŠ "Miroslav Antić" na Paliću, OŠ "Miroslav Antić" u Šupljaku, OŠ "Petefi Šandor" na Hajdukovu, OŠ "Petefi Šandor" u Bačkim Vinogradima,OŠ "Sonja Marinković" na Prozivki, OŠ "Đuro Salaj", u MZ "Novo Selo" i OŠ "Vladimir Nazor" u Đurđinu. Sa ovim aktivnostima ćemo nastaviti i u narednoj godini, nakon analize po prioritetu, a obuhvatajući 5 do 10 škola.

 

U okviru programa održavanja sportskih terena, izvršeno je asfaltiranje sportskih terena za košarku i mali fudbal u Aleksandrovu i Bajmoku, kao i postavljanje tartan podloge na sportskom terenu u Prvomajskoj ulici.

 

Služba stanovanja nadležna je za održavanje 318 stambenih zajednica sa 9.212 stanova i 537 poslovnih prostora.
- U tekućoj godini izvršeno je oko 250 građevinskih intervencija, sanacija 4 ravna krova, a u toku su još dve sanacije. Izvršene su 72 intervencije na postrojenjima za povišenje pritiska vode, 180 intervencija na popravci električnih instalacija i uvedeno 6 novih sistema video nadzora i 3 interfonska sistema.

 

U Sektoru za urbanističko planiranje, ove godine je urađeno 9 planova detaljne regulacije, 2 plana generalne regulacije, usvojena su 2 plana generalne regulacije - Plan generalne regulacije 13 - zona prostorne jedinice MZ "Dudova šuma", MZ "Novo Selo" MZ"Gat" i MZ"Ker", kao i PGR za naselje Stari Žednik, gde su definisani infrastrukturni koridori, saobraćajni koridori, što je preduslov da bi se odredila namena zemljišta i da bi se ono privelo nameni.
- Među najvažnijim planovima detaljne regulacije su: PDR za blok 144, severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza, izmena PDR za sanaciju i rekultivaciju gradske deponije, PDR za regulaciju obalnog pojasa Ludoškog jezera, PDR za deo radne zone "Zorka", PDR za deo radne zone "Mišićevo". Doneti su i planovi privremenih i postavljanja manjih montažnih objekata. Aktivno smo učestvovali prvenstveno u parcelaciji i preparcelaciji za deo obalnog pojasa Palićkog jezera u projektu Kfw banke koji se odnosi na zaštitu biodiverziteta jezera Palić i Ludaš. Urađeno je 10 urbanističkih projekata, kaže direktor Radivojević.

 

- Mi smo krčili put za projekat sa Kfw bankom, kaže Petar Janjić rukovodilac Službe urbanističkog planiranja u Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje.
- Radili smo na planskoj dokumentaciji, PDR za istočni deo obale Palićkog jezera, preostali deo III i IV sektora, a u aprilu bi trebao da bude usvojen PDR za obalu Ludoškog jezera. U toku ove godine smo izradili sve projektne parcelacije za preostali deo Palićkog jezera i započeta je projektna parcelacija Ludoškog jezera. Otvoren je postupak javne nabavke, a vezano za geodetske radove je završena i proglašen je javni interes. Što se tiče rokova, mi ćemo ih ispoštovati, onako kako je neophodno za dalju realizaciju, kaže Petar Janjić.

 

U toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Subotica - Palić do 2030. godine, PDR-a za deo prostora MZ" Željezničko naselje" u blokovima 13-1 i 13-2 i projektat preparcelacije uz obalni pojas Ludoškog jezera.

 

Rukovodilac Službe urbanističkog planiranja, Petar Janjić kaže da je ključni dokumenat ove i naredne godine Generalni urbanistički plan Subotica - Palić do 2030. godine.
- Upravo je završen rani javni uvid, sačinjen izveštaj, javnost je obaveštena o njegovoj izradi i početkom naredne godine sledi priprema za izradu Nacrta plana. U sklopu toga će biti pojačane aktivnosti vezano za pribavljanje svih potrebnih uslova od nadležnih organa i organizacija i što je veoma bitno, očekujemo učešće javnosti gde je svaka dobronamerna sugestija dobrodošla, posebno od strane privrednih subjekata, u smislu prepoznavanja njihovih problema i njihovog rešavanja. Granice građevinskog reona će biti promenjene na prostorima obuhvaćenim Generalnim urbanističkim planom. Nastavljamo istim tempom po pitanju vangradskih mesnih zajednica. Uskoro pokrećemo izradu Plana generalne regulacije za Šupljak, a u izgledu su i izrade PGR za Mišićevo i Đurđin. I naravno i dalje ćemo insistirati na Paluću, što je generator svih ostalih aktivnosti. Akcenat će biti na onom delu koji je ranijim Master planom bio predviđen za golf terene, što će biti izmešteno i prema Master planu i programu za razvoj turizma treba da se završi i PDR za istočnu obalu. Radićemo ono što je za grad najprioritetnije, ne zanemarujući segment trećih lica - za pravna i fizička lica. U završnoj fazi je PDR radne zone Mali Bajmok, a u toku je i PDR za deo Senćanski put - južni deo Palića. Završeno je deset urbanističkih projekata, a dva su u izradi, kaže Janjić.

 

Generalni urbanistički plan sadrži i uslove JP"Železnice Srbije", vezano za izgradnju brzih pruga, gde su intenzivirane aktivnosti, potpisan ugovor CIP-a sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prostorni plan područja posebne namene koji je usvojen početkom tekuće godine, sproveden je na delu od Beograda do Novog Sada i već je započela realizacija, a za ovaj prostor će se raditi novi Prostorni plan područja posebne namene.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

18.12.2017.

 

Ahmed Šeih Hasan: Suboticu i Srbiju ću pamtiti po dobru i gostoprimstvu

 

 

 

 

- Zavoleo sam Srbiju i Suboticu. Pamtiću je po dobru, gostoprimstvu i toplini koju smo tu doživeli, rekao je Ahmed Šeih Hasan nakon prijema upriličenog povodom obeležavanja 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, kod gradonačelnika Subotice, Bogdana Labana.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban sastao se danas sa predstavnicima migranata iz Prihvatnog centra za migrante u Subotici, koji su se ovom prilikom zahvalili na gostoprimstvu i podršci koju im pruža lokalna samouprava.

Gradonačelnik je istakao da je Subotica oduvek bila grad otvorenog srca.
- Mi smo na to ponosni. Ponosni smo kao grad koji svakodnevno dobija pohvale, ne samo od međunarodnih organizacija, već i od ljudi koji nađu svoje utočište u zapadnoj Evropi i tamo hvale srpski narod, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban i dodao da su lokalna samouprava, Prihvatni centar, kao i javno - komunalna preduzeća, bila na usluzi migrantima i kada ih je bilo i preko hiljadu na području grada.

 

Današnji pijem je upriličen povodom obeležavanja 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, u okviru više akcija koje je tim povodom organizovao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

15.12.2017.

 

Sedam decenija postojanja JKP „Čistoća i zelenilo“

 

 

U Velikoj većnici Gradske kuće JKP „Čistoća i zelenilo“ svečano je obeležilo 70 godina postojanja i 130 godina organizovanog načina održavanja čistoće grada. Ovom prilikom predstavljena je i monografija koja hronološki dokumentuje početke u ovoj oblasti, a predstavljena je i buduća vizija ovog javno - komunalnog preduzeća, kako u pogledu održavanja i uređenja grada, tako i sa ekološkog aspekta u oblasti održivog načina upravljanja otpadom.

 

 

 

 

- To je pre svega, uključivanje u Regionalni plan upravljanja otpadom. Očekujemo da počne da radi Regionalna deponija i da će Čistoća biti moderan servis građana, da će imati bolji način tretmana otpada u gradu, rekao je direktor JKP „Čistoća i zelenilo“, Slobodan Milošev.

 

Današnji sistem organizovanog načina održavanja čistoće grada, okupljenima je predstavio tehnički direktor Čistoće, Veselin Šuković ističući da se komunalni otpad prikuplja od oko 30 hiljada domaćinstava i preko 1800 pravnih lica. Prevozi se sa 15 komunalnih vozila, a godišnje se za ovaj posao izvrši 14 hiljada tura transporta, sa oko 42 hiljade tona komunalnog otpada.
- Da bi ovo prevezli, vozilima se pređe 320 hiljada kilometara, što je poređenja radi, dužina kojom se 8 puta može obići planeta, rekao je Veselin Šuković, a trenutak u kom Čistoća obeležava jubilej od sedam decenija postojanja, momenat je u kom razmišlja o budućnosti.
- Ta predviđena budućnost viđena iz našeg ugla, obeležena je spremnom tehničkom dokumentacijom, koja otpad ne tretira kao balast, nego mogući izvor stvaranja novih vrednosti, u vidu proizvodnje iz obnovljivih izvora, uz maksimalno poštovanje i uvažavanje životne sredine, rekao je Veselin Šuković.

 

Svečanom obeležavanju jubileja od sedam decenija postojanja Čistoće, prisustvovali su predstavnici državnih i pokrajinskih organa, Grada kao osnivača, javnih preduzeća i mesnih zajednica.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

15.12.2017.

 

Socijalno uključivanje pripadnika romske nacionalne zajednice do 2025. godine

 

 

U Plavoj sali Gradske kuće održan je sastanak predstavnika Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Republici Srbiji sa predstavnicima lokalne samouprave i nadležnih ustanova u vezi uspostavljanja saradnje institucija na temu unapređenja položaja Roma i Romkinja.

 

 

 

 

Cilj Nacionalne strategije za socijalno uključivanje romske nacionalne zajednice do 2025. godine je da Romi postanu potpuno ravnopravni članovi društva.

- Želimo da to pitanje više ne bude pitanje o kojem stalno razgovaramo i merimo napredak. Nije ovo pitanje nama postavljeno tako visoko zato što je deo Poglavlja 23, već zato što su Romi integrativni deo srpskog društva i obaveza države i svih nas koji se bavimo građanima ove države je da im pružimo mogućnost da budu potpuno afirmisani, rekao je predsednik Saveta Vlade Srbije za poboljšanje položaja Roma, Nenad Ivanišević.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

15.12.2017.

 

Predstavljen radni tekst Nacrta Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

 

Predstavnici radne grupe koja je radilna na izradi teksta Nacrta Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, organizovali su javnu konsultaciju o radnom tekstu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je okupio predstavnike državne uprave, Pokrajinske vlade, Severnobačkog upravnog okruga, političkih stranaka i savete nacionalnih manjina.

 

 

 

 

 

Najznačajnija zamerka nacionalnih saveta na tekst Nacrta je to, što nisu bili uključeni u njegovu izradu, a Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara čak smatra da je novi nacrt lošiji od prethodnog.
- Smatramo da su ponuđena rešenja u radnoj verziji teksta Nacrta Zakona, u stvari korak u nazad, jer se kulturalna autonomija i njen izlog, zapravo urušila, kaže predsednik DZVM, Aron Čonka.

 

- Nacionalni saveti su dobili svoju konačnu definiciju, odnosno punu pravnu formulaciju, a kao takvi u našem sistemu imaju mogućnost da predlažu, ali ne i da odlučuju u drugim merama, osim da sprovode sopstvena ovlašćenja, vezana za pojedine delove sistema. Uzeli smo u obzir racionalno i bolje upravljanje finansijama, što nam je sugerisano, kao i dalju depolitizaciju, rekao je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak.

 

Prema rečima Mirka Bajića, predsednika Saveza bačkih Bunjevaca, o ovoj temi se još može razovarati, ali ne kako je predviđeno u radnom tekstu Nacrta Zakona, gde stoji da članovi rukovodstva političkih stranaka nacionalnih manjina ne mogu biti članovi nacionalnih saveta.

- Političke stranke nacionalnih manjina su Zakonom uređene i postoje u skladu sa Zakonom i ukoliko su registrovane i postoje u skladu sa Zakonom, logično je da imaju pravo da učestvuju na izborima Nacionalnih saveta. Naročito tada trebaju da imaju to pravo jer se te stranke i registruju zbog ostvarivanja interesa i prava nacionalnih manjina, kaže Bajić i dodaje da je po njegovom mišljenju ova odredba potpuno besmislena.
- Čak mislim i da je u suprotnosti sa ustavnim pravima o slobodnim biranjima i pravima na izbor i biranje. Nadam se da će to biti promenjeno, kaže Bajić.

 

O Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina odlučivaće Skupština Srbije u prvom kvartalu 2018. godine.

 

D. Bicok

 

________________________________________________________________________________

 

12.12.2017.

 

Donatorski koktel

 

 

U Hotelu Galleria održan je donatorski koktel sa ciljem da okupi predstavnike privrednika i javnih preduzeća, organizacije i pojedince voljne da donacijama pomognu poboljšanje uslova funkcionisanja subotičke Opšte bolnice.

 

 

 

 

 

Subotičkoj Opštoj bolnici je već putem donacije Fondacije "Bačka štiftung", privrednog društva "Fiva" i kompanije "Bama", obezbeđen mobilni rendgen čija je vrednosti 30.000 evra, ali je po rečima direktora subotičke Opšte bolnice, dr Slobodana Puškara, njegova upotrebna vrednost mnogo značajnija za ležeće i teže pokretljive pacijente, kojima obezbeđuje mnogo komforniju dijagnostiku.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

11.12.2017.

 

Svečano obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

 

 

Prigodnim svečanim kulturno-umetničkim programom i uručenjem nagrada najuspešnijim učesnicima literarnog konkursa „Reći ili ćutati“ na kom je učestovalo 40 učenika srednjih škola, u Velikoj većnici Gradske kuće svečano je obeležen Međunarodni dan ljudskih prava, kog je organizovala Kancelarija zaštitnika građana.

 

 

 

 

- Naša deca ne samo što lepo pišu, već mislim da su dobro procenili aktuelni trenutak. Dopada mi se njihovo mišljenje u odnosu na stvarnost koja nas okružuje. Nagrada za najuspešniji literarni rad iznosi 8 hiljada dinara, nagrada za drugoplasirani rad je 6 hiljada, a treća nagrada iznosi 4 hiljade dinara. Svi radovi pristigli na konkus su predivni i žao mi je što ne možemo da nagradimo sve učesnike. Ali, svi radovi će biti dostupni na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Subotice, rekao je ombudsman Zlatko Marosiuk.

 

Najuspešnija na konkursu, na srpskom jeziku, bila je Isidora Petronijević, učenica drugog razreda Gimnazije „Svetozar Marković“, a njen rad je posvećen dečaku iz Niša, Aleksi Jankoviću, koji je kao žrtva vršnjačkog nasilja izvršio samoubistvo. Isidorin rad nosi poruku da se nesme ćutati o vršnjačkom nasilju.

 

Prvo mesto za rad na hrvatskom jeziku osvojio je Alen Gabrić, a za najuspešniji literarni rad napisan na mađarskom jeziku nagrađena je Kristina Tot Đonka.

 

Međunarodni dan ljudskih prava se obeležava od 1950. godine, dve godine nakon što je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. ...dalje

 

__________________________________________________________________________

 

08.12.2017.

 

Vodovodna mreža duž Segedinskog puta – Nosa biće izgrađena pre ugovorenog roka

 

 

Zamenik gradonačelnika Timea Horvat, gradski menadžer Zagorka Panić, pomoćnik gradonačelnika Žužana Magoši i članovi Gradskog veća, Akoš Ujhelji i Šimon Ostrogonac, obišli su danas radove na izgradnji vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa, kao i radove na zameni stolarije na zgradi Mesne zajednice „Bački Vinogradi“.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Zagorka Panić je, tim povodom, izjavila da su radovi na realizaciji projekta „Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa“ počeli 13. novembra, da se izvode kvalitetno i da se već privode kraju, iako je rok za završetak radova bio 90 dana od dana uvođenja u posao.

 

Navela je da će dužina vodovodne mreže biti oko 1,5 kilometara, da će se na novoizgrađenu mrežu priključiti 504 korisnika i da je za realizaciju ove investicije, vredne oko 14 miliona dinara, Grad Subotica obezbedio oko šest miliona, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo osam miliona dinara. ...dalje-izvor

 

_____________________________________________________________________________

 

07.12.2017.

 

Poseta delegacije Trgovinsko industrijske komore Županije Bekeš iz Bekeščabe

 

 

Privrednu komoru Srbije - Regionalnu privrednu komoru Severnobačkog upravnog okruga, danas je posetila delegacija Trgovinsko industrijske komore Županije Bekeš iz Bekeščabe i Mađarsko - Srpske trgovinske industrijske komore, a zaključak današnje posete je obostrana zainteresovanost za unapređenje saradnje, čemu bi trebao doprineti i sastanak privrednika dve regije, planiran za narednu godinu.

 

 

 

 

- Za male i srednje privrednike ova regija je najvažnija. To znači da je omogućena njihova delatnost u krugu od stotinak kilometara, što regiji južne Mađarske, odnosno severne Srbije donosi kontakte i saradnju tih malih privrednika, rekao je generalni konzul Mađarske u Subotici, Janoš Babić.

 

Privreda Severnobačkog okruga sa Mađarskom beleži promet od preko 150 miliona dolara na godišnjem nivou, a za prvih deset meseci ove godine, čak i 10 miliona dolara više.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

07.12.2017.

 

U Vodovodu održan štrajk upozorenja

 

 

Sindikat Nezavisnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ održao je jednočasovni štrajk upozorenja sa zahtevom za povećanje zarada zaposlenih u javnim preduzećima Srbije.

 

 

 

 

Zaposleni u JKP „Vodovod i kanalizacija“, danas su od 8 do 9 časova održali štrajk upozorenja, sa kog su Vladi Srbije uputili zahtev za povećanje zarada za 10 odsto, za zaposlene u javno - komunalnim preduzećima.

 

Za zaposlene, čije se zarade finansiraju iz budžeta, plate se vraćaju na nivo pre smanjivanja. Međutim, to ne važi i za 70.000 zaposlenih u javnim preduzećima čije zarade finansiraju ta preduzeća, iz ostvarenih prihoda. Zakon u ovom segmentu ne dozvoljava povećanje zarada i koeficijenata.

 

"Smatramo i zahtevamo da se i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima kroz povećanje mase sredstava za isplatu, zarada poveća za 10%. Ujedno, predlažemo da se kroz socijalni dijalog i argumentovanu analizu razmotri izuzimanje JKP iz primene člana 4. Zakona o privremenom uređenju osnovice za obračun i isplatu zarada i drugih primanja. Taj član proglašava ništavnim odredbe Kolektivnog ugovora kojima se osnovice plata povećavaju, koeficijenti i drugi elementi na osnovu kojih se povećava iznos plata i drugih stalnih primanja, kao što su npr. topli obrok i regres, koje su donete za vreme primene ovog zakona. Očekujemo da kao odgovorni socijalni partneri iznađemo rešenje za nastalo stanje i zajednički iznađemo utvrđivanje zakonske regulative za zarade zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima u Srbiji." navodi se u zahtevu upućenom Vladi Srbije.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

06.12.2017.

 

Tokom 2018. intenzivni radovi na realizaciji projekta „Zaštita biodiverziteta
jezera Palić i Ludaš“

 

 

U narednoj godini intenziviraće se radovi na realizaciji projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“, vrednog 6,5 miliona evra, potvrdili su na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, direktori JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „Palić-Ludaš“, Đerđ Šugar i Marta Dobo, kao i projekt-menadžer Ervin Molnar.

 

 

 

 

 

Implementaciju projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“, finansiranog od strane nemačke KfW banke, aktuelno rukovodstvo Grada je, prema rečima gradonačelnika Subotice Bogdana Labana, započelo odmah po preuzimanja vlasti, a eksproprijacija zemljišta predviđenog za zaštitni pojas oko jezera, koja je do tada trebala biti završena, nije bila ni započeta.

- Dakle, nijedan predmet nije bio rešen. Za nešto više od godinu dana Grad Subotica je ispunio sve preduslove, neophodne za početak implementacije projekta i 17. novembra potpisan je ugovor između nemačke KfW banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada, JP „Palić Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na izgradnju kanalizacione mreže naselja Palić i spojnog potisnog voda koju će buduću mrežu povezati sa prečistačem biće opredeljeno 67 posto sredstava, 23,8 posto predviđeno je za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, što podrazumeva biciklističke i inspekcijske staze i ozelenjavanje, 6,2 posto odlazi na unapređenje prečistača otpadnih voda, a 3 posto za biomanipulaciju, odnosno izlov ribe. U ovom momentu se očekuje angažovanje stručnih konsultanata od strane Ministarstva, nakon čega ćemo, uz njihov nadzor i kontrolu, pristupiti raspisivanju tendera za nabavku radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Palić i spoljnog potisnog voda. Takođe, otpočeće se i sa pripremnim aktivnostima za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, kao i aktivnostima za biomanipulaciju, rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i dodao da će se u nastupajućoj 2018. godini intenzivno raditi na realizaciji projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“.

 

- Siguran sam da će tempo biti energičan. Imamo ceo tim iza kog stoji Grad i uveren sam da će tokom 2018. godine biti intenzivni radovi na terenu, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

05.12.2017.

 

Inkluzivni omladinski forum teatar

 

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje „Zajedno“ je u Srednjoj medicinskoj školi u saradnji sa četiri subotičke srednje škole organizovalo predstavu forum teatra, što je rezultat projekta „Inkluzivni omladinski forum teatar“, realizovanog tokom protekla tri meseca, finansiranog od strane Centra lokalne demokratije – Subotica, Lokalne inicijative mladih (Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana).

 

 

 

 

 

Projektom je bilo obuhvaćeno 15 srednjoškolaca sa invaliditetom – članova Omladinskog programa Udruženja „Zajedno“, Dramske sekcije Školskog centra sa domom učenika “Dositej Obradović” i 80 srednjoškolaca - učenika subotičkih srednjih škola (Srednja medicinska škola, Srednja ekonomska škola “ Bosa Milićević” i Gimnazija “Svetozar Marković”).

 

Tema danas odigrane predstava se odnosila na diskriminaciju učenika, koji je došao u novo odeljenje iz druge škole, a podeljena je na tri scene, tri dela.
Prva scena dešavala se na času, u okviru koje se učenica pojavljuje u novo odseljenje, nezainteresovan profesor je uvodi i isto tako predstavlja. Učenica koja glumi glavnog agresora je ismeva.
Druga scena se dešava na velikom odmoru. Dobra učenica koja je želela da novoj učenici pokaže školu popušta pod pritiskom vršnjaka i ostavlja je samu.
Treća scena se dešava na ekskurziji.
Problematična učenica - glavna agresorka podvaljuje novoj učenici alkohol dok je ona u toaletu, a zatim to prijavljuje profesru. Profesor optužuje novu učenicu, ne veruje joj, viče i preti...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Gerontološki centar


  

        

 

Maturanti 2010

 

 

Generacije subotičkih maturanata između perioda secesije do recesije, na prvoj važnoj životnoj raskrsnici, često obeleženoj maglovitim putokazima, motivisani različitim ciljevima, zaputili su se pravcem, kog su možda po prvi put u životu mogli nazvati svojim izborom. Neki od njih su proneli ime ovog grada širom dalekih meridijana, a drugi, neizgovorenom, ali čvrstom zakletvom, opredeljeni na vernost tornju Gradske kuće, prašnjavim ulicama "5. kvarta", vezani nevidljivim nitima uspomena, ostali su trajno prikovani za ovaj grad. Još jedna generacija maturanata će se naći u dilemi: Da li da trampi uspomene i ponekad iritirajući spokoj ove ravnice, tako snažno pritisnute nebeskim svodom, za sjaj neke daleke obećane zemlje, zapadno, severno, ili severozapadno od školskog dvorišta. A, možda bi ipak trebalo samo malo snage da se podigne nebo nad tom ravnicom, pa da ona počne da raste i otvori nove vedrije horizonte? Na pragu definitivne odluke kada se približava vreme za konačan odgovor na pitanje: Šta ću da budem kad porastem ? Ne, samo po pitanju profesionalnog opredeljenja, već u širem smislu kompletne ličnosti, možda bi trebalo poslušati utiske onih koji su tim putem već prošli.

Jednom kada primetite da sve češće koristite frazu: U MOJE VREME, neće to biti znak da ste podigli belu zastavu kojom predajete utrku nekoj novoj, drugačijoj mladosti, niti da ste počeli zaboravljati. Naprotiv, kada prvi put izgovorite te reči, zatreperiće kao čarobna formula, zazveckati kao privezak sa ključa od riznice uspomena i sve će u trenu isplivati iz sivila zaborava, prepuno žagora sa velikog odmora, jasnijih i vedrijih boja. Prisećanje na nekad tako stroge profesore, postaje nekako toplije, a ti ljudi, tako dragi i mili. Dopustite slikama iz riznice sećanja da vas usmeravaju, uvek kada se budete, na pijaci, koncertu, ili ispred šaltera susretali sa drugarima iz treće klupe desno. Stajaćete možda sa različitih strana skupštinske govornice, imati različite vizije, navijati za različite fudbalske klubove. Nikad ne zaboravite da ste bili jednako zbunjeni i uplašeni kada ste krenuli različitim životnim putevima, koji su se opet nekako ukrstili tu ispred istog dispanzera gde ste doveli klince i klinceze na vakcinaciju, a dozvolite da srdačnost tih susreta vakciniše vas protiv svih emocija koje bi vas mogle sputati da budućim generacijama ostavite lepši i vedriji svet. Protiv svih neprijateljstava, odbranite se pruženom rukom pomirenja i osmehom koji ste tako lepo uvežbali nekada davno između dva kontrolna.

 

Izvor: Super-info.rs

 

 

 

SUBOTIČKI MATURANTI 2010 Utisci nekih bivših maturanata, a danas uglednih sugrađana. Njihovo prisećanje na te dane i saveti ovogodišnjim maturantima.

 

Galerija maturanata | Video snimak

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE