Ekologija

 

ekologija, cekor, zeleni osijek, eko tacke, eko ostrva, zelena ostrva, selektiranje otpada, reciklaza

 

 

30.10.2017.

 

CEKOR - Predlozi za lokalno energetsko planiranje

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) u okviru projekta „Strengthening civil society to advocate for sustainable energy transition“ koji realizuje zajedno sa INFORSE Europe iz Danske, upriličio je u Arhus centru okrugli sto na kom je predstavljen predlog za kreiranje lokalne energetske strategije.

 

 

 

 

 

Danas predstavljeni predlog sadrži sveobuhvatnu i dugoročnu energetsku strategiju baziranu na prinicipima održivog razvoja, uštedi energije i ispunjavanju klimatskih ciljeva i smanjenja emisija ugljen dioksida. On podrazumeva korišćenje svih raspoloživih energenata od biomase, solarne energije, geotermalne energije i vetrogeneratora, a predlog energetske strategije predviđa i visinu investicija za narednih 30 godina, kao i uštede i benefite koji se odnose na zaštitu životne sredine.

 

Prema rečima naučnog saradnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dr Ilije Batas Bjelića, strategije koje su gradovi širom Srbije doneli, nisu sprovodive, već najveći potencijal imaju one koje pišu sami građani u saradnji sa lokalnim samoupravama i u skladu sa danas dostupnim tehnologijama.

 

Danas održani okrugli sto podržan je jednim delom projektom "Osnaživanje odgovornosti i obaveza za bolju životnu sredinu", koji se realizuje uz podršku programa CSOnnect, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE