Gradske vesti

ARHIVA STRANICE

____________________________________________________________________________

 

 

20.12.2017.

 

Novogodišnji paketići obradovali decu Kolevke

 

Kompanija "Dunav osiguranje" je u sklopu tradicionalne akcije podele novogodišnjih paketića obradovala korisnike Doma za decu ometenu u razvoju " Kolevka".

 

 

 

 

 

- Poklon je najlepši način da izrazimo osećanja i da se sa nekim sprijateljimo. Naša kompanija na ovaj način želi da obraduje mališane, a božićne i novogodišnje praznike im učini lepšim, rekao je direktor Dunav osiguranja Branislav Vitas i zahvalio se na dobrodošlici i priredbi, upriličenoj ovim povodom.

 

Direktor Kolevke, Nenad Kozomora kaže da, iako je decembar mesec vreme darivanja, na sreću u ovoj ustanovi su svih dvanaest meseci, meseci darivanja.
- Želeo bih se ovom prilikom zahvaliti svim društveno odgovornim preduzećima, što sa teritorije grada, tako i Vojvodine i Srbije, koji nas posećuju i misle o ovoj deci tokom cele godine, rekao je Nenad Kozomora.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

19.12.2017.

 

Predrag Radivojević: Ostvaren dobar rezultat, a u tom smeru ćemo nastaviti i u narednoj godini

 

 

Iza Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje je dinamična godina u kojoj je ovo najmlađe javno preduzeće, nastalo formiranjem od dva direktna korisnika budžeta, prema rečima njegovog direktora, Predraga Radivojevića, sa tri puta manje zaposlenih, realizovalo 70 posto poslova koje je nekad obavljala Direkcija za izgradnju grada.

 

 

 

 

Tokom ove godine je donet set odluka vezanih za upravljanje opštinskim putevima, nova odluka o upravljanju putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, o oglašavanju na teritoriji grada Subotice i odluka o naknadama za upotrebu lokalnih puteva.
- Sve to nam je dalo mogućnost da mnogo bolje upravljamo sa putnom infrastrukturom i naravno to je bio preduslov da povećamo učešće sopstvenih prihoda, kaže direktor Predrag Radivojević i ističe da od ukupnih prihoda od 488 miliona dinara, sopstveni prihodi preduzeća iznose 59,7 miliona, prihodi od naknada 33,5 i subvencija od strane Grada iznose 325 miliona dinara.

 

- Među prvima u državi smo postupili u skladu sa Zakonom o javnim putevima i doneli Odluku o naknadama. Predvideli smo da ćemo od tih naknada prihodovati između 14 i 15 milijardi, a na kraju će prihod od naknada biti između 32 i 34 milijarde dinara, što je veoma značajno jer toliko sredstava manje potražujemo iz budžeta. Prema Zakonu o javnim putevima sva ta sredstva su strogo namenska i mogu se trošiti samo za poboljšanje putne infrastrukture. Na taj način ćemo uraditi mnogo više nego ranijih godina. Imamo dva osnovna ugovora planske popravke kolovoza za šta je prošle godine utrošeno 34, a ove godine 38 miliona dinara i održavanje saobraćajnica postavljanjem horizontalne i vertikalne signalizacije, što je prošle godine iznosilo 36, a ove 38 miliona dinara. Kada tome dodamo sredstva od naknada, uradiće se više nego ranijih godina. Takođe, sopstveni prihodi, ne računajući naknade, iznose 59 miliona, od toga urbanizam učestvuje sa 48 miliona, a u okviru toga je rad sa trećim licima podignut na viši nivo tako da ovaj segment učestvuje u nivou od 20 do 25 posto ukupnih prihoda urbanizma. Sve to u zbiru čini dobar rezultat, a u tom smeru ćemo nastaviti i u narednoj godini, kaže direktor Radivojević.

 

U tekućoj godini izvršene su rekonstrukcije ulica: Starine Novaka, Vlasenička, Bregalnička, Moravska, Kralja Zvonimira, Kolubarska, Stevana Mokranjca, Šabačka, Slavonska, Vuka Mandušića, Sivački put, Đure Daničića, Vase Stajića, Majšanski put. U Bajmoku Preradovićeva, Vojvođanska i Sajmište. Ukupna dužina rekonstruisanih ulica je 5 kilometara. Javna nabavka je bila vrednosti od oko 36 milijardi dinara.
- U toku je izgradnja u ulicama Pionirska u Malom Radanovcu, Šištak u Verušiću, Višnjevcu, odobrena su sredstva u visini od 50 miliona dinara od strane Fonda za kapitalna ulaganja APV za Sutjesku ulicu, Petrinjsku i Anke Butorac. Rešen je dugogodišnji problem parkiranja u ulici Jo Lajoša na Prozivki,gde izgrađeno 28 novih parking mesta, popločanih i ulica je u tom delu proširena. Završen je carinski terminal, tehnički prijem je u toku i verovatno će biti otvoren do Nove godine, kaže Radivojević i dodaje da je u nastupajućoj godini planiran nastavak asfaltiranja Majšanskog puta i asfaltiranja ulica prema prioritetima mesnih zajednica.

 

Što se tiče planske popravke kolovoza, u koordinaciji sa infrastrukturom Železnica Srbije, izvršeno je nanošenje novog asfaltnog sloja u zoni pružnog prelaza u Tolminskoj i ulici Đorđa Natoševića kod Javnih skladišta, gde su se na dugogodišnji problem žalili građani i firme koje tamo posluju.
- Sada je to rešeno i imamo povratne informacije koje svedoče da su građani zadovoljni i zahvalni.

 

Uređeni su pešački prelazi u Aleji Maršala Tita, gde je poboljšana bezbednost saobraćaja i omogućeno nesmetano kretanje pešaka.
-Takođe, što se tiče vertikalne i horizontalne signalizacije, s obzirom da se kroz Suboticu odvija intenzivan teretni saobraćaj, zvršena je zamena putokaznih tabli na raskrsnicama državnih puteva za potrebe vođenja saobraćaja na raskrsnicama Maksima Gorkog -Trg Lazara Nešića, Trg Lazara Nešića - Đure Đakovića, Maksima Gorkog - Zagrebačka, Zagrebačka - Preradovićeva, Beogradski put - Bajnatska i Bajnatska - Senćanski put. Postavljeno je ukupno 17 putokaznih tabli, a vrši se i zamena dotrajalih i nestalih saobraćajnih znakova.

 

Prema rečima direktora Predraga Radivojevića, kod postavljanja horizontalne signalizacije ove godine je akcenat stavljen na obeležavanje hladnom plastikom, zato što je dugotrajnija, u odnosu na raniji način obeležavanja.
- A, u organizaciji rada, uveli smo pravilo da se ti radovi mogu izvoditi samo u vreme smanjenog intenziteta saobraćaja, od 23 časa uveče, do 6 časova ujutro. Više je pozitivnih efekata, ne stvaraju se gužve, kakve su se dešavale ranijih godina, posebno na najfrekventnijim lokacijama - kod Patrije i u Štrosmajerovoj. Što je posebno važno istaći, prilikom rada u vreme smanjenog intenziteta saobraćaja ne dešava se prelaz preko postavljene signalizacije. Prema Pravilniku JP "Putevi Srbije", prelazi biciklističkih staza preko saobraćajnica su obeleženi crvenom bojom. Pravilnikom je tako definisano s obzirom da su biciklisti i pešaci najranjivija grupa u saobraćaju. Tako je urađeno u Beogradu i Novom Sadu i možemo da se pohvalimo da pratimo te trendove.

 

Što se tiče rasvete, prema zahtevima mesnih zajednica, izvršeno je poboljšanje osvetljenja u Tolminskoj u MZ "Aleksandrovo", u Đurđinskoj ulici u Mišićevu, u MZ "Mali Bajmok" u Fočanskoj, na Paliću u ulici 39. Nova, Jovana Mikića i na drugim lokacijama, prema zahtevima mesnih zajednica.
- Na internet prezentaciji GIS Subotica, građani mogu prijaviti problem sa rasvetom, što je od velike pomoći našim stručnim službama.

 

U cilju povećanja bezbednosti učenika, u blizini škola na 10 prioritetnih lokacija je postavljena vertikalna signalizacija koja je mnogo uočljivija vozačima.
- Ovim su obuhvaćene osnovne škole: OŠ "Hunjadi Janoš" u Čantaviru, OŠ "Matija Gubec" u Tavankutu, OŠ "Majšanski put" u Subotici, OŠ "Miroslav Antić" na Paliću, OŠ "Miroslav Antić" u Šupljaku, OŠ "Petefi Šandor" na Hajdukovu, OŠ "Petefi Šandor" u Bačkim Vinogradima,OŠ "Sonja Marinković" na Prozivki, OŠ "Đuro Salaj", u MZ "Novo Selo" i OŠ "Vladimir Nazor" u Đurđinu. Sa ovim aktivnostima ćemo nastaviti i u narednoj godini, nakon analize po prioritetu, a obuhvatajući 5 do 10 škola.

 

U okviru programa održavanja sportskih terena, izvršeno je asfaltiranje sportskih terena za košarku i mali fudbal u Aleksandrovu i Bajmoku, kao i postavljanje tartan podloge na sportskom terenu u Prvomajskoj ulici.

 

Služba stanovanja nadležna je za održavanje 318 stambenih zajednica sa 9.212 stanova i 537 poslovnih prostora.
- U tekućoj godini izvršeno je oko 250 građevinskih intervencija, sanacija 4 ravna krova, a u toku su još dve sanacije. Izvršene su 72 intervencije na postrojenjima za povišenje pritiska vode, 180 intervencija na popravci električnih instalacija i uvedeno 6 novih sistema video nadzora i 3 interfonska sistema.

 

U Sektoru za urbanističko planiranje, ove godine je urađeno 9 planova detaljne regulacije, 2 plana generalne regulacije, usvojena su 2 plana generalne regulacije - Plan generalne regulacije 13 - zona prostorne jedinice MZ "Dudova šuma", MZ "Novo Selo" MZ"Gat" i MZ"Ker", kao i PGR za naselje Stari Žednik, gde su definisani infrastrukturni koridori, saobraćajni koridori, što je preduslov da bi se odredila namena zemljišta i da bi se ono privelo nameni.
- Među najvažnijim planovima detaljne regulacije su: PDR za blok 144, severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza, izmena PDR za sanaciju i rekultivaciju gradske deponije, PDR za regulaciju obalnog pojasa Ludoškog jezera, PDR za deo radne zone "Zorka", PDR za deo radne zone "Mišićevo". Doneti su i planovi privremenih i postavljanja manjih montažnih objekata. Aktivno smo učestvovali prvenstveno u parcelaciji i preparcelaciji za deo obalnog pojasa Palićkog jezera u projektu Kfw banke koji se odnosi na zaštitu biodiverziteta jezera Palić i Ludaš. Urađeno je 10 urbanističkih projekata, kaže direktor Radivojević.

 

- Mi smo krčili put za projekat sa Kfw bankom, kaže Petar Janjić rukovodilac Službe urbanističkog planiranja u Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje.
- Radili smo na planskoj dokumentaciji, PDR za istočni deo obale Palićkog jezera, preostali deo III i IV sektora, a u aprilu bi trebao da bude usvojen PDR za obalu Ludoškog jezera. U toku ove godine smo izradili sve projektne parcelacije za preostali deo Palićkog jezera i započeta je projektna parcelacija Ludoškog jezera. Otvoren je postupak javne nabavke, a vezano za geodetske radove je završena i proglašen je javni interes. Što se tiče rokova, mi ćemo ih ispoštovati, onako kako je neophodno za dalju realizaciju, kaže Petar Janjić.

 

U toku je izrada Generalnog urbanističkog plana Subotica - Palić do 2030. godine, PDR-a za deo prostora MZ" Željezničko naselje" u blokovima 13-1 i 13-2 i projektat preparcelacije uz obalni pojas Ludoškog jezera.

 

Rukovodilac Službe urbanističkog planiranja, Petar Janjić kaže da je ključni dokumenat ove i naredne godine Generalni urbanistički plan Subotica - Palić do 2030. godine.
- Upravo je završen rani javni uvid, sačinjen izveštaj, javnost je obaveštena o njegovoj izradi i početkom naredne godine sledi priprema za izradu Nacrta plana. U sklopu toga će biti pojačane aktivnosti vezano za pribavljanje svih potrebnih uslova od nadležnih organa i organizacija i što je veoma bitno, očekujemo učešće javnosti gde je svaka dobronamerna sugestija dobrodošla, posebno od strane privrednih subjekata, u smislu prepoznavanja njihovih problema i njihovog rešavanja. Granice građevinskog reona će biti promenjene na prostorima obuhvaćenim Generalnim urbanističkim planom. Nastavljamo istim tempom po pitanju vangradskih mesnih zajednica. Uskoro pokrećemo izradu Plana generalne regulacije za Šupljak, a u izgledu su i izrade PGR za Mišićevo i Đurđin. I naravno i dalje ćemo insistirati na Paluću, što je generator svih ostalih aktivnosti. Akcenat će biti na onom delu koji je ranijim Master planom bio predviđen za golf terene, što će biti izmešteno i prema Master planu i programu za razvoj turizma treba da se završi i PDR za istočnu obalu. Radićemo ono što je za grad najprioritetnije, ne zanemarujući segment trećih lica - za pravna i fizička lica. U završnoj fazi je PDR radne zone Mali Bajmok, a u toku je i PDR za deo Senćanski put - južni deo Palića. Završeno je deset urbanističkih projekata, a dva su u izradi, kaže Janjić.

 

Generalni urbanistički plan sadrži i uslove JP"Železnice Srbije", vezano za izgradnju brzih pruga, gde su intenzivirane aktivnosti, potpisan ugovor CIP-a sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prostorni plan područja posebne namene koji je usvojen početkom tekuće godine, sproveden je na delu od Beograda do Novog Sada i već je započela realizacija, a za ovaj prostor će se raditi novi Prostorni plan područja posebne namene.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

18.12.2017.

 

Ahmed Šeih Hasan: Suboticu i Srbiju ću pamtiti po dobru i gostoprimstvu

 

 

 

 

- Zavoleo sam Srbiju i Suboticu. Pamtiću je po dobru, gostoprimstvu i toplini koju smo tu doživeli, rekao je Ahmed Šeih Hasan nakon prijema upriličenog povodom obeležavanja 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, kod gradonačelnika Subotice, Bogdana Labana.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban sastao se danas sa predstavnicima migranata iz Prihvatnog centra za migrante u Subotici, koji su se ovom prilikom zahvalili na gostoprimstvu i podršci koju im pruža lokalna samouprava.

Gradonačelnik je istakao da je Subotica oduvek bila grad otvorenog srca.
- Mi smo na to ponosni. Ponosni smo kao grad koji svakodnevno dobija pohvale, ne samo od međunarodnih organizacija, već i od ljudi koji nađu svoje utočište u zapadnoj Evropi i tamo hvale srpski narod, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban i dodao da su lokalna samouprava, Prihvatni centar, kao i javno - komunalna preduzeća, bila na usluzi migrantima i kada ih je bilo i preko hiljadu na području grada.

 

Današnji pijem je upriličen povodom obeležavanja 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, u okviru više akcija koje je tim povodom organizovao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

15.12.2017.

 

Sedam decenija postojanja JKP „Čistoća i zelenilo“

 

 

U Velikoj većnici Gradske kuće JKP „Čistoća i zelenilo“ svečano je obeležilo 70 godina postojanja i 130 godina organizovanog načina održavanja čistoće grada. Ovom prilikom predstavljena je i monografija koja hronološki dokumentuje početke u ovoj oblasti, a predstavljena je i buduća vizija ovog javno - komunalnog preduzeća, kako u pogledu održavanja i uređenja grada, tako i sa ekološkog aspekta u oblasti održivog načina upravljanja otpadom.

 

 

 

 

- To je pre svega, uključivanje u Regionalni plan upravljanja otpadom. Očekujemo da počne da radi Regionalna deponija i da će Čistoća biti moderan servis građana, da će imati bolji način tretmana otpada u gradu, rekao je direktor JKP „Čistoća i zelenilo“, Slobodan Milošev.

 

Današnji sistem organizovanog načina održavanja čistoće grada, okupljenima je predstavio tehnički direktor Čistoće, Veselin Šuković ističući da se komunalni otpad prikuplja od oko 30 hiljada domaćinstava i preko 1800 pravnih lica. Prevozi se sa 15 komunalnih vozila, a godišnje se za ovaj posao izvrši 14 hiljada tura transporta, sa oko 42 hiljade tona komunalnog otpada.
- Da bi ovo prevezli, vozilima se pređe 320 hiljada kilometara, što je poređenja radi, dužina kojom se 8 puta može obići planeta, rekao je Veselin Šuković, a trenutak u kom Čistoća obeležava jubilej od sedam decenija postojanja, momenat je u kom razmišlja o budućnosti.
- Ta predviđena budućnost viđena iz našeg ugla, obeležena je spremnom tehničkom dokumentacijom, koja otpad ne tretira kao balast, nego mogući izvor stvaranja novih vrednosti, u vidu proizvodnje iz obnovljivih izvora, uz maksimalno poštovanje i uvažavanje životne sredine, rekao je Veselin Šuković.

 

Svečanom obeležavanju jubileja od sedam decenija postojanja Čistoće, prisustvovali su predstavnici državnih i pokrajinskih organa, Grada kao osnivača, javnih preduzeća i mesnih zajednica.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

15.12.2017.

 

Socijalno uključivanje pripadnika romske nacionalne zajednice do 2025. godine

 

 

U Plavoj sali Gradske kuće održan je sastanak predstavnika Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Republici Srbiji sa predstavnicima lokalne samouprave i nadležnih ustanova u vezi uspostavljanja saradnje institucija na temu unapređenja položaja Roma i Romkinja.

 

 

 

 

Cilj Nacionalne strategije za socijalno uključivanje romske nacionalne zajednice do 2025. godine je da Romi postanu potpuno ravnopravni članovi društva.

- Želimo da to pitanje više ne bude pitanje o kojem stalno razgovaramo i merimo napredak. Nije ovo pitanje nama postavljeno tako visoko zato što je deo Poglavlja 23, već zato što su Romi integrativni deo srpskog društva i obaveza države i svih nas koji se bavimo građanima ove države je da im pružimo mogućnost da budu potpuno afirmisani, rekao je predsednik Saveta Vlade Srbije za poboljšanje položaja Roma, Nenad Ivanišević.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

15.12.2017.

 

Predstavljen radni tekst Nacrta Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

 

Predstavnici radne grupe koja je radilna na izradi teksta Nacrta Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, organizovali su javnu konsultaciju o radnom tekstu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je okupio predstavnike državne uprave, Pokrajinske vlade, Severnobačkog upravnog okruga, političkih stranaka i savete nacionalnih manjina.

 

 

 

 

 

Najznačajnija zamerka nacionalnih saveta na tekst Nacrta je to, što nisu bili uključeni u njegovu izradu, a Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara čak smatra da je novi nacrt lošiji od prethodnog.
- Smatramo da su ponuđena rešenja u radnoj verziji teksta Nacrta Zakona, u stvari korak u nazad, jer se kulturalna autonomija i njen izlog, zapravo urušila, kaže predsednik DZVM, Aron Čonka.

 

- Nacionalni saveti su dobili svoju konačnu definiciju, odnosno punu pravnu formulaciju, a kao takvi u našem sistemu imaju mogućnost da predlažu, ali ne i da odlučuju u drugim merama, osim da sprovode sopstvena ovlašćenja, vezana za pojedine delove sistema. Uzeli smo u obzir racionalno i bolje upravljanje finansijama, što nam je sugerisano, kao i dalju depolitizaciju, rekao je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak.

 

Prema rečima Mirka Bajića, predsednika Saveza bačkih Bunjevaca, o ovoj temi se još može razovarati, ali ne kako je predviđeno u radnom tekstu Nacrta Zakona, gde stoji da članovi rukovodstva političkih stranaka nacionalnih manjina ne mogu biti članovi nacionalnih saveta.

- Političke stranke nacionalnih manjina su Zakonom uređene i postoje u skladu sa Zakonom i ukoliko su registrovane i postoje u skladu sa Zakonom, logično je da imaju pravo da učestvuju na izborima Nacionalnih saveta. Naročito tada trebaju da imaju to pravo jer se te stranke i registruju zbog ostvarivanja interesa i prava nacionalnih manjina, kaže Bajić i dodaje da je po njegovom mišljenju ova odredba potpuno besmislena.
- Čak mislim i da je u suprotnosti sa ustavnim pravima o slobodnim biranjima i pravima na izbor i biranje. Nadam se da će to biti promenjeno, kaže Bajić.

 

O Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina odlučivaće Skupština Srbije u prvom kvartalu 2018. godine.

 

D. Bicok

 

________________________________________________________________________________

 

12.12.2017.

 

Donatorski koktel

 

 

U Hotelu Galleria održan je donatorski koktel sa ciljem da okupi predstavnike privrednika i javnih preduzeća, organizacije i pojedince voljne da donacijama pomognu poboljšanje uslova funkcionisanja subotičke Opšte bolnice.

 

 

 

 

 

Subotičkoj Opštoj bolnici je već putem donacije Fondacije "Bačka štiftung", privrednog društva "Fiva" i kompanije "Bama", obezbeđen mobilni rendgen čija je vrednosti 30.000 evra, ali je po rečima direktora subotičke Opšte bolnice, dr Slobodana Puškara, njegova upotrebna vrednost mnogo značajnija za ležeće i teže pokretljive pacijente, kojima obezbeđuje mnogo komforniju dijagnostiku.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

11.12.2017.

 

Svečano obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

 

 

Prigodnim svečanim kulturno-umetničkim programom i uručenjem nagrada najuspešnijim učesnicima literarnog konkursa „Reći ili ćutati“ na kom je učestovalo 40 učenika srednjih škola, u Velikoj većnici Gradske kuće svečano je obeležen Međunarodni dan ljudskih prava, kog je organizovala Kancelarija zaštitnika građana.

 

 

 

 

- Naša deca ne samo što lepo pišu, već mislim da su dobro procenili aktuelni trenutak. Dopada mi se njihovo mišljenje u odnosu na stvarnost koja nas okružuje. Nagrada za najuspešniji literarni rad iznosi 8 hiljada dinara, nagrada za drugoplasirani rad je 6 hiljada, a treća nagrada iznosi 4 hiljade dinara. Svi radovi pristigli na konkus su predivni i žao mi je što ne možemo da nagradimo sve učesnike. Ali, svi radovi će biti dostupni na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Subotice, rekao je ombudsman Zlatko Marosiuk.

 

Najuspešnija na konkursu, na srpskom jeziku, bila je Isidora Petronijević, učenica drugog razreda Gimnazije „Svetozar Marković“, a njen rad je posvećen dečaku iz Niša, Aleksi Jankoviću, koji je kao žrtva vršnjačkog nasilja izvršio samoubistvo. Isidorin rad nosi poruku da se nesme ćutati o vršnjačkom nasilju.

 

Prvo mesto za rad na hrvatskom jeziku osvojio je Alen Gabrić, a za najuspešniji literarni rad napisan na mađarskom jeziku nagrađena je Kristina Tot Đonka.

 

Međunarodni dan ljudskih prava se obeležava od 1950. godine, dve godine nakon što je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. ...dalje

 

__________________________________________________________________________

 

08.12.2017.

 

Vodovodna mreža duž Segedinskog puta – Nosa biće izgrađena pre ugovorenog roka

 

 

Zamenik gradonačelnika Timea Horvat, gradski menadžer Zagorka Panić, pomoćnik gradonačelnika Žužana Magoši i članovi Gradskog veća, Akoš Ujhelji i Šimon Ostrogonac, obišli su danas radove na izgradnji vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa, kao i radove na zameni stolarije na zgradi Mesne zajednice „Bački Vinogradi“.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Zagorka Panić je, tim povodom, izjavila da su radovi na realizaciji projekta „Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa“ počeli 13. novembra, da se izvode kvalitetno i da se već privode kraju, iako je rok za završetak radova bio 90 dana od dana uvođenja u posao.

 

Navela je da će dužina vodovodne mreže biti oko 1,5 kilometara, da će se na novoizgrađenu mrežu priključiti 504 korisnika i da je za realizaciju ove investicije, vredne oko 14 miliona dinara, Grad Subotica obezbedio oko šest miliona, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo osam miliona dinara. ...dalje-izvor

 

_____________________________________________________________________________

 

07.12.2017.

 

Poseta delegacije Trgovinsko industrijske komore Županije Bekeš iz Bekeščabe

 

 

Privrednu komoru Srbije - Regionalnu privrednu komoru Severnobačkog upravnog okruga, danas je posetila delegacija Trgovinsko industrijske komore Županije Bekeš iz Bekeščabe i Mađarsko - Srpske trgovinske industrijske komore, a zaključak današnje posete je obostrana zainteresovanost za unapređenje saradnje, čemu bi trebao doprineti i sastanak privrednika dve regije, planiran za narednu godinu.

 

 

 

 

- Za male i srednje privrednike ova regija je najvažnija. To znači da je omogućena njihova delatnost u krugu od stotinak kilometara, što regiji južne Mađarske, odnosno severne Srbije donosi kontakte i saradnju tih malih privrednika, rekao je generalni konzul Mađarske u Subotici, Janoš Babić.

 

Privreda Severnobačkog okruga sa Mađarskom beleži promet od preko 150 miliona dolara na godišnjem nivou, a za prvih deset meseci ove godine, čak i 10 miliona dolara više.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

07.12.2017.

 

U Vodovodu održan štrajk upozorenja

 

 

Sindikat Nezavisnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ održao je jednočasovni štrajk upozorenja sa zahtevom za povećanje zarada zaposlenih u javnim preduzećima Srbije.

 

 

 

 

Zaposleni u JKP „Vodovod i kanalizacija“, danas su od 8 do 9 časova održali štrajk upozorenja, sa kog su Vladi Srbije uputili zahtev za povećanje zarada za 10 odsto, za zaposlene u javno - komunalnim preduzećima.

 

Za zaposlene, čije se zarade finansiraju iz budžeta, plate se vraćaju na nivo pre smanjivanja. Međutim, to ne važi i za 70.000 zaposlenih u javnim preduzećima čije zarade finansiraju ta preduzeća, iz ostvarenih prihoda. Zakon u ovom segmentu ne dozvoljava povećanje zarada i koeficijenata.

 

"Smatramo i zahtevamo da se i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima kroz povećanje mase sredstava za isplatu, zarada poveća za 10%. Ujedno, predlažemo da se kroz socijalni dijalog i argumentovanu analizu razmotri izuzimanje JKP iz primene člana 4. Zakona o privremenom uređenju osnovice za obračun i isplatu zarada i drugih primanja. Taj član proglašava ništavnim odredbe Kolektivnog ugovora kojima se osnovice plata povećavaju, koeficijenti i drugi elementi na osnovu kojih se povećava iznos plata i drugih stalnih primanja, kao što su npr. topli obrok i regres, koje su donete za vreme primene ovog zakona. Očekujemo da kao odgovorni socijalni partneri iznađemo rešenje za nastalo stanje i zajednički iznađemo utvrđivanje zakonske regulative za zarade zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima u Srbiji." navodi se u zahtevu upućenom Vladi Srbije.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

06.12.2017.

 

Tokom 2018. intenzivni radovi na realizaciji projekta „Zaštita biodiverziteta
jezera Palić i Ludaš“

 

 

U narednoj godini intenziviraće se radovi na realizaciji projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“, vrednog 6,5 miliona evra, potvrdili su na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, direktori JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „Palić-Ludaš“, Đerđ Šugar i Marta Dobo, kao i projekt-menadžer Ervin Molnar.

 

 

 

 

 

Implementaciju projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“, finansiranog od strane nemačke KfW banke, aktuelno rukovodstvo Grada je, prema rečima gradonačelnika Subotice Bogdana Labana, započelo odmah po preuzimanja vlasti, a eksproprijacija zemljišta predviđenog za zaštitni pojas oko jezera, koja je do tada trebala biti završena, nije bila ni započeta.

- Dakle, nijedan predmet nije bio rešen. Za nešto više od godinu dana Grad Subotica je ispunio sve preduslove, neophodne za početak implementacije projekta i 17. novembra potpisan je ugovor između nemačke KfW banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada, JP „Palić Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na izgradnju kanalizacione mreže naselja Palić i spojnog potisnog voda koju će buduću mrežu povezati sa prečistačem biće opredeljeno 67 posto sredstava, 23,8 posto predviđeno je za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, što podrazumeva biciklističke i inspekcijske staze i ozelenjavanje, 6,2 posto odlazi na unapređenje prečistača otpadnih voda, a 3 posto za biomanipulaciju, odnosno izlov ribe. U ovom momentu se očekuje angažovanje stručnih konsultanata od strane Ministarstva, nakon čega ćemo, uz njihov nadzor i kontrolu, pristupiti raspisivanju tendera za nabavku radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Palić i spoljnog potisnog voda. Takođe, otpočeće se i sa pripremnim aktivnostima za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, kao i aktivnostima za biomanipulaciju, rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i dodao da će se u nastupajućoj 2018. godini intenzivno raditi na realizaciji projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“.

 

- Siguran sam da će tempo biti energičan. Imamo ceo tim iza kog stoji Grad i uveren sam da će tokom 2018. godine biti intenzivni radovi na terenu, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

05.12.2017.

 

Inkluzivni omladinski forum teatar

 

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje „Zajedno“ je u Srednjoj medicinskoj školi u saradnji sa četiri subotičke srednje škole organizovalo predstavu forum teatra, što je rezultat projekta „Inkluzivni omladinski forum teatar“, realizovanog tokom protekla tri meseca, finansiranog od strane Centra lokalne demokratije – Subotica, Lokalne inicijative mladih (Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana).

 

 

 

 

 

Projektom je bilo obuhvaćeno 15 srednjoškolaca sa invaliditetom – članova Omladinskog programa Udruženja „Zajedno“, Dramske sekcije Školskog centra sa domom učenika “Dositej Obradović” i 80 srednjoškolaca - učenika subotičkih srednjih škola (Srednja medicinska škola, Srednja ekonomska škola “ Bosa Milićević” i Gimnazija “Svetozar Marković”).

 

Tema danas odigrane predstava se odnosila na diskriminaciju učenika, koji je došao u novo odeljenje iz druge škole, a podeljena je na tri scene, tri dela.
Prva scena dešavala se na času, u okviru koje se učenica pojavljuje u novo odseljenje, nezainteresovan profesor je uvodi i isto tako predstavlja. Učenica koja glumi glavnog agresora je ismeva.
Druga scena se dešava na velikom odmoru. Dobra učenica koja je želela da novoj učenici pokaže školu popušta pod pritiskom vršnjaka i ostavlja je samu.
Treća scena se dešava na ekskurziji.
Problematična učenica - glavna agresorka podvaljuje novoj učenici alkohol dok je ona u toaletu, a zatim to prijavljuje profesru. Profesor optužuje novu učenicu, ne veruje joj, viče i preti...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

05.12.2017.

 

Otvoren 7. „Vinterfest"

 

 

Zamenik gradonačelnika Timea Horvat, zamenik predsednika Skupštine grada Veljko Vojnić i direktor JKP „Subotičke pijace”, Ilinka Vukoja, večeras su, na Trgu republike, otvorili sedmi po redu zimski vašar pod nazivom „Vinterfest". Ova, sada već tradicionalna manifestacija koja je prerasla u svojevrsnu božićno-novogodišnju atrakciju grada Subotice, održava se na prostoru tzv. „Malog korzoa”, u periodu od 5. decembra 2017. do 13. januara 2018. godine.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Pozdravljajući izlagače i prisutne na božićno-novogodišnjem vašaru Timea Horvat je istakla da Subotičani ovu manifestaciju prihvataju kao sastavni deo božićno-novogodišnje atmosfere, a za goste Subotice u vreme praznika „Vinterfest” je prava atrakcija.

- Zato, uz sve što je do sada postignuto, moramo i nadalje da radimo na promociji ove tradicionalne manifestacije van Subotice, kako u funkciji unapređenja turističke ponude, tako i da bismo još bolje i više predstavili specifičnosti ovog kraja kada je reč o gastronomiji, domaćoj, organskoj hrani, rukotvorinama i proizvodima starih zanata – naglasila je Timea Horvat.

 

Veljko Vojnić je rekao da je nedavno došao iz Osijeka gde je video da na njihovom najvećem trgu u starom gradu održavaju isti ovakav božićno-novogodišnji vašar.

- Video sam i u slovačkom gradu Nitri da održavaju, po sadržaju, gotovo identičan božićno-novogodišnji vašar. Svi srednjoevropski gradovi imaju ovakve božićno-novogodišnje vašare i zato smo ponosni što i Subotica održava ovu srednjoevropsku tradiciju – istakao je Veljko Vojnić.

 

Tematika ovogodišnjeg zimskog vašara, na kome će se na oko 70 objekata predstaviti oko 80 izlagača iz našeg grada i nekoliko mesta sa teritorije AP Vojvodine je: očuvanje tradicija narodnih rukotvorina, promocija različitih zanatskih proizvoda, domaće i organske hrane i gastronomska ponuda tradicionalnih jela regiona.

U umetničkom delu programa nastupili su učenici Muzičke škole iz Subotice.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________

 

05.12.2017.

 

Nastavak saradnje između JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Budimpeštanskog vodovoda

 

 

Direktori JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Budimpeštanskog vodovoda, Đerđ Šugar i Čaba Harangi, nakon osamnaestomesečne uspešno okončane saradnje na zajedničkom projektu, potpisali su danas na Paliću ugovor o nastavku saradnje.

 

 

 

 

 

Prema rečima direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Đerđa Šugara, u daljem unapređenju usluge vodosnabdevanja, a prema stečenim iskustvima tokom prethodne saradnje, kao i prema viđenim modelima i uz stručnu podršku kolega iz Budimpeštanskog vodovoda, akcenat će biti na razvoju informatičkih sistema, smanjenju nivoa neprihodovane vode, daljinskom nadzoru i upravljanju mrežama, formiranju elektronskih radnih naloga za preventivno i interventno održavanje, savremenoj analizi statistika i performansi sistema, povećanju stepena priključenosti i discipline potrošača u izmirenju obaveza.

 

Projekat saradnje između JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Budimpeštanskog vodovoda, realizovan je zahvaljujući podršci Programa za ljudska naselja Ujedinjenih nacija i Globalne alijanse operatera vodosnabdevanja.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

30.11.2017.

 

Tamara Skrozza: Mediji najčešće krše Kodeks novinara u pogledu istinitosti obaveštavanja

 

 

Komisija za žalbe Saveta za štampu održala je u Subotici javnu sednicu na kojoj su razmatrane žalbe pet medija o kršenju novinarskih standarda, a po rečima novinarke Tamare Skozza, članice Saveta za štampu, štampani i onlajn mediji najčešće krše prvu tačku Kodeksa novinara koja se odnosi na istinitost obaveštavanja, odnosno stavku koja se odnosi na to da novinar, medij, urednik, razlikuje činjenice od pretpostavki, glasina i nagađanja.

 

 

 

 

- Dakle, to je jedan od najvećih problema. Osim toga, mi u dnevnom monitoringu zapažamo ogroman broj kršenja prava pretpostavke nevinosti, kaže Tamara Skozza, a u izjavi za medije navodi i kršenje prava na privatnost kao i da mediji ne obeležavaju promotivne sadražaje kao PR.

 

Savet za štampu je samoregulatorno telo za štampane, on-lajn medije i novinske agencije u Srbiji, čija Komisija za žalbe na mesečnom nivou odlučuje o žalbama građana i institucija na sadržaj objavljen u medijima, a koncept javnih sednica omogućava i neposrednu komunikaciju sa građanima.
- Naša ideja je da uz to što predstavljamo rad naše Komisije, promovišemo profesionalne i etičke standarde, da sa njima upoznamo kolege i da naravno, pre svega upoznamo građane sa tim da imaju pravo da traže od medija da ih profesionalno i objektivno izveštavaju, izjavila je generalna sekretarka Saveta za štampu, Gordana Novaković.

 

Savet za štampu su osnovali Asocijacija medija, Lokal pres, Udruženje novinara Srbije (UNS) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

30.11.2017.

 

Rezultati projekta „Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom“

 

 

- Najviše pažnje je privukao nedavno održan okrugli sto, koji je uvod u javni uvid i javnu raspravu u vezi Nacrta Regionalnog plana upravljanja otpadom u Subotici, istakla je Snježana Mitrović rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra, na konferenciji za medije, predstavljajući rezultate projekta „Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom“ podržanog od strane Ministarstva zaštite životne srednine.

 

 

 

 

- Na okruglom stolu smo saznali da 20. decembra počinje sa probnim radom Regionalna deponija i da se uvodi separacija otpada putem sistema dve kante, u koje će se razdvajati nerazgradivi otpad predviđen za reciklažu i biorazgradivi otpad, a dinamika odvoženja otpada će se utvrditi operativnim planovima javnih i privatnih komunalnih preduzeća, rekla je Snježana Mitrović ističući da su pred svim učesnicima u oblasti regionalnog sistema upravljanja otpadom brojni izazovi.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.11.2017.

 

Štrajk upozorenja

 

 

Odbor Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Grada Subotice, kao sastavni deo Pokrajinskog odbora sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine, doneo je Odluku o stupanju u jednosatni štrajk upozorenja dana 30.novembra 2017.godine u svim javnim i javno-komunalnim preduzećima Grada Subotice. Takva odluka doneta je na osnovu odluke Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine br. 05-12-37/1 od dana 14.11.2017.godine, kao reakcija na težak materijalni položaj zaposlenih u komunalnoj delatnosti, a pre svega u izostanku najavljenog uvećanja zarada, koje su zamrznute i umanjene već 3 godine.

 

Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine sa svojih 10.000 članova stupa 30. novembra 2017. godine u jednosatni štrajk upozorenja. Osnovni zahtev Sindikata je da se javno komunalna preduzeća na lokalnom nivou izuzmu iz Zakona o privremenom uređivanju osnovica za isplatu zarada kod korisnika javnih sredstava. Donošenjem ovog Zakona, javna komunalna preduzeća su neopravdano svrstana u red subjekata koji treba da pune republički budžet i to samo od zarada zaposlenih. Umanjivanjem zarada zaposlenima za 10%, komunalna preduzeća su u obavezi da ta sredstva transferuju u budžet Republike. Ovakvo stanje traje već neprekidno tri godine i dovodi ne samo do umanjenja zarada, jer su istim propisom zarade i zamrznute, te se ni tako umanjene ne mogu podizati. Istovremeno Vlada saopštava da je konsolidovala budžet, i da ima prostora sa popravku i povećanje zarada, te donosi odgovarajuće akte i podiže zarade svima koji su korisnici republičkog budžeta, ali je u potpunosti zaboravila lokalna komunalna preduzeća, odnosno zaposlene u njima, koja nisu korisnici sredstava budžeta, ni lokalnog, ni pokrajinskog, ni republičkog. Ovo smatramo ogromnom nepravdom, i može se reći da je reč o previdu Vlade, koja je predlažući pomenuti zakon njime neopravdano obuhvatila i javna i javno komunalna preduzeća, a do sada nije našla adekvatno rešenje da izađe iz te situacije.

Preduzeća koja stupaju u jednosatni štrajk upozorenja na teritoriji Grada Subotice su:

Javno komunalno preduzeće „Stadion“ – u vremenskom intervalu od 6 do 7 časova,

Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje – u vremenskom intervalu od 7 do 8 časova,

Javno preduzeće „Palić Ludaš“ – u vremenskom intervalu od 7 do 8 časova,

Javno komunalno preduzeće „Dimničar“ – u vremenskom intervalu od 7 do 8 časova,

Javno komunalno preduzeće „Pogrebno“ – u vremenskom intervalu od 7 do 8 časova,

Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“ – u vremenskom intervalu od 7 do 8 časova,

Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ – u vremenskom intervalu od 7 do 8 časova,

Javno preduzeće „Subotica trans“ – u vremenskom periodu od 9 do 10časova,

Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ – u vremenskom intervalu od 12 do 13 časova,

Javno komunalno preduzeće „Parking“ – u vremenskom intervalu od 12:30 do 13:30 časova, i

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ – u vremenskom intervalu od 13 do 14časova.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________

 

29.11.2017.

 

Oživljavanje sela kroz podsticanje zadrugarstva

 

 

- Za Srbiju i srpsku mladež neće biti problema, ako zaživi inicijativa našeg ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća, Milana Krkobabića - da zaživi zadrugarstvo i da se na ovaj način obezbedi opstanak sela i mladih na selu, rekao je predsednik Pokrajinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Miroslav Španović na regionalnom sastanku ove političke partije, održanom u Subotici.

 

 

 

 

 

- Do sada su formirane 182 zadruge, a u naredne tri godine Milan Krkobabić je predložio 100 miliona evra državnog podsticaja za oživljavanje sela kroz podsticanje zadrugarstva, kaže Miroslav Španović i podseća da je programom za oživljavanje srpskog sela „500 zadruga za 500 sela“, planiran podsticaj do 50.000 evra za novoformirane zadruge, a za oživljavanje starih zadruga i do 120.000 evra.
- Aplicirati se može Ministarstvu, a o dodeli sredstava odlučuje komisija u koju su uključeni naučnici i akademici SANU, a zaposleni u zadrugama će sami sebi obezbeđivati sredstva za izdržavanje kada sve ovo zaživi, rekao je Miroslav Španović.

 

On je takođe u izjavi za medije istakao nastojanje predsednika ove političke partije da svako selo u Srbiji mora da ima crkvu, školu, poštu, zemljoradničku zadrugu i dom kulture.

 

- Poseban problem je na jugu Srbije gde se sela gase. PUPS na ovaj način pokušava da omogući mladima da ostanu na selu, da selo jača i da se zaustavi njegovo gašenje, rekao je predsednik GO PUPS Subotica i pokrajinski poslanik Marko Marić.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

27.11.2017.

 

Niz otvorenih pitanja u vezi sa Regionalnom deponijom

 

 

Pred početak funkcionisanja Regionalne deponije koja prema planu Evropske delegacije treba da započne probni rad 20. decembra, još je mnogo nepoznanica oko funkcionisanja regionalnog sistema upravljanja otpadom, što je bila tematika današnjeg okruglog stola u organizaciji Udruženja Terra’s.

 

 

 

 

Konsultant za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom, Miloš Katić, smatra da su brojne prednosti regionalnog sistema upravljanja otpadom. On pre svega ističe da će gradovi dobiti efikasniji sistem, uz uvođenje novih tehnologija i jeftinije usluge.

 

Za Snježanu Mitrović iz Udruženja "Terra’s" je nejasno koja je uloga građana?
- Da li ćemo razvrstavati otpad na mestu nastanka, koliko će koštati uklanjanje otpada? Da li ćemo imati dva centra za reciklažu na udaljenosti od 30 kilometara i u Regionalnoj deponiji i u JKP "Čistoća i zelenilo"? Ne znamo kako je sve ovo rešeno i da li će to dovesti do poskupljenja, umesto smanjenja cene za odvoženje i skladištenje otpada, kaže Snježana Mitrović i dodaje da će Nacrt regionalnog plana za upravljanje otpadom uskoro biti stavljen na javni uvid, a stav ovog udruženja je da Nacrtu nedostaje socio-ekonomski aspekt i rodna perspektiva u planovima upravljanja otpadom.

 

- Po mom saznanju, na taj Nacrt ni lokalne samouprave još nisu dale konačan sud, niti donele odluku. Bilo bi uputno da imamo stavove sedam lokalnih samouprava ovog regiona, pa tek onda da izlažemo javnosti plan regionalnog upravljanja otpadom, kaže tehnički direktor JKP "Čistoća i zelenilo" iz Subotice, Veselin Šuković, a kao jednu od niza primedbi koje je ovo preduzeće stavilo na Nacrt, pre svega ističe, po njegovim rečima netačne podatke, koji se odnose kako na količinu otpada koji se prikuplja na godišnjem nivou, tako i na činjenicu da je projekat izrađen pre 15 godina, te nije mogao da pretpostavi nove tehnologije u preradi otpada.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

27.11.2017.

 

Predstavljen Konkurs „Možemo i mi“

 

 

70.000 dolara za lokalne inicijative u Šidu, Preševu i Subotici.

 

 

 

 

 

Fondacije Ana i Vlade Divac raspisala je Konkurs za organizacije civilnog društva i neformalne grupe u opštinama Šid, Preševo i Subotica, kojim će podržati inicijative u lokalnim zajednicama koje rešavaju svakodnevne probleme i zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva, a posebno one inicijative koje se realizuju u ruralnim sredinama, stvaraju prostor za zajedničke aktivnosti izbeglica i lokalnog stanovništva i stvaraju najveći benefit za lokalnu zajednicu.

 

Konkurs pod sloganom „Možemo i mi“ sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru projekta „Podrška stanovništvu u zajednicama pogođenim izbegličkom krizom“ uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations).

 

Detaljnije informacije na: www.divac.com/mozemoimi

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

23.11.2017.

 

Četinari na poklon gradu

 

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ poziva građane koji u svojim dvorištima, vikendicama, ili na drugim privatnim površinama imaju velika stabla jelke, smrče, duglazije, bora, ili nekog drugog adekvatnog četinara koja im smetaju, ili narušavaju objekat, ili eksterijer i koja bi, svakako, bila posečena, da ih poklone gradu.

 

 

 

 

U ovoj tradicionalnoj akciji javnih i javno-komunalnih preduzeća i subotičke lokalne samouprave, najbolja od ponuđenih stabala po oceni nadležne službe biće stručno posečena, postavljena u centru grada i okićena povodom predstojećih božićno-novogodišnjih praznika .

 

Zainteresovani građani mogu da se jave Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Subotica, putem telefona, na broj: 024/626-997 (radnim danima od 7.00 do 15.00 časova), ili elektronskom poštom: gukomunalno@subotica.rs, od 23. novembra do 1. decembra 2017. godine.

Izabrana stabla će poseći radnici JKP „Čistoća i zelenilo“.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________

 

22.11.2017.

 

Dodeljene nagrade Konkursa "Slučajevi"

 

 

U Omladinskom klubu "Skladište", upriličena je multimedijalna izložba, u okviru koje su predstavljeni pristigli i nagrađeni radovi i dodeljene nagrade najuspešnijim učesnicima Konkursa "Slučajevi".

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorki najboljeg rada "Slučaj podvale", na ovogodišnjem konkursu, Vanji Subotić, dodeljen je laptop. Zbog višeslojnosti, aktuelnosti koncepta, te interaktivne forme i faktora slučajnosti u nastanku, za instalaciju "Apsurdni korov", prema jednoglasnoj odluci žirija,biciklom je nagrađen Adrian Klajo, a zbog hrabrosti u istraživačkom pristupu i kao dodatni podstrek u daljem radu, Olgi Čegar je kao nagrada dodeljen toster. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

20.11.2017.

 

Tipske posude za odlaganje komunalnog otpada u svim gradskim domaćinstvima

 

 

Podelom tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada na kućne adrese stanovnika Mesne zajednice „Mali Radanovac“, Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, završava ovu akciju, tokom koje je besplatno podeljeno ukupno 28 hiljada tipskih kanti u svim gradskim mesnim zajednicama.

 

 

 

 

- Domaćinstva MZ „Mali Radanovac“ će biti opremljena sa posudom za sakupljanje komunalnog otpada, što je rezultat saradnje lokalne samouprave i JKP „Čistoća i zelenilo“, a ova saradnja u narednom periodu treba još da se unapredi i nadamo se da će na zadovoljstvo svih korisnika biti što bolja usluga za naše sugrađane, rekao je sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, Radoslav Vukelić.

 

- Slobodno mogu istaći da smo u prethodne tri godine u saradnji sa Gradom, besplatno podelili više tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada, nego što je to vršeno u istoriji Čistoće. A, pred nama je sledeći posao - podela 13.300 tipskih posuda u 18 prigradskih mesnih zajednica, rekao je direktor JKP „Čistoća i zelenilo“, Slobodan Milošev.

 

Podela tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada u MZ „Mali Radanovac“, započela je danas, a tokom narednih dana će biti podeljeno ukupno 1641 posuda. Podela je vršena u periodu od 10 do 13 časova, a prema rečima direktora JKP „Čistoća i zelenilo“, Slobodana Miloševa, kako bi se izašlo u susret građanima koji nisu u prilici biti kod kuće u prepodnevnim časovima, naredne nedelje će se vršiti i popodnevna podela.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

19.11.2017.

 

Preduzetnice i žensko preduzetništvo

 

 

O ženskom preduzetništvu, svojim početnim koracima u preduzetničkim vodama, preprekama, ohrabrenjima, tabuima, kao i oblastima u kojima država može još učiniti napor kako bi osnažila žensko preduzetništvo, govore: Jasna Hajdarpašić Tripković, Žužana Dekanj i Sanja Alvirović, učesnice Skupa preduzetnica "Biznis ćoše", koji se po drugi put održao u Subotici. Sve one takođe ističu da je za afirmaciju ženskog preduzetništva veoma važno da se preduzetnice i one koje to žele biti, uključuju u organizacije, udruženja koja im mogu biti značajan oslonac u preduzetništvu.

 

 

 

 

Jasna Hajdarpašić Tripković u preduzetničke vode ulazi kroz poslovanje u okviru porodične firme Jasimpex D.O.O. u okviru koje vodi kompletno poslovanje jednog od zastupništva BeA čiji su proizvodi alati, municija i delovi neophodni u industriji nameštaja, kao i drvnoj industriji. Jasna smatra da se unazad par godina značajno menja na bolje situacija na planu ženskog preduzetništva i da polako nestaju tabui vezani za dominantnu ulogu muškaraca kao predzetnika i prosto rođenih za upravljačke funkcije, a kada je reč o segmentu u kom bi država mogla još osnažiti žensko preduzetništvo, edukaciju ističe kao posebno bitan momenat.
- Apsolutno je edukacija "broj 1". Svi mi znamo koje su naše mogućnosti, šta možemo, šta ne možemo i koliko je to ostvarivo, kaže Jasna Hajdarpašić Tripković i ne umanjuje značaj finansijske podrške, a takođe smatra važnim i da se više govori o ženskom preduzetništvu, posebno u oblasti obrazovanja.

 

Žužana Dekanj je 2013. godine osnovala firmu Fluffy Zsyzs D.O.O. iz Subotice, čiji je brend Bubbles kozmetika u okviru koje proizvodi ručno rađene sapune bez hemijskih dodataka, šumeće kupke, piling za telo i lice, sjajeve za usne, maske za kosu, šampone, kreme za telo i za lice itd.
- Volim svoj posao i želim da u njemu ostvarim uspeh, kaže Žužana Dekanj koja upravo svoju ljubav prema poslu koji je odabrala ističe kao ono što je motiviše i ohrabruje, a uverena je da će u narednoj godini svoje poslovanje, pored Subotice proširiti na Novi Sad i Beograd.

 

Sanja Alvirović se 2012. godine, nakon dužeg niza godina rada u medijima odlučuje da osnuje „EDUCOM“ i posveti edukaciji u svim oblastima koje mogu biti od pomoći u preduzetništvu.
- Krenula sam sa tim, baš onako spremno. Onog momenta kada su sve ideje mogle da se realizuju, tad sam i otpočela ovaj posao, u kom mi je dosta pomoglo prethodno dvanaestogodišnje iskustvo, kaže Sanja Alvirović i dodaje da ju je sve vreme ohrabrivala strast sa kojom se upustila u ostvarenje svog cilja i verovanje da edukacije mogu da dobiju na tržištu pravu formu i kvalitet.
- Smatrala sam da ljudima, čime god da se bave, određene veštine su zaista neophodne za neki korak napred i iskorak iz neke svoje udobne zone poslovanja, kaže Sanja Alvirović. Kada je početni kapital u pitanju, kaže da nije pristalica i ne veruje u floskulu "počeo sam od nule".
- Smatram da je novac važan i jedina razlika u muškom i ženskom preduzetništvu je to, što žene imaju manje nekretnina na svoje ime, a to povlači problem da ne mogu podići kredit, jer nemaju nikakvu garanciju. Ovakvi skupovi pomažu da se i ovo menja i muškarci polako postaju podrška svojim suprugama, kaže Sanja Alvirović i ukazuje na još jedan značajan nedostatak.
- Mi smo valjda jedina država u regionu koja nema statistički podatak koliko imamo preduzeća koje vode žene. Ženska preduzeća ponekad jesu na ženi, ali ih vode muškarci, a samo su formalno registrovana na ženu. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

16.11.2017.

 

Predstavljena "Matematička vrlina"

 

 

Učenici drugog i trećeg razreda Tehničke škole "Ivan Sarić", Milica Matković, Sara Čović, Nebojša Šipoš i Strahinja Vidaković u Omladinskom klubu "Skladište", predstavili su knjžicu pod nazivom "Matematička vrlina" čija je autorka njihova profesorica matematike Ruža Jeličić.

 

 

 

 

 

- Kao matematičarka sam dugo bila inficirana pitanjem: Šta zapravo predstavlja matematičku vrlinu? Čitajući Platonova dela, naročito "Menon", gde objašnjava da su sva znanja sadržana u nama, samo da su potrebni sakralni učitelji, kakvi su bili Platon, Aristotel i Pitagora koji su imali dovoljno umeća i veštine, da ta znanja na neki način izvedu na površinu, kaže autorka, profesorica Ruža Jeličić i dodaje da je tekstove mislilaca, umetnika i pisaca, sakupljala preko deset godina, a večeras su ih predstavili njeni učenici. ...dalje

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

16.11.2017.

 

Skup preduzetnica “Biznis ćoše”

 

 

Motivacijom i umrežavanjem do ženskog preduzetništva

 

 

U Subotici u kafeu Klein house održan je Skup preduzetnica “Biznis ćoše” u organizaciji Educoma iz Novog Sada uz podršku Razvojne Agencije Srbije i Privredne komore Srbije kao projekat za ekonomsko osnaživanje žena. Skup preduzetnica „Biznis ćoše“ je događaj koji okuplja preduzetnice, one koje planiraju da to postanu, ali i svima kojima je potrebno unapređenje poslovanja kao i sam networking. Tema skupa, odnosno panela je „Kako poslovati u Srbiji kada ste žena“. Panelistkinje su uspešne žene, preduzetnice iz Subotice.

 

 

 

 

Skup preduzetnica „Biznis ćoše“ je kroz panel diskusiju na temu „Kako poslovati u Srbiji kada ste žena“ ukazao na međusobno povezivanje poslovne snage koja može da doprinese uspehu u poslovanju, a samim tim podstakne i na ekonomsko osnaživanje žena, a ujedno i na razvoj ženskog preduzetništva.

 

Skup preduzetnica „Biznis ćoše“ se održao tokom 2016. godine u 7 gradova (Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Sombor i Subotica) i okupio je preko 300 žena koje su ispričale svoje preduzetničke priče, a sve sa ciljem da i druge žene pokrenu svoj biznis. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

15.11.2017.

 

Zimska služba spremna za sneg

 

 

Zimska služba spremno dočekuje snežne padavine, potvrdili su danas predstavnici Gradske uprave, Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i Javno komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“, nakon obilaska voznog parka, mehanizacije i opreme, spremne za angažovanje u slučaju snega. U nadležnosti Zimske službe je čišćenje 109 kilometara ulica, više od 150.000 kvadrata trotoara i trgova, kao i preko 35.000 kvadrata biciklističkih staza, a za normalno funkcionisanje ove službe lokalna samouprava je opredelila 45 miliona dinara.

 

 

 

 

 

Zimska služba počinje svoje redovno dežurstvo 15. novembra, koje će trajati do 15. marta 2018. godine.
- Nadamo se da nećemo imati poteškoća tokom zimskog perioda. Zahvaljujem se rukovodiocima javnih preduzeća i svim akterima koji rade na održavanju puteva, ulica, trgova i prigradskih mesnih zajednica. Smatram da smo obezbedili dovoljno sredstava iz budžeta grada za ovu sezonu, rekla je zamenica gradonačelnika Subotice Timea Horvat i izrazila zahvalnost svim zaposlenima u javnim preduzećima koji tokom zime, kako je rekla "najranije ustaju, po najvećoj hladnoći izlaze na ulice i staraju se da grad nesmetano funkcioniše i da građani nesmetano stignu na svoje odredište.“

 

Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje će tokom zimskog perioda, vršiti monitoring vremenskih prognoza i u saradnji sa JKP „Čistoća i zelenilo“ adekvatno reagovati.
- Za održavanje puteva obezbeđene su dovoljne količine soli i kamenog agregata, a potrebna mehanizacija je spremna, rekao je direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Predrag Radivojević i napomenuo da su za održavanje Beogradskog, Somborskog, Segedinskog, Senćanskog i Karađorđevog puta, nadležni Putevi Srbije, a održavanje izvodi kompanija Vojput.

 

Prema rečima direktora JKP „Čistoća i zelenilo“, Slobodana Miloševa, na održavanju puteva i ulica svih mesnih zajednica na teritoriji grada, biće angažovano 10 velikih kamiona opremljenih raonicima i sejačima, bageri, traktori, radne mašine za čišćenje trotoara, staza i trgova, a dežuraće ukupno 47 radnika.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

13.11.2017.

 

Prvo mesto na hakatonu “Digitalna Subotica” za servis za gejmifikaciju volonterizma

 

 

Proteklog vikenda, 11. i 12. novembra, održan je prvi otvoreni hakaton u Subotici, pod nazivom “Digitalna Subotica”. Takmičenje je trajalo 24 sata i učestvovalo je ukupno 8 timova sa 30 takmičara.

 

 

 

 

 

Hakaton je imao za cilj da okupi IT profesionalce u Subotici i okolini koji bi zajedničkim snagama napravili nešto što će imati uticaj na nivou grada, dajući svima priliku da unaprede svoju okolinu. Tema hakatona je bila izrada digitalnih rešenja od značaja za lokal Subotice i njene regije, bilo da li su to veb, ili mobilne aplikacije, sajtovi, ili integrisani sistemi. Timovi su bili raznovrsni, a veliki broj učesnika je uključio i studente Viskoe Škole Strukovnih Studija u Subotici.

 

Ukupno osam mentora je obilazilo i konsultovalo timove tokom prvih 12 sati rada, ukazujući im na moguće greške i pomažući im da na najbolji način fokusiraju svoju energiju.

 

U nedelju, 12. novembra, takmičari su predstavljali svoje projekte stručnom žiriju. Petočlani žiri su činili: Vladimir Trkulja (Starit), Nikola Bašič (Execom Nord), Vojkan Milošević (Infostud), Boris Radnić (Societe Generale), Aleksandar Boroš Đevi (Studio Present).

 

Nakon svih prezentacija i odluke žirija, proglašeni su i pobednici hakatona “Digitalna Subotica”.

 

I MESTO – ATOMSKI MRAVI

Prvo mesto osvojila je četvorčlana ekipa Atomski Mravi (David Malatenski, Arpad Rosza, Robert Sell i Laslo Nađ Perge), čiji projekat pod nazivom “Scratch My Back” predstavlja jedinstveni način gejmifikacije volonterizma. Uvođenjem virtualne valute, korisnicima je na raspolaganju da čine nekome uslugu, ili traže uslugu za razmenu te valute. Kako ne postoji način za unovčavanje te valute, ovo predstavlja odličan način za umrežavanje volontera i činjenja dobirh dela uz malo interakcije, ranking sistema i gejmifikacije tog iskustva.

 

II MESTO – SUPERHEROES

Drugo mesto je osvojila ekipa od tri mlada programera pod nazivom Superheroes (Vladan Vukmanov Šimokov, Attila Szenci, Szilveszter Fejes). Njihov projekat pod nazivom “Dolazak”, je mobilna aplikacija za GPS praćenje autobusa u realnom vremenu. Ona takođe ima potencijal da se proširi na korišćenje za praćenje dostave hrane, taksi službi i sl.

 

III MESTO – SUBOTRICA

Treće mesto, je osvojila ekipa SubotTRIca (Zlatko Čović, Branimir Vujičić, Filip Vučinić), sa svojim projektom “Reši Problem”, koji predstavlja servis za prijavu i rešavanje komunalnih problema na lokalnom nivou. Servis je napravljen i kao veb rešenje ali i kao mobilna aplikacija.

 

Nagrade za prvo, drugo i treće mesto, su bile vaučeri od 1000 EUR, 500 EUR i 300 EUR za nabavku računarske opreme, a pobedničkim timovima su nagradne čekove uručili predstavnici sponzora.

 

Hakaton “Digitalna Subotica” je organizovan od strane InfostudHub-a i Starit Centra Subotica, a sponzorsku podršku su pružile lokalne firme Execom Nord, Societe Generale Banka Srbije AD Beograd, Studio Present, ICB Tech, IT Klaster Subotica i Scenso.

- Podrška timskom takmičenju je nešto što je prirodno vezano za našu viziju i poslovanje. Verujemo da nema napretka bez inovacija. Rešenja sa hakatona mogu zaista da naprave veliku i pozitivnu promenu i za Suboticu i za sve naše sugrađane, rekao je Sergej Vasiljev, regionalni direktor direkcije mreže Societe General Banke Srbije AD Beograd, jedan od sponzora hakatona.

 

Osim što hakatoni okupljanju ljude koji se bave IT poslovima, oni čine da se ti poslovi popularizuju.
- Mladi ljudi tako znaju da i u Subotici postoji mogućnost da se bave veoma ozbiljnim poslovima na EU nivou. S druge strane, digitalni svet je budućnost svakog grada, pa i Subotice. Rešenja će pomoći da se digitalna Subotica razvija. Jedva čekam da vidim šta će od ideja biti ponuđeno, istaknuo je Bojan Đurić direktor kompanije Execom Nord, koja je generalni sponsor hakatona.

 

- Hvala svim učesnicima, mentorima, članovima žirija, sponzorima, partnerima i volonterima koji su nam puno pomogli da se ovaj događaj u Subotici uspešno organizuje. Vidimo se na sledećem hakatonu! - rekao je Željko Crnjaković, koordinator InfostudHuba i Startit Centra Subotica.

 

Redakcija Super-info.rs

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

10.11.2017.

 

Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

 

 

U Medija centru Gradske kuće potpisan je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga i Grada Subotice.

 

 

 

 

 

Sporazum su potpisali direktor RPK Severnobačkog upravnog okruga, Slobodan Vojinović, i član Gradskog veća zadužen za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje, Srđan Samardžić. Sporazum je potpisan u cilju ostvarivanja interesa svih privrednih subjekata na teritoriji Grada Subotice, razmene isustava, koordinisanja rada i dogovaranja u cilju zajedničkog interesa.

- Vreme u kom živimo nosi izazove i zahteve, na koje uvek moramo biti spremni da odgovorimo. To je moguće samo zajedničkim naporom i sinergijom. Globalna ekonomija, globalno tržište, uslovi poslovanja na domaćem tržištu, monetarna fisklana politika, socijalne mere i tako dalje, nameću potrebu stalne komunikacije sa privrednicima, sa ciljem da grad u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima, stvori povoljniju poslovnu klimu za sve privrednike, rekao je član Gradskog veća zadužen za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje, Srđan Samardžić i dodao da je danas potpisani sporazum samo formalizacija već uspostavljene saradnje Grada Subotice i RPK Severnobačkog upravnog okruga, za koju kako kaže "ima samo reči hvale", a glavni zadaci ove saradnje će ubuduće biti: promovisanje, privrednih i turističkih potencijala grada u cilju privlačenja potencijalnih investitora i što većeg broja turista, u šta Grad Subotica uz podršku Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade ulaže posebne napore.

 

Direktor RPK Severnobačkog upravnog okruga, Slobodan Vojinović je istakao da, kada je privreda u pitanju RPK Severnobačkog upravnog okruga i Grad Subotica imaju isti pravac delovanja, a danas potpisani sporazum je kruna dosadašnje saradnje.
- Ovo će biti potez koji će da povuče i Srbiju, zato što se to dešava sa jednom od najjačih i najozbiljnijih lokalnih samouprava u zemlji, rekao je Slobodan Vojinović objašnjavajući značaj danas potpisanog sporazuma, ističući da se ne kaže slučajno da je sever Vojvodine lokomotiva koja vuče privredu Srbije.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

08.11.2017.

 

Prvi otvoreni hakaton u Subotici: 24 sata programiranja, digitalna Subotica u fokusu

 

 

Prvi hakaton u Subotici, u organizaciji InfostudHub-a i Startit Centra Subotica, počinje u subotu 11. novembra. Tokom 24 sata rada, učesnici će se takmičiti kako digitalno razvijati naš grad.

 

 

 

 

 

- Želimo približiti tehnologiju celoj zajednici. Hakaton je takmičenje gde će programeri i drugi IT stručnjaci, tokom 24 sata da razvijaju digitalna rešenja. Tema je društveno orijentisana i svi učesnici će se fokusirati na digitalna rešenja koja imaju značaja za Suboticu. To mogu biti veb ili mobilne aplikacije, sajtovi, gedžeti ili integrisani sistemi, kaže Željko Crnjaković, koordinator InfostudHuba i Startit Centra Subotica.

 

Do sada već ima preko 20 prijavljenih. Subotičanin Nebojša Horvat Cinter prijavio se na hakaton sa ekipom.
- Iako neću otrkriti detalje našeg plana, mogu reći da ćemo raditi na projektu koji će može biti od svakodnevne koristi građanima Subotice. Vidim ovo, s jedne strane, kao lični izazov – koliko mogu napraviti tokom 24 sata kontinuiranog rada, a želim osetiti I energiju koja će se stvoriti na događaju, rekao je Nebojša.

 

Napretka nema bez inovacija

 

Hakatoni su višesatni dogašaji koji su posvećeni programiranju. Predstojeći hakaton je takmičarskog karaktera, ali važniji cilj je deljenje znanja, iskustva i povezivanje sa novim ljudima.
- Podrška timskom takmičenju je nešto što je prirodno vezano za našu viziju i poslovanje. Verujemo da nema napretka bez inovacija. Rešenja sa hakatona mogu zaista da naprave veliku i pozitivnu promenu i za Suboticu i za sve naše sugrađane, rekao je Sergej Vasiljev, regionalni direktor direkcije mreže Societe General Banke Srbije AD Beograd, jedan od sponzora hakatona. Osim što hakatoni okupljanju ljude koji se bave IT poslovima, oni čine da se ti poslovi popularizuju.
- Mladi ljudi tako znaju da i u Subotici postoji mogućnost da se bave veoma ozbiljnim poslovima na EU nivou. S druge strane, digitalni svet je budućnost svakog grada, pa i Subotice. Rešenja će pomoći da se digitalna Subotica razvija. Jedva čekam da vidim šta će od ideja biti ponuđeno, istakao je Bojan Đurić direktor kompanije Execom Nord, koja je generalni sponsor hakatona.

 

Kakva su pravila i ko može da učestvuje

 

Učestvovati mogu svi zaintersovani IT profesionalci, nebitno da li su studenti, zaposleni ili freelnacer-i. Ekipe učesnika će se ocenjivati na osnovu idejnog rešenja kao i nivoa spremnosti rešenja nakon kraja takmičenja. Prijave i više informacija se mogu naći na sledećem linku: https://startit.rs/hakaton-digitalna-subotica-u-startit-centru-kreirajmo-digitalna-resenja-za-bolji-grad/

Hakaton, koji počinje u subotu, završiće se u nedelju, 12. novembra.
-Tada će svi učesnici predstaviti svoja rešenja stručnom žiriju, prezentacija projekata počinje u 10 časova, a u podne ćemo imati zvaničnu dodelu nagrada. Pozivamo sve da se prijave! Hrana i piće je obezbeđeno, kao i prostorije za odmor i razonodu, rekao je Crnjaković.

Organizatori događaja su InfostudHub i Startit Centar Subotica, generalni sponzor hakatona je kompanija Execom Nord.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

07.11.2017.

 

Uručene nagrade đacima generacije za proteklu školsku godinu


 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, načelnik Severnobačkog upravnog okruga Dragi Vučković i rukovodilac Školske uprave Sombor Borislav Staničkov danas su, u Velikoj većnici Gradske kuće, svečano dodelili nagrade učenicima generacije osnovnih i srednjih škola sa teritorije Severnobačkog upravnog okruga za školsku 2016./17. godinu. Album „Znamenite ličnosti Srbije“ sa kovanicama i knjigom dobilo je 18 srednjoškolaca i 40 osnovaca iz Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Današnji događaj dokaz je da uspesi najboljih učenika nisu nezapaženi i da će i ubuduće imati podršku pri svakom novom ostvarenom rezultatu, rekao je gradonačelnik Laban obraćajući se nagrađenim učenicima, njihovim roditeljima, nastavnicima i direktorima škola.

– Ovo je najbolji način da se promovišu prave vrednosti jer će, verujem, sadašnji đaci generacije u ne tako dalekoj budućnoti postati uspešni ljudi koji će jednog dana u različitim oblastima trasirati put ove zemlje i ovog grada. Svojim trudom, radom, zalaganjem, znanjem vi ste ideja vodilja i znak kuda i kako treba ići, ne samo za vaše vršnjake, nego i za generacije koje dolaze. Dodela albuma ’Znamenite ličnosti Srbije’ sa kovanicama i knjigom učenicima generacije trebalo bi da bude podsticaj da učite dalje, da se trudite još više i da vam to bude smernica koja će pokazati da ste na dobrom putu – istakao je Bogdan Laban.

 

Od vas očekujemo, dodao je, da i u budućnosti budete najbolji, a obrazovanje i dobro vaspitanje koje ste poneli iz kuća otvoriće vam mnoga vrata i dati odlične prilike u životu. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

06.11.2017.

 

Ambasador Italije u poseti Subotici

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sastao se danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Đuzepeom Mancom. Posle susreta u Zelenoj sali Gradske kuće, gradonačelnik Laban i ambasador Manco su, u Gradskoj kući, razgovarali sa predstavnicima italijanskih preduzeća, banaka i osiguravajućih društava koji posluju u Subotici i Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga. Nakon zajedničkog obraćanja medijima u holu Otvorenog univerziteta, Đuzepe Manco je u bioskopu „Eurocinema“ svečano otvorio prvi Festival italijanskog filma na kome će, od 6. do 12. novembra, biti prikazani najbolji italijanski filmovi savremene produkcije.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Sastanak sa ambasadorom Đuzepeom Mancom protekao je u srdačnom i prisnom razgovoru, rekao je, obraćajući se medijima, Bogdan Laban, i dodao da je grad Subotica zahvalan ambasadoru Mancu na svemu što je u proteklih nekoliko godina učinio na unapređenju odnosa između Grada Subotice i ambasade Italije.

– U septembru 2015. godine, u našem gradu otvoren je Italijanski kulturni centar „Piazza Italia”, a u decembru 2016. počasni vicekonzulat Italije, prva konzularna kancelarija ove zemlje van Beograda, na čijem čelu je počasni vicekonzul Karmine Taralo. Ove godine u Subotici se održava prvi Festival italijanskog filma koji se dosada održavao samo u Beogradu. Drago mi je što će i Subotičani imati priliku da vide najbolje italijanske filmove savremene produkcije. Zbog svega toga neizmerno smo zahvalni i danas sam, u ime Grada Subotice, ambasadoru Mancu uručio zahvalnicu. Dogovorili smo i šta ćemo sledeće godine zajedno da realizujemo u oblastima privrede i kulture – istakao je gradonačelnik Laban. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

06.11.2017.

 

Subotica odgovorno pristupila rešavanju migrantske krize

 

 

U Plavoj sali Gradske kuće održana je 13. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj su se razmatrala pitanja migracija, azila i osnovnih ljudskih prava. Sednici Odbora prisustvovali su i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Nenad Ivanišević i predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Meho Omerović, izjavio je, tim povodom, da je sednicu Odbora sazvao u Subotici u znak zahvalnosti ovom gradu, gradonačelniku i svim organima lokalne samouprave koji su, kako je naveo, na odgovoran način pristupili rešavanju problema migrantske krize.

- Subotica je grad koji se sa izazovima migrantske krize suočio licem u lice, i što je najvažnije, u ime države Srbije opravdao sva moguća očekivanja i pokazao ljudsko lice prema tim nesrećnim ljudima koji su bežali iz svojih rodnih mesta zbog ratnih sukoba koji su vladali na tim prostorima. Subotica je odgovorno pristupila ovom teškom problemu i upravo iz tog razloga danas održavamo sednicu Odbora u Gradskoj kući, kako bismo videli kroz šta su sve Subotica, njeni organi i institucije prošli u uspešnom rešavanju problema migrantske krize - rekao je Meho Omerović.

 

Uz isticanje da veruje da će iskustva koja je Subotica imala u rešavanju migrantske krize biti od pomoći svima onima koji se sa tom krizom budu suočavali, Omerović je kazao da smatra da je ono što je naša zemlja uradila stavilo Srbiju na prvo mesto država koje su na najodgovorniji mogući način rešavale ovo pitanje i da nema te međunarodne organizacije i institucije koja našoj zemlji zbog toga nije odala priznanje.

 

Obraćajući se prisutnima na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, gradonačelnik Laban je izrazio je zadovoljstvo što Odbor zaseda upravo u Subotici, gradu u kome živi više od 20 nacionalnih zajednica i u kome se poštuje zakonska regulativa koja se odnosi na oblast poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

– Pošto je današnja tema pitanje migracija, moram da naglasim da se na sve ove naše posebnosti poslednjih nekoliko godina nadovezala još jedna, vezana za migrante koji uglavnom dolaze iz afričkih i azijskih zemalja. Iako ovo pitanje postaje evidentno u Evropi 2015. godine, Subotica se sa njim suočila još 2012. godine, kada je u neformalnim kampovima u kratkom zadržavanju ovde boravilo i po stotinak i više migranata – naveo je Bogdan Laban. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

03.11.2017.

 

Školskom centru "Dositej Obradović" donirane knjige

 

 

Članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje, Nataša Aleksić, u ime organizatora Jesenjeg sajma knjiga i Grada Subotice, uručila je pomoćnici direktora Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“, donaciju knjiga vrednih 30 hiljada dinara.

 

 

 

 

 

Nataša Aleksić je pohvalila gest šest izlagača ovogodišnjeg Jesenjeg sajma knjiga, koji su zajednički obogatili biblioteku Školskog centra „Dositej Obradović“.

- Knjige će sigurno dobro doći školi, jer ni u jednoj biblioteci nema dovoljno knjiga. Zaista se nadam da su izabrali dobre knjige i da će ih deca koristiti u svakodnevnom radu, rekla je Nataša Aleksić.

 

Pomoćnica direktora Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“, Nataša Nimčević, zahvalila se u ime učenika, nastavnika i defektologa, na doniranim knjigama ističući da će one obogatiti školsku biblioteku.
- Našu školu pohađa 160 učenika predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta i ova donacija će im svakako mnogo značiti. Podržavamo ovakve akcije i mislimo da je to dobar model društvene odgovornosti, rekla je Nataša Nimčević.

 

- Dali smo im da sami izaberu knjige koje su im najpotrebnije. To su edukativne knjige, rekao je suorganizator sajma i direktor izdavačke kuće Makibook, Radisav Vasović i dodao da je ovo prva donacija, a da se nada da će saradnja biti nastavljena i u budućnosti, kao tradicionalna.

 

Jesenji sajam knjiga traje do 15. novembra, a štandovi su otvoreni od 9 do 20 časova.

 

D. Bicok

 

__________________________________________________________________________

 

30.10.2017.

 

Mladi u kulturi

 

 

Fondacija “Danilo Kiš” u saradnji sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda održali su tribinu pod nazivom “Sub-kultura, gde su mladi?”

 

 

 

 

 

Studenti Fakulteta dramskih umetnosti su pokrenuli projekat „91.5% - Mladi u kulturi“, inspirisani istraživanjem iz 2011.godine, prema kom čak 91.5% mladih u Srbiji ne posećuje kulturne događaje ni jednom godišnje.

 

Današnjoj tribini su pored mladih prisustvovali i predstavnici gradskih institucija kulture, a ohrabrujući podatak, koji demantuje poražavajuće rezultate istraživanja, bar kada je u pitanju subotičko Narodno pozorište, prema rečima producentkinje marketinga Narodnog pozorišta, Tatjane Kiš Čegar, govori da mladi posećuju pozorišne predstave, ali je cena ulaznice, iako snižena, još uvek previsoka za srednjoškolce i studente.

 

Prepoznajući ovaj problem Fondacija „Danilo Kiš“, nudi različite besplatne programe.
- Fondacija „Danilo Kiš“ se trudi da isprati sve ono što je aktuelno i što se dešava na polju kulture i tu je da podrži mlade, kaže koordinatorka kulturnih aktivnosti Fondacija „Danilo Kiš“, Gordana Vukov Ciganjik i dodaje da je i cilj današnje tribine podrška studentima FDU iz Beograda u zajedničkom pronalaženju odgovora na pitanje: Gde su mladi, kada je kultura u pitanju?

 

A, među nekim odgovorima na tribini su se mogli čuti i stavovi da bi poražavajuće rezultate istraživanja u značajnoj meri mogla poboljšati participacija mladih u kreiranju kulurnih događaja, kao i promena načina i sredstva komunikacije na relaciji kulturne institucije - mladi, gde bi se više trebalo okrenuti ka internetu, kao mediju kog mladi najčešće prate. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

30.10.2017.

 

CEKOR - Predlozi za lokalno energetsko planiranje

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) u okviru projekta „Strengthening civil society to advocate for sustainable energy transition“ koji realizuje zajedno sa INFORSE Europe iz Danske, upriličio je u Arhus centru okrugli sto na kom je predstavljen predlog za kreiranje lokalne energetske strategije.

 

 

 

 

 

Danas predstavljeni predlog sadrži sveobuhvatnu i dugoročnu energetsku strategiju baziranu na prinicipima održivog razvoja, uštedi energije i ispunjavanju klimatskih ciljeva i smanjenja emisija ugljen dioksida. On podrazumeva korišćenje svih raspoloživih energenata od biomase, solarne energije, geotermalne energije i vetrogeneratora, a predlog energetske strategije predviđa i visinu investicija za narednih 30 godina, kao i uštede i benefite koji se odnose na zaštitu životne sredine.

 

Prema rečima naučnog saradnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dr Ilije Batas Bjelića, strategije koje su gradovi širom Srbije doneli, nisu sprovodive, već najveći potencijal imaju one koje pišu sami građani u saradnji sa lokalnim samoupravama i u skladu sa danas dostupnim tehnologijama. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

27.10.2017.

 

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

 

 

Grad Subotica je raspisao konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2017/2018. godinu. Biće dodeljeno ukupno 100 stipendija, koje će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata.

 

 

 

 

Pravo na stipendiju imaju studenti državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice, (najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa), koji po prvi put upisuju bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), ili studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije), na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i da su upisali tekuću školsku godinu na teret budžeta.

 

Pravo na stipendiju ne ostvaruju studenti koji imaju status apsolventa, ili su u produženom statusu, studenti koji su u radnom odnosu, ukoliko u toku školske godine napuste školovanje, ako su navršili 26 godina života, ili ako su korisnici druge stipendije.

 

Prijavu na konkurs zainteresovani kandidati mogu preuzeti u Gradskom uslužnom centru, ili sa zvanične internet prezentacije Grada Subotice. Prijave za dodelu stipendije dostavljaju se Komisiji za dodelu stipendija, predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1, ili poštom.

 

Konkurs je otvoren od 27. oktobra do 14. novembra 2017. godine.

 

Odluku o dodeli stipendija donosi gradonačelnik, na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije, koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice. Student kome nije dodeljena stipendija, ima pravo žalbe Gradskom veću Grada Subotice u roku od osam dana od dana objavljivanja odluke o dodeli stipendija na veb-sajtu Grada.

 

Više informacija o Konkursu, zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024-626-883.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

26.10.2017.

 

Novi ambasador Hrvatske u prvoj zvaničnoj poseti Subotici

 

 

Novoimenovani ambasador Republike Hrvatske u Srbiji, Gordan Bakota posetio je danas Suboticu i tokom prijema, sa gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom, razgovarao o unapređenju međusobne saradnje kao i o pitanjima vezanim za status hrvatske nacionalne manjine.

 

 

 

 

 

- Razgovarali smo o društvenim i ekonomskim potencijalima Subotice, o položaju naše hrvatske manjine u Subotici i zajedničkom suživotu svih nacionalnih zajednica na koje smo ponosni u ovom gradu. Razgovarali smo i o prekograničnoj saradnji i mogućnostima gde zajedno možemo nastupiti prema fondovima Evropske unije, rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban.

 

- Verujem da će vremenom doći do pune emancipacije položaja i prava hrvatske manjine u Vojovodini i Srbiji. Na tom zajednički radimo i to može biti obostrana korist. Nacionalne manjine su naše blago i nešto što može biti buduća čvrsta spojnica u odnosima Hrvatske i Srbije, rekao je ambasador Hrvatske Gordan Bakota i izrazio uverenje da je moguće mnogo učiniti na dobrobit građana sa obe strane.
- Veoma je bitno gledati na saradnju Subotice i pojedinih gradova Hrvatske, posebno Osijeka u kontekstu evropske saradnje i prekogranične saradnje. Velike su mogućnosti fondova i onoga što Hrvatska može ponuditi sa svojim iskustvom, naglasio je ambasador Republike Hrvatske u Srbiji Gordan Bakota.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

26.10.2017.

 

Prijem delegacija partnerskih gradova iz Nemačke – Minhena i
berlinskog okruga Treptov-Kepenik.

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sastao se danas, u Gradskoj kući, sa delegacijama partnerskih gradova iz Nemačke, Minhena i berlinskog okruga Treptov-Kepenik, koje su predvodili Hamid Sijerčić, dugogodišnji koordinator većeg broja projekata u različitim oblastima između Minhena i Subotice, i Sonja Ajhman, visoki službenik u kabinetu gradonačelnika Treptov-Kepenika.

 

 

 

 

Prijem je upriličen povodom dvodnevne posete ovih delegacija našem gradu i realizacije projekta „Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave”, u okviru koga se predviđene aktivnosti odnose na sticanje iskustva i znanja kroz primere dobre prakse, uspostavljanje veze između različitosti i implementaciju projekta u skladu sa ciljem održivog razvoja.
Tokom srdačnog susreta naglašena je važnost projekta „Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave” i realizacija ciljeva održivog razvoja Agende 2030 na lokalnom nivou. Razgovaralo se o različitim metodologijama utvrđivanja stanja, prepoznavanja problema i mogućnosti pronalaženja zajedničkih rešenja.

 

Na sastanku je konstatovano da će se razmenom najboljih praksi, znanja, podrškom i koordinacijom stvoriti uslovi za ostvarenje zajedničkih ciljeva koji se odnose na razvijanje i proširenje buduće održive saradnje u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, kulture i sporta.
U okviru dvodnevne posete Subotici, predstavnici Minhena i okruga Berlina Treptov-Kepenik posetili su OŠ „Sečenji Ištvan“ i PU „Naša radost“, u MZ „Peščara“, kako bi se upoznali sa radom pedagoških asistenata koji su uključeni u obrazovni sistem Republike Srbije i predstavljaju jedinstven primer u regionu.

 

Upoznali su se i sa radom jedne od najstarijih specijalnih škola u Srbiji, OiSŠ „Žarko Zrenjanin”, a posetili su i Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ i Školski centar sa Domom učenika „Dositej Obradović”.
Projekat „Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave“ realizuje nemačko Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj putem Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednog sveta (SKEW) Ingejdžment Global (Engagement Global). U projekat su uključene opštine i gradovi iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje imaju partnerske gradove u Nemačkoj.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

20.10.2017.

 

Saopštenje JKP"Čistoća i zelenilo" Subotica

 

 

 

 

JKP"Čistoća i zelenilo" Subotica, povodom nemilog događaja u vezi razbijene ploče kod Spomenika žeteocu, daje sledeće

 

Saopštenje

 

Dana 17.10.2017. godine, zaposleni u Radnoj jedinici "Zelenilo", prilikom obavljanja poslova na redovnom održavanju javnih zelenih površina, nehotice, krajnjom nepažnjom vozača (A.A.) oštetili su ploču kod Spomenika žeteocu. Greška vozača koja je dovela do lomljenja ploče je isključivo izvedena prilikom nepažnje u radu, a nikako u cilju vandalizma.

 

O ovome je odmah obavešten Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici, obzirom na značaj spomenika i moguće zloupotrebe događaja do kojeg je došlo.

 

Preduzete su mere za izradu nove poloče o trošku JKP"Čistoća i zelenilo"i ista će u najkraćem roku biti postavljena. Preduzeće je pokrenulo disciplinski postupak u skladu sa Zakonom o radu, protiv nesavesnog izvršioca i njegovih neposrednih predpostavljenih.

 

JKP"Čistoća i zelenilo" se izvinjava svim građanima Grada Subotice, a posebno onima čija su osećanja ovim nemilim događajem povređena.

 

________________________________________________________________________________

 

17.10.2017.

 

Održano zasedanje Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Srbije i Mađarske

 

 

Najbolji politički i prijateljski odnosi u istoriji između Srbije i Mađarske trebalo bi da se pretoče u što bolje ekonomske veze, da bi građani sa obe strane granice živeli bolje i kvalitetnije, rečeno je danas u Subotici, posle devetog zasedanja Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Mađarske kojoj su kopredsedavali ministar privrede Goran Knežević i mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Ministar Goran Knežević je izjavio da je trgovinska razmena Srbije sa Mađarskom prošle godine dostigla milijardu i 300 miliona evra, da ove godine, u prvih sedam meseci, ona raste po stopi od 20 odsto i da očekuje da će na kraju godine to biti više od milijardu i 500 miliona evra.

– Tražimo i druge vidove, više nivoe naše ekonomske saradnje i zajedničkih ulaganja, gde bi naše firme izašle na treća tržišta, učešće mađarskih firmi u privatizaciji, u izgradnji infrastrukture i drugih projekata koje pokušavamo zajednički da ostvarimo – kazao je Knežević i dodao da je ovo bio susret delegacija dve prijateljske zemlje, da ne pamti da su odnosi između Srbije i Mađarske na tako visokom nivou i da ne postoji nijedno sporno pitanje, kao i da se razgovara čak i o onim pitanjima koja su bila rizična i koja se nisu dugo godina otvarala.

 

Ministar Peter Sijarto je, između ostalog, naveo da Mađarska ima najbolje moguće diplomatske i ekonomske odnose sa Srbijom od svih svojih suseda, da je u prvih sedam meseci ove godine trgovinska razmena između dve države povećana za 32 odsto na osnovu čega je, kako je rekao, mađarski izvoz povećan za 19 odsto.

 

On je podvukao da Budimpešta visoko ceni odnos srpske vlade prema mađarskoj manjini i da je mađarska zajednica u Vojvodini faktor povezivanja, a ne razdvajanja u odnosima dve zemlje.

 

Na sastanku Komisije razgovaralo se o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, izgradnji železničke pruge Segedin-Subotica-Baja, otvaranju novih graničnih prelaza, jačanju ekonomskih i trgovinskih odnosa, kao i o povezivanju mađarskog i srpskog gasovoda.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

15.10.2017.

 

Odličan odziv građana na besplatne preventivne preglede

 

 

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Berislav Vekić posetio je subotičku Opštu bolnicu i u izjavi za medije je konstatovao da je i današnja, druga po redu akcija besplatnih pregleda opravdala očekivanja i da je odziv građana odličan.

 

 

 

 

- U drugu po redu akciju preventivnih pregleda uključeno je preko 120 zdravstvenih ustanova, a akcijom su obuhvaćeni ginekološki, urološki, PSA pregledi i ultrazvuk abdomena, za koji je i najveće interesovanje, rekao je državni sekretar dr Berislav Vekić i dodao da se današnjim obilaskom svih zdravstvenih ustanova uverio da su i pored izuzetnog odziva, veoma dobro organizovani.
- I ovde u Subotici je organizacija izuzetno dobra i fascinantan je odziv građana. Želja nam je da kroz ove preventivne preglede utičemo na poboljšanje medicinske kulture stanovništva i da pokušamo prevencijom smanjiti incidencu onih obolenja kojima je Srbija opterećena, a to su maligna i kardiovaskularna obolenja, rekao je Vekić.

 

Direktor Opšte bolnice Subotica, dr Slobodan Puškar je istakao da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi do 10 časova već obavljeno preko 100 preventivnih pregleda što je znak povećanog interesovanja građanstva, s obzirom da je tokom prošle akcije obavljeno ukupno 119 preventivnih pregleda.
- Aktivirali smo dodatne ambulante. Tako da sada rade 3 ginekološke i dve ultrazvučne ambulante. Urađeno je već 45 PSA analiza, kaže direktor Opšte bolnice Subotica, dr Slobodan Puškar i ocenjuje da je odziv sjajan.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

13.10.2017.

 

Novi prostor Triglav osiguranja u Subotici

 

 

Novi prostor filijale Triglav osiguranja u Subotici, otvoren je večeras na adresi Matije Korvina 18a, a klijenti koji u novoj filijali zaključe polisu osiguranja nekretnine, ili pokretne imovine ostvariće popust od 20 procenata.

 

 

 

 

Triglav osiguranje u Subotici posluje od 2006. godine i po rečima predsednika Izvršnog odbora ove osiguravajuće kuće, Dragana Markovića, za sada pokriva 6 posto tržišta, a cilj je dosegnuti treće mesto nastavljajući politiku poslovanja koju karakteriše isplata štete u zakonskim rokovima, društveno odgovorno poslovanje, fokusiranost na segment edukacije, bilo kroz seminare, publikacije, stručne časopise, ali i široku paletu i fleksibilnost proizvoda i usluga.
- Nije bilo lako. Put je bio prilično trnovit. Morali smo prvo podići svest klijenata da usluge koje im nudimo posmatraju kao ulaganje, a ne kao trošak. Rizici koji postoje trenutno na tržištu sve su složeniji. Privreda i građani ne mogu te rizike preuzimati sami i potrebno je sve više predstavljati ponudu usluga osiguranja, koje su sve dostupnije, kaže Dragan Marković.

 

Nova subotička filijala Triglav osiguranja, četvrta je novootvorena u protekla 4 meseca. Radno vreme filijale je od 8 do 16 časova svakog radnog dana, a sve dodatne informacije se mogu doznati putem telefona: 024 694-550 ...dalje.

 

________________________________________________________________________________

 

13.10.2017.

 

Besplatni preventivni pregledi u Opštoj bolnici Subotica


 

 

Akcija besplatnih preventivnih pregleda koje je pokrenulo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije nastavlja se u nedelju 15.oktobra 2017. godine u Opštoj bolnici Subotica u periodu od 08:00 do 16:00 časova.

 

 

 

 

Akcija se sprovodi u cilju prevencije maligniteta organa trbušne duplje, prostate kod muškaraca i reproduktivnih organa kod žena.
Pregledi koji su obuhvaćeni preventivnom akcijom biće organizovani u prostorijama Opšte bolnice Subotica i to:
• Ginekološki pregled u prijemnoj ambulanti Odeljenja ginekologije (prizemlje bolnice).
• Urološki pregled u specijalističko-polikliničkom delu bolnice.
• Test tumora prostate (PSA) prema indikaciji urologa u prostorijama bolničke laboratorije.
• Ultrazvuk abdomena u prostorijama Službe za radiološku dijagnostiku.
Za ultrazvučni pregled abdomena je potrebno da se građani adekvatno pripreme, što podrazumeva uzdržavanje od konzumiranja hrane, kafe i cigareta od ponoći.
Na navedene preglede mogu da dođu svi zainteresovani građani, kao i svi građani koji nemaju regulisano zdravstveno osiguranje. Na pregled je potrebno poneti sa sobom bilo koji dokument za identifikaciju.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

12.10.2017.

 

Edukacije povodom Svetskog dana hrane

 

 

Centar za promociju zdravlja, Zavoda za javno zdravlje Subotica će povodom Svetskog dana hrane organizovati 12. oktobra edukativni seminar o pravilnoj ishrani i poremećajima ishrane, sa ciljem osposobljavanja mladih da biraju zdrave navike u ishrani. Polaznici su po 1-2 učenika iz svih razreda Gimnazije “Svetozar Marković” koji će naučeno preneti svojim vršnjacima. Sadržaj edukativnog seminara: uvodno predavanje o pravilnoj ishrani i njenim poremećajima i 3 radionice (“Pripremi svoj jelovnik – priprema recepata i izrada jelovnika”, „Medijska pismenost i ishrana – snimanje video poruke mobilnim telefonom”, “Promocija pravilne ishrane – izrada plakata, lifleta, novinskog članka”). Seminar će se održati u prostorijama škole u terminu od 8 do 12 časova. Seminar će voditi nutricionista i dva lekara Zavoda za javno zdravlje Subotica.

 

 

 

 

U prepodnevnoj i poslepodnevnoj smeni 13. oktobra učenici i nastavnici Gimnazije ”Svetozar Marković” će upriličiti bazar zdrave hrane uz učešće lekara Zavoda za javno zdravlje Subotica. Tema ovogodišnjeg bazara su “Palačinke”.
U prostorijama Politehničke škole 19. oktobra u terminu od 9 do 13 časova i 20. oktobra u terminu od 13,30 do 16,30 časova biće organizovan edukativni seminar o pravilnoj ishrani i poremećajima ishrane, a polaznici su 1-2 učenika svih razreda ove škole. Sadržaj edukativnog seminara: “Piramida pravilne ishrane”, “Pripremi svoj jelovnik”, „Posledice nepravilne ishrane”, “Anoreksija i bulimija” i ”Rešavanje problema nepravilne ishrane”. Sadržaj će budućim edukatorima biti prenet kroz predavanja i radionice uz interaktivno uključenje učenika. Seminar će voditi nutricionista i lekar Zavoda za javno zdravlje Subotica. Edukativni seminar istog sadržaja će biti održan 23. oktobra u prostorijama Srednje hemijske škole u terminu od 9 do 13 časova za učenike drugog razreda ove škole.
Na Svetski dan hrane, 16. oktobra, u TC „Univerexport“, Segedinski put 80, u terminu od 9 do 12 časova održaće se promotivna akcija kontrole zdravlja. Svi zainteresovani sugrađani mogu proveriti stepen uhranjenosti i kompoziciju mišićne mase i masnog tkiva, izmeriti krvni pritiska, šećer i masnoće u krvi.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

12.10.2017.

 

Tartan podlogu dobio i sportski teren u Prvomajskoj ulici

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, pomoćnica gradonačelnika Timea Horvat i član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu Nemanja Simović, otvorili su sportski teren u Prvomajskoj ulici, na kom je postavljena tartan podloga. Radovi su u potpunosti finansirani sredstvima iz gradskog budžeta, a njihova vrednost iznosi 1,5 miliona dinara.

 

 

 

 

 

- Vidite i sami da koliko god možemo, radimo na obnovi svih sportskih terena, a sledeći će biti sportski teren na Paliću. Nadamo se da sledeća sezona, Prvomajski uranak neće biti dočekan sa onim ruglom koje tamo stoji već decenijama, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban i dodao da se danas otvara i javna nabavka, nakon čega će se znati izvođač radova i ostali podaci vezani za investiciju klimatizacije Hale sportova.
- Tako da ćemo ove godine završiti i taj posao, da bi sledeću godinu dočekali spremno zbog brojnih takmičenja koja nas očekuju u Subotici. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

10.10.2017.

 

Svečano obeležen Dan oslobođenja Subotice 10. oktobar

 

U Velikoj većnici Gradske kuće Svečanom sednicom Skupštine grada obeležen je 10. oktobar, Dan oslobođenja Subotice.

 

 

 

 

 

Svečanom obeležavanju dana kada su jedinice subotičkog Narodnooslobodilačkog pokreta predvođene Jovanom Mikićem Spartakom, 1944. godine oslobodile Suboticu od nacističkih okupatorskih jedinica, prisustvovao je i ambasador Ruske federacije Aleksandar Vasiljevič Čepurin, koji je istakao da odnosi između Rusije i Srbije nikad nisu bili bolji, da se na svim segmentima oseća međusobnu povezanost dva bratska naroda.

- Mi smo zainteresovani da Srbija bude jaka, nezavisna i suverena. To je osnova naših odnosa. Imamo iste interese i ne moramo ništa novo da izmišljamo, rekao je ambasador Čepurin i naglasio da su problemi poput Kosova i drugih, u suštini zajednički problemi. On je takođe izrazio želju da u budućnosti Subotica bude bratski grad Rostova, ili nekog drugog ruskog grada.

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban je njegovoj ekselenciji ambasadoru Čepurinu uručio svečanu plaketu, a nakon svečane sednice, prilikom polaganja venaca palim borcima, na Trgu žrtava fašizma, gradonačelnik Laban je rekao da Subotica poštuje herojsku borbu rodoljuba i antifašista, čiji su najviši ideali bili sloboda i ravnopravnost među narodima.
- Naša zajednička obaveza je da obeležavanjem 10. oktobra, čuvamo uspomenu na značaj pobede nad fašizmom i nacizmom. Večno sećanje, duboko i iskreno poštovanje, najmanje je što smo dužni žrtvama, koje su u temelje naše slobode ugradili svoje živote. Ali i prema generacijama koje dolaze, kojima moramo da ostavimo slobodnu, razvijenu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju, rekao je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.

 

Svečana sednica Skupštine grada - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

10.10.2017.

 

Sutra na trgu “Pokrenimo srce”

 

 

Služba hitne medicinske pomoći četvrtu godinu zaredom organizuje manifestaciju “Pokrenimo srce”, u cilju podizanja svesti građana o važnosti pravovremenog reagovanja u slučajevima srčanog zastoja. Manifestacija će se održati sutra u 11 časova na gradskom Trgu. Za vreme edukacije za građane i učenike, o merama osnovne životne podrške, u Velikoj većnici Gradske kuće za medicinsko osoblje će biti održana predavanja na temu resuscitacije.


 

 

 

 

 

Prema rečima načelnice Službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja, dr Kornelije Jakšić Horvat, do prestanka srčane aktivnosti najčešće dolazi u vanbolničkim uslovima. Najpre se javlja gubitak svesti, a nakon 4 minuta nakon toga dolazi do odumiranja moždanih ćelija.
- Veoma je bitno da osoba koja se nalazi pored osobe koja je doživela iznenadni srčani zastoj, započne što ranije mere osnovne životne podrške i na taj način "kupuje" vreme do dolaska ekipe Hitne medicinske pomoći. Srce iznenada dobija jedan maligni ritam, haotično treperenje komora i ne može da obezbedi pumpanje krvi kroz krvotok, a prvi organ koji strada je mozak, koji je i najosetljiviji na smanjeni priliv kiseonika, kaže dr Kornelija Jakšić Horvat i dodaje da nigde u svetu nema toliko razvijenog zdravstvenog sistema da na svakom mestu, gde dođe do iznenadnog srčanog zastoja, hitna medicinska pomoć stigne za četiri minuta.
- To je fizički nemoguće, zato se uključuju pojedinci i društvena zajednica, jer se na ovaj način može povećati šansa za preživljavanje, kaže dr Jakšić Horvat. ...dalje

 

__________________________________________________________________________

 

09.10.2017.

 

Sastanak međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom


 

 

U Severnobačkom upravnom okrugu u Subotici održan je sastanak međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom.

 

 

 

 

Na današnjem sastanku međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom, pohvaljeni su dosadašnji pozitivni napori, a razmotrena su i otvorena pitanja značajna za hrvatsku zajednicu u Srbiji.

 

opširnije -VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

03.10.2017.

 

Započinje realizacija projekta izgradnje Fabrike vode 2 u Subotici

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ i konzorcijum izvođača radova kojeg predstavljaju SADE i Veolia Water iz Francuske i Graditelj NS iz Novog Sada, održali su konferenciju za medije kojom su najavili aktivnosti na pripremi za izgradnju drugog postrojenja za tretman vode u Subotici. Završetkom izgradnje ovog postrojenja, čija je vrednost oko 5,5 miliona evra, u roku od dve naredne godine, svi potrošači će se u okviru jedinstvenog sistema Subotica - Palić snabdevati sa dovoljnim količinama zdrave, kvalitetne pijaće vode.

 

 

 

 

 

Izgradnja postrojenja za tretman voda na drugom Centralnom gradskom kompleksu Vodozahvat – II predstavlja treću fazu realizacije Projekta za unapređenje vodnog sistema grada Subotice. Projekat se realizuje na osnovu Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Subotice za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda uzimanjem kredita kod EBRD banke u ukupnom iznosu od 11 miliona evra, kao i na osnovu prethodno potpisanih ugovora: Ugovora o zajmu između Grada Subotice i EBRD i Ugovora o projektu između EBRD i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Za realizaciju ovog projekta obezbeđena je i donacija u iznosu od 1,2 miliona evra putem Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan (WBIF).

 

Vodozahvat II je drugi centralni kompleks vodosnabdevanja grada Subotice i Palića koji je izgrađen 1983. godine. Na njemu se ne vrši kondicioniranje vode, tj. uklanjanje viška arsena, amonijaka i gvožđa do nivoa propisanih koncentracija, a obezbeđuje snabdevanje oko 20% stanovništva sa sirovom vodom.
- Na osnovu Generalnog plana razvoja i proširenjem urbanih zona i Strategije razvoja vodosnabdevanja, Subotica, Palić i Kelebija predstavljaju jedinstveni tehnički, tehnološki i infrastrukturni sistem. Master planom Grada i Palića predviđeno je da se sa ovog gradskog kompleksa obezbedi snabdevanje vodom kapaciteta 120 litara/sekundnih u odnosu na sadašnjih 40 litara – rekao je v.d. direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“, Đerđ Šugar i dodao da će se pored izgradnje i opremanja postrojenja za preradu sirove vode, izgraditi i opremiti rezervoar kapaciteta 2500 m3, kao i Crpna stanica visokog pritiska kapaciteta 200 l/s.

 

- Postupak javne nabavke realizovan je u roku od godinu dana prema veoma preciznim i složenim međunarodnim FIDIC uslovima, a postupak su kontrolisali EBRD Srbija i ugovorni konsultanti IC CONSULT iz Beča i PRO-ING iz Novog Sada, rekao je rukovodilac Radne jedinice za realizaciju projekata JKP „Vodovod i kanalizacija“, Goran Mijatović.

 

Ugovor o izgradnji postrojenja za tretman voda na Vodozahvatu II i pomoćni radovi – SWUP III su 17. avgusta 2017. godine potpisali izabrani najpovoljniji ponuđač, Konzorcijum kojeg čine firme SADE – Veolia Water Technologies iz Francuske – „Graditelj GP“ Novi Sad, sa investitorom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Ugovorena vrednost radova iznosi 5.550.075,79 evra, a rok za završetak radova je 730 dana.

 

- Do sada su realizovane četiri faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice. Izgradnjom Kolektora II i VII Subotica je dobila oko 9 km kolektorske i kanalizacione mreže. Izgradnjom Centralnog magistralnog vodovoda i povezom njegovog istočnog i zapadnog kraka dobijeno je novih 10,7 km magistralne i sekundarne vodovodne mreže, a takođe je realizovano bušenje i opremanje dva bunara na Vodozahvatu II, rekao je izvršni direktor za resor investicija i razvoja, Čaba Šanta.

 

VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

02.10.2017.

 

Otvoren novoizgrađeni sportski teren sa tartan podlogom u OŠ"Jovan Mikić"

 

 

Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez i član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu, Nemanja Simović, posetili su danas Osnovnu školu "Jovan Mikić" gde je zahvaljujući sredstvima Pokrajinske vlade i Grada Subotice, otvoren novoizgrađeni sportski teren sa tartan podlogom.

 

 

 

 

 

- Zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu i lokalnoj samoupravi, u okviru „Dečje nedelje“ u dvorištu naše škole otvaramo novi sportski teren, umesto dotrajalog i neupotrebljivog sportskog terena starog skoro 50 godina, izjavila je direktorka OŠ „Jovan Mikić“, Marija Milodanović.
Po njenim rečima teren će pored 483 učenika ove škole koristiti i rekreativci kojih u MZ "Kertvaroš" ima zaista mnogo.

 

Za izgradnju ovog terena Pokrajinska vlada je obezbedila 2 miliona dinara, a iz gradskog budžeta je izdvojeno 450.000 dinara.

 

Pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Vladimir Batez je izjavio da su izgradnja sportske infrastrukture, adaptacija i rekonstrukcija sportskih terena jedan od prioriteta Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, koji je nakon rebalansa budžeta, u junu tekuće godine dodelio i sredstva za sanaciju poda fiskulturne sale u OŠ „Ivan Milutinović i za izgradnju otvorenog terena u subotičkoj Osnovnoj školi „Kizur Ištvan“.

 

- Učenicima OŠ "Jovan Mikić" predajemo na upotrebu novi sportski teren sa tartan podlogom koji poboljšava kvalitet nastave fizičkog vaspitanja i smanjuje opasnost od povreda. Nakon rekonstrukcije fiskulturne sale u OŠ 'Sveti Sava" ovo je još jedan zajednički projekat Pokrajinske vlade i Grada Subotice, rekao je član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu, Nemanja Simović i dodao da će već idućeg ponedeljka, građanima na upotrebu biti predat još jedan teren sa tartan podlogom u okviru Sportskog centra u Prvomajskoj ulici. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

29.09.2017.

 

Održana Noć istraživača

 

 

Ovogodišnja Noć istraživača u Subotici, koja se održava pod nazivom "Znanje na prvi ogled" okupila je preko 130 učesnika. Dve visokoobrazovne ustanove, pet osnovnih i četiri srednje škole, udruženja građana i kompanija "Infostud", predstavili su više naučnih oblasti, od matematike, fizike, hemije, do robotike, informatike i elektronike.

 

 

 

 

 

Posetioci su imali priliku da testiraju svoje znanje preko kompjuterskog programa, odgovore na što više pitanja za što kraće vreme, dokažu da su "hot" istraživači i osvoje nagrade. Predstavljeni su dronovi, 3D štampač, plazma zvučnik, koji generisanjem visokonaponskog električnog luka varira pritisak vazduha, što ljudsko uho percipira kao zvuk. Zbog visoke temperature, vazduh oko zvučnika je u plazma stanju.

 

Posetioci su imali priliku videti i hemijske vatre, vruće eksperimente, tornado u boci, klackalicu od sveća, "šašavu" vodu, topli led, vatreni tornado, hibridne motore rakete, raketu od makarona i jestivi most, što je samo deo ovogodišnje čarolije Noći istraživača.

 

Srbija se uključila u Noći istraživača 2010. godine, a Subotica uzima učešće već naredne, 2011. godine. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

27.09.2017.

 

Vedran Zavišić: Za uspeh su najbitniji ideja i vera u tu ideju, a novac se nekako nađe

 

 

Predavanjem „Pravila i unapređenje prodaje“ u Poslovnom inkubatoru je započela realizacija projekta o unapređenju ekonomskog razvoja, kog je odobrila Razvojna agencija Srbije, a današnji predavači su osim pravila i načina unapređenja prodaje, okupljenima predstavili i svoja iskustva, na planu uspešnog pozicioniranja na tržištu kompanija koje su osnovali i u kojima zapošljavaju preko 200 ljudi.

 

 

 

 

 

- Cilj projekta je da mladim ljudima koji kreću sa start apovima pokažemo sa kojim problemima će se susresti i kako da te probleme reše. Zato smo doveli dva mlada preduzetnika koji imaju veliki broj zaposlenih, da pokažu zainteresovanima kako su te probleme rešavali, rekao je direktor Poslovnog inkubatora, Srđan Ivanović.

 

Predavači Vedran Zavišić, osnivač i direktor Icom Communications i Bojan Božović, direktor Smart Com Solutions, okupljenima su između ostalog, predstavili svoje početne korake u poslovanju i svoje današnje, zavidne pozicije u poslovanju, kao dokaz da odlazak u inostranstvo nije jedino rešenje.

 

Vedran Zavišić je dugi niz godina proveo u inostranstvu, ali je odlučio da se vrati i započne biznis u Srbiji. Sa dosadašnjim iskustvom kaže da kod ulaska u preduzetništvo nije novac taj koji je presudan, već su "najbitniji ideja i vera u tu ideju, a novac se nekako nađe". ...dalje

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

26.09.2017.

 

Počeo XI Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama

 

 

 

 

U Skupštini AP Vojvodine danas je svečano otvoren XI Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „Čista energija – šansa za sve“, u organizaciji Instituta za evropske poslove (INEA) iz Diseldorfa i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Forum je otvorio ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić.

 

 

 

 

 

Promocija obnovljivih izvora energije, promocija energetske efikasnosti, promocija korišćenja biomase, promocija jednog ukupnog održivog energetskog razvoja naša je velika obaveza prema generacijama koje dolaze, rekao je, otvarajući Forum, ministar Antić, i dodao da je u narednom periodu neophodno razbiti predrasude koje u našoj zemlji još uvek postoje kada je reč o obnovljivim izvorima energije.
– Mi pionirski razgrćemo predrasude o obnovljivim izvorima energije i potrebi da tehnološki napredujemo. Velika obaveza i odgovornost nas – koji se bavimo energetikom, i vas – koji se bavite naukom, jeste da to prevaziđemo, da napravimo iskorak i objasnimo ljudima u našoj zemlji da obnovljiva energija nije alternativna energija, već da je to energija koja nema alternativu i koja će u budućnosti dominirati – istakao je Aleksandar Antić, i naveo da će Srbija do 2020. godine imati oko 600 megavata struje iz obnovljivih izvora energije.

 

Predsedavajući Foruma Tihomir Simić je, u uvodnom obraćanju, podsetio da Republika Srbija već duži period ulaže posebne napore u procesu unapređenja sopstvene energetske bezbednosti i izgradnje infrastruktura koje treba da zadovolje rastuće potrebe za energijom, i da se gotovo identični procesi dešavaju i u drugim zemljama Jugoistočne Evrope, potvrđujući još jednom činjenicu: da niko na ovom prostoru ne može da dozvoli svoju pasivnost niti ležernost, da ostane izolovano energetsko ostrvo.
– Briga za energetsku bezbednost svake zemlje i nacije predstavlja početak i kraj svih razmišljanja o boljem životu građana, o modernoj i razvijenoj ekonomiji i omogućavanju zapošljavanja svih onih koji danas sa zebnjom očekuju budućnost – kazao je Simić.

 

Da bi Srbija postigla takav napredak potrebna je opšta društvena energetska mobilizacija ostvarena kroz osmišljene programe proistekle iz nacionalne strategije razvoja energetike, naveo je Simić i dodao da bi ovogodišnji Forum trebalo da ponudi odgovor kako da Republika Srbija, jačanjem svoje energetske bezbednosti, pruži doprinos jedinstvenom evropskom korpusu interesa.
– Srbija mora ubrzano da načini ključne korake – od efikasnijeg uređenja i postavljanja ciljeva svoje spoljne, unutrašnje i energetske politike, do ustanovljavanja sopstvenog funkcionalnog unutrašnjeg sistema vrednosti, legitimnog i primenjivog za međunarodnu saradnju i integraciju u evropskim tržišnim procesima – podvukao je Tihomir Simić.

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban rekao je da je Subotica, kao Grad partner ovogodišnjeg Foruma, jasno opredeljena ka racionalnom korišćenju energije, primeni principa energetske efikasnosti, zaštiti životne sredine, i da će u dvodnevnom radu Foruma prezentovati sopstvena dostignuća, realizovane projekte, kao i dalje planove u cilju postizanja uspešnih rezultata u ovoj oblasti.
– Subotica je, primenjujući zakonske propise, donela Program energetske efikasnosti čijom primenom uspostavlja sistem upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenja troškova za nabavku energije i energenata. Javna i javno-komunalna preduzeća realizuju projekte u skladu sa ekološkim i energetskim principima čime se razvoj komunalne energetike usmerava u pravcu optimalnog i održivog razvoja. Ovim racionalnim odnosom prema energiji, oslobađaju se sredstva koja će Grad Subotica usmeravati u dalje investicije - nove trendove i tehnologije. Subotica je započela i izradu strategije i akcionog plana Subotica – ’Smart city’, čijom primenom bi vršila neprestanu optimizaciju celokupnog svog funkcionisanja – naglasio je, između ostalog, Bogdan Laban.

 

Velikom broju učesnika Foruma na početku zasedanja obratili su se i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine; Dženi Sedov, zamenik šefa misije ambasade Izraela u Srbiji; Dragan Šešlija, u ime Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada; Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije; Nenad Grbić, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a putem video-poruke Ivo Vajgl, predsednik za Jugoistočnu Evropu INEA – Institut za evropske poslove iz Diseldorfa i član Evropskog parlamenta.

 

I na ovogodišnjem Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama dodeljena su priznanja „TOP ENERGY“ za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Jugoistočnoj Evropi. Za posebno istaknutu posvećenost i inovativnost u oblasti čistih energetskih tehnologija dobitnici ovog priznanja za 2017. godinu su kompanija MK Fintel Wind, BK Dana Holdings i Comet Consulting Group d.o.o. Priznanja dobitnicima uručio je ministar Aleksandar Antić.

 

U okviru stručnog panela – Nove energetske tehnologije – šef Službe za energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice, Vicko Marko Mamić, govorio je o energetskoj potrošnji u funkciji ekonomskog razvoja grada Subotice.

 

 

 

 

Izvor/Foto: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

26.09.2017.

 

Najveći IT događaj u zemlji - Treći “Znam da možemo”

 

 

Najveći domaći IT događaj ove godine održaće se u sredu, 27. septembra i to u 9 gradova u zemlji. Priče domaćih preduzetnika, uspesi domaće IT industrije i najave novih velikih stvari.

 

 

 

 

IT industrija je ove godine dobila najveću pažnju do sad i to opravdano, jer je najzdravija privredna grana u zemlji sa izvozom u vrednosti od 740 miliona evra. Stoga će ovo, treće po redu okupljanje pod nazivom „Znam da možemo”
biti najveće do sad i održaće se paralelno na 9 lokacija u zemlji i namenjeno
je svima koji su zainteresovani za domaću IT industriju, bilo da su već njen deo, ili tek žele to da postanu.

 

Posetioci će imati priliku da čuju sve o rezultatima domaće zajednice na svetskom nivou, lične priče domaćih preduzetnika i pogledati šta je sve urađeno kako bi ova industrija dalje napredovala, što od strane države, što od strane industrije. Primera radi, informatika je konačno obavezan predmet za naše osnovce, a Digitalnu Srbiju su pokrenule neke od najostvarenijih domaćih IT kompanija.

 

Kako kaže Zoja Kukić iz Startita, Posebna pažnja posvetiće se i razvoju koji se dešava van Beograda i Novog Sada:
- U Startitu verujemo da sledeća velika prilika za srpski IT leži u kreiranju
lokalnih zajednica tamo gde je potreba za ekonomskim razvojem i
znanjem najizraženija i gde živi najveći deo našeg stanovništva – izvan velikih gradova. Iako u tom poduhvatu teško može biti lakih ili brzih pobeda,
verujemo da je to u ovom trenutku najbolja investicija koju možemo napraviti
na dugi rok.

 

Između ostalih, predstaviće se i Milan Simić, izvršni direktor za
IT u Telekomu Srbija, Igor Bogićević, osnivač kompanije Seven Bridges,
Nemanja Čedomorović ispred Digitalne Srbije i Vukan Simić, osnivač Fishing
Bookera. Iz organizacije najavljuju i najavu barem jednog velikog novog
projekta, kao i uočavanje trendova koji će pratiti ovu industriju u Srbiji.

 

Događaj je besplatan za posetioce i održaće se u sredu, 27. septembra sa početkom u 18h. U Beogradu će se održati u Domu omladine Beograda, a
prenosi će se gledati u Startit Centrima ( Novi Sad , Valjevo , Zrenjanin , Vršac, Inđija, Subotica ), kao i u Mokrin House-u i Šapcu .
U Subotici u Startit Centru, Korzo 1 (pasaž bivšeg bioskopa Korzo), II sprat u sredu 27. septembra od 18 časova.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

26.09.2017.

 

Uskoro “Na sav glas 2 !!!”

 

 

Nakon uspešne prve radionice “Na sav glas!!!” koja je održana u maju, u oktobru Fondacija “Danilo Kiš” organizuje drugu radionicu “Na sav glas 2 !!!” na koju su dobrodošli i novi i stari polaznici!

 

 

 

 

Mladi, stari, veliki, mali, instrumentalisti (koji se ne libe zapevati), perkusionisti, veseli, tužni, aktivni, pasivni i svi oni koje pevanje inspiriše ali i oni koji se pevanja i svog glasa plaše dobrodošli su na Radionicu pevanja „Na sav glas 2!!!“ koja se organizuje u okviru konkursa "Uskladišti svoju ideju" i koju će voditi Gloria Lindeman.

 

Dvodnevna radionica će se održati u Omladinskom klubu "Skladište" u petak, 20. oktobra 2017. godine od 19.30 do 21.30 sati i u subotu, 21.oktobra od 16.00 do 18.30 sati. Učešće je besplatno ali je neophodna prijava putem telefona 024/ 523-566 ili slanjem mejla na adresu office@danilokis.rs.

 

Radioničari će biti u prilici da probude svoj glas, da se osmele da pevaju na sav glas kao i da uživaju u pevanju. Voditeljka radionice Gloria Lindeman vodiće polaznike kroz vežbe zagrevanja glasa i tela (jer je glas deo tela), uz vokalno-ritmičke igre i improvizacije, a polaznici će naučiti i nekoliko pesama iz raznih krajeva sveta.

 

Gloria Lindeman je rođena u Subotici. Završila je Srednju muzičku školu (klavir). Posle završenih studija komparativne književnosti i španskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu počela je da uči đembe i druge tradicionalne zapadnoafričke instrumente, te da peva u ženskom etno horu Čipkice. Bila je dirigentkinja horova Le Zbor i Čipkice iz Zagreba. Pohađala je međunarodnu radionicu etno muzike Ethno Sweden (Rattvik, Švedska), a zatim je završila edukaciju za voditelje radionica u organizaciji Ethno World, pod pokroviteljstvom Fondacije Grundtvig. Učestvovala je na mnogim vokalnim radionicama tradicionalnog srpskog, hrvatskog, makedonskog i bugarskog pevanja, kao i na radionicama koje povezuju telo, glas i emocije. Vodila je radionice pevanja (samostalnih i u sklopu festivala) u Hrvatskoj, Srbiji i inostranstvu. Radila je kao horovođa/vokalni pedagog/izvođač na predstavama nekoliko hrvatskih i stranih pozorišta (Montažstroj, HNK Split, Anagoor).

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

25.09.2017.

 

Za animalni otpad moguće je sistemsko rešenje

 

 

CINS-ov panel o problemima u sistemu odlaganja životinjskog otpada održan na Otvorenom univerzitetu u Subotici.

 

 

 

 

Foto: CINS

 

Debata pod nazivom „Nepropisno odlaganje animalnog otpada: ekološki i zdravstveni problem” održana je u ponedeljak u Subotici, uz učešće predstavnika lokalnih vlasti, subotičkog komunalnog preduzeća i stručnjaka iz ove oblasti.


 

Na panelu, u organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), učesnici su se saglasili da postoje problemi u sistemu odlaganja životinjskog otpada i da je neophodno što pre naći i primeniti sistemska rešenja.


 

Šef Odseka za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište Gradske uprave Subotica Grgur Stipić naveo je da je Grad dao privremeno rešenje u vidu dva kontejnera za prikupljanje ovog otpada, jedan u Bajmoku a drugi u Čantaviru, a da je sistemsko rešavanje u toku.

 

Aleksandra Bukvić iz subotičkog Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ objasnila je kako u ovom gradu funkcioniše skupljanje i odnošenje životinjskog otpada: nakon što dobiju obaveštenje od građana ili komunalne policije, zaposleni Čistoće izlaze na teren, rade dezinfekciju i životinjski leš odnose u jamu grobnicu.

“Mesečno odnesemo oko 10 hiljada kilograma, plus kontejner u Bajmoku”, rekla je Bukvić.

 

Dejan Maksimović, veterinar i saradnik u Ekološkom centru „Stanište“ u Vršcu rekao je da je Srbiji neophodno između 20 i 25 međuobjekata (centara za sakupljanje otpada), a da jedan košta između 250 i 350 hiljada evra.

“Od 2009. sam razgovarao sa oko 30 predsednika opština i gradonačelnika i svi se slažu da ovaj problem treba da se reši, ali kada dođemo do aktivnosti ili do toga koliko treba da se plati, onda vidimo da je sve drugo preče”, rekao je Maksimović.

 

Iz međuobjekata se životinjski ostaci odnose u pogone za preradu, odnosno kafilerije, koje ih potom spaljuju.

 

O tome koliko ovaj problem utiče na ekonomiju i životnu sredinu govorio je Šandor Kormanjoš, istraživač Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu u penziji. Prema njegovim rečima, kafilerije istovremeno služe za zaštitu životne sredine, ali – ukoliko ne rade pravilno – mogu biti i njen zagađivač.

“To može biti zbog prosipanja sirovine, ali i unutar pogona, gde se stvaraju neprijatni mirisi. Između ostalog, oni mogu da se hemijski prečiste ili da se koriste bio filteri”, naveo je Kormanjoš.

 

Milica Šarić, novinarka CINS-a rekla je da Srbija nema preciznu evidenciju o količinama leševa i drugih životinjskih ostataka, a da su procene da je reč o oko 273 hiljade tona životinjskog otpada.

“Od toga otprilike 20% bude spaljeno u kafilerijama”, rekla je Šarić.

 

Nebezbedno odbačeni životinjski ostaci opasni su po ljudsko zdravlje i okolinu jer predstavljaju izvor infektivnog materijala i opasnosti za širenje bolesti životinja koje se prenose na čoveka, poput besnila, salmonele, antraksa, ptičjeg gripa i drugih.

 

Izvor: CINS

 

________________________________________________________________________________

 

25.09.2017.

 

Sinoć svečano otvoren 24. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici

 

 

Na sceni „Jadran“ Narodnog pozorišta u Subotici sinoć je svečano otvoren 24. Međunarodni festival pozorišta za decu. Direktor Festivala, Slobodan Marković je uručio Nagrade za životno delo „Mali Princ“ Borisu Goldovskom, čuvenom ruskom istoričaru i teoretičaru pozorišta i Ljubici Beljanski-Ristić, istaknutoj dramskoj pedagoškinji, kojoj je pripala čast da proglasi Festival otvorenim.

 

 

 

 

 

Uvodnu reč je imao gradonačelnik Subotice Bogdan Laban. On je poželeo dobrodošlicu svim učesnicima Festivala. Rekao je da je Festival stekao međunarodni ugled, da doprinosi afirmaciji stvaralačke misli, a po njegovim rečima, Festival je prilika da i stariji i mladi uživaju u kvalitetnom programu. Izrazio je nadu da će gosti uživati u multikulturalnoj Subotici.

 

Publici se obratio i podsekretar Pokrajinskog sekreterijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Zoran Hadži Lazin. On je rekao da je Festival prevazišao okvire Subotice i Srbije pozicionirajući se na svetskoj mapi. Zahvalio se direktoru Festivala Slobodanu Markoviću na požrtvovanom radu i izrazio zabrinutost povodom narednog Festivala i istakao da se nada da će grad, pokrajina i država sledeće godine učiniti više kako bi Festival odjeknuo u svetu.

 

Direktor Festivala Slobodan Marković je prilikom uručenja ovogodišnje Nagrade za životno delo „Mali Princ“, koje Festival dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu, izrazio zadovoljstvo što učesnici iz više od 30 zemalja učestvuju na ovogodišnjem Festivalu. On je podsetio prisutne da gosti nisu došli pod najboljim uslovima aludirajući na budžet ovogodišnjeg Festivala. Izrazio je nadu da će biti bolje i citirao Petra Petrovića Njegoša: „Pohvaliti se malo ako imate s čime nije greota“.

 

Na početku svečane ceremonije otvaranja Festivala nastupila je petnaestogodišnja Anastasija Stokin iz Subotice, članica Dečijeg crkvenog hora „Sveti Roman Melod“, koja je otpevala festivalsku himnu „Pustite decu nek rastu”. Svojim nastupom program su obogatili i talentovani citraši, članovi Kulturno-umetničkog društva zanatlija „Erne Lanji” iz Subotice, kao i klovn Arsa s Marsa.

 

Nakon svečanog otvaranje izvedena je predstava „More mašte“ Pozorišta lutaka iz Niša. Predstava je deo takmičarskog programa Festivala i oduševila je prisutne izazvavši višeminutne aplauze.

 

Dvadeset i četvrti Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, koji se završava 29. septembra, predstaviće i ove godine u takmičarskom programu najrelevantnije predstave za decu iz celog sveta, uz respektabilan naučni segment, ali i raznovrsne prateće sadržaje: filmski program, izložbe, radionice, promocije knjiga…

 

Takmičarski program predstojećeg 24. Festivala pružiće izuzetno zanimljiv i raznovrstan pregled od 14 predstava za decu iz celog sveta po izboru selektora Slobodana Markovića, uz veoma kvalitetan izbor predstava iz regiona.

 

Organizator izražava posebno zadovoljstvo što je u prilici da na Festivalu prikaže i četiri domaće predstave: „More mašte“ (Pozorište lutaka Niš) - muzički spektakl sa improvizovanim lutkama, „Aska i vuk“ Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda za koju je muziku pisao Aleksandar Lokner (Bajaga i Instruktori), „Petar Pan“ Pozorišta mladih iz Novog Sada, u kojoj naslovnu ulogu igra mlada glumačka zvezda Slaven Došlo i „Orfej“ Dečjeg pozorišta Subotica, koja na poseban, deci prilagođen način interpretira jedan od najpoznatijih grčkih mitova.

 

Svaka od predstava će biti izvedena na izvornom jeziku, u Dečjem pozorištu Subotica, Pozorištu „Deže Kostolanji“ i Narodnom pozorištu – scena „Jadran“.

 

Festival će dodeliti Gran pri za najbolju predstavu u celini, nagradu za najbolju režiju, nagradu za najbolju scenografiju, nagradu za najbolju originalnu muziku, nagradu za najbolje estetsko i tehnološko rešenje lutaka i nagrade za glumačko/animatorsko majstorstvo (pet ravnopravnih nagrada). O svemu će odlučivati žiri koji će raditi u sastavu: ruski istoričar i teoretičar pozorišta, scenarista i pedagog dr Boris Goldovski (Rusija); poljski reditelj, teatrolog i dramaturg Jaroslav Antonjuk (Poljska); profesorka, teatrolog i direktorka pozorišta dr Oana Leahu (Rumunija); dramaturg i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu dr Zoran Đerić (Srbija) i teatrolog dr Zoran Maksimović (Srbija).

 

Za ovogodišnji 9. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade, pristiglo je 49 predloga radova iz 21 zemlje sveta: Grčke, Egipta, Izraela, Indije, Irana, Južnoafričke Republike, Mađarske, Makedonije, Meksika, Nepala, Nigerije, Norveške, Poljske, Rusije, Rumunije, Slovenije, Srbije, Ukrajine, Hrvatske, Čilea i Španije. Odabrano je 18 radova koje će u okviru Festivala predstaviti autori i koji će biti objavljeni u okviru dvojezičnog zbornika (na srpskom i engleskom) nakon Festivala.

 

U okviru pratećeg programa, posetioci će biti u prilici da nauče indijski klasični ples tokom radionice koju će voditi specijalni gost Guru Šarad Panđa uz asistenciju gospođe Švete Patel. Nakon što nauče osnovne indijskog plesa, najmlađi i oni koji se tako osećaju, mogu da posete veoma zanimljivu radionicu „Pozorište od papira“ i da se upoznaju sa istorijatom, vrstama i tehnikama „pozorišta od papira“.

 

„Međunarodni festival lutaka i marionetskih pozorišta „PUK“ - vizuelna dokumentacija“ je izložba koja predstavlja evoluciju festivala od njegovog prvog izdanja 2002. godine sve do 2016, kroz nagrađene predstave. Tu je zatim interesantna izložba „Boj na Kosovu“ autorke Ljiljane Điđino Branovački, u okviru koje će biti rekostruisan prikaz Kosovske bitke pomoću lutaka koje su napravljene po najznačajnijim ličnostima iz naše istorije. U okviru izložbe-seminara „Korak dalje s lutkom kroz predškolsko obrazovanje“ biće prezentovan metodičko-didaktički metod komunikacije i manipulisanja lutkom, u vaspitno-obrazovnom radu sa predškolskom decom kao i sa decom sa govorno jezičkim poremećajima.

 

Tradicionalno, kao i ranijih godina u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu, biće postavljena „Studentska izložba festivalskih plakata“, uključujući fenomenalni plakat za 24. Festival, rad autora Željka Špice, pod mentorstvom prof. Zdravka Mićanovića.

 

Svi programi Međunarodnog festivala pozorišta za decu besplatni su za sve posetioce.

 

Međunarodni festival pozorišta za decu iz Subotice se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine i Grada Subotice.
Festival finansijski podržavaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Eu info centar.

 

Izvor: Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici

 

________________________________________________________________________________

 

23.09.2017.

 

Mali festival ljubavi

 

 

Na peščanoj plaži jezera Palić, danas je održan Mali festival ljubavi. Reč je o sportskom druženju sa decom sa poteškoćama u razvoju, uz podršku njihovih drugara, sa ciljem da se povežu sa prirodom, da se druže i podržavaju jedni druge.

 

 

 

 

 

Organizator Malog festivala ljubavi bilo je Udruženje građana Zeleni Subotice.
Program druženja, kojem se odazvalo oko 60 učesnika, bio je raznovrstan. Za sportski poligon bila je zadužena Fudbalska akademija “Coerver Cochaing” Subotica, za pecanje Ribolovačko društvo “Pošta 024”, za učenje plesa plesni klub “Larisa”, a održane su i kreativne radionice. Sve se odvijalo uz stručni nadzor defektologa. Deci su se pridružili i volonteri iz Kancelarije za mlade koji su sve vreme bili uz njih i usmeravali ih ka ponuđenim aktivnostima.
Manifestaciji se pridružio i tim kafića na plaži “Plaža bar”, koji je svoj rad tog popodneva prilagodio dečijim aktivnostima, uz puštanje isključivo dečije muzike.

 

Redakcija Super-info.rs

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

22.09.2017.

 

Neraskidiva je veza Vojvodine i Kosova

 

 

Na poziv predsednika Opštine Gračanica Vladete Kostića, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sa saradnicima boravio je na Kosovu i Metohiji. Tokom dvodnevne posete delegacije Grada južnoj srpskoj pokrajini, uspostavljena je međuinstitucionalna saradnja Domova za decu ometenu u razvoju, a predstavnici Doma kulture Gračanica i Fondacije „Danilo Kiš“ razgovarali su o novim zajedničkim projektima u oblasti kulture i stvaralaštva.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Na praznik rođenja Presvete Bogorodice (Mala Gospojina) 21. septembra, Opština Gračanica proslavila je svoju slavu. U manastiru Gračanica liturgiju je služio arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganac, a pored predstavnika Grada Subotice liturgiji su prisustvovale i delegacije Novog Sada i Republike Srpske.

 

U svojoj besedi arhimandrit Ilarion istakao je značaj dolaska delegacija iz Vojvodine na Kosovo i Metohiju jer je, kako je rekao, to zapravo povratak korenima i način da se na jednom mestu svi saberemo i tako sjedinjeni činimo sve za očuvanje srpskog identiteta.

– Najlepši stihovi o Kosovu i Metohiji nastali su upravo u Vojvodini – reči su oca Ilariona. – Između Kosova i Vojvodine neraskidiva je veza jer je veliki broj ljudi sa ovih prostora usled nemilih događaja i pogroma koji se dogodio na Kosovu naselio delove severa Srbije.

 

 

 

 

 

Nakon liturgije, sveštenstvo, meštani i gosti krenuli su u Litiju ulicama Gračanice.

 

Na svečanoj akademiji upriličenoj te večeri u Domu kulture Gračanica, gradonačelnik Laban istakao je značaj saradnje Subotice i Gračanice na svim poljima.

– Subotica i Gračanica sarađuju nekoliko godina unazad. Povezala nas je kultura, jer ona uvek bude karika koja prva spoji. U ovih nekoliko godina uvek smo , kako su se susreti bližili kraju, tražili razloge za nova viđenja, trudeći se da naša saradnja bude svaki put sve bolja, kvalitetnija i sadržajnija – rekao je Laban. – Mi ne želimo da stanemo. Želimo da napravimo čvrst lanac kao neraskidivu vezu koja će učvrstiti sever i jug Srbije, Vojvodinu i Kosovo. Nije nam dovoljna jedna karika, potreban je niz, koji podrazumeva veze između ljudi, ustanove koje sarađuju, decu koja odlaze jedni kod drugih, ideje koje se razmenjuju...i kada sve to budemo postigli, tada smo uspeli i tada naša borba neće biti uzaludna.

Bogdan Laban zahvalio se u svom obraćanju predsedniku Opštine Vladeti Kostiću i domaćinima na pozivu da delagacija grada Subotice poseti Kosovo, i rekao da tek kada kroči na ovu svetu zemlju, čovek shvati da je ovo mesto gde se sudaraju i prepliću emocije, ponos, vera, nada...a ta spoznaja ne može čoveka da ostavi ravnodušnim.

 

– Da bi doživeli Kosovo i Metohiju, morate doći i upoznati ove ljude, videti naše manastire, hramove, videti škole, obdaništa, sportske terene... i spoznati da je ovo mesto, toliko sveto, za svakoga od nas okrepljujuće. Kada gledamo vas i vašu neprestanu borbu na svim poljima, uviđamo da nijedna prepreka nije velika ako imaš vere i snage da je preskočiš – naglasio je gradonačelnik Laban.

 

Na kraju svog obraćanja pred prepunom salom Doma kulture, Bogdan Laban se zahvalio domaćinima na tome što nam iz godine u godinu, za Dan grada Subotice svojim programom na najlepši način predstave Kosovo i Metohiju.

 

 

 

 

 

Još fotografija: Subotica.rs

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

21.09.2017.

 

Željko Crnjaković: Posla ima, ako želimo nešto da naučimo

 

 

 

 

Koordinator Infostud hub i Startit centra u Subotici, Željko Crnjaković poručuje mladim ljudima da se pokrenu, a kako kaže "Posla ima, ako želimo nešto da naučimo". Jedno od mesta gde će se moći dodatno edukovati, ili bar zainteresovati za širi spektar oblasti je upravo novootvoreni prostor, u kom najavljuje niz korisnih i zanimljivih predavanja.

 

 

 

 

 

- Prilika ima. U današnje vreme je sve dostupno, posebno ako smo voljni da naučimo nešto. Frilensing se često poistovećuje sa zaradom ostvarenom "kliktanjem" najčešće na reklamne sadržaje. Nema ništa od toga, tu nema zarade. Većina toga su prevare. Posao na internetu nije vezan isključivo za usko stručne sfere. Ja sam dobar primer. Pre 4 godine sam ušao u frilensing, posle toga u preduzetništvo. Nisam programer, niti dizajner, što se smatra IT sferom u okviru koje se može baviti nekim poslovanjem. Danas se možete baviti frilensingom samo ako znate engleski, ako znate da pišete, ili da budete nekom virtualni asistent. Na primer, nekom u Kini. Oni to plaćaju kako nebi trošili vreme, s obzirom da je ono najdragocenije. Naravno, što ste stručniji, što više znate i izučite više oblasti, od virtuelnih asistenata, menadžera, marketing menadžera, do programera, dizajnera, analitičara, toliko ćete biti bolje plaćeni. Narvno da će onaj, ko samo unosi neke podatke u tabelu biti mnogo manje plaćen, od nekog programera. Ali, ono što ja želim poručiti ljudima je da moraju da se pokrenu. Mi smo tu da damo savet, kaže Željko Crnjaković. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

21.09.2017.

 

Održano predavanje na temu "Kako i da li osnivati firmu u Srbiji"

 

 

 

 

 

U Infostud hub i Startit centru u Subotici gostujući predavač Milan Trbojević iz knjgovodstvene agencije "Knjigovodstvo Knjiški moljac" iz Beograda, predstavio je sve začkoljice koje se mogu očekivati kod uplovljavanja u preduzetničke vode.

 

 

 

 

 

Trbojević je okupljenima predstavio sve pojedinosti vezane za otvaranje firme i njenim oblicima, a u posebnom razgovoru za naš portal je istakao i koje bi osobine morao imati budući mladi preduzetnik/preduzetnica. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

18.09.2017.

 

Kalabrija - odrednica Kluba putnika Fondacije "Danilo Kiš"

 

 

U septembru Klub putnika Fondacije "Danilo Kiš" vodi nas u Kalabriju, regiju zanimljive istorije, sjajne hrane, neverovatne prirode i bogate kulture. Nemanja Mutić će nam uz fotografije, video zapise i priču dočarati južnu Italiju. Saznaćemo kako je istraživao Obalu Bogova, živeo mediteranskim stilom života, jeo sladoled od kaktusa i marmeladu od crvenog luka, izučavao Muzej Antičke Grčke i još mnogo toga.

 

 

 

 

Susret avanturista i ljubitelja putovanja održaće se u utorak, 19. septembra2017. godine sa početkom u 20 časova u Omladinskom klubu "Skladište".
Ulaz je slobodan.

 

Nemanja Mutić je diplomirani turizmolog, autor YouTube kanala Putopisi (gde snima dokumentarce o svojim putovanjima), predavač na radionicama i obukama na temu turizma i višegodišnji turistički vodič. Živeo je i radio u zemljama Evrope, Azije i Afrike. Zaljubljenik je u avanture i promoter neklasičnih (masovnih) putovanja.

 

U Omladinskom klubu "Skladište", na neformalnim okupljanjima "Kluba putnika" razmenjuju se priče i fotografije, recepti i prospekti, linkovi i kontakti, saveti i sve korisne i zabavne informacije vezane za nepredvidivi svet putovanja. Održavaju se degustacije i prezentacije pojedinih zemalja i egzotičnih destinacija, razmenjuju se autostoperski i ostali vodiči, čuje se muzika inspirisana putovanjima, a imate priliku i da se informišete i naučite o kulturama koje vas zanimaju i privlače.

 

Uz podršku Fondacije "Danilo Kiš", posetioci Kluba putnika mogu da pozovu i odaberu gostujuće predavače, kao i da predlože zemlje koje bi voleli bolje da upoznaju.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

18.09.2017.

 

Akcija „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“ u MZ "Palić"

 

 

U prostorijama MZ Palić, ul. Splitska aleja 1, Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica, održaće 19. septembra u terminu od 8 do 11 časova, akciju „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“.

 

 

 

 

Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmeriti telesnu visinu, težinu i utvrditi BMI (indeks telesne mase). Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.

 

Istovremno će zdravstveni vaspitač Zavoda za javno zdravlje Subotica sa decom predškolskog uzrasta PU „Naša radost“ u objektima “Kalimero”, “Visibabe“ i “Kekec“ na Paliću održati radionice na temu „Zašto srce voli kretanje?“, a volonteri CK Subotica sa učenicima nižh razreda OŠ “Miroslav Antić” edukacije na temu „Trgovina ljudima“.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

18.09.2017.

 

Atraktivan i raznovrstan prateći program Međunarodnog festivala pozorišta za decu

 

Pored izuzetno zanimljivog Takmičarskog programa, 24. Međunarodni festivala pozorišta za decu u Subotici predstaviće atraktivan i raznovrstan prateći program sastavljen od izložbi, radionica, filmova, predstava i muzičko-plesnog programa na Trgu slobode u Subotici.

 

 

 

 

Posetioci će biti u prilici da nauče indijski klasični ples tokom radionice koju će voditi specijalni gost Guru Šarad Pandja uz asistenciju gospođe Švete Patel. Ovaj ples je drevna tradicija koja vuče poreklo iz indijskih hramova i direktno je povezana sa duhovnošću, filozofijom i indijskim vrednostima, etosom i kulturom.

 

Nakon što nauče osnovne indijskog plesa, najmlađi, i oni koji se tako osećaju, mogu da posete veoma zanimljivu radionicu „Pozorište od papira“ i da se upoznaju sa istorijatom, vrstama i tehnikama „pozorišta od papira“.
„Međunarodni festival lutaka i marionetskih pozorišta “PUK“ - vizuelna dokumentacija“ je izložba koja predstavlja evoluciju festivala od njegovog prvog izdanja 2002. godine sve do 2016, kroz nagrađene predstave.

 

Tu je zatim interesantna izložba „Boj na Kosovu“ autorke Ljiljane Điđino Branovački, u okviru koje će biti rekostruisan prikaz Kosovske bitke pomoću lutaka koje su napravljene po najzačajnijim ličnostima iz naše istorije.

 

Filmski program organizovan u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji prikazaće tri odlična francuska animirana filma: "Priče iz noći" (r: Mišel Oslo), "Rabinova mačka" (r: Antoan Delvo, Žoan Sfar) i "Ostrvo Blek Mor" (r: Žan-Fransoa Lagioni), dok će na centralnom Trgu slobode nastupiti 10-ak dečijih plesnih grupa, kao što su „Creative“ – Studio za moderan balet, Plesni studio Adagio, uz, naravno, nezaobilaznog dugogodišnjeg gosta festivala - klovna Arsu sa Marsa.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

16.09.2017.

 

Dead Lake Festival na bis

 

 

Zbog velikog interesovanja, organizatori Dead Lake Horror & Wine Festivala su odlučili da isti produže za jedan dan, pa će u nedelju 17. septembra u bioskopu Abazija kraj jezera Palić biti održan Dead Lake na bis!

 

 

 

 

Publika će sutra od 20 časova imati priliku da pogleda holivudski horor „Amitivil: Buđenje“ (scenario i režija: Franck Khalfoun) sa Dženifer Džejson Li u ulozi majke koja se sa decom useljava u sablasnu kuću. Bel, njena mala sestra Džulijet i njen nepokretni brat blizanac, preselili su se u novu kuću sa svojom samohranom majkom Džoanom, kako bi uštedeli novac i plaćali bratovo skupo lečenje. Ali kada počnu da se pojavljuju čudni fenomeni u kući, uključujući i čudesni oporavak brata i Beline užasne noćne more, Bel počinje da sumnja da joj majka ne govori sve – ubrzo shvata da su se uselili u ozloglašenu Amitivil kuću. U pitanju je novi film iz čuvenog serijala o ukletoj kući, započetog još 1979. godine filmom „Amitivilski užas“, kojeg je pratila kontroverza da je baziran na istinitim događajima.

 

Od 22h biće prikazan „Holokaust ljudoždera“, kultno ostvarenje Ruđera Deodata, specijalnog gosta festivala i dobitnika nagrade „Bela Lugoši“, koju Festival dodeljuje za izuzetan doprinos horor umetnosti. Nagrada će mu biti uručena večeras u bioskopu „Abazija“.

 

„Holokaust ljudoždera“ (1980) jedan je od najkontroverznijih i najbrutalnijih filmova u istoriji, koji je bio zabranjen u preko 50 zemalja. S obzirom na realističnost prizora u filmu, Deodato je nakon premijere bio uhapšen i na sudu je morao da dokaže da su svi glumci živi i da pokaže kako su određeni efekti izvedeni. Deodato je oslobođen optužbi, ali mu je bilo zabranjeno da tri godine radi. Dramaturški i rediteljski film je bio ispred svog vremena kao prvi horor „found footage“ film, čiji su stil kasnije kopirali filmovi kao što su „Veštica iz Blera“ i „Paranormalna aktivnost“. Jedan od najvećih reditelja svih vremena, Serđo Leone, tvrdio je da je film „remek-delo, ali da će Deodato imati ozbiljnih problema zbog njega.“
Deodato je nakon ovog filma dobio nadimak „Gospodin ljudožder“.

 

Između ova dva filma biće prikazan kratki film „Život po Moskriju“, fantastični omaž kultnom i prerano preminulom reperu Davoru Bobiću Moskriju iz benda Prti Bee Gee. Ovaj kratki film već je stekao kultni status, iako je snimljen pre samo tri meseca.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

16.09.2017.

 

Počeli „Berbanski dani“ na Paliću

 

 

Na Paliću su danas počeli tradicionalni, dvadeset i osmi po redu „Berbanski dani“, posvećeni berbi voća i povrća, proizvodnji vina i završetku radova u voćnjacima i vinogradima. Na ceremoniji svečanog otvaranja, na Velikoj terasi, predata je kruna kraljici ovogodišnje berbe, Ramoni Grubanov, iz Subotice, za najboljeg pudara-vinogradara proglašen je Laslo Varkulja, a u vinski viteški red „Arena Zabatkiensis“ primljeni su članovi Udruženja vinogradara i vinara „Riđički vinogradi“, iz Riđice. Ovu dvodnevnu manifestaciju otvorenom je proglasio Srđan Samardžić, član Gradskog veća grada Subotice zadužen za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Samardžić je, tom prilikom, u ime gradonačelnika Subotice Bogdana Labana i u svoje ime, gostima poželeo dobrodošlicu i prijatan boravak u našoj sredini, a organizatorima da i ovogodišnji „Berbanski dani“ budu uspešni.

– Naši dobri i vredni sugrađani – voćari, vinogradari, zemljoradnici – i ove godine pred nas su izneli svoju bogatu ponudu. Nama ostaje samo da uživamo i da se ponosimo rezultatima njihovog rada – istakao je Srđan Samardžić.

 

Prisutnima su se obratili i zamenik direktora „Park Palića“ Miladin Vidaković i predsednik Skupštine MZ „Palić“ Marta Dobo, a tokom ceremonije svečanog otvaranja manifestacije učenici Osnovne škole „Matko Vuković“ Mariji Sabo uručena je stipendija Škole mentalne aritmetike „Malac genijalac“.

 

„Berbanski dani“ su i ove godine okupili brojne proizvođače voća, povrća, zimnice, ručnih radova, tradicionalnih radova i vina.

 

Program manifestacije danas će obogatiti i muzički program, sa nastupom dva tamburaška ansambla – „Uspomena“ (od 16 do 18 časova) i „Ravnica“ (18 do 20 časova) na Muzičkom paviljonu.

 

Drugi dan manifestacije u prepodnevnim satima posvećen je dečjem programu, sa dečjim predstavama, animatorima, radionicama, tombolama, nastupima plesnih škola.

 

U nedelju, 17. septembra, programu će se priključiti i manifestacija „Izađi mi na teglu“, takmičarski karavan u kuvanju ajvara. Specijalitet balkanske kuhinje i gospodar svake trpeze, ajvar, izazvaće „na teglu“ vrsne kulinare i prave gurmane u čak 30 gradova širom Srbije.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

15.09.2017.

 

Stefanović: Bezbednost dece prioritet u radu policije

 

 

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, otvarajući konferenciju „Bezbednost i odgovornost 2017“, koju je organizovala Fondacija „Tijana Jurić“, rekao je da je bezbednost dece prioritet u radu policije.

 

 

 

 

Fondacija "Tijana Jurić" u oktobru pokreće peticiju za uvođenje doživotne kazne za ubistvo dece, rekao je u izjavi za medije osnivač ove fondacije Igor Jurić, na današnjoj stručnoj konferenciji "Bezbednost i odgovornost 2017".

- Mi želimo da ubice naše dece ne mogu više da ponove tako nešto i da dobiju priliku da šetaju slobodno. To jeste jedan vid prevencije, da odstranite jednog čoveka i ne date mu više priliku da izađe. Samim tim se stvara sigurnije okruženje za sve nas, rekao je Jurić.

 

Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović je rekao da je lično spreman da takav predlog podrži, kao roditelj i neko ko je video zlo koje se nanosi deci, ali da pravnici treba da kažu da li je doživotna kazna za počinioce najbolja mera.

- Nekada mi se čini da su kazne koje se izriču previše blage i 20, ili 40 godina nije dovoljno za monstrume koji ubijaju decu, rekao je ministar Stefanović i apelovao na građane da odmah prijavljuju nasilje koje se dešava u njihovom okruženju.

- Pozovite kada čujete da neko maltretira dete, tuče ženu, ili kada se u vašem okruženju dešava nasilje. Nemojte čekati da to neko uradi umesto vas. To je obaveza svih nas, naglasio je Stefanović i najavio da se od ove školske godine, na njegovu inicijativu za učenike četvrtog i šestog razreda osnovnih škola uvodi novi fakultativni predmet "Osnovi bezbednosti dece", u okviru kog će preko 2.000 obučenih policijskih službenika edukovati decu o bezbednosti u saobraćaju, nasilju kao negativnoj pojavi, prevenciji i zaštiti od opojnih droga i alkohola, bezbednom korišćenju interneta i društvenih mreža, prevenciji i zaštiti od trgovine ljudima, kao i zaštiti od požara.

 

Druga po redu stručna konferencija okupila je brojne stručnjake iz Srbije i inostranstva, predstavnike ministarstava, a pored inicijative o izmeni Krivičnog zakonika i uvođenja doživotne kazne zatvora za počinice, teme konferencije su bile i bezbednost dece na internetu, digitalno nasilje i brzo alarmiranje javnosti u slučaju nestanka nekog deteta.

 

VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

15.09.2017.

 

Vikend posvećen mentalnom zdravlju

 

 

Fondacija “Danilo Kiš” u saradnji sa psihoterapeutima, savetnicima i edukantima psihoterapije Centra za lični razvoj Spektrum 16. i 17. septembra 2017. godine organizuje još jedan vikend posvećen mentalnom zdravlju.

 

 

 

 

Kroz predavanja, iskustvene radionice i interaktivne diskusije istražujemo raznovrsne oblasti. Teme ovog meseca su: emocionalna inteligencija u teoriji i u praksi, za ljubitelje Jungove psihologije bavimo se nesvesnom simbolikom, a obzirom na veliki uspeh ponovićemo temu uloge žene u savremenom porodičnom sistemu. Novina u programu je interaktivna diskusija “Pričajmo o psihoterapiji uz kafu”.

 

Ukoliko želite da učestvujete u nekoj od radionica koje su psihoterapeuti pripremili, pozivamo vas da se prijavite.
Učešće je besplatno ali je prijava obavezna zbog ograničenog mesta u grupama.
Prijave na: office@spektrum.rs


 

Subota, 16. septembar

9:00-9:45
“Pričajmo o psihoterapiji uz kafu”
Uz opuštenu atmosferu, kafu ili čaj, dva psihoterapeuta ili edukanata psihoterapije razgovaraće o temama vezanim za proces psihoterapije, uz uključivanje prisutnih. Ako volite psihologiju, rad na sebi i zanima vas šta, kako i zašto rade u psihoterapiji, dođite na kafu sa nama!
Voditeljke: Karolina Vörös (psihodramska psihoterapeutkinja) i Nina Racić (edukantkinja integrativne psihoterapije)

 

10:00-13:00
Radionica: „Magična mapa - traganje za značenjem i smislom u priči sopstvenog života"
Opšte je poznato da imaginativna upotreba metafora i simbola oslobađa i komunicira sa dubljim i kompleksnijim značenjima sveta koji nas okružuje. Materijalizacija ili projekcija individualnog i kolektivnog nesvesnog kroz mitove, nestvarna bića, magične scene, koje ne mogu da se dese u realnosti, dovode do promena unutar pojedinaca, koje se na kraju ispolje u svakodnevnom životu. To je efikasan način da se eksternalizuju sadržaji i funkcije našeg uma i otkrije način na koji možemo da se suočimo i nosimo sa sopstvenim podsvesnim i nesvesnim.
Na ovoj iskustvenoj radionici ćemo istraživati „magičnu mapu“ sopstvenog uma. Zašto magičnu? Dešifrovanje simbola pokreće intuiciju i otkriva dublja značenja skrivena ispod površine. Pokretanje mašte, sveta simbola, bajki otvara čitav novi izvor lekovite energije (magije) potreban za pokretanje promena i istrajavanje u njima u realnom svetu.
Voditeljka radionice: Milana Jovićević, psihološkinja i psihodramska psihoterapeutkinja.

 

18:00 – 20:00
Radionica: “Žena u porodici i njena (ne)moć”
Da li je žena u porodici menjala svoje uloge ili ih je samo nasleđivala od svoje majke, bake? Da li se modernizacijom i društvenim promenama promenilo njeno funkcionisanje u porodičnom sistemu ili su se neke uloge samo dodale? Da li žena ima moć u porodičnom sistemu ili ne? Dođite da zajedno otkrijemo kakva je uloga žene u 21. veku.
Voditeljka radionice: Jelena Janjić, specijalna pedagoškinja i porodična psihoterapeutkinja.

 

Nedelja, 17. septembar

16:00 – 17:30
Radionica: “Emocionalna pismenost“
U svakodnevnoj komunikaciji, mi se ne oslanjamo samo na reči kao izvor informacija, već izgovorenim rečima pravo značenje daju emocije koje čitamo iz neverbalne komunikacije sagovornika. To znači da su one ključna veza između nas i spoljašnjeg sveta.
Emocionalna pismenost podrazumeva razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje kao i upravljanje svojim emocijama.
Na radionici ćemo obrađivati sledeće teme:
Šta je emocionalna inteligencija i koje su njene glavne komponente? Kakvu ulogu imaju emocije u svakodnevnoj komunikaciji? Koja je njihova važnost? Možemo li razvijati veštine njihove kontrole? Kakva je veza između misli, osećanja i ponašanja i na koji način možemo da preuzmemo odgovornost za svoje emocije i upravljanje njima.
Voditeljka radionice: Aleksandra Radulović Zelenika, psihološkinja na naprednom nivou REBT edukacije.

 

18:00 – 20:00
Radionica: “Izrazi svoje emocije na pravi način“
Često smo u komunikaciji, često razmišljamo da li da kažemo svoje mišljenje, da li da izrazimo svoju ljutnju ili nezadovoljstvo, da li da pokažemo svoju tugu ili strah... Dešava nam se da prećutimo, dešava nam se da planemo, često i na pogrešnu osobu - najteže je izraziti svoje emocije na pravi način u pravo vreme, na pravom mestu i prema pravoj osobi.
U bezbednom okruženju, uz podržavajuću atmosferu i diskreciju, učinite korak ka većoj svesnosti, učinite korak ka balansiranju izražavanja vaših emocija, prijavite se na našu radionicu.
Voditelj radionice: Boris Telečki, psiholog i psihodramski psihoterapeut.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

15.09.2017.

 

Nova usluga na internet stranici JKP „Čistoća i zelenilo“

 

 

U cilju što boljeg i bržeg informisanja građana, a imajući u vidu sve veći obim korišćenja računara i mobilnih uređaja kao i zaštitu životne sredine, JKP „Čistoća i zelenilo“ pokreće novi servis na svojoj web stranici.

 

 

 

 

„Moj-eko-račun“ je usluga koja daje mogućnost korisniku komunalnih usluga, da mesečni račun dobiju u elektronskom obliku. Mesečni račun se više neće slati poštom već putem e-mail-a na adresu koja se navede u prijavi za korišćenje ove usluge. Korisniku će biti omogućen pregled mesečnih računa i na sajtu preduzeća, gde će se računi nalaziti u PDF formatu.
Za korišćenje ove usluge potrebno je prvo poslati popunjenu izjavu JKP „Čistoća i zelenilo“ do 25-og u mesecu.
Usluga se automatski aktivira slanjem prvog mesečnog računa putem e-mail-a.
Usluga se može koristiti i na mobilnim uređajima preuzimanjem aplikacije sa Play prodavnice. Aplikacija se pronalazi ukucavanjem izraza „cistoca subotica“.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

15.09.2017.

 

Stipendije učenicima deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke


 

 

Član Gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja Nataša Aleksić uručila je učenicima prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke ugovore o stipendiranju za školsku 2017/2018. godinu. Na konkurs je stiglo 65 prijava sa zahtevom za stipendije, a odobreno je trideset. Grad Subotica već drugu godinu za redom dodeljuje stipendije učenicima koji upišu neko od deficitarnih zanimanja.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Obraćajući se medijima uoči uručenja ugovora u Plavoj sali Gradske kuće, Nataša Aleksić je izjavila da danas ugovore potpisuju stipendisti koji su upisali prvu godinu na trogodišnjem smeru u jednoj od tri srednje škole: Srednjoj tehničkoj školi „Ivan Sarić”, Politehničkoj i Hemijsko-tehnološkoj školi.

– Prošlogodišnje iskustvo pomoglo nam je da se i ove godine opredelimo za ovaj vid stipendiranja. Stipedija se isplaćuje u deset jednakih mesečnih rata, visina mesečne rate iznosi 3.000 dinara s tim da stipendisti, ukoliko imaju negativne dve ocene na polugodištu, gube stipendiju. Ove stipendije su pospešile upis u deficitarna zanatska zanimanja , koja su neophodna našem gradu za razvoj privrede – rekla je Nataša Aleksić.

 

Predsednik Aktiva direktora srednjih škola, Iso Planić istakao je da je dodelom ovih stipendija subotička lokalna samouprava pokazala da prepoznaje deficitarna zanimanja i njihov značaj i da brine o razvoju i perspektivi ovog grada.

On je naveo da je zanatsko zanimanje stolar u Politehničkoj školi u prethodnih deset godina zamrlo, da je poslednje odeljenje stolara imalo svega pet učenika i da je u ovoj školskoj godini za operatera za izradu nameštaja primljeno 30 učenika.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

14.09.2017.

 

Otvoren 15. Međunarodni simpozijum o inteligentnim sistemima - "SISY 2017"

 

 

U organizaciji Visoke tehničke škole strukovnih studija i Univerziteta Obuda iz Budimpešte, u Velikoj većnici Gradske kuće otvorena je petnaesta Međunarodna konferencija o inteligentnim sistemima, informatici i robotici, koja je okupila stručnjake iz Mađarske, Rumunije, Nemačke, Slovačke, Italije,Turske, Irana i Japana.

 

 

 

 

 

Trodnevnu konferenciju na kojoj će biti predstavljeno preko 60 naučnih radova, otvorio je dr Imre Rudaš, predsednik Odbora „SISY 2017“.

 

Prema rečima direktora Visoke tehničke škole strukovnih studija, dr Igora Firstnera, već deceniju i po stručnjaci iz raznih zemalja razmenjuju iskustva i predstavljaju novine u oblasti intelignetnih sistema i primenjene matematike.
- Benefit ovakve konferencije je mogućnost da naši zaposleni, istraživači i nastavnici steknu uvid u rad inostranih, ili drugih istraživača iz Srbije i da se okupe na jednom mestu, razmene ideje, upoznaju i druže. Dugoročno, benefit je taj da ćemo u Subotici dobiti bolje stručnjake, rekao je Firstner.

 

Pomoćnica direktora za nastavu i profesorka strukovnih studija dr Sanja Maravić - Čisar, predstavila je svoj rad koji se odnosi na tematiku modernizacije nastave.

- Zadajmo studentima takve projekte, gde oni moraju da urade konkretne stvari. Pošto sam ja na predmetima koji su u vezi programiranja, ideja je da studenti naprave aplikacije za mobilne uređaje sa Android operativnim sistemom, što bi doprinelo da studenti po završetku školovanja mogu pokazati konkretan proizvod, odnosno rad, aplikaciju koju su napravili, kaže Maravić - Čisar i dodaje da će znanje stečeno na ovakav način studentima značiti više, nego da kažu koje ispite i sa kojim uspehom su položili.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

14.09.2017.

 

Besplatni preventivni pregledi u Opštoj bolnici Subotica


 

 

Ministarstvo zdravlja pokrenulo je akciju besplatnih preventivnih pregleda za sve građane u Srbiji, koji će se obavljati u Opštim bolnicama i kliničkim centrima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

 

 

 

 

U nedelju 17. septembra u Opštoj bolnici Subotica biće održana, prva u nizu, akcija besplatnih pregleda. Od 8 do 16 časova, građani će imati priliku da urade preventivne preglede (EKG pregled, merenje šećera u krvi, kao i merenje krvnog pritiska ), bez obzira da li imaju ili nemaju zdravstveno osiguranje. Pregledi će se obavljati u prizemlju specijalističko-polikliničkog dela – internističke ambulante Opšte bolnice Subotica.Akcija se sprovodi u cilju prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Ova akcija je poziv svom stanovništvu i to pre svega populaciji koja je zdrava da prekontroliše svoje zdravstveno stanje.
Mole se građani da na preventivni pregled ponesu bilo kakav dokument za identifikaciju.
Akcija traje do 16 sati, a građani mogu da dođu u terminu koji im najviše odgovara.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

13.09.2017.

 

Jačanje kapaciteta vodovodnih preduzeća regiona, kroz pametne politike i savremene alate

 

 

U okviru projekta „Upravljanje infrastrukturnim sredstvima - Saveti preduzećima vodovoda jugoistočne Evrope“, u Javno komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, održan je sastanak vodovodnih preduzeća pod nazivom: "Aset menadžment susret", na kom su se rukovodstva okolnih vodovodnih preduzeća upoznala sa radom na projektu.

 

 

 

 

Projekat „Upravljanje infrastrukturnim sredstvima - Saveti preduzećima vodovoda jugoistočne Evrope“ će obezbediti tehničku podršku i najsofisticiraniji softver za jačanje kapaciteta u najmanje 70 izabranih vodovodnih preduzeća iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine sa ciljem da se uradi kompletan opseg aktivnosti preduzeća, primenom najnaprednije metodologije za upravljanje infrastrukturnim sredstvima.

 

Projekat je omogućen zahvaljujući Nemačkom društvu za međunarodnu saradnju GIZ, HCE (Hydro - Comp Enterprises) kompaniji sa Kipra i Međunarodnom udruženju vodovodnih preduzeća u slivu reke Dunav (IAWD iz Beča). Udruženje za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo iz Beograda je partner na projektu u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Projekat je započeo aprila 2017. i trajaće 3 godine, a odvijaće se u tri faze.

 

opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

12.09.2017.

 

24. Međunarodni festival pozorišta za decu od 24. do 29. septembra

 

 

Takmičarski program predstojećeg 24. Međunarodnog festivala pozorišta za decu, koji će se održati od 24. do 29. septembra u Subotici, pružiće izuzetno zanimljiv i raznovrstan pregled predstava za decu iz celog sveta po izboru selektora Slobodana Markovića, uz veoma kvalitetan izbor predstava iz regiona.

 

 

 

 

 

Publika će tako imati prilike da vidi fenomenalnu predstavu „Petruška“, napravljenu po čuvenom avangardnom baletu Igora Stravisnkog, u kojem ljudi igraju lutke. Sto tri godine nakon senzacionalne premijere baleta u Parizu, Državno pozorište lutaka iz Tule (Rusija) odlučilo je da sprovede eksperiment avangardan koliko i originalna predstava, primenjujući ideju koja se činila kao logičnija interpretacija radnje Stravinskog i Benoa. Zaista, zašto bi ljudi morali igrati lutke koje plešu? Možda bi umesto toga lutke mogle da zaigraju?
Tu je zatim „Začarani u gavranove“ (Pozorište lutaka Bratislava), magična bajka o samopožrtvovanju sestre koja zahvaljujući snažnoj volji i istinskoj ljubavi spasava od kletve svojih sedmoricu braće. Za decu uzrasta od 4 do 8 godina nam iz Mađarske (Pozorište lutaka „Grif“, Zalaegerseg) dolazi dirljiva predstava „Lenka i Palko“. Palko ide u školu i mršav je poput mladog meseca. Lenka ide u obdanište i debeljuškasta je kao pun mesec. Drugi im se stalno rugaju. Jednog dana ovo dvoje dece sreću se na igralištu i nastaje prelepa priča o prijateljstvu i toleranciji.

 

Pravo iz Teherana u Suboticu sa predstavom „Kofer i psetance“ i lutkama u prirodnoj veličini (marotte) dolazi nam Pozorište „Dimak“. Rumunska predstava Pozorišta „Puk“ iz Kluž-Napoke „Ulica anđela” konstruisana je kao vizuelna pesma, odnosno neverbalna lutkarska predstava koja ilustruje povezanost sveta ljudi i fantastičnog univerzuma anđela, dok je bugarska predstava „Ribar i zlatna ribica“ (Teatar „Aladin“, Sofija) vesela, živopisna i poučna bajka za decu i odrasle o starcu Ratku koji je ulovio zlatnu ribicu.

 

Prvi put na Festival dolazi i pozorište iz - Australije! Sidnejsko pozorište lutaka odigraće predstavu „Nelina krila“ – divno i nežno istraživanje dečjeg sna o letenju.

 

Organizator izražava posebno zadovoljstvo što je u prilici da na Festivalu prikaže i četiri domaće predstave: „More mašte“ (Pozorište lutaka Niš) - muzički spektakl sa improvizovanim lutkama (koja će otvoriti Festival u nedelju, 24. septembra), „Aska i vuk“ Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda za koju je muziku pisao Aleksandar Lokner (Bajaga i Instruktori), „Petar Pan“ Pozorišta mladih iz Novog Sada, u kojoj naslovnu ulogu igra mlada glumačka zvezda Slaven Došlo i „Orfej“ Dečjeg pozorišta Subotica, koja na poseban, deci prilagođen način interpretira jedan od najpoznatijih grčkih mitova.

 

Svaka od predstava će biti izvedena na izvornom jeziku, od 24. do 28. Septembra, u Dečjem pozorištu Subotica, Pozorištu „Deže Kostolanji“ i Narodnom pozorištu – scena „Jadran“.

 

Izvor: Međunarodni festival pozorišta za decu

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

12.09.2017.

 

Potvrde za dečji dodatak do 31. oktobra

 

 

Sekretarijat za društvene delatnosti Gradske uprave obaveštava korisnike prava na dečji dodatak na obavezu blagovremenog dostavljanja potvrda o redovnom, ili vanrednom školovanju za decu školskog uzrasta. Školske potvrde treba dostaviti u Gradski uslužni centar, na šaltere 1 i 2, do 31. oktobra.

 

 

 

 

Zakon o finansijskoj podršci sa decom propisuje da dečji dodatak pripada detetu do navršenih 19 godina života, ako se u svojstvu redovnog učenika nalazi na školovanju. Pod školovanjem se podrazumeva sticanje obrazovanja u svojstvu redovnog učenika u osnovnoj i srednjoj školi, a u skladu sa propisima u oblasti obrazovanja. Izuzetno, smatra se da svojstvo redovnog učenika ima i lice iz osetljivih društvenih grupa i lice sa izuzetnim sposobnostima koje stiče srednje obrazovanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra prosvete, podsećaju iz Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

10.09.2017.

 

Tribina „Razvijanje i upotrebe alata e-uprave na lokalnom nivou”

 

 

 

 

Mreža Evropskog pokreta u Srbiji u saradnji sa USAID organizovaće javnu tribinu u Subotici na temu „Razvijanje i upotrebe alata e-uprave na lokalnom nivou” u okviru nacionalne kampanje “JA u centru pažnje”
Tribina će se održati u četvrtak, 14. septembra 2017. godine, sa početkom u 12 časova u Savremenoj galeriji Subotica (Park Ferenca Rajhla 5, Subotica).

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

08.09.2017.

 

Potpisan ugovor o prenosu sredstava za nastavak finansiranja rekonstrukcije „Narodnog pozorišta“ u Subotici

 

 

Direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kovačević i gradonačelnik Grada Subotice Bogdan Laban potpisali su danas u Novom Sadu ugovor o prenosu sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine Gradu Subotici radi nastavka finansiranja adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház'' u Subotici. Za finansiranje VII faze projekta, u pokrajinskom budžetu je obezbeđeno 223.000.000,00 dinara.

 

 

 

 

 

- Zajedničkim radom i okupljanjem svih nivoa vlasti, sredstva za nastavak finansiranja rekonstrukcije i dogradnje Narodnog pozorišta u Subotici, obezbeđena su sa više izvora, što je potvrđeno i nedavnim potpisivanjem ugovora o prenosu 111 miliona dinara iz republičkog u pokrajinski budžet. Preostalih 112.000.000,00 dinara već je bilo obezbeđeno je u pokrajinskom budžetu, istakao je nakon potpisivanja ugovora direktor Kovačević i podsetio da je Pokrajinska vlada zadužila Upravu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine da koordinira aktivnosti i obavlja stručne poslove radi finansiranja VII faze ovog projekta.

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban je napomenuo da je procenjena vrednost radova na VII fazi ovog projekta oko 250 miliona dinara, te da je ostatak sredstava obezbeđen u gradskom budžetu.
-Time su obezbeđeni svi neophodni preduslovi za pokretanje javne nabavke za izbor izvođača radova koji će tokom VII faze radova da izvodi neophodne zanatske, instalaterske i enterijerske radove, kao i ostale završne radove na pojedinim blokovima, naglasio je gradonačelnik Laban.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

07.09.2017.

 

Mirović: Konačni cilj nije samo povećanje broja zaposlenih već i rast zarada

 

 

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, zajedno sa vlasnikom italijanske kompanije „Kaminada“, Aldom Kaminadom, gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom i direktorom Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljkom Kovačevićem, posetio je industrijsku zonu Mali Bajmok gde je položio kamen temeljac za izgradnju nove fabrike za termoplastičnu izradu kalupa za elektromotore, prve koju ova kompanija gradi van Italije i potom obišao Veliku terasu na Palićkom jezeru, gde su započeli radovi na rekonstrukciji objekta, od velike važnosti za razvoj turizma.

 

 

 

 

 

Izgradnja nove fabrike je prva faza investicije, koja podrazumeva izgradnju hale od 3.000 kvadratnih metara, a u narednih pet godina ova investicija će dostići vrednost od 5 miliona evra i zaposliće od 50 do 70 radnika.

 

Investitor Aldo Kaminada je izjavio da se fabrika gradi zahvaljujući nadležnima u Srbiji koji su omogućili da za šest meseci od kupovine zemljišta počinje izgradnja pogona.

 

Predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović se zahvalio Aldu Kaminadi na odluci da investira baš u našoj sredini, a naglasio je da dobar odnos sa stranim investitorima predstavlja primer koji potvrđuje celokupnu sliku nove Vojvodine. On je naveo da je pre godinu dana u Vojvodini bilo nešto manje od 19 procenata nezaposlenih, a da ih je danas već manje od 13 procenata, a rast prihoda od poreza na zarade i poreza na dobit, omogućava ulaganje u nove industrijske zone, komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, zdravstveni sistem, čime se unapređuju i ostale oblasti života, te da će Vojvodina, polako, ali sigurno ponovo prednjačiti.

 

Po njegovim rečima Razvojna agencija Vojvodine, koja je formirana pre šest meseci, tokom naredne nedelje će pokrenuti prvi javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava, te da očekuje da će na ovaj način domaće i strane kompanije, podjednako dobiti dodatni impuls za razvoj preduzetništva.

- Ideja je da po jednom ubrzanom ritmu smanjujemo broj nezaposlenih, da se povećaju zarade u javnom sektoru, a što brže budemo išli na povećanje broja investitora, sam odnos ponude i tražnje će dovesti do toga da će se kroz tražnju za većim brojem zaposlenih povećavati i cena njihovog rada. Već sada od vlasnika mnogih kompanija, u Subotici posebno, čujem da je sve teže doći do radnika koji su ranije bili plaćeni sa 30.000, ili 35.000 dinara, i da to praktično u Subotici nije moguće. To je konačni cilj, ne samo povećavanje broja zaposlenih, već i rast zarada u privatnom sektoru, koji će uvek biti veći nego što je rast zarada u javnom sektoru, rekao je Mirović i dodao da je uveren da će to doprineti ukupnom ozdravljenju ekonomije i da posao koji je Vlada na nacionalnom nivou uspešno provodila minulih godina, sada polako daje rezultate.

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban je podsetio da su pregovori sa italijanskim investitorom počeli pre godinu dana i zahvaljujući dobroj saradnji i podršci Pokrajinske Vlade i vicekonzula Italije, rezultirali su konkretnim delom, nakon kog slede nove investicije.

- Predstoji nam proširenje Privredne zone, jer su već sada popunjeni kapaciteti. Takođe, uz podršku republičke Vlade još ovog meseca ćemo završiti carinski terminal i to će biti jedna moderna industrijska zona, koju ćemo obogaćivati i drugim sadržajima, u skladu sa potrebama investitora, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

Predsednik Pokrajinske vlade je prilikom današnje posete Subotici obišao i objekat Velike terase na Palićkom jezeru, za kog kaže da je jedna od četiri glavne destinacije u Vojvodini, te da će Pokrajinska vlada realizovati projekte koji doprinose povećanju njihove turističke atraktivnosti, te da se broj stranih turista u Vojvodini stalno povećava, a da turisti sada dolaze čak iz Kine, Irana i Izraela i da je turizam rastuća grana privrede koju treba podržati.

Za rekonstrukciju Velike terase i uređenje Velikog parka na Paliću, Gradu Subotici je iz pokrajinskog budzeta, preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, dodeljeno 77,7 miliona dinara.

 

Redakcija Super-info.rs

 

 

 

 

 

Foto: Pokrajinska vlada

 

________________________________________________________________________________

 

06.09.2017.

 

Ministar prosvete Mladen Šarčević posetio Suboticu

 

 

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević posetio je danas Suboticu. Nakon prijema kod gradonačelnika, zajedno su obišli Osnovnu školu "Sonja Marinković", gde je završen deo rekonstrukcije u koju je država uložila 48 miliona dinara.

 

 

 

 

 

Zamenjena je vodovodna i kanalizaciona mreža, renovirane su učionice i toaleti, instalirano novo osvetljenje, uređena fasada, a uskoro će biti renovirana i sala za fizičko vaspitanje.
- Veoma sam zadovoljan načinom na koji lokalna samouprava brine o obrazovno - vaspitnim ustanovama, ali i načinom funkcionisanja škole, rekao je ministar Mladen Šarčević i dodao da ga raduje činjenica da su rukovodstvo i zaposleni u ovoj školi zainteresovani za unapređenje nastave.
- To dokazuje činjenica da se u školi realizuje nekoliko projekata, a jedan od njih je sa kompanijom Univereksport o učenju i stvaranju kompetencija u oblasti preduzetništva, u kojem se nalazi ukupno 40 škola, rekao je ministar Šarčević.

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban se zahvalio Vladi Republike Srbije i Pokrajinskoj vladi što su samo tokom ove godine uložili više stotina miliona dinara u škole.
- Zahvalan sam što smo u prilici da učenicima obezbedimo bolje uslove, ali i nastavnicima, jer će na taj način biti u mogućnosti da podignu lestvicu znanja. Smatram da svi zajedno, kao zajednica, možemo mnogo da uradimo na tome, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

Ministar Šarčević je najavio i osnivanje subotičkog centra za obuku i usavršavanje nastavnika, koji će biti jedan od 12 u Srbiji.
- U tim obukama želimo da iskoristimo znanje koje ova škola ima, njihovih nastavnika i svih naših kolega, koji su do sada već prošli mnoge obuke. Oni će biti treneri, ali to neće biti volonterski nego profesionalno. Želimo da upravo ovi centri obave tu veliku ulogu, jer pred nama je obuka od skoro 80.000 ljudi.

 

- Nadamo se da će i druge škole krenuti ovim putem. Republika je uložila velika sredstva da bi naša škola danas izgledala ovako, kako izgleda. Voleli bismo da nastavimo ovako dobru saradnju sa gradom i republikom, rekao je direktor OŠ„Sonja Marinković“, Pajica Bašić.

 

Tokom posete Subotici ministar Šarčević je obišao i radove na izgradnji studentskog odmarališta na Paliću.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

04.09.2017.

 

Donacija iz Holandije za Opštu bolnicu Subotica

 

 

Porodica Eli i Toma van Mers iz Holandije donirala je Opštoj bolnici vrednu medicinsku i bolničku opremu, a današnjoj primopredaji u krugu Opšte bolnice, prisustvovali su gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i direktor Opšte bolnice dr Slobodan Puškar.

 

 

 

 

 

Supružnici Eli i Tom van Mers, njihov sin Viktor i ćerka Eva, koji slobodno vreme i praznike provode u svojoj kući na Paliću, inicirali su i organizovali veoma vrednu donaciju za subotičku Opštu bolnicu, medicinsku opremu, 30 kompleta bolničkih kreveta sa madracima i noćnim ormarićima, stolice, posteljinu i ćebad. Troškove transporta finansirala je lokalna samouprava.

- Zahvaljujem se porodici Eli i Toma van Mers iz Holandije, koja nam na ovaj način već po drugi put pruža pomoć. Uveren sam da će se ova uspešna saradnja nastaviti. Grad je i do sada pomagao Opštoj bolnici i nastavićemo i dalje, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

- Radi se o izuzetno vrednoj donaciji, jednoj u nizu donacija koje smo dobili tokom ove godine. Dobili smo 30 najmodernija kreveta sa mogućnošću električnog pomeranja pojedinih segmenata, invalidska kolica, nameštaj, posteljinu, ćebad, što je veoma bitno za konfor naših pacijenata i kvalitetnije lečenje u bolnici. Uz ovu donaciju i niz donacija koje smo ispratili tokom ove godine, pre nekoliko dana smo od Pokrajinske vlade dobili sredstva za gastroenterološku dijagnostiku - novi kolonoskop. Pre toga smo kompletirali očnu ambulantu sa najmodernijom opremom za dijagnostiku očnih bolesti. Tako da proces obnavljanja bolnice teče u kontinuitetu. Angio sala je praktično završena, čekamo još konačnu odluku zdravstvene inspekcije i očekujemo svaki dan da krenemo sa dijagnostikom koronarne bolesti srca i lečenjem akutnog infarkta miokarda, rekao je direktor Opšte bolnice, dr Slobodan Puškar.

 

D. Bicok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

02.09.2017.

 

Žene na selu

 

 

Život žena na selu danas je mnogo lakši, od načina života kakvim su živele njihove majke i bake, ali su i obaveze brojnije. Postoje mogućnosti da se on i unapredi, za šta je potrebno zajedničko nastojanje države, lokalnih samouprava, ali i aktivnijeg angažovanja samih žena, kažu sagovornice iz Donjeg Tavankuta, Bikova i Novog Žednika.

 

 

 

 

 

- Stepen obrazovanja seoskih žena danas je viši, u odnosu na prethodne decenije, kaže Suzana Nikolić, direktorka OŠ "Bosa Milićević u Novom Žedniku, ali dodaje da život žena na selu, iako drugačiji i s jedne strane lakši, u odnosu na neke ranije epohe, danas ipak udvostručava obaveze današnjih žena, u odnosu na one koje su imale njihove majke i bake.
- Žene koje su zaposlene odsustvuju od kuće 10 sati, jer idu na posao. A, kada se vrate čekaju ih svi oni poslovi koje su njihove majke i bake radile tokom celog dana, kaže Suzana Nikolić. ...dalje

 

__________________________________________________________________________

 

02.09.2017.

 

Gradonačelnik posetio bebe rođene na Dan grada

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban posetio je u porodilištvu Opšte bolnice, bebe rođene na Dan grada, a majkama naših novih sugrađana, dečaka i devojčice, čestitajući prinovu uručio i poklon vaučer od po 40.000 dinara.

 

 

 

 

U izjavi za medije gradonačelnik Laban je rekao da ova novina uvedena prošle godine, postaje praksa, a poklon vaučer vrednosti 40.000 dinara, pomoći će roditeljima da se lakše snađu u prvim danima dolaska prinove.

 

On je istakao da je ovo samo jedan segment pronatalitetne politike lokalne samouprave, koji će uz druge podsticaje doprineti da se nastavi trend rasta nataliteta, a po njegovim rečima, prema statističkim podacima Subotica se svrstava među gradove sa najvećom stopom porasta broja novorođene dece.

- U prvih devet meseci prošle godine rođene su 892 bebe, a u istom periodu ove godine 1022,što je za 130 beba više i taj nas podatak zaista raduje, rekao je Bogdan Laban ističući da je u Srbiji, nažalost negativni trend nataliteta.

 

- Zahvalni smo gradonačelniku Bogdanu Labanu što je pokazao interesovanje za porodilište, majke i novorođenu decu. Nadam se da će ovo postati tradicija i da ćemo uvek moći da računamo na instituciju gradonačelnika, rekao je načelnik Odeljenja za akušerstvo Opšte bolnice u Subotici, dr Goran Mavrak.

 

Grad Subotica pruža pomoć kroz naknadu troškova za vantelesnu oplodnju; pravo na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama u nominalnom iznosu od 15.000 dinara; pravo na roditeljski dodatak za prvo dete u nominalnom iznosu od 10.000 dinara i pravo na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće, odnosno četvrto dete.

 

VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

02.09.2017.

 

Održan Prvi subotički polumaraton

 

 

Na Prvom subotičkom polumaratonu učestvovalo je preko 530 trkača iz zemlje i inostranstva, a najbolji u trci na 21 kilometar bio je Ivan Miškeljin koji je ovu dužinu istrčao za 1 sat,18 minuta i 38 sekundi. U kategororiji žena, prvoplasirana je bila Nora Sabo. Na stazi "Trke zadovoljstva" najbolji su bili Adrian Malagurski i Katarina Pohlod.

 

 

 

 

 

- Prvi put sam u Subotici i prvi je put da ovde trčim. Bilo je odlično i oduševljen sam koliko ovaj grad ima zelenila, pa iako je bilo vruće, ovoliko krošnji i drveća mi je olakšalo trku. Verujem da će ova sportska manifestacija postati dugogodišnja tradicija, rekao je Ivan Miškeljin.

 

- Subotica itekako ima šta da ponudi učesnicima polumaratona kao i drugih trka, rekao je član Organizacionog odbora Balint Pastor, s obzirom da je staza "Trke kroz istoriju" predstavila svim učesnicima subotičku arhitekturu i nadaleko čuvenu subotičku secesiju.

 

Medalje su dodeljene svim učesnicima trke, a dodelila ih je Promoterka trke košarkašica Nataša Kovačević.

 

Prvi subotički polumaraton je organizovalo Sportsko udruženje "Horizont", a podržala lokalna samouprava u okviru proslave Dana grada.

- Ovo je veliki dan za Suboticu. Svi koji ste danas u našem gradu i učestvujete u polumaratonu i trkama, ušli ste u istoriju Subotice, rekla je Timea Horvat, zamenica gradonačelnika.

 

D. Bicok

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

01.09.2017.

 

Održana svečana sednica povodom Dana grada

 

 

Podizanjem gradske zastave i svečanom sednicom Skupštine grada, na kojoj su uručene diplome i plakete zvanja Počasni građanin i priznanja „Pro urbe“, obeležen je Dan grada Subotice, 1. septembar. Svečanosti održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće prisustvovali su predstavnici generalnih konzulata u Subotici, državnih i pokrajinskih organa, nacionalnih saveta nacionalnih zajednica, bratskih i partnerskih gradova, verskih zajednica i kulturnih institucija, kao i odbornici Skupštine grada.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Na svečanoj sednici prisutnima su se obratili gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, i predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford.

 

Na današnjoj sednici Skupštine grada uručene su diplome i plakete zvanja Počasni građanin i priznanja „Pro urbe”. Za istaknuto i trajno životno delo kojim se doprinosi podizanju ugleda grada Subotice u zemlji i inostranstvu, zvanje Počasni građanin dodeljeno je dr Andriji Peić Tukuljcu. Njemu je diplomu i plaketu zvanja Počasni građanin uručio gradonačelnik Subotice Bogdan Laban.

 

Priznanje „Pro urbe“ za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada Subotice podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti dobili su Čaba Paško, rimokatolički sveštenik, dirigent i muzički pedagog, Ivan Šarčević, slikar amater, i Lajoš Vekonj, likovni umetnik i kritičar. Njima je diplome i plakete priznanja „Pro urbe“ uručio predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford. U ime nagrađenih zahvalio se dr Andrija Peić Tukuljac.

 

Svečana sednica počela je himnom „Bože pravde“, koju je izveo Crkveni hor „Sveti Roman Melod“. U kulturno-umetničkom delu programa nastupila je i violinistkinja Evelin Lakatoš, učenica Muzičke škole iz Subotice. ...dalje-izvor

 

___________________________________________________________________________

 

30.08.2017.

 

Saopštenje sa sednice Pokrajinske vlade

 

 

Pokrajinska vlada prihvatila je na današnjoj sednici informaciju o nastavku finansiranja Narodnog pozorišta u Subotici u 2017. godini, sedme faze projekta započetog još 2003. godine potpisivanjem protokola o zajedničkom finansiranju, kojim je predviđeno da sredstva obezbeđuju Vlada Republike, Pokrajinska vlada i Grad Subotica.

 

 

 

 

Tim povodom, Pokrajinska vlada zadužila je Upravu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine da koordinira aktivnosti i obavlja stručne poslove radi finansiranja VII faze ovog projekta, u iznosu od 223.000.000,00 dinara, od čega je iznos od 111.000.000,00 dinara obezbeđen iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i biće prenet AP Vojvodini za ovu namenu. Inače, predviđena vrednost kompletne sedme faze projekta iznosi 250.290.737,08 dinara.

 

Izvođenje radova na zgradi Narodnog pozorišta u Subotici odvijalo se fazno, u skladu sa finansijskim mogućnostima investitora. Završetkom šeste faze radova, objekat će sa spoljašnje strane biti zatvoren, čime će se stvoriti mogućnost za zanatske, instalaterske i enterijerske radove i završne radove na pojedinim blokovima.

 

Sa današnje sednice, Skupštini AP Vojvodine upućen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma. Pored usklađivanja sa Statutom AP Vojvodine i drugim pozitivnim propisima, predlažu se i nove odredbe kojima se daje mogućnost uređenja unutrašnje organizacije Kancelarije organizovanjem izdvojenih organizacionih jedinica- ogranaka i propisuje imenovanje direktora na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

 

Cilj formiranja regionalnih kancelarija u Kikindi, Subotici i Pančevu - gradovima na čijim teritorijama i živi najveći broj pripadnika romske nacionalne zajednice, jeste uspostavljanje bolje komunikacija između Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinske vlade sa romskom populacijom, lakši pristup svim aktivnostima koje pripadnicima romske populacije omogućavaju Kancelarija za inkluziju Roma i Pokrajinska vlada, kao i efikasniji pristup uslugama, imajući u vidu socio-ekonomsku situaciju u kojoj Romi žive.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

30.08.2017.

 

Festivala nove muzike „Ambush”

 

 

U sklopu sedmog izdanja Festivala nove muzike „Ambush” u sredu, 30. avgusta 2017.godine u Parku Ferenca Rajhla sa početkom u 21 sat nastupiće kantautorka Anne Marie iz Subotice, a od 22 sata bend Bitipatibi iz Beograda. Ulaz je slobodan.

 

 

 

 

Anne Marie je kantautorka iz Subotice. Iako je muzički aktivna već više od deset godina kao pevačica u različitim bendovima (DSubFaces, Wooden Ambulance, Zli jezici, Sputnik...), u skorije vreme je počela da stvara i svoju muziku. Njen muzički stil je eklektičan, lirske teme govore većinom o ljubavi, žanrovi nikada nisu definisani, uvek vođeni emocijama. Solo projekat „Anne Marie” je skup različitih ideja i saradnji s raznim muzičarima iz njenog rodnog grada, a koji obuhvata i pet pesama objavljenih od strane "Take It or Leave It Records" 2016. godine. Ovo će biti njen prvi nastup na električnoj gitari, praćen ponekom matricom, a pod imenom Anne Marie.

 

Bitipatibi je jedan od slušanijih bendova u regionu, dream pop žanra, iz Beograda, koji vodi harizmatična muzičarka Una Gašić.Objavili su dva studijska albuma. Svirali su širom regiona, u Ljubljani, Skoplju, Zagrebu, Rijeci, Korčuli, na glavnoj bini Egzit festivala. Trenutno rade na koncertnoj promociji drugog albuma.

 

Ambush je festival nove muzike, čiji duh je ponukan idejom organizovanja muzičkih dešavanja koja predstavljaju malo svedočanstvo svega onoga što stvaraju alternativni, ali nadasve kvalitetni izvođači i bendovi u regionu, a koji se tiču savremenog pogleda i tretiranja muzike i umetnosti uopšte, u svim njenim postmodernim obrisima. Od džeza, avangarde, elektronike, nojza, post-roka do kantrija i folka. Prethodne festivalske edicije su nam predstavile neke od najuticajnijih new-age sastava regiona i sveta: Nadja, Oldseed (Kanada), Jeniferever, Dorena (Švedska), port-royal (Italija), Sun Glitters (Luxembourg), Heirs (Australija), Ryland Bouchard, Whenairturnstowater (SAD), Khuda, Shield your Eyes, Illness (Velika Britanija), The Shaking Sensations (Danska), Ilia Belorukov (Russia), Dirac, Lars Stigler, Slon, 53, Killed by 9V Batteries (Austrija), Birdt, Spoelstra, Port of Call, Shireen (Holandija), Lafidki (France), Pozvakowski, Rosa Parks, Torn from Earth, Umreti fit (Mađarska), Nikki Louder, Coma Stereo, Hexenbrutal, The Kojn (Slovenija), Hesus Attor, Man Zero, Žen, Fjodor, Asheraah (Hrvatska), Ana Ćurčin, Threesome, VVhile, Zemlja br. 9, Consecration, Temple of the Smoke, Ilija Ludvig, Ilegalne emocije, Went, The End Is Near, Benjd, Jovanović, Sergio Lounge, Ti (Beograd), Emanuil, Nadja, Hton, Tona, Množizvuk, Telefaks, izmenavremena, Jasmine & the Petals, Lakmus Red (Novi Sad), WB41, Ljudske potrebe, Nebo je crveno, Latest Disgrace, Omladinac 11, NeoModern, Zli jezici, Alg0rh1tm, Fluat, Replika 42, delta43, Ivan Čkonjević, Bezdan, Boogie Fadee, Mona Lajza, Rodić - Matijević, Parallel Dimension Orchestra, Atar, Ana Never, Wooden Ambulance, Frikardo (Subotica).

 

Organizator Festivala “Ambush“ 7 je Fondacija "Danilo Kiš", a Festival je pre deset godina pokrenuo i vodi Goran Grubišić i Ambush Music.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

30.08.2017.

 

„Noć subotičkih pijaca“

 

 

U četvrtak, 31. avgusta od 18 do 22 časa, u ulici Korzo u centru Subotice, održaće se manifestacija pod nazivom „Noć subotičkih pijaca“.

 

 

 

 

Manifestacija se organizuje u sklopu programa obeležavanja Dana grada Subotice, a organizuju je Akcionarsko društvo „Tržnica“ i JKP „Subotičke pijace“ uz podršku Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ i lokalne samoprave Subotice.

 

Cilj manifestacije je da promoviše pijačnu delatnost i pijace kao tradicionalne kanale distribucije svežeg voća, povrća i drugih životnih namirnica, odnosno lokalne proizvođače i trgovce koji posluju na njima.

 

Na manifestaciji „Noć subotičkih pijaca“ će se sa svojom ponudom voća, povrća i drugih proizvoda predstaviti deset proizvođača i prodavaca sa subotičkih pijaca kojima upravljaju JKP „Subotičke pijace“ i AD „Tržnica“.

 

Gost manifestacije će biti karving majstor Pavel Hrcan, koji će Subotičanima predstaviti
karving kao veštinu oblikovanja voća i povrća.

 

U nastojanju da Subotičane podseti na tradiciju pijačne delatnosti na ovim prostorima, organizatori su pripremili i izbor dela arhivskih fotografija subotičkih pijaca koje su sastavni deo istorijske građe o ovim tradicionalnim mestima trgovine.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

30.08.2017.

 

Promena termina koncerta benda Vlatko Stefanovski Trio


 

 

Koncert benda Vlatko Stefanovski Trio, koji je bio planiran da se održi u petak, 1. septembra 2017. godine na Letnjoj pozornici na Paliću, iz organizacionih razloga benda i njihove tehničke podrške pomera se za nedelju, 10. septembra, u 20 časova.

 

 

 

 

„Izvinjavamo se svima koji su planirali da 1. septembra provedu veče sa nama i molimo za razumevanje jer su u pitanju neodložne okolnosti. Ovim putem obećavamo da ćemo se iskupiti i napraviti sjajnu atmosferu 10. septembra na Letnjoj pozornici“, poručili su članovi benda Vlatko Stefanovski Trio.

 

Svi koji zbog promene datuma koncerta žele da vrate ulaznice, treba da se jave u centralu preduzeća Park Palić, na broj telefona 024/602-780, kako bi se informisali o mogućnosti povrata novca.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

30.08.2017.

 

Subotica dobila prvi automatski putni prelaz

 

 

Izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom Milan Šegan i direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanistčko planiranje i stanovanje Subotica Predrag Radivojević otvorili su rekonstruisani i modernizovani putni prelaz koji se nalazi na ukrštanju magistralne pruge Subotica – Bogojevo – državna granica – Erdut i Grabovačke ulice (Proleterskih brigada). U prvi modernizovani putni prelaz u našem gradu, opremljen automatskim uređajem za obezbeđenje saobraćaja sa kontrolnim signalima, polubranicima, elektropostavnim spravama i svetlosnim putoprelaznim signalima Grad Subotica i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. investirali su 19.257. 288 dinara.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Milan Šegan je, tim povodom, izjavio da je danas pušten u rad savremen putni prelaz sa najvećim stepenom sigurnosti i po EU standardima.

– Rad putnog prelaza je takav da voz samom nailaskom na uključaju i isključaju automatski podiže i spušta rampa kod putnog prelaza. U Srbiji imamo oko 300 automatizovanih i oko 250 mehaničkih putnih prelaza. Naš plan je da automatizujemo što više putnih prelaza, što sami, kao 'Infrastruktura železnice Srbije', što u saradnji sa lokalnim samoupravama. Ovo je jedini ovakav prelaz u Subotici – istakao je Milan Šegan.

 

Predrag Radivojević je rekao da je u cilju podizanja nivoa bezbednosti na lokalnim putevima i ulicama otvoren putni prelaz u Grabovačkoj ulici i da je ovo je primer dobre saradnje „Infrastruktura železnice Srbije“ i lokalne samouprave.

– Ukupna vrednost investicije je oko 19 miliona dinara, a lokalna samouprava, odnosno Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje stanovanje učestvovalo je sa 7,2 miliona dinara. Mi ćemo se truditi da nastavimo izuzetno dobru saradnju sa 'Infrastrukturom železnice Srbije'. Naš dogovor je da i u budućem periodu pokušamo da obezbedimo sredstva i godišnje automatizujemo barem po jedan putni prelaz u našem gradu u cilju podizanja nivoa bezbednosti železničkog i drumskog saobraćaja – naglasio je Radivojević.

 

U skladu sa evropskim železničkim standardima ovaj savremeni elektronski uređaj sa najvišim nivoom sigurnosti SIL-4 (SIL – nivo integriteta sigurnosti), proizvela i ugradila domaća firma „Signlling & Control“ iz Beograda.

 

Izvor: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

29.08.2017.

 

U subotu počinje 1. Subotički polumaraton

 

 

U okviru proslave Dana grada, u Subotici će se održati 1. Subotički polumaraton, na kom se za učešće prijavilo nekoliko stotina takmičara iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Austrije, Australije i Norveške, koji će trčati trasom dugom 5, odnosno 21 kilometar, kroz centralne gradske ulice. Trka nosi naziv "Trka kroz istoriju". Početak trke je u 10,30 časova. Za najmlađe učesnike od 3 do 10 godina, u centru grada organizovana je"Trka zadovoljstva", dužine od 100 - 300m, u zavisnosti od uzrasta, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije.

 

 

 

 

 

Zamenica gradonačelnika, Timeа Horvat je istakla da je ovo veoma značajna manifestacija za naš grad, jer njen međunarodni karakter, između ostalog ima za cilj promociju našeg grada u turističkom smislu. Zbog značaja ove manifestacije, ona je zamolila građane za razumevanje što će neke gradske ulice biti zatvorene.
- Građani treba da budu svesni da ćemo iz bezbednosnih razloga morati u fazama, od 10 -14 časova, zatvarati neke ulice u širem i užem centru grada, te ih molim za razumevanje, ali i da daju podršku jednoj prelepoj manifestaciji koja je od izuzetnog značaja za grad iz više razloga, rekla je Timeа Horvat.

 

Promoterke 1. Subotičkog polumaratona su bivša košarkašica Nataša Kovačević i državna rekorderka na 50 kilometara Nora Trklja koja kaže da je oduvek maštala da trči i u svom rodnom gradu.

- Zaista sam mnogo trka trčala, ali uvek sam maštala da jednu trku, trčim u svom gradu. Mogu da kažem da je Subotica dobila sportsku manifestaciju kakvu zaista zaslužuje. Slogan trke je "Trči kroz istoriju", a tračaće se kroz najuži centar grada, što daje posebnu draž, jer ćemo imati priliku da uživamo u lepotama Subotice, Takođe, naši gosti će imati zanimljivu turističku turu kroz naš grad. Ova trka će biti jedna od najslađih i najlepših trka u Srbiji, rekla je Nora Trklja.

 

Promoter trke je i narodni poslanik Balint Pastor, koji je i jedan od članova Organizacionog tima. On je izrazio uverenje da će ova sportska manifestacija prerasti u jednu od najvećih u istoriji grada.
- Očekujemo da ćemo u organizacionom smislu iz godine, u godinu biti sve bolji, a težimo ka tome da ova manifestacija u našem gradu jednog dana postane najatraktivija ulična trka u Srbiji, rekao je Balint Pastor i zamolio sugrađanje da budu dobri domaćini i svima koji dođu u naš grad pokažu sve njegove lepote i potencijal.

 

Ispred organizatora, sportskog udruženja "Horizont", Kristofor Bogdanić je pozvao sugrađane da u što većem broju podrže sportsku manifestaciju na koju Subotica treba da bude ponosna, a za sve učesnike su pripremljene medalje.

- Izradili smo specijalne medalje za sve učesnike maratona, a pored medalja u startnim paketima biće zvanična majica Subotičkog polumaratona, voda, voće čokoladice i magnezijum protiv upale mišića, rekao je Bogdanić i u ime organizatora obećao dobru
žurku, za šta su predviđena tri punkta sa muzikom: u centru grada, na Prozivci i Radijalcu.

 

Prijavni centar će biti otvoren u nekadašnjem Domu vojske, u petak od 16 do 22 časa, a u subotu od 7 do 10 časova.

 

Prvi Subotički polumaraton podržao je Grad Subotica, javna i javno-komunalna preduzeća i brojni sponzori.

 

D. Bicok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

29.08.2017.

 

Turnir ,,Stevan Vilotić Ćele’’ po 24. put

 

 

Međunarodni prijateljski turnir omladinskih reprezentacija ,,Stevan Vilotić Ćele’’ biće održan po 24. put. Ove godine učešće su uzeli Škotska, Izrael, Ukrajina, Mađarska,Crna Gora i domaćin, reprezentacije Srbije. Turnir počinje u četvrtak 31. avgusta u 17 časova utakmicom između Srbije i Škotske na Gradskom stadionu dok će se na stadionu FK Bačka 1901. sastati Izrael i Crna Gora.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

U petak će biti odigrane utakmice u Senti i Kanjiži a naša selekcija ima slobodan dan. Srbija će u subotu odmeriti snage sa Ukrajinom na stadionu FK Hajduk junior u Kuli dok se u Bačkoj Topoli sastaju Mađarska i Crna Gora. Utakmice za plasman na programu su u ponedeljak a finalna utakmica i borba za trofej koji brani naša reprezentacija zakazana je za 17:30h na stadionu FK Bačka 1901. Trener reprezentacije Srbije Miloš Velebit ističe dugu tradiciju i prestiž koji ima turnir u Subotici. On je kazao da je bilo određenih problema u pronalaženju materijala o protivnicima ali da je njegov tim spreman da pruži maksimum već u četvrtak protiv Škotske. Strahinja Bošnjak dolazi iz FK Partizan, rodjen je 1999. godine i bio je član reprezentacije koja je prošle godine osvojila turnir a njegov vršnjak Nemanja Matijević član je FK Spartak. Obojica su optimisti pred prvi meč i naglašavaju dobru atmosferu među igračima koji su prebrodili krizu sa povredama, poverenje u stručni štab i želju da odbrane trofej. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

26.08.2017.

 

Ministar Đorđević: Vlada Republike Srbije podržava ljude koji žele da uspeju

 

 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, obišao je Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ , Gerontološki centar Subotica i Gerontološki centar Kanjiža. Tokom prve radne posete, ministar Đorđević upoznao se sa radom ovih ustanova, načinom funkcionisanja, uslovima u kojima rade zaposleni i borave korisnici usluga ustanova socijalne zaštite.

 

 

 

 

 

- Danas sam video želju da se unapredi rad oba centra, a sve u svrhu stvaranja boljih uslova za korisnike. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za rad su spremni da podrže one koji žele da uspeju i da pruže pomoć svakome kome je ona potrebna. Konkretno, u Gerontološkom centru Subotica bilo je reči o eventualnom proširenju kapaciteta, samim tim i broja zaposlenih, kao i obnovi od četvtog sprata pa niže, sa najvećom brigom o bezbednosti građana.

 

Direktor Gerontološkog centra Petar Balažević je izjavio da su dogovoreni konkretni koraci koji bi ovom doprineli.
- Ima dosta problema, ali smo tu da ih rešavamo. Zahvaljujem se i gradonačelniku koji nam je pružio podršku u realizaciji projekata koji su već započeti i onih koje ćemo u budućnosti zajednički realizovati, izjavio je Balažević.

 

Kada je u pitanju Dom „Kolevka“, razgovarano je o novom projektu koji bi upotpunio celinu i stavio u funkciju dodatni objekat, što bi značilo korišćenje potpunog kapaciteta smeštaja, rekao je ministar Đorđević u izjavi za medije.

 

Direktor Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Nenad Kozomora zahvalio se ministru što je ovu ustanovu obišao među prvima i izrazio uverenje da će ona dobiti maksimalnu podršku.
- Naš suštinski problem je povećanje starosne granice naših korismika. Potrebno je da se urade neki konkretni radovi na projektu, da se on prilagodi za smeštaj i negu korisnika. Tu je i problem kadrovske strukture zaposlenih, koja takođe treba da se prilagodi radu sa ovom kategorijom korisnika, izjavio je Nenad Kozomora.

 

Kada je reč o migrantskoj krizi, ministar Đorđević se osvrnuo na izuzetno značajan projekt koji će u saradnji sa Kraljevinom Norveškom doprineti poboljšanju uslova za zbrinjavanje migranata.
- Kada se u potpunosti budu precizirali detalji, u planu je da se zajedno sa norveškim partnerima izađe u javnost, zaključio je ministar Đorđević.

 

D. Bicok

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

24.08.2017.

 

Tolminska ulica otvorena za saobraćaj

 

 

Završena rekonstrukcija kolovoza Tolminske ulice dužine 750 metara, za šta je iz gradskog budžeta opredeljeno 33 miliona dinara.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i direktor JP za upravljanje putevima, urbanizam i stanovanje Predrag Radivojević, obišli su danas Tolminsku ulicu u Aleksandrovu u kojoj je završena rekonstrukcija kolovoza, postavljanje ivičnjaka i sistema za odvod atmosferskih voda.

 

Gradonačelnik Bogdan Laban je u izjavi za medije podsetio da je završetak ove trase najavljen prilikom otvaranja petlje „Subotica - jug“ 23. marta ove godine.
- Videlo se da je ovaj put izuzetno loš, da njime prolazi teretni saobraćaj. Otvorili smo deonicu „Ipsilon kraka“, koja spaja Somborski i Bačkotopolski put, što će dovesti da ova ulica bude dosta opterećena, rekao je gradonačelnik Laban i dodao da je uveren da će grad, uz pomoć republičke i pokrajinske vlade uspeti da završi i druge ulice, te da ovu loklanu samoupravu "krase dela, a ne samo prazne reči i obećanja".

 

- Tolminska ulica je dužine 606 metara, a uredili smo i prelaz preko pruge, dužine 100 metara. Tolminska je vrlo značajna veza koja će omogućiti teretnom saobraćaju da preko petlje „Jug“ i novootvorene deonice „Ipsilon kraka“ lakše i brže stiže do Slobodne zone i dalje prema Somboru, rekao je Predrag Radivojević, direktor JP za upravljanje putevima, urbanizam i stanovanje.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

24.08.2017.

 

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice

 

 

 

 

Komisija za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice objavila je Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.
Tekst konkursa i obrazac za prijavu, dostupan je na zvaničnoj internet stranici Grada, www.subotica.rs/ konkursi i oglasi. Rok za podnošenje prijava je 08.09.2017.godine.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

23.08.2017.

 

Počeo 16. „Interetno” festival

 

 

Uz bogat folklorni program u Mađarskom kulturnom centru „Nepker” večeras je svečano otvoren 16. „Interetno” festival. Miroslava Babić, član Gradskog veća zadužena za oblast kulture je, u ime lokalne samouprave, gradonačelnika Bogdana Labana i građana Subotice, pozdravila goste, učesnike i organizatore ovog tradicionalnog međunarodnog festivala plesa.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

– Po šesnaesti put ’Interetno’ festival će uz zvuke nota i korake tradicionalnog plesa predstaviti četiri ansambla iz Srbije i sedam iz Mađarske, Hondurasa, Letonije, Čilea, Paragvaja i Meksika. U bogatom i raznovrsnom programu starih zanata, veština i foklora, negujemo i čuvamo tradiciju i bogatu istoriju multikulturalnosti grada Subotice – istakla je Miroslava Babić.

 

Subotica će, dodala je, uz program radionice „Zlatna kapija”, Kluba za bebe, šetajući Etnopolisom kroz šarenilo različitih rukotvorina, promenadom foklornih plesova, Festivalskim klubom kuća plesa svih naroda, u narednim danima biti domaćin smotre kultura sveta.

Mađarski kulturni centar „Nepker”, navela je, i ove godine je preduzeo sve kako bi zadržao kvalitet i ugled koji „Interetno” festival ima na međunarodnoj sceni. ...dalje-izvor

 

_________________________________________________________________________

 

22.08.2017.

 

Otvorena deonica „Ipsilon“ kraka od Somborskog do Bačkotopolskog puta

 

 

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, pustili su danas u saobraćaj deonicu „Ipsilon“ kraka kod Subotice, od Somborskog do Bačkotopolskog puta. Dužina izgrađene deonice je oko pet kilometara, širina kolovoza je 10,20 metara, a ukupna vrednost radova oko 224,3 miliona dinara, sa PDV-om. Izvođač radova je konzorcijum „Vojput“ a.d. iz Subotice.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Tom prilikom ministarka Mihajlović je izjavila da je cilj Vlade Srbije završetak celog „Ipsilon“ kraka u 2019. godini.

– Završili smo 6,5 kilometara puta za 10 meseci, za razliku od naših prethodnika koji su na ovoj deonici radili više od 20 godina. Cilj Vlade je da u 2019. godini imamo izgrađen ceo ’Ipsilon’ krak, odnosno obilaznicu oko Subotice koja će povezati granične prelaze Horgoš i Kelebiju i doprineti da se teški teretni kamioni koji svakodnevno prolaze kroz centar Subotice preusmere na novu saobraćajnicu – navela je Zorana Mihajlović. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

21.08.2017.

 

"Selu u pohode" u Hajdukovu

 

 

U prostorijama MZ Hajdukovo, ul. Borisa Kidriča 30, 22. avgusta u terminu od 8 do 11 časova održaće se akcija „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmeriti telesnu visinu, težinu i utvrditi BMI (indeks telesne mase). Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.

 

 

 

 

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju i u 2017. godini sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Već sedmu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem da promovišu zdravlje i zdrave stilove života u ruralnim sredinama Subotice i da mobilišu stanovnike ovih naselja na kontrolu zdravlja.

- Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, tvrde organizatori akcije i apeluju na stanovništvo da proveri svoje faktore rizika i menja ponašanje u korist očuvanja i unapređenja zdravlja.

 

Redakcija Super-info.rs

 

__________________________________________________________________________

 

21.08.2017.

 

Uskoro 24. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici

 

 

Dvadeset četvrto izdanje jednog od najznačajnijih pozorišnih festivala za decu do 18 godina u svetu održaće se od 24. do 29. septembra u Subotici.

 

 

 

 

 

Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici predstaviće i ove godine u takmičarskom programu najrelevantnije predstave za decu iz celog sveta, uz respektabilan naučni segment, ali i raznovrsne prateće sadržaje: filmski program, izložbe, radionice, promocije knjiga, program na centralnom gradskom trgu...

 

Festival je u jednakoj meri okrenut opštoj i stručnoj javnosti, u nameri da, s jedne strane, pruži kvalitetne umetničke i kulturne sadržaje i aktivnosti za decu i mlade, a da, s druge, kroz teatrološke konferencije i izdavačku delatnost, u saradnji sa stručnjacima iz celog sveta, razvije platformu za podizanje kvaliteta i unapređenje pozorišne umetnosti za decu i lutkarstva, pre svega u Srbiji, ali i šire.

 

Za učešće u takmičarskom programu predstojećeg Festivala vladalo je i ove godine izuzetno veliko interesovanje, uprkos nepovoljnim uslovima učešća (pozorišne trupe same snose putne troškove), koji su posledica značajnog smanjenja budžeta: prijavljeno je čak 230 predstava iz 46 zemalja, sa svih kontinenata.

 

Prijave za takmičarski program pristigle su iz: Argentine, Australije, Austrije, Belgije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Bugarske, Crne Gore, Čilea, Danske, Egipta, Estonije, Francuske, Grčke, Gruzije, Holandije, Hrvatske, Indije, Irana, Italije, Izraela, Japana, Jermenije, Kanade, Kazahstana, Kine, Mađarske, Nemačke, Nepala, Norveške, Poljske, Portugalije, Rumunije, Rusije, Singapura, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Švajcarske, Švedske, Turske, Ukrajine, Velike Britanije i Venecuele.

 

Izvor: Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici

 

________________________________________________________________________________

 

19.08.2017.

 

Susret ministara odbrane Srbije i Mađarske

 

 

Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se danas sa ministrom odbrane Mađarske Ištvanom Šimičkim u Gradskoj kući, u Subotici. Ministri su razgovarala o saradnji u oblasti odbrane, migrantskoj krizi i o zajedničkoj borbi protiv terorizma.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Ministar Vulin je, obraćajući se medijima posle sastanka, zahvalio ministru Šimičku na srdačnom i iskrenom odnosu koji Vlada Mađarske ima prema Republici Srbiji. Odnosi naših naroda dugo u istoriji nisu bili na ovako visokom nivou, podsetio je Vulin, i dodao da su čak i lični odnosi predsednika Republike Srbije i predsednika Vlade Mađarske, gospodina Vučića i gospodina Orbana, nešto što značajno doprinosi odnosima i naših vlada i naših naroda.

– Naše vojske imaju izuzetnu saradnju, a posebno i naše obaveštajne službe kada je u pitanju borba protiv ilegalnih migracija, kao i borba protiv terorizma. Srbija je veoma odgovorna zemlja i teret migrantske krize ne prebacuje na svoje susede. A borba protiv terorizma je jedan od naših bezbednosnih prioriteta. I za nas je svejedno kome to teroristi prete - da li je to Srbija ili bilo koja druga zemlja. Za nas su oni podjednako neprijatelji – naglasio je Vulin. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

18.08.2017.

 

Zatvaranje dela ulice Subote Vrlića

 

 

 

 

Služba za energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice obaveštava javnost da će u periodu od 19. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine za saobraćaj biti zatvoren deo ulice Subote Vrlića i to ugao koji povezuje parking kod kružnog toka na početku Aleje Maršala Tita sa ulicom Subote Vrlića. Razlog zatvaranja je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Subote Vrlića.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

15.08.2017.

 

Radovi u Tolminskoj ulici

 

 

Služba za energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice obaveštava javnost da će 16. i 17. avgusta 2017. godine za saobraćaj biti zatvoren deo ulice Tolminske oko pružnog prelaza (međunarodna pruga Beograd-Budimpešta), zbog građevinskih radova na rekonstrukciji tog dela Tolminske ulice.

 

 

 

 

Gradski prevoz će saobraćati izmenjenom trasom i to: linija 48 (Subotica-Bikovo-Orom) – autobusi će se umesto Bikovačkim putem i Ilindenskom ulicom u kružnom toku na Bikovačkom putu isključivati ka Čantavirskom putu, da bi nakon izlaska na Beogradski put nastavili istom trasom. Takođe, istom trasom će saobraćati i poseban linijski prevoz iz Kanjiže i Oroma za Masterplast.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

13.08.2017.

 

Оdržana centralna proslava „Dužijance 2017”

 

 

U katedrali Svete Terezije Avilske danas je održana centralna svečanost „Dužijance 2017”, tradicionalne manifestacije koja se po 107. put organizuje povodom završetka žetve i zahvalnosti Bogu na plodovima zemlje, a naročito na rodu pšenice. Nakon svečanog euharistijskog slavlja, ovogodišnji bandaš i bandašica, Luka Gabrić i Ana Ivanković Radak, predali su gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu hleb od ovogodišnjeg roda pšenice. Zbog lošeg vremena izostala je svečana povorka učesnika „Dužijance 2017“ od katedrale Svete Terezije Avilske do Trga slobode.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Nakon što je preuzeo hleb, pokazujući ga na sve četiri strane sveta, gradonačelnik Laban je rekao da je uvek dobro biti zajedno; zajedno razgovarati i dogovarati se; družiti se; zajedno raditi i zajedno slaviti i da smo danas ovde da zajedno proslavimo još jednu „Dužijancu“, tradicionalnu svetkovinu koja se povodom završetka žetve u našem gradu organizuje već više od 100 godina.

 

Podsetio je da je i ove godine, u Đurđinu, održano tradicionalno „Takmičenje risara“, atraktivna manifestacija u okviru „Dužijance”, gde se žito kosilo kao nekad, i da je ris – ručno košenje žita – svojevremeno bio jedan od najtežih i najvažnijih poslova marljivih zemljoradnika sa ovih prostora.

– Taj posao su čekali, za njega se pripremali, a kad su ga obavili, znali su da će hleba biti i za iduću godinu. Zato su završetak risa proslavljali ponosno i sa velikom radošću, a iz tog veselja koje se u salašarskim porodicama dešavalo posle žetve nastala je i ‘Dužijanca’, kao običaj zahvalnosti Bogu na rodu pšenice – kazao je gradonačelnik Laban. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

12.08.2017.

 

Obeležen Međunarodni dan mladih

 

Međunarodni dan mladih, uprkos lošem vremenu, snažnom vetru i kiši, obeležen je na košarkaškim terenima na Prozivki. Zbog kiše su otkazani neki od sadržaja planiranih u okviru obeležavanja praznika mladih, ali su učesnici basket turnir 3x3 Pro-zivka 2017, ipak izašli na teren uprkos vremenskim (ne)prilikama.

 

 

 

 

 

- Prijavilo se 16 ekipa, basket je počeo i stigli su do pola. Momci iz Bar Devils-a su u okviru ulične gimnastike pokazali par stvari što rade i to je to...pala je kiša. Mislim da će, što se tiče basketa turnir nastaviti sutra, kaže koordinatorka Kancelarije za mlade, Dejana Baltes i podseća da je ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih "Mladi grade mir".

- Istraživanja koja su Ujedinjene nacije sprovele pokazuju da su mladi ključni akteri u prevenciji sukoba i održavanju mira. Iz tog razloga, ovaj Međunarodni dan mladih posvećen je proslavi doprinosa mladih ljudi u prevenciji i transformaciji sukoba, kao i inkluziji, socijalnoj pravdi i održivom miru, kaže Dejana Baltes.

 

Međunarodni dan mladih ustanovila je Generalna skupština UN 2000. godine, a obeležavanje u Srbiji počelo je posle formiranja Ministarstva omladine i sporta, 2007.godine. U Subotici se ova manifestacija obeležava već devetu godinu za redom.

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

08.08.2017.

 

Kampanja „Vozi odmoran“

 

 

Savet za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima u naseljenim mestima Grada Subotice zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, tokom meseca avgusta sprovodi kampanju prevencije saobraćajnih nezgoda „Vozi odmoran“.

 

 

 

 

Kampanja ima za cilj isticanje važnosti redovnih pauza prilikom dužih putovanja i namenjena je svim putnicima tokom letnje sezone koji su u tranzitu, ali i na lokalnim relacijama. Sa ciljem bezbednog dolaska na željenu destinaciju svih učesnika u saobraćaju, vozačima se savetuje da na put krenu odmorni, prave pauze na svaka dva sata i izbegavaju vožnju kako tokom noći, tako i tokom najtoplijih delova dana. Tokom ove kampanje deliće se edukativni lifleti koji su urađeni na četiri jezika: srpskom, engleskom, nemačkom i turskom.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

07.08.2017.

 

Obeležavanje međunarodnog Dana mladih 2017.

 

Ove godine Kancelarija za mlade Grada Subotice na Prozivci organizuje obeležavanje međunarodnog Dana mladih koji će obeležiti sportsko rekreativni i umetnički sadržaji za mlade.

 

 

 

 

Takođe, od 16h – 23h biće održan basket turnir 3x3 Prozivka 2017 , kao otvoreno prvenstvo Prozivke u basketu 2017. Potrebno je prijaviti se na telefone: 063 8942970 i 0600118545. Prijavljivanje za basket turnir traje do 10.08.2017.

 

U toku popodneva, počevši od 18h biće prezentovani ekstremni sportovi Ground level fest udruženja, aktivnosti slackline-a – hodanja po traci, fitnes programa zumba, street work out-a i aerobik karatea.
U sklopu aktivnosti na Prozivci, Crveni krst će se predstaviti sa vežbama za pružanje prve pomoći, a Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Učiteljskim fakultetom će mladima omoguciti merenje indeksa telesne mase i određivanje kompozicije mišićne mase i masnog tkiva na aparatu Inbody, a na smokilajzeru merenje koncentracije ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu.
U istom prostoru, biće održana izložba radova radionice japanskog pop stripa Manga i Anime, a takođe, i stvaranje poezije koju će voditi URLIK- grupa za kulturni aktivizam.

 

U 21.30 sledi projekcija kratkog filma organizacije LDA.

 

Međunarodni dan mladih ustanovila je Generalna skupština UN 2000. godine, a obeležavanje u Srbiji počelo je posle formiranja Ministarstva omladine i sporta, 2007. u Subotici se ova manifestacija obeležava već devetu godinu za redom.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

27.07.2017.

 

Donacija sanitetskog vozila Opštoj bolnici Subotica

 

 

Potpisanim sporazumom o saradnji na implementaciji projekta „Humanitarna pomoć Republike Koreje migrantima u Srbiji 2017. - Potvrđivanje prijateljskih odnosa dveju zemalja“, u prisustvu ambasadora Republike Koreje u Srbiji, Ju Dae Jonga, izvršena je primopredaja pet ambulantnih vozila, sa pripadajućim setom opreme, za institucije zdravstvene zaštite na lokalnom nivou koje su pogođene migrantskom krizom, a za čiju nabavku je Republika Koreja obezbedila sredstva. Ovom prilikom, jedno od vozila je pripalo i Opštoj bolnici Subotica, kao jednoj od najugroženijih ustanova po ovom pitanju.

 

 

 

 

Zahvalivši ambasadoru Republike Koreje u Srbiji, Ju Dae Jongu na donaciji, ministar Lončar istakao je da donacija sanitetskih vozila predstavlja još jednu u nizu potvrda prijateljskih odnosa i međusobnog uvažavanja dveju zemalja.
- Republika Srbija je dobila priznanja od svih međunarodnih institucija i organizacija za svoje postupanje u migrantskoj krizi, poštujući pri tome sve međunarodne standarde i uvažavajući sva prava migranata koji su boravili ili borave u našoj zemlji. Adekvatno zdravstveno zbrinjavanje ovih ljudi koji su napustili svoje domove predstavlja veoma značajan aspekt takvog postupanja, i nema nikakve sumnje da će uz pomoć donacije Republike Koreje u vidu sanitetskih vozila to zbrinjavanje biti olakšano i unapređeno, rekao je ministar zdravlja.

 

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Subotica, Slobodan Puškar izrazio je zadovoljstvo što je Opšta bolnica Subotica, prepoznata kao jedna od ustanova u kojoj se migrantima pruža zdravstvena zaštita u punom obimu te se lično zahvalio ministru zdravlja dr Zlatiboru Lončaru kao i ambasadoru Ju Dae Jongu, na uručenoj donaciji.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

27.07.2017.

 

"Portir u Veneciji" na palićkoj Velikoj terasi


 

 

U nastavku palićkog leta, u petak 28.07.2017.u 20:30 časova palićka Velika terasa biće mesto još jednog kulturnog događaja. Na oproštajnoj turneji nemački renesansni i barok ansambl “Con Moto“ prestaviće se predstavom “Portir u Veneciji“.

 

 

 

 

Ovaj ansambl poznat je širom Evrope, a neguju muziku starog veka sa specifičnim instrumentima tog doba i plesovima sa dvorova. Nakon Palića predstava će se održati u Somboru i u Apatinu.

 

Ulaz je slobodan.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

25.07.2017.

 

Započele radionice Manga i Anime

 

Po treći put, Kancelarija za mlade, u okviru svog letnjeg programa, organizuje radionicu japanskog stripa i animacija Manga i Anime.

 

 

 

 

- Kao i u prethodnim godinama, učesnici radionica biće u prilici da se upoznaju sa kulturom Japana, kroz medije mange i animea, stripa i animacije. ...dalje

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

25.07.2017.

 

Preko 7.500 ljudi na jubilarnom 15. Summer3p festivalu

 

 

Petnaesto, jubilarno izdanje Summer3p festivala juče je završeno izuzetno posećenim Porodičnim danom, a ovogodišnje izdanje festivala koje se održalo od 20. do 23. jula posetilo je ukupno preko 7.500 ljudi!

 

 

 

 

 

Oni su na Termalnim bazenima i Muškom štrandu kraj jezera Palić uživali uz verovatno najatraktiviniji muzički program do sad i jedinstven miks kvalitetne zabave i atraktivnih kulturnih sadržaja, uz obaveznu dozu aktivizma.

 

Čuveni nemački DJ Eric Sneo imao je nezaboravan nastup u petak uveče, koji je uključivao i virtuozno sviranje na drum pedovima, dok je superstar duo iz Severne Irske – Loco & Jam dan kasnije protutnjao napravivši odličnu žurku. Ništa manje publika nije dobila i od Ilije Đokovića, koji je pokazao zašto je jedan od najboljih domaćih Djeva, dok je Daniel Blade preneo atmosferu fenomenalnih žurki sa Malte na palićki Muški štrand. Pored njih nastupili su i Robin Futaki iz Mađarske, Andrologic iz Hrvatske, Hibrid (BiH), Needle, Kibz & Dfndr, Hansol, Chrono, Ascaloon b2b Kohajda, i u sklopu Porodičnog dana Andy Dee i Poison Charlie.

 

“Produkciono, ovo je bio najbolji festival do sad: imali smo odličan program, publika je bila veoma zadovoljna, a Porodični dan, koji je okupio veliki broj mladih, dece i njihovih roditelja, je izuzetno dobro prošao. Prilazili su nam ljudi u velikom broju i čestitali... Ali primetan je odliv mladih koji u velikom broju na žalost napuštaju Suboticu i Srbiju i odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Sa druge strane, bez obzira na odlične rezultate koje postižemo i na to što smo prepoznati u našoj lokalnoj zajednici kao značajna manifestacija, kao i u Srbiji pa i u Evropi, podrška Pokrajine je ove godine izostala, iz nama nepoznatih razloga. Želeo bih ipak da se zahvalim na podršci koju smo dobili od Grada Subotice, bez njih Festival bi bilo gotovo nemoguće održati, kao i Kancelariji za mlade Subotice i Fondaciji „Danilo Kiš“, kaže izvršni direktor Summer3p festivala Oliver Tomić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

24.07.2017.

 

Otvoren konkurs za stipendiranje srednjoškolaca tehničke struke

 

 

Konkurs se odnosi na dodelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanimanja tehničke struke. Za školsku 2017./ 2018. godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 30 stipendija, u 10 jednakih mesečnih rata, od po 3.000 dinara.

 

 

 

 

Pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji su državljani Republike Srbije i koji prvu godinu srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke III stepen, upisuju kao redovni učenici.

 

Konkurs je otvoren do 11. avgusta, a zainteresovani prijavu mogu preuzeti u Gradskom uslužnom centru, kao i sa zvanične internet prezentacije Grada Subotice.

 

Dodatne informacije o uslovima Konkursa, mogu se doznati u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, III sprat soba 305, ili putem telefona 024-626-883.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

22.07.2017.

 

Gorki list Nagrada publike filmu "Na duši i telu"

 

 

Film koji je otvorio Glavni takmičarski program, dobitnik Zlatnog medveda za najbolji film na Filmskom festivalu u Berlinu - mađarska ljubavna priča "Na duši i telu" rediteljke Ilidike Enjedi, dirnula je publiku 24. Festivala evropskog filma Palić, koja je ovom ostvarenju dala najviše glasova. Publika je glasala na dva načina: na sajtu Festivala i putem glasačkih listića, koji su popunjavani nakon projekcija (u izboru su bili i flmovi prikazani van konkurencije).

 

 

 

 

Drugi po redu film po ukusu palićke publike je emotivna drama “Fortunata”, koju je režirao poznati glumac Serđo Kastelito (igrao između ostalog u “Velikom plavetnilu” Lika Besona). Fascinantna Džazmin Trinka je dobila nagradu za najbolju glumicu u selekciji “Izvestan pogled” ove godine u Kanu.

 

Na treće mestu je film “Jupiterov mesec” mađarskog reditelja Kornela Mundrucua, koji je inače bio nominovan ove godine za Zlatnu palmu.

 

Izvor: Festival evropskog filma Palić

 

________________________________________________________________________________

 

21.07.2017.

 

Zlatni toranj filmu "Park" Sofije Egzarhu

 

 

Zlatni toranj za najbolji film na 24. Festivalu evropskog filma Palić Žiri je dodelio filmu "Park" Sofije Egzarhu, "za realističan pristup kroz koji opisuje brutalni svet dvoje mladih koji odrastaju u svetu koji se raspada; za telesnost, intenzivan jezik i izuzetnu glumu dvoje mladih glumaca u usponu, i pritom je rad rediteljke-debitantkinje", navodi se u obrazloženju Žirija Festivala. Palićki toranj za najbolju režiju dodeljuje se Heleni Hegeman za "Preterani aksolotl", "za intenzivno i energično pripovedanje i smelu narativnu strukturu. Ovaj film na scenu dovodi jednu mladu glumicu koja obećava, i jednu iskrenu rediteljku", piše u saopštenju Žirija. Specijalno priznanje dobija Igor Bezinović za ostvarenje "Kratki izlet", "za pažljivo i minuciozno građenje narativa i oslobađajući ulazak reditelja-debitanta u igrani film," saopštava Žiri festivala.

 

 

 

 

Žiri festivala činili su rumunski reditelj Kristi Puju (predsednik), belgijski reditelj Hust Van der Berg, srpski glumac Nikola Đuričko, danska festivalska selektorka Luiz H. Johansen i hrvatska glumica Tihana Lazović.

 

Nagradu Žirija kritike za najbolji film u programu Paralele i sudari na 24. Festivalu evropskog filma Palić dobio je film "Ne gledaj mi u tanjir", "za složen prikaz snažnog ženskog lika i inovativan pristup priči o odrastanju. Film Hane Jušić efikasno kombinuje visceralnu fotografiju i zlokobnu elektronsku muziku koja stvara neprirodan osećaj klaustrofobije", navodi se u saopštenju žirija.

 

Specijalno priznanje dodeljuje se filmu "Poslednja porodica", "za prevazilaženje granica konvencionalnog biografskog filma u službi intrigantnog portreta velikog poljskog slikara Žđislava Bekšinskog i njegove jedinstvene porodice. Reditelj Jan P. Matušinski pronalazi novi ugao za dobro poznatu priču, pronicljivim pogledom dokumentariste", kaže žiri.

 

Žiri kritike činili su Marta Balaga (Poljska), Janka Požonji (Mađarska) i Ivan Velisavljević (Srbija).

 

Nagrade će biti dodeljenje večeras na Letnjoj pozornici Palić od 21h, a 24. Festival evropskog filma Palić zatvoriće film Bojana Vuletića “Rekvijem za gospođu J.” sa fenomenalnom Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi, koji će biti prikazan u Glavnom takmičarskom programu van konkurencije nakon svečane ceremonije zatvaranja festivala i dodela nagrada.

 

Festival evropskog filma Palić je među 26 najznačajnijih evropskih festivala (od ukupno čak 715 koji su uzeti u razmatranje), postavši EFFE Laureat, po mišljenu međunarodnog žirija Asocijacije evropskih festivala (European Festivals Association, EFA). EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe (Evropa za festivale, festivali za Evropu), pokrenut od strane Asocijacije evropskih festivala, je portal (www.effe.eu) namenjen građanima i profesionalcima koji žele da otkriju evropske festivale i da učestvuju na njima. FEF Palić je prepoznat kao festival koji posvećeno neguje "umetnost, dobar odnos sa zajednicom i evropske vrednosti". Pomenutih 26 laureata su ušla u izbor za EFFE Award koja će biti dodeljena 18. septembra u Briselu.

 

Izvor: Festival evropskog filma Palić

 

________________________________________________________________________________

 

17.07.2017.

 

Akcija „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“ u MZ Makova sedmica

 

 

U prostorijama MZ Makova sedmica, ul. Majšanski put 362, 18. jula u terminu od 8 do 11 časova biće održana akcija „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmeriti telesnu visinu, težinu i utvrditi BMI (indeks telesne mase). Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.

 

 

 

 

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju i u 2017. godini sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Već sedmu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem da promovišu zdravlje i zdrave stilove života u ruralnim sredinama Subotice i da mobilišu stanovnike ovih naselja na kontrolu zdravlja.

 

Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih, tvrde organizatori akcije i apeluju na stanovništvo da kontroliše svoje zdravlje, faktore rizika i menja ponašanje u korist očuvanja i unapređenja zdravlja.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

16.07.2017.

 

Slavko Štimac primio nagradu “Aleksandar Lifka” i otvorio 24. Festival evropskog filma Palić

 

 

Na Letnjoj pozornici na Paliću sinoć je svečano počeo 24. Festival evropskog filma (FEF) Palić, koji je proglasio otvorenim istaknuti srpski glumac Slavko Štimac, dobitnik nagrade “Aleksandar Lifka” za izuzetan doprinos evropskom filmu, nakon što mu je to priznanje uručila predsednica Saveta FEF-a Mira Banjac. Mnogobrojna publika pozdravila je dugim aplauzom oboje cenjenih i omiljenih glumaca.

 

 

 

 

 

Foto: FEF

 

Prethodno se publici obratila zamenica gradonačelnika Subotice Timea Horvat, a zatim i mađarska glumica Aleksandra Borbelj (Alexandra Borbely), glumica iz filma “Na duši i telu”, dobitnika Zlatnog medveda za najbolji film na Filmskom festivalu u Berlinu, koji je prikazan nakon ceremonije svečanog otvaranja.

 

Uručujući nagradu Mira Banjac se obratila direktno Štimcu rečima: “Moje godine su mi dozvolile da budem saputnik tvog odrastanja i tvoje glumačke zrelosti, evo sve do ovog tvog velikog vrha. Moje zadovoljstvo je ogromno, Festival evropskog filma Palić učinio mi je čast da ti predam ovu lepu, veliku i značajnu nagradu, koja, pored ostalog, ima značaj zahvaljujući onome ko je prima. To si ti, Slavko, tvoj put je umetnički otvoren, pa putuj i budi srećan, to si zaslužio”.

 

Zahvaljujući se, Štimac je istakao da je Mira Banjac velika glumica od koje je mnogo naučio i sa kojom je imao sreće da radi u nekoliko filmova, podsetivši da mu je više puta igrala majku.
“Više od svega, ona je divna osoba i divan čovek. To je nešto što mi je značajnije čak i od tog profesionalnog dela. Što se tiče nagrade “Aleksandar Lifka” mislio sam da neću biti mnogo uzbuđen, ali sada osećam kao da imam malu tremu. U svakom slučaju, velika mi je čast da dobijem nagradu koja nosi ime jednog od pionira svetske kinematografije, za koga ste vi Subotičani imali čast da bude vaš sugrađanin. Bio je vrlo značajna osoba što se tiče kinematografije, a kinematografija je moj zivot, ja sam odrastao u tome. Ljudi koji su odlučili da mi dodele ovu nagradu su ljudi koji su takođe profesionalno vezani za moj posao i to mi čini dodatnu čast”, rekao je Štimac.

 

Izvor: Festival evropskog filma Palić

 

________________________________________________________________________________

 

13.07.2017.

 

Otvoreno Evropsko univerzitetsko prvenstvo u veslanju

 

 

Na Velikoj terasi na Paliću otvoreno је Evropsko univerzitetsko prvenstvo u veslanju na kome će se do 16. jula (nedelja) nadmetati 466 veslačkih posada, sa 83 univerziteta iz 23 evropske zemlje. To je do sada najveći broj država učesnica na veslačkim takmičenjima na jezeru Palić koje će u oazi veslačkog sporta na severu Bačke ugostiti blizu 600 učesnika, gostiju i ljubitelja veslanja. Organizator takmičenja je Univerzitertski sportski savez Srbije, uz tehničku podršku veslačkih klubova „Palić“ i „Danubius“, kao i podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Grada Subotice.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Na svečanom otvaranju prisutan je bio i Vladimir Batez, pokrajinski sekretar za sport i omladinu koji je pozdravio sve učesnike i podsetio na odličnu saradnju sa subotičkom lokalnom samoupravom, kako u organizaciji ovog događaja, tako i u mnogim drugim segmentima vezanim za sport i omladinu.

– Pokrajinski sekretarija za sport i omladinu je Evropsko univerzitetsko prvenstvo u veslanju prepoznao kao manifestaciju od posebnog značaja za Pokrajinu. Ovo je odlična prilika za razvoj veslačkog sporta ali i za promociju Palića i Subotice. Svi možemo da budemo prezadovoljni sa brojem takmičara kojih u ovom momentu ima 466, sa 83 univerziteta iz 23 evropske zemlje, što dovoljno govori o kvalitetu samog takmičenja. Mi i u Vojvodini, inače, imamo bogatu tradiciju u ovom sportu, osvajače olimpijskih medalja – naglasio je Batez.

Predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Srbije, Siniša Jasnić, naveo je značaj Evropskog univerzitetskog prvenstva u veslanju.

– Želja nam je da vratimo sport na univerzitete i čestitamo Ekonomskom fakultetu u Subotici, jednom od retkih koji je uspeo u tome. Subotica se pokazala kao odličan domaćin i u razgovoru sa gradonačelnikom Bogdanom Labanom i članom Gradskog veća zaduženim za sport i omladinu, Nemanjom Simovićem, razgovarali smo o mogućnosti da sledeće godine ovde održimo Univerzitetske igre Srbije, gde očekujemo nekoliko hiljada studenata – rekao je Jasnić.

Nemanja Simović je rekao da će lokalna samouprava raditi više na spoju sporta i turizma i da su u naredna četiri dana skoro svi kapaciteti na Paliću popunjeni.

– U narednih nekoliko nekoliko dana ostvarićemo više od 2.000 noćenja, praktično smo popunili sve smeštajne kapacitete, uključujući Dom učenika i Studentski centar u Subotici. Želimo u kontinuitetu da organizujemo manifestacije na obali jezera. Posle jedriličarske i veslačke regate, pre nekoliko dana imali smo i takmičenje 'City games’, nekadašnje ’Igre bez granica’, a sada smo opet domaćini jednog velikog evropskog takmičenja. Pored sporta, na Paliću se održavaju i razna kulturna dešavanja. Za vikend počinje tradicionalni Festival evropskog filma Palić i gostima smo sugerisali da ostanu još koji dan i uživaju na Paliću i sadržaju koji im se pruža – kazao je Simović.

Danas ste ovde sa nama, dodao je, kao takmičari i studenti, a naša iskrena želja je da budemo dobri domaćini i da se za nekoliko godina vratite na Palić, kao turisti.

– Došli ste u naš grad sa željom da ostvarite što bolje rezulate, a naša želja je da Vam obezbedimo što bolje uslove. Na nama je da budemo dobri domaćini i već sada smo u pregovorima da sledeće godine budemo ponovo domaćini jednog univerzitetskog takmičenja – istakao je Simović.

Ceremonija dodela medalja i zatvaranja Evropskog univerzitetskog prvenstva u veslanju na Paliću obaviće se kod Velike terase poslednjeg dana, 16. jula 2017. godine, od 16.30 do 18.30 časova.

 

Izvor: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

12.07.2017.

 

Ministar Ljajić obišao nedavno adaptirane objekte na Paliću

 

 

Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim LJajić, i direktor preduzeća „Park Palić“ d.o.o. Nebojša Daraboš obišli su danas, na Paliću, Letnju pozornicu i Termalni bazen na kojima je, zahvaljujući sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, nedavno izvedena delimična rekonstrukcija i adaptacija.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Grad Subotica i Palić su, prema Strategiji razvoja turizma, među 18 prioritetnih turističkih destinacija, rekao je ministar LJajić, i dodao da Palić, po njegovoj oceni, spada među pet najvažnijih turističkih destinacija, sa najvećim potencijalom u Srbiji.

– Nažalost, i ovde se ponavlja slična situacija kao i u mnogim drugim mestima gde govorimo o šansama i potencijalima, a ne konkretnim rezultatima, jer mi ne možemo da budemo zadovoljni sa turističkim prometom niti u Subotici niti na Paliću – kazao je Rasim LJajić.

 

Naglasio je da je za razvoj turizma ključno ulaganje u infrastrukturu, da je to osnov za privlačenje domaćih i stranih investitora i da će ministarstvo na čijem je čelu pružiti podršku i u predstojećim radovima na uređenju Letnje pozornice i Termalnog bazena, kao i izgradnji akva parka. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

12.07.2017.

 

Mesečne karte za učenike srednjih škola

 

 

Sekretarijat za društvene delatnosti grada Subotice obaveštava učenike srednjih škola, koji koriste usluge javnog prevoza, o uslovima za ostvarivanje prava na određene benificije kod izdavanja mesečnih putnih karata.

 

 

 

 

Učenicima subotičkih srednjih škola, mesečne karte za putovanja rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani. Ovo važi samo za učenike koji su stanovnici Subotice.

 

Učenici koji iz subotičke opštine putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru Subotice, od 31. jula do 14. avgusta. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 21. do 31. avgusta, i to od 10 do 13:30 časova u Gradskoj upravi, na adresi Trg slobode 1, III sprat, soba 305.

 

Ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno.

 

Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože:

-fotokopiju lične karte (ako učenik nema, onda jednog od roditelja);
-potvrdu škole o upisu (potvrda mora sadržati obrazovni profil i napomenu da učenik prvi put upisuje razred) i
-dokaz o pozitivnom uspehu (overena kopija đačke knjižice koja mora biti potpisana od direktora škole i odeljenskog starešine i overena pečatom škole ili overena kopija svedočanstva).

 

Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte, treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, koji se nalazi na adresi Alekse Šantića 27, za oslobađanje plaćanja učešća za cenu mesečne karte.

 

Napomene:

-Učenici linearno plaćaju 1.800 dinara od pune cene mesečne karte.
-Učenici srednjih škola, koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji su verifikovani u srednjim školama u Subotici, plaćaju punu cenu mesečne karte.
-Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred, plaćaju punu cenu mesečne karte.

 

Za dodatne informacije pozovite na broj telefona 024 626 883.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

11.07.2017.

 

Održano takmičenje „City games“ na Paliću

 

 

- Potpuno smo iznenađeni pobedom. Išli smo na nju, ali je stvarno nismo očekivali", bile su prve reči oduševljenog kapitena pobedničke ekipe Barstrong stars iz Novog Sada na završetku City Games takmičenja, održanog sinoć na Palićkom jezeru.

 

 

 

 

Foto: Jan Mastrović

 

Nakon Čačka, drugi po redu 'challenger' u sklopu srpskog dela ovogodišnje City Games turneje održan je nedaleko od Subotice, a okupljena publika mogla je da navija za 6 veoma dobrih ekipa. Vodena alka, spasavanje turistkinja, trka magaraca i veslo bile su igre u kojima je bilo potrebno pokazati dovoljno sportskog duha i spretnosti kako bi se zaslužio prolaz u finale.

 

Iako nisu imale ranijeg iskustva s igrama ove manifestacije, sve ekipe su vredno trenirale i nastojale da na najbolji mogući način dođu do više bodova. Još jednom se pokazalo da ništa nije gotovo do samoga kraja: domaći tim Sportski savez Subotice bio je u vođstvu sve do poslednje igre, vesla, kada je vođstvo i ukupnu pobedu preuzela ekipa Novog Sada Barstrong stars koja je I pobedila na ovogodišnjem takmičenju “Ja imam talenat”. Treće mesto zauzela je Kanjiža, nakon koje redom slede ekipe iz Novog Sada Barstrong ulični trening, Sombor i Zrenjanin.

 

 

 

 

 

Foto: Jan Mastrović

 

"Okupili smo se tek pre dva dana i formirali dve ekipe, nismo do poslednjeg trenutka zapravo znali ko će da igra u kojem sastavu. Nismo baš bili upoznati ni sa pravilima igara, pa smo pratili druge ekipe i učili na njihovim greškama. Ključ našeg uspeha svakako je timski duh," otkrio nam je kapiten Barstrong stars, posebno ističući jednu članicu ekipe, devojku rođenu bez ruku, našu paraolimpijku tekvondoa Dejanu Bačko. "Ceo tim je ponosan na našu Dejanu, bila je stvarno hrabra večeras i svakako važan deo naše pobede! Došli smo da se svi skupa zabavimo i steknemo neka iskustva, a vraćamo se kući s kartom za finale! Kao sportisti, uvek želimo pobedu, ali znamo i gubiti, tako da ćemo i na Zlatiboru učiniti sve da pobedimo, ali nećemo biti tužni ako nam to ne uspe."

 

Jednako pozitivnog raspoloženja bili su i u ekipi Sportskog saveza Subotica: "Događaj je savršeno organizovan i zadovoljni smo s drugim mestom. Ovo je prvi put da igramo ove igre i sjajno smo se proveli. Naša srebrna medalja je za nas zlatnog sjaja."

 

Ekipu iz Kanjiže sačinjavali su sportisti iz različitih sportova, koji su dali sve od sebe. "Čestitam svojoj ekipi, kao i ekipama koje su izborile finale. Hvala i organizacijskom timu koji je priredio ovaj sjajan događaj. Svakako se vraćamo dogodine," naglasio je njihov kapiten.

 

City Games karavan nastavlja svoj put po Srbiji, već večeras na rasporedu je sledeći challenger u Zrenjaninu, na kome će nastupiti I ekipa Espresa. Najbolja srpska ekipa predstavljaće Srbiju na internacionalnom polufinalu u Beogradu krajem avgusta, a najbolji od najboljih potom putuju u Biograd na More, gde se 2. septembra održava veliko internacionalno finale.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

08.07.2017.

 

Nik Vujičič u poseti Subotici

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sastao se danas, u Gradskoj kući, sa poznatim humanistom i motivacionim govornikom srpskog porekla Nikom Vujičićem. Razgovaralo se o više tema i rešavanju nekih problema, među kojima je i veliki broj samoubistava u našem gradu.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Uz izražavanje zadovoljstva što je bio u prilici da se sastane sa dragim gostom od koga može mnogo da se nauči, gradonačelnik Laban je rekao da je sa Nikom dogovorena buduća saradnja i da će Nik već sledeće godine nekolio dana biti naš gost.

- Subotica se suočava sa više problema, a jedan od njih je i veliki broj samoubistava. Mislim da kroz niz uspešnih predavanja i neposredan kontakt sa našim sugrađanima, pogotovo onim mlađim, možemo mnogo da uradimo i pomognemo u rešavanju tog problema. Da sagledamo gde to svi zajedno, kao društvo, grešimo. Čovek svaki dan mora da radi na sebi i da veruje u sebe. Na taj način ćemo prebroditi sve prepreke, a u tome Nik može mnogo da nam pomogne – naglasio je Bogdan Laban.

 

Nik Vujičić se zahvalio gradonačelniku Labanu i gradu Subotici na podršci, kao i crkvama koje su organizovale njegov večerašnji motivacioni govor u subotičkoj Hali sportova.

- Želim da sledeće godine dođem u vaš grad i ohrabrim građane Subotice. Kao što sam i najavio, svake godin ću dolaziti u Srbiju da motivišem mlade da nikada ne odustanu, da ih ohrabrim da se vole i međusobno podržavaju, i da shvate da je nada živa dok god se ne predamo. Večeras ću Subotičanima govoriti o veri, o veri u sebe i o veri u Boga – istakao je Nik Vujičić.. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

08.07.2017.

 

Održano „Takmičenje risara”

 

 

Na njivi pored crkve Svetog Josipa Radnika, u Đurđinu, danas je održano 49. „Takmičenje risara”, jedna od najatraktivnijih manifestacija u okviru „Dužijance”, tradicionalne svetkovine koja se organizuje povodom završetka žetve i zahvalnosti Bogu na novom žitu. I ovogodišnje takmičenje proteklo je u znaku prošlogodišnjih pobednika, Marinka Kujundžića, iz Subotice, i Ruže Juhas, iz Ljutova. Drugo mesto zauzeli su Mario Dulić i Suzana Kovačević, iz Subotice, a treće Davor Balažević i Joca Vuković, iz Đurđina. U ručnom košenju žita nadmetala su se 23 risarska (žetelačka) para iz Subotice, AP Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Risari su se, kao što i običaj nalaže, na njivi okupili već u šest časova ujutru, a posle pletenja užadi i dočeka gostiju koji su na njivu stigli na karucama, usledila je smotra risara i risarski ručak: na trpezi od slame postavljenoj na njivi služena je slanina, kruv (hleb), crni luk, kiselna (kiselo mleko) i voda iz bunara.

 

Posle risarskog ručka, usledila je nagodba predstavnika risara, višestrukog pobednika ovog takmičenja Stipana Kujundžića i domaćina manifestacije Lazara Cvijanova koji su se posle „cenkanja“ dogovorili da svaki deseti snop žita pripadne koscima.

 

Početak takmičenja čobanskim zvonom označio je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban koji je, u obraćanju medijima, između ostalog rekao da subotička lokalna samouprava podržava „Dužijancu“ koja, kao jedna od najbitnijih manifestacija za grad Suboticu, predstavlja bogatstvo sa kojim se ponosimo. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

08.07.2017.

 

Porodični dan – sinergija generacija na 15. Summer3p festivalu

 

 

 

 

Nakon prošlogodišnjeg debi izdanja i veoma velikog interesovanja, novi segment Summer3p festivala – Porodični dan - kreativni program u prirodi okrenut celoj porodici, ove godine nudi još zanimljivije sadržaje poslednjeg festivalskog dana, u nedelju 23. jula, obećavaju organizatori Summer3p festivala.

 

 

 

 

Tokom ovog dana od 16 do 22h kroz različite kreativno-zabavne programe biće predstavljeni najbolji lokalni i regionalni umetnici, udruženja, sportske i obrazovne inicijative, održavaće se radionice i drugi sadržaji za celu porodicu, čiji će članovi biti u prilici da osete festivalsku atmosferu u predivnom okruženju kraj jezera Palić.

 

Na prostoru Termalnog bazena deca uzrasta od 3 do 12 godina učiće uz pomoć članova kluba ekstremnih sportova Ground Level, različite tehnike vožnje bicikla u okviru programa „Staza spretnosti“.

 

Publiku zatim očekuje i „Spontani Stand Up Show“ (voditelj programa - Srđan Olman), kao i SuTeam škola sporta koja je namenjena deci uzrasta od 4 do 9 godina. Cilj ovog programa je da deca nauče osnove sportova zastupljenih u našem okruženju: gimnastika, atletika, fudbal, odbojka, košarka, plivanje…, kao i druge, manje zastupljene sportove kao što je jedrenje na vodi. Sa decom će isključivo raditi adekvatno obrazovan stručni kadar – diplomirani profesori sporta i fizičkog vaspitanja i apsolventi Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

 

 

 

 

Tu je i Likovna radionica pod nazivom „Zajednička slika“ koju vodi akademski slikar Emil Kadrić, a udruženje Electe održaće Muzičku radionicu i mini koncert klasične muzike.

 

Cela porodica moći će da vežba u okviru aerobik i fitnes programa „Trening za dušu i telo“ koji će voditi Emina Savin (Udruženje N CENTAR), dok će najmlađe zabaviti Kapetan Smešavko i njegovi baloni.

 

 

 

 

„Igrajmo se zajedno“ - naziv je inkluzivne radionice za decu do 12 godina koju organizuje Udruženje ZaJedno u saradnji sa Ana i Vlade Divac Fondacijom i USAID-om).

 

Uživanje u čarima termalong bazena upotpuniće DJ-evi Andy Dee i Poison Charlie.

Summer3p festival se i ove godine bavi važnim ekološkim i društvenim temama, tako će u okviru Porodičnog dana biti održana Javna prezentacija (i debata) trenutnog statusa ekološkog projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš pod nazivom „Kada ćemo se ponovo kupati u Paliću?". Govoriće Michell Rohmann (dipl. hidrolog, savetnik na projektu), a prezentacija će biti održana u nedelju, 23. jula od 19 časova.

 

Mađarski kulturni centar sa Palića predstaviće se programom sačinjenim od plesnih nastupa najmlađih do likovne kolonije starijih sugrađana MZ Palić.

 

Ulaz na Porodični dan je besplatan za sve koji donesu 3 prazne limenke! Presujte ih na ulazu i ubacite u skulpturu „Riba - ubaci limenku, dovrši skulpturu“!

 

Summer3p festival ove godine slavi 15. rođendan i od osnvanja je ugostio više generacija posetilaca. Porodični dan ima za cilj da spoji sadašnje i nekadašnje posetioce festivala, njihovu decu, ali i roditelje, te da na taj način napravi sinergiju generacija, koji će kreativno zabaviti i kvalitetno provesti vreme u prirodi.

 

Petnaesto, jubilarno izdanje Summer3p festivala održaće se od 20. do 23. jula na Termalnim bazenima i Muškom štrandu kraj jezera Palić uz verovatno najatraktiviniji muzički program do sad i jedinstven miks kvalitetne zabave i atraktivnih kulturnih sadržaja, uz obaveznu dozu aktivizma.

 

U okviru muzičkog programa nas očekuje 17 izvođača, na Moon Stageu između ostalih nastupiće superstar duo iz Severne Irske – Loco & Jam, zatim popularni nemački DJ Eric Sneo, domaća zvezda Ilija Đoković, dok nam sa Malte dolazi Daniel Blade, a iz Hrvatske Andrologic. Tu je još jedan istaknuti predstavnik regionalne plesne scene Hibrid (BiH), kao i najbolja selekcija subotičkih DJ-eva...

 

Organizator Summer3p festivala je NVO AŠC.

Summer3p festival podržavaju: Grad Subotica, AP Vojvodina, Kancelarija za mlade Subotica i Fondacija „Danilo Kiš“.

 

Redakcija Super-info.rs

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

07.07.2017.

 

Tolminska ulica zatvorena za saoobraćaj

 

 

Služba za energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice obaveštava javnost da će Tolminska ulica u narednom periodu biti zatvorena za saoobraćaj, počev od 9.7.2017. godine zbog rekonstrukcije pomenute ulice. Saobraćaj iz smera Bikovačkog puta biće preusmeren na Ilindensku ulicu, dok će saobraćaj iz smera Čantavirskog i Beogradskog puta biti onemogućen ka Tolminskoj ulici, tj. sa Čantavirskog puta jedini mogući smer kretanja biće ka Beogradskom putu, odnosno, sa Beogradskog puta biće omogućeno kretanje jedino ka Čantavirskom putu.

 

 

 

 

Iz istih razloga će doći do izmene trase na linijama javnog prevoza i to na linijama 8, 16 i 48.
Linija 8 će saobraćati ulicom Plate Dobrojevića i Ilindenskom do okretnice u Aleksandrovu kao i u povratku, a nakon toga će saobraćati uobičajenom trasom linije 8. Tokom izvođenja radova neće biti u upotrebi stajalište Aleksandrovo groblje.
Na liniji 16 autobusi će saobraćati ulicom Beogradski put do benzinske stanice NIS petrola. Tokom izvođenja radova na ovoj liniji neće biti u upotrebi stajalište Aleksandrovo okretnica.
Na liniji 48 autobusi će saobraćati ulicom Beogradski put, a potom ulicama Plate Dobrojevića i Ilindenskom do okretnice u Aleksandrovu, a nakon toga saobraćaju uobičajenom trasom linije 48. Tokom izvođenja radova neće biti u upotrebi stajalište Aleksandrovo groblje.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

07.07.2017.

 

Delimično rekonstruisani Termalni bazen i Letnja pozornica

 

 

– Deo opozicije 'proziva' nas da aktuelna gradska vlast ništa nije radila tokom proteklih godinu dana. Možda se nismo previše bavili marketingom i nismo puno pričali, ali potpuno je izvesno da naš krajnji rezultat neće biti – nula. Samo na Paliću ukupna vrednost planiranih investicija za prethodnih godinu dana veća je od milion evra, zahvaljujući, pre svega, republičkoj Vladi na čijem čelu je bio premijer Aleksandar Vučić, i pokrajinskoj Vladi, bez čije pomoći ne bismo mogli da realizujemo značajnije projekte u našem gradu – izjavio je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, obraćajući se medijima nakon što je sa direktorom preduzeća „Park Palić” d.o.o. Nebojšom Darabošem obišao Termalni bazen i Letnju pozornicu na Paliću, na kojima je nedavno izvedena delimična rekonstrukcija i adaptacija.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Gradonačelnik je rekao da će do 2020. godine biti završen „Ipsilon“ krak i Narodno pozorište i da će se, uz dovođenje ozbiljnih investitora, intenzivno raditi na infrastrukturnom opremanju i razvoju Palića.

– Sve što je građanima obećano na početku našeg mandata, biće i realizovano. Što se tiče otvaranja novih radnih mesta, tu smo, mislim, najbolji u Srbiji. Otvaraju se novi proizvodni pogoni i proširuju kapaciteti, a čekamo i potpisivanje ugovora sa novim investitorom. Na kraju mandata imaćemo šta da pokažemo građanima, a odgovor na svako pitanje je – ono što je urađeno, a ne prazna priča – naglasio je Bogdan Laban.

 

On je kazao da se vodi računa o svakom potrošenom dinaru, kao i da se taj dinar vrati. I Termalni bazen i Letnja pozornica, dodao je, mogu da ostvare određene prihode i sami sebe održavaju.

 

Nebojša Daraboš je naveo da su radovi na Termalnom bazenu završeni, da je ugovorena vrednost radova bila oko 12 miliona dinara i da su sredstva obezbeđena po konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

– Izvršeno je popločanje platoa oko bazena, izrada nastrešnice iznad bazena i sanacija toaleta. Nedavno je renoviran i objekat Letnja pozornica u cilju razvoja manifestacionog i kulturnog turizma. Za renoviranje objekta obezbeđena su sredstva u iznosu od 10 miliona dinara, takođe po konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Urađeno je popločanje objekta, zamena drvenih sedišta i naslona, sređen je toalet kao i deo pomoćnih prostorija – rekao je Nebojša Daraboš.

 

Na Letnjoj pozornici će se, već 12. jula, održati koncert Sergeja Ćetkovića, potom sledi Filmski festival, a 4. avgusta gostovaće predstava Državni posao. Plan je da se već početkom godine napravi kalendar manifestacija kako bi se to, u marketinškom smislu, koristilo za poboljšanje turizma.

 

Izvor: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

07.07.2017.

 

Postavljen javni toalet u Dudovoj šumi

 

 

 

 

Na molbu Sportskog Udruženja Horizont i na osnovu odluke Gradskog Veća o upravljanju i održavanju javnog toaleta broj III-464-209/2017 od 22.06.2017. godine, JKP „Stadion“ Subotica stavlja u upotrebu javni toalet u Dudovoj šumi.Toalet će biti otvoren svaki dan od 07,00 do 22,00 časova.
Takođe postavljena su dva mobilna toaleta na Segedinskom putu kod ulaza na Gradsko strelište, koji će biti na raspolaganju građanima (sportistima, rekreativcima) do 01.09.2017. godine.

Upotreba toaleta je besplatna.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

06.07.2017.

 

Održana deseta sednica Skupštine grada

 

 

Na desetoj sednici Skupštine grada usvojena je Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Subotice za 2017. godinu, Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin i Pro urbe, a donete su i odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Palić Ludaš“, Javnog komunalnog preduzeća „Suboticagas“ i Javnog preduzeća za upravljanje putevima urbanističko planiranje i stanovanje. Odbornici su, između ostalog, doneli i Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije grada Subotice.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Na početku današnje sednice Skupštine grada, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, sa dnevnog reda skinute su tačke 16 i 29: donošenje Deklaracije o protivljenju realizaciji projekta izgradnje objekata za smeštaj migrantskih porodica na teritoriji grada Subotice i donošenje Deklaracije o projektima za smeštaj migranata i migrantskih porodica na teritoriji grada Subotice, a koje su odvojeno predložile odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara i Pokret za građansku Suboticu.

 

S obzirom na to da su ove dve tačke dnevnog reda u delokrugu rada dr Nenada Ivaniševića, zamenika predsednika Radne grupe Vlade Republike Srbije za rešavanje mešovitih migracionih tokova, on je danas dao odbornicima dodatne informacije u vezi ovih tačaka.

- Po ovom pitanju Vlada Srbije dobila je najveća priznanja iz cele svetske zajednice i moram da kažem da sam ponosan na sve to – kazao je Ivanišević. ...dalje - izvor

 

__________________________________________________________________________

 

05.07.2017.

 

Poseta ambasadora Portugala

 

 

Delegacija grada Subotice primila je danas ambasadora Portugala u Srbiji Augusta Žoze Pestana Saraiva Peišota i predstavnike organizacije „Srbija u ritmu Evrope“. Ambasador Portugala razgovarao je i sa devojčicama iz našeg grada koje su na takmičenju „Srbija u ritmu Evrope“, održanom krajem juna u Somboru, sjajnim nastupom i modernim plesom i pesmom predstavile Portugal i u konkurenciji 20 gradova iz Srbije zauzele drugo mesto.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Ambasador Portugala je, obraćajući se medijima nakon sastanka u Zelenoj sali Gradske kuće, istakao da Portugal pruža značajnu podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, da očekuje poboljšanje saradnje između dve zemlje u oblastima turizma i kulture i da bi upravo na tim poljima trebalo da se uspostavi saradnja i sa gradom Suboticom.

 

Član Gradskog veća zadužena za oblast kulture, Miroslava Babić, rekla je da je ambasador Portugala prvi put u zvaničnoj poseti Subotici i da je tokom srdačnog susreta upoznat sa istorijom, kulturom i privrednim potencijalima našeg grada.

 

Zahvalila se, takođe, i organizatorima manifestacije „Srbija u ritmu Evrope“ na, kako je navela, mogućnosti da se putem kulture otvore vrata buduće kulturne i privredne saradnje grada Subotice i države Portugal.

– U ime lokalne samouprave još jednom se zahvaljujem devojčicama koje su, predstavljajući naš grad na takmičenju u Somboru, osvojile drugo mesto, kao i njihovim roditeljima na angažovanju tokom priprema i takmičenja – naglasila je Miroslava Babić.

 

Izvor: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

04.07.2017.

 

Obeležen Dan borca

 

 

Povodom 4. jula - Dana borca, delegacije grada Subotice i Severnobačkog upravnog okruga koje su predvodili gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i načelnik Okruga Dragi Vučković, položile su vence na Spomenik žrtvama fašizma. Vence su položile i delegacije Jevrejske opštine, Komunista Subotice i Centra Tito. Obeležavanje Dana borca organizovala je Gradska organizacija SUBNOR-a Subotica.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Gradonačelnik Bogdan Laban izjavio je, tim povodom, da danas obeležavamo značajan datum u našoj istoriji – 4. jul, dan kada je, 1941. godine, naša zemlja ustala u borbu protiv fašizma, najvećeg zla u istoriji ljudske civilizacije.

– Obeležavanjem Dana borca ukazujemo, posebno mlađim generacijama, na ogromne žrtve koje su podnete u borbi protiv nacizma, ali i na činjenicu koliko nas je upravo ta borba učinila delom moderne Evrope koja danas sigurno ne bi bila takva da nije bilo otpora fašističkoj okupaciji. Mi ćemo se i ubuduće sa ponosom sećati svih važnih događaja iz naše istorije i učestvovati u njihovom obeležavanju – naglasio je gradonačelnik Laban.

 

Predsednik Gradskog odbora SUBNOR-a Subotica Maksim Bakrač je, obraćajući se prisutnima na komemorativnom skupu, podsetio da je 4. jula 1941. godine u kući poznatih levičara Ribnikar u Beogradu održana sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na kojoj je razmatrana opšta situacija u okupiranoj i porobljenoj Jugoslaviji i doneta istorijska odluka o dizanju opštenarodnog ustanka protiv okupatora i domaćih izdajnika.

– Potvrda ove istorijske odluke o dizanju opštenarodnog ustanka desila se samo tri dana posle njenog donošenja, 7. jula 1941. godine, ispaljivanjem prvog ustaničkog hica u Beloj Crkvi. To je u celom svetu odjeknulo kao prvorazredna senzacija sa velikom dozom neverice i pitanjem: da li je istina da se jedan mali balkanski narod usudio da ustane protiv tadašnje vojne velesile koja je u odnosu na ustanike bila hiljadu puta brojnija, jača i tehnički opremljenija – istakao je Bakrač.

 

Naveo je da se na osnovu odluka donesenih na vojno-političkom savetovanju rukovodstva Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP), 26. septembra 1941. u Stolicama, kod Krupnja, prišlo formiranju prvih regularnih partizanskih odreda, da je već 22. decembra 1941. godine u bosanskohercegovačkom mestu Rudo formirana Prva proleterska brigada i da je Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata dala nemerljiv doprinos pobedi nad fašizmom.

 

Uz izražavanje zahvalnosti lokalnoj samoupravi, gradonačelniku i lokalnim sredstvima informisanja na korektnom odnosu prema Gradskoj organizaciji SUBNOR-a Subotica, Bakrač je poručio da će se SUBNOR i dalje svim legalnim sredstvima boriti protiv pojava neonacizma i neofašizma, jer nam je to, kako je rekao, dug prema svim žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu, pa i onim u oružanim sukobima posle 1990. godine.

 

Nakon komemorativne svečanosti na Trgu žrtava fašizma, venci i cveće položeni su i na Spomenik njihovoj vernosti, u Parku Ferenca Rajhla.

Dan borca je za državni praznik proglašen 26. aprila 1956. godine. Posle raspada SFR Jugoslavije, postao je državni praznik Savezne Republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji. Ukinut je 2001. godine, odlukom Vlade Srbije. Svake godine se, međutim, nezvanično proslavlja u organizaciji Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR).

 

Izvor: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

04.07.2017.

 

Predsednik Rotary Internationala posetio Palić

 

 

Rotari klubovi Subotica i Palić danas su bili domaćini predsedniku Svetske organizacije Rotary Internationala (RI) Ianu Rizliju. Nakon obilaska Rotari aleje na Paliću, prvi čovek rotarijanaca u svetu rekao je da mu ju namera da se upozna sa projektima koje je Rotari pokret u Srbiji realizovao do sada, kao i sa planovima za budućnost.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

– U ovoj godini želimo posebno da podstaknemo razmišljanje i brigu o zaštiti životne sredine i cilj nam je da svaki rotarijanac zasadi bar po jedno drvo tokom ove rotarijanske godine. Drago mi je da danas na Paliću vidimo da već postoji briga o zaštiti životne sredine – istakao je Ian Rizli.

 

Nakon obilaska Rotari aleje na Paliću goste je, na Velikoj terasi, pozdravio Dragi Vučković, načelnik Severnobačkog upravnog okruga. On se još jednom zahvalio rotarijancima što su u vreme poplava koje su 2014. godine zadesile Srbiju donirali značajna sredstva za pomoć nastradalima.

– Kada dođe nevolja, kao što je elementarna nepogoda, većina ljudi je na nivou zadatka i svi su solidarni, ali kada nastupi svakodnevica sa malim svojim amplitudama obično se zaboravlja intencija da treba nekome pomoći. Tu sam zahvalan Rotari klubu što je permanentno na nivou zadatka – istakao je Vučković

 

On je gosta upoznao sa privrednim kretanjima u gradu i turističkim potencijalima Palića, a napomenuo je i projekat izgradnje Narodnog pozorišta.

– Subotica jedina u Srbiji ima dve drame, na srpskom i mađarskom jeziku, što je jedan od pokazatelja da Vlada Srbije i lokalna samouprava neguju dobre odnose prema nacionalnim manjinama. To je još jedno obeležje ovog grada koji ume da amortizuje razlike i da napravi atmosferu saradnje – naglasio je Vučković.

 

Predsednik Rotari kluba Palić, Toni Bedalov, rekao je da klub na čijem je čelu aktivno učestvuje u svim akcijama koje je pokrenula svetska rotari organizacija.

– U skladu sa motom 'Rotari-menjamo živote ljudima na bolje' mi ćemo ove godine da realizujemo dve akcije, a to će biti stipendiranje četiri studenta i novogodišnji paketići za 20 siromašnih porodica na Paliću – kazao je Bedalov.

 

Rotari klubovi širom sveta podeljeni su u distrikte kojima rukovode guverneri. Srbija i Crna Gora nalaze se u distriktu 2483 koji trenutno broji 65 klubova, odnosno preko 1200 rotarijanaca. Rotari klub Palić aktivan je od 2004. godine i ima 15 članova.

 

Izvor: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

27.06.2017.

 

Delegacija IB-a u dvodnevnoj poseti Subotici

 

 

Prvog dana dvodnevne posete Subotici delegacije nemačne neprofitne organizacije Internationaler Bund (IB), iz Frankfurta, na sastanku sa članovima Gradskog veća zaduženim za oblast socijalne zaštite i obrazovanja, Ilijom Đukanovićem i Natašom Aleksić, te direktorima Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ i Gerontološkog centra, Nenadom Kozomora i Petrom Balaževićem, razmotrene su mogućnosti saradnje u okviru zajedničkih projekata u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.

 

 

 

 

Neprofitna organizacija IB je jedna od osnivača evrospke asocijacije Karavan 2000 koji okuplja 22 ustanove socijalne zaštite iz 18 zemalja, čiji je član i Kolevka od prošle godine, a za članstvo je zainteresovan i Gerontološki centar Subotica. Organizacija IB je usmerena na pružanje pomoći u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, pružanja pomoći migrantima, a u okviru projekta Ela pružaju pomoć osobama sa posebnim potrebama.

 

Jedan od najvećih problema Kolevke, je obezbeđivanje stanovanja odraslih lica sa smetnjama u razvoju, u vreme kada o njima ne bude imao ko da brine.
– Mi se nadamo da ćemo u što kraćem roku obezbediti takav vid zbrinjavanja i rešiti problem sa kojim se susreću naši sugrađani koji su trenutno u ovakvoj situaciji, rekao je direktor Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Nenad Kozomora.

 

– Razmatraćemo mogućnosti za zajedničke projekte, za šta nam je potrebna podrška lokalne politike, profesionalnost i ako sve to uspemo da uskladimo, onda ćemo naći i sredstva za projekte, rekao je regionalni menadžer za pomoć osobama sa posebnim potrebama ispred organizacije IB Mihael Tile, koji je istakao da su sa posebnim interesovanjem obišli Prihvatilište za maloletne migrante bez roditeljske pratnje, kao i Dnevni boravak za decu do 18 godina. Po njegovim rečima upoznati su i sa potrebom izgradnje jedne stambene jedinice za stanovanje uz podršku.

 

IB je širom Nemačke uspostavio 45 servisa i usluga. Raspolaže sa 700 objekata za smeštaj odraslih i starih lica i lica sa invaliditetom, stanovanje uz podršku, kao i dnevne centre za osobe sa invaliditetom.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

26.06.2017.

 

Sjajan rezultat Subotičanki na takmičenju „Srbija u ritmu Evrope“

 

 

Na takmičenju „Srbija u ritmu Evrope“, održanom u nedelju, 25. juna u Somboru, u konkurenciji 20 gradova iz Srbije, devojčice iz Subotice osvojile su 32 poena i podelile sa Nišlijkama prvo mesto. Predstavnice našeg grada: Mina Stanković, Maša Čegar, Nikolet Jakša, Eleonora Zedi, Henrieta Maronka, Enike Meznerić i Aleksandra Ziđarev izvanrednim nastupom i modernim plesom i pesmom predstavile su državu Portugal.

 

 

 

 

- Devojčice iz Subotice imale su podršku Grada Subotice, vredno su se pripremale, imale sjajan nastup i ostvarile odličan rezultat. Međutim, po propozicijima takmičenja, ako dva grada imaju isti broj poena – bolji plasman zauzima grad koji je od grada domaćina dobio više poena, pa će tako naredne godine učesnike manifestacije „Srbija u ritmu Evrope“ da ugosti grad Niš – kaže Miroslava Babić, član Gradskog veća zadužena za oblast kulture.

Na ovom takmičenju Subotica je od žirija dobila 14, a Niš 17 poena. Glasanje publike putem slanja SMS donelo je Subotici 18, a Nišu 15 bodova.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

24.06.2017.

 

Deca "Kolevke" odigrala premijeru predstave "Film & gugi"

 

 

U Dečujem pozorištu Subotica, štićenici Doma za decu "Kolevka" izveli su premijeru predstave "Film & gugi", reditelja i glumca Branislava Trifkovića.

 

 

 

 

 

Predstava je nastala u okviru glumačko - kreativne radionice koja je započela sa radom septembra prošle godine.
- Osmoro dece je uključeno u ovaj projekat, na čelu sa glumcem Branislavom Trifkovićem. Ideja čitavog projekta bila je da pokažemo da je pozorište otvoreno za svu decu i da svako može da iskaže svoje potencijale kroz ples, muziku i glumu, kaže psihološkinja Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka",Maja Gvozdenović koja je uz Jovanku Dević, Bojanu Mravčević i Marijanu Kolar, ujedno i asistentkinja na režiji u predstavi "Film & gugi".

 

- Moje veliko zadovoljstvo i sreća je što smo naš devetomesečni rad koji je protekao u fenomenalnoj atmosferi, završili. Mogu da kažem na moju žalost, jer te probe sa ovom divnom decom, divnim vaspitačima i ljudima koji su mi pomagali, bili su bogatstvo koje me ispunjavalo, kaže glumac Dečijeg pozorišta i reditelj predstave "Film & gugi",
Branislav Trifković i dodaje da je srdačnost koju je osetio pri svakom susretu u okviru glumačko - kreativne radionice, za njega veoma vredno iskustvo.

- Predivno iskustvo, divna deca i divni ljudi koji su pri svakom mom dolasku i odlasku, izgrlili se i izljubili samnom. Vrlo retko se mogu naći takve sredine da vas sa takvom ljubavlju dočekuju i ispraćaju. Svi su prilično uzbuđeni i u pogledu neizvesnosti kako će ovo sve da ispadne. Za mene - predstava, kao predstava nešto puno i ne znači, jer čitava ta energija koju smo mi stvorili tokom rada, pa makar ništa sad ne pokazali, samo ta energija da izađe iz nas, bila bi dovoljna, rekao je Trifković pre izvođenje premijere.

 

Dugotrajnim i snažnim aplauzom na kraju premijernog izvođenja predstave "Film & gugi", kao i aplauzom tokom izvođenja predstave, publika je ocenila da je rad glumačko - kreativne radionice za svaku pohvalu, što ohrabruje i daje podstrek možda i na nove izazove ove male, ali složne ekipe.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

23.06.2017.

 

Dodeljena priznanja „Dr Ferenc Bodrogvari“

 

 

U Velikoj većnici Gradske kuće večeras su svečano dodeljena priznanja „Dr Ferenc Bodrogvari“. Na predlog Komisije za dodelu zvanja i priznanja Skupština grada Subotice je na 9. sednici, održanoj 27. aprila ove godine, donela odluku da se za istaknuto delo i zapažena ostvarenja u 2016. godini priznanje „Dr Ferenc Bodrogvari“ dodeli Igoru Halaseviću, građevinskom tehničaru, i Lauri Kozma i Emi Pešti, likovnim umetnicima. Diplomu i plaketu priznanja „Dr Ferenc Bodrogvari“ uručio je Tivadar Bunford, predsednik Skupštine grada Subotice. Dodeli priznanja prisustvovala je i Timea Horvat, zamenik gradonačelnika.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Bunford je, obraćajući se prisutnima, podsetio da je Ferenc Bodrogvari rođen 22. juna 1935. godine u Bezdanu, da je svojim stvaralačkim radom stekao značajan ugled ne samo u Subotici već i na celoj teritoriji bivše Jugoslavije i da je bio prvi dobitnik nagrade „Šaman” koju je Subotica dodeljivala uspešnim stvaraocima.

– Ovo priznanje dokazuje da Grad prati rad mladih stvaralaca i da brine o talentima koji su se uprkos svojim godinama uspeli da se izdignu iznad proseka. Igor Halasević, Laura Kozma i Emi Pešti, ostvarili su u svom radu zapažene rezultate i svojim delima doprineli razvoju kulturnog života našeg grada. Nagrađujemo tri umetnika koji su dostojni ovog priznanja – naglasio je Tivadar Bunford.

 

Ni ove godine, dodao je, nije bilo lako napraviti izbor među kandidatima, ali sam uveren da ovo istaknuto priznanje i sada odlazi u prave ruke.

 

Pored plakete, na čijem je aversu lik Šamana, dobitnicima priznanja „Dr Ferenc Bodrogvari” uručuje se i diploma - umetničko delo - plod rada likovnog ili primenjenog umetnika. Ove godine, to su radovi grafičkog umetnika Ljiljane Krtinić, iz Subotice.

 

Diploma i plaketa priznanja „Dr Ferenc Bodrogvari“ dodeljuje se na dan rođenja dr Ferenca Bodrogvarija.

 

Izvor: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

21.06.2017.

 

Jubilej od 20 godina rada Službe spasavanja na vodi

 

 

Službe spasavanja na vodi Crvenog krsta Subotica, 23. juna će svečanom akademijom u Eko centru na Paliću, s početkom u 18 časova, obeležiti jubilej od dve decenije postojanja. Tom prilikom će zaslužnim članovima biti uručene nagrade i priznanja. U okviru obeležavanja jubileja biće predstavljene pokazne vežbe i promovisan spasilački sport.

 

 

 

 

Obeležavanje 20 godina postojanja Službe spasavanja na vodi započinje takmičenjem koje će se održati 23. juna, sa početkom u 9 časova na bazenu u Dudovoj šumi. Takmičiće se pet ekipa iz Subotice, Novog Sada, Bele Crkve i Kikinde, a takmičenje se sastoji iz 8 disciplina.

- Prva disciplina je plivanje na 200 metara sa preprekama ispod vode, koje se prevazilaze zaranjanjem. Sledi disciplina na suvom, u kojoj spasioci bacaju uže na 12 metara, sa ciljem da uhvate davljenika i izvuku ga iz vode. Sledeća disciplina je plivanje na 50 metara sa preprekama, zatim 100 metara mešovito, u okviru čega se nakon 75 metara iz vode izvlači lutka teška 70 kilograma. Nakon toga ekipe će se takmičiti u transportu lutke na 50 metara, a potom u takozvanoj štafeti, na svakih 25 metara će predavati lutku. U poslednjoj disciplini izvlači se davljenik iz vode i pruža prva pomoć. Spasioci će na kraju programa za građane izvesti pokaznu vežbu, rekao je Rudolf Renčenji, rukovodilac Službe spasavanja na vodi Crvenog krsta Subotica.

 

Prema dokumentima, do kojih je Crveni krst došao prilikom istraživanja istorijata spasilačkih službi, upravo u Subotici je začetak Spasilačke službe na vodi. Prema pregledanoj dokumentaciji, prvi spasilac obučen je u Subotici 1902. godine, a Službe spasavanja na vodi Crvenog krsta Subotica, će 23. juna po prvi put svečano obeležiti dvadesetu godišnjicu postojanja.

- Odabrali smo ovaj datum, jer se u Evropi tokom ove nedelje obeležava bezbednost na vodama. To je nedelja pred početak raspusta i sezonu godišnjih odmora, te je bitno da se govori o merama prevencije. Svake godine građane informišemo pre, u toku i nakon kupališne sezone, kako bismo sprečili nezgode i utapanja, rekao je instruktor spasavanja na vodi Crvenog krsta Srbije, Žolt Sendi, na danas održanoj konferenciji za medije, na kojoj je građanstvu skrenuta pažnja da kada se dogodi slučaj utapanja, bilo da je reč o bazenu, ili otvorenoj vodi, važno je da izvlačenje utopljenika iz vode uradi neko ko je za to obučen. Oni koji nisu prošli obuku, nebi trebali da dođu u direktan kontakt sa davljenikom, jer postoji velika verovatnoća da će i oni doći u opasnost.

 

D. Bicok

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

19.06.2017.

 

Promena režima saobraćaja zbog radova u Rudić ulici

 

Služba za energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice obaveštava javnost da će u periodu od utorka, 20.6.2017. godine do nedelje, 25.6.2017. godine Rudić ulica biti zatvorena za saobraćaj motornih vozila zbog radova na vodovodnoj mreži. Odvijanje saobraćaja će biti moguće u sledećim smerovima: Od ulice Matka Vukovića, preko kružnog toka ka Štrosmajerovoj ulici, iz Štrosmajerove ka ulici Matka Vukovića, te iz smera ulice Dimitrija Tucovića ka ulicama Matka Vukovića i Štrosmajerove.

 

 

 

 

U navedenom periodu autobusi na liniji 1a će saobraćati od stajališta Lifka, ulicom Matije Gupca do ulice Maksima Gorkog, a nakon toga se vraćaju na uobičajenu trasu linije 1a na Senćanskom putu. Na liniji 1/a van upotrebe će biti stajališta Sinagoga, Arsenija Čarnojevića, Higijenski zavod i Jadran bioskop, a umesto navedenih stajališta u upotrebi će biti stajališta Pošta i Matija Gubec.

 

Takođe, autobusi na liniji 8 će saobraćati nakon ulice Aleja Maršala Tita, ulicama Zmaj Jovina, Đure Đakovića, Maksima Gorkog i Matije Gupca do stajališta Lifka (trasom linije 8/a), a nakon toga se vraćaju na uobičajenu trasu linije 8. Na liniji 8 van upotrebe će biti stajalište Sinagoga, a umesto navedenog stajališta u upotrebi će biti stajališta Arsenija Čarnojevića, Higijenski zavod, Jadran bioskop, Pošta i Matija Gubec.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

19.06.2017.

 

Nastavak akcije „Selu u pohode" u MZ Mala Bosna

 

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju i u 2017. godini sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“, koja će se održati u prostorijama gerontološkog kluba MZ Mala Bosna, 20. juna u terminu od 8 do 11 časova.

 

 

 

 

Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmeriti telesnu visinu, težinu i utvrditi BMI (indeks telesne mase). Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.

 

Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih, poručuju iz Zavoda za javno zdravlje Subotica i apeluju na građanstvo, da provere svoje faktore rizika i menjaju ponašanje u korist očuvanja i unapređenja zdravlja.

 

Ove akcije se organizuju već sedmu godinu, sa ciljem da promovišu zdravlje i zdrave stilove života u ruralnim sredinama Subotice i da mobilišu stanovnike ovih naselja na kontrolu zdravlja.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

16.06.2017.

 

Uskoro 24. Festival evropskog filma Palić


 

 

Dvadeset i četvrto izdanje Festivala evropskog filma Palić održaće se od 15. do 21. jula na više lokacija, kraj jezera Palić i u Subotici.

 

 

 

 

 

Publiku očekuje i ove godine veliki broj relevantnih evropskih naslova raspoređenih u 11 selekcija: Glavni takmičarski program, Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Hrvatska u fokusu, Omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka, Omaž program dobitniku nagrade Underground Spirit, Ekološki dokumentarci, Best of Europe 2016, Short Matters! i Palić u Beogradu.

 

Direktor Festivala Radoslav Zelenović o vrlo delikatnom trenutku u kojem se održava ovogodišnji Festival kaže: “U 25 godina dugoj istoriji Festivala bilo je mnogo teških trenutaka, ali ovogodišnji Festival doveden je ozbiljno u pitanje, pre svega zbog činjenice da je pre 10-ak godina Festival operisao sa sumom od preko 400.000 eura, a da mi sada imamo problem da obezbedimo i budžet od 150.000 eur. Ovde pre svega mislim na Pokrajinski sekretarijat za kulturu koji je ove godine odvojio nikad manja sredstva za naš festival, za razliku od republike i Grada Subotice koji nisu smanjivali dodeljena sredstva u odnosu na prošlu godinu, ali što je opet u odnosu na pomenutu 2008. značajno manje”.

 

Napominjući da je u takvim uslovima vrlo teško praviti festival evropskog filma, on dodaje: “Svima nama je jako stalo do Evrope, svima su puna usta Evrope, a kada treba da promovišemo nešto je proverena evropska vrednost, a Palićki festival već godinama to jeste, konačno promoć koju smo prošle godine dobili od Evropske komisije govori u prilog tome – prava podrška izostaje. Svima nama je jako teško da govorimo o tom cilju odnosno da Festival zadržimo u gabaritima u kojima je on bio. Pred organizatorima festivala je ogroman problem. Mi ćemo ga rešiti kako znamo i umemo. Ovde pre svega mislim da on ostane u istim okvirima u kojima je bio prošle godine. Štedeće se na mnogim drugim stvarima, najverovatnije ćemo ove godine ostati bez jedne izuzetno važne i dragocene institucije koja se zove Festivalske novine. Njih će biti, ali u bitno promenjenom obliku. Biće takođe upitno da li ćemo moći da dovedemo na Festival neke zanimljive ljude koje smo planirali. Nije dobro, zbog toga što je iduće godine 25 godina od kako postoji Festival koji je u mnogo navrata pokazao i dokazao da je potreban gradu, da na žalost bude ukinuta jedna selekcija koja je pokazala odlične razultate, to je program “Klasici na trgu”. Festival je bio poznat i po muzičkom programu i drugim nekim sadržajima – svega toga moramo da se lišimo da bismo zadržali onu suštinu odnosno glavne selekcije. Festival će biti održan u obliku u kakvom ga poznaju i gledaoci i kritičarii i svi ostali. Ozbiljno je pitanje da li to treba raditi u takvim uslovima. Na žalost mi koji smo u Festivalu, takvo pitanje sebi ne možemo da postavimo posle 25 godina, ali je zato to pitanje za one druge: da li stvarno misle da tako treba da se odnose prema Festivalu, prema jednoj ozbiljnoj evropskoj tekovini? Prema nečemu što traje 25 godina i što je kao vrednost provereno i u našim i u evropskim okvirima”, kaže na kraju izjave direktor Festivala Radoslav Zelenović.

 

Glavni takmičarski program i ove godine biće prikazan u najlepšem bioskopu pod vedrim nebom – čudesnoj Letnjoj pozornici koja prima 1200 posetilaca.

 

U fokusu 24. Festivala biće hrvatska kinematografija, a vrlo brzo možete očekivati više informacija o ovom segmentu, kao i o ostatku programa predstojećeg Festivala.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

16.06.2017.

 

Petnaesti Summer3p festival od 20. do 23. jula

 

 

Petnaesto, jubilarno izdanje Summer3p festivala održaće se od 20. do 23. jula na Termalnim bazenima i Muškom štrandu kraj jezera Palić, uz verovatno najatraktiviniji muzički program do sad i jedinstven miks kvalitetne zabave i atraktivnih kulturnih sadržaja, uz obaveznu dozu aktivizma, tvrde organizatori.

 

 

 

 

 

„Summer3p festival je ove godine bio suočen sa izostankom podrške pojedinih državnih instanci a pojavili su se i organizacioni problemi, međutim, ovo petnaesto izdanje biće za pamćenje. Festival će proslaviti 15. rođendan u velikom stilu. Palić će po prvi put ugostiti izvođače iz 6 zemalja. Dolaze nam svetska imena iz Irske i Nemačke, zatim sa Malte a biće tu i izvođači iz regiona, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske. Ugostitićemo i trenutno najtraženijeg srpskog DJ-a, koji će nastupiti uz podršku subotičke ekipe. Drago nam je da Grad Subotica prepoznaje, podržava i ceni sve ono što radimo punih 15 godina a neizostavno je i razumevanje preduzeća Park Palić na čijem prostoru se Summer3p održava, jer ipak, naša poseta za ovih 15 godina prešla je cifru od 130.000 posetilaca. Pozivamo vas sve da dođete da zajedno proslavimo rođendan!”, kaže Otto Veisenberger, muzički direktor festivala.

 

U okviru muzičkog programa posetioce očekuje preko 20 izvođača. Na Moon Stageu između ostalih nastupiće superstar duo iz Severne Irske – Loco & Jam, zatim popularni nemački DJ Eric Sneo, domaća zvezda Ilija Đoković, dok sa Malte dolazi Daniel Blade, a iz Hrvatske Andrologic. Tu je još jedan istaknuti predstavnik regionalne plesne scene Hibrid (BiH), kao i najbolja selekcija subotičkih DJ-eva.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

16.06.2017.

 

Obeležena 73. godišnjica deportacije subotičkih Jevreja

 

 

Polaganjem venaca na spomenik stradalim Jevrejima kod nekadašnjeg geta, u ulici Pala Papa, i komemorativnim programom u Velikoj većnici Gradske kuće, obeležena je 73. godišnjica deportacije subotičkih Jevreja u tranzitne logore, a potom u Aušvic i druge nacističke logore smrti širom Evrope. U ime subotičke lokalne samouprave venac su položili zamenik gradonačelnika, Timea Horvat, i Veljko Vojnić, zamenik predsednika Skupštine grada.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Timea Horvat je, obraćajući se prisutnima u Velikoj većnici Gradske kuće, kazala da je Holokaust sistematski, organizovani državni progon i genocid nad različitim etničkim, verskim i političkim grupama ljudi tokom Drugog svetskog rata od strane nacističke Nemačke i njenih saveznika, i najstrašniji zločin protiv čovečnosti savremenog doba koji je iza sebe ostavio trajne posledice koje opominju i večni ožiljak u istoriji jevrejskog naroda: samo zato što su bili Jevreji, stradalo je više od šest miliona nevinih ljudi.

– I subotička jevrejska zajednica je u tom periodu podnela najveće žrtve. Na ovaj dan, pre 73 godine, 3.500 subotičkih Jevreja, zatvorenih u geto koji se nalazio neposredno pored železničke stanice i pruge, odvedeno je na stanicu, saterano u stočne vagone i prebačeno u sabirni logor u Bačalmašu, a zatim u Aušvic i druge koncentracione logore širom Evrope – rekla je Timea Horvat.

 

Uz podsećanje da su subotički Jevreji, iako malobrojni, od druge polovine devetnaestog veka do tragičnih zbivanja 1944. godine činili okosnicu napretka, modernizacije i izgradnje grada, istakla je da je zbog toga potrebno i dalje raditi na edukaciji o značaju jevrejske populacije za Suboticu, ali i razlozima njihovog masovnog sistematskog uništavanja tokom Holokausta. ...dalje-izvor

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

__________________________________________________________________________

 

12.06.2017.

 

14. Etnofest od 21. do 25. juna

 

 

Etnofest, world music festival, ove godine će se održati na više lokacija u Subotici i na Paliću. Etnofest počinje u utorak 21. juna na Svetski dan muzike.

 

 

 

 

U tri koncertne večeri na festivalu nastupaju umetnici iz Srbije, Mađarske, Austrije, Češke, a Etnofest ove godine publiku festivala vodi muzičkim stazama koje spajaju Balkan sa Centralnom Evropom. Pored toga publika će imati priliku čuti zvuke argentinskog tanga, ili španskog flamenka.

Ulaz na festival je kao i predhodnih godina besplatan, a festival su podržali: Grad Subotica,
Park Palić, Austrijski kulturni forum iz Beograda, Muzička kuća Fonó iz Budimpešte i
Infostud.

Kancelarija za mlade Grada Subotice, organizovala je volonterski tim koji će raditi na festivalu.

 

 

 

 

Program 14. Etnofest

 

Sreda, 21.06.2017.
Klein House društveni bar, Subotica

20.00 h – Izložba “world music” koncertnih fotografija
Edvard Molnar – Subotica
Pere Masramon – Barcelona
Tomas Opitz - Budimpešta

***

Petak, 23.06.2017.
Velika terasa, Palić

20.30 h – PAUL SCHUBERTH - TOMÁŠ NOVÁK (AT, CZ)
Paul Schuberth – harmonika
Tomáš Novák – violina

21.30 h – BORBÉLY MIHÁLY „ETNOFEST QUARTET” (HU)
Borbély Mihály – duvački instrumenti
György Mihály – gitara, buzuki
Horváth Balázs – kontrabas
Gálfi Attila – bubnjevi

23.00 h – CUE TEW LEE, DJ (Tilos rádio, HU)

***

Subota, 24.06.2017.
Velika terasa, Palić

20.30 h – CONTRABAJANDO DUO (RS)
David Sič – kontrabas
Miroslav Idić – harmonika

21.30 h – MIŠKO PLAVI TRIO (RS)
Milivoje Petrović a.k.a Miško Plavi – harmonika
Vasil Hadžimanov – klavijature
Srđan “Johnny” Dunkić – Bubnjevi

23.00 h – CUE TEW LEE, DJ (Tilos rádio, HU)

***

Nedelja, 25.06.2016.
Klein House društveni bar, Subotica

20.00 h – DUŠAN POPOVIĆ LIPOVAC & SPONA (RS)
Dušan Popović Lipovac – gitara
Sara Kutlešić – piano
David Sič – bas
Radost Galonja – vokal
Bojan Krtinić – klarinet
Katarina Radivojević – perkusije
Slavko Živković – bubnjevi


 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

09.06.2017.

 

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Subotice

 

 

 

 

Pregovaračko poglavlje 23 je jedno od 35 poglavlja o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom u procesu pristupanja Uniji, a koje obuhvata pravosuđe, osnovna prava i borbu protiv korupcije.

 

Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23 usvojen je na sednici Vlade 27. aprila 2016. godine koji utvrđuje obavezu lokalnih samouprava da izrade i usvoje svoj Lokalni antikorupcijski plan (LAP).

Pomenutim Antikorupcijskim planom predviđa se jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalnih samouprava Republike Srbije.

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Model LAP-a, i isti je dostavila svim lokalnim samoupravama Republike Srbije, zajedno sa uputstvima i preporukama radi izrade i usvajanja LAP-a. Da bi se LAP usvojio od strane Skupštine grada Subotice, Gradonačelnik Grada Subotice je obrazovao posebnu radnu grupu koja je sačinila Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Subotice i isti je uputila na javnu raspravu koja traje od 9.6.2017. do 15.6.2017. godine do 24,00 časova.

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana objavljen je na sajtu Grada Subotice a primedbe i sugestije na tekst LAP-a, fizička i pravna lica, (građani, organi i organizacije) moći će davati preko sledećeg e-maila: radna.grupa.lap@subotica.rs.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

09.10.2017.

 

EU i Nemačka pomažu stambeno zbrinjavanje Roma i Romkinja

 

EU za stambeno zbrinjavanje Roma i Romkinja daje 2,5 miliona evra, a Nemačka za njihovo obrazovanje i zapošljavanje izdvaja 2,4 miliona evra.

 

 

 

 

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma, dr Nenad Ivanišević, posetio je danas Romski edukativni centar u Subotici.

Ivanišević je rekao da je Romski edukativni centar dobar primer saradnje i integracije sa lokalnom samoupravom i da će se uz pomoć sredstava Evropske unije za taj centar izdvojiti određena finansijska sredstva. Državni sekretar je istakao da je uz pomoć projekata za stambeno zbrinjavanje Roma i romskih porodica, koje je realizovala nemačka humanitarna organizacija ,,Help“, Unija dala 2,5 miliona evra, a da je za obrazovanje i zapošljavanje Roma u okviru projekta ,,Unapređivanje mogućnosti za obrazovanje i integraciju Roma u Srbiji, pospešivanje mladih Roma i reintegracija povratnika“, Vlada Savezne Republike Nemačke izdvojila 2,4 miliona evra. Nenad Ivanišević je tom prilikom podvukao da su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena i socijalna zaštita ključne oblasti iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, podsetivši da je Vlada Srbije na sednici održanoj 7. juna usvojila Akcioni plan za primenu Strategije, što pokazuje, naveo je Ivanišević, posvećenost i brigu Vlade Republike Srbije za unapređenje položaja Roma i Romkinja.
Romski edukativni centar je nevladina organizacija osnovana 2005. godine sa ciljem inkluzije Roma u lokalnu sredinu i vizijom društva bez predrasuda.

 

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

________________________________________________________________________________

 

09.06.2017.

 

Vlada Republike Srbije obezbedila sredstva i za klimatizaciju Hale sportova

 

– Grad Subotica nastavlja dobru saradnju sa Vladom Srbije. Ovog puta reč je o ulaganju u sportsku infrastrukturu. Vlada Republike Srbije izdvojila je sredstva u visini od 20 miliona dinara za izgradnju novog sistema za klimatizaciju u Hali sportova. Transfer sredstava u budžet grada je izvršen i krećemo u zakonsku proceduru odabira izvođača radova. Očekujemo da tokom ove građevinske sezone radovi budu i završeni. Na ovaj način stvaramo preduslove da kao grad budemo domaćini sportskih takmičenja evropskog i svetskog ranga – izjavio je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, na današnjoj pres-konferenciji u Medija-centru Gradske kuće.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Ističući da je tokom proteklih 11 meseci u sportsku infrastrukturu u našem gradu investirano oko milion evra, gradonačelnik Laban je navеo da je konačno rešen i problem vezan za vlasništvo nad sportskim terenima na Paliću.

– S obzirom na to da je ova konferencija za medije vezana za sportske teme, želim da napomenem da smo rešili još jedan višedecinijski problem. Naime, uspeli smo da u vlasništvo grada vratimo sportske terene u omladinskom parku na obali Palićkog jezera. Učinićemo sve da ih već ove godine u celosti renoviramo i što pre predamo na upotrebu mladima i sportistima – rekao je Bogdan Laban.

 

Predsednik Rvačkog kluba Spartak, Davor Štefanek, zahvalio se gradonačeliku i dodao da je bio prijatno iznenađen što su u rekordnom roku obezbeđena sredstva za novi sistem klimatizacije u Hali sportova.

– Sa tom klimom, rvačkim klubovima Spartak i Proleter biće mnogo lakše da sledeće godine, ako sve bude teklo po planu, budu dobri domaćini Prvenstva Evrope za kadete – kazao je Štefanek.

 

Član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu, Nemanja Simović, kaže da je, pored renoviranja rukometnog, košarkaškog i odbojkaškog trenena na Paliću, u planu da se i tribine oko tih terena dovedu u red.

– Sve je zaraslo u korov. Kada rekonstruišemo sportske objekte i uredimo okolinu, imaćemo jedan lep multifunkcionalni centar, posle više decenija čekanja – naglasio je Simović.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

08.06.2017.

 

Nastavljena humanitarna akcija „Оdeća za sve“


 

 

Članovi Gradskog veća zaduženi za obrazovanje i socijalna pitanja i zdravstvo, Nataša Aleksić i Ilija Đukanović, predstavnici Fondacije „Ana i Vlade Divac” i Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju (HCIT), uz podršku kompanije „Inditeks“, obradovali su danas učenike Školskog centra sa Domom učenika „Dositej Obradović“, kao i štićenike Osnovne i srednje škole „Žarko Zrenjanin“, paketićima garderobe i obuće.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Koordinatorka Vaspitne službe u Domu učenika, Željka Musović, istakla je da školu pohađa ukupno 147 učenika, a da je u Domu za učenike smešteno sedamdesetoro dece. Ona se zahvalila na donaciji predstavnicima Grada Subotice, kao i Fondaciji „Ana i Vlade Divac“, i navela da deci najviše nedostaju veš, čarape i peškiri.

 

Ilija Đukanović je istakao da je Grad Subotica u okviru ove akcije ukupno podelio 100 kutija sa odećom i obućom za decu, i da je na ovaj način nastavljena uspešna saradnja sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“.

 

U dosadašnjoj saradnji sa Fondacijom, podsetio je, realizovano je nekoliko projekata: prošireni su kapaciteti Narodne kuhinje Gradske organizacije Crvenog krsta Subotica, donirana je oprema za reagovanje u kriznim situacijama, a organizovani su i edukativni treninzi za članove lokalnog štaba za vanredne situacije.

 

Pored direktne humanitarne pomoći izbeglicama i migrantima, Fondacija „Ana i Vlade Divac“, u saradnji sa lokalnim partnerom HCIT-om, pruža podršku i lokalnim zajednicama koje su pogođene izbegličkom krizom sa ciljem da ojačaju njihove kapacitete.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

08.06.2017.

 

Na Paliću počeo međunarodni naučni skup na temu „Pravosuđe i mediji“

 

 

U „Eko centru“ na Paliću danas je počeo 29. Međunarodni naučni skup na temu – „Pravosuđe i mediji“, koji organizuje Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Misijom OEBS-a u Srbiji. Otvaranju dvodnevnog naučnog skupa prisustvovali su gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

– Pravosuđe i mediji su dva stuba demokratije. Njihovi ‘alati’ su pravo i istina, a međusobna saradnja je neophodna jer su povezani odgovornošću pred javnim mnjenjem – rekao je Pastor, otvarajući ovaj tematski skup.

Svi mi, naveo je, stremimo društvu u kome će vladati pravda i u kome se slobodno može izražavati volja, ali veoma često zaboravljamo na odgovornost.

– Veoma često zaboravljamo na to da kroz korišćenje pravom i slobodom javnog govora i iznošenje misli, moramo u sebi da stvaramo ‘ogradu’ odgovornosti, jer time formiramo javno mnjenje – istakao je Ištvan Pastor.

 

Gradonačelnik Laban je rekao da je tema ovog međunarodnog susreta, na kome će zajedno diskutovati predstavnici pravosuđa, naučne javnosti i medija, značajna i aktuelna, između ostalog i zbog toga što bi pravosuđe i mediji trebalo da – u interesu građana – sarađuju u borbi protiv kriminala, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti.

– Na skupu će biti raspravljano o načinu kako se javnost informiše i kreira javno mnjenje o radu tužilaštva i sudova, odnosno kriminalitetu uopšte, u cilju poboljšanja stanja u ovoj važnoj oblasti, a posebna pažnja biće posvećena unapređenje kvaliteta odnosa između pravosuđa i medija. Sva ta pitanja predmet su preporuka Evropske komisije, koje Republika Srbija sprovodi rukovodeći se aktivnostima predviđenim Akcionim planom za Poglavlje 23 – naglasio je Bogdan Laban.

 

Uz ocenu da odnos između pravosuđa i medija u budućnosti mora mnogo više da bude usmeren na međusobno poverenje u radu, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović je kazala da ono što je danas zastupljeno jeste – kao da se radi o dve potpuno suprotstavljene strane, a da ideja uopšte nije da bude tako.

– Ideja je da, u interesu javnosti, a nama je potpuno jasno da je osnovni zadatak medija da informišu javnost dajući pravu i blagovremenu informaciju, poštuju pravila koja su neophodna da bi bili zaštićeni bazični principi rada pravosuđa – podvukla je Ivana Stevanović.

 

Šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji, Artur Grejem, kazao je da je ova konferencija veoma bitna za Misiju OEBS-a u Srbiji, koja već dugi niz godina podržava slobodu i nezavisnost medija, a odnos između pravosuđa i medija je, kako je rekao, temelj za promovisanje vladavine prava u bilo kom društvu.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

07.06.2017.

 

Otvoren Ametek biznis kampus u Subotici

 

 

Globalni proizvođač mikro-motora, američka kompanija Ametek otvorila je u Subotici biznis kampus, na ukupnoj površini od 10.000 kvadratnih metara, gde će zaposliti 500 ljudi.

 

 

 

 

 

Svečanom otvaranju su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot, predsednik Vlade APV Igor Mirović, predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor i ministar privrede Gorana Knežević.

 

Prema rečima predsednika Vučića, Vlada Srbije nije subvencionisala proširenje Amateka, koji u Subotici posluje od 2012. godine, kada je fabriku otvorila nemačka firma Dunkermotoren koja je u njenom vlasništvu.

 

Sedište kompanije Ametek je u Filadelfiji. Kompanija ostvaruje godišnji promet od oko pet milijardi dolara i zapošljava više od 50.000 ljudi.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

05.06.2017.

 

Obeležen Dan policije

 

 

U Policijskoj upravi u Subotici danas je svečano obeležen Dan Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, Dan policije i slava Ministarstva – Svete Trojice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije proglasilo je Duhove za dan MUP-a i dan policije u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija 15. juna, na Duhove (Trojice), odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur-česme, kao i u naredna dva dana tokom turskog bombardovanja Beograda.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Današnji program u upravnoj zgradi Policijske uprave u Subotici započeo je obraćanjem vršioca dužnosti načelnika Policijske uprave, glavnog policijskog savetnika Nenada Sekulića, i gradonačelnika Subotice Bogdana Labana.

Načelnik Sekulić je naveo da je rad PU u Subotici u proteklih nekoliko meseci obeležilo smanjenje broja izvršenih krivičnih dela, povećanje broja razrešenih krivičnih dela sa nepoznatim počiniocem, bolji rad na rešavanju teških krivičnih dela sa elementima nasilja, jača borba protiv trgovine narkoticima i neakciznom robom, kao i manji broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa nastradalim licima.

Ističući da je vizija svih zaposlenih u Policijskoj upravi - Subotica, miran i bezbedan grad, pozvao je građane da, prema svojim mogućnostima, pomognu radu policije.

– Pomozite tako što ćete nas kritikovati kada je to potrebno i pomoći kada to tražimo. Pomozite policiji radi sebe, tako što ćete pomoći sebi u saobraćaju, utakmicama, u večernjem provodu, u odnosu prema najbližima. Uživajte svoja prave i ne ugrožavajte prava drugih – poručio je Nenad Sekulić. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

05.06.2017.

 

Saradnja u oblasti edukacije i informisanja

 

U Arhus centru danas je potpisan Memorandum o saradnji između Regionalne deponije i predstavnika organizacija civilnog društva iz Subotice, Bačke Topole, Trešnjevca, Kanjiže, Malog Iđoša i Čoke. Potpisivanjem memoranduma se definišu zajednički rad na edukaciji i informisanju građanstva o pravilnom zbrinjavanju i odlaganju otpada.

 

 

 

 

 

Na Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun, petnaest ekoloških organizacija civilnog društva je potpisalo Memorandum o saradnji sa Regionalnom deponijom, koja po rečima direktorke Andree Kikić, uskoro započinje probni rad, a na planu edukacije i informisanja građanstva o svim mogućnostima koje obuhvata Regionalni sistem za upravljanje otpadom, neophodna je i saradnja sa organizacijama civilnog sektora koje imaju kapacitete da se kao partneri uključe u oblast zbrinjavanja i upravljanja otpadom i koje su u oblasti vezanoj za unapređenje životne sredine ostvarile respektabilne rezultate. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

05.06.2017.

 

Apel CEKOR: Povezivanje ljudi sa prirodom kroz povećanje stepena pošumljenih površina

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), na Svetski dan zaštite životne sredine želi da aktuelizuje temu pošumljavanja, podizanja zaštitnih pojaseva od drveća i sadnju drveća u urbanim sredinama u celoj Srbiji, a naročito na teritoriji Vojvodine. Prostornim planom Republike Srbije i Pokrajine Vojvodine predviđeno je da se u Vojvodini šumovitost sa 6 odsto poveća na 14,2 odsto, pošumljavanjem 140.000 hektara novih šuma kako bismo došli u optimalno stanje.

 

 

 

 

Takođe, Srbija mora da što pre sistemski reši problem eolske erozije i počne masovno podizanje vetrozaštitnih pojaseva, prvenstveno u Vojvodini. To zahteva zakonska rešenja prema kojima će i autonomna pokrajina i lokalne samouprave naći mere da se postojeći zaštitni pojasevi sačuvaju, da se spreči ilegalna seča te da nađu sredstva kako bi se podigao stepen šumovitosti. Neke opština su odlučile da uz saglasnost Uprave za šume, svoje vetrozaštitne pojaseve daju na upravljanje javno komunalnom preduzeću čime žele da spreče nesavesnu seču i očuvaju ono što ima na terenu, te je to moguć način rešavanja ovog pitanja i u regionu Subotice. ...dalje

 

 

________________________________________________________________________________

 

01.06.2017.

 

Delegacija iz Sandvikena i ambasador Švedske u poseti Subotici

 

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban i načelnik Severnobačkog upravnog okruga, Dragi Vučković, održali su prijem za ambasadora Kraljevine Švedske u Srbiji, Jana Lundina, koji je sa delegacijom iz Sandvikena doputovao u prvu zvaničnu posetu Subotici.

 

 

 

 

 

Poseta Subotici i 11. Međunarodnom i regionalnom sajmu, bila je prilika boljeg upoznavanja švedskog ambasadora sa potencijalima koje nudi Subotica i privreda regiona, kao i mogućnosti produbljenja započete saradnje Subotice i Sandvikena, koja bi nadalje trebala biti proširena u oblasti ekologije, održivog razvoja i turizma.

Poseta sajmu je po rečima načelnika Kancelarije za evropske poslove Sandvikena, Andersa Landela, prilika koja daje mogućnost da se privrednici iz Švedske upoznaju sa privrednicima ovog regiona i da istražuju nove mogućnosti za realizuaciju novih projekata u oblasti održivog razvoja, solarnih ćelija i brojnih drugih, među kojima je i mogućnost ostvarenja projekata u okviru Banje Palić.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

01.06.2017.

 

Održana tribina na temu “(Ne)moć komunikacije”

 

 

Izdavačko preduzeće Clio i Pokret Novi optimizam, u okviru obeležavanja dvadeset godina postojanja edicije Multimedia, u deset gradova Srbije organizuju razgovore na teme koje treba da daju odgovore na pitanja: da li građani imaju moć da kontrolišu tokove komunikacije; šta znamo o privatnosti u digitalnom svetu; kakav je uticaj novih medija na društvene odnose, kakav je status novinarske profesije, ko su vlasnici medija i zašto su važni uzbunjivači.

 

 

 

 

Tribina održana u Subotici pod nazivom "Mediji i Novi optimizam", četvrta je u seriji od deset razgovora planiranih, odnosno održanih u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Užicu, Vršcu, Kragujevcu, Vranju, Šapcu i Zaječaru.

 

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

01.06.2017.

 

11. Međunarodni SU Sajam u znaku turizma

 

 

Prezentovanje privrede, razmenjivanje informacija, ideja, znanja i iskustva kao i uspostavljanje poslovnih kontakata, osnovni je cilj Međunarodnog i regionalnog sajma privrede koji se 11. godinu zaredom održava u Subotici. Vodeća tema ovogodišnjeg sajma je turizam, koji je kao grana privrede prepoznat kao jedan od dodatnih potencijala za razvoj regiona.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Sajam je otvorio gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, istakavši da je aktuelna gradska uprava posvećena privrednom razvoju kroz privlačenje novih investicija, naročito u sektoru turizma, za koji su predviđena sredstva iz budžeta Pokrajine i Republike. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

27.05.2017.

 

Sajam socijalne zaštite

 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin otvorio je u Atriumu hotela „Galleria“ Sajam socijalne zaštite.

 

 

 

 

 

Nakon Novog Sada i Niša, Sajam socijalne zaštite je i u Subotici okupio institucije i ustanove socijalne zaštite, kao i predstavnike civilnog sektora, građanskog aktivizma i volonterere u oblasti socijalne zaštite, a organizovali su ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

27.05.2017.

 

Prijem delegacije Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba iz Baden-Virtemberga

 

 

Menadžer Grada Subotice, Zagorka Panić, i članovi Gradskog veća zaduženi za oblasti kulture, turizma, investicija i međunarodne saradnje i obrazovanja, Miroslava Babić, Srđan Samardžić i Nataša Aleksić, sastali su se, u Gradskоj kući, sa delegacijom Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Virtemberg koju je predvodio Julian Virtenberger, administrativni rukovodilac ministarstva unutrašnjih poslova savezne države Baden-Virtemberg i zamenik ministra i predsednik Saveta Fondacije, i predstavnicima Udruženja Nemaca „Maria Theresiopolis“, iz Subotice.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Miroslava Babić je poželela dobrodošlicu gostima koji prvi put borave u našem gradu i istakla da je ovo dobra prilika da ih upozna sa saradnjom koju grad Subotica ima sa Nemačkom u oblastima obrazovanja i privrede.

Nataša Aleksić je navela da su, pored bilingvalnih odeljenja na srpsko-nemačkom i mađarsko-nemačkom nastavnom jeziku u vrtiću „Palčica“ Predškolske ustanove „Naša radost“ i u Osnovnoj školi „10. oktobar“, i roditelji OŠ „Majšanski put“ podneli inicijativu da se kao strani jezik uči nemački.

 

Na sastanku se razgovaralo i o dualnom obrazovanju u našem gradu i načinu na koji mogu da se očuvaju stari zanati, kao i o motivisanju učenika da upišu trogodišnje škole. Delegacija je upoznata i sa podatkom da je Grad Subotica đacima koji su upisali deficitarna zanimanja obezbedio stipendije u visini od po 3.000 dinara mesečno.

 

Zagorka Panić je naglasila da je ponos Subotice Privredna zona „Mali Bajmok“ gde je trenutno zaposleno oko 6.000 radnika.

Srđan Samardžić je podsetio da su od 11 velikih kompanija u Privrednoj zoni u „Malom Bajmoku“ četiri iz Nemačke.

- Subotica je spemna da dočeka nove investitore, jer u privrednoj zoni ima još neiskorištenog prostora. Grad u saradnji sa Republikom Srbijom radi na ispunjavanju svih infrastrukturnih uslova, kako bi privukli što više investitora – rekao je Samardžić, dodajući da je prednost Subotice i Palić kao turistička destinacija.

 

Predstavnici Udruženja Nemaca „Maria Theresiopolis“ upoznali su sagovornike sa radom Udruženja i zahvalili se na podršci koju im pruža grad Subotica.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

23.05.2017.

 

Domu zdravlja donirano ambulantno vozilo i oprema za novoizgrađenu ambulantu

 

 

Predstavnici Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) iz Bavarske, uručili su danas ambulantno vozilo i opremu za novoizgrađenu ambulantu u Kumičićevoj ulici u Subotici. Ambulantno vozilo će biti stavljeno na raspolaganje Domu zdravlja u Subotici i služiće u svrhu boljeg funkcionisanja novoizgrađene ambulante, ali i za ostale potrebe službe Hitne pomoći.

 

 

 

 

 

U ime gradonačelnika Subotice, na donaciji vrednoj oko 30.000 evra, zahvalila se menadžerka Grada Zagorka Panić, ističući značaj ove donacije koja će poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga za sve građane.

 

Uručujući donaciju predsednik Upravnog odbora ASB-a Bavarska, Hans Urlih Pafman je izrazio spremnost ove organizacije da pomogne Srbiji i Subotici, uvek kada se za to ukaže potreba, a za Suboticu je čuo preko omadinskog volonterskog rada, kog su takođe voljni podržati.
- Želja nam je da pomognemo ovom regionu da se poveže, naročito na polju volonterskog rada, rekao je Hans Urlih Pafman. ...dalje

 

 

__________________________________________________________________________

 

22.05.2017.

 

Maturantski ples subotičkih srednjoškolaca

 

 

Na centralnom gradskom trgu, tačno u podne, maturanti subotičkih srednjih škola, izveli su maturantski ples.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Po notama valcera Dmitrija Šostakoviča, plesali su danas maturanti našeg grada, njih oko 200. Veliko uzbuđenje, uz pomešana osećanja sreće i tuge, vladalo je među njima. Ipak, vidno raspoloženi, zauzeli su plesni stav i dostojanstveno pokazali sve što su naučili u proteklih nekoliko meseci.

 

Pripreme za ples, počele su još u januaru, a zajedničke probe održavane su u fiskulturnoj sali Tehničke škole. Koreografiju su pripremali Tamara i Roland Brezovski, Danica Dobrilović i Maša Lukić.

 

Ples maturanata treću godinu zaredom, organizovala je Kancelarija za mlade u saradnji sa subotičkim srednjim školama. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

20.05.2017.

 

Phobos pobednik 36. Festivala Omladina

 

 

Beogradski metal bend Phobos pobednik je ovogodišnjeg Festivala Omladina, održanog u HKC "Bunjevačko kolo", u organizaciji subotičke Kancelarije za mlade. Kao nagradu osvojili su 20 sati snimanja u Studiu 11, nastup na dva festivala - Bedem Fest iz Nikšića i Selfest Selenča, kao i skulpturu u izradi subotičkog umetnika Arpad Slančika. Phobos čine: Stefan Šijaković, Milan Veselinović, Miroslav Veselinović, Boris Plivelić i Luka Trišić. Ovogodišnji Festivala Omladina okupio je oko 500 posetilaca.

 

 

 

 

 

Foto: KZM

 

Pobednički bend Phobos, nastao je 2012. godine i iste godine pobeđuje na Palilulskoj olimpijadi kulture, sledi učešće na Exit festivalu 2013. godine, pobeda na takmičenju Belgrade Demo Fest Live 2015.godine. Prošle godine bend je objavio dva singla: Microsaccade i Leap. ...dalje

 

 

D. Konstantinović

 

________________________________________________________________________________

 

19.05.2017.

 

Novi autobusi za bolji prevoz građana

 

 

Direktor Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans”, Aleksandar Aleksić, i direktor preduzeća „Ikarbus“ a.d. Beograd (Zemun), Aleksandar Vićentić, zaključili su danas, u Beogradu, ugovor o nabavci tri nova autobusa – jednog solo gradskog, jednog zglobnog i jednog međugradsko-prigradskog autobusa. Ukupna vrednost investicije je 72.949.000 dinara, od čega je Grad Subotica obezbedio 23.750.000 dinara. Autobusi će biti korišćeni na najfrekventnijim linijama gradskog i prigradskog prevoza, kao i za prevoz radnika do Privredne zone „Mali Bajmok“.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Isporuka gradskog i zglobnog vozila očekuje se za pet meseci, dok će međugradsko-prigradsko vozilo biti isporučeno krajem ove godine, izjavio je, nakon potpisivanja ugovora, Aleksandar Vićentić.

Slična vozila, dodao je, već su pravljena za domaće tržište, a međugradsko-prigradski autobus će biti prvi takve vrste proizveden u Srbiji.

 

Aleksandar Aleksić je istakao da je JP „Subotica-trans“ u toku 2017. godine okončalo javnu nabavku za kupovinu tri nova vozila i da će ovi – niskopodni, klimatizovani, sa MAN motorom – autobusi domaćeg proizvođača i te kako uticati na poboljšanje kvaliteta javnog prevoza u Subotici.

– Polako, ali sigurno, ispunjavamo dato obećanje i posle perioda finansijske konsolidacije konačno realizujemo nabavku novih autobusa i obnavljamo vozni park. Tokom 2017. godine planira se i nabavka četiri polovna vozila, tako da ćemo sa tih sedam kvalitetnih autobusa svim građanima obezbediti bolji prevoz, sniziti starosnu granicu voznog parka i smanjiti zagađenje životne sredine. Drago mi je što ćemo ove godine, kada naše preduzeće obeležava 120 godina postojanja, biti bogatiji za tri nova autobusa u voznom parku – naglasio je Aleksić.

 

Novi autobusi opremljeni su LED displejima za informisanje putnika, klima uređajima sa krovnim grejanjem, anti-vandal sedištima, zatamnjenim staklima. Autobusi imaju rampu za pristup osoba u kolicima i poseban prostor za osobe sa invaliditetom, a poseduju i elektronski sistem oslanjanja koji po potrebi može da nagne autobus na stranu radi lakšeg ulaska/izlaska putnika. Gradska vozila su sa automatskim menjačem koji olakšava rad vozača.

U strukturi četiri polovna vozila koja treba da se nabave tokom ove godine su po jedno solo gradsko i zglobno, i dva prigradska autobusa.

 

JP „Subotica-trans“ je novi autobus poslednji put kupilo 2011. godine, kada je za međumesni saobraćaj nabavljen „Neobus – Universo VT“. Preduzeće se trudilo da kupuje autobuse domaće proizvodnje, „Neobus“ i „Ikarbus“, kako zbog unifikacije voznog parka tako i zbog kasnijeg održavanja. U međuvremenu, kupovani su samo polovni autobusi, izuzev nabavke deset minibus vozila 2012. godine. Vozni park JP „Subotica-trans“ trenutno broji 89 vozila.

 

„Ikarbus” je lider u proizvodnji autobusa u Jugoistočnoj Evropi i predstavlja značajan potencijal srpske privrede. Proizvodni program fabrike sadrži gradske, međugradske i turističke autobuse, kao i autobuse na prirodni gas.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

19.05.2017.

 

Studenti beogradskog Rudarsko-geološkog fakulteta u poseti Subotici

 

 

Grad Subotica u saradnji sa JP „Palić Ludaš“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i preduzećem „Regionalna deponija“ organizovao je studijsku posetu Regionalnom centru za upravljanje otpadom Subotičkog regiona i Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, za studente i profesore Rudarsko- geološkog fakulteta u Beogradu.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Uoči obilaska terena, oko 40 studenta treće i četvrte godine, studijskog programa Inženjerstvo i zaštita životne sredine su u Vizitorskom centru Ludaš, u Hajdukovu, prisustvovali predavanjima na teme: „Zaštita životne sredine u Subotici - prednosti, perspektive i izazovi“, „Prirodne vrednosti i zaštićena područja okoline Subotice“ i „Regionalni centar za upravljanje otpadom Subotičkog regiona“.

 

U okviru predavanja „Zaštita životne sredine u Subotici - prednosti, perspektive i izazovi“, koje je održao Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Gradskoj upravi Subotica, studenti su upoznati sa istorijatom zaštite i specifičnostima koje ovo područje ima kao i okolnostima koje su prethodile aktuelnim projektima zaštite životne sredine. Iz ovog predavanja moglo se čuti da Subotica danas ima jedno od najsavremenijih postrojenja za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji, a do kraja godine imaće svakako i najmoderniji Centar za upravljanje otpadom koji Evropska unija finansira sa 20 miliona evra.

 

Veliku pažnju studenata Rudarsko-geološkog fakulteta izazvao je i projekat zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš koji finansira nemačka razvojna banka “KfW“ sa nepovratnih 6,5 miliona evra.

- Za svaku je pohvalu ulaganje u kapitalne projekte zaštite životne sredine u Subotici, upravo zbog toga što je danas teško obezbediti sredstva za ovu oblast. Mnogi još nisu svesni problema u oblasti zaštite životne sredine i ne shvataju da ih niko neće rešiti osim nas samih. Zato je Subotica dobar primer i za naše studente, jer im se danas pružila jedinstvena prilika da u okviru terenske nastave vide kako teče završna faza izgradnje i realizacije jednog kapitalnog projekta kao što je Regionalni centar za upravljanje otpadom. Studenti na ovakav način mogu mnogo toga da nauče, posebno kada su u pitanju deponije, koje sa stanovišta životne sredine zahtevaju specifične uslove izgradnje. Ovo će našim studentima biti od velike koristi, jer ko zna možda sutra neko od njih bude uključen u neki ovakav projekat – kaže profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Cvijetić.

 

U okviru današnje studijske posete, studenti su osim posete Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i Regionalnom centru za upravljanje otpadom Subotičkog regiona, gde su imali stručnu pratnju spremnu za odgovore na sva njihova pitanja, uživali u obilasku Vizitorskog centra na Ludaškom jezeru i u arhitektonskoj lepoti Gradske kuće u Subotici.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

19.05.2017.

 

Digitalna evolucija – vreme koje nas očekuje

 

 

O razlikama između digitalne i poslovne strategije, kao i digitalizaciji elektronskih servisa, bilo je reči na današnjem, 22. Internacionanom naučnom simpozijumu „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, koji je organizovao Ekonomski fakultet.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

„Digitalna evolucija: Prilagođavanje poslovanja digitalnom vremenu“ - tema je ovogodišnjeg simpozijuma. Ideja je nastala prošle godine, kada je Evropska komisija objavila svoj koncept standarda digitalizacije. On uključuje šest elemenata kompetencija, gde svaka osoba, koja se bavi poslovanjem, mora uključiti i digitalizaciju.

 

Tema digitalizacije izuzetno je aktuelna, jer digitalna ekonomija unapređuje konkurentnost preduzeća, a time i naše zemlje, što je višedecenijski problem Srbije. Rešenje je, velikim delom, u informaciono-komunikacionim tehnologijama, istakla je Ivana Domazet sa Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

 

Naučni skup je organizovan u sklopu obeležavanja 57 godina postojanja i rada Ekonomskog fakulteta, koji se bavi i naučno-istraživačkim radom.

Ovogodišnji Međunarodni naučni simpozijum okupio je oko 70 učesnika iz Srbije, Rusije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

19.05.2017.

 

Ekonomski fakultet proslavio 57. rođendan

 

 

Ekonomski fakultet u Subotici, obeležio je juče 57 godina postojanja i uspešnog rada.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Ekonomski fakultet, u proteklih gotovo šest decenija, izrastao je u poznatu i afirmisanu visokoškolsku ustanovu u našoj zemlji. Od davne 1960. godine, iznedrio je desetine hiljada diplomiranih ekonomista, master ekonomista i doktora nauka. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

18.05.2017.

 

Tri CTG aparata donirana Opštoj bolnici u Subotici

 

 

U okviru akcije „Bitka za porodilišta“ koju sprovodi Fond B92, kompanija Pernod Ricard donirala je tri CTG aparata Opštoj bolnici u Subotici. Vrednost donacije je 4.000 evra.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

„Bitka za porodilišta“ je projekat koji Fond B92 pokrenuo sa misijom da pomogne bolnicama i medicinskim centrima u Srbiji, obezbeđujući im neophodnu medicinsku opremu. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

18.05.2017.

 

Ambasador Misije OEBS u Srbiji u poseti Subotici

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sastao se danas, u Gradskoj kući, sa šefom Misije OEBS u Srbiji, Andreom Oriciom. Razgovaralo se o više aktuelnih tema, kao i o unapređenju saradnje između Grada Subotice i Misije OEBS koja u Srbiji ima mandat da pomogne u procesu reformi i modernizacije zemlje.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Sagovornici su se složili u oceni da je Subotica – kao multietnička sredina sa populacijom koju čine predstavnici više od 20 različitih nacionalnosti i grad u kojem već vekovima u skladnoj zajednici žive ljudi više različitih religija – dobar model ne samo za zemlje u okruženju nego i šire kako se poštuju prava nacionalnih manjina i kako bi trebalo da se radi na društveno-ekonomskom razvoju jedne sredine i privlačenju direktnih stranih investicija.

Govoreći o migrantskoj krizi kojom je bila pogođena i Subotica, gradonačelnik Laban je rekao da je subotička lokalna samouprava postupala u skladu sa evropskim standardima i preporukama Vlade Srbije i da je, uz podršku međunarodnih humanitarnih organizacija, uspela da se izbori sa svim poteškoćama i mogućim problemima sa kojima se u rešavanju te krize susretala.

U Privremenom prihvatnom centru za migrante u Subotici trenutno boravi oko 140 migranata i svima su, kao i u periodima kada ih je na ovom području bilo i po nekoliko hiljada, obezbeđeni humani uslovi za život, hrana, voda, zdravstvena i bezbednosna zaštita, naglasio je Bogdan Laban, i dodao da su građani Subotice tokom migrantske krize – koja u našem gradu traje već nekoliko godina – ispoljili visok stepen razumevanja, solidarnosti i humanosti trudeći se da tim ljudima učine što je moguće podnošljivijom situaciju u koju su dovedeni.

Tokom srdačnog susreta, gradonačelnik Laban i ambasador Oricio istakli su značaj još nekoliko važnih tema koje spadaju u delokrug rada OEBS u Srbiji, a koje se istovremeno odnose na nadležnosti lokalne samouprave.

Sastanku u Zelenoj sali Gradske kuće prisustvovali su Đovani Gabasi, šef kabineta šefa misije OEBS-a u Srbiji, zamenik gradonačelnika Timea Horvat i Ilija Đukanović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva.

Prvu zvaničnu posetu našem gradu ambasador Andrea Oricio okončao je posetom Ekonomskog fakulteta.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

17.05.2017.

 

Poseta delegacije Subotice Sandvikenu

 

 

Delegacija Grada Subotice, koju je predvodio gradonačelnik Bogdan Laban, posetila je krajem protekle sedmice grad Sandviken, u Švedskoj. Poseta je realizovana u okviru agende trogodišnjeg projekta dve lokalne samouprave i Memoranduma o razumevanju između Subotice i Sandvikena.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Gradonačelnik Sandvikena, Peter Šenstrom, i gradonačelnik Bogdan Laban razmenili su iskustva u izazovima upravljanja lokalnih administracija kao servisu građana i uporedili način organizovanja jedinica lokalnih samouprava.

Rešavanje problema nezaposlenosti, podrška preduzetnicima koji posluju u oblastima održive energije, energetske efikasnosti kao i inovativnim tehnologijama u oblasti ekologije i zaštite životne sredine bile su teme kojima su se bavili članovi naše delegacije i domaćina.

Članovi delegacije upoznali su se sa naporima, idejama i novim tehnologijama koje podržava lokalna samouprava u Švedskoj, a tiču se obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zaštite životne okoline.

U susretu sa preduzetnicima, delegacija Subotice upoznala ih je sa privrednim, kulturnim i turističkim potencijalima grada kao i mogućnostima poslovanja u Republici Srbiji.

Komuna Sandviken prihvatila je da bude grad partner na ovogodišnjem Međunarodnom i regionalnom „Susajmu“, koji će se u Subotici održati u periodu od 1. do 3. juna 2017. godine. To je prilika da se naši preduzetnici i poslovni subjekti direktno upoznaju sa preduzetnicima u Sandvikenu i ostvare realnu poslovnu saradnju.

Sredstva za finansiranje trogodišnjeg projekta obezbedila je Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA http://www.sida.se).

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

17.05.2017.

 

OISŠ „Žarko Zrenjanin“ proslavila 60. rođendan

 

 

Povodom 60 godina postojanja i rada Osnovne i srednje škole „Žarko Zrenjanin“, juče je u Savremenoj galeriji priređena proslava, kojoj su prisustvovale brojne zvanice.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Početak školovanja dece sa smetnjama u razvoju bio je davne 1953. godine, kada je inspektor Berkeš Laslo došao na ideju da, u masovnim školama, izdvoji decu koja teže uče, u posebna odeljenja. Ona su brojala 64 učenika, koji su se školovali šest godina, a nastava se odvijala dvojezično. Iz godine u godinu, broj učenika je rastao, te je 1957. godine osnovana Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“, dok je 1975. počelo profesionalno osposobljavanje učenika u raznim strukama. Danas osnovna škola ima 22 odeljenja, srednja 8 odeljenja, a nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Pohađa je oko 170 učenika.

Veliki jubilej – 60 godina postojanja – odraz je tradicije ovakvih ustanova koju su gradile generacije ljudi, koji su se profesionalno opredelili da pomažu deci sa smetnjama u razvoju, istakla je Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

16.05.2017.

 

Festival „Omladina“

 

 

U subotu, 20. maja u Hrvatskom kulturnom centru „Bunjevačko kolo“, održaće se 39. po redu Festival „Omladina“, a treći u organizaciji Kancelarija za mlade, na kom će nastupiti bendovi iz Makedonije, Hrvatske i Srbije. Program festivala počinje u 20 časova takmičarskim delom koji će trajati do 22h, nakon čega će nastupiti bendovi Artan Lili i E-play iz Beograda.

 

 

 

 

 

- Kancelarija za mlade nastavlja sa celokupnom organizacijom Festivala. Važno nam je da na ovom festivalu mladi prepoznaju svoju ulogu kao volonteri i na taj način budu uključeni od početka u proces kreiranja kulturnih događaja u našem gradu. Preko 20 mladih ima priliku da prođe obuku, kako bi što aktivnije učestvovali u Festivalu i jednog dana bili i sami kreatori kulturnih događaja, rekla je Dejana Baltes, koordinatorka Kancelarije za mlade i članica organizacionog tima.

 

Pobednika će odabrati žiri u sastavu: predstavnik grupe Artan Lili i E-play, Vladimir Todorović (grupa Paniks, profesor gitare), Nevena Pejčić (pijanistkinja, studentkinja džez akademije u Beogradu) i Vladimir Grubor (Studio 11).

 

Do 21 čas ulaz je besplatan, a nakon toga cena karte je 400 rsd.

 

Bendovi koji će nastupiti u takmičarskom delu festivala su:
1. Iz principa (Subotica)
2. Monoglitch (Skoplje)
3. Dogs in Kavala (Beograd)
4. Eastock (Užice)
5. Harvo Jay (Osijek)
6. Slonz (Šabac)
7. Sirius (Subotica)
8. Phobos (Beograd)

 

PROGRAM 20.05.2017.
20h do 22h Takmičarski bendovi – osam takmičarskih bendova
22.30h do 23.30h E-play (Bg)
23.30h – proglašenje pobednika festivala Omladina 2017
00.00-1.30h Artan Lili (Bg)
1.30h do 3h DJ SET:NEOMODERN/MONA LACKO (Šablon) (Su)

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

16.05.2017.

 

Kampanja „JA u centru pažnje“

 

Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike uz podršku USAID-a, realizuju projekat „Partnerstvo do dobre JAvne uprave“, u okviru kog je na centralnom gradskom trgu održana kampanja pod nazivom „JA u centru pažnje“, u cilju anonimnog anketiranja sugrađana o kvalitetu javnih usluga.

 

 

 

 

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

15.05.2017.

 

Aktivnosti u JKP"Čistoća i zelenilo"

 

 

U Radnoj jedinici "Higijena grada", pored redovnih aktivnosti u okviru održavanja čistoće grada, vrši se čišćenje ivičnjaka, sa kojih se uklanja nataloženi sloj zemlje i prljavštine, nastao tokom zime. Tretirana površina je dužine 58 kilometara, a po rečima organizatora u RJ"Higijena grada", Jože Červenija, ove aktivnosti su pri kraju.
- Nakon ovih radova, vrši se pranje tih putnih deonica i nastavlja se redovno održavanje po planiranoj dinamici, u skladu sa programom održavanja. Pored toga, u toku je i Prolećna akcija koja je takođe pri kraju. Imamo još desetak mesnih zajednica, a dosadašnjim tokom akcije, za mesec i po, prikupljeno je 520 kontejnera, ukupne težine 260 tona smeća, kaže Jožo Červeni.

 

 

 

 

 

U Radnoj jedinici "Zelenilo", prema rečima rukovodioca ove službe, Dejana Petrića, u toku je košenje svih prvorazrednih travnjaka u centru grada, drugi krug košenja blokovsog zelenila, košenje putnih pojaseva i lokalnih puteva.
- Okončano je orezivanje žive ograde uz putne pravce, a u toku je rad na blokovskim naseljima.Uporedo se obavlja i okopavanje ruža i ukrasnog šiblja, žuljanje i herbicidiranje sitno popločanih staza. Svakodnevno se radi na realizaciji inspekcijskih rešenja. U toku naredne sedmice je u planu priprema cvetnih leja za sadnju sezonskog cveca, kaže Dejan Petrić.

 

 

 

 

 

U RJ "Mehanizacija i transport", po rečima njenog rukovodioca, Roberta Maloščika, svakodnevno se vrši transport sa 9 kamiona smećara i 7 auto - podizača.
- Prosečni tovar je oko 6 tona, što znači da na gradsku deponiju svakodnevno pristigne oko 130 tona smeća, koje se sabija i nasipava sa zemljom, kaže Robert Maloščik.

 

 

 

 

 

U Prihvatilištu za napuštene pse i mačke, u toku je socijalizacija pasa koju sporovodi licencirani instruktor za vodiče i dresuru pasa, a u završnoj fazi uređenja je i novoizgrađeni deo u sastavu kompleksa prihvatilišta, u okviru kog su prostor za smeštaj mačaka, karantinski prostor za bolesne pse i mačke, prostor za trijažu itd. Po rečima Aleksandre Bukvić, koja rukovodi ovom radnom jedinicom, prostorni kapacitet mačkarnika omogućava smeštaj za 60 mačaka, a počeće sa radom sledećeg meseca. U prihvatilištu je trenutno smešteno 218 pasa, među kojima ima i rasnih pasa i mešanaca.
- Psi su sterilisani, odnosno kastrirani, čipovani, vakcinisani i spremni za udomljenje, kaže Aleksandra Bukvić pozivajući buduće vlasnike pasa, da u prihvatilištu potraže svog novog ljubimca.

 

 

 

 

 

 

Video - RJ Higijena grada

 

Video - RJ Zelenilo

 

Video - RJ Mehanizacija i transport

 

Video - RJ Prihvatilište za napuštene pse i mačke

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

15.05.2017.

 

Preventivna akcija „Matura“

 

 

U Gimnaziji „Svetozar Marković“, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova održali su predavanje maturantima o prevenciji nasilja, bezbednosti u saobraćaju, zloupotrebi alkohola i droga.

 

 

 

 

 

Predavanju u okviru preventivne akcija „Matura“, prisustvovala je i članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje, Nataša Aleksić. Po njenim rečima, primećeno je da se upravo u vreme matura dešava najviše saobraćajnih nesreća.

 

Pojam i vrste nasilja predavači su detaljno objasnili, kao i njegovo sankcionisanje u pogledu načina sankcionisanja i visine kazne.
U okviru dva školska časa, maturantima su predočeni najčešći prekršaji mladih vozača, a to su vožnja u alkoholisanom stanju, ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci, zatim nepropisno parkiranje i zaustavljanje, kao i prekoračenje brzine.

 

Najupečatljiviji deo predavanja za maturante je svakako bio onaj, u kom su im predočeni konkretni tragični slučajevi, broj žrtava, posledice brze vožnje, konzumiranja alkohola, ali i brojni slučajevi ekstremnog nasilja koji su se u Subotici dogodili u prethodnim godinama.

 

D. Konstantinović

 

__________________________________________________________________________

 

12.05.2017.

 

Red vožnje na Brajevom pismu

 

 

 

 

JP „Subotica-trans“ je za potrebe slepih i slabovidih građana izradilo gradski i međugradski red vožnje na Brajevom pismu. Red vožnje građani mogu dobiti na šalterima Glavne autobuske stanice ili u prostorijama Udruženja slepih i slabovidih u Age Mamužića br. 13.

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

12.05.2017.

 

Ambasador SAD Kajl Skot u poseti Subotici

 

 

U okviru posete našem gradu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Kajl Skot sa saradnicima sastao se jutros, u Gradskoj kući, sa predsednikom Skupštine grada, Tivadarom Bunfordom, menadžerom grada Subotice, Zagorkom Panić, članom Gradskog veća, Ilijom Đukanovićem, i sekretarom Skupštine grada Đulom Ladocki. Nakon srdačnog razgovora, ambasador Skot obišao je Uslužni centar u prizemlju Gradske kuće i Odsek za lokalni ekonomski razvoj, a potom „Narodnu kuhinju” Crvenog krsta Gradske organizacije u Subotici i Službu hitne medicinske pomoći gde je direktorki Doma zdravlja Subotica, dr Mili Dujmić Bogdanović, uručio donaciju – dva mobilna EKG aparata za potrebe Službe hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Mobilne EKG aparate, koje je obezbedila Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa Američkom agenciojom za međunarodni razvoj (USAID), Kajl Skot je Mili Dujmić Bogdanović predao u prisustvu direktorke Fondacije „Divac“ Ane Koešal.

 

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ je, 23. novembra 2016. godine, donirala opremu za „Narodnu kuhinju“ Gradske organizacije Crvenog krsta u Subotici, vrednu milion dinara koja je omogućila da se dnevno umesto 1.100 priprema 1.500 obroka, odnosno dodatnih 400 obroka.

Obe ove donacije realizovane su u okviru projekta „Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu” koji Fondacija „Divac“ sprovodi uz finansijsku podršku USAID-a.

 

U okviru istog projekta, grad Subotica je nedavno dobio opremu za reagovanje u vanrednim situacijama u vrednosti od 10.000 dolara koja obuhvata pumpe, agregate i kompjutere, kao i EKG mobilni aparat za Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“.

Ukupna vrednost svih ovih donacija je preko 20.000 dolara.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

11.05.2017.

 

Vulin: Prihvatni centar u Subotici se neće zatvarati

 

 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kajl Skot, posetili su Prihvatni centar za migrante u Subotici.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Ambasador Kajl Skot pohvalio je napore Srbije da pomogne migrantima, ističući da ga je naročito impresionirao human odnos prema ovim ljudima. Skotu je ovo drugi obilazak Prihvatnog centra u Subotici, a kako je kazao, sad se mnogo toga promenilo – nabolje što se tiče uslova, a na gore to što se migranti sve duže zadržavaju i ne mogu da nastave dalje. Upravo zbog toga, dodao je ambasador, treba raditi na njihovo integraciji.

 

Dokle god borave u Srbiji, migranti će imati sve što je jednom ljudskom biću neophodno – hranu, zaštitu, brigu, medicinsku i pravnu pomoć, naglasio je ministar Aleksandar Vulin.

 

Vulin je odgovarajući na pitanje novinara demantovao navode da će se prihvatni centri u Srbiji zatvarati, uključujući i ovaj u Subotici.

U Srbiji trenutno boravi oko 7000 migranata, dok ih je u kampu u Subotici 140. ...dalje-izvor

 

________________________________________________________________________________

 

10.05.2017.

 

Predstavljena tehnologija reversne osmoze u proizvodnji pijaće vode


 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Vodovod iz Budimpešte, u okviru zajedničkog projekta, predstavili su danas na Paliću tehnologiju reversne osmoze u proizvodnji pijaće vode. Reč je o mobilnoj, veoma skupoj tehnologiji, koja se koristi u ekscesnim situacijama, a danas predstavljeni sistem bio je u funkciji u Obrenovcu za vreme poplave 2014. godine.

 

 

 

 

 

Mobilni sistem uređaja koji funkcionišu po principu reversne osmoze, dnevno mogu obezbediti 225 hiljada litara pitke vode.

Jedinica Vodovoda iz Budimpešte, koja rukovodi ovom tehnologijom, formirana je 1986. godine i funkcioniše kao samosnabdevajuća. Od godine osnivanja, satavni je deo sistema za zaštitu od katastrofa Mađarske, kao centralna jedinica i registrovani je modul u sistemu Civilne zaštite cele Evropske Unije.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

10.05.2017.

 

U Politehničkoj školi predstavljeni međunarodni volonterski programi

 

 

Mladi istraživači Srbije u saradnji sa Centrom lokalne demokratije (LDA) Subotica, održali su u Politehničkoj školi prezentaciju međunarodnih volonterskih programa, u zemlji i inostranstvu, evropskih programa mobilnosti u okviru Erasmus + programa Evropske komisije i još brojnih mogućnosti. Svi predstavljeni programi su prilika da mladi ljudi korisno provedu slobodno vreme, nauče mnogo toga ali i otputuju, upoznaju nove kulture i običaje i predstave našu zemlju.

 

 

 

 

 

Mladi istraživači Srbije - Volonterski servis Srbije, unazad 28 godina organizuju međunarodne volonterske kampove u Srbiji, a zainteresovanim volonterima i volonterkama omogućavaju da volontiraju na kampovima u 90 zemalja sveta. Tokom prethodne godine razmena volontera je obavljena preko 88 organizacija iz 41 zemlje sveta, a naši volonteri su najčešće išli na kampove u Nemačku, Italiju, Španiju, Francusku, Rusiju, Portugal, Češku Republiku i Belgiju.

 

Volonteri i volonterke koji su zainteresovani za učešće na međunarodnim kampovima u Srbiji mogu da se informišu i prijave putem internet stranice http://kampovi.mis.org.rs/ dok se informacije za one koji bi da otputuju i volontiraju u inostranstvu nalaze na ovoj internet adresi: http://www.mis.org.rs/vss/pages/sr/volonterski-program/kampovi/volonterski-kampovi-u-svetu.php

 

Sve informacije o volonterskim kampovima, mogu se doznati na: http://kampovi.mis.org.rs/sta-su-kampovi/, ili putem telefona 011 311 13 14; 064 155 35 07
024 554 587; 065 913 1948.

Kontakt osobe:
Lena Mićić, lena.micic@mis.org.rs
Silvija Patarčić, ldasubotica@aldaintranet.org

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

10.05.2017.

 

Oproštajna poseta ambasadora Belorusije Vladimira Čuševa

 

 

Zamenik predsednika Skupštine grada, Veljko Vojnić, menadžer grada Subotice, Zagorka Panić, i sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović primili su danas, u Gradskoj kući, ambasadora Belorusije u Beogradu Vladimira Čuševa. Povod za desetu zvaničnu, istovremeno i oproštajnu posetu njegove ekselencije našem gradu bio je uručenje nagrada i zahvalnica polaznicima Likovne radionice „EmArt“ - učesnicima 5. Međunarodnog likovnog konkursa dečjeg i omladinskog stvaralaštva pod nazivom „Deca sveta su prijatelji“ koji je organizovao Nacionalni centar za dečju i omladinsku umetnost ministarstva obrazovanja Republike Belorusije. Veljko Vojnić je, u ime gradonačelnika Bogdana Labana i subotičke lokalne samouprave ambasadoru Čuševu uručio zahvalnicu za dugogodišnju uspešnu saradnju.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Vojnić se, takođe, zahvalio Čuševu na unaređenju odnosa između Srbije i Belorusije, a pre svega između Subotice i beloruskog grada Bresta između kojih je, 26. oktobra 2015. godine, potpisan Sporazum o saradnji.

Ambasador Čušev je izjavio da polako završava mandat (pet godina i osam meseci) ambasadora u bratkoj i prijateljskoj Srbiji, i da je ovo dirljiv trenutak za njega, iako je, kako je rekao, u desetoj službenoj poseti Subotici tokom njegovog ambasadorskog mandata.

– Postoji velika pravna baza za saradnju naše dve zemlje i tako smo u protekle dve decenije potpisali 40 međuvladinih, međuregionalnih i drugih sporazuma. Važno je da ne sarađuju samo prestonice i vlade, već i drugi gradovi i regije i sa ponosom ističemo da smo pobratimili 15 gradova iz Srbije i Belorusije. Uspeli smo da uspostavimo direktnu saradnju, pobratimske veze i partnerske odnose između grada Bresta i Subotice u oblasti privrede, trgovine, turizma, sporta, kao i humanitarne i obrazovne saradnje – rekao je Vladimir Čušev. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

09.05.2017.

 

Subotica obeležila Dan Evrope

 

 

Centar lokalne demokratije, Grad Subotica, u saradnji sa Kancelarijom za mlade i Italijanskim kulturnim centrom Piazza Italia, organizovali su tradicionalno obeležavanje Dana Evrope.

 

 

 

 

- Cilj današnje manifestacije je upoznavanje građana sa evrospkim vrednostima, institucijama i procesom integracija. Danas takođe, obeležavamo i šezdesetu godišnjicu potpisivanja Rimskih ugovora, kojima je uspostavljena Evropska ekonomska zajednica, preteča današnje Evropske unije, rekla je Silvija Patarčić, koordinatorka Centra lokalne demokratije.

 

U okviru ovogodišnjeg programa mladi umetnici iz Subotice predstavili su svoje radove, portrete poznatih ličnosti našeg grada, pod sloganom “Srbija i EU: kultura koja nas povezuje”, u okviru aktivnosti Moj grad-grad interkultralnosti, koje se realizuju u sklopu projekta finansiranog od strane EU: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana.

 

Obeležavanju Dana Evrope prisustvovao je i generalni konzul Republike Hrvatske u Srbiji, Velimir Pleša.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

09.05.2017.

 

Dan pobede nad fašizmom: Da se nikad ne zaboravi!

 

 

Polaganjem venaca na Spomenik žrtvama fašizma i odavanjem počasti stradalima u Drugom svetskom ratu, Subotica je obeležila 9. maj – Dan pobede nad fašizmom.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Na današnji dan, pre 72 godine, okončan je najsuroviji rat koji je svet ikada video – Drugi svetski rat, u kom je živote izgubilo preko 55 miliona ljudi. Srbija je bila u koaliciji antifašističkih zemalja, i zato se i danas s ponosom sećamo uloge naše zemlje u pobedi, naglasio je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban. Laban je podsetio i na nemerljiv doprinos Subotičana borbi za slobodu, koji su dali ono najvrednije što su imali – svoje živote.

 

Potpredsednik SUBNOR-a, Radmilo Todosijević, podsetio je da čak milion i sedamsto hiljada poginulih sa prostora bivše Jugoslavije govori o velikoj žrtvi koju su naši preci dali za oslobođenje od fašističke okupacije.

 

Polaganjem venaca i minutom ćutanja, senima palih boraca poklonili su se čelnici Grada Subotice, načelnik Sevrenobačkog upravnog okruga, predstavnici diplomatskog kora, delegacije SUBNOR-a, kao i potomci boraca NOB-a i građani Subotice. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

05.05.2017.

 

Otvoreni kup Jugoistočne Evrope u jedrenju za klasu „optimist”

 

 

Na Paliću se, od 5. do 7. maja, održava jedanaesta internacionalna regata u jedrenju za klasu „optimist", u kojoj se takmiče deca do 15 godina. Otvoreni kup Jugoistočne Evrope za klasu „optimist” (SEEOOC - South East Europe Open Optimist Cup), koji je tokom proteklih deset godina okupio najmlađe jedriličare sa tri kontinenta: iz Evrope, Azije i Afrike, danas je svečano otvorila zamenica gradonačelnika Subotice Timea Horvat.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Međunarodna regata u jedrenju za klasu „optimist” je značajno takmičenje za nas u Subotici, ali i za Republiku Srbiju, rekla je, tom prilikom, Timea Horvat, i dodala da su ove godine na SEEOOC došli takmičari iz Mađarske, Crne Gore, Bugarske, Slovačke, Slovenije i Srbije.

– Drago nam je što se iz godine u godinu povećava broj učesnika regate. To je za nas veoma važno, jer i na ovaj način promovišemo sport i zdrav način života, ali i Palić kao jednu od najlepših turističkih destinacija u Srbiji. Palić je danas pun dečjih osmeha, mada je kod takmičara primetna i mala doza nervoze pošto ne znaju kakav će vetar imati i kakve će im to rezultate doneti – naglasila je Timea Horvat. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

04.05.2017.

 

U pripremi tužba protiv NATO alijanse

 

 

Predstavnici Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije (UOSYU), njihovog pravnog tima i Srpske kraljevske akademije, održali su danas u Medija-centru Gradske kuće konferenciju za medije na kojoj su predstavili plan kojim će Međunarodnom sudu pravde podneti tužbu protiv NATO alijanse i uputili poziv građanima koji smatraju da imaju medicinske dokaze o zdravstvenim posledicama prouzrokovanim NATO bombardovanjem, da ih kontaktiraju.

 

 

 

 

 

Predstavnici UOSYU, njihovog pravnog tima i Srpske kraljevske akademije, tvrde da je bombardovanjem od strane NATO alijanse 1999. godine, izazvana ekološka katastrofa, a zbog upotrebe bombi sa osiromašenim uranijumom, čime su prekršene sve međunarodne konvencije, posledice bombardovanja se osećaju i danas, a ogledaju se u porastu malignih oboljenja. Po njihovim rečima, u Srbiji svaki dan jedno dete oboli od raka.

- Da li je osiromašeni uranijum poguban, ili ne, reći će medicinska struka. Primera radi, Amerikanci su ugasili postrojenje iz kojeg je isteklo 385 grama osiromašenog uranijuma, a na našu zemlju je bačeno 15t osiromašenog uranijuma. Imamo li pravo da ćutimo? Ja lično mislim da nemamo. Upravo zato smo inicirali i formirali ovu radnu grupu da pokušamo da pomognemo ljudima obolelim od karcinoma, rekao je prof. dr Sreto Nogo, predsednik Srpske kraljevske akademije.

 

Podnosioci tužbe smatraju da iako su dosadašnje slične tužbe odbačene, tužba koju će sačiniti uz učešće ekspertskih timova pravnika iz Rusije, Kine, Francuske, Nemačke, Italije i Turske, ima dobre izglede.
- Mislim da smo na dobrom putu da to valjano pripremimo i obezbedimo pre svega medicinske dokaze, rekao je predsednik pavnog tima dr Srđan Aleksić.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

01.05.2017.

 

Prvomajski uranak na Paliću

 

 

Prvomajski uranak na Paliću organizuje se po 34. put, a tradicionalna manifestacija povodom Međunarodnog praznika rada, Prvog maja, ove godine traje četiri dana, od 29. aprila do 2. maja. Organizatori Prvomajskog uranka očekuju da će Palić, jednu od najpoznatijih turističkih destinacija u Republici Srbiji, tokom prvomajskih praznika posetiti oko 30.000 gostiju iz naše zemlje i okruženja.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Direktor preduzeća „Park Palić“ d.o.o. Nebojša Daraboš izjavio je, tim povodom, da je Prvomajski uranak na Paliću dan kada Palić prelazi iz zimske u letnju sezonu i kada postaje veliki luna park, bazar rukotvorina i restoran pod otvorenim nebom.

– Ove godine imamo više od sto izlagača i prodavaca, organizovane su kulturne i sportske manifestacije i gosti su veoma zadovoljni. Svi smeštajni kapaciteti na Paliću su popunjeni – naglasio je Daraboš, i dodao da će se veće investicije na Paliću realizovati i u drugoj polovini 2017. godine.

 

Zamenik gradonačelnika Subotice, Timea Horvat, izrazila je zadovoljstvo što je tradicionalni Prvomajski uranak i ove godine privukao na Palić veliki broj posetilaca iz naše zemlje i inostranstva.

Ona je istakla da veruje da će raznovrsna ponuda izlagača na 34. Prvomajskom uranku, obogaćena brojnim kulturnim i sportskim sadržajima, doprineti da se lepo provedu svi oni koji koji su odlučili da za prvomajske praznike dođu na Palić.

 

U susret velikom prazničnom okupljanju, preduzeće „Park Palić“ i JP „Palić-Ludaš“ pobrinuli su se da park zasija punim sjajem, da klupe i pešačke staze budu obnovljene, da se urede sportski tereni.

 

U bogatoj ponudi na Paliću tokom Prvomajskog uranka našao se i štand Rvačkog saveza Srbije na kojem je promovisano rvanje, Rvački klub Spartak i pre svega predstojeće Evropsko prvenstvo za senior koje će se održati u Novom Sadu, od 2. do 7. maja 2017 godine. ...dalje-izvor

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Gerontološki centar


  

        

 

Maturanti 2010

 

 

Generacije subotičkih maturanata između perioda secesije do recesije, na prvoj važnoj životnoj raskrsnici, često obeleženoj maglovitim putokazima, motivisani različitim ciljevima, zaputili su se pravcem, kog su možda po prvi put u životu mogli nazvati svojim izborom. Neki od njih su proneli ime ovog grada širom dalekih meridijana, a drugi, neizgovorenom, ali čvrstom zakletvom, opredeljeni na vernost tornju Gradske kuće, prašnjavim ulicama "5. kvarta", vezani nevidljivim nitima uspomena, ostali su trajno prikovani za ovaj grad. Još jedna generacija maturanata će se naći u dilemi: Da li da trampi uspomene i ponekad iritirajući spokoj ove ravnice, tako snažno pritisnute nebeskim svodom, za sjaj neke daleke obećane zemlje, zapadno, severno, ili severozapadno od školskog dvorišta. A, možda bi ipak trebalo samo malo snage da se podigne nebo nad tom ravnicom, pa da ona počne da raste i otvori nove vedrije horizonte? Na pragu definitivne odluke kada se približava vreme za konačan odgovor na pitanje: Šta ću da budem kad porastem ? Ne, samo po pitanju profesionalnog opredeljenja, već u širem smislu kompletne ličnosti, možda bi trebalo poslušati utiske onih koji su tim putem već prošli.

Jednom kada primetite da sve češće koristite frazu: U MOJE VREME, neće to biti znak da ste podigli belu zastavu kojom predajete utrku nekoj novoj, drugačijoj mladosti, niti da ste počeli zaboravljati. Naprotiv, kada prvi put izgovorite te reči, zatreperiće kao čarobna formula, zazveckati kao privezak sa ključa od riznice uspomena i sve će u trenu isplivati iz sivila zaborava, prepuno žagora sa velikog odmora, jasnijih i vedrijih boja. Prisećanje na nekad tako stroge profesore, postaje nekako toplije, a ti ljudi, tako dragi i mili. Dopustite slikama iz riznice sećanja da vas usmeravaju, uvek kada se budete, na pijaci, koncertu, ili ispred šaltera susretali sa drugarima iz treće klupe desno. Stajaćete možda sa različitih strana skupštinske govornice, imati različite vizije, navijati za različite fudbalske klubove. Nikad ne zaboravite da ste bili jednako zbunjeni i uplašeni kada ste krenuli različitim životnim putevima, koji su se opet nekako ukrstili tu ispred istog dispanzera gde ste doveli klince i klinceze na vakcinaciju, a dozvolite da srdačnost tih susreta vakciniše vas protiv svih emocija koje bi vas mogle sputati da budućim generacijama ostavite lepši i vedriji svet. Protiv svih neprijateljstava, odbranite se pruženom rukom pomirenja i osmehom koji ste tako lepo uvežbali nekada davno između dva kontrolna.

 

Izvor: Super-info.rs

 

 

 

SUBOTIČKI MATURANTI 2010 Utisci nekih bivših maturanata, a danas uglednih sugrađana. Njihovo prisećanje na te dane i saveti ovogodišnjim maturantima.

 

Galerija maturanata | Video snimak

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE